2024 m. birželio 20 d.

 

Dar kartą apie rusofobiją kaip kenkėjišką ir antilietuvišką veiklą

31
Paskelbta: 2022-07-26 17:25 Autorius: Andrius Martinkus
Tautodailininko Tomo Astros Špygelglazo darbas „Vienybė“


Valdžioje esančiai šaikai nesiliaujant griauti ir kenkti, verta prisiminti senas, bet nepraradusias aktualumo pastangas kurti.

1917 m. pabaigoje parašytoje ir 1919 m. Ženevoje išleistoje knygoje „Sur les Confins de deux Mondes. Essai synthétique sur le problème de la Civilisation Nationale en Lituanie“ („Dviejų pasaulių takoskyroje. Sintetinis esė apie apie Lietuvos tautinės civilizacijos problemą“) Stasys Šalkauskis (1886–1941) pusiausvyros tarp Rytų ir Vakarų išlaikymą įvardino kaip pagrindinę lietuvių tautos sėkmingo egzistavimo sąlygą: „Norėdama gyvuoti ir klestėti lietuvių tauta privalo savo politikoje ir civilizacijoje išlaikyti pusiausvyrą tarp Rytų ir Vakarų, o istorija rodo, kad ji sugebėdavo įveikti savo padėties sunkumus tokiu mastu, kiek būdavo įvykdoma ši sąlyga.“1

Savo knygoje Šalkauskis kalba apie tautos pašaukimą ir uždavinį. Lietuvių tautos pašaukimas ir uždavinys yra nulemtas Lietuvos padėties tarp dviejų pasaulių, Rytų ir Vakarų, o tautinis lietuvių idealas yra „dviejų pasaulių, Rytų ir Vakarų, sintezės įgyvendinimas savitomis tautinėmis lietuviškomis formomis“. Šis lietuvių tautos pašaukimas buvo, yra ir bus tol, kol bus patys Rytai ir Vakarai, ir kol Lietuva bus tarp Rytų ir Vakarų. Šalkauskio įžvalga, nepaisant jos, žiūrint iš pirmo žvilgsnio, paprastumo, iš tikrųjų yra geniali, ir tai patvirtina pastarųjų trijų dešimtmečių Lietuvos valstybės raida.

Šalkauskio įžvalga apima tiek XIII a., tiek XX a., tiek ir XXI a. Lietuvą. Dar iki krikšto Lietuvos pašaukimas ir uždavinys buvo sąlygotas jos padėties tarp Rytų ir Vakarų.

„Tad iš tikrųjų galima stebėtis nepaprastu reginiu, kaip paskutiniai Europos stabmeldžiai su nenuilstama energija kuria nuo Baltijos iki Juodosios jūros stiprią nepriklausomą valstybę ir kaip jie tuo XIII ir XIV a. išsaugo politinių ir materialinių jėgų pusiausvyrą tarp Rytų ir Vakarų. Šiuo savo istorijos laikotarpiu stabmeldžių Lietuva gina krikščioniškuosius Vakarus nuo totorių ordų, o krikščioniškuosius Rytus nuo teutonų ordinų.“

Pasak Šalkauskio, tiek Rytai, tiek Vakarai turi savų barbarų, kurie gali dangstytis kilniais šūkiais, tačiau iš tikrųjų vykdo brutalią plėšimo ir pavergimo politiką.

„Siekdamas apsaugoti nuo Rytų barbarų tai, kas vertingiausia Vakarų civilizacijoje, ir apginti Rytų civilizacijos lobius nuo Vakarų barbarų, likimas teikėsi pakviesti į istorijos areną stabmeldžius lietuvius ir atlyginti už naudingą pagalbą, skirdamas jiems sulydyti civilizacijas, kurias jie taip gerai gynė.“2

XIII ir XIV a. Vakarų barbarai dangstėsi krikščionybės platinimu. XX a. pabaigos ir XXI a. Vakarų barbarai suokia apie „demokratiją“, „žmogaus teises“ ir būtinybę išvaduoti Rytus nuo „diktatorių“ ir savo piliečius žudančių „tironų“. Neoliberali Lietuvos valstybė, deja, uoliai palaiko šiuolaikinių Vakarų barbarų politiką Rytų atžvilgiu.

Skirtingai nuo LDK jos politinės ir militarinės galios „aukso amžiaus“ metu, 1918 m. atkurta Lietuvos valstybė nebebuvo tarp šalių, sudarančių Europos politinę dienotvarkę. Tačiau ji tebebuvo tarp Rytų ir Vakarų. Todėl jos pašaukimas ir uždavinys išliko nepakitęs.

„Pirmutinis lietuvių tautos uždavinys, istorinis uždavinys, [...] lieka tas pats, bet jėgų balansas dabar pasikeitė. Šiandien Lietuva gali apsiimti vaidinti tik vaidmenį solidžios tarpinės valstybės tarp dviejų milžiniškų galybių, nuolat besitaikstančių susikibti.“

Šalkauskis puikiai suprato, kad lietuvių tautos klestėjimo pagrindinė sąlyga yra ne ekonominė ir militarinė galia, o kultūros puoselėjimas.

„Ši padėtis išryškina ne materialines pajėgas, bet Lietuvos moralinį sutelktumą ir aukštą šviečiamąją užduotį. Lietuva privalo turėti pirmąjį, nes yra tauta, turinti savo individualybę, kuri siekia visiškai išsiskleisti. Ji nusipelno pagarbos dėl antrosios, nes savo tautiniu savitumu siekia atlikti visa apimančią dviejų pasaulinių civilizacijų, Rytų ir Vakarų sintezę: savita forma, visai žmonijai bendras turinys – tokia turi būti kultūra, kuri viena gali būti lietuvių tautos gyvybės laidas.“3

Ryškiausius tokio kultūrinio darbo pavyzdžius Šalkauskis matė Vilhelmo Storostos Vydūno, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Aleksandro Dambrausko kūryboje.

Deja, bet jau vien lietuvių tautos demografinės degradacijos fakto visiškai pakanka tam, kad save gerbiantis lietuvis padarytų išvadą, jog neoliberalios Lietuvos valstybės užsienio ir vidaus politika yra visiškai nesuderinama su lietuvių tautos pašaukimu ir uždaviniu, pasak Šalkauskio, nulemtu Lietuvos padėties tarp dviejų pasaulių, Rytų ir Vakarų. Iš TSRS griuvėsių į nepriklausomą valstybinį būvį įžengusi antroji Lietuvos Respublika, užuot atsidavusi nuo amžių tarp Rytų ir Vakarų esančios lietuvių tautos ekonominių ir kultūrinių poreikių tenkinimui, pasirinko besąlygišką naujosios pasaulio tvarkos – globalios neoliberalios pax Americana – aptarnavimo kelią.

Kadaise Lietuvos valstybė, Šalkauskio žodžiais tariant, gynė Vakarų civilizaciją nuo Rytų barbarų, o Rytų civilizacijos lobius – nuo Vakarų barbarų. Neoliberali Lietuvos valstybė uoliai palaikė Vakarų barbarų vykdomą politiką, kurios dėka Rytuose pažadintas tamsus barbariškas gaivalas („Islamo valstybės“ ir kitais pavidalais) sunaikino daugybę Rytų civilizacijos lobių ir sukėlė mirtiną pavojų nuo apaštalų laikų egzistuojančioms Rytų krikščionių bendruomenėms.

Eižėjant globaliai neoliberaliai pasaulio tvarkai, ko gero, ženklinusiai paskutinį pustrečio amžiaus trunkančios pasaulinio Vakarų dominavimo epochos etapą, neoliberali Lietuvos valstybė demonstruoja fanatišką ištikimybę silpnėjančiai Vakarų galiai – ji dosniai remia Vakarus, išstumdama į emigraciją savo akyse tirpstančius „žmogiškuosius išteklius“ ir tuo pačiu metu, į dar didesnį skurdą stumdama retėjančią ir senėjančią populiaciją, karštligiškai ginkluojasi prieš galią atgaunančius Rytus.

Dabartinės vyriausybės veikloje Lietuvos antinacionalinio režimo pastangos kurstyti rusofobiją ir griauti pusiausvyrą tarp Rytų ir Vakarų pasiekė kulminaciją.

Visiškai sugriauti santykiai su Rytų kaimyne Baltarusija, kuri užima didžiąją mūsų buvusios bendros valstybės (LDK) dalį.

Visiškai sugriauti santykiai su galingiausia Rytų valstybe – daugiausia pasaulyje gyventojų turinčia Kinija.

Visiškai sugriauti santykiai su kaimynine Rusija, kuri yra ne tik didžiausią teritoriją pasaulyje valdanti ir vieną galingiausių kariuomenių turinti valstybė, bet ir didžiausia valstybė Europoje. Valdžioje esanti nusikaltėlių ir bepročių šaika provokavo tiesioginį konfliktą tarp NATO ir šitos branduolinės valstybės.

Šitie nusikaltėliai ir bepročiai kursto rusofobiją prieš šalį, kurioje gyvena didžiausia pasaulyje Rytų krikščionybės išpažinėjų bendruomenė ir didžiausia tauta Europoje.

Šitie griovėjai ir kenkėjai pavertė Lietuvą savo rusofobinio pamišimo įkaite ir priešpastatė ją 4/5 pasaulio.

Kiek dar siautės šitie griovėjai ir kenkėjai?

1Stasys Šalkauskis, Raštai, IV t., Vilnius, Mintis, 1995, p. 170
2Ten pat, p. 81
3Ten pat, p. 170

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
31. dr james eric
(2023-01-10 21:08:03)
(103.163.63.158) Parašė:

Sveiki Ar jums reikia asmeninės ar verslo paskolos be streso ir greito patvirtinimo? Jei taip, susisiekite su mumis, nes dabar siūlome paskolas su pagrindine 3% palūkanų norma. Mūsų paskola yra užtikrinta ir saugi. Norėdami gauti daugiau informacijos ir prašymų, atsakykite į šį el. [email protected] , whatsapp +91892950903630. dr james eric
(2023-01-10 21:06:41)
(103.163.63.158) Parašė:

Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via ([email protected]) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks29. Istorijos ne suklastoti
(2022-08-02 14:28:56)
(46.138.235.205) Parašė:

Parašykit tikslią datą kada Hitleris pasirašė įsakymą šaudyti žydus ir komisarus ir viskas sustos į savo vietas…. Tik sudėliokit datas - datą Hitlerio įsakymo šaudyti žydus ir komisarus, datą kada Hitleris okupavo Lietuvą, datą kada lietuviai pradėjo šaudyti žydus.28. Christy Walton
(2022-07-31 15:06:51)
(194.146.157.171) Parašė:

Sveiki visi, Aš esu privatus skolintojas, siūlau paskolą 2% tai yra teisėta įmonė su garbe ir skirtingumu, mes esame pasirengę padėti jums išspręsti bet kokias jūsų finansines problemas, siūlome visų tipų paskolas, taigi, jei jus domina šis paskolos pasiūlymas maloniai prašome susisiekti su mumis mūsų el. pašto adresu: ([email protected]) Taip pat pateikite toliau pateiktą informaciją, kad galėtume nedelsiant tęsti paskolą. Vardas: Reikalinga suma: Trukmė: Šalis: Paskolos paskirtis: Mėnesinės pajamos: Telefono numeris: Susisiekite su mumis ir nurodykite aukščiau nurodytą informaciją mūsų el. pašto adresu: [email protected] Pagarbiai jums visiems.27. hero finance
(2022-07-28 23:41:11)
(185.64.104.114) Parašė:

Sveiki Ar jums reikia asmeninės ar verslo paskolos be streso ir greito patvirtinimo? Jei taip, susisiekite su mumis, nes dabar siūlome paskolas su pagrindine 3% palūkanų norma. Mūsų paskola yra užtikrinta ir saugi. Norėdami gauti daugiau informacijos ir prašymų, atsakykite į šį el. [email protected] , whatsapp +91733838614026. to 24
(2022-07-28 05:24:58)
(78.60.84.45) Parašė:

Paguglink. Aišku, Artimuosiuose Rytuose nekenčia amerikonų25. Šlovė rusų kariams
(2022-07-27 17:06:33)
(213.87.147.125) Parašė:

BКС уничтожили до 120 военных ВСУ и свыше ста ракет к HIMARS в Днепропетровской области24. petras
(2022-07-27 14:48:40)
(88.223.53.29) Parašė:

Aš,galimai, esu amerikonofobas? Ar tokių gali būti Lietuvoje?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras