2024 m. liepos 16 d.

 

G. Barcys - farmacininkų asociacijos vadas ir jų valstybinis kontrolierius viename asmenyje?

5
Paskelbta: 2013-01-21 08:04 Autorius: ekspertai.eu

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) beveik 2 savaites skaičiavo, bet taip ir nesuskaičiavo, kiek molekulių antienos yra vienoje jos užregistruoto oscilokokcino dozėje. Ši apmaudi nesėkmė akivaizdi iš VVKT atsakymo ekspertai.eu, kurį paskelbsime artimiausiu metu. Viena šios tarnybos darbuotoja žiniasklaidai sakė, kad šiame vaiste nėra nė vienos „aktyvios medžiagos“ molekulės, tačiau VVKT šią informaciją toliau slepia, kaip ir nepatogius savo vadovo biografijos faktus. Ekspertai.eu pakartotinai prašys nepateiktos informacijos, o šiandien straipsnyje - šiek tiek apie VVKT vadovo praeities paslaptis.

Pagrindinio vaistų kontrolieriaus gyvenimo aprašymas – po dūmų uždanga

Koks žmogus vadovauja vaistų, kuriuos visi vartojame, kokybės, saugumo ir veiksmingumo kontrolei? Lietuvos žmonės turi teisę tai žinoti. Deja, tokios galimybės nėra, nes kompromituojantys vaistų kontrolės vadovo gyvenimo faktai paslėpti po slaptumo uždanga.

VVKT interneto svetainėje rašoma, kad šios įstaigos vadovas 1985–1998 metais dirbo įvairiose Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Jų pavadinimai nenurodomi. Kodėl? Ar tos įstaigos buvo legalios? Ką Gintautas Barcys ten veikė? Nėra tekę girdėti, kad kas nors gėdytųsi gyvenimo aprašyme nurodyti, jog dirbo gydytoju...

Vėlesnė G. Barcio biografija gerokai išsamesnė – jau nurodytos konkrečios įstaigos ir pareigos. Tiesa, trūksta kelių detalių. G. Barcys pamiršo paminėti ėjęs Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento direktoriaus pavaduotojo ir VVKT Farmacijos įmonių inspekcijos vedėjo pavaduotojo pareigas. Kodėl jos nenurodytos? Gal dėl to, kad G. Barcys jas buvo ėjęs fiktyviai – neatlikęs nė funkcijos nė vienoje iš šių dviejų pareigybių, tuoj buvo perkeltas į VVKT vadovo vietą?

G. Barcio darbo farmacijos pramonei mįslės

Įdomu ir tai, kad nuo Lietuvos žmonių G. Barcys norėtų nuslėpti vienus savo biografijos faktus, o nuo Europos visuomenės – kitus. Europos vaistų agentūrai pateiktoje interesų deklaracijoje (1) jis nurodė, kad per pastaruosius penkerius metus nevykdė jokių veiklų, kurios galėtų kelti interesų konfliktą.

Abejonių dėl šios deklaracijos teisingumo kilo tada, kai dienraštis „Respublika“ 2011 metų rugsėjo 5 dieną paskelbė straipsnį „Švari deklaracija – klaida ar nuslėpti interesai?“. Jis priminė, kad G. Barcys dirbo Etinių farmacijos kompanijų asociacijos direktoriumi, ir nurodė, kad pagal Registrų centro įrašus nuo 2009 metų liepos 7 dienos iki tų pačių metų spalio 9 dienos jis galėjo užimti dviejų direktorių postus: farmacijos pramonininkų asociacijos ir VVKT, kuri kontroliuoja farmacijos pramonę. G. Barcys suskubo tai paneigti, esą farmacijos pramonininkų asociacijos direktoriaus vadovo postą jis paliko 2008 metais.

Balta dėmė Registrų centro įrašuose

Ekspertai.eu turimas registrų centro išrašas liudija, kad Etinių farmacijos kompanijų asociacijos direktoriumi G. Barcys paskirtas 2000 metų gruodžio 18 dieną, ir šių jo įgaliojimų pabaigos data nenurodyta:

Taigi, G. Barcio biografijoje susipina vadovavimas Etinių farmacijos kompanijų asociacijai ir VVKT: 2009 metų liepos 7 dieną jis ėmė vadovauti VVKT, bet tuo pat metu dar buvo registruotas Etinių farmacijos kompanijų asociacijos direktoriumi (nauja direktorė paskirta tik 2009 metų rugpjūčio 26 dieną). Paskutinis su G. Barcio asmeniu susijęs dokumentas datuotas 2009 metų spalio 2 dieną. Tai prašymas dėl įstatų, vadovo ir valdybos narių duomenų įregistravimo. Remiantis tuo dokumentu, Juridinių asmenų registre buvo padarytas įrašas apie naująją asociacijos vadovę – J. Dičkutę. Vėliau Registrų centro įrašai buvo ne kartą keičiami ir pildomi. Paskutinį kartą – 2012 metų sausio 27 dieną, t. y. gerokai po „Respublikos“ publikacijos.

Nors „Respublikai“ G. Barcys pareiškė, kad datų neatitikimai tėra „klaida“ Registrų centro įrašuose, bet daugiau kaip metus niekas (net pats G. Barcys) jos neištaisė. Gal norint „pataisyti“ tektų klastoti dokumentus?

Nacionaliniai ypatumai: jei atstovauji daug farmacijos pramonininkų, interesų konflikto nėra

Paaiškėjus, kad G. Barcys nedeklaravo interesų farmacijos pramonėje Europos vaistų agentūrai, interesų deklaracijos jis nepapildė, bet pareiškė: „Europos vaistų agentūros deklaracijoje kalbama apie atstovavimą atskiroms farmacijos kompanijoms, o aš atstovavau visai asociacijai, visiems jos nariams“. Anot jo, interesų konfliktą sukeltų atstovavimas pavienėms farmacijos kompanijoms, bet kai atstovaujama organizuotai jų grupei ar visoms kompanijoms – interesų konflikto nėra.

Galimo interesų konflikto svarstymai persikėlė į Seimo Antikorupcijos komisiją. Sveikatos apsaugos ministerija, atvedusi G. Barcį iš farmacijos pramonės į valstybės tarnybą, Antikorupcijos komisijai nurodė (kalba netaisyta, išskirta mūsų – ekspertai.eu), kad „darbas Etinių farmacijos kompanijų asociacijoje buvo susijęs su atstovavimu etinėms kompanijoms ir farmacinių kompanijų interesams, nesiekiant naudos konkrečiai farmacinei kompanijai ar atstovaujant vienos farmacinės kompanijos interesus, t. y. atstovaujant bendrai farmacines kompanijas ir jų bendrus interesus, kaip ir minima rašte: „išreikšti ir atstovauti bendruosius savo narių interesus santykiuose su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir kitomis valstybės institucijomis, teikti paslaugas, kurios atitiktų Asociacijos tikslus <...> organizuoti teisinę ir kitokią reikalingą pagalbą <...> padėti mokyti darbuotojus <...> darbas Etinių farmacijos kompanijų asociacijoje neprivalo būti deklaruojamas“.

Sutrikusi ministro atmintis?

Tačiau tuometis sveikatos apsaugos ministras liberalcentristas Raimondas Šukys „pamiršo“ kitus, grynai komercinius, taigi ir interesų konfliktui kur kas svarbesnius tikslus, kuriuos Etinių farmacijos kompanijų asociacija buvo deklaravusi Juridinių asmenų registrui (kalba netaisyta – ekspertai.eu): „remti ekonominius, teisinius ir profesinius savo narių interesus, išreikšti ir atstovauti bendruosius savo narių interesus santykiuose su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir kitomis valstybės institucijomis, teikti paslaugas, kurios atitiktų Asociacijos tikslus; <...> organizuoti teisinę ir kitokią reikalingą pagalbą, kurios tikslas būtų apginti Asociacijos narių Lietuvoje interesus ir teises; <...> kurti, stiprinti ir palaikyti palankias sąlygas užsienio farmacinių kompanijų, Asociacijos narių atstovaujamų Lietuvoje, komercinei veiklai; <...> remti aukštų gamybinės praktikos ir farmacijos preparatų kokybės standartų priėmimą, siekiant apsaugoti mokslinius tyrimus vykdančių etinių farmacijos kompanijų teises.“ 

Dėl ko sutriko ministro atmintis? Turbūt dėl tos pačios priežasties, dėl kurios Sveikatos apsaugos ministerija pamiršo savo pareigą patikrinti G. Barcio interesus dar prieš skiriant jį į Europos vaistų agentūrą. Tokią pareigą nustato Europos vaistų agentūros Valdančiosios tarybos, komitetų narių ir ekspertų interesų konfliktų reguliavimo tvarka (2). Pagal šią tvarką Europos Sąjungos valstybės narės privalo atsižvelgti į nominuojamų asmenų patirtį ir interesus.

Europos vaistų agentūros suklaidinti nepavyko

Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai apie galimus nedeklaruotus interesų konfliktus, Europos Komisijos ir Europos vaistų agentūros atlikto tyrimo rezultatai skyrėsi nuo Lietuvos ministro teiginių Seimo Antikorupcijos komisijai: Europos Komisija nurodė, kad G. Barcys privalėjo deklaruoti savo interesus farmacijos pramonėje Europos vaistų agentūrai. Be to, Europos Komisija pranešė, jog imtasi priemonių, kad G. Barcio interesų deklaracija būtų pakeista pagal galiojančias taisykles. „Patikslintoje 2011 m. spalio 21 d. deklaracijoje, paskelbtoje EVA svetainėje, G. Barcys pridėjo pareiškimą, nurodydamas, kad nuo 2000 m. gruodžio 18 d. iki 2008 m. gegužės 30 d. jis ėjo Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktoriaus pareigas“, – teigiama Europos Komisijos rašte.

Tačiau deklaracija buvo pakeista tyliai. Juk tokį interesų derinį kitoje Europos Sąjungos šalyje sunku net įsivazduoti – kad valstybinei vaistų kontrolei vadovautų farmacijos pramonės asociacijos vadovas! Argi G. Barcio biografijos faktai ir jų slėpimas nerodo, kad būtent dėl savo interesų farmacijos pramonėje jis buvo paskirtas VVKT vadovu? Visa tai verčia rimtai abejoti, ar teikdamas leidimus vaistų prekybai G. Barcys tarnauja žmogui – vaistų vartotojui, o ne farmacijos pramonei.

Tęsinį skelbsime po dviejų savaičių. Ankstesnes šio eksperimento dalis rasite čia:

Korupcija tūno SAM ir VVKT

G. Barcio atvesdinimas korupciniu tuneliu

G. Barcio korupcinio “tunelio” į VVKT įteisinimo darbai

Kaip buvęs farmacininkų direktorius vaistų kainas “mažino”

Karalius nuogas, arba ačiū G. Barciui už kilogramą cukraus po 3000-4000 litų

Antienos valgytojai rizikuoja savo sveikata. Taip pat, kaip “Lietuvos ryto” skaitytojai

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
5. Česlovas Blažys
(2013-01-21 19:18:02)
(78.62.164.7) Parašė:

Raimondas Sukys, teisininkas, liberalcentristas. Kai tokoie "teisininkai",o juo labiau liberalcentristai dirba atsakingose pareigose (ministrais) tai ir priimami tokie barciai.4. nesuprantama
(2013-01-21 14:30:13)
(193.219.91.249) Parašė:

kodel siu str neperspausdina jo megiamas lrytas, kodel nesvarsto SAM ir kitos minimos "vietoves" ? Tokiu veikeju CV turi buti matomi ir prieinami kiekvienam Lietuvos ir uzsienio pilieciui.3. tai bent isistaise
(2013-01-21 13:07:50)
(212.59.24.162) Parašė:

Nu jo... su tokiais interesais net i vvkt valytojo pareigas butu baisu priimti..2. Vaistininkas
(2013-01-21 10:36:39)
(88.119.11.63) Parašė:

Nesuprantu kaip tokie vadovai taip ilgai išsilaiko poste, kada: 1. Vaistų reklama Lietuvoje nevaldoma: galima perkant vaistą gauti vaistų dovanų. Jūs įsivaizduojate vaistus gauname dovanų!!! Kas savaitę gauname 3-4 žurnalus apie vaistus, visą sekmadienį per TV mums gydytojų sąjungos prezidentai ir kt. "medic. žvaigždės" siūlo įsigyti vaistų.... 2. Lietuvoje registruojama begalė nereikalingų vaistų (mūsų vaistų žinynas yra 3-4 kartus storesnis nei išsivysčiusių šalių, pvz. UK) 3. Mes vaistus tiesiog ėdame, nes gydytojai pas mus rašo po 4-10 receptų. Čia totalus absurdas. Užsieniečiai net nesuvokia, kad vaistą galima nusipirkti. Vaistas yra tik paskiriamas ir tik esant labai rimtai priežasčiai ir net ne bet kurios srities gydytojo!!! 4. Pas mus vaistų biznis nerealus, nes mes vartotojai sumokame šimtus mln. už farmacininkų džipus, keliones ir kyšius gydytojams, 1-2 milijardus už reklamą. Mes esame labai pasveikti norinti šalis. Siūlau ekpertai.eu pradėti užsiimti šiuo klausimu, nes politikai šioje sferoje bejėgiai:) 5. Paskutinis ir pats geriausias. Pas mus yra daugiausia vaistinių tūkst. gyventojų pasaulyje!!!1. Benas
(2013-01-21 10:25:15)
(78.62.185.144) Parašė:

Kokie prezidentai, seimo nariai vadovai tokie ir pavaldiniai. Lietuva yra viso pasaulio aferistu pinigu sulinys kur galima pasisemti. Tik kur dingo didzioji karvede prezidente kai pliurpe eidama i rinkimus, sake pazabosim aferistus, monopoli?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras