2024 m. gegužės 25 d.

 

Balvonai ant Žaliojo tėra tik standartinė sovietinė klišė

56
Paskelbta: 2013-12-16 10:00 Autorius: Letas Palmaitis
Vilniaus Žaliojo tilto skulptūra „Taikos sargyboje“. Wikipedia.org nuotr.
Vilniaus Žaliojo tilto skulptūra „Taikos sargyboje“. Wikipedia.org nuotr.

Šis žinomo baltisto Leto Palmaičio komentaras – iš skaitytojų diskusijos dėl Žaliojo tilto skulptūrų, kilusios po šios publikacijos. Ekspertai.eu tyrimą, kas ir kodėl buvo ir yra suinteresuotas išsaugoti sovietų okupantų statyto tilto skulptūras, skirtas tarybiniams „išvaduotojams“, skelbėme čia: „Feliksas Dzeržinskis sveikina Europos Sąjungą“.

•••••••

Už ką sovietiniai banditai „atidavė gyvybę“? Ar ne už Europos pavergimą? Tai pirmas klausimas. Antra, Žaliasis tiltas nėra nei kapinės, nei sovietų „amžinoji ugnis“, todėl ir tie balvonai ant Žaliojo tėra tik standartinė sovietinė klišė (ir joks meno šedevras), šlovinanti banditų armiją, bet ne antkapinis paminklas „atidavusiems gyvybę“.

Jei manote, kad sovietiniai banditai išlaisvino Europą nuo nacistinių banditų, nebeturime apie ką toliau diskutuoti – gal ir tas banditas, kuris pavaizduotas Gdanske prievartaujantis nėščią moterį, irgi „atidavė gyvybę“, o todėl jį reikia gerbti? Juk po Rytų Prūsijos ir Gdansko dar buvo ilgas kelias iki Berlyno, ogi ir šturmuojant Berlyną tūkstančiai banditų – sovietinės „patrankų mėsos“ – „atidavė gyvybę“ (už Europos pavergimą), vadinas, tarp jų ir visi tie (o jų daugelis), kurie prievartavo ne vien vokietes, bet ir „išvaduojamų tautų“ moteris, įskaitant Gdanske skulptūroje pavaizduotąją. Tačiau balvonai ant Žaliojo tilto tikrai juk pastatyti ne prie sovietinės „amžinosios (pragaro) ugnies“ ar kitų kapinių, kur tikri lavonai užkasti. Tai sovietiniai stabai tiesiogine stabmeldystės prasme.

Naikinti stabus yra pirmoji D-vo garbintojo pareiga. Pagaliau komentaro esmė – ne pykčio liejimas, bet būtinybė tuos balvonus pašalinti arba (jei svarbus tiltas su figūromis) pakeisti skulptūromis su atitinkama lietuviška simbolika. Jei ginate meną, turite atkreipti dėmesį būtent į šį dalyką, ar ne?

•••••••

Ekspertai.eu priminimas. Apie Gdanske Dailės akademijos studento Jerzy Bohdano Szumczyko pastatytą ir netrukus miesto valdžios nurodymu demontuotą skulptūrą, kurioje pavaizduotas nėščią moterį žaginantis sovietų kareivis, rašėme čia.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
56. Ignas
(2016-02-06 15:14:30)
(84.15.124.241) Parašė:

balvonai tik tavo galvoje!55. Anupras
(2014-01-10 12:09:21)
(79.132.167.127) Parašė:

Kažkuo tai, gal atraitytomis rankovėmis, šalmu ir veidu, jis daugiau primena ne rusų, o kitos valstybės kareivį. Rusų kareivis paprastesnis.54. Kaimietis
(2013-12-30 18:20:10)
(5.20.52.103) Parašė:

Manau, kad šitie balvonai stovi ne veltui! Čia garantuotas alibi, jei laikai vėl atsisuktų. Dėl to ir Propiesorius tyli...53. Raigerdas papildomai Letui
(2013-12-24 17:06:33)
(93.203.56.40) Parašė:

Štai jūs rašote: "Jūsų repliką dėl kiniečių senumo ir Konfucijaus išminties apie kilmingą žmogų atsakiau klausimu: gal siūlote lietuviams pagal Konfucijaus patarimą kaltinti ne Maskvos Ordą, bet save dėl visų nelaimių?" Kadangi jūs esate tikintis krikščionis, bet labai atitrūkęs nuo Kristaus mokymo, tai aš jums pasakysiu vieną tokį dalyką, kuris jums atodys kaip stebuklas. Jis nėra stebuklas, tačiau dabartiniam dvasiškai sunykusiam žmogui tai atrodo kaip stebuklas ir kaip nerealus dalykas. Kilmingas žmogus nėra toks, koks jis yra apibrėžiamas mūsų žodynėliuose. Kilmingas pagal mūsų žodynėlius yra suprantamas, kad kilęs, mažiausiai iš bajorų giminės. Deja, Konfucijaus Kilmingas žmogus yra mintyse švarus žmogus, o niekingas, tai tas, kuris yra kankinamas žemų jausmų, žemų minčių, žemų instinktų ir jiems paklūstantis. Aš manau, kad jūs negalėtumėte maitintis tokiu maistu, kokiu maitinasi šiukšlynuose. Tačiau niekingas žmogus tai gali daryti. Jis daug, ką gali valgyti, kiti net žmogieną. Tai štai, jeigu kilmingas žmogus praeis netgi kur yra gana daug kriminalų, jie jo nepastebės. Jie nemato tokio žmogaus ir jis nėra jų auka. Jų auka yra tas žmogus, kuris yra truputėli užsikrėtęs niekingumu. Jiems reikia, kad jis taptų toks pat, kokie yra jie. Todėl tokį žmogų jie visada užkabins ir pradės tyčiotis, kad jis yra "lyg aukščiau už juos". Jie iš tokio žmogaus padaro auką, kad jis "žinotų savo vietą". Aš jau jums rašiau, kad lenkai, įžengę į Maskvą, pradėjo tyčiotis iš provoslavų tikėjimo tuo tikslu, kad paversti juos katalikais, nes taip norėjo Vatikano Popiežius. Žemiau esančiame komentare aš jau rašiau, kad lenkai pažeidė šventus tos tautos egzistavimo dalykus, t.y. jie peržengė leistinas ribas. Tai reiškia, kad užkariavusieji Maskvą lenkai buvo barbarai. Tokiais atvejais tauta reaguoja ir jos atsakomasis smūgis būna labai stiprus, o kartais ir mirtinas tam, kas peržengė tas ribas, kurios tai tautai yra gyvybiškai svarbios. Atsirado neapykanta lenkams. Ir tokia neapykanta yra ir pas ukrainiečius. Vėliau pas baltarusius. Rusai, turi šovinizmo ydą. Ši yda, kurią toleravo bolševikiniai kriminalai, suardė visus santykius tarp kaimyninių valstybių. Jeigu rusai ir toliau varys "į priekį" su savo šovinizmu, tai galimas dalykas, kad tuo pasinaudos trečioji nematoma pusė, kuri slaptomis operacijomis suaižys Rusiją į gabaliukus, kaip ji padarė su Lenkija ir Lietuva. Lietuva tame nieko nelaimės, nes ji taip pat yra priskiriama prie tos pačios "niekingos slavų genties". Neapykanta neišsprendžia nieko. Ir ne tik, kad neišprendžia, bet netgi komplikuoja padėtį taip, kad susikaupęs BLOGIS dar labiau pradeda plėstis. BLOGIS su neapykanta ir kerštu yra vienos giminės, todėl jie nieko neišprendžia, o tik parodo, kad žmogus, patekęs į NEAPYKNTOS spąstus apanka ir pradeda painioti GĖRĮ SU BLOGIU. Ir nordėdamas naikinti BLOGĮ, deja, jis pats to net neįtardamas, pradeda naikinti GĖRĮ. Gamtoje yra paskirstyta, kad yra ŠIAURĖ ir YRA PIETŪS, yra TEIGIAMAS POLIUSAS ir yra NEIGIAMAS POLIUSAS. Žmogus, turi tokią savybę, kad jis turi abu poliusus: ir teigiamą ir neigiamą. Kuris paims viršų? Priklauso nuo prigimtinių savybių, nuo ŠEIMOS, nuo ŠVIETIMO SISTEMOS toje šalyje, nuo KULTŪROS IŠSIVYSTYMO LYGIO TOJE ŠALYJE. Ir koks poliusas pradės dominuoti tame žmoguje, priklauso nuo to, kokia pusė bus sužadinta ir teiks jam malonumą. Jeigu toje šalyje žmonės suteiks pakankamai laisvių KILMINGAM žmogui, tai joks kaimynas jo nepuls. Kada dominuoja KILMINGAS žmogus, tai šita valstybė sėdi ant tvirtų vystymosi pamatų. O jeigu vienas kriminalas užpuola kitą kriminalą, kaip tai buvo tarp Rusijos ir Vokietijos, tai čia taip ir reikia vertinti, kaip karą tarp dviejų kriminalų. Tiek Stalinas, tiek Hitleris sėdėjo kalėjime. Kaip ir Dzeržinskis, tarp kitko. Kaip ir Leninas, tarp kitko, buvo ištremtas.52. Raigerdas Letui Palmaičiui
(2013-12-24 15:38:36)
(93.203.56.40) Parašė:

Dėkoju už tokį išsamų atsakymą. Dėl daugelio dalykų su jumis sutinku. Tačiau Konfucijaus pasakytų žodžių prasmės jūs nesupratote. Jūs nesupratote, nes esate iš Lietuvos. Šiame krašte labai atsainiai žiūrima į priežastį ir pasekmę, ir sukeisti tuos dalykus vietomis, tia reiškia padaryti vos ne gerą darbą. Ir čia jau nori ar nenori tikėti tikėti S. protokolais, bet toks faktas yra:"gojai neskiria priežasties nuo pasekmės". Todėl dėl Hitleriui pažadėtos Klaipėdos mūsų politikai bijos ką nors pasakyti. Bet jūs man pasakykite: ko nebijo mūsų politikai? Jie nebijo tik niekinti, žeminti, išnaudoti, apgaudinėti savo visuomenės. Panašiai elgėsi ir Stalinas. Jis prabilo į savo "narod" tik tada, kai vokiečiai sutriuškino Raudonąją Armiją ir pasuko prie Maskvos. Dabar dėl Konfucijaus išsireiškimo:"KILMINGAS ŽMOGUS KELIA REIKALAVIMUS SAU, NIEKINGAS ŽMOGUS KELIA REIKALAVIMUS KITIEMS". Tai yra vienas iš esminių dalykų santykiuose tarp žmonių. Duodu konkretų pavyzdį - Konservatorių partija su V. Landsbergiu ir A. Kubiliumi priešakyje. Faktiškai, turėdami tokią ydą, šie žmonės neturėtų teisės iš viso dirbti politikais ir gauti valstybinę algą. Čia yra normalus profesinis neatitikimas. Niekingas žmogus negali dirbti valstybinį darbą ir valstybė neprivalo jo išlaikyti. Tegul eina į privatų sektorių ir tada gyvenimas juos pamokys. Labai gerai, kad jūs kalbate apie tai, kad egzistuoja dar ir tai, kas yra sukurta Dievo, tik jūsų tas įsivaizduojamas Dievas yra keistokas. Pirmiausia, mes gyvename Žemėje, kuri nėra nei Visatos centras, bet realiai yra Visatos užkampis. Jeigu jau mes tikrai būtumę Dievo mylimi vaikai, tai jis galėjo mus apgyvendinti ir geresnėj planetoj, nei yra Žemė, gal net didesnėj, nes dabar mes jau turime rimtą problemą, kad žmogui nebeužtenka vietos šioje žemėje ir jis jau mąsto, kaip pradėti naikinti tą "nereikalingą" dalį žmonių arba "žmonių perteklių". Nemanau, kad Dievas buvo blogas matematikas ir neapskaičiavo žmonijos dauginimosi tempų. Kokia yra išeitis? Taigi, logiškai šioje planetoje turėtų nugalėti kilmingas žmogus. Jeigu jis nugalės, tai jis atras ir sprendimą, kaip toliau išgyventi. Ir jūs visiškai negalite prognozuoti savo ateities, jeigu šioje planetoje nugalės niekingas žmogus. Tada daugelis dalykų įgaus visiškai idiotiškas formas. Jūs neatkreipėte dėmesį į vieną labai svarbų faktorių, pvz., į valstybių augimą, plėtrą ir mirtį. Jeigu valdžioje dominuoja kilmingi žmonės, tai ta valstybė ir toje valstybėje gyvenantys žmonės gyvena gerina ir pati valstybė plečia savo įtaką aplinkui. Jeigu toje valstybėje valdžioje dominuoja niekingi žmonės, tai tokioje valstybėje pradeda šlubuoti Teisingumas, pati visuomenė kriminalizuojasi, atsiranda skurdas, Melas tampa vos ne visuotinai priimtina norma ir po truputi ta valstybė nyksta pati savaime arba ją užkariauja kokia nors stipresnė kaimynė. Jūs kalbate apie tai, kad Rusija skriaudė Lietuvą. Taip Lietuva buvo užpulta kartu su Lenkija ir suraikyta taip, kad nebegalėtų pasipriešinti ne vieną šimtą metų. Tie, kurie valdė Lietuvą susirgo AROGANCIJA,nuo kurios nei Lietuvos politikai, nei Lenkijos politikai negali pasveikti iki pat šaindien. Jie nekenčia tos visuomenės, kurią jie valdo ir iš kurios jie gyvena. Nieko kvailesnio sugalvoti neįmanoma. Tuo tarpu Suvorovas, kuris sutriuškino lenkus, labai mylėjo kareivius, juos saugojo, auklėjo, mokino ir stengėsi, kad jie jį suprastų. Hitleris, žodžiais aukštindamas savo naciją iki dangaus ir netgi aukščiau, iš tikrųjų manipuliavo žmonių nuomonėmis ir pasielgė su savo tauta kaip paskutinis šunsnukis. Stalinas, kuris dėl savo patologinės baimės net bijojo kreiptis į tautą, pagaliau pralemeno - "narod". Ir įvyko stebuklas. Bet istorikai į tai nekreipia jokio dėmesio, nes jie skaičiuoja tankus, patrankas, lėktuvus ir štai tankai, lėktuvai ir pasiekė pergalę šitame kare. Yra toks dalykas ir vienas iš didžiausių stebuklų šiame pasaulyje "TAUTA". Tai yra susivienijusi žmonių grupė vienam tikslui - išsaugoti savo kultūrą, išsaugoti savo teritorją, išsaugoti savo kalbą ir išsikovoti savo vietą šioje žemėje, kad nebūti sudraskytai kitų tautų. Ir jeigu šita tauta į savo vadovus išrenka KILMINGUS ŽMONES, tai tokia tauta gyvens amžinai. Jeigu ji išsirenka arba valdžią užgrobia kokia nors politizuota kriminalų grupė, kaip tai buvo su bolševikais, tai tai tautai gresia visiškas išnykimas. Tauta išlieka tik tada, jeigu jos interesus, kartoju, jos ineteresus, atstovauja tikri lyderiai, t.y. geriausi šios tautos žmonės. Jūs galite kalbėti apie demokratiją, monarchiją ir ką tik tai norite, bet vienas duomuo yra nekintamas - tauta sėkmingai įgyvendina savo tikslus tik tada, kai ji išsirenka savo vadovais arba turi tokią atrankos struktūrą savo organizuoto gyvenimo veikloje, kada jos interesus atstovauja geriausieji iš geriausiųjų. Dabar grįžkime prie Stalino ir Hitlerio. Kai karo pradžioje Hitlerio kariauna, turėdama pranašumą organizuotumo, technikos ir kovinės dvasios srityje, sumaigė blogai organizuotą, NKVD arba Stalino OPRIČNINOS išdraskytą, suniekintą, pažemintą, su atsilikusia technika Raudonąją Armiją, tai ji paėmė į nelaisvę virš milijono kareivių. Ar jūs įsivaizduojate tokį faktą - milijonas kareivių nelaisvėje, kurie atsidūrė konclageriuose? Ir tik po to Stalinas išlemeno "NAROD". Ir "narod" pradėjo gintis. Vokiečiai pamatė, kaip, matydami, kad žus, rusų kareiviai nepasiduodavo į nelaisvę, o "susidegindavo tanke" nes nebeturėjo patronų, kad atsišaudyti, ir vokiečiai suprato, kad tai yra tauta, kuri ginsis iki paskutinio kraujo lašo. Ir tada nemaža dalis iš jų suprato, kad Hitleris juos apgavo, tiksliau juos apsvaigino EUFORIJA APIE VOKIEČIŲ NACIJOS IŠSKIRTINUMĄ. Gerbiamas Letai, jums reikia atskirti, kad kaunasi ir miršta dėl TĖVYNĖS ne Hitleriai ir ne Stalinai, kurie faktiškai ir turėtų vienas kitam snukius padaužyti, kaip tai yra priimta tarp kriminalų kalėjimuose, kad išsiaiškinti, kas iš jų yra kietesnis, o žmonės, kurie yra paprasti tos tautos piliečiai. Jums reikia atskirti ir išmokti gerbti ir mylėti šituos žmones. Šis nusikaltimas, kurį jūs ruošiatės padaryti, agituodamas nugriauti šitas skulptūras, jis niekaip nepadės Lietuvai nei kultūros atžvilgiu, nei keršto atžvilgiu, nei gerovės atžvilgiu. Reikalas tas, kad šitas noras atkeršyti skulptūroms yra toks kvailas ir nesveikas, kad jūs pats vėliau griaušite savo kulnis ir kauksite nuo to, ką jūs padarėte, aišku, jeigu prabus jūsų sąžinė. Blogai yra dar ir tai, kad jūs nesuprantate, ką jūs darote. Nei vienam NIEKINGAM ŽMOGUI jūs tų skulptūrų nugriovimu, nepakenksite. Kaip tik bus atvirkščiai ir jie visą laiką badys pirštu į kitus, kas yra jiems įprasta, kad štai Letas Palamaitis, būdamas tikinčiu žmogumi į Dievą, pasielelgė štai kaip.Jūs nuvertinate šitas skulptūras pastatytas kareiviams. Taip jos yra ideologinės. Taip jos atspindi tą komunistinę ideologiją. Bet, jeigu jūs butumėte tikrai doras žmogus, bet ne vein fanatikas, tai jūs pasakytumėte: "Aš turiu projektą geresnį, nei yra šitos skulptūros, aš noriu sukurti kitas sulptūras, kuriose tikrai atsispindėtų šitų rusų karių dydvyriškumas". Jūs nesuprantate vieno pagrindinio dalyko: II-ąjį pasaulinį karą laimėjo šitas suniekintas, pažemintas, išalkęs, nuskurdęs rusų kareivis. Karas buvo laimėtas tik jų nepaprastos drąsos ir pasiaukojimo dėka. Tad turėkime garbės jam nusilenkti, atiduoti pagarbą ir padėti gėlių prie jo kapo. Bolševikai su savo kriminaliniais metodais ir su savo kriminaline dviveide politika, naikino savo tautą, kaip tik buvo įmanoma. Tie bolševikiniai kriminalai pridarė žalos ir savo artimiausiems kaimynams, bet jūs turite atskirti pelus nuo grūdų. Ne rusų tauta tyčiojosi iš lietuvių tautos, o bolševikiniai kriminalai. Ir už jų darbų stovi konkrečios asmenybės su savo konkrečiomis kriminalinėmis biografijomis. Stalinas pripaišė sau, kad jis laimėjo karą, kitaip jis negalėjo. Tokie yra tie niekingi žmonės. Paskutinis bailys tapo Generalisimus. Jus mokykloje išmokė ASMENYBIŲ ISTORIJOS. Ji yra klaidinanti. Yra tik viena istorija - genties, vėliau išaugusios iki tautos istorijos ir pačios valstybės istorija. Jeigu šitoje tautoje buvo pakankamai suteikta laisvių KILMINGAM ŽMOGUI, tai ši tauta augo, plėtėsi ir klestėjo. Jeigu šitoje tautoje, kaip lietuvių, daugiau laisvių buvo suteikta NIEKINGAM ŽMOGUI, tai šita tauta mažėjam skursta ir išnyksta. Jūs negalite dėti lygybės ženklo tarp KILMINGO žmogaus ir NIEKINGO žmogaus. Jie niekada nebuvo lygūs. Lietuvių tautoje ir ypač tarp karžygių, buvo įprastas GARBĖS jausmas. Ir dėka šito jausmo Lietuvos karžygiai nužygiavo iki pat Juodosios jūros. Atsiradus krikščionybei, šitas jausmas buvo sunaikintas, kadangi buvo teigiama, kad viską valdo Dievas, sėdintis Danguje. Gal būt, jis neturi ką veikti, todėl jis pradeda valdyti Lietuvą, net joje negyvendamas. Buvo sunaikintas tas dvasingas tikėjimas, kuris teigė, kad dvasia yra kiekvienoje bitutėje, kiekviename medyje, kiekviename augalėlyje. Ir jis buvo pakeistas į visiškai barbarišką krikščioniškąjį tikėjimą, kuris buvo labai ribotas, kadangi tai lietė daugiau žydš tautos problemas ir jų santykius su romėnais, kadangi jie jiems vergavo. Žydams reikėjo iš jų išsivaduoti. Bet atėjus Kristui, žydai jo pažangių idėjų nesuprato, nes Kristaus mokyme buvo ne tik žydų problemos, bet ir bendražmogiškos problemos. Kristaus mokymas buvo nukreiptas prieš šitą barbarišką romėnų tikėjimą, kuris atvedė tą Imperiją iki visiško kracho. Tikėjimas ir pasitikėjimas savo lyderiais yra lemtingas dalykas tame vastybės gyvenime. Krikščionybė yra ribotas, kaip tikėjimas, ir jis skirtas tik labai nedideliam žmonių skaičiui. Kada skaitai Kristaus žodžius, pas tave nekyla jokių abejonių. Ten viskas aišku. Bet kada pradedi skaityti įvairias jo žodžių interpretacijas, tai pradedi pastebėti, kaip žmogelis, dėl savo tarnystės EGOIZMO DIEVUI, iškraipo Kristaus mokymą ir supranta jį per savo IŠPŪSTĄ IR EGOIZMO SUKREIVINTĄ VEIDRODĮ. Kristus paskė:"Medžius atpažinsite ne pagal lapus, o pagal vaisius". Jūs agituojate žmones griauti. Ką griauti? Bolševikinė valdžia jau seniai sugriuvo. Jos nebėra. Jos griauti nebereikia ir jūs pavėlavote jeigu jūs norite griauti bolševikinę valdžią. Dabar reikia kurti. O kurti jūs galite tik vienu atveju: jeigu jūs galite padaryti geriau, nei tai padarė bolševikai. Deja, jūs nieko geresnio, nei darė bolševikai nesiūlote. Bolševikai buvo griovėjai ir kiek tai buvo įmanoma jie sugriovė. Kodėl jūs einate tuo pačiu keliu, tik jis turi aukštensę formą. Jeigu bolševikas pakyla dvasiškai aukščiau vienu laipteliu, tai jie elgiasi kaip fašistai. Bet ir vienus ir kitus vienija neapykantos jausmas, tik bolševikai tą slepią, o fašistai apie tai klykia atvirai, dar kartais pasiimdami į rankas kryžių, kad būtų tikroviškiau ir įtikimiau.51. Letas Palmaitis Raigerdui
(2013-12-20 05:28:14)
(78.62.221.179) Parašė:

Gerbiamasis Raigerdai, į Jūsų repliką dėl kiniečių senumo ir Konfucijaus išminties apie kilmingą žmogų atsakiau klausimu: gal siūlote lietuviams pagal Konfucijaus patarimą kaltinti ne Maskvos Ordą, bet save dėl visų nelaimių? Va Jūs irgi ėmėte kaltinti dėl nelaimių ne lietuvius, bet lenkus, kad per jų aroganciją žlugo Abiejų Tautų Respubliką. Kodėl nekaltinate lietuvių, jei sekate Konfucijumi? Lietuviai kalti dėl lenkų arogancijos, lietuviai kalti, kad Aleksejus Michailovičius kartu su Chmelnickiu sunaikino klestintį Lietuvos ūkį bei didžiulę dalį kultūros palikimo, kalti, kad ruskiai vežimais vežė į savo Ordą meno šedevrus ir sunaikinto Vilniaus brangenybes, kalti, kad per Trečiąjį padalijimą jau ir etninė Lietuva buvo inkroporuota į Ordą, kalti, kad Ordos bolševikai okupavo ir vėl aneksavo Lietuvą, kad jie naikino nacionalinę intelegentiją, vykdė žudynes ir masinius trėmimus, vadino partizanus banditais ir niekino jų kūnus, naikino tautos atmintį, kurią dabar minite, naikino tikėjimą, o su juo ir moralę - dėl viso to, pagal Konfucijų, lietuviai turi kaltinti save, ar ne? O jei kaltina rusus, nėra kilnūs - tiesa, ne visi, ne iškiliausi mūsų istorikai Bumblauskas su Nikžentaičiu, kurie elgiasi tiksliai pagal Konfucijų, ar ne? Taigi apie Konfucijų aš Jums atsakiau, o dabar pakartojau, užtat Jūs taip ir neatsakėte į mano ne (pagal Jus) destruktyvią (griauti), bet konstruktyvią (kurti) mintį, kad balvonus reikia pakeisti priešingos simbolikos skulptūromis. Kodėl atkakliai tylite? Pagaliau, žiūriu, kad rengiate man viešą egzaminą dėl Vilniaus ir Klaipėdos krašto. Gal manote, kad čia jau neišsisuksiu! Gal ir taip, nes mano įsitikinimu, tie atvejai visiškai skirtingi. Nesu istorikas, galiu suklysti ir iš anksto atsiprašau. Bet kažkodėl manau, kad Klaipėįdos kraštas (be Klaipėdos) niekad nebuvo taip kalbiškai suvokietėjęs, kaip Vilniaus kraštas sulenkėję. Kita vertus, būtent Klaipėdos krašte vokiečiai šeimininkavo 750 metų, o Vilniaus krašte iki pat patekimo į Ordą bajorija buvo lietuviška, tik kalbėjo lenkiškai. Tikros lenkų valdžios ten iki pat Želigovskio niekad nebuvo. Taigi jokio istorinio lenkiško valstybingumo iki nesenos XX a. agresijos Vilniaus krašte nebūta, todėl jo atplėšimas nuo Lietuvos neturi jokio juridinio pagrindo (iki Želigovskio net ir tarptautiškai po I pasaulinio karo Vilniaus kraštas buvo pripažintas Lietuvai - plg. Kerzono liniją, o ir pats Pilsudskis niekad neneigė, kad Vilnius lietuvių įkurtas). Nebent Bumblauskas su Nikžentaičiu žino, kodėl visgi lenkai "teisėtai" "atsiėmė" Vilnių. Deja, ne taip paprasta su Klaipėdos kraštu, nes vokiško valstybingumo tikrai būta labai seno, o lietuviško reikia labai ieškoti. Suprantama, čia jau reikia kalbėti apie visą Mažąją Lietuvą, ne vien apie Klaipėdos kraštą. Daugelis lietuvių šventai tiki, kad prieš ateinant vokiečiams bent Klaipėdos krašte gyveno lietuviai. Deja, anais laikais Lietuva buvo toli Rytuose, arčiausia gentis, vėliau įėjusi į Lietuvos sudėtį, buvo Karšuva, bet ir ta, ko gero, tolokai nuo pajūrio, o pajūris priklausė vakarų baltams kuršiams, lamatams ir skalviams (žinoma, patriotine tradicija visi baltai vadinti "lietuvių gentimis", tačiau tarp vakarų ir rytų baltų būta ne vien kalbinių, bet ir kultūrinių skirtumų, neatmestini ir genetiniai). Taigi sakyti, kad ten vokiečiai buvo užgrobę lietuvių žemę, rizikinga, o kad užgrobė baltų žemes, tai juk užgrobė ir Latviją. Reikėjo lietuviams ir po XIV / XV a. nepriimti krikščionybės, tuomet šiandien apskritai šių dalykų nasvarstytume, nes nebūtų buvę ką svarstyti. Be to, jei kalbėsime apie visą Mažąją Lietuva, tai drįstu suabejoti, ar žinote, kad LDK oficialiai atsižadėjo Mažosios Lietuvos net su Karaliaučiumi! kai lenkai prašė pagalbos prieš vokiečius, už tai sėkmės atveju garantuodami šių senų baltų žemių perdavimą LDK. Nepanorėjo lietuviai! Ar žinote? O kai Hitleris užgrobė Klaipėdos kraštą, net sutartyje nesugebėta išvengti žodžių, kad Lietuva GRĄŽINA jį Vokietijai LAISVU NORU ir VISIEMS LAIKAMS. Sutartys su Hitleriu negalioja? Dokumentas yra dokumantas, o valdžios keičiasi. Dokumentai išlieka. Lietuvai paskelbus atkuriant Nepriklausomybę, ypač domėdamasis Mažąja Lietuva dėl savo prūsistinio intereso, pasprašiau Emanuelį Zingerį, savo buvusį kolegą Vilniaus universitete, kurio visuomeniniu padėjėju seime netrukus tapau, kad paragintų seimūnus iškelti klausimą dėl tos sutarties su Hitleriu denonsavimo. Naivuolis Zingeris taip ir padarė. Koks triukšmas pakilo, provokacija! Gal vienas Algirdas Saudargas suprato esmę ir tarė: "Tik tylėkime, tik nelieskime!" OK, patylėta ir šaukštai popiet. Jei ryt subyrės ES, o Vokietija grįš į nacionalizmą, va tada ir paaiškės, kas yra dokumentas, kas yra sutartis "savanoriškai visiems laikams", tegu ir su Hitleriu. Hitleris ne Hitleris, o juodu ant balto parašyta Lietuvos vardu. Taip lietuviai antrą kartą padarė lemtingą klaidą. Dabar tik belieka melstis, kad ES nesubyrėtų. Praėjo laikas denonsuoti, deja. Kodėl deja? Todėl, kad Lietuva visiškai teisingai pasielgė, kada aplinkybėms susidarius, prisijungė Klaipėdos kraštą, tegu net ir to sukilimo nebūtų buvę. Tai buvo gyvybinis Lietuvos interesas, o Vokietija ką ten prarado? Rytų Prūsiją tikrai prarado (irgi 750 metų valstybingumas), bet kokią reikšmę Vokietijai gali turėti tas menkas žemės ruožas, kuriame (skirtingai nuo Vilniaus krašto) net ir dauguma gyventojų kalbėjo lietuviškai, o be Nemuno ir Klaipėdos kokia gali būti Lietuvos ateitis? Nebent vokiečiams Klaipėda - senas placdarmas veržtis toliau į Rytus, daugiau jiems nei prasmės, nei naudos. O kad (ne tik Klaipėdos kraštas, bet ir) visa Baltija turi būti vokiška, vokiečių nacionalistai ir po šiai dienai svajoja. Na ir paskutinis Jūsų klausimėlis dėl mano neapykantos Rusijai. Gal ši neapykanta yra reakcija į dar daugelio lietuvių niekingą meilę Rusijai, kuri man visiškai nesuprantama ir kelia pasipiktinimą. Kas yra Rusija, lietuviai gerai patyrė savo kailiu, o jei jaunimas nesuvokia, tai vėlgi patariu: tegu surenka Googl'e "Хайбах" ir dar paskaito ipvnews.org/nurnberg_article11122010.php - žinoma, kas dar moka rusiškai. Tačiau būdamas krikščionis, vengiu neapykantos konkretiems asmenims, čia jau ne aš teisėjas. Mano reikalas matyti vaizdą, o mano kilmė iš Senojo Peterburgo tam labai palanki. Mažai kas supranta, kad jokios "didžiosios rusų kultūros" nebūtų buvę be Peterburgo (iš literatūros nebent "Domostroj" i "Choždenije za tri moria"). Tačiau Peterburgas kur? Kur, pone Raigerdai, Peterburgas? Gal Rusijoje? Nuo kada? Ar žinote tos žemės vardą? Ar girdėjote, kas yra Ingrija (Inkerinmaa)? Ar žinote, kad autochtonai iki pat bolševikinio genocido sudarė krašto daugumą? Ar žinote, kad Ingrija - toks pat Baltijos kraštas, kaip Estija, Latvija, Lietuva ar Prūsa? Ar girdėjote Ingrijos himną? Tai žemė. O kas kūrė miestą? Gal rusai? Pasidomėkite istorija. Kas valdė? Gal Romanovai po Petro I rusai? Peterburge dar XVIII a. gale būta rusų slabados (!), visuomenės žemesnioji klasė - ingrai ir suomiai, aukščiau - išeiviai iš Vakarų, smarkus miesto rusinimas - tik nuo industrializacijos pradžios. Taigi Vakarų filialas finougriškoje žemėje, ne Rusijos sostinė, bet vidaus kolonijos metropolija, o Ordos sostinė visada buvo Maskva. 1917 m. tikrai buvo revoliucija - ne vien politinis perversmas, bet etninė revoliucija, kada mongoloidai sunaikino Peterburgą ir jau "teisėtai" savinasi jo kultūrą, panašiai kaip kadais pavogė iš Kijevo rusų vardą.50. Letas Palmaitis Jules
(2013-12-20 03:43:37)
(78.62.221.179) Parašė:

Kategoriškai Jūsų nesuprantu. Vokietija ir ES po JAV padu?!!! Apsirikote padu! Pamąstykite, kas įvyko JAV 1913 m. ir kodėl tai metais JAV pagaliau pralaimėjo Nepriklausomybės karą. O į paminklus, kurie yra svetimų karių antkapiai, vokiečiai nekreipia dėmesio. Kiekvienam aišku, kad tas "galingas karys" - ideologinis melas, pagaliau jau daugeliui (gal dar tik ne Lietuvoje) aišku, kas yra Rusijos "galybė" - žr. trys w taškas kavkazcenter.com/russ/content/2013/12/16/102284.shtml (ir dar švelniai pasakyta, nes tai tik pačių rusų analitikų samprotavimai).49. Jules
(2013-12-19 14:25:02)
(78.56.245.254) Parašė:

Hm, "Jau ką ką, o toks kareivukas - milžinas su kardu rankoje, o kitoje rankoje dar net vaiką laiko, tai čia tikrai vokiečius verčia pajausti nepilnavertiškumo jausmą" - tai bus tol, kol Vokietija ir ES bus po JAV padu ir Maskvos raketų taikiniu, bet juk nėra amžinų dalykų, tiesa?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras