2024 m. birželio 20 d.

 

Ar Raimundas Ivanauskas bus nukankintas kalėjime?

Paskelbta: 2012-01-09 21:55 Autorius: ekspertai.eu
Pagal „slapto“ liudininko Mindaugo Žalimo galimai melagingus parodymus suimtas Raimundas Ivanauskas iki šiol kalėjime, tik neseniai paguldytas į Vilniuje esančią Lukiškių kalėjimo ligoninę. Kaip žinia, R.Ivanauskas yra vienintelis likęs suimtas Kauno pedofilijos bylos įtariamasis, neva padėjęs Drąsiui Kedžiui vykdyti nusikaltimus."Visas brolio ligų aprašas buvo surinktas ir pateiktas, tačiau teismas į tai neatkreipė jokio dėmesio, - interviu LL sakė R.Ivanausko sesuo Janina Visockienė, - aš tik pacituosiu brolio žodžius, kurie mane sukrėtė: „aš ligoninėje, baigiasi vaistai. Ir psichiatras man negali išrašyti daugiau vaistų, nes ligoninė tokių vaistų neturi, nes juos gali išrašyti tik gydytojas ambulatoriškai. Galva dega, skauda akis, tačiau niekas nesiunčia gydytis, o gydytojas sako, kad mano liga vis tiek nepagydoma. O akis duria nuo nervo, nes čia gydytojai nieko nesupranta apie mano ligą. O šiaip jau mėnuo, kaip guliu arba sėdžiu nieko neveikdamas. Jeigu nebūtų gerų žmonių kameroje, tai nesugebėčiau nei maisto paimti, nei pavalgyti. Net nusišlapinti nepataikau, ir nusiprausti sunku. Na, gana apie mane. Dėkingas, kad mane palaikote šiuo sunkiu gyvenimo momentu. Dėkoju už jūsų meilę ir rūpestį. Prašau, kol manęs nėra, rūpintis mano sūnumi Ugniumi, mylėti kaip savo vaiką. Jus mylintis Raimis“. Po šių žodžių daugiau jokių švenčių man nebuvo. Kiek žinau, Raimį dabar pervežė į Kauną, kur sąlygos yra geresnės. Tačiau man labai neramu dėl jo ligos, nes kalėjime tikrai nežino, kaip gydyti. Tiesiog šaukiuosi pagalbos". „R.Ivanauskas yra invalidas, medikai jam konstatavo tik 20 proc. darbingumo, - LL sakė R.Ivanausko advokatas Arnoldas Blaževičius, - problema ta, kad žmogus negali net pats savęs aptarnauti, jam reikalinga nuolatinė globa. Įsivaizduokite, jeigu jūs būtumėte aklas, ir jus uždarytų į kalėjimo kamerą, jam visai nepažįstamą patalpą“. Paklaustas, kokie yra R.Ivanausko kaltės įrodymai ir ar vieninteliai įrodymai yra „slapto“ liudininko Mindaugo Žalimo parodymai, advokatas atsakė, kad negali apie tai kalbėti. „Negaliu šių dalykų jums paviešinti, tai gali padaryti tik bylą vedantis prokuroras, - sakė A.Blaževičius, - aš su byla nesu susipažinęs, nes man neleido, tačiau Kauno apylinkės teismo nutartyje yra parašyta, kad „yra duomenų, leidžiančių manyti, kad jis įvykdė veiklą“. Todėl daugiau nieko negaliu pasakyti, išskyrus tai, kad žmogaus sveikatos būklė yra labai sudėtinga, ir ta kardomoji priemonė, jam paskirta, yra per griežta, nes jis negali būti tokiomis sąlygomis. Net jeigu jis būtų nuteistas laisvės atėmimo bausme, tai jam tikriausiai būtų sudarytos visai kitokios sąlygos. O jam reikalinga pastovi globa, nes jis negali net savęs prižiūrėti. Įsivaizduokite, kokia yra jo būklė ir savijauta, esant kalėjime“. LL daro prielaidą, kad vieninteliu R.Ivanausko kaltės įrodymų gali būti jau minėto Mindaugo Žalimo melagingi parodymai, nes tik po to, kai M.Žalimas pradėjo pasakoti V.Gaiveniui, kad neva R.Ivanauskas padėjo D.Kedžiui, aklas žmogus ir buvo suimtas. Tik keista, kad generalinio prokuroro Dariaus Valio vadovaujama Generalinė prokuratūra iki šiol neprašo teismo, kad būtų paleistas invalidas ir aklas žmogus Raimundas Ivanauskas, suimtas dar pernai lapkričio 8 d. pagal galimai meluojančio policijos „slapto liudininko“ Mindaugo Žalimo parodymus. Kauno apylinkės teismo atstovė spaudai Jamilė Vizbarienė atsisakė pasakyti LL, koks šio teismo teisėjas skyrė R.Ivanauskui suėmimą, tačiau perskaitė teisėjo nutartį, kodėl nutarta jį suimti: „yra pagrindas manyti, kad Raimundas Ivanauskas, būdamas laisvėje, gali trukdyti ikiteisminiam tyrimui. Toks buvo jo suėmimo pagrindas“. O kas dėl jo sveikatos, tai ikiteisminio tyrimo teisėjui nei R.Ivanauskas, nei jo gynėjas nepateikė jokių duomenų apie jo sveikatos būklę, kas būtų galėję įtakoti teismo sprendimą. Tai yra viskas, ką teismas gali jums pasakyti šioje byloje, nes ikiteisminio tyrimo duomenys yra neskelbiami“. Lapkričio 8 d. R.Ivanauskas suimtas vienam mėnesiui, o paskui tas pats Kauno apylinkės teismas jo suėmimą pratęsė dar dviem mėnesiams. Paprastai suėmimo pratęsimas aklam žmogui, kas praktiškai prilygsta jo kankinimui, reiškia tai, kad R.Ivanauskas neprisipažįsta, kuo yra kaltinamas, o prokurorai bando jį palaužti, matyt, žadėdami, kad dar pamatys savo žmoną ir ką tik gimusią dukrą, jeigu bendradarbiaus. R.Ivanausko advokatas yra apskundęs R.Ivanausko suėmimo pratesimą Kauno apygardos teismui, tačiau todėl, kad šiame teisme dirbo tiek nužudytas J.Furmanavičius, tiek ir D.Kedžio sesuo N.Venckienė, tai Apeliacinis teismas nutarė, kad šį skundą turi nagrinėti Klaipėdos apygardos teismas. Kada tai įvyks, nežinia. Kas vyksta toje kreivų langų kontoroje – Generalinėje prokuratūroje, ir kas jai vadovauja, jeigu aklas žmogus yra kankinamas kalėjime, kai jo vienintelis kaltės įrodymai – žinomo melagio Mindaugo Žalimo parodymai? Nors nuo meluojančio Mindaugo Žalimo jau nusigręžė ir pirmas jo melą paviešinęs žurnalistas Virginijus Gaivenis, tačiau prokuratūrai iki šiol trūksta drąsos pripažinti, kad R.Ivanauskas kalinamas pagal melagingus M.Žalimo parodymus. Kita vertus, tas pats M.Žalimas, kuriam grėsė iki dešimt metų nelaisvės už sunkų žmogaus sužalojimą, dabar, melagingai paliudijęs prieš D.Kedį ir jo seserį Neringą Venskienę, gali džiaugtis – prokuratūra jam panaikino minėtus kaltinimus. Kaip gali taip elgtis Generalinė prokuratūra, kai panorėjus gali nuteisti žmogų, o jeigu nenori – jį paleidžia net ir esant visiems kaltės įrodymams? Kita vertus, nors Mindaugui Žalimui galimai už tai, kad liudijo prieš N.Venckienę, ir buvo panaikinti kaltinimai sunkių žmogaus sužalojimu, tačiau teisėtoje valstybėje jam grėstų didelės problemos – kad ir bylos už melagingus parodymus prieš visą eilę žmonių, pradedant Raimundu Ivanausku ir Neringa Venckiene, baigiant ir Visvaldu Račkausku. Kuomet atsirado slaptasis Gaivenio informatorius ir pradėjo pasakoti apie tariamą draugystę su D. Kedžiu, tai teismas leido suimti D. Kedžio draugą Raimundą Ivanauską ir jo draugę. Draugę paleido iš įkalinimo vietos, tačiau R. Ivanauską dar laiko, kadangi jo suėmimo terminą pratęsė teismas, prokurorų prašymu. Kadangi M.Žalimo melas pripažintas kaip „slapto liudininko“ parodymai, tai jo suėmimo klausimas teisme yra nagrinėjamas uždaruose teismo posėdžiuose. Tačiau iki šiol neaišku, kodėl žmogus vis dar nelaisvėje? Ar jam yra pateikti kažkokie oficialūs kaltinimai? Kaip beveik aklam žmogui yra sudarytos sąlygos kalėti? Juk jam gali duoti bet kokius popierius pasirašyti, jis blogai mato. Kokios tos naujos aplinkybės, kad reik laikyti invalidą žmogų įkalinimo įstaigoje tiek ilgai ir neaišku, ką tie prokurorai turi? Nejaugi informatorius kažką tokio aktualaus pasakė? Jo pasakojimas nebuvo kažkuo labai konkretus ar paremtas nenuginčijamais įrodymais. Taigi labai įdomu sužinoti, kaip laikosi R. Ivanauskas įkalinimo įstaigoje, kuo kaltinamas jis, kaip jo draugė gyvena, ką ji žino, ką gali papasakoti. Čia labai svarbu, kadangi susidaro įspūdis, kad prokurorai neturi nieko rimto prieš R. Ivanauską, o teismas šokinėja pagal prokurorų komandas ir pratęsia suėmimą. Būtų įdomu sužinoti ir koks teisėjas leidžia kalinti žmogų be aiškių įrodymų. Raimundo Ivanausko  sesuo Janina Visockienė atsakė į LL klausimus: - Kokia yra jūsų brolio sveikatos būklė? - Raimundas yra pirmos grupės regėjimo invalidas, jam yra diagnozuota liga – segmentinis redimitas. Jo tėvas sirgo šia liga ir Raimundas paveldėjo šią negalią. Negana to, mano broliui dar yra diagnozuota ir Alzhaimerio liga, ir depresija. - Ar jums leido aplankyti brolį kalėjime? - Ne, neleidžia, ir neturiu jokio ryšio, tik tiek, kad advokatas jį lankydavo. Kiekvieną kartą grįžęs iš susitikimo, advokatas man sakydavo, kad brolio sveikata vis prastesnė ir prastesnė. Prieš Naujus metus gavau brolio laišką. Aišku, kad jis pats jo neparašė, nes nemato, tai jo laišką parašė matyt kameros draugai. Raimundas man parašė, kad buvo apsilankęs nervų gydytoja, tačiau pasakė, kad jam negali išrašyti vaistų. Gydytojas, matyt, suprato brolio ligą, ir jo pagailėjo. Vėliau ir ji man pati sakė, kad ji nieko neišgalvoja, ir kad tai rimta liga. Visi daktarai matė, kad kai aš su broliu būdavome ir nervų skyriuje, ir akių ligų skyriuje, tai mes brolį vedžiodavome už rankos. Visi matė, kad jis aklas. Dar kai buvo mažesnis, mano brolis matė daugiau šviesos, ir galėjo vaikščioti vienas. Į mokyklą jis nueidavo vienas, o grįžtantį jį reikėjo pasitikti. Liga ėmė progresuoti nuo 12 metų. Tėtis taip pat visai apako, būdamas 40 metų. O Raimundas, kadangi medicinos paslaugos pagerėjo, tai jo regėjimas tokio amžiaus buvo kažkiek išsaugotas. Tačiau dabar jo regėjimas kabo ant plauko. Tai mums pasakė profesorius Jašinskas. Nes jo būklę labai pablogino nervų stresas. Broliui kalkėja kraujagyslės, ir dabar brolis gali matyti tik tiesia linija. Kas yra šonuose, jis nemato. Kai Raimundo sūnus buvo ligoninėje, nukrito žindukas, brolis pasilenkė jį paimti, ir prasiskėlė galvą į lovos kraštą, nes jos nematė. Brolis šiek tiek mato tiesiai, tačiau tas vaizdas lyg per rūką. - Tačiau Raimundo draugę paleido? - Ji yra brolio žmona, nors vadinama drauge tik todėl, kad jie oficialiai nesusituokę. Augina trijų metų sūnų. Kaip tik prieš Naujus metus vaikui suėjo trys metai. Sūnus ieško tėčio, mes sakome, kad išėjęs į darbą, nes sūnų ir tėtį riša labai stiprus emocinis ryšis. Jo žmona Eglė sako, kad tokių tėvų, kaip Raimundas, Lietuvoje reikėtų paieškoti. - O kuo yra kaltinamas Raimundas ir kuo grindžiama ta kaltė? - Jis yra kaltinamas padėjęs D.Kedžiui pasirengti. Kadangi Raimundas pažinojo D.Kedį dar iš sporto klubo, tačiau Raimundas nebuvo jo draugas tikrąja to žodžio prasme, tik pažįstamas. Žmonės su negalia   yra labai jautrūs. Matote, kaip eina akli žmonės, jie mintinai žino visus žingsnius ir laiptelius, nes per gyvenimą išmoksta. Kitas dalykas, kad mano brolis visą gyvenimą nenorėjo būti našta. Kiti žmonės, net ir turėdami mažą negalią, eina ir reikalauja sau dėmesio ir gydymo. Raimundas gyvenime jautėsi kaip našta visiems, ir jis širdyje jaučiasi kaltas dėl to, kad nemato, ir yra našta kitiems. Mes su tėčiu jį įkalbinėjome eiti pas gydytojus, kad jam skirtų invalidumo grupę, nes valstybė apmoka visą gydymą, Raimundas sakydavo, kad jam gėda, kad jis toks jaunas, ir turi prašyti globos. Tačiau kaip žmogus jis yra giliai tikintis, patriotas, per sausio 13 d. gynęs Aukščiausiąją tarybą Vilniuje. Visi jo klubo kultūristai važiavo į Vilnių, ir Raimundas kartu, nepaisant blogo regėjimo. Visą tą naktį nemiegojome, nes bijojome, kad jo nenušautų, nes jis sunkiai orientuojasi. - Tačiau ar Raimundas kaltinamas remiantis „slapto“ liudininko M.Žalimo, pagarsėjusio melagio, parodymais? -  Tų dalykų aš nežinau, tačiau dabar man svarbiausia yra brolio sveikata. Kiek žinau, toje byloje yra kažkoks garso įrašas, kuriame įrašytas Raimundo balsas. Tačiau jis tada kalbėjo visai girtas, nes buvo gilioje depresijoje, ir gėrė antidepresantus. Tokia vaistų ir alkoholio kombinacija gali bet kokį žmogų priversti kalbėti niekus, bet kam gali pradėti vaidentis balti arkliai. Tačiau mane labiausiai jaudina, kaip jam dabar padėti. Vakar vakare (sausio 4 d.) Raimundą iš Vilniaus Lukiškių kalėjimo atvežė į Kauną, nes ten buvo baisios sąlygos, ir mes parašėme daugybę pareiškimų. Kai Naujųjų metų išvakarėse gavau brolio laišką, jokių švenčių man daugiau nebuvo. Tačiau kai buvo teisme svarstomas Raimundo skundas dėl suėmimo, tai tame posėdyje kalbėjo tik prokuroras ir teisėjas. Apie Raimundo ligą ir būklę ten net nebuvo užsiminta. - Tačiau advokatas man sakė, kad tos visos jo ligos buvo išvardintos teismo posėdyje? - Visas ligų aprašas buvo surinktas ir pateiktas, tačiau teismas į tai neatkreipė jokio dėmesio. Aš tik pacituosiu brolio žodžius, kurie mane sukrėtė: „aš ligoninėje, baigiasi vaistai. Ir psichiatras man negali išrašyti daugiau vaistų, nes ligoninė tokių vaistų neturi, nes juos gali išrašyti tik gydytojas ambulatoriškai. Galva dega, skauda akis, tačiau niekas nesiunčia gydytis, o gydytojas sako, kad mano liga vis tiek nepagydoma. O akis duria nuo nervo, nes čia gydytojai nieko nesupranta apie mano ligą. O šiaip jau mėnuo, kaip guliu arba sėdžiu nieko neveikdamas. Jeigu nebūtų gerų žmonių kameroje, tai nesugebėčiau nei maisto paimti, nei pavalgyti. Net nusišlapinti nepataikau, ir nusiprausti sunku. Na, gana apie mane. Dėkingas, kad mane palaikote šiuo sunkiu gyvenimo momentu. Dėkoju už jūsų meilę ir rūpestį. Prašau, kol manęs nėra, rūpintis mano sūnumi Ugniumi, mylėti kaip savo vaiką. Jus mylintis Raimis“. Po šių žodžių daugiau jokių švenčių man nebuvo. Kiek žinau, Raimį dabar pervežė į Kauną, kur sąlygos yra geresnės. Tačiau man labai neramu dėl jo ligos, nes kalėjime tikrai nežino, kaip gydyti. Tiesiog šaukiuosi pagalbos. Draugai negalėjo patikėti Žiniasklaidoje jau buvo skelbta, kad, įtariant pagalba velioniui Drąsiui Kedžiui darant nusikaltimus, policijos pareigūnai sulaikė du kauniečius sugyventinius 55 metų Raimundą Ivanauską ir 32-ejų Eglę Barauskaitę. R.Ivanauskas praeityje garsus kultūristas, pastaruosius du dešimtmečius dainuojantis Kauno valstybiniame chore, pasižymi unikaliu, itin žemu balsu, rašo lrytas.lt. Kaunietis buvo žinomas kultūristas, galėjo būti netgi D.Kedžio asmeniniu treneriu. Kauno valstybinio choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Petras Bingelis sakė negalintis atsistebėti, jog įtariant nusikaltimais sulaikytas toks žmogus kaip R.Ivanauskas. „Pradžioje nepatikėjome, kad taip gali būti. Mus ištiko šokas, tai nepaprastai doras, kultūringas, išsilavinęs ir jautrus žmogus, tikras patriotas. Niekada nepatikėčiau, kad jis gali būti su kažko susijęs“, – lrytas.lt žurnalistui sakė choro vadovas P.Bingelis. Choristams ramybės neduoda klausimas, jeigu sulaikytas jų kolega iš tiesų talkino D.Kedžiui, tai kuo jis galėjo padėti. R.Ivanausko niekas nematė vairuojant automobilio, neaišku, ar jis turi vairuotojo pažymėjimą. Kaunietis beveik aklas, jo regėjimas toks silpnas, kad atlikėjas vos įstengdavo įžiūrėti natas. Nuo 2009 nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų kovo vidurio jis gulėjo ligoninėje, buvo atliekamos labai sudėtingos akių operacijos. Iki šiol negalintis patikėti, kad įtariant bendrininkavimu D.Kedžiui darant nusikaltimus sulaikytas reto balso dainininkas, Kauno valstybinio choro meno vadovas svarstė, jog čia galėjo įsivelti klaida.
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras