JAV prezidentas pagyrė europiečius, kurie padidino investicijas amerikietiškiems ginklams įsigyti Lietuva galėtų pavydėti tokio lyderio: Bolivijos prezidento Luis Arce kalba Ne visi Vaitkaus rinkėjai nori a priori išžudyti lietuvius ar ukrainiečius Nuolatos didinti BVP atgrasymui – tai reiškia rodyti deramą pagarbą JAV ginklų gamintojams