2024 m. birželio 24 d.

 

Atvirkščias teisingumas

Paskelbta: 2012-02-16 17:32 Autorius: ekspertai.eu
Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme 2012 m. vasario 13 d. kaltinamojo pedofilija Andriaus Ūso baudžiamosios bylos nagrinėjimas prokuroro Egidijaus Motiejūno prašymu buvo atidėtas, kol bus sulaukta Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo Vitalijaus Kondratjevo 2011-12-16 sprendimo patikrinimo apeliacine tvarka civilinėje byloje dėl L. Stankūnaitės motinos valdžios apribojimo ir vaiko, pripažinto nukentėjusiuoju pedofilijos byloje, gyvenamosios vietos nustatymo.Trumpai sakant, laukiama civilinės bylos rezultatų. O tik tada bus pradedama nagrinėti pedofilijos byla. Bet juk viskas turėtų būti atvirkščiai. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu gali paaiškėti, kad nusikalstamą veiką padarė ne tik A. Ūsas, bet ir kiti asmenys, tarp jų L. Stankūnaitė, taigi iki baudžiamosios bylos išnagrinėjimo pripažinta nukentėjusiąja mažametė neturėtų būti perduota kaltinamojo pedofilija A. Ūso draugei L. Stankūnaitei. Baudžiamojoje byloje nustatyti faktai savo teisine galia turėtų prejudicinės teisinės reikšmės teismo sprendimui civilinėje byloje dėl motinos valdžios apribojimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Civilinės bylos sustabdymas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punktą atitinka privalomojo bylos sustabdymo pagrindo paskirtį. Šiuo metu mažametės gyvenamąją vietą nustačius su L. Stankūnaite, būtų galutinai sugriauta pedofilijos byla, nes L. Stankūnaitė gina ne vaiko, bet kaltinamojo pedofilija A. Ūso interesus. Dėl L. Stankūnaitės kaip motinos valdžios apribojimo nagrinėjamos dvi bylos: viena pagal mano tėvų, L. Kedienės ir V. A. Kedžio, ieškinį ir antra pagal mano, mergaitės globėjos Neringos Venckienės, ieškinį. Civilinėje byloje pagal mano tėvų ieškinį Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Jasonas 2010 m. rugsėjo 22 d. nutartimi civilinę bylą sustabdė iki įsiteisės nuosprendis, nutartis ar nutarimas baudžiamojoje byloje dėl A.Ūso veikos, turinčios nusikaltimo, numatyto LR BK 153 str., požymių. Teismas konstatavo, jog ieškinys yra grindžiamas aplinkybėmis, kurios turi būti nustatytos baudžiamojo proceso tvarka, todėl ieškovų reikalavimų pagrįstumas civilinėje byloje tiesiogiai priklauso nuo teisinio rezultato baudžiamojoje byloje. Apeliacine tvarka buvo išnagrinėtas atsakovės L. Stankūnaitės atskirasis skundas, kuris Panevėžio apygardos teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartimi buvo atmestas, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. nutartis palikta nepakeista. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Romualdo Januškos, kolegijos teisėjų Ramunės Čeknienės ir Birutės Valiulienės, nutartyje nurodė, jog iš byloje esančių duomenų matyti, kad baudžiamojoje byloje ikiteisminio tyrimo metu A. Ūsui yra pareikšti kaltinimai - jis L. Stankūnaitės nuomojamame bute atliko tvirkinimo veiksmus šios moters mažametės dukters atžvilgiu ir tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 153 straipsnyje. Nagrinėjamoje civilinėje byloje motinos valdžios apribojimas grindžiamas aplinkybe, jog L. Stankūnaitė savo elgesiu, gyvenimo būdu daro žalingą įtaką dukrai, kurios atžvilgiu atlikus tvirkinamuosius veiksmus, pareikšti kaltinimai atsakovės draugui A.Ūsui. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija padarė išvadą, kad civilinėje byloje ieškovų L. Kedienės ir V. A. Kedžio ieškinio pagrindu nurodytos aplinkybės bus nustatytos baudžiamojoje byloje. Todėl nuosprendžiu nustatyti faktai savo teisine galia turės prejudicinės teisinės reikšmės būsimam teismo sprendimui nagrinėjamoje civilinėje byloje (CPK 182 str. 2 p.). Dėl minėto fakto Panevėžio apygardos teismas konstatavo, jog civilinės bylos sustabdymas pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą atitinka privalomojo bylos sustabdymo pagrindo paskirtį ir yra teisėtas. Analogiškoje byloje dėl L. Stankūnaitės motinos valdžios apribojimo Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas V. Kondratjevas privalėjo priimti analogišką kaip Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. nutartį stabdyti civilinės bylos dėl L. Stankūnaitės motinos valdžios apribojimo nagrinėjimą, iki bus išnagrinėta pedofilijos byla. Deja, nei teisėjas V. Kondratjevas, nei paskirtos šią bylą nagrinėti Panevėžio apygardos teismo teisėjos Nijolė Danguolė Smetonienė, Ramunė Čeknienė ir Birutė Valiulienė nesustabdė civilinės bylos kol bus išspręsta pedofilijos byla. O tai reiškia, kad visiškai analogiškose bylose priimami skirtingi sprendimai. Aš tikėjausi, kad minėtos Panevėžio apygardos teismo teisėjos Ramunė Čeknienė ir Birutė Valiulienė civilinėje byloje pagal mano tėvų ieškinį L. Stankūnaitei dėl motinos valdžios apribojimo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartyje pasakę, jog pirmiausia privalo būti išspręsta pedofilijos byla, priims tokią pačią nutartį ir V. Kondratjevo išnagrinėtoje byloje, nes aš, kaip ir mano tėvai, reiškiau reikalavimą – apriboti L. Stankūnaitės motinos valdžią. Deja, iš Panevėžio apygardos teismo gavau nutartis dėl nusišalinimo nuo mano apeliacinio skundo dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2011-12-16 sprendimo civilinėje byloje nagrinėjimo. Teisėjos nurodė, kad jos dalyvavo teisėjų kolegijoje, priimant Panevėžio apygardos teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį, kurioje išdėstyta išankstinė nuomonė dėl reikšmingos dalies šioje civilinėje byloje pareikštų N.Venckienės apeliacinio skundo reikalavimų teisėtumo ir pagrįstumo bei dėl skundžiamo teismo sprendimo motyvų, todėl turi nusišalinti nuo V. Kondratjevo išnagrinėtos bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka. Bet juk viskas turėjo būti priešingai – teisėjos Ramunė Čeknienė ir Birutė Valiulienė turėjo pasakyti, kad privalo būti sustabdyta V. Kondratjevo išnagrinėta civilinė byla, kol bus išspręsta pedofilijos byla. Aš manau, kad priimdamos sprendimą nusišalinti teisėjos Ramunė Čeknienė ir Birutė Valiulienė turėjo sąžinės. Bet neturėjo drąsos atsispirti galimai daromam išoriniam poveikiui. Neturėjo drąsos pasakyti, kad pirmiausia turi būti išnagrinėta pedofilijos byla. Kaip teisininkė esu giliai įsitikinusi, kad  vienodose bylose turi būti priimami vienodi sprendimai. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2001 m. liepos 12 d. nutarime yra pasakęs, jog teismų praktiką formuoja tik patys teismai, taikydami teisės normas. Panevėžio apygardos teismas privalėjo, laikydamasis vienodos teismų praktikos, sustabdyti V. Kondratjevo išnagrinėtą bylą, taikydamas Civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punktą, reglamentuojantį privalomą bylos sustabdymą. Lietuvos Respublikos civilinio proceso komentare (I dalis, Bendrosios nuostatos, psl. 380) gerb. profesorius Vytautas Nekrošius rašo: „Negalimumas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, jog teismas neturi tam tikrų faktų, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir pats negali jų nustatyti. Tačiau sustabdyti bylą šiuo pagrindu galima tik kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai“. Akivaizdu, kad tik išnagrinėjus pedofilijos bylą bus aišku, kaip kaltinamasis A.Ūsas, mokėdavęs mokesčius už L. Stankūnaitės butą, nes iš to kas mėnesį uždirbdavęs 50 litų, L. Stankūnaitės draugas, galėjo tvirkinti mažametę jos motinos nuomojamame bute, kaip kad nurodo prokurorai kaltinamajame akte, L.Stankūnaitei nežinant. Belieka tik laukti 2012 m. vasario 21 d. Panevėžio apygardos teisme vyksiančio Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo V. Kondratjevo išnagrinėtos bylos patikrinimo apeliacine tvarka. Teismų instancinės sistemos paskirtis yra šalinti galimas žemesnių instancijų teismų klaidas, neleisti, kad būtų įvykdytas neteisingumas, ir šitaip apsaugoti asmens, visuomenės teises ir teisėtus interesus. Tad bendrosios kompetencijos teismų instancinės sistemos paskirtis – sudaryti prielaidas aukštesnės instancijos teismuose ištaisyti bet kurias fakto (t.y. teisiškai reikšmingų faktų nustatymo ir vertinimo) ar bet kurias teisės (t.y. teisės taikymo) klaidas, kurias dėl kokių nors priežasčių gali padaryti žemesnės instancijos teismas, ir neleisti, kad kurioje nors bendrosios kompetencijos teismų nagrinėtoje civilinėje, baudžiamojoje ar kitos kategorijos byloje būtų įvykdytas neteisingumas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas). Taigi, Lietuvos respublikos piliečiai, ar teisinga perduoti pripažintą nukentėjusiąja pedofilijos byloje mažą mergaitę, nepradėjus teisme nagrinėti pedofilijos bylos, kaltinamojo pedofilija Andriaus Ūso draugei Laimutei Stankūnaitei? Manau, kad sąžiningą atsakymą savo širdyse turi ne tik dori teisininkai, bet ir kiekvienas iš Jūsų. Neringa Venckienė  
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras