2024 m. liepos 22 d.

 

Abraomas Linkolnas: „Vienus žmones galima apgaudinėti visą laiką, kitus tik kai kurį laiką, bet visų žmonių ir visais laikais negalima apgaudinėti“

117
Paskelbta: 2014-02-12 17:03 Autorius: Erika Drungytė
Erika Drungytė
Erika Drungytė

Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Prezidentei, generaliniam prokurorui, teisėjams, policininkams, valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams

„Pagal Marksą dialektika veda žmoniją prie tokios santvarkos, kurioje nebebus nei klasių, nei valstybių. Leninas buvo didelis ir nenuilstamas darbininkas. Jis davė marksizmui naują išvaizdą. Rusų komunistai buvo pirmieji, kurie įvedė totalitarinę valstybę su negirdėta diktatūra ir absoliučiu policijos režimu. Komunizmas neskiria savo priešų. Kas jiems priešinasi, tai jie tuos tuojau vadina kontrarevoliucionieriais, buržujais, fašistais, naciais, kapitalistais, Rusijos priešais, darbininkų priešais ir pan. Komunizmas plačiai naudoja terorą, t. y. gąsdina žmones, laiko juos amžinoje baimėje. Leninas yra pasakęs: „Jeigu žmonės kalba apie moralę, mes sakome: moralė komunistui yra stiprioje, vieningoje drausmėje ir sąmoningoje žmogaus kovoje prieš išnaudotojus. Mes netikime į amžiną dorovę ir mes atmetame moralę kaip pasakas“.

Tai ištraukos iš Juozo Venckaus knygos „Komunizmo pagrindai“, išleistos 1954 metais Buenos Airėse. Aprašytoji situacija labai primena šiandieninę Lietuvą. Kad įgyvendinamas planas „be tautų ir valstybių“ – šitą didžiųjų korporacijų giesmelę mes jau žinome. Globalistinis pasaulio bankinio valdymo modelis yra tobulas marksizmo atspindys. Mes tai matome ir suvokiame – ES, neatsilikdama nuo kitų korporacijų, unifikuoja viską, ką tik gali. Bendra valiuta, bendra kalba, bendra teritorija. Kol kas tarp dviejų didžiųjų korporacijų – Amerikos ir Europos – dar vyksta derybos dėl laisvosios rinkos, bet ir tai tik artimiausio laiko klausimas.

Šiuo metu Europoje vyksta labai intensyvūs susirėmimai tarp visuomenės ir valdžios dėl esminių žmogaus gyvenimo sąlygų – dėl vandens nusavinimo, dėl lytinių mažumų diktato, dėl vaikų auklėjimo teisės perėmimo iš šeimų ir perdavimo valstybinėms institucijoms, dėl bręstančios ekologinės katastrofos, dėl skalūninių dujų išgavimo ir pan. Tai vyksta visoje Europoje. Tačiau pagal visas klasikines marksizmo dialektikos taisykles Lietuvoje, jei tu pasisakai už ekologiją – esi priešas, jei prieš skalūnus – priešas, jei už litą – priešas, jei už valstybinę kalbą – priešas. Tiek daug valstybinių priešų mūsų šalyje dar nėra buvę.

Visai neseniai mes visi būrėmės į įvairius darinius ir ėjome į gatves, reikalaudami atsiskyrimo nuo Sovietų sąjungos, reikalaudami suverenumo, reikalaudami nacionalinės valiutos ir vėliavos grąžinimo, reikalaudami lietuvių kalbos paskelbimo valstybine. Kai kurie iš jūsų taip pat ėjote. Anuomet mes žinojom, kad kovojam už Lietuvą ir visus ženklus, kurie būdingi nepriklausomai valstybei. Mes ėjome konsoliduoti vieno aiškaus troškimo ir mūsų norai buvo TEISĖTI. Anuomet mus labai įtariai lydėdavo milicijos pajėgos, žinojom, kad esame sekami, kad kova bus galbūt ilga, bet pergalinga. Dar kartą – „Kas jiems priešinasi, tai jie tuos tuojau vadina kontrarevoliucionieriais, buržujais, fašistais, naciais, kapitalistais, Rusijos priešais, darbininkų priešais ir pan.“ Tačiau šiandieną jūs taip elgiatės su Lietuvos piliečiais.

Šiandieną, kiekvieną kartą, kai mes norime išeiti į gatves pagal konstitucinę susirinkimų teisę, mes priversti BIJOTI. Baimė yra užvaldžiusi visą valstybę. Ir šią baimę įtvirtina ne tik žmonių sekimas, telefoninių pokalbių pasiklausymas, bet ir policinis režimas, masinių žiniasklaidos priemonių vykdoma totalitarinė propaganda – įskaitant nacionalinį transliuotoją! Tokio tyčiojimosi ir žmonių niekinimo net rusai nepraktikavo tarybinėje Lietuvoje, kokį girdime šiandieną Lietuvos televizijų kanaluose ir laikraščių puslapiuose. Pradedant savivaldoje klestinčia diktatūra ir vietos valdininkų vykdomais persekiojimais, baigiant absurdiškais antivalstybiniais vykdomosios ir įstatymus leidžiančiosios valdžios veiksmais, visas kompetencijos ribas peržengiančiu teisiniu nihilizmu.

Jūs mus vadinate gatviniais, neišsilavinusiais, nacistais, fašistais, Rusijos agentais, Europos priešais ir daugybe kitų epitetų. Bet gal jau pakaks! Kas jums suteikė teisę tyčiotis? Tai, kaip jūs elgiatės, galima pavadinti tik komunistinės sistemos auklėtinių elgesiu. Jūs netgi nesate asmenybės – sisteminiai vienetai, kurie nesugeba generuoti ir įgyvendinti idėjų Lietuvos valstybės ir jos piliečių labui. Jūs atsiskyrėte siena, įvardydami save valstybe, o mus visus „gatve“. Jums nesuteikta teisė šluostytis į mus kojas, nes esate mūsų išrinkti mums tarnauti. Tarnauti Lietuvai. Kuris iš jūsų galite pridėjęs ranką prie širdies pasakyti – dirbau, kad nenuvilčiau manim pasitikėjusios Tautos, dirbau savo Tėvynei ir tarnavau kiekvienam piliečiui. Atsipeikėkite!

Tai jūs muistotės, kai Lenkijai lojalus pilietis Valdemaras Tomaševskis vykdo antivalstybinę veiklą ir nepriimat jokių aiškių sprendimų. Tai jūs, apšaukę mus Rusijos minkštųjų galių paveiktaisiais, valgote „Tarybines“ dešreles ir užsimerkiate gražiausiuose sostinės prospektuose leisdami kaboti angliškiems užrašams. Tai jūs užsimerkiate ir apsimetate nematantys, kad perversinių vertybių diktatas įsitvirtina Lietuvos teisėje. Tai jūs vykdote nacijos naikinimo politiką, tuštindami kaimus ir miestelius, iškreipdami švietimo sistemą ir ugdydami kitus sisteminius vienetus, bet ne asmenybes. Tai jūs paskelbiate tūkstančius kovų prieš kažką arba už kažką ir ramūs užmiegate popierinėse ataskaitose, nes jūsų pateikiami rezultatai nieko bendra neturi su realybe. Tai jūs susiimate už galvų dėl patyčių masto, bet buvęs šalies premjeras atvirai, viešai, girdint vaikams tyčiojasi iš kito Seimo nario, iš kolegos, vartodamas tokius žodžius, iš kurių sklinda baisi neapykanta, pasidygėjimas, cinizmas.

Jūs, būdami „sveiko proto“, sąmoningai parduodate Lietuvą didžiajai ES teritorijos korporacijai. Jei bus pasirašyta laisvosios rinkos sutartis, ta korporacija bus euroatlantinė. Mes nesame idiotai ir nesakome, kad Rusijos imperija ir slaviškų žemių korporacija yra geresnė. Mes tik sakome, kad suprasdami globaliąją politiką, norime išlikti suverenūs, išlaikyti nacionalinį ūkį ir visus suverenumo ženklus – sienas, valiutą, kalbą. Taip pat ir valstybinę žemę, vandenis, miškus bei kitus resursus.

Supraskite – mes, Lietuvos Tauta, jūsų atsisakome. Nelydėkite Tautos, mininčios savo Nepriklausomybės dieną – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją – apsirengę policijos uniformomis. Mes nesame žvėrys aptvare. Geriau pagalvokite, kaip jus paminės Lietuvos istorija. Ne ta, kurią mums mėgina primesti Bumblauskas ir Co. Tikroji Lietuvos istorija. Mes esame lietuviai, mūsų kraujyje teka ir karių, ir partizanų kraujas. Nepaisydami visos jūsų surinktos propagandinės kariuomenės, mes išsaugosim savo Lietuvą. Net žinodami, kiek Lietuvos partizanų išdavė patys lietuviai, vis viena neprarandam vilties laimėti kad ir tokį kaip Kalniškės mūšį – nužudyti 44 partizanai ir nukauta 400 enkavedistų. Nepaisydami to, kad jūs visą istoriją uždengėte gėdingu neįvykdytos liustracijos skuduru.

Suprantame, jums tai nėra baisiausia. Jūs jau nebemokat gyventi neapgaudinėdami patys savęs. Jūs jau nemokat gyvent be instrukcijų. Jums visai nė motais, kad tiek daug žmonių jus niekina, mintimis ir žodžiais prakeikia. Kartais atrodo, kad jūs įtikėjote, jog esate nemirtingi. Ir vis tik. Jeigu jūs nesate komunistų palikuonys, jeigu jūs nesate marksistų auklėtiniai, jūsų dar laukia paskutinioji išpažintis.

Po Antrojo Pasaulinio karo buvo vykdytos masinės deportacijos, kurias dabar atitinka emigracija, ir tada kaimai gerokai ištuštėjo. „Ištremtųjų turtas buvo konfiskuotas ir išgrobstytas, sodybos sunaikintos, dideli žemės plotai liko neapdirbti. Priverstinis ūkininkų kiemų sukolektyvinimas prasidėjo 1949 metais. Valdžia, norėdama greičiau įvykdyti kolektyvizaciją, visomis priemonėmis terorizavo ūkininkus. Uždėdavo didelius žemės ūkio mokesčius ir grūdų pyliavas. Jas įvykdžius, žemės mokesčiai ir grūdų pyliavos dar labiau didėjo, o jų nevykdžiusieji buvo teisiami, kalinami, skelbiami liaudies priešais ir tremiami. Ypač kentėjo stambesni ūkininkai. Tai viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl didėjo partizanų skaičius miškuose“ (iš Antano Rinkevičiaus archyvo).

Argi jūs nesuprantate, kad veikdami kaip ne mūsų, o Briuselio klapčiukai, įgyvendindami tuos pačius marksistinius idealus kaip jūsų pirmtakai, tarnavę Maskvai, patys ir sukūrėte tai, ką dabar turime. Jūs gi visą laiką terorizavote mus. Nesistebėkite, kad prasideda naujas partizaninis karas už Laisvą Lietuvą.

Humanitarinių mokslų daktarė, rašytoja, vertėja Erika Drungytė

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
117. GB
(2019-11-05 12:07:56)
(84.240.21.174) Parašė:

Pagarba tokiam zmogui116. šviesus rytojus
(2014-02-27 10:18:03)
(78.57.213.123) Parašė:

Uch... stipru. Šaunuolė! Kuo daugiau nesąmonių tuo daugiau nušvinta sąmonių. Keliama 5tampa turi ir gerają pusę, vienija ir brandina mus esminiams pokyčiams.115. Kas toliau?
(2014-02-25 22:02:46)
(193.219.139.121) Parašė:

Geras ir teisingas straipsnis, bet kas toliau?114. giuseppe
(2014-02-24 08:42:35)
(172.56.9.88) Parašė:

obelutr,tai gal vaziuok i Baltarusija gyventi.Ten nuo komunizmo nelabai jau pajudeje.As manau ten butu tau rojus kartu su Lukashenka ir pagal Lukashenkos dainele guventi.Panasiai kaip komunizme.As pats asmeniskai nupirksiu bilieta i Minska(i viena puse)113. giuseppe
(2014-02-24 08:25:01)
(172.56.9.88) Parašė:

gerb Agrasta Obelyte (o gal nelabai gerb).tu esi visiska kvaisa.Galbut niekada nesusimastei,kad tavo vadinamas "stabilumas" atejo kraujo ir begaliniu nekaltu gyvybiu kaina,per diktatoriska rezima!!!!! Geriau tylek ir niekada neissakyk savo demonisku minciu.Nes viena diena is budelio i auka gali pavirsti!!!112. Agrasta Obelyte
(2014-02-19 10:57:25)
(78.62.55.128) Parašė:

Visi issijuose keikiat tuos prakeiktus ruskius,bet jiems valdant kiekvienas is musu turejo bent sioki toki stabiluma. Niekas tada nemete zmoniu i gate uz skolas,senukams pecininkams nereikejo prekiu rinktis is nukainuotu ir skaiciuoti centus,tada musu vaikai dirbo per vasaros atostogas kolukiuose ir uz tai gavo pinigus,o ne kaip dabar slifuoja saligatvius ir budami 12 metu masto kaip cia vaiku uzsiveist,o ko stebites? viskas parejo is Europos musu numyletos,visi pavysdziai,jei butumem zinoja nors vienas uz ka balsuojam stodami i ES kazin...ar viskas butu taip pasisuke..111. LETUI
(2014-02-16 01:15:44)
(76.173.48.20) Parašė:

ACIU DEL 112.113 KOMENTARU IR DEL DEIMANTES UZTARIMO110. Letas Palmaitis 111-am PROTOKOLAI-2
(2014-02-15 21:39:03)
(78.62.221.179) Parašė:

Savaime aišku, svarbiausias dalykas gale - apie Žydų Carą iš Dovydo giminės. Tačiau, deja, tai visai krikščioniška pranašystė, o toks Caras yra Mesijas JHS (iš Dovydo giminės pagal įstatyminį įsūnijimą ir pagal Motinos liniją). Čia ir vėl tas suklupimo Akmuo, kuris ne visiems krikščionims įveikiamas, įskaitant ir pravoslavus. Žydų Karalius Mesijas JHS atėjęs viešpataus Žemėje - tuo nė vienas krikščionis neturi abejoti. Bet tai nebus "žydų karalystė", bet D-vo karalystė, kurioje VISI (iš žydų ar ne iš žydų) įeis į Išrinktąją tautą, o joje nebus skirtumo tarp graiko ir žydo, nes norint - VISI BUS ŽYDAI MESIJO KŪNE. Amen. NA IR PABAIGAI BUKAPROČIAMS. O kokią realią konkrečią programą, išskyrus pagąsdinimus apie samoderžcų nuvertimą ir gojų pavergimą, siūlo tie "išminčiai"? Juk jau XX a., modernios ekonomikos epocha! Čia jau nebe apie abstraktų "mes platinsim pornografiją", "mes skurdinsim gojus", "aukso valdžia", "kapitalo despotizmas (o kapitalas visas mūsų rankose)" ir pan. reikia kalbėti, jeigu jau "žydų kongreso" dalyviai tapo tokie bepročiai, kad dokumentaliai užrašo ant popieriaus tokias rusiškas abstrakčias banalybes, kuriose nėra jokios svarbios slaptos informacijos? Tai va: žodis "bankas" paminėtas tik du katus ir žodis "bankininkas" irgi tik du kartus! Beje, autorius pravoslavas nedrįso savo "naudai" pacituoti palaiminimo Įst 15, 6: "tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi pats, tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys" (yra priešingas prakeikimas, jei tauta nesilaikys Toros). Krikščionybės nupuolimas prasidėjo nuo palūkanų ėmimo iš brolio. Europoje žydai galėjo egzistuoti dėl palūkanų, kai Bažnyčia dar neleido krikščionims lupikauti. Todėl bankininkystė tapo esminiu žydišku verslu, o šiandien anglosaksų globalizmui (jokiai žydų tautai) tarnaujantys vedantieji pasaulio bankininkai yra žydų kilmės. Tačiau autorius nesugeba net pristatyti dabar viešpataujančio globalinio bankininkavimo varant šalis ir kontinentus į bankrotą per bankinį procentą ir "vertybinius popierius". Jis sieja procentus su mokesčiais, o visa protokolų teorija suvedama į tokius šedevrus: --- "Ekonominės krizės buvo mūsų padarytos gojams niekuo kitu kaip išimant pinigus iš apyvartos. Didžiuliai kapitalai sustodavo ištraukdami pinigus iš valstybių, kurios paskui ir turėjo į juos kreiptis paskolų. /.../ Pramonės koncentracija iš amatininkų į kapitalistų rankas iščiulpė visus syvus iš liaudies, o su jais ir valstybinius..." --- "Mes neleisime pinigams stovėti, ir todėl nebus valstybės procentinių popierių [!]. Bus tik vienprocentinė serija [!!!], kad per procentų išmokas valstybės galios nebūtų atiduotas dėlėms išsiurbti. Teises leisti procentinius popierius turės vien tik pramonės kompanijos, kurioms nebus sunku apmokėti procentus nuo pelno, kurio valstybė neima už paskolintus pinigus kaip tos kompanijos, nes ji ima eikvoti, bet ne operacijoms vykdyti". --- Deja, valstybės ir teikia kreditus, ir leidžia vertybinius popierius. Autorius, ko gero, tikrai nurašė visą "ekonominę dalį" iš kažkokio pamfleto, nes vargu ar jis pats suprato, ką rašė, kaip ir tie mūsų jauni pusgalviai, kurie nesusigaudydami nesugebėjo net tiksliai išversti iš rusų kalbos. Čia tai ne svastikėles piešti atvaizduojant "Stürmerį".Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 
Naujausi komentarai
už konservus !
IP 78.61.113.109 | 10:50:51 Apsaugok, Viešpatie,lietuvą nuo idiotų!...
kad
IP 79.108.237.32 | 10:50:19 taps rusijos šnipu traukos centru tai tikrai...
P.S
IP 84.15.188.35 | 10:27:36 Bepročiams džiaugsmas...
Sabina
IP 2a00:1eb8:c1df:bfee:a8e6:4d91:d5f5:55b5 | 10:20:06 Ir kas tave išrinko, gal DI......