2024 m. kovo 4 d.

 

A.Kliunka: Rusijos pareigūnams buvo suteikta teisė atskirai pasimatyti, pasikalbėti su Egle Kusaite

Paskelbta: 2010-06-11 13:39 Autorius: ekspertai.eu

A. Kliunka2010 birželio 11 d. Seime vykusioje spaudos konferencijoje paaiškėjo, kad jau aštuntą mėnesį Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime laikoma „teroristė“ Eglė Kusaitė buvo tardoma ne tik Lietuvos, bet ir Rusijos spec.tarnybų pareigūnų. Dar daugiau – E.Kusaitės tetos teigimu, Lietuvos prokuratūra buvo leidusi rusų spec.tarnyboms tardyti Eglę, nedalyvaujant Lietuvos pareigūnams. Be to, manoma, jog šis nelegalus tardymas vyko VSD patalpose.

Tuo tarpu nors Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų departamento vyr. prokuroras Algimantas Kliunka iš pradžių neigė, jog 20-metę Lietuvos „teroristę“ tardė Rusijos pareigūnai, tačiau vis dėlto prisipažino, kad teisė Rusijos pareigūnams atskirai susitikti su Egle Kusaite buvo suteikta. Kitaip sakant, Generalinės prokuratūros prokurorai Rusijos spec.tarnybų pareigūnams buvo leidę Eglę Kusaitę ne tardyti, o tik su ja „atskirai pasimatyti, pasikalbėti“. Kuo tai skiriasi nuo tardymo, matyt, sužinosime jau, kaip teigiama, rudenį prasidėsiančiame Eglės teisme. Eglės byla – ypatingai slapta „Greitai bus 8 mėnesiai, kai mano dukterėčia Eglė laikoma Lukiškių kalėjime, vis dar vyksta ikiteisminis tyrimas. Per tą laiką Eglės mama ir aš esame gavusios su ja tik po vieną pasimatymą, visi prašymai prokurorams J.Lauciui ir A.Kliunkai yra atmetami. Eglės bylą gaubia ypatingas slaptumas“, - Seime vykusioje spaudos konferencijoje sakė garsiosios Lietuvos „teroristės“ Eglės Kusaitės teta Virginija Jeleniauskaitė. Pasak jos, tai byla, kurios kažkam reikėjo, „saugumiečių sufalsifikuota nuo pradžios iki pabaigos“. „Tai byla, apimanti laikotarpį nuo 2004 metų iki 2009 m. spalio 24 d. Tačiau tiek VSD, tiek prokuratūra gula kryžium, kad šis laikotarpis nebūtų tiriamas. Todėl jis sutrumpintas – nuo 2009 metų birželio mėnesio iki 2009 metų spalio 24 d.“, - sakė „teroristės“ teta. Tačiau tai, jos teigimu, neatitinka tikrovės. „Prokuroras Justas Laucius susinervindavo, tai išgirdęs, ir siųsdavo pas buvusį advokatą A.Liutvinską, o pastarasis po pirmųjų žodžių kapituliuodamas iškeldavo ranką: „Tylėkit, tai – praeitis“. Deja, dabartis yra tiktai tos praeities tęsinys“, - spaudos konferencijoje Seime kalbėjo Eglės Kusaitės teta. Ji teigė, jog yra raštai, kuriuos ji rašė dar prie pustrečių metų tiek VSD Klaipėdos apygardai, tiek Klaipėdos policijos vyr.komisariatui, vėliau – ir VSD centrinei būstinei, kuriuose nurodomi realiai egzistuojantys žmonės, saugumo agentai, kurių pagalba, E.Kusaitės tetos teigimu, ir sukurta ši byla. „Bet VSD įklimpo per daug giliai. Čia įsitraukusios trijų šalių – Lietuvos, Rusijos ir Vokietijos – spec.tarnybos“, - mano „teroristės“ teta. Todėl, anot jos, belieka kelios išeitys. Viena – pripažinti Eglę nepakaltinamą, kad jos parodymai taptų negaliojančiais. Antra – sėsti patiems į kaltinamųjų suolą. Trečia - susidorojimas su Egle kalėjime, t.y. „netyčinė“ jos mirtis. „Būtent pastaroji išeitis neramina mus užvis labiausiai, nes ji labai reali – turint galvoje jau įvykdytus bandymus tą padaryti ir visišką VSD nužmogėjimą“, - sakė E.Kusaitės teta. Kaip vyko tardymai Tuoj po suėmimo Eglę Kusaitę tardė Kosčiuškos gatvėje, Vilniuje, esančioje areštinėje. „Eglę tardė VSD pareigūnai. Baisiose sąlygose ji ten buvo išlaikyta 11 parų. Tardymas vyko be advokato. Prieš Eglę buvo naudojama psichologinė ir fizinė prievarta, ji buvo mušama“, - spaudos konferencijoje teigė Eglės teta. „Pradžioje liepta pasirašyti ant apklausos protokolų, kad ji važiavo sprogdinti civilių. Eglė verkė ir aiškino, jog tokių minčių neturėjo. Tuomet pasipylė grasinimai ir smūgiai. Kadangi ji vis tiek nesutiko su reikalavimais, buvo pasiūlytas kompromisas – esą ji važiavusi sprogdinti karinių bazių. Vėl grasinimai, smūgiai. Ji palūžo, pasirašė“, - garsiosios „teroristės“ prisipažinimo aplinkybes atskleidė teta. Pasak jos, tardymo metu Eglė buvo pavaišinta saldainiais. „Suvalgė vieną. Po to visą dieną vėmė krauju, vos nenumirė. Po dviejų savaičių pradėjo stipriai slinkti plaukai“, - sakė E.Kusaitės teta. „Jau patį pirmąjį vakarą atvykęs daryti kratos, D.Noreika (VSD Klaipėdos sk. pareigūnas – KK) apsidrausdamas klausė, kas Eglei ant skruosto – ar mama jos neprimušusi. Nors tai įžeidžiantis ir absurdiškas klausimas, bet jam buvo atsakyta, jog tokių atvejų niekad nėra buvę“, - kalbėjo Eglės teta. Pasak jos, vėliau, nuvykusi į pasimatymą, Eglės mama matė randą dukters veide. Eglė skundėsi, jog jai kliba dantys, prašė vaistų. Kaip tardė rusai "2010 metų balandžio mėn. Eglės Kusaitės tardyti buvo atvykę rusai iš Maskvos", - sakė merginos teta. „Tardymas vyko Generalinėje prokuratūroje. Po to užuot grąžinę Eglę į Lukiškes, ją kažkur nuvežė. Liepė nesidairyti į šalis. Manoma, jog tai galėjo būti VSD patalpos. Tardė vieni rusai, nebuvo nei prokuroro J.Lauciaus, nei advokato A.Liutvinsko“, - teigė Virginija Jeleniauskaitė. „Rusų sadistai tyčiojosi, plūdosi ir mušė. Eglė buvo daužoma iš nugaros pusės inkstų srityje, mušama žemiau pakaušio srities per kaklą, buvo smūgiai į kitas kūno vietas, užlaužtos rankos, sugriebus už plaukų, galva buvo trankoma į sieną. Kai kurių momentų dėl streso ir skausmo ji neatsimena, matyt, buvo netekusi sąmonės“, - kalbėjo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime laikomos „teroristės“ teta. „Jai buvo sakoma, kad artimiesiems nepasiskųs, nes nieko negalės įrodyti. Jai sakė: „Jeigu bandysi kam nors prasitarti, tą pačią dieną kameroje nudvėsi“. Ji ir tylėjo. Grasino, jog išveš ją į Rusiją ir ten susprogdins, išvežimą įformins kaip pabėgimą iš kalėjimo. Rusai sakė, jog darys su ja viską, ką tik panorės. Be to, aiškino, jog nukankins Aišą (Eglės susirašinėjimo draugę – KK) ir jos brolį Apti Magmadovus. Aišos broliui bus iškabintos akys, vietoj vandens jis gers tualeto turinį, tą patį ir valgys. Aišą kankins kažkokiu elektros prietaisu, apipils sieros rūgštimi ir išvežę susprogdins. Vienu ar kitu atveju jie negyvens. Eglei buvo liepta duoti parodymus prieš Magmadovus. Nepaklusus sakė: „Mirtis tau nebus lengva“. Tokią „ateitį“ jai numatė iš anksto. Tokią jos ateitį iš anksto žinojo ir prokuroras J.Laucius, jau pirmomis suėmimo dienomis Eglės mamai vis reiškęs užuojautą, taip pat ir advokatas A.Liutvinskas, man pataręs: „Pamirškit jūs ją“, - spaudos konferencijoje kalbėjo Eglės teta. „Prieš tai Eglę tardęs su rusais, prokuroras J.Laucius naudojo psichologinį smurtą. Ji buvo vadinama „čečėnų išėda“, „psiche“ ir kt. (nesinori net sakyti). Jai buvo sakoma, jog išėjus iš čia, jos smegenys nebedirbs, ir tokia mamai ji nebus reikalinga, ją mama uždarys į psichiatrinę. Sakė, kad mama ir dabar nereikalinga „lietuviška čečėnė“, ji tik vaidina ja besirūpinanti ir pan.“, - teigė „teroristės“ teta. Ji klausė, kodėl prokuroras J.Laucius leido Eglę nuvežti ir atiduoti rusams šitokiam žiauriam kankinimui? Nes argi tai galėjo įvykti be prokuroro žinios? Kiek dar ilgai bus gyva Eglė? „Advokatui A.Liutvinskui 2010 m. kovo 29 d. siuntėme laišką, jog reikalaujame tirti ne vieną, vos 5 mėnesius apimantį epizodą, bet visą 5 metų laikotarpį. Kalbėjome jam, jog kreipsimės į spaudą. Netrukus po šio pokalbio Eglę itin žiauriai, sadistiškai tardė maskviečiai rusai. Vėliau pasirodė demagoginis G.Pilaičio straipsnis „Lietuvos ryte“ – per Eglės gimtadienį“, - sakė Eglės teta. Pasak jos, prokuroras J.Laucius važiavo į Maskvą tardyti Aišos ir Apti Magmadovų. „Jeigu jiems byla sukurpta panašiais metodais, kaip Eglei, tai objektyvumo joje nėra“, - mano Eglės teta. „Eglei buvo pasakyta, jog prasitarus apie smurtą, ji neišgyvens nė dviejų savaičių. Apie netikėtas „nesmurtines“ mirtis Lietuvos kalėjimuose esame girdėję. Apie tam tikslui pasiekti atkeliamą žmogų į kamerą – taip pat. Eglė nebetiki, jog ją paliks gyvą“, - žurnalistams sakė Eglės teta. „Eglė kalėjime yra sirgusi. Turėdama temperatūros parašė gal penkis prašymus, kviesdama mediką arba prašydama bent tablečių. Bet pagalbos nesulaukė. Neaišku, kur nukeliavo jos prašymai. Sveikatos priežiūros viršininkas Č.Charevičius su mumis kalbėjo ciniškai: „VSD rankos pasiekia ją ir kalėjime“, - teigė garsiosios „teroristės“ teta. Ji klausė: kiek ilgai Eglei dar bus leidžiama gyventi? „Jos mirties atveju besąlygiškai kaltinsime VSD ir prokuratūrą“, - sakė Virginija Jeleniauskaitė. „Kaip gali Lietuvoje dėtis tokie dalykai? O gal vis dėlto atsiras žmonių, kurie sustabdys šį vis tolyn besirutuliojantį nusikalstamą procesą? Kitaip bus sekanti kita. Niekas negali jaustis apsaugotas nuo mūsų pačių saugumo“, - teigė Eglės teta. A.Kliunka: „Mums nebuvo kito kelio“ Tai jau antras kartas, kai Generalinės prokuratūros ONKT departamento vyr.prokuroro A.Kliunkos rankos spaudos konferencijoje drebėjo. Aukštas prokuroras prisipažino, kad, surinkę informaciją apie Eglę, ją perdavė Rusijos Federacijos ambasadai Lietuvoje. "Mes ilgai dvejojome ir svarstėme, ar kreiptis į Rusijos Federaciją ir pateikti informaciją. Svarstėme, kad galbūt Rusijos žvalgybos institucijos vykdo tam tikrą provokaciją ir siekia išvilioti ir pademonstruoti Rusijos Federacijoje, kad buvo sulaikyta Lietuvos kilmės teroristė, atvykusi į Rusiją. Bandėme užkardyti pradžiai E. Kusaitės išvykimą į Rusiją - oficialiai informavome Rusijos ambasadą, buvo prašoma raštu neišduoti vizos, tačiau po pokalbio Rusijos ambasadoje buvo išduota viza vykti į Rusijos Federaciją", - spaudos konferencijoje sakė prokuroras A. Kliunka. Pasak jo, Valstybės saugumo departamento darbuotojai bandė paveikti E. Kusaitę, kad ji atsisakytų savo ketinimų, bet to padaryti nepavyko. "Mums nebuvo kito kelio, kaip užkirsti tam kelią. Asmens laisvės be jokių pagrindų apriboti negalima, todėl mes pradėjome ikiteisminį tyrimą, ji buvo sulaikyta ir vėliau suimta", - sakė prokuroras. Džiaugėsi bendradarbiavimu su Rusijos pareigūnais Seime vykusioje spaudos konferencijoje prokuroras A. Kliunka pasigyrė, kad Lietuvos pareigūnai pateikė informaciją kolegoms iš Rusijos apie Eglės Kusaitės kontaktus, ir pagal tai Rusijos Federacijoje buvo iškelta baudžiamoji byla ir suimti trys asmenys, „priklausantys teroristinėms organizuotoms grupuotėms, kurios vykdo teroro aktus panaudodamos mirtininkes“. "Asmenys yra apklausti Rusijos Federacijos pareigūnų, buvo išvykęs ir mūsų prokuroras ir dalyvavo apklausoje, ir šie asmenys pripažino, kad siekė E. Kusaitę pristatyti į karinę teroristų rengimo stovyklą", - teigė A. Kliunka. Be to, pasak jo, E.Kusaitė ir pati prisipažino, kad „planavo vykti į Rusijos Federaciją, o po to į Čečėnijos respubliką ir ten viešose vietose įvykdyti teroro aktą – susisprogdinti“. Tuo tarpu Eglės Kusaitės teta ir mama teigė, jog prokuroras meluoja. „Visus kontaktus Eglei davė saugumo agentas. Nuo 2004 metų Eglė buvo saugumo žinioje, todėl kokius jai kontaktus davė, tokius ji ir turėjo“, - teigė Eglės teta. A.Kliunka gynė Rusijos Federacijos pareigūnus Generalinės prokuratūros ONKT departamento vyr.prokuroras A.Kliunka neigė, kad Eglę Kusaitę tardė ne tik Lietuvos, bet ir Rusijos Federacijos pareigūnai. „Buvo atvykę Rusijos Federacijos pareigūnai, kurie neapklausinėjo Eglės Kusaitės, o su Generalinės prokuratūros leidimu dalyvavo apklausoje“, - sakė A.Kliunka. Tačiau čia pat A.Kliunka prisipažino, kad Rusijos Federacijos pareigūnai su Egle Kusaite vis dėlto buvo susitikę atskirai: „Ir atskirai jiems buvo suteikta teisė susitikti, pasimatyti“. Nors ir nedalyvavęs Rusijos Federacijos pareigūnų susitikime su Egle Kusaite, A.Kliunka neigė, kad merginos atžvilgiu buvo taikomos neleistinos poveikio priemonės. “Visi pasakojimai apie žiaurius kankinimus, smurtus yra tiesiog šmeižimas ir įžeidimas pareigūnų“, - apie Eglės Kusaitės susitikimą su Rusijos Federacijos pareigūnais sakė A.Kliunka. Tuo tarpu garsiosios „teroristės“ teta teigė, jog Rusijos pareigūnai Eglės atžvilgiu naudojo smurtą, ir šiuos įrodymus žadėjo pateikti teismui.
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras