2024 m. liepos 23 d.

 

„Lietuvos ryto“ laidoje skleidžiama neteisinga informacija, o ligonių interesai lieka neapginti

9
Paskelbta: 2014-04-28 00:01 Autorius: ekspertai.eu
Kadras iš „Lietuvos ryto“ 2013 m. lapkričio 6 d. laidos „Patriotai“.
Kadras iš „Lietuvos ryto“ 2013 m. lapkričio 6 d. laidos „Patriotai“.

2014 m. balandžio 9 dieną Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba priėmė sprendimą „Dėl televizijos laidoje „Patriotai“ („Lietuvos ryto“ televizija, 2013 m. lapkričio 6 d.) paskelbtos informacijos, kuriuo pripažino, kad Rūtos Janutienės vedama laida paskelbė neteisingą informaciją ir tuo pažeidė Visuomenės informavimo įstatymą. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 2013 m. gruodžio 17 d. gavo MRU profesoriaus, habil. dr. Donato Stakišaičio skundą, kad TV laidoje „Patriotai“ buvo sąmoningai paskleista tikrovės neatitinkanti, jo garbę ir orumą, dalykinę reputaciją žeminanti informacija. D. Stakišaitis nurodė, kad laidoje „Patriotai“ vedėjai paskelbė melagingą, išgalvotą informaciją teigdami: „Pirmasis sutriko Donatas Stakišaitis, bioetikos specialistas iš Mykolo Romerio universiteto, viešai pareikalavęs Eriką teisti, o gal ir atimti iš jos Urtę“. Skunde D. Stakišaitis nurodė, kad niekada nei viešai, nei neviešai nėra padaręs tokio pareiškimo, kad tai yra laidos vedėjų išgalvoti teiginiai, o su laidos vedėjais iki laidos parodymo nėra bendravęs.

UAB „Lietuvos rytas“ televizijos vadovas L. Ryškus, pateikdamas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai (ŽEIT) skundžiamo teiginio atitikimą tikrovei neva įrodančius duomenis, nurodė, kad laidos vedėjai rėmėsi informacija, pateikta interneto portale ekspertai.eu („Medicinos kaukių“ kriminalas“publikacijos autorius – habil. dr. D. Stakišaitis). L. Ryškus nurodė, kad D. Stakišaitis atsisakė su jais bendrauti ir jiems nepateikė savo nuomonės.

Išnagrinėjusi skundą ŽEIT nustatė: „... visos publikacijos turinys (D. Stakišaičio publikacija – ekspertai.eu past.), jos kontekstas nesudaro pagrindo teigti, kad Pareiškėjas viešai būtų reikalavęs teisti mergaitės mamą ar atimti iš jos dukrą, todėl skundžiamoje televizijos laidoje paskleista informacija, kuria Pareiškėjui priskirtas viešas reikalavimas teisti mergaitės mamą ar atimti iš jos dukrą, yra neteisinga. Viešos informacijos rengėjo (skleidėjo) paaiškinimai, kad ši informacija yra žurnalisto interpretacija – nepagrįsti. Pažymėtina, kad informaciją visuomenei pateikti teisingai, tiksliai ir nešališkai yra viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) pareiga, nustatanti jam imperatyvią elgesio taisyklę – visais atvejais užtikrinti skelbiamos informacijos teisėtumą, taip pat ir tuomet, kai asmuo atsisako bendrauti su žurnalistais. Be to, asmens atsisakymas bendrauti su žurnalistais yra jo valios išraiška, tačiau ne pagrindas nepagrįstą informaciją skleisti kaip objektyvią tiesą. Pareigos paskelbti skundžiamo turinio informaciją rengėjas (skleidėjas) neturėjo, o savo valia nusprendęs tokią informaciją paskelbti, turėjo būti objektyvus ir apdairus, suvokti galimą atsakomybę.

Atsižvelgiant į tai, kad skundžiamojo turinio informacija nėra pagrįsta objektyviais duomenimis, taip pat į tai, jog pagal savo pobūdį ir prasmę paskleistos žinios yra iš esmės priešingos viešai pateiktai Pareiškėjo pozicijai, darytina išvada, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas), paskleisdamas skundžiamo turinio žinias apie Pareiškėją, paskelbė neteisingą informaciją ir tuo pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies reikalavimą (...).“

ŽEIT nusprendė įspėti UAB „Lietuvos rytas“ televiziją dėl įstatymo pažeidimo.

Tačiau, ŽEIT supratimu, tokios melagingos informacijos skleidimas nepažemino habil. dr. gydytojo D. Stakišaičio garbės, orumo ir dalykinės reputacijos. Todėl ŽEIT net neįpareigojo laidos vedėjų atsiprašyti už šmeižtą ar paskleistą informaciją viešai paneigti.

Ekspertai.eu kreipėsi į D. Stakišaitį, prašydami pakomentuoti ŽEIT sprendimą.

MRU prof. habil dr. D. Stakišaičio komentaras

TV laidos vedėjai (Rūta Janutienė ir Tomas Čyvas) paskelbė klaidinančią informaciją, kurią pateikė kaip neva mano pasakytą viešą pareiškimą. Tai akivaizdus televizijos laidos „Patriotai“ vedėjų melas – išgalvoti tikrovės neatitinkantys teiginiai. Be to, TV laidos kūrėjai klaidina ir ŽEIT – neva „D. Stakišaitis atsisakė su jais bendrauti ir jiems nepateikė savo nuomonės“. Todėl belieka dar kartą pasakyti, kad laidos vedėjai nebuvo su manimi susitikę, kalbėję telefonu ar kaip kitaip gavę mano atsisakymą. Tai dar viena jų pateikta tikrovės neatitinkanti informacija. Laidos kūrėjai ŽEIT be jokio pagrindo nurodė, kad jų paskleista „informacija“ tebėra mano straipsnio teiginių interpretacija. Betgi ta interparetacija taip pat yra jų pačių sukurta išmonė, nieko bendra neturinti su mano straipsniu.

Manau, kad šį ginčą dėl šmeižto laimėjau.

Apgailėtina, kad TV laidos vedėjai nenorėjo įžvelgti esminių problemų, iškeltų mano straipsnyje, kurį jie „interpretavo“. Straipsnio tikslas buvo vienas – atkreipti dėmesį į žiniasklaidoje skleidžiamo neteisėto gydymo reklamą, į žmonių apgaudinėjimą, jų mulkinimą ir į tai, kad valstybės tarnybos, kurių paskirtis yra užkirsti kelią neteisėtai veiklai, nieko nedaro. Mano, kaip gydytojo, klinikinių tyrimų specialisto, pareiga buvo sureaguoti į tokias viešo melo apraiškas, nes mačiau, jog valstybės institucijos nesiima jokių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias šarlatanams pelnytis iš ligonių patiklumo.

Nesunku numanyti, kas laidos vedėjus paskatino, mano supratimu, negarbingai neteisėto gydymo draudžiamai reklamai. Toks jų elgesys, manau, žemina žurnalisto garbę ir dalykinę reputaciją. Tačiau labiau norėčiau akcentuoti tai, kad šarlatanai, kurie apiplėšinėja į nelaimę patekusius ligonius, jų artimuosius, ir tokią jų veiką reklamuojantys žurnalistai lieka „nematomi“ Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) – institucijos, kurios pareiga ginti pacientų interesus, užkirsti kelią minėtiems nusikaltimams. Savo straipsnyje taip pat atkreipiau dėmesį į tai, kad dabartinis VVKT vadovas neatlieka savo pareigų.


Ekspertai.eu atkreipia dėmesį į kitus labai „keistus“, bet lyg ir šiandienos dėsningumus atitinkančius reiškinius.

2014 m. vasario 15 d. Panevėžio apylinkės teisme turėjo vykti baudžiamosios bylos posėdis dėl nusikalstamų veikų atliekant klinikinius vaistinių preparatų tyrimus (tyrėjas gyd. R. Pakšys). Tai rezonansinė byla, iškelta po skandalo, kai Geros klinikinės praktikos inspektoriai (inspekcijai vadovavo D. Stakišaitis) nustatė didelio masto dokumentų klastojimą, išaiškino, kad tyrimų metu buvo „gydyti“ palaidoti pacientai, tiriamieji vaistai buvo skiriami ne pagal paskirtį (ligoniai nesirgo gydoma liga), klastojant dokumentus tiriamieji buvo jauninami ar sendinami, vienu metu tie patys pacientai buvo įtraukiami į du klinikinius tyrimus (viename – kaip sveiki savanoriai, o kitame – kaip sunkūs ligoniai), kad atitiktų dalyvavimo tyrime reikalavimus ir t.t.

Žiniasklaida apie tai daug rašė. Ikiteisminis tyrimas ir teismo procesas vyksta jau aštuntus metus. Teismo procesas buvo visaip vilkinamas ir dėl to kai kuriems nusikaltimams jau suėjo senatis. Tačiau praėjusį antradienį posėdis ir vėl neįvyko, nes prezidentė D. Grybauskaitė vieną būtent šios bylos kolegijos teisėją paskyrė į Šiaulius. Toks prezidentės sprendimas lems, kad teismo sprendimo diena būtų dar ilgesniam laikui atidėta, o teisingumas apmarintas?

Ekspertai.eu taip pat nori atkreipti Lietuvos žmonių, valdžios atstovų ir teisėsaugos institucijų dėmesį į kitą ikiteisminį tyrimą dėl vykdyto draudžiamo klinikinio vaistų tyrimo, kai dėl galimai neteisėtų tyrėjo veiksmų žuvo tiriamasis pacientas. Klinikinis vaisto tyrimas buvo vykdomas Vilniaus psichiatrijos ligoninėje (Vasaros g. 5), kuriai vadovauja tuometinio sveikatos apsaugos ministro liberalcentristo R. Šukio bendrapartietis patarėjas Martynas Marcinkevičius. VVKT viršininkas G. Barcys darė viską, kad inspekcijos radiniai nepasiektų prokuratūros. Tačiau tam sutrukdė STT. Šis ikiteisminis tyrimas taip pat yra akivaizdžiai vilkinamas – vyksta jau ketvirti metai (STT kuruojamas). Ko siekiama tokiu vilkinimu? Senaties? Ir kas vis dėlto vadovauja prokuratūrai?

Pastaruoju metu išryškėjo dar viena didelė problema – teisėsaugos institucijos negina viešo intereso, pacientų teisių, o Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, būdama atsakovas, pirmosios instancijos teismui priėmus nesuprantamus ir akivaizdžiai ligonių interesus išduodančius sprendimus, tokių sprendimų neskundžia. Ekspertai.eu žinomi du tokie „tendencingi ir kreivi“ atvejai, ir jų VVKT neskundė aukštesnės instancijos teismui, o tai, ekspertai.eu nuomone, yra ne kas kita, kaip tik dar viena galima VVKT viršininko G. Barcio korupcijos dienotvarkės realybė.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
9. Davičas
(2014-05-10 20:24:40)
(88.222.48.15) Parašė:

Kažin ar yra dar kur toks ,,stebuklas" pasaulyje.8. Urtės mama
(2014-04-29 08:04:46)
(78.62.86.213) Parašė:

gaila,kad ponas STAKIŠAITIS GREIT PAMIRŠO SAVO RAŠLIAVĄ ,ten jis teigė,kad tokia mama,kaip aš turėtų domėtis valstybė,nes vaikui gali būti nesaugu.Tai kaip jūs suprastumėte tokį tekstą7. stasys
(2014-04-28 17:31:44)
(78.63.181.51) Parašė:

Kiekvienam kiemui reikalingi savi amsiai, L.Rytas ne išimtis ..dėl Janutienės ir klausti nereiktu ..bet va, kas Čyva nešė į ta L.Ryto galerą..man vis dar lieka paslaptis. Grįžtant prie str. kiek gi reikia būti naivių ,.kad imtum ruošti TV laidas ekspertų.eu str. pagrindų.:)).Gandas prie gando, sumoje išeina melas..6. baisu
(2014-04-28 16:10:06)
(78.56.234.180) Parašė:

visi į vieną kamuolį susiraizgę. Reikia rinkti N.Puteikį!5. petras
(2014-04-28 15:22:07)
(178.232.6.232) Parašė:

Dideli pininigai is stambiu farmaceftiniu kompaniju skirti kysems Lietuvoja ir visame pasaulyja greitai atsiperka,pvz., tokia kompanija kaip GSK pardavinejanti ir gaminanti vaistus nuo asmos kuriuose yra narkotines medzegos zmones pavercencius priklausomybiai ,o ypac vaikus ir tt...Lietuvoj tyla...4. hm
(2014-04-28 15:03:03)
(193.219.87.131) Parašė:

labiausiai gaila,kad niekas į aprašytas veikas ir neveikimą nereaguoja... SAM beviltiškai sukriošus..., o teisėsauga kur?3. Dėmesio, Attention, Achtung - čia “Mailiaus” “byla” !
(2014-04-28 14:28:30)
(37.148.163.38) Parašė:

Dėmesio, Attention, Achtung - čia “Mailiaus” “byla” ! FNTT tyrėjai ir prokuroras pradėjo ikiteisminį tyrimą “mailiaus” byloje visiškai be jokio pagrindo (tą įrodo FNTT dokumentas) ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU. FNTT tyrėjai ir prokuroras pagamino netikrą bylą, prirašė “byloje” visiškų nesamonių ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU. FNTT tyrėjai ir prokuroras vaidino, kad labai dirba, išgalvojo, sukūrė “kaltinimus” “iš lubų” ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU. FNTT tyrėjai ir prokuroras kartu su žiniasklaida įžūliai melavo visuomenei apie “mailiaus” bylą ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU. FNTT tyrėjams ir prokurorui padedant ŽŪM (NMA) visiškai be jokio padrindo atmetė, sužlugdė 7 labai gerai paruoštus akvakultūros projektus ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU. FNTT tyrėjai, prokuroras, ŽŪM, žinisklaida ir konkretūs asmenys padarė milžinišką materialinę ir moralinę žalą “mailiaus” bylos dalyviams ir 5 metus juos šmeižia ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU. FNTT tyrėjai ir prokuroras, ŽŪM ir kiti veikėjai savo veikimu ir neveikimu iššvaistė Lietuvos valstybės milijonines lėšas tiriant šią “bylą” ir vertinant akvakultūros projektus ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU. Nors daug kartų buvo kreiptasi į Lietuvos žiniasklaidos priemones, kad būtų išklausyti akvakultūros projketų dalyviai ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU (atsisako arba bijo, nes galimai dirba išvien su FNTT ir Generaline prokuratūra) Konkretūs Seimo nariai, politikai kišasi į rezonansinę “mailiaus” bylą, užsiima demagogija, šmeižia “mailiaus” projektų dalyvius, galimai dirba išvien, organizuotai su FNTT ir Generaline prokuratūra ir nieko – NIEKAM NEĮDOMU. Visiems sakoma ir siūloma: atvykite į atvirus teismo posėdžius, paklausykite liudininkų, bylos dalyvių, įsigilinkite į “bylos” absurdą ir tyrėjų melą, ir nieko - NIEKAM NEĮDOMU (toliau skleidžiamas FNTT tyrėjų, prokuroro ir žiniasklaidos melas ir blefas) Valstybės kontroliuojančios institucijos nerodo jokio susidomėjimo šia “byla” ir “bylos” gamintojais, jokios reakcijos iš kontroliuojančių institucijų - NIEKAM NEĮDOMU. Grubiai pažeidžiamos žmogaus teisės ir įstatymai ir nieko - NIEKAM NEĮDOMU. Taigi, kokioje valstybėje mes gyvename? Numerus stultorum in finintus est (lot.). Kvailių skaičius – begalinis. Bet ir čia - NIEKAM NEĮDOMU....2. 1Daina komentarui
(2014-04-28 13:18:22)
(86.18.188.109) Parašė:

Bet juk tai labai blogai...pastoviai kai yra plaunamos smegenys zmonems...Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras