2024 m. liepos 16 d.

 

Ekspertai.eu kreipėsi į Generalinį prokurorą dėl jo kolegų nusikalstamos veikos

14
Paskelbta: 2012-11-12 10:04 Autorius: ekspertai.eu

Labai keista, kad adresuoti šį pareiškimą reikia tam pačiam Generaliniam prokurorui, kurio pateiktus duomenis nagrinėjome (su šiais duomenimis galima susipažinti ČIA) ir kurių turinio pagrindu yra surašytas šis kreipimasis.

Šiaip jau, būtent Generalinio prokuroro vertinimo filtras turėjo suveikti, kai jis pasirašinėjo tokią prieštaringą informaciją. Tačiau, deja, šis filtras nesuveikė. Ekspertai.eu.

Ekspertai.eu PAREIŠKIMAS Generaliniam prokurorui Dariui Valiui dėl ikiteisminį tyrimą Nr. 10-9-00081-08 kontroliuojančio prokuroro veiksmų įvertinimo, nustatant, ar jis tinkamai atliko savo pareigas, ar nepiktnaudžiavo tarnyba

Susipažinus su Generalinio prokuroro pasirašytu raštu Nr. 17.2-19573 (pridedame), skirtu Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkui L. Kernagiui, akcentuojame, kad visą informaciją apie atitinkamų ikiteisminių tyrimų eigą kontroliuojantys prokurorai pateikė vadovaudamiesi LR BPK 177 straipsnio tvarka, t. y. tik tiek, kiek pripažino leistina atskleisti.
 
Įdėmiai perskaičius pateiktą informaciją jau apie pirmąjį aprašomą ikiteisminį tyrimą "Dėl galimo didelės vertės turto iššvaistymo VŠĮ "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" kyla pagrįstos abejonės, ar tinkamai įgyvendinamos prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigos, nes kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, pagal savo kompetenciją jie turi imtis visų įstatymais numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika (LR BPK 2 straipsnis).
 
Iš pateikto ikiteisminio tyrimo eigos aprašymo daugiau negu akivaizdi neigiama šališka prokuroro pozicija. Pateikiami ne duomenys apie ikiteisminį tyrimą ir jų teisinis vertinimas, o išskirtinai tik nuomonė. Beje, gana juokingai tokiame dokumente atrodo naudojama vizualinė įtaiga, kai užuot pateikus tiriamą turtinę žalą tokia forma, kaip privalu tokiame dokumente - 1 116 437 Lt - iš ko būtų akivaizdu, kad kalbame apie sumą, viršijančią milijoną litų, esame verčiami nesąmoningai įsiminti kitą skaičių - 111 6437 Lt. Be abejo, abu skaičiai yra tapatūs, juos spausdinant reikia vienodai pastangų, tad žinant, kokia institucija tai parašė, belieka tik stebėtis išradingumu.
 
Savo išvadas dėl pateikiamos informacijos šališkumo grindžiame šiais argumentais:
 
1. Generalinis prokuroras nurodo, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dėl VEKS interneto vystymo programos įgyvendinimo teisėtumo buvo atliekami "[..] veiksmai, siekiant patikrinti specialistų išvadose bei kompetetingų institucijų nurodytus pažeidimus, kuriant internetines svetaines bei įvertinti, ar veiksmais, kurie buvo įvardyti kaip pažeidžiantys įvairiuose teisės aktuose nurodytus reikalavimus, buvo padarytos LR BK numatytos nusikalstamos veikos, [..]".

Specialisto dalyvavimą ikiteisminiame tyrime reglamentuoja LR BPK 89 - 90 straipsniai, kurie nustato, kad "Specialistas yra reikiamų specialių žinių ir įgūdžių turintis asmuo, kuriam pavedama atlikti objektų tyrimą ir pateikti išvadą arba paaiškinimus jo kompetencijos klausimais". Taigi, vienareikšmiai aišku: specialisto konsultacijos ar išvados ikiteisminį tyrimą atliekantis pareigūnas kreipiasi tuomet, kai surenka maksimaliai visus reikšmingus duomenis bei dokumentus ir paprašo pateikti atitinkamų - neteisinių - veiksmų pagrindimą bei nustatyti atitinkamų norminių aktų (reglamentuotos tvarkos, eigos, procesinės eigos, techninių duomenų) pažeidimus. Trumpai tariant, specialisto išvada yra pagalbinė priemonė tyrėjui, konstatuojant atitinkamo pažeidimo (nusikaltamos veikos) ir pasekmės ryšį. Tačiau iš Generalinio prokuroro pranešimo tenka daryti išvadą, kad ikiteisminis tyrimas koncentruojamas ties pačių specialisto išvadų ir kompetetingų institucijų pateiktų duomenų tyrimu.

Tad iš šio atsakymo dalies visiškai neaišku, koks yra tiriamos nusikalstamos veikos dalykas, t. y. kokia galimai nusikalstama veika iš esmės tiriama.
 
2. Aukščiau aprašytą abejonę patvirtina tolesnė šio atsakymo pastraipa: "Pažymėtina, kad ne visi specialistų išvadose ar gautuose vertinimuose įvardyti pažeidimai ikiteisminio tyrimo metu pasitvirtino".

Iš to tenka daryti išvadą, kad tiek Lietuvos "kompetetingos institucijos", tiek "specialistai" veikia nekompetentingai, t. y. atitinkamus veiksmus be pagrindo įvardija kaip prieštaraujančius nustatytai tvarkai. Ir tai konstatuoja ne asmuo, turintis specialių žinių (specialistas), o pareigūnas (prokuroras). Kyla pagrįstas klausimas - kam prokurorui buvo reikalingas tas specialistas su visomis savo specialiomis žiniomis? Ar tik ne tam, kad būtų gauta informacija, kaip pakreipti ikiteisminio tyrimo eigą, siekiant paslėpti (sunaikinti) galimai padarytos sunkios nusikalstamos veikos požymius (pėdsakus)?
 
3. Šį įtarimą stiprina paties Generalinio prokuroro parašu patvirtinti tolesni žodžiai: "Specialistų išvados buvo paneigtos surinktais ikiteisminio tyrimo duomenimis, į kuriuos neatsižvelgė arba jų tinkamai neįvertino specialistai, atliktdami tyrimus, arba šie duomenys specialistams atliekant tyrimus nebuvo žinomi".

Kaip matyti, yra pateikiamos trys įrodymų (tyrimui reikšmingų duomenų) grupės, kurių pagrindu neigiamos "specialisto išvados":

1) specialisto išvadoms prieštarauja ikiteisminio tyrimo duomenys;
2) specialistai neatsižvelgė į ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis arba jų tinkamai neįvertino;
3) specialistams nebuvo žinomi ikiteisminio tyrimo duomenys.
 
Nagrinėjant pateiktus duomenis plačiau, akivaizdu, kad Generalinio prokuroro rašte pirmuoju punktu aprašyta nusikalstama veika, pavadinta "Dėl galimo didelės vertės turto iššvaistymo VšĮ "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009", realiai buvo tiriama nagrinėjant, tiksliau, paneiginėjant "specialisto išvadas" ir "kompetetingų institucijų atsakymus", o ne tiriant pačią nusikalstamą veiką - internetinių svetainių sukūrimo ir administravimo paslaugas, už kurias iš Lietuvos valstybės biudžeto buvo sumokėta 1 milijonas 116 tūkstančių 437 Lt ir kurios iki šios dienos nėra sukurtos bei neveikia. Išmokėtieji pinigai - 1 milijonas 116 tūkstančių 437 Lt į LR biudžetą nėra grąžinti.
 
Maža to, susipažinus su Generalinio prokuroro rašto turiniu, peršasi pagrįsta išvada, kad galimai specialistams, pateikusiems išvadas šiame ikiteisminiame tyrime, buvo sąmoningai nepateikta dalis ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų. Pažymėtina, kad nei ikiteisminio tyrimo pareigūnas, nei prokuroras nėra tas "specialistas", kurio nuomonė būtų įstatymo prilyginama specialioms žinioms. Tokiu būdu, specialisto išvadomis turi būti remiamasi ne tik pradėjus ikiteisminį tyrimą, bet ir prieš priimant galutinį sprendimą dėl nusikalstamos veikos ir pasekmių ryšio, kuris grindžiamas vėlgi atitinkamų žinių turinčio specialisto išvadomis.
 
Paprastai tariant, Generalinis prokuroras nurodo, kad nors dėl sunkios nusikalstamos veikos požymių buvimo pasisakė specialistai, ikiteisminį tyrimą kontroliavęs prokuroras nustatė, kad specialisto išvados prieštarauja ikiteisminio tyrimo duomenims, ir tokia tyrimo kokybė, kuomet taip ir lieka neaišku, kas buvo tiriama, o prokuroras savarankiškai konstatuoja specialisto aprašyto pažeidimo nebuvimą, nors įstatymas jam tokios teisės nesuteikia, yra tinkama.
 
Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais, Generalinio prokuroro prašome įvertinti, ar atliekant ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. 10-9-00081-08 dėl galimo didelės vertės turto iššvaistymo VšĮ "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" 2007-2008 metais įgyvendinant VEKS interneto vystymo programą ir išleidus taip ir nesukurtų internetinių svetainių kūrimui bei jų nevykdomam aptarnavimui 1 milijoną 116 tūkstančių 437 Lt, šis ikiteisminis tyrimas iš esmės buvo nukreiptas į šios sunkios nusikalstamos veikos tyrimą, ar yra (buvo) atliekamas tiriant (nustatant) būtent šios sunkios nusikalstamos veikos požymius ir tokiu būdu, ar prokuroras, vykdantis šio ikiteisminio tyrimo eigos kontrolę, kvalifikuotai ir pagrįstai atliko jam įstatymo pavestą funkciją, įtvirtintą LR BPK 2 straipsnyje; ar jis galimai (tyčia ar dėl nesupratimo) nenukreipė ikiteisminio tyrimo tikslų nuo turėto tirti nusikalstamos veikos dalyko, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi ar aplaidžiai atlikdamas jam pavestas funkcijas, dėl ko valstybė patyrė ir vis dar patiria didelę žalą, nes valstybės biudžeto lėšos yra išleistos atsiskaityti už nesamą produktą, šios lėšos iki šiol nėra grąžintos bei nėra gautas finansuotas (apmokėtas) produktas.

Ekspertai.eu

Susiję:

Po puspenktų metų Generalinė prokuratūra pagaliau nutraukė ikiteisminį tyrimą

A. Stancikienė: anksčiau prokuratūra tik sirgo, dabar ji visiškai paralyžiuota

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
14. čia
(2012-11-13 17:10:38)
(78.62.81.149) Parašė:

lietuva, čia kryževičių, stankūnaičiu kraštas, bet be Tiesos mes nenurimsime, nerasit ramybės, nusikaltėliai13. 11 am (Migliui)
(2012-11-13 12:46:44)
(146.75.247.226) Parašė:

Tu teisus Migliau - sistema (slibinas) kaltas. O tas tavo minimas galvu kapojimas tikrai naudos duos - jei nenukirsim visu galvu tai nieko - nukraujuos kol nauja uzsiaugins. Nebent turi kitokiu minciu? Nereikia visko kritikuot nieko alternatyvaus nepasiulant, nes kitaip tai tik bergzdzias komentaras nieko nepasakantis - nepagrysta kritika.12. Alvis
(2012-11-13 07:21:21)
(78.60.150.174) Parašė:

Man internetinė svetainė ,kuri ir "vartosi" t.y. su "navarotais" kainavo 500 Lt.Bet koks glušas ekspertas iš prokūratūros internetinėje erdvėje nesunkiai gali pamatyti ,kad sudėtingos internetinės parduotuvės rinkos kaina yra iki 10 000 Lt ,bet ne 0,5 mln.11. miglius
(2012-11-13 04:50:49)
(76.214.13.65) Parašė:

problema yra ne valys,ne teismai,neprokuraturos,ne vsd,o SISTEMA,kuri juos visus valdo.ekspertai l. troksta(nezinia kodel)nukirsti viena ar dvi slibino galvytes.uzaugs kitos.slibinas nepatams avineliu.cia tik pamastymui......10. nuomone is uzsienio
(2012-11-13 00:08:47)
(82.12.188.23) Parašė:

kodel saugo stankunaite??ir nuo ko???kodel jai nepareiksti itarimai iki siol?kur Garliavos mergaite ?9. Algirdas
(2012-11-12 21:16:38)
(86.38.159.150) Parašė:

Po Juoda Kuba Murkis vaiksto Laimutes laime saugo vis Venckienei straipsni sugalvoja Andriuko “garbe” gina jis Ten Kliunkiaus pasakos skambejo Vokeli nese ten Lubys Geri laikai dar nepraejo Dar sypsos dede Pulinys.8. to belieka tikėtis
(2012-11-12 19:43:12)
(78.62.244.87) Parašė:

Neišspirs nei seimas,nei kas kitas Valį iš posto.Jis turi gan drūtą krūtinę,kuri jį užstoja nuo visų vėjų,o tuo pačiu ir visą prokuratūrą su teisėsauga.Taip,kad žirniai į sieną,kol prezidentė dievina savo statytinį.7. Kokias dar akis????
(2012-11-12 15:09:02)
(46.251.62.25) Parašė:

Jie sysalais patys sau subines seniai jau isklirkine???Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras