2024 m. liepos 22 d.

 

Antikonstitucinės valdžios grožybės (II d.)

39
Paskelbta: 2017-01-30 08:07 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
LR prezidentė – Konstitucijos garantas. Nuotr. prezidentas.lt
LR prezidentė – Konstitucijos garantas. Nuotr. prezidentas.lt

Tęsinys. Pradžia ČIA.

Kas išplatintame straipsnelyje nebuvo paliesta?

Kartu reikia pažymėti, kad straipsnelyje nebuvo paliestas svarbus klausimas ir apie pusiau sąrašinių rinkimų korupcinę prigimtį. Į sąrašą negali patekti asmenys, kurie turi gal šiek tiek kitokią nuomonę negu partijos vadukas ar jų ten kokia nors politinė taryba. Tokie tuoj pat metami iš partijų kaip kokie raupsuotieji. Gal reikia pavyzdžių? Tai „pinigėliams“ yra visai nesunku korumpuoti partijos viršūnėlę ar suformuoti jau korumpuotą viršūnelę ir taip užvaldyti visas partijas. Gi vienmandačiuose rinkimuose gali puikiai apsieiti ir be partinių „palaiminimų“, svarbu turėtum savo programą, kuriai pritaria rinkėjai. Čia irgi visko gali būti, tačiau tas korumpavimosi procesas yra gerokai brangesnis ir gali pasirodyti gana per brangus, tai todėl tas „pinigėlis“ taip mėgsta tą pusiau sąrašinę sistemą, nes kartą pravedus korupcinę operaciją korumpuojant partijas antrą kartą to daryti nereikia, nes taškai jau sudėlioti. Korumpuota sistema pasidaro stabili, stagnacinė, ką ir matome jau ketvirtį amžiaus. Todėl visiškai suprantama, kad šioji sistema dės visas galimas ir negalimas pastangas išlaikyti esamą padėtį – status quo.

Kas dar tokio svarbaus nepaliesta? Imkime sąrašą partijos, kurią mėgstame. Tenka balsuoti už sąrašą. Bet aiškiai matyti, kad tame sąraše yra keletas aferistų, tai ir iškyla problema, ką daryti? Balsuoti už sąrašą su aferistais įsitaisiusias sąrašo viršuje ar visai nebalsuoti? Šaukštas deguto visą medaus statinę sugadina. Pastarasis teiginys yra antikonstitucinės valdžios veikimo taisyklė. Taigi beveik nelieka pasirinkimo, reikia balsuoti už sąrašą su tai degutiniais aferistais. Tai ar čia tokia demokratija? Reitinguoti? O ką tas tavo balsas pakeis, jeigu jau partija taip surikiavo. Vienmandačiai rinkimai, tai tie kurie atitinka Konstituciją, tokių kreivų problemų neturi. Nepatinka kandidatas – nebalsuoji, turi vieną balsą.

Apie strateginius objektus. O gal ta antikonstitucinė valdžia yra tokia gera, tokie geri pasiekimai, kad gal geriau jos neteisėto formavimo neliesti? Pasvarstykime. Tai va, kas seka Lietuvos politinį gyvenimą ilgą laiką, tai tas žino ir tokią epopėją apie Lietuvos strateginius objektus, kai partijos buvo susitarę jų neprivatizuoti, nes pradžioje dar turėjo sąžinės. Nuo ilgo buvimo valdžioje toji sąžinė išgaravo ir Lietuvos strateginių objektų neliko, jie buvo gal privatizuoti? Kaip? Čia būtų gal ir per ilga diskusija apie tai kalbėti. Trumpai netekome vištų dedančių auksinius kiaušinius į biudžetą. Tai dabar už tai sėkmingai yra praskolinama Valstybė ir Valstybė jau deda auksinius kiaušinius į skolintojų kišenes.

Apie žemės reformą. Na kaip čia apsieisi be žemės reformos siekiant ją sugrąžinti? Na būtina ją buvo daryti. Tačiau rimtas uždavinys, kaip tokią gerą reikalinga reforma subjauroti? Va ir sugalvojo žemę padaryti kilnojama, kad galėtų liūne turėtą žemę persikelti į prestižines vietas. Lyg nežinotų paprasto, seno ir patikrinto principo: jei nepatinka ten kur turi, tai parduodi, ir nusiperki ten kur yra parduodama. Paprasta? Taip, tačiau tada nebus korupcijos, o kaip antikonstitucinė valdžia išgyvens be korupcijos? Tai va taip yra subjaurojama gera idėja. Tai tas žemės padarymas kilnojama ir yra tas šaukštas deguto, kuris visą statinę medaus subjaurojo.

Apie atomine elektrinę. Na gal kas atsimenate tokį „didingą“ Lietuvos projektą Leo lt dėl Visagino atominės elektrinės. Tai čia situacija tokia, kad pro tą antikonstitucinį Seimą konservatorių ir darbo partijos suokalbio balsais (atsakomybė krenta visam Seimui) pro Seimą „prastumė“ tokius atominės elektrinės statybos įstatymus, kad paskiau A.Kubiliaus vyriausybė tiems atominės elektrinės nestatytojams išmokėjo 685 milijonus litų kompensacijų ir taip stambiu mąstu apvogė valstybę. Čia nepaminėti prezidento Valdo Adamkaus būtų labai neteisinga, nes būtent prezidentas Valdas Adamkus tuos valstybės apvogimo įstatymus ir pasirašė, nors prie prezidentūros Lietuvos žmonės protestavo ir prašė nepasirašyti to įstatymo. Vagys nugalėjo. Na dabar žinote, kad Referendumu yra išreikšta LR piliečių nuomonė, kad atomines elektrinės Lietuvai nereikia, tačiau, kaip tenka vis skaityti, Lietuvos valdžia nenuleidžia rankų siekdama išniekinti Lietuvos piliečių valią. Siekia vėl, kad vagys nugalėtų. Tai antikonstitucinės valdžios savybė ir priedermė. Dar per mažai pavogė. Pinigai lieka pinigais, juos galima uždirbti. Tačiau valdžios noras tautą pasodinti ant atominio reaktoriaus, o reaktorių pastatyti ant tektoninio žemės plutos lūžio, o tas reaktorius gali turėti ir technologinę, Lietuvai neįveikiamą, avariją arba būti šantažo objektu tarptautinių neramumų atveju, tas valžios noras yra nusikalstamas. Kaip ir priedera antikonstitucinei valdžiai. O neramiais laikais gyvename.

Tai matome, kad į valdžią eina G.Landsbergis su tokia nuomone atominės klausimu: „Manau, kad Lietuvoje matėme panašų dalyką, kai 2012 m. buvo referendumas dėl Visagino AE. Žmonės tuo referendumu, manau, pasakė, kad jie tiesiog norėjo valdžios pasikeitimo, o ne iš tikrųjų buvo įsigilinę ir atsakė nuoširdžiai į tą klausimą, ar tikrai AE Lietuvoje nereikalinga.“ Labai keista mąstysena. Jeigu žmogus ar tauta pasisako prieš AE, tai jam visiškai nereiškia, kad pasisako prieš AE, o tik pasisako prieš valdžią. Tai yra, kai balsuoja, tai visiškai neišmano už ką balsuoja, o va G.Landsbergis išmano. Tarkime ateina žmogus į rinkimus ir basuoja už Gabrielių Landsbergį ar už Dalią Grybauskaitę. Tačiau pasinaudodami G.Landsbergio mąstysena galime teigti, kad Lietuvos žmogus, kai balsuoja už G.Landsbegį ar D.Grybauskaitę, už juos visiškai nebalsuoja, o balsuoja už putinus žalialapius. Tai kam tokie iškreiptos mąstysenos žmonės reikalingi Lietuvos politikoje? Taigi visiškai aišku, kad tokiam žmogui yra nusispjauti ant žmonių nuomonės, net jei ta nuomonė yra referendumu išsakyta nuomonė. Kur mus šitas vedlys nuves? Nuves vėl į antikonstitucinę valdžią. Tas pats liečia visas likusias partijas ir ju vadukus.

Štai Lietuvos žiniose (2016-05-12) straipsnelyje : „Lietuva laidoja atominės elektrinės projektą“ rašoma: „Visuomenei pristatytame Nacionalinės energetikos strategijos (NES) projekte nurodoma, kad Visagino atominė elektrinė (AE) neprisidėtų prie šalies energetinio saugumo.“ Tačiau nežiūrint į tai energetikos ministras R. Masiulis ten pat sako: „Dėl Visagino AE projekto įgyvendinimo Lietuva apsispręs tik tuomet, kai nutars, ar vystyti vietinę elektros gamybą.“ Taigi ponai aiškiai niekina referendumu išreikštą tautos valią. Tai ar tokie mums reikalingi? Nuspręsite Jūs, kai balsuosite, o juk „gudragalvis“ anūkas pirmas antikonstituciniame sąraše įsitaisęs be jokio reitingavimo.

Garliavos rezonansiniai įvykiai. Na kaip nepaminėti Lietuvą suaudrinusius įvykius Garliavoje, kai buvo „vaduojama“ Klonio mergaitė, net jeigu vienas 38-tas komentatorius (žiūr. aukščiau) nori mane demaskuoti. Tai kaip čia žmogui nepagelbėti? Todėl iš šitos visos epopėjos paliesiu tik du aspektus, nenagarinėdamas kas kaltas, o analizuodams tik antikonstitucinės valdžios veiksmus.

Taigi iš spaudos žinome, kad generalinis prokurotas D.Valys į Seimą atneša 12 sekundžių iš visų gausybės įvykių iškirptą medžagą. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad generalinis prokuroras D.Valys paslėpė nuo Seimo daugybę su įvykiais susietų aplinkybių, tai yra jas nuslėpdamas padarė nusikaltimą, nes aplinkybių, pagal kurias galima nuspręsti kaltę nuslėpimas yra nusikaltimas. Taigi generalinis prokuroras D.Valys tapo nusikaltėliu, nusikaltimo bendrininku. Ką gi daro Seimas? Ogi Seimas sutinka su tokių aplinkybių nuslėpimu, neišmeta iš Seimo už tokį nusikalstamą elgesį ir balsuoja pagal suklastotas aplinkybes, kas yra nusikaltimas ir Seimas su savo 80 narių pritaria generalinio prokuroro įvykdytam nusikaltimui ir balsuoja pagal suklastotas, t.y. daugumoje nuslėptas aplinkybes. Antikonstitucinis Seimas padaro ir šitą nusikaltimą, tampa nusikaltimo bendrininkais. O kaip su Seimo sprendimu? Vieniems jis gali patikti, kitiems nepatikti, tačiau antikonstitucinio Seimo neteisiniu būdu, nuslepiant aplinkybes, priimtas sprendimas yra neteisėtas. Štai ir visas pasiekimas.

Dar vieną epizodą bendrais bruožais liečiantį nelegitymios valdžios veiksmus. Iš spaudos aiškiai žinome, kad Kėdainių teisėjas savo nutartyje yra nusprendęs aiškiai, prieš Klonio mergaitę, ją perimant, negali būti panaudota jėga. Įsakmus teismo reikalavimas ir jis turi būti įvykdytas, jeigu šitas teismo sprendimas yra vykdomas, prieš tai neįvykdžius dar 17000 teismo sprendimų. O ką matome per internetinius, tame tarpe tiesioginius, įrašus. Ir ką žinome? Žinome, kad į Klonio gatve Garliavoje buvo pasiųsta 240 policininko uniforma aprengtų žmonių, kurie ir turėjo pagelbėti ir užtikrinti Klonio mergaitės teisėtą perėmimą. Žinome kuo pradžioje šie policininkai užsiiminėjo, tai pirmiausia nusuko filmavimo kameras, kad niekas objektyviai nesužinotų kokiais čia tikslais jie atvyko ir ką daro. Garso takelis išliko, nekvalifikuoti specai buvo. Jų kvalifikacija pasireiškė tame, kad jie plėšė Lietuvos tripalvę ( kaip čia neprisiminsi buvusio prezidento A.M.Brazausko požiūrio į trispalvę: „Kol šis skuduras kabės, aš nekalbesiu“). Su tokiu požiūriu ir tapo Lietuvos prezidentu prieš Lietuvos patriotą, diplomatą Stasį Lozoraitį. Tai tie antikonstitucinės valdžios pasiųsti policininkai Lietuvos trispalvės plėšymu neapsiribojo. Aiškiai internete mačiau įrašą, kaip jie parsiguldę vyriškį daužė šautuvo buože jo lytinius organus. Mačiau, kaip Klonio mergaitė buvo išnešama jėga iš jos gimtų namų, ir toji mergaitė iš skausmo taip klykė, kad turėjo persmelgti kiekvieno padoraus suprantančio žmogaus širdį. Aiškiausias įrodymas, kad buvo panaudota jėga, ko neleido teismas. Vadinasi buvo atliktas neteisėtas aktas. Tose filmuotose medžagose matėsi ir moteris su guminemis iki alkūnių pirštinėmis. Kadrus su pirštinėmis iš to filmuko nusikopijavau. Sako, kad tai vaikų apsaugos specialistė. Taip „stengėsi“ apsaugoti savo rankas nuo ko? Taigi mergaitė sekundžių bėgyje įnešama į automobilį ir čia staigiai nusiramina ir klausia savo mamytės, kodėl pas mane aštuonios rankutės, o mamytė atsako, kad lauke apsiniaukę ir lyja. Tai šitas epizodas, kartu su kaldryte ir guminėmis pirštinėmis įrodo, kad prieš mažą nuskriaustą mergaitą buvo panaudota suplanuota cheminė ataka. Iki tokio lygio dagyveno antikonstitucinė valdžia, suplanavo cheminę ataką prieš nuskriaustą vaiką. Tai jau kaip žadėjo valdžią, jau dabar tai jau tikrai Klonio mergaitė bus laiminga. Gal? Kaip žinome iš spaudos, kai buvo siekiama mergaitę apklausti teisme, tai teisėjas Cininas to nepadarė, nes jam kažkas informavo, kad mergaitės atmintis yra ištrinta. Nu kaip čia? Teisėju reikia tikėti. Tik iškyla klausimas, kaip čia atsitiko ir kas tą atminties ištrynimo operaciją Lietuvoje ar kažkur kitur atliko? Juk tai didžiausias nusikaltimas prieš žmogų ir ypač vaiką. Žmogus be atminties praktiškai sunaikintas. Tai kas iš valdžios priėmė tokį sprendimą, nuskriaustą vaiką, vienintelę autentišką liūdytoją byloje sunaikinti ištrinant atmintį? Jokie tyrimai neatliekami ir tai yra nusikaltimas. Matydami Klonio mergaitės „paėmimo“ operaciją, negalima atsistebėti pasiųstų policininkų elgesiu. Policininkas privalo užkardyti nusikaltimus, o čia buvo pasiųsti tokie, kurie patys darė nusikaltimus, neužkardė jėgos panaudojimo prieš Klonio mergaitę, neužkardė trispalvės plėšymo, o patys plėšė, neužkardė vyro lytinių organų daužymo šautuvo buožę, o patys daužė. Mačiau filmuotą atkarpą, vieni daužo, o kitas preina pro šalį ir nemato nusikaltimo. Neužkardė suplanuoto chemikalų panaudojimo. Taigi darytina išvada, kad Lietuvos valdžia ne policininkus tenai pasiuntė, o pasiuntė 240 banditų. Banditai daro nusikaltimus, o policininkai užkardo. Kaip žinia iš interneto, to 240 banditų instuktoriumi buvo R.Požėla, kuris tada buvo generalinio policijos komisaro pavaduotoju, o dabar tapo generolu. Tuo laiku valdžioje buvo prezidentė Dalia Grybauskaitė, Ministras Pirmininkas A.Kubilius, Seimo pirmininke buvo I.Degutienė , generalinis policijos komisaras Saulius Skvernelis, kuris dabar yra tarp populiariausių Lietuvos politikų ir jo nuomonė yra viešai žinoma. Galvoju, kas čia toks populiariausias Lietuvoje? O pasirodo toksai: „Bet koks veikėjas, kuris yra patekęs į valdžią violetinio nesusipratimo būdu, kada buvo žudomi žmonės, luošinami jų likimai, atkreipkite dėmesį, kokio masto ten buvo padaryta afera aukojant mažametę mergaitę, tai yra mažų mažiausiai spjūvis visuomenei ir teisėsaugai į veidą“, – BNS penktadienį sakė S. Skvernelis.“ Tai toką ten aferą mes matėme ir tą aferą atliko antikonstitucinė valdžia, turiu omenyje yra atsakinga už tą aferą. Kas priglaus Saulių Skvernelį kokioje nors partijoje, arba jeigu žmogus balsuos už tokį asmenį, tai tas padarys mažiausiai moralinį nusikaltimą prieš Lietuvą. Tai dabar tokia mano nuomonė apie labai mažą dalį tų įvykių yra žinoma, taigi 38 komentatorius Darijus (2016-04-21 00:03:36) (IP 149.34.1.64) gali mane demaskuoti. Vienas iš komentatorių, Pikasas, susistemino valdžios neatsakytus klausimus šioje byloje ir jų buvo virš 110. Kaip mes žinome dabartinis Premjeras A.Butkevičius turi tokią nuomonę apie komentatorius: „Algirdas Butkevičius: komentarus rašo psichinių problemų turintys žmonės“, Publikuota 2016.04.28 09:30. Kadangi prie savo straipsnelio irgi rašau komentarus, tai aišku, turiu psichinių problemų, nes nemėgstu antikonstitucinės valdžios ir noriu pasiekti, kad Lietuvoje valdžia būtų formuojama tiksliai taip, kaip parašyta LR Konstitucijoje. Kažin ar ponas A.Butkevičius neturi psichologinių problemų būti valdžioje suformuotoje ne pagal LR Konstituciją, kuriai prisiekė ir kurią iš karto ir sulaužė? Tai yra ar smagu A.Butkevičiui būti nelegitymioje valdžioje? Kažkaip nepastebėjau, kad turėtų kokių tai psichinių problemų dėl to. Beje gyrėsi, kad komentarų neskaito. Tai tiek to, gal kiti Lietuvos žmonės perskaitys ir padarys išvadas. Dėl viso ko, ponui A.Butkevičiui emailas yra pasiųstas. Labai būtų negražu neinformuoti premjero.

Viešumas. Iš spaudos žinome, kad keturi Tvarkos ir Teisingumo partijos asmenys prie prokuroro namų protestavo prieš tai, kad buvo atskleistas pasikalbėjimų turinys susijęs su Vėjūnėlės dvaru, kuris aiškiai parodė socialdemokratų vyriausybės korumpuotumą. Beje TT partija yra valdžios koalicijoje. Tačiau premjeras A.Butkevičius apsimetė, kad nieko nesupranta ir dėl viso ko panorėjo kaltę dėl Vyriausybės korumpuotumo suversti Druskininkų merui Malinauskui, kuris pasirodo „nepėsčias“ ir į tokias užmačias atsakė ryžtingai palikdamas korumpuotą partiją. Radau balsas.lt tokį sakinuką tai tema: „Paviešinus pokalbių išklotines, A. Butkevičius, K. Trečiokas ir R. Malinauskas nutarė kreiptis į teisėsaugą, kuri pradėjo tyrimą dėl informacijos nutekinimo, o minėtiems politikams suteikė nukentėjusiųjų statusą.“ Visą straipsnį galite rasti http://balsas.tv3.lt/naujiena/870666/teisesauga-tarso-politikus-ar-dar-liko-svariu-partiju”. Įdomus vertinimas, kai korupcinė grandinė išviešinama, tai korupcionieriai nesėda į cypę, o pasidaro nukentėjusieji. Ar čia ką nors galima dar pridurti?.

Rinkimų istatymas. Dar kartą gerai paskaitykime rinkimų istatyma: Lietuvos Respublikos Seimo (toliau - Seimo) nariai renkami ketveriems metams vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardose, remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose mišrios sistemos rinkimuose.“ Kaip matome šiame sakinyje yra aiški loginė klaida, kaip gali būti lygi rinkimų teisė, kai tame pačiame sakinyje aiškiai parašyta, kad Seimo nariai renkamai NELYGIAI, t.y. vieni renkami vienmandatėse, o kiti daugimandatėse, o treti ir vienmandatėse ir daugiamandatėse. Taigi turime aiškiai tris variantus ir visi jie nevienodi. Mišrioje sistemoje atskiros sistemos dalys yra nevienodos, reiškia nelygios, nors ir bandoma tai įvardinti tiesiogine mišria sistema. Tai valdiškas aferizmas. Taigi na niekaip nagalima įrodyti, kad tai kas skirtinga yra tas pats, kas nelygu yra lygu. Beje vienmandatėje apygardoje Seimo narys renkamas tiesiogiai, o daugiamandatėje yra renkamas partijos sąrašas, o ne Seimo narys, arba 141 Seimo narys, kaip tai reikalauja Konstitucija. Pats teiginys, kad yra mišri sistema suponuoja nelygia teisę ir 71 Seimo nariai renkami vienmandatėse tiesiogiai, o sąrašuose esantys išrenkami netiesiogiai, nes nėra balsavimo už asmenį, o tik už sąrašą ir dar tik 5 balsai už sąrašo kandidatus. Taigi čia niekaip negalima įrodyti, kad tai kas nelygu yra lygu, o tai, kas yra netiesiogiai yra tiesiogiai. Jau nekalbanti apie aiškią nelygybę, kai renkami individualiai išsikėlę kandidatai į Seimo narius. Tai čia kaip ir turėtų būti užbaigta diskusija apie tai, ar LR rinkimų įstatymas atitinka ar neatitinka LR Konsituciją, kai yra akivaizdu, kad dėl partinių gaujų suokalbio yra padaryta mišrainė, nieko bendro neturinti su LR Konstitucija, tik turinti bendro su kažkieno nuomonėmis, kuriems Lietuvoje reikalinga antikonstitucinė nelegitymi valdžia.

Ką čia galima paprognozuoti apie galimybes Seime priimti vienmandačių rinkimų įstatymą? Pagalvokime. Turime mišrią sistemą, kada vienmandatėje išrinktas ir buvęs sąraše Seimo narys pastumia į viršų kitus sąrašinius, tai tokia sistema užtikrina vienareikšmiai sąrašinių Seimo narių daugumą, nors sąrašais renkami tik 70 Seimo nariu. Taigi turint sąrašinių Seimo narių daugumą Seime priimti vienmandačių rinkimų į Seimą įstatymą praktiškai neįmanoma, na nebent tie Seimo nariai būtų dori, sąžiningi, protingi, teisingi ir Lietuvos patriotai, na nepanašiai kaip įkliuvęs liberalų vadas. Tada nedarytų tokios gėdos Lietuvai su savo tokiu antikonstituciniu buvimu Seime. O tokia prielaida yra nekvalifikuota, nes tą antikonstitucinį rinkimų įstatymą jau matome ketvirtį amžiaus. Padarius tokią išvadą pasidaro visiškai aišku, kad niekaip neužtenka apie šitokią padėtį informuoti tik Seimo narius, Vyriausybės narius, Prezidentūra. Iškyla būtinybė informuoti visas galimas žiniasklaidos priemones, įvairių įstaigų darbuotojus, merijas, universitetus ir prašyti LR piliečių pagalbos paskleisti šitą informaciją draugams ir draugų draugams. Tas yra teisėta visiems LR piliečiams apie tai žinoti, nes pagal LR Konstitucijos 2 str. ”Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.“ Kiekvienas gavęs šitokią informaciją yra prašomas susitikimuose su kandidatais į Seimą klausti kandidato nuomonės apie LR Rinkimų įstatymo konstituciškumą, reikalauti, kad būtų atkūrta Konstitucinė rinkimų tvarka ir jeigu kandidato ar Seimo nario nuomonė, kad viskas yra gerai, tai už tokį kandidatą į Seimą nebalsuoti. Užtenka antikonstitucinės betvarkės ir be to. Suokalbininkų valdžioje nereikia.

Dėl LR ir kitų šalių pilietybių. Kaip žinia, valdžia rinkimų metu sieks ar nesieks (visokių kalbų yra) „prastumti“ referendumą dėl LR ir kitos valstybės pilietybių, t.y. dėl teisės LR piliečiui turėti LR ir kitos valstybės pilietybes. Tai čia tuo klausimu yra tokia padėtis. Šitas klausimas dėl LR ir kitos valstybės pilietybės turėjimo yra jau senas ir pražilęs ir su ūsais ir dar su ko tik nori. Bandys Lietuvos valdžia šitą klausimą atgaivinti?! Jau senai esu padaręs išvadą, kad Lietuvos valdžia yra NEPAJĖGI šio elementaraus klausimo išspręsti ir taip yra todėl, kad Lietuvą valdo antikonstitucinė suokalbininkų valdžia. O kaip gi šitas klausimas atrodo iš LR Konstitucijos pusės, kuri PRIVALO veikti tiesiogiai, kaip joje ir parašyta ir visų Lietuvos gyventojų priimta. Taigi LR Konstitucija aiškiai sako, kad „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis..“ Kas lietuviškai aiškiai ir logiškai sako, kad ATSKIRAIS atvejais LR pilietis GALI būti ir kitos valstybės piliečiu. Taigi aiškiau ir negali būti pasakyta, o pasakyta yra lietuviškai, nepriklausomai nuo to, kokia bebūtų Landsbergio, Patacko, Ozolo ar kokio Rudžio ar Konstitucinio Teismo nuomonė. Nuomonė yra nuomonė, išaiškinimas yra tik tiems kurie nesugeba suprasti lietuviškai, o pasirodo, kad Konstitucinis teismas ir yra toji institucija, kuri nesupranta LIETUVIŠKAI parašyto teisinio teksto! Taigi KT įsipaišo į koloborantinę sistemą, nes nesugeba suprasti lietuviškai parašyto Konstitucijos tekto. Čia tai bent problemėlė! Ir kas juos ir kaip išmokė? Gal kokią kgbistinę mokyklą Minske ar Maskvoje baigė, kad nesugeba suprasti lietuviškai parašyto teksto? O tekste aiškiai, paskutiniam asilui turi buti aišku..... atskirais avejais LR pilietis GALI būti ir kitos valstybės piliečiu. Taigi GALI, o ne taip kaip išaiškinta. KT teisėjams PRIVALU lietuviškai surašytą tekstą suprasti LIETUVIŠKAI, o ne koloborantiškai, iškraipytai išaiškinant tekstą ir iš esmės pakeičiant Konstituciją, kas neleidžiama daryti Konstituciniam teismui! Sąvoka "atskiri atvejai" Konstitucijoje reiškia, kad tokia sąvoka apibrėžia APLINKYBES, o aplinkybės teisėje yra labai svarbu. Taigi konkretizuokime tuos atskirus atvejus. Pirmas: LR pilietis teisėtai įgijęs kitos valstybės pilietybę GALI būti ir LR piliečiu. Aišku, kas teisėtai įgyta, o LR pilietybė įgyta teisėtai taip pat, NEGALI BŪTI ATIMTA! Kai atiminėjama, tai jau čia ir yra bolševikų, koloborantų ideologija, kova prieš Lietuvos VALSTYBĘ, Konstitucinę jos sąrangą, taigi atiminėdami įrodo, kad Lietuvą valdo KOLOBORANTAI! Kad ir Ilgausko atvejis.... iš jo ATIMA, o va iš to nusikaltėlio žudiko, kaip ten jo pavardė.... Zamolskis ar kaip, kuri pagavo Rusijoje.... NEATIMA! Myli Lietuvos valdžia NUSIKALTĖLIUS, nes negali pati savęs nemylėti. Na ką dar sako toji LR Konstitucija? Ogi sako labai aiškiai Europai suprantamus dalykus: "Lietuvos valstybę kuria Tauta.". Konstituciniam teismui toks tektas yra protu nesuvokiamas, nes jam atrodo, kad Tauta, tai LR piliečiai. Tai kosmopolitinis išaiškinimas, kad kita kokia nors tauta galėtų užgrobti valdžią ir vadovauti titulinei tautai. Tai baisu prie ko tai priveda, faktus žinome iš istorijos. Europoje yra tautinės valstybės ir ta ĮRODO istorija. Tai visiškai nereiškia, kad prie Lietuvos valstybės kūrimo negali prisidėti kitataučiai gyvenantys ar net negyvenantys Lietuvoje. Tokiems turi būti pritaikytas ATVEJIS, kai LR pilietybė yra suteikiama LR prezidento institucijos pagal įstatymą, tokį ATVEJĮ pavadinčiau TREČIU! O ką apie antrą atvejį? O tai, kad pasaulyje yra daug išsibarsčiusių lietuvių.... Lietuvos valstybė tokių užmiršti neturi teisės! Taigi antram atvejui štai ką priskirčiau: Lietuvių kilmės asmuo, tai įrodęs, be jokių apribojimų GALI tapti ir LR piliečiu. Taigi kaip matome nereikia jokių 9 dabar esamų atvejų, užtenka TRIJŲ atvejų, kurie pilnai juridiškai atitinka LR konstituciją ir yra teisėti. KT juridinį terminą "atskiri atvejai" pakeitė "retomis išmtimis" ir veikė sąmoningai prieš Lietuvos valstybę, lietuvių tautą, veikė prieš protą, sąžinę, teisingumą ir tie vadinamieji yra KT teisėjai, o kartu ir tie, kurie lietuviškai parašyto LR Konstitucijos teksto niekaip negalėjo suprasti ir prašėsi, kad KT teisėjai jiems tai išaiškintų. Kaip žinia tuo laiku KT pirmininku buvo E.Kūris, kuris vėliau pasižymėjo straipsniuose, kaip aktyvus pedofilijos gynėjas, kas reiškia jo iškreiptą dvasinę būseną, kuri ir atsispindėjo LR Konstitucijos išaiškinime. Tai kuo pagaliau reikia teisėje vadovautis? Ar iškreiptu išaiškinimu nesuprantantiems kvailiams, ar reikia vadovautis tiesiogiai veikiančiu LR Konstitucijos tekstu? Kaip matau Lietuvos valdžia, įskaitant LR prezidentę ir visus prezidentus, vadovaujasi iškreiptu išaiškinimu ir pamina, paniekina LR Konstitucijos tekstą! Ar kokio nors kitokio požiūrio galima tikėtis iš antikonstitucinės valdžios? Nuomonę galime turėti kiekvienas, tačiau LR Konstitucija kalba KITAIP, kaip mano aukščiau paminėti ponai. Kaip besamprotaučiau, o visgi išvada, kurią padariau yra išvada, kuri sako.... Lietuvos valdžia yra NEPAJĖGI išspręsti šio klausimo LR Konstitucijos rėmuose. Paminėsiu, kad Konstitucijoje žodžiai „atskirais atvejais“ niekaip negali būti teisėtai transformuoti į žodžius „retos išimtys“, nes žodis atskiras Lietuvių kalbos žodyne apibrėžiamas taip: „1. atskirtas, atsiskyręs nuo kitų, pavienis: Draugės jis neieško, jis ãtskiras gyvena. atskiraĩ  Jo vieno atskiraĩ paklausk. Atskiraĩ padėk kepurę, kad nesusimaišytų.“ Štai ir viskas, žodis atskiras niekaip nepavirsta žodžiu retas. Tai tie kurie atskirai, ne Lietuvoje gyvena, gali turėti ir kitos valstybės pilietybę. Nėra nieko Konstitucijoje, kas apribotų žmonių skaičių ar laikotarpį kada Lietuvos pilietis išvyko iš Lietuvos ir niekur nėra Konstitucijoje apribojimų dėl išvažiavimo priežasties ar laiko. Tik antikonstitucinė suokalbininkų prieš tautą valdžia suformavusi antikonstitucinį Konstitucinį Teismą gali tokių iškraipymų besivadovaudamasi dvasiomis ir doktrinomis prigalvoti.

Dėl Prezidento apkaltos. Na tai kas gali nežinoti, kad prezidentas Rolandas Paksas apkaltos proceso tvarka buvo nušalintas nuo pareigų? Čia ne man spręsti ar tai teisinga ar ne. Ar ponas Paksas sulaužė tą priesaiką ar ne? Jeigu jau sulaužė, tai iš tikro LR Konstitucijos 74 str. nusako kas turi atsitikti tam asmeniui, kuris sulaužė Konstituciją, tai yra Konstitucija numato bausmę už Konstuticijos sulaužymą. Ir kokia toji bausmė? O toji bausmė yra ta, kad tas kas sulaužė LR Konstituciją, duotą priesaiką, tas apkaltos proceso tvarka yra nušalinamas nuo pareigų. Štai ir visa bausmė, jeigu kitokių nusikalstamų veikų nepadarė, tai tuo bausmė ir turi pasibaigti, nes už tą patį nusikaltimą negali būti dviejų ar daugiau bausmių. Čia teisės dėsnis. Už vieną nusikaltimą viena bausmė. Taigi R.Paksą nušalino ir tas laisvas gali sau vaikščioti kur panorėjęs. Tačiau KT sugalvojo tokius visokius bausmės padidinimus, kad žmogus kai kurių teisių neteko visam gyvenimui. Dar labai gerai, kad nesugalvojo ant kuolo pasodinti arba Katedros aikštėje ketvirčiuoti. Kai apskundė tokį antikonstitucinį KT išaiškinimą, tai ir laimėjo bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme ir čia KT privalėjo atsitraukti, pakeisti savo antikonstitucinį išaiškinimą ir atkurti teisingumą. Tačiau neteisėtos, nelegitymios valdžios suformuotas nelegitymus KT to nepadarė ir nurodinėja keisti Konstituciją. Tai parodo, kad KT yra sąmoningai vykdo antikonstitucinę politiką, nieko bendra su LR Konstitucija neturinčią. Toks KT legalios valdžios turi būti išformuotas ir paskirti visai kiti teisėjai, kurie sugebėtų suprasti lietuviškai parašytą Konstituciją.

Apie valstybės paslaptis. Prezidentė Dalia Grybauskaitė apie įvykdytą valstybinės paslapties nutekinimą: „Jeigu aš būčiau žinojus ir net jeigu aš žinočiau kas tai padarė padėkočiau tam žmogui arba grupei žmonių už tai, kad gynė valstybės interesus.“ Pasirodo, kad valstybinės paslapties nutekinimas yra valstybės interesų gynyba. Tai kur su tokia galvosena galime nueiti? Beje kvalifikuoti kas yra valstybės paslaptis, o kas ne, ponia Prezidentė pagal Konstituciją, jos 84 str. NEGALI. Beje ir teismas neturi teisės kvalifikuoti, kas yra Valstybės paslaptis, o kas ne. Čia VSD darbas. Jeigu turėtų tokia teisę prezidentas, tai tada Prezidentas Rolandas Paksas, kai atskleidė Valstybės paslaptį, galėjo sakyti, kad čia ne valstybės paslaptis, o tik politikavimas. Laikyti tokį žmogų pareigose yra tiesiog pavojinga Valstybei.

Apie „Independence“. Na niekaip negalima apeiti tokio svarbaus Lietuvai projekto, kaip alternatyvus dujų šaltinis, nes turėti Lietuvai alternatyvius energijos, dujų šaltinius reiškia, kad būsime rinkoje ir turėtume mokėti už energija rinkos kaina. Niekas per daug negali diktuoti monopolinių kainų. Tą reikėjo daryti gal ir anksčiau, bet geriau vėliau, negu niekad. Taigi paanalizuokime kaip puiki idėja realizuojama praktikoje. Matau nufilmuota, atplaukia palyginus su „Independence“ mažutis laivas ir iškrauna dujas ir kitą laivą „Independence“. Iš laivo ir laivą, o iš to didelio laivo, su saugyklomis, jau paduodama į sistemą. Tokios didelės saugyklos-laivo „Independence“ pastatymas prie Klaipėdos miesto reiškia, kad ypatingo pavojingumo energetinis objektas yra šalia didelio miesto ir avarijos ar karinio konflikto atveju šitas objektas yra mirtinai pavojingas Klaipėdai, nes vyrauja vakarų vėjai ir 600 kartų išsiplėtusios dujos gali sukelti mirtiną katastrofą miestui. Apsaugoti tokį laivą praktiškai neįmanoma, nes mūšio ten būti negali, nes po to mūšio išvengti techninės katastrofos kažin ar pavyktų. Be to toks energetinis objektas gali būti ir šantažo objektu. Taigi sprendimas ypatingai nevykęs, sakyčiau, sąmoningai ir brangiai priešų sugalvotas. O gal būtent tokia ir yra valdžia? O kaip turėjo būti padaryta. Ogi paprastai. Saugyklos turi būti pastatytos ir išskirstytos toli nuo miestų, kad avarijos atveju nenukentėtų daug žmonių. O tada, atplaukia tas pats mažutis laivelis, atveža dujas, jas iškrauna į saugyklas ir nuplaukia.... dirbti savo darbo toliau. Tokio laivo „independence“ Lietuvai nereikia, o ji jo ir neturi, vis nuomoja tragiškai brangiai. Tačiau neskubėkime palaidoti „Independence“, gal kartais tas laivas-saugykla yra tinkams vežioti dujoms tarp JAV ir Europos? Gal čia galima uždirbti? Bet kaip uždirbsi, jeigu tas laivas ne tavo. Darau išvada, kad Lietuvos valdžia labai gerą idėją realizavo nusikaltamai blogai ir už konsultacijas, kaip rašė spauda, sumokėjo 32 milijonus litų. O kas tokie piarinosi dėl to? Ponas A.Kubilius, ponia D.Grybauskaitė ir ponas R.Masiulis.

Taigi čia isreiškiau nuomones apie situaciją Lietuvoje. Kiekvienas žmogus turi teisę į savo nuomonę. Tačiau yra dalykų, kai žmogaus nuomonė nėra svarbi. Tie dalykai, kai žmogaus nuomonė nėra svarbi, yra vadinami įstatymais. Todėl visuomenės elgsena turi būti ne pagal nuomones, o pagal galiojančius įstatymus. Tai čia buvo išanalizuota, kad Lietuvos valdžia yra suformuojama pagal suokalbininkų nuomonėmis pagrįstą rinkimų įstatymą, o turėtų būti suformuojama pagal LR Konsitucijos nuostatas. Teisėtas valdžios formavimas yra vienas iš svarbiausių Valstybės vertybių, todėl turi labai tiksliai atitikti LR Konstituciją. O to kol kas jau 24 metai ir nematome.

Pabaigos žodis

Jeigu trumpai į visą tai pažvelgti, tai susidaro tokia padėtis. Aišku, kad priėmus LR Konstituciją, valdžia turi būti formuojama taip kaip numatyta Konstitucijoje ir jokie žemesni įstatymai neturi jai prieštarauti. Elementaru. LR Konstitucijos 55 str. taip, o ne kitaip, parašyta: „.........141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise……“. Taigi aiškiai parašyta, kad 141 Seimo narys yra renkamas, o ne 71 Seimo narys yra renkamas tiesiogiai, o likusieji Seimo nariai renkami per partijų sąrašus netiesiogiai. Visi Seimo nariai privalo būti renkami tiesiogiai, lygia ir visuotine rinkimų teise. Negali būti lygios teisės, jei vieni renkami tiesiogiai, o kiti per partijų sąrašus, t.y. vieni vienaip, o kiti kitaip. O lygia teise Seimo narius rinkti yra privalu, nes taip yra LR Konstitucijoje. Tiesiogiai rinkti Seimo narius yra privalu, nes taip yra LR Konstitucijoje. Ir niekaip kitaip. Ne taip kaip kažkas sugalvoja ar turi nuomonę, o taip kaip Konstitucija imperatyviai nurodo, nes kitaip yra sulaužoma Konstitucija, valdžia pasidaro antikonstitucinė, nelegytimi. Šioji betvarkė jau tęsiasi beveik ketvirtį amžiaus ir laikas šitą teisinę suokalbininų sugalvotą betvarkę užbaigti, juk kuriame teisinę valstybę, ar vis dar ne? Taigi partiniai sąrašai yra antikonstituciniai, o kadangi, dauguma Seimo narių išrenkami per sąrašus, tai ir visumoje valdžią yra uzurpavę sąrašiniai. Jei kam šitas teiginys nesuprantamas, skaitykite tekstą aukščiau.

Atrodytų, kad yra labai paprasta, reikia formuoti valdžią pagal LR Konstituciją, reikia Seimo narius rinkti 141-vienoje vienmandatėje apygardoje, kur rinkėjas turi vieną balsą ir kandidatas į Seimą gali gauti tik vieną rinkėjo balsą. Tai ir bus tiesioginiai rinkimai su lygia ir tiesiogine rinkimų teise. Čia ir dabar reikia tik esamų Seimo narių geros valios, politinės nuovokos, atsakomybės prieš tautą ir Valstybę, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo. Tiesiog reikia nedelsiant atsisakyti tų antikonstitucinių partinių sąrašų. Kaip atsimenu dar iš to laiko, kai buvau Kauno Sąjūdžio taryboje, tai Sąjūdžio (tik ne liberalų sąjūdžio) nuostata buvo vienmandačiai mažoritariniai rinkimai. Partijos išdavė Lietuvos sąjūdį, pasirinko suokalbio tarp partijų modelį, kuris suteikia partijoms daug privelgijų rinkimų metu. Štai kodėl jau daugybę metų matome tuos pačius veidus politikoje. Beje čia Konstitucinis teismas nieko negali padėti, nes suformuotas antikonstitucinės valdžios ir jo sprendimai taip pat nelegitymūs. Neteisė negali sukurti teisės. Ar ne taip, ponai KT teisėjai? Antikonstitucinė valdžia pakerta Valstybės pamatus. Kaip žinome iš spaudos..... vis valstybininkai, valstybininkai, o pasirodo antivalstybininkai suokalbininkai suokėjai suokia. Pasirodo, kad pasikėsinimas į konstitucinius Valstybės pamatus pilnai įvykdytas, ir net Valstybės Saugumo Komiteto liko net nepastebėtas. Antivalstybinis nusikaltimas ir vis dar nepastebėtas. Tai kaip savo pareigas atliekate? Taip kaip antikonstitucinė suokalbininkų valdžia liepia?

Atstovavimas. Atskira pastraipa norėčiau pakalbėti apie atstovavimą. Tai esant konstituciniams rinkimams turi būti sudaryta 141 rinkiminė apygarda, kurioje partijos ar pavieniai asmenys įstatymo nustatyta tvarka kelia savo kandidatus. Tai čia yra gerai. Tačiau tas gerai, pavirsta į nelabai gerai, kai partijos kelia kandidatus apygardose, kuriose tie kanditatai negyvena, t.y deleguoja taip vadinamus „profesionalius“ politikus. Geriausias variantas, kai apygardoje gyvenantys žmonės išsikelia savo kandidatus, kurie jiems realiai atstovautų. O tai gali būti ir partiniai politikai. Jeigu partija neturi žmonių toje apygardoje, tai tie kandidatai atvykėliai neturėtų būti registruojami rinkimams. Partijų rūpestis turėti savo atstovus apygardose, kuriose jie nori kelti partijų kandidatus. Šitas principas yra visiškai nieko naujo. Prezidentas irgi turi gyventi Lietuvoje, jeigu nori būti išrinktas ir atstovauti Lietuvą. Tai ir rinkimų apygardos turi turėti savo mažiukus „prezidentukus“, atstovus Seime, kurie gyvena toje apygardoje ir geriausiai žino problemas, labiausiai gerbiami ir tada žmonės galės jausti atsakomybę už tai ką iširinko. O dabar nekonstituciškai daugiausiai išrenka sąrašinius, pasiųstus „emisarus“ ir paskiau niekas nežino kas už ką atsakingas. O to Lietuvos priešams kaip tik ir reikia.

Ką Daryti? Be jokios abejonės partijose yra patriotiškai, valstybiškai nusiteikusių žmonių ir tokių žmonių pirmučiausioji pareiga einamuoju laikotarpiu nedaleisti, kad eilinį sykį vėl įvyktų antikonstituciniai rinkimai. Tai tiesiog ne tik partinių, tačiau ir visų Lietuvos piliečių pareiga, kad Lietuvoje ateinatys rinkimai būtų konstituciniai.

Visiškai suprantama, kad jei esama antikonstitucinė valdžia ieškos įvairiausių būdų kaip paneigti akivaizdžiausius dalykus, tai todėl, manau, reikia tautai, kaip suverenui, veikti teisėtais pagrindais. Nerinkti į Seimą tų, kurie jau dabar žinodami, nes visi informuoti emailais, operatyviai nepadaro reikiamų pakeitimų rinkimų įstatyme ir eina į eilinius antikonstitucinius rinkimus. Todėl kiekvieno LR piliečio, tautiečio, lietuvio konstitucinė pareiga, kai eisite į rinkimus, nebalsuoti nė už vieną kandidatą į Seimą, kuris yra kokiame nors partijos sąraše į Seimą, nebalsuoti nė už vieną partijos kandidatą į Seimą, kurie turi partinius sąrašus, padaryti tą dalį rinkimų biuletenio, kur yra sąrašai, negaliojančiu, užbraukyti visus partijų sąrašus. Turėtumėte suprasti, kad veikiate pagal Konstituciją, kurios 6 str. sako: „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas“. Pagal Konstituciją, kurios 3 str. įpareigoja: „Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.“ Taigi Lietuvos piliečiai turi teisę ir privalo priešintis nelegitymios valdžios norams dar kartą eiti į antikonstitucinius rinkimus su sąrašais, tai reiškia, kad esama suokalbininkų valdžia sąmoningai žinodama ir būdama informuota, sąmoningai ir prievarta vėl kėsinasi į Lietuvos konstitucinę santvarką ir iš esmės tas pasikėsinimas į Lietuvos konstitucinę santvarka yra įvykdytas.

Panagrinėkime kaip pavyzdį konkretų atvejį. Valdantieji socialdemokratai paskelbė 71 kandidatą į Seimą vienmandatėse apygardose ir sudarė 45 asmenų sąrašą daugiamandatėje apygardoje realiai suprasdami, kad daugiau balsų negaus. Iš to 71 kandidato vienmandatėse apygardose 34 nepatenka į sąrašą, o 37 patenka dar ir į sąrašą. Iš tų 45 sąrašinių kandidatų į Seimą 8 nariai neturi vienmandačių apygardų, o 37 turi. Tai kas man gali įrodyti, kad visi kandidatai į Seimą turi lygias teises? Kaip gali sąraše esantys kandidatai turėti lygias teises patekti į Seimą, jeigu jie yra skirtingose sąrašo vietose. Taigi apie jokią lygią teisę renkant Seimo narius čia kalbėti negalima, o tai reiškia LR Konstitucijos nesilaikoma, t.y. valdžia renkama ne pagal LR Konstitucija, reiškia yra nelegitymi. Tas pats iš esmės ir kitose partijose. Visos nesilaiko LR Konstitucijos, tai yra iš esmės ją sulaužo, suniekina tam, kad išlikti valdžioje su privilegijomis. Jau nekalbant apie tai, kad sąrašai tai nėra tiesioginiai Seimo nario rinkimai, o pagal Konstitucija, visi 141 Seimo nariai turi būti renkami tiesiogiai ir lygia teise. Taip ir vėl nesilaikoma LR Konstitucijos, iš esmės ji yra išniekinama, o valdžia išrenkama ne pagal LR Konstitucija ir yra nelegytimi. Jau nekalbanti apie lygias teises palyginus su savarankiškai išsikėlusiu kandidatu. Tik mažoritariniai, arba kitaip vienmandačiai Seimo narių rinkimai atitinka LR Konstituciją ir taip privalomai 141 Seimo narys ir turi būti renkamas. Tai Lietuvos Sąjūdžio nuostatos ir jos atitinka LR Konstituciją. Čia nieko mano ir nieko asmeniško nėra.

Šio dokumento skaitytojus informuoju, kad prieš tai, kai Jūs gausite šitą emailą, LR visi Seimo ir Vyriausybės nariai, Prezidentūra jau bus informuoti apie tai emailais ir turės pasirinkti, veikti operatyviai ir ištaisyti šią antikonstitucinę padėtį, eiti į artėjančius rinkimus be partinių sąrašų arba eiti suokalbininkų šunkeliu toliau griaunant Valstybės konstitucinius pagrindus. Naiviai tikiuosi, kad Lietuvos valdžia gera valia įvykdys Konstitucijos reikalavimus. Tas naivumas yra pagrįstas tuo, kad Lietuvos valdžia yra praktiškai giliai nusispjovusi ne tik į LR Konstituciją, bet ir į referendumo dėl atominės rezultatus, tai čia koks nors išaiškinimas tikrai nepadės. Tik aktyvi piliečių pozicija gali duoti rezultatą. Taigi ginkime savo Lietuvą nuo antikonstitucinės valdžios.

Preliminarus informavimas parodė, kad iš valdžios ir spaudos girdisi tik spengianti tyla. Todėl savo galimybių ribose, kartu prašydamas visų, kurie gaus šitą emailą pagalbos, platinti šitą informaciją Lietuvos ir pasaulio lietuvių mąstu. Atsispausdinkite, kas galite ir leiskite paskaityti savo kaimynams, draugams, kolegoms. Galite drąsiai tuo didžiuotis dirbdami Lietuvos valstybės ir visų piliečių naudai. Tai bus Jūsų kova už Lietuvos konstitucinę santvarką, kaip ir yra parašyta mūsų visų visuotiniu balsavimu 1992m. spalio 25d. priimtoje LR Konstitucijoje.

Susiję:

Antikonstitucinės valdžios grožybės (I d.)  

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
39. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-06-16 20:26:57)
(98.212.66.159) Parašė:

Antikonstitucinės valdžios grožybės fundamentaliai teisiškai yra atskleistos 2012-06-28 straipsnyje "Paskelbtos galutinės visuomeninės komisijos įvykiams Garliavoje ištirti išvados (nuotraukos)" (ht*tp:/*/alkas.*lt/2012/06/28/paskelbtos-galutines-visuomenines-komisijos-ivykiams-garliavoje-istirti-isvados/). Tik antikonstitucininkų, banditų valdomoje Lietuvoje tokie dalykai gali atsitikti. Tokia yra Lietuvos valdžia.38. StasysG
(2017-02-06 15:26:06)
(82.140.168.97) Parašė:

Gerai. Bet jei dar pridėjus per Facebook'us ar Twitterius, ne tik per e-meilus?37. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-02-06 02:54:56)
(98.212.66.159) Parašė:

Žiūrėti 70 komentarą I-moje šio straipsnio dalyje apie tai, kad šis straipsnis pilnumoje yra išsiuntinėjamas visiems Seimo nariams ir jų padėjėjams.36. StasysG
(2017-02-04 10:31:03)
(82.140.168.97) Parašė:

Patiko formuluotė apie Seimo rinkimų įstatymą: "kuris esmėje yra ne tik neteisinis, ne tik nedemokratinis, tačiau savo esme IDIOTIŠKAS.". Bet sakau, kad gal tie, kas jį sukūrė ir kas pasirašė, galbūt taip pasielgė, kad Lietuvai BŪTŲ geriau? Nusirašė rinkimų įstatymo pagrindus iš Vakarų, bet ką ten tos sąvokos reiškia nesuprato, todėl pertvarkė taip, kad ir vilkas būtų sotus, ir avis sveika. O dabar savo kvailumo šiandien pripažinti nenori, gėda. Todėl tyli, prispaudę uodegas tarp kojų. ------PS. Pažįtu vieną signatarą, kuris kūrė ir balsavo. Jis sako, kad pusiau partinis rinkimų įstatymas neteisingas. Jis prisidėtų prie jo pataisymo, bet pats imtis iniciatyvos nenori. Nenori pasirodyti, kad buvo tada tamsus kiap naktis? Diskusija nesigauna.35. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-02-04 01:48:06)
(98.212.66.159) Parašė:

to "34. StasysG (2017-02-03 22:26:46) (82.140.168.97)". Ponas StasyG. Tie teisėjai paprasčiausiai pašnekėjo nesąmones tam, kad atsimušti byloje ir palikti galioti antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą. Tai nusikaltėlių tarnai, o ne teisėjai. Nes į Seimą turi būti renkama tiesiogia ir lygia teise ir ne kitaip. Jeigu jau partijų negalima lyginti su asmeniu, išvada paprasta, arba partijos arba asmenys NEGALI būti kandidatais į Seimą. Tačiau Konstitucija aiškiai pasiskako: "Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu." Tai kur čia tame sakinyje yra partijos? Jų nėra ir būti negali, nes ką ir paminėjo tie teisėjai: "LYGIĄ rinkimų teisę, kolegijos manymu, negali būti taikoma kalbant apie pagal savo statusą valstybėje visiškai skirtingus ir pasyviosios rinkimų teisės taikymo prasme n e l y g i n a m u s subjektus – politines partijas ir išsikeliantį save kandidatu į Seimo narius pilietį." Tačiau ponai teisėjai "nusimuilino" nuo atsakymo, nes kai pasako, kad negalima lyginti subjektų ir pagal Konstituciją turi būti LYGU, tai partijų sąrašų, kaip juridinių asmenų, RINKIMUOSE NEGALI BŪTI, nes taip yra KONSTITUCIJOJE. NEGALI būti renkami sąrašai, tačiau sąrašai kaip po tokie neprieštarauja Konstitucijai, tik jie NEGALI BŪTI RENKAMI. Sąraše esantis asmuo gali būti renkamas ir gauti iš rinkėjo VIENĄ BALSĄ. Tai tas pats vyksta vienmandatėse, kandidatas nurodo, kad yra partijoje, vadinasi yra juridiniame asmenyje, yra jo sąraše. Jei kam patinkga ta partija, tai tam kandidatui į Seimą rinkimuose PLIUSAS, o jei nepatinka MINUSAS. Taigi paminėtų teisėjų teismo sprendimas Konstitucijos požiūriu yra ir neteisingas ir neteisėtas. Gi antikonstitucinio Seimo rinkimų įstatymo atveju reiktų dar gerai pagalvoti, nes įstatyme taip pat yra deklaruojami lygių ir tiesioginių rinkimų nuostatos. O tai reiškia antikonstitucinis Seimo rinkimų įstatymas PATS SAU PRIEŠTARAUJA, nes nėra jokios lygybės tarp renkamų partijų ir asmenų. Trumpai tariant, kgbistiniai propagandos ir valstybės griovimo profesionalai įgrūdo Lietuvai tokį rinkimų į Seimą įstatymą, kuris esmėje yra ne tik neteisinis, ne tik nedemokratinis, tačiau savo esme IDIOTIŠKAS. Pajuokos objektas, kuri pasirašė.....Kiek galima linksniuoti tą pavardę? Save savo parašu įsirašė į Lietuvos įstoriją ne vien kaip atsikuriančios valstybės pirmasis vadovas, tačiau taip pat kaip teisės, demokratijos ir Lietuvos valstybės priešas. Nieko nebūna gyvenime vienspalvio. Paveikslas sudėtingas. Problema yra visai kitame, problema yra tame, kai daugybę kartu apie tai informuotas yra Seimas, visos valdžios šakos ir nieko nedaro. O tai suklysti gali kiekvienas, o kai tos klaidos sąmoningai netaiso, taip tampa ižūliais, niekšiškais Lietuvos išdavikais, konstituciniais nusikaltėliais de FACTO.34. StasysG
(2017-02-03 22:26:46)
(82.140.168.97) Parašė:

Gerai. Apie Konstitucijos 55 straipsnio 3 d. paaiškinta. Bet kaip reikia suprasti teisėjų kolegijos atsisakymą taikyti Konstitucijos 55 straipsnio 1 d šioje konstitucinėje byloje dėl 2008 m rinkimų į Seimą: "„Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalies nuostata apie LYGIĄ rinkimų teisę, kolegijos manymu, negali būti taikoma kalbant apie pagal savo statusą valstybėje visiškai skirtingus ir pasyviosios rinkimų teisės taikymo prasme n e l y g i n a m u s subjektus – politines partijas ir išsikeliantį save kandidatu į Seimo narius pilietį."33. StasysG
(2017-02-01 22:28:16)
(82.140.168.97) Parašė:

Atsiprašau. Kažkas mano vardu 31 ir 32 punktuose bandė pakartoti mano 29 komentarą.32. StasysG--->22. Eksperta(i)
(2017-02-01 22:16:10)
(82.140.168.97) Parašė:

Jūs savo argumentus nepagrindžiate jokiais šaltiniais. Kodėl aš privalau tikėti tokiais Jūsų pareiškimais: ""Stasiui G. Nagrinėjo iParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi