2024 m. balandžio 17 d.

 

Generalinis prokuroras turi pradėti veikti ryžtingai

Paskelbta: 2011-03-14 09:54 Autorius: ekspertai.eu
Viešumoje pasigirdo svarstymai, kad generalinį prokurorą Darių Valių puola, neteisėtai siekdami vienintelio tikslo: nuversti nuo posto ir vietoj jo paskirti sukalbamesnį. Negi ponas D. Valys taip ėmėsi darbo, kad kas nors galėjo rimtai išsigąsti? Turiu pasakyti, kad nesu nusiteikęs prieš šį pareigūną, tikrai noriu, kad jam pasisektų nuveikti ką nors naudingo. Šiandien, kurią mūsų valstybės gyvenimo sferą bepaimtume, viskas atsimuša į betvarkę, biurokratų ir oligarchų savivalę. Tai kyla iš jau 20 metų egzistuojančio totalaus nebaudžiamumo. Dėl to ir rinkimus laimi nusikaltėliai ir aferistai, nes niekas jų nesustabdo.Rinkimai virto parodija. Juk nerenkama, o perkama. Kas sustabdys milijoninių nelegalių pinigų srautus ir toliau naudojamus politinei reklamai? Kas sutramdys šešėlinį verslą ir kontrabandą, kurių pinigais finansuojami rinkimai? Laikas nenumaldomai bėga ir, nespėsime apsidairyti, o ponas D. Valys jau švęs pirmąsias metines generalinio prokuroro poste. Neišvengiamai visuomenėje kils klausimai: o kas gi pasikeitė prokuratūros darbe? Niekam neįdomios vidinės struktūrinės peripetijos, santykių aiškinimasis ar kėdžių perstumdymas. Mums reikia akivaizdžiai matomų rezultatų, tai yra konkrečių bylų griežto teisinio kvalifikavimo ir perdavimo į teismus. Niekas neneigia, kad visa prokuratūros sistema kartu su kitomis teisėsaugos institucijomis, dirba tikrai didelį darbą, kovojant su įvairaus pobūdžio nusikaltimais. Tačiau viena sritis, taip vadinamų rezonansinių nusikaltimų, jau 20 metų yra chroniškai apleista. Tai stambaus masto nusikaltimai, liečiantys didelės dalies gyventojų ir dažnai visos valstybės interesus. Kaip bežiūrėtume, nieko naujo šioje srityje nenusimato ir į šias atsakingas pareigas paskyrus poną D. Valį. Reformų vardan - reformos nereikalingos. Reformos reikalingos, jei struktūra ar konkretūs pareigūnai trukdo arba blogai atlieka savo pareigas. Ir tai tai net ne reforma, o paprasčiausias reiklumas. Juk negali būti palaida bala: kaip nori koks prokuroras, taip ir daro. Jiems valstybė suteikė didžiules galias . Paties žemiausio rango prokuroras kiekvieno šalies gyventojo atžvilgiu yra privilegijuotas pagal savo pareigas. Jis, gavęs nors mažiausią signalą (o jie gali būt ir falsifikuoti?), turi teisę kviestis, tardyti, pradėti ikiteisminį tyrimą, jį nutraukti, reikšti įtarimus ir siūlyti teismui nuteisti. Turint tokias didžiules galias, galima padėti visuomenei apsisaugoti nuo nusikaltėlių, tačiau šias galias taip pat galima laisvai panaudoti tam, kad nusikaltėliai išvengtų atsakomybės arba apkaltinti nekaltus. Vadinasi, tokiom teisėm būtina ir labai stipri kontrolė, kad jomis nebūtų piktnaudžiaujama. O kontrolės nesimato. Visur, pradedant LR Konstituciniu teismu, yra garsiai šaukiama (ypač tai mėgo ir mėgsta daryti buvęs KT pirmininkas E. Kurys), kad niekas neturi teisės kištis į prokuratūros darbą - jie yra nepriklausomi. Generalinis prokuroras ir jo pavaduotojai, padedant Seimo demagogams, nuėjo dar toliau: pasirodo, ne tik prokuratūra, bet ir kiekvienas prokuroras yra laisvas kaip paukštis ir ką nori tą ir daro. Taip ir daroma. Piktnaudžiavimo pavyzdžių daugiau nei galima vežimu pavežti. Generalinės prokuratūros prokuroras J. Laucius, nežinia kur skubėdamas sukurpė žuvusio saugumo karininko V. Pociūno bylą taip kaip norėjo "valstybininkų" klanas ir, tik visuomenei spaudžiant ir keliems teismams reikalaujant, jau kitas prokuroras pradėjo ją tirti kaip nužudymo bylą. O ką, ponas J. Laucius buvo už tai nubaustas? – NE. Jis toliau to paties klano užsakymu kurpė kitą baltais siūlais siūtą Eglės Kusaitės bylą, ir suįžūlėjo tiek, kad net disidentams, kentėjusiems sovietmečio lageriuose už Tiesos žodį, sukurpė bylas. Kas kontroliavo prokurorą S. Versecką, lyg tai tyrusį taip vadinamą darbo partijos bylą ir net nepareiškusį kaltinimų V. Uspaskchui dėl nelegalių 25 milijonų Lt. įvežimo į Lietuvą iš svetimos valstybės per Latvijos bankus ir nelegalų Kalvarijų gatvės pogrindinį banką bei panaudojus tuos pinigus tam, kad uzurpuoti Lietuvos politinę sistemą? Kas tai? Klaida? Žioplumas? Ar nusikaltimas prieš Lietuvos valstybę? Kodėl po šiai dienai neiškelta nė viena byla prokurorams, policininkams, VSD pareigūnams, nusikalstamai dangstantiems pedofilų klaną ir leidusiems nužudyti net keturis žmones bei sužaloti mažosios Deimantės likimą? Kur pono D. Valio, net ne prokuroro, o piliečio - tėvo principinga pozicija? Ko bijoma? Kodėl ponas D. Valys toleruoja savo pavaduotoją, susikompromitavusį ir nusikaltimus dangsčiusį D. Raulušaitį? Suprantu, anksčiau galėjo nežinoti ir apsirikti, bet dabar, faktams iškilus į viešumą, klaidas reikia nedelsiant taisyti. Nieko nedarant tampama jų bendru, tai yra juos remiant, tampama tokiu pat, kaip ir jie. O gal tai pasekmė to, kad ponas D. Valys gavo gan tikslų instruktažą iš "valstybininkų" klano šutvės, su kuria neaišku kokiais tikslais susitikinėja restoranuose. Ponas D. Valys ne mažas vaikas ir supranta, kokiu tikslu rengiami tokie susitikimai. Kažkodėl jis nemato reikalo ir tikslo susitikti legaliai su jam norinčiais patarti ir padėti žmonėmis, o su tokiomis odiozinėmis figūromis, kurių interesai yra labai aiškūs, susitikinėja. Jeigu ponas D. Valys tikrai nori dirbti Lietuvai ir jos žmonėms - manau jam tikslinga pradėti nuo labai paprastų ir aiškių veiksmų: * sudaryti mišrią policijos, VSD, STT ir prokuratūros tyrimo grupę ir pareikalauti pradėti ikiteisminį LEO LT aferos, nusinešusios 3 milijardos litų Lietuvos valstybės lėšų , tyrimą, patraukiant baudžiamojon atskomybėn visus jos organizatorius ir dalyvius; * paskirti keletą prokurorų operatyviam VEKS, Valdovų rūmų ir Vilniaus stadiono bylų tyrimui ir greitam jų užbaigimui, nes čia kaltininkai labai aiškūs o, iššvaistyta (teisingiau pavogta) apie 750 milijonų litų; * pareikalauti iš pavaldinių, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas ir pareikšti rimti kaltinimai dėl V. Uspakicho nelegalių 25 milijonų Lt. įvežimo į Lietuvą ir jų nelegalaus panaudojimo, siekiant antikonstituciškai užgrobti politinę valdžią; dabartinė šios nusikaltstamos veikos kvalifikacija - t. y., darbo partijos neteisinga buhalterinė apskaita - pati savaime yra ženkliai didesnio nusikaltimo dangstymas; * atšaukti prokuroro M.Dūdos vienasmenišką neteisėtą sprendimą, išteisinantį M. Laurinkų, A. Pocių, D. Dabašinską ir atlikti taip vadinamos "valstybininkų" grupuotės antikonstitucinės veiklos tyrimą, įtakojant šalies politikų ir pareigūnų sprendimus, tame tarpe ir G. Kirkilo skyrimo - suokalbio J. Pinskaus pirtelėje, kaip neleistinus precendentus teisinėje ir demokratinėje valstybėje; * tikrai nedaug, tik žmogiškumo, reikia pareikšti kaltinimus žinomiems V. Pociūno šmeižikams, šmeižusiems jį po tragiškos žūties; ši neužgijusi žaizda turėtų rūpėti ir Tėvynės sąjungos - krikčionių demokratų partijos vadams kurie veidmainiškai prieš rinkimus buvo pasižadėję tai įvykdyti; * sudaryti mišrią įvairių teisėsaugos pareigūnų, (kruopščiai atrenkant drąsius ir padorius) grupę, taip vadinamos Kaunos pedofilijos bylos naujam ir objektyviam tyrimui. Tam galima paprašyti ne tik dokumentinės bet ir operatyvinės draugiškų ES ir NATO valstybių institucijų pagalbos; * kartu su STT ir FNTT patikrinti kontrabandos „karaliaus“ V.Karaliaus ir jam talkinusių keturių teisėjų bylas, nes labai įtartinai jie buvo išteisinti; * patikrinti VSD ir STT veiksmų teisėtumą sekant žurnalistus, nutekinant informaciją „Lietuvos rytui“ ir kitai "valstybininkų" klano žiniasklaidai, bei iškelti bylą A.Kliunkai , J. Lauciui už grubų Lietuvos įstatymų pažeidimą , leidžiant Rusijos FST tardyti Lietuvos pilietę E. Kusaitę ir, siekiant išgauti prisipažinimus, naudojant prievartos priemones. Būtent pareikalavus šių labai skaudžių ir kitų mums mažiau žinomų bylų objektyvaus ir greito tyrimo ponas D. Valys, matydamas savo pavaldinių elgesį, turės pilną informaciją, kas dirba sąžiningai o kas dangsto nusikaltėlius. Pagal tai galės pertvarkyti pareigybes ką paaukštinti, ką atleisti, o kam ir bylą iškelti. Sakysite, jis neturi teisių? Neklausykite "valstybininkų" klano veikėjų. Teisių jis turi pakankamai, tą jis įrodė, kai buvo norima atimti TV-3 licenziją, būtent jo įsikišimas to neleido. Taigi, eilinio prokuroro laisvumas yra sąlyginis ir aukštesnis prokuroras turi pilną teisę jį kontroliuoti arba net nušalinti. Reikia tik noro ne kam nors įtikti, o sąžiningai atlikti savo pareigą. Tautos ateities forumas pasiryžęs remti generalinį prokurorą asmeniškai, jei jis drąsiai imsis ne popierinės, o dalykinės pertvarkos visoje prokuratūros sistemoje. Visuomenės palaikymas šiame darbe labai reikalingas. Tai bendromis pastangomis galima padaryti, reikia tik ryžto, padorumo ir drąsos. Juk žymiai geriau gyventi švarioje o ne purvinoje aplinkoje. Mes raginame generalinį prokurorą D. Valį ryžtis: Nieko Jūs neprarasite, o laimėsite Lietuvos žmonių pasitikėjimą ir padoresnę valstybę.  
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras