2024 m. birželio 16 d.

 

Beribiui tyčiojimuisi iš LR Konstitucijos laikas pasakyti NE

30
Paskelbta: 2018-05-30 08:01 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]

Valdžia nelegitimi

Kaip žinia LR Konstitucijos 55 str. įpareigoja LR Seimą rinkti pagal lygią rinkimų teisę. Tačiau SIGNATARAI 1992-07-09 priėmė tokį Seimo rinkimų įstatymą, kuriame yra išsityčiojama iš Konstitucijoje įtvirtintos lygios rinkimų teisės. Tai, kad tuo metu galiojo Laikinasis Pagrindinis įstatymas esmės nekeičia, nes ir jo 67 str. buvo įtvirtina lygi rinkimų teisė su vienu balsu vienam rinkėjui. Tokį Seimo rinkimų įstatymą pasirašė prof. LTSR-LR AT pirmininkas Vyautas Landsbergis. Dabar turime tokią situaciją, kaip kokioje nors Pasaulio giliausioje ir tamsiausioje skylėje, daugiamandatėje apygardoje išrinktas Seimo narys po dviejų savaičių vėl skuba į tuos pačius rinkimus, kad vėl dar antrą kartą būtų tuose pačiuose rinkimuose išrinktas į tą patį Seimą. Sveikas protas jau seniai pamirštas. Jau nekalbant apie tai, kad mišri sistema iš esmės prieštarauja lygiai rinkimų teisei, nes daugiamandatė apygarda niekaip negali būti lygi vienmandatei apygardai. Tai yra sugriauti Lietuvos valstybės teisiniai demokratiniai pagrindai. Valdžią privaloma rinkti tik tiksliai LR Konstitucijoje įtvirtintų nuostatų pagrindu, kitaip valdžia yra NELEGITIMI. Taip ir turime 7 Seimus ir visus nelegitimius. LR KT išaiškinta, turi būti lygios apygardos (galimas 10 proc. nuokrypis nuo vidurkio) ir „vienas rinkėjas – vienas balsas“. Apie tai detaliau galite pasiskaityti 2016-09-11 straipsnyje „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“. Pastudijavę pamatysite, kad Seimas pirmą kartą apie tai buvo informuotas gerokai prieš 2016-10-09 Seimo rinkimus, netgi dar pirmiau apie tai Seimui išaiškino LR Konstitucinis Teismas. Papildomai galite pastudijuot ir 2017-03-11 straipsnį „Okupuota nepriklausomybė“. Taigi Lietuvos valstybės teisiniai demokratiniai pagrindai yra griaunami tyčia. Tai neeilinio mąsto nusikaltimas prieš Lietuvos valstybę.

Apie kitus tyčiojimusis iš LR Konstitucijos yra trumpai aprašyta 2018-08-10 straipsnyje „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)“.

Referendumo dėl dviejų pilietybių klausimu

Pasirodo, kad ir šiam antikonstituciniam Seimui yra giliai NUSISPJAUTI ant LR Konstitucijos. Apie tai skaitome 2018-05-29 straipsnyje „Valdantieji toliau tobulina pasiūlymus, kad referendumas dėl dvigubos pilietybės būtų sėkmingas“. Cituoju „Premjeras Saulius Skvernelis, žaliųjų valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis ir socialdemokratas Gediminas Kirkilas siūlo, kad tik 12 straipsniui, apibrėžiančiam pilietybę, o ne visam Konstitucijos pirmajam skirsniui, būtų taikoma išimtis, leidžianti sprendimą privalomajame referendume dėl Konstitucijos I skirsnio nuostatų keitimo laikyti priimtu, jei tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, dalyvavusių referendume, bet ne mažiau kaip 1/3 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.”

Tokia formuluotė aiškiai parodo, kad Lietuvos valdžia puikiai supranta į kokią aferą eina tyčia. Privalomam referendumui nustato tik 1/3 balsų sprendimo priėmimui nuo visų rinkėjų. Imkime pavyzdėlį. Seime vyksta įstatymo priėmimas, tai yra daromas sprendimas. Tai vienas trečdalis seimūnų priima sprendimą ir tas GALIOJA, o 2/3 seimūnų sprendimas, kad ir nedalyvaujant sprendimo priėmime ar balsuojant prieš, NEGALIOJA. Kaip Jums atrodo tokie IDIOTIZMAI? Iš antikonstitucininkų dar ne to galime išgirsti, nes jų tikslas yra „atvaryti“ į eilinio raudonojo prezidento rinkimus nors kokią pusę rinkėjų. Tai čia yra toks antikonstitucininkų triukas. Naudojami Rusijoje įprasti metodai. Puikiai supranta, kad yra niekinami. Ko nusipelnė, tą ir turi. Bando pasidaryti „gerais“, o iš tikro eilinį kartą APGAUTI, ką ir parodė Žemės referendumas. ŠLYKŠTYNĖS.

Bet problema yra dar gilesnė, dar labiau idiotiškesnė negu galima būtų matyti iš pirmo žvilgsnio. Ir toji problema yra sąmoningame, piktybiškame, ilgai besitęsiančiame Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų IDIOTIŠKUME, arba kitaip tariant aršioje kovoje prieš LR Konstituciją kaip penktoji kolona.

Apie tai dėl dviejų pilietybių yra prirašyta tikrai daug. Pačiu trumpiausiu būdu tai paaiškinti galima taip. Kartojimas yra mokslų motina, berods tokia yra patarlė. Taigi pasikartosime 2018-05-25 straipsnyje „Dvi pilietybės niekšų nelaisvėje“ pateiktą LR Konstitucinio Teismo išaiškinimų citatą:

II.10. “Pabrėžtina, kad Konstitucijos 12 straipsnio nuostata, jog asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu tik atskirais įstatymo numatytais atvejais, reiškia, kad tokie įstatymo nustatyti atvejai gali būti tik labai reti (atskiri), kad dvigubos pilietybės atvejai turi būti ypač reti – išimtiniai, kad pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį dvigubos pilietybės atvejai būtų ne ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys.

Į juridinius tekstus reikia žiūrėti labai rimtai, atsakingai, atidžiai. Todėl pateiktą citatą kviečiu ne vien perskaityti, tačiau apie tai pagalvoti, paanalizuoti ir padaryti tik tada išvadas. Kviečiu pasižiūrėti į tą tekstą visu rimtumu todėl, kad tai priklauso kokia turi būti padaryta išvada dėl dviejų pilietybių referendumo susijusio su didžiulėmis finansinėmis išlaidomis ir svarbiausiai, kad dviejų pilietybių referendumas dar labiau SUJAUKS tą dirbtinai penktos kolonos sukurtą problemą.

Pateiktoje citatoje matome, kad „asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu tik atskirais įstatymo numatytais atvejais,... yra labai tiksliai LR Konstitucijos nuostata pagrįstas sakinys. Tiesiog idealiai ir tą idealų sakinį teigia ne kažkokie tai be išsilavinimo bomžos, o patys LR Konstitucinio Teismo teisėjai, su visa pagarba jiems lenkiuosi, nes jie parodė, kad sugeba perskaityti LR Konstitucijos vieną sakinį. O tai tikrai labai daug. Jeigu būtų sugebėję perskaityti ir dar vieną LR Konstitucijos 12-o straipsnio pirmą dalį „LR pilietybę įgyjama gimstant...“. Tai jau būtų tikra šlovė. O jeigu dar būtų sugebėję tuos du sakinius APJUNGTI į vieną VISUMĄ, tai ko gero galima būtų teigti, kad LR KT teisėjai sugeba suvokti įstatymo (Konstitucijos) dvasią. Esmė tame, kad įstatymo dvasia formuojasi visų įstatymo nuostatų visumoje, o ne tik vienos kažkokios nuostatos pagrindu. Konstitucija yra vientisas tekstas, įvairios nuostatos darančios įtaką viena kitai ir kartu niekaip nepaneigiančios viena kitos. Čia reikia dar kartą pakartoti, kad Konstitucijoje įtvirtintos nuostatos negali viena kitos paneigti, privalo taikiai koegzistuoti. Tai šiuo atveju yra būtina apjungti mažiausiai visas LR Konstitucijos 12-o straipsnio nuostatas, visos jos yra susiję. Ir kai sužinome, kad LR piliečių, kurie įgyja LR pilietybę gimstant yra pati didžioji dauguma, tai iš viso privalėtų „atkristi protas“ ir suprasti, kad visiems LR piliečiams turi būti taikomi VIENODI įstatymai vienoda APIMTIMI. Kitaip yra pažeidžiamas fundamentalus teisės principas : visi prieš įstatymą lygūs.

Kai susižavėjimo esu pagautas, kad LR KT teisėjai sugeba teisingai perskaityti LR Konstitucijos vieną sakinį, 12-o straipsnio 2-ą dalį, iš karto netenku žado, kad LR KT teisėjai nesugeba vienu kartu apimti ir suprasti DVIEJŲ LR Konstitucijoje įtvirtintų nuostatų. Tai kaip tada jie drįsta kalbėti apie Konstitucijos dvasią? Tai ar universitetai tokius bepročius gamina? Kas tokius teisės mokslininkus gamina? Jie tyčiojasi iš teisės. Negalvoju, kad jie yra tokie DURNI, galvoju, kad jie yra penktoji kolona. Juk puikiai galime suprasti, kad jie ne tik du sakinius gali suprasti ir apjungti į visumą.

Taigi aiškinat šias dvi Konstitucijos nuostatas iš viso negali būti naudojamos tokios sąvokos, kaip „labai reti (atskiri), kad dvigubos pilietybės atvejai turi būti ypač reti – išimtiniai,“, nes tai reiškia, kad ne visi prieš įstatymą lygūs, o tik labai reti, ypač reti – išimtiniai. Kas reiškia, kad vieniems LR piliečiams pilietybė įgyta gimstant ir vienokia, o kitiems kitokia. Nes vieniems įstatymą siekiama taikyti labai retai, ypač retai, - išimtinai. Pasaulio juodosios skylės verta išmintis. Ir iš vis prie aukščiausio išprotėjimo galima priskirti tokį Konstitucijos išniekinimą, kai vietoj žodžio „atskiri“ yra pakeičiam į „labai reti“, nes kaip matome LR KT citatoje „labai reti (atskiri)“. Čia yra grubiai nusižengiama dar vienam teisės principui, pagal kurį teisės tekste negalima pakeisti ne tik žodžio, bet ir kablelio vietos.

Belieka paklausti, kokio laipsnio ANALFABETAI Konstituciniame Teisme formuluoja tokius IDIOTIZMUS, kurie prieštarauja teisė principams? Problemos gal ir nebūtų, tegu sau tie LR KT teisėjai tegu sau mala ta ŠŪDĄ, tačiau kai dėl to ŠŪDO reikia referendumo, kad iškuopti, reikia finansų ir dar reikia vėl papildomai tyčiotis iš tos pačios LR Konstitucijos kilnojant „karteles“ sprendimo priėmimui. Taigi tyčiojimasis eina po tyčiojimosi, nes tą tyčiojimąsi daro LR antikonstitucinis Seimas, kuris ir skiria tokius LR Konstituciją niekinančius LR KT teisėjus.

Galvoju, gal kartais čia toks vienas esu, kuris tuos dalykus pastebi? Jokiu būdu. Seimo teisininkai, LR Pilietybės įstatymas, o tai reiškia Seimas taip pat, iš esmės TYČIOJASI iš tokių LR KT išaiškinimų ir seniai NUSISPJOVĖ ant tokių išaiškinimų. Kaip tai? Ogi paprastai. LR Pilietybės įstatyme yra aiškiai suformuoti atskiri atvejai, kurie apibrėžiami aplinkybėmis, kada LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Ir nė vienam iš tų atskirų atvejų niekur niekada niekaip nebuvo pritaikyta „labai reti, ypač reti – išimtiniai“ atvejų nuostatos. Visi kas tik tenkina atskirojo atvejo aplinkybes gali būti LR ir kitos valstybės piliečiais. Tai yra Seimas, jo teisininkai, taiko „visų lygybės prieš įstatymą“ principą Pilietybės įstatyme. Seimas nenusirito iki LR KT teisėjų idiotizmo. Todėl gana sunkoka suprasti, kodėl paminėti straipsnio pradžioje pateiktoje citatoje asmenys, atsitraukia nuo oficialios Seimo pozicijos išreikštos Pilietybės įstatymo atskiruose atvejuose.

Ir dar. Zombinimo priemonės kartais ištransliuoja, kad LR KT NEGALI pakeisti savo sprendimo patys, todėl turi būti daromas referend“Ū“mas. Ir vėl ta pati „bonka“ ant stalo ir vėl ta pati daina be galo. O iš tikro LR Konstitucinio įstatymo 62 straipsnis sudaro galimybę NESIMELSTI idiotams, ir pakeisti savo sprendimą: „62 straipsnis. Konstitucinio Teismo nutarimo, išvados ir sprendimo peržiūrėjimas
Konstitucinio Teismo nutarimas, išvada ir sprendimas gali būti peržiūrėti paties Konstitucinio Teismo iniciatyva, jeigu paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui nutarimo, išvados ar sprendimo priėmimo metu, būtų galėjusios lemti kitokį priimto nutarimo, išvados ar sprendimo turinį.
Tokiu atveju Konstitucinis Teismas priima sprendimą ir pradeda bylą nagrinėti iš naujo.
Konstitucinio Teismo sprendimas dėl savo nutarimo, išvados ar sprendimo išaiškinimo gali būti peržiūrėtas ir tuo atveju, kai nutarimas, išvada ar sprendimas buvo išaiškintas ne pagal tikrąjį jo turinį
.“

LR KT teisėjų Konstitucijos sąmoningas ir piktybinis suklastojimas ir yra toji esminė aplinkybė, dėl kurios turi būti peržiūrėti LR KT nutarimai. Jeigu to nedaroma, vadinasi piktybiškai tyčia yra klastojama Konstitucija, jos išaiškinimas ir tai daroma naudojant biudžeto pinigus ir siekiant padaryti dar didesnė žalą rengiant referend”Ū”mą dėl dviejų pilietybių. Seimas į tai neatsižvelgdamas pozicionuoja save Lietuvai ir Pasauliui kaip besimeldžiantys idiotizmui.

O ką pasakyti Pasaulio lietuvių bendruomenei?

Seimo atstovu LR Konstituciniame Teisme sprendžiant tuos dviejų pilietybių klausimus buvo Žygimantas Pavilionis. Jis buvo informuotas š anksto emailais, kaip ir vis Seimo nariai, kad reikia Konstituciniame Teisme kalbėti apie LR pilietybę įgyjamą gimstant“ ir išsiaiškinti, kodėl ši nuostata yra atmetama LR KT išaiškinimuose. Tačiau kaip žinome Seimo „pareiškėjo Seimo atstovas Seimo narys Ž. Pavilionis paaiškino motyvus, paskatinusius pareiškėją kreiptis į Konstitucinį Teismą, ir atsakė į Konstitucinio Teismo teisėjų klausimus. Pareiškėjo atstovas, be kita ko, nurodė, kad Konstitucinis Teismas 2011 m. liepos 7 d. ir 2014 m. sausio 24 d. nutarimuose konstatavo, jog Konstitucijoje įtvirtinta Lietuvos geopolitinė orientacija reiškia Lietuvos Respublikos pasirinktą europinę ir transatlantinę integraciją bei pareigą vykdyti su naryste Europos Sąjungoje ir Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje susijusius įsipareigojimus.“ Ir toliau seka absoliuti TYLA dėl „LR pilietybės įgyjamos gimstant…“

Tačiau situacija yra visai kita. LR Konstituciniame Teisme Ž.Pavilionis NEKALBĖJO, kada reikėjo apie konstitucinę nuostatą LR pilietybė įgyjama gimstant…“ ir kai jau „ŠAUKŠTAI PO PIETŲ“, tai pradėjo reikštis. Skaitome 2018-05-11 straipsnį „Ž. Pavilionis negaili pastangų išsaugant lietuvių teisę į prigimtinę Lietuvos pilietybę“, kuriame taip yra cituojamas Ž.Pavilionis: Tačiau dabar nebesvarbu, kas formuluotę pasiūlė, dabar tai – visų mūsų, siekiančių išsaugoti lietuvių teisę į prigimtinę Lietuvos pilietybę siekis ir tam turime dirbti išvien ir kasdien! Kiekviena šeima turi emigravusiųjų, todėl tai - kiekvienos šeimos atsakomybė, kiekvieno mūsų atsakomybė!“

Taigi apie ką tas sukčius, aferistas, raudonosios Dalios diplomatas Ž.Pavilionis kalba ir kam kalba, kai to kalbėjimo visai nebuvo LR Konstituciniame Teisme? Ž.Pavilionis kalba apie „lietuvių teisę į prigimtinę Lietuvos pilietybę“. Tačiau nepasako, kaip tai padaryti? Ir dar, o ką kitų tautų žmonės Lietuvoje gimę turės kitokias teises? Per amžius Lietuvoje gyveno įvairių tautų žmonės, gimstant įgyta LR pilietybė yra šventas dalykas ir jiems. Tai per kurią čia vietą Ž.Pavilionis yra diplomatas?

Apie tas referendumo formuluotes yra 2018-05-25 straipsnis „Dvi pilietybės niekšų nelaisvėje“, kuriame yra atlikta preliminari referendumo formuluotės analizė. Referendumo formuluotė:

„Konstitucijoje būtų numatyta, kad pagal kilmę Lietuvos pilietis, įgijęs Lietuvos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos pilietybės nepraranda.

Kitais atvejais Lietuvos respublikos pilietis negalėtų būti ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo numatytas išimtis.“

Taigi visumoje PLB galiu nudžiuginti, Jus APGAVO.

Tai, kad sužinotumėte dar kartą, kas Jus apgavo, tai skaitykite 2017-07-03 straipsnį „Ar tai prezidentinės ambicijos?“. Gal net sužinosite iš kur Maskvos ausys“ kyšo.

O kaip tokių PLB neapgauti, jeigu patys prašosi apgaunami. Apie tai skaitykite 2018-05-01 straipsnį „Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių“, 2018-05-04

„Dr. Jonas Ramanauskas. Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių“

Pasakykite pagaliau beribiui tyčiojimuisi iš LR Konstitucijos NE.

Pasakykite pagaliau aferistų sugalvotam referendumui NE.

Dviejų pilietybių „problema“ yra nesunkiai išspręndžiama priimant Seime dar vieną atskirą atvejį

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

Apie tai skaitykite 2017-11-17 straipsnį „Dvi pilietybės – antivalstybinis referendumas“.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
30. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-06-01 15:31:11)
(98.193.120.238) Parašė:

to "28. senis". Gudrašikni seni, matau, kad tik su savo ŠIKNA galvoji. Tai kai turėsi informaciją, o ne propagandą, tai tada galėsi pradėti galvoti su galva. Kol kas galvoji tik su savo ŠIKNA. Įvertink tai labai rimtai. Ar turi tikrą informaciją, ar tik išsigimėlių skleidžiamus gandus? Gyvenk iš savo 120 rublių, niekas juk jų tau neatima.29. Senis Šaltis
(2018-06-01 14:38:43)
(88.222.97.16) Parašė:

seni,joks jis dr. Pagal jo pačio liginius išvedžiojimus, jei LR yra okupuota jau nuo 1992 metų, tai bet koks išsilavinimas įgytas prie okupacinės valdžios yra nelegitimus. kaip ir jo įvardinti 7 seimai. Jei šitas patriotas sektų savo mums kišamiems principams, padėtų visus diplomus ir nesididžiuotų okupantų laikotarpiu įgytomis regalijomis. Paprasta tiesa. Bet, kada esi išverstaskūris falšyvas aferistas, tai tik taip ir gali elgtis. Taigi, pats suprantate...28. senis dr. J. Ramanauskui
(2018-06-01 13:40:17)
(84.15.176.140) Parašė:

tavo palyginimas, paprasciausiai, ne i tema. Valiuta gali buti bet kokia. 120 rubliu perkamoji galia buvo panasi, kaip dabar 1 200 euru. Virskink, pabegeli. As pradejau dirbti 16 metu. Tuo metu atlyginimu beveik nemokejo, gyventi reikejo is savo 50 aru ukio. Valgyti reikejo, todel atidirbus 8 valandas valdiskam darbe dar, maziausiai 4 val.reikejo dirbti, kad isgyventi. Viso sito neteko isgyventi gudrasikniams, kurie pries kara, ar jo metu, pabego i JAV, ant gatavo. Tu, gudrasikni, pabegai po 1990 metu. Kai kiti cia dirbo, kure Lietuva, tu, issilavines gudrasikni, pabegai ant gatavo. Tokiu, gudrasikniu pabegeliu, po 1990 metu, jau susidare apie milijona. Jus, suskiai, keliate gerove svetimose valstybese, uzdirbate jiems pensijas, atsisakete savo noru Lietuvospilietybes, ir kazkodel norite ja tureti.. Kaip cia su tuo tavo: tovar isci? Kodel tai taikai, suski, rusams, kai pats tuo uzsiimi? Tau juk pilietybe: tovar. Tovar isc dr. J. Ramanauskai? Kaip ten tavo komisare Henke? Torganula ciem to?27. Senis Šaltis
(2018-05-31 15:18:25)
(88.222.97.16) Parašė:

26. dr. Jonas Ramanauskas jomalūzas.com net nesitikiu iš tavęs argumentų. Esi apgailėtinas ir įgalus tik taip atsakinėti. laukiu tavo antros dalies ant mūsų vietinio idijoto. Kada bus?26. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-05-31 14:45:14)
(98.193.120.238) Parašė:

Tovar iščį, tovar iščį, tovar iščį, tovar iščį, tovar iščį, tovar iščį....25. Senis Šaltis
(2018-05-31 14:22:10)
(88.222.97.16) Parašė:

"Valdžia nelegitimi" praktiškai nedidelė problema palyginus su "Referendumo dėl dviejų pilietybių klausimu". Pažiūrėkim tekstų apimtį. Pagal "Valdžia nelegitimi" tai čia išvis ne problema, kiek prirašyta apie dvigubą pilietybę. O svetimos kariuomenės buvimas Lietuvoje, tai išvis pagal fašistą yra gėris, ir tai ne svetima, o sava, kaip jis aiškina. Šiuo tekstu, šioje mazgotėje, akivaizdžiai matosi, kokį projektą jormalūzas.com stumia. "Valdžia nelegitimi" tai tik reklama, kad kiti užkibtų ir pereitų prie jo asmeninės problemos gvildenimo. Ura tovarišči.24. Senis Šaltis
(2018-05-30 23:17:23)
(88.222.97.16) Parašė:

Jono atsakymas, kam jam reikalinga antra pilietybė (šiuo metu jis amerikos pilietis): "207. dr. Jonas Ramanauskas joramltyahoo.com (2017-07-13 16:46:52) Parašė:to "204. Senis Šaltis (2017-07-13 16:25:22) Parašė: nemanai, ramanauski, kad tu perlenki su epitetų parinkimais? Žiūrėk tu niekaip nepaaiškinai man ir kitiems tavęs klausiantiems, kam reikalinga turėti dvi pilietybes." ATSAKYMAS: Tam, kad LR pilietis, kuris atskirai, ne Lietuvoje gyvena, turėtų visas teises, kurias užtikrina LR Konstitucija. Siekis paversti LR piliečius, gyvennačius kitoje valstybėje, beteisiais, tai bolevikinių išperų tikslas. Ir tamsta už tai ratuoji, už tai agituoji. Niekini LR piliečių teises, elgiesi kaip bolševikinis okupantas. Kaip žinia, Lietuva yra ir dabar OKUPUOTA, nes valdžia yra išrinkta ne pagal Konstituciją, o pagal įstatymą, kuris yra naudingas partinėms nusikaltėlių GAUJOMS. Tai toks mano atsakymas."23. Senis Šaltis
(2018-05-30 23:01:17)
(88.222.97.16) Parašė:

jonelis tikrai keistai atrodo. Išsidirbinėja, kaip darželinukas. Ir jo fanai neskaito apaštalo tekstų. Vienas rinkėjas - viena kėdė seime. Totalus debilai, kaip ir jų piemuo jonas.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi