2024 m. birželio 16 d.

 

JAV lietuvių balsas: NE - A. Paulausko pasiūlytam referendumui

12
Paskelbta: 2013-06-25 23:53 Autorius: JAV lietuvių visuomeninis komitetas „Už dvigubą pilietybę”
Granto Perevičiaus iš Los Angeles piešinys „Lietuva, aš turiu Tave“, išrinktas Lietuvių Fondo surengto konkurso laimėtoju vaikų iki 9 metų amžiaus grupėje
Granto Perevičiaus iš Los Angeles piešinys „Lietuva, aš turiu Tave“, išrinktas Lietuvių Fondo surengto konkurso laimėtoju vaikų iki 9 metų amžiaus grupėje

Šį kreipimąsi dėl grupės parlamentarų inicijuojamo referendumo, apie kurį rašėme publikacijoje „Lietuvą siekiama paversti pereinamu kiemu”, JAV lietuvių visuomeninis komitetas „Už dvigubą pilietybę” adresavo prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimo pirmininkui Vydui Gedvilui, ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui, parlamentarams. Ekspertai.eu.

Ką tik paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo nario, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Artūro Paulausko projektas dėl visuotinio referendumo dvigubos pilietybės klausimu. Pasirinkta formuluotė – „Pritariu, kad Lietuvos Konstitucijos 12 straipsnio antroji dalis būtų išdėstyta šitaip: „Lietuvos Respublikos pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu“ visai neatitinka Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Seimo, įvykusio Vilniuje, 2012 m. rugpjūčio 08-10 dienomis d., priimtos rezoliucijos.

JAV lietuvių bendruomenei (JAV LB) šiandien priklauso 2-4 tūkstančiai lietuvių, o aktyviai besireiškiančių gal ir dar mažiau. JAV savarankiškai veikė ar veikia įvairios organizacijos, tiesiogiai nepriklausančios LB. Tai VLIK'as (Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinmo komitetas), BALF'as (Bendras Amerikos lietuvių šalpos fondas), ALT'as (Amerikos lietuvių taryba), Lietuvių, Tautos, Vydūno fondai, Skautų, Ateitininkų sąjungos ir t. t.

Lietuvos piliečių iniciatyva 2006 m. įsikūręs JAV lietuvių visuomeninis komitetas (toliau – Komitetas) nuo 2008 m. prie pavadinimo prijungė „Už dvigubą pilietybę“. Tai savarankiška organizacija, bendradarbiaujanti su kitomis JAV veikiančiomis lietuviškomis organizacijomis.

Komitetas 2012 m. sausio 28-29 dienomis Lemonte, IL, surengė Politinį savaitgalį „Lietuva Tėvynė mūsų”, kurio metu išnagrinėjo priimto Pilietybės įstatymo (2011 m. balandžio 1 d.) pataisas, priėmė rezoliucijas, kuriomis siūloma įstatymą tobulinti – trumpinti, supaprastinti ir keisti. Šie pasiūlymai tapo pagrindu Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimo priimtai rezoliucijai:

„Lietuvos Respublikos pilietybė išsaugoma asmenims (bei jų palikuonims – vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams), įgijusiems kitos šalies pilietybę, kurių tėvai, seneliai ar jie patys buvo Lietuvos piliečiai iki SSSR okupacijos – 1940 m. birželio 15 d.”

Priėmus šią rezoliuciją – įstatymo pataisą, reiktų keisti įstatymo septintąjį straipsnį, kuriuo nustatyti atvejai, kai LR pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis. Nepamirškime, kad masinis Lietuvos piliečių pasitraukimas vyko dar karui nesibaigus (apie 1944 m. vidurį), todėl vėliau išvykusieji iš Lietuvos (tremtiniams galioja siūloma rezoliucija-pataisa, t. y. iki 1990 m. kovo 11 d. - tėra  atskiri atvejai. Prie „atskiro atvejo” reiktų priskirti ir kolonistų, okupantų palikuonis.

Šį A. Paulausko inicijuotą projektą Nepriklausomybės akto signatarai dr. Zita Šličytė ir Liudvikas Narcizas Rasimas atvirai įvardija kaip grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Rezoliucija-pataisa apsaugo Lietuvą nuo „pereinamojo kiemo” likimo, o taip pat nuo asmenų, kurie gali įgyti Lietuvai priešiškos valstybės pilietybę ir sudaryti grėsmę teritoriniam vientisumui (Gruzijos Pietų Osetijos atvejis verčia būti budrius).

Pritariame Atkuriamojo Seimo narių N. Rasimo, dr. Zitos Šličytės ir kitų žinomų Lietuvos teisininkų nuomonei, kad dvigubos pilietybės klausimą geriausiai išspręs Pilietybės įstatymas, priklausomai nuo aplinkybių ir politinės padėties. Tai visados gali nustatyti LR Seimas, priimdamas įstatymus.

LR Konstitucijos 12 str. numatyta, kad žmogus gali turėti tik vieną pilietybę ir niekur Konstitucijoje nėra žodžio „išimtis“. Tačiau Konstitucinis Teismas (KT), vadovaujamas E. Kūrio,  išaiškino „atskirą atvejį“, kaip išimties atvejį, nors, iškilus ginčui, KT darbas buvo tik patikrinti, ar tie „atskiri atvejai“ yra numatyti įstatyme, ar jų nėra. KT neglėjo revizuoti kalbos dalykų - tam tikrus atvejus aiškinti „tik labai retai“ ar „ypač reta išimtis“. Manome, kad šio klausimo svarstymui referendumas nereikalingas. Klausimą dėl dvigubos pilietybės ne tik gali, bet ir turi spresti tik LR SEIMAS.

Dviguba pilietybė padės suvienyti tautą bei išlaikyti lietuvybę Tėvynėje ir pasaulyje, padės Lietuvai išlikti nepriklausoma ir demokratine valstybe. Priėmę mūsų siūlomą pataisytą Pilietybės įstatymą, apsaugosite Lietuvos valstybingumą. Dvigubos pilietybės galimybė sustiprins kilusių iš Lietuvos žmonių pasitikėjimą Tėvyne, skatins išlaikyti jai pagarbą ir meilę, norą sugrįžti, norą jai priklausyti. O perfrazuojant JE Prezidentę, dviguba pilietybė padėtų tautiečiams, kad ir kur jie begyventų, išsaugoti ir sustiprinti ryšį su Tėvyne. 

JAV lietuvių visuomeninis komitetas „Už dvigubą pilietybę”

Pirmininkas – hab. dr. Rimtautas Marcinkevičius, CA

Pavaduotoja - Ligija Tautkuvienė, choreografė, žurnalistė (www.biciulyste.com vyr. redaktorė), IL

Nariai:

Aurelija Dobrovolskienė, ALIAS (Amerikos lietuvių inžinierių–architektų sąjunga) pirmininkė, IL

Edvinas Giedrimas, inžinierius (www.litua.com įkūrėjas), CT

Dr. Dalia Kairiūkštienė, architektė, PA

Juozas Karsokas, žurnalistas, Sausio 13-osios medalininkas, IL

Kun. Jaunius Kelpšas, Marquette Park'o parapija, Čikaga, IL

Rūta Kuncienė, istorikė, visuomenininkė, IL

Zita Lenkaitė-Masley, anglų k. specialistė, visuomenininkė (www.biciulyste.com korespondentė), TX

Jolita Paradnytė-Vlahos, finansininkė, ilgametė JAV lietuvių Verslo tarybos narė, IL

Pranas Povilaitis, inžinierius, Lietuvių krikščionių demokratų partijos gen. sekretorius išeivijoje, dienraščio „Draugas” direktorių tarybos narys, IL

Algimantas Šutinas, teisininkas, Sausio 13-osios medalininkas, IL

Stefa Tamoševičienė, žurnalistė (www.biciulystė.com redaktorė), Vilnius-Čikaga

Miglė Tauragytė, finansininkė, visuomenininkė, IL

JAV, 2013 m. birželio 25 d.

Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
12. L.O.>
(2013-12-06 17:25:54)
(81.7.94.40) Parašė:

mes jau pamiršome mūsų išeivijos atliktą milžinišką darbą nepriklausomybės priešaušry. Kokia parama buvo siunčiama Lietuvai, kokį informacinį darbą skleidė užjūrio lietuviai, greitai viską pamiršome.Nebūtume lietuvaičiai, jei nepavydėtume, net ir amerikoniškos pensijos, bet gi ne mes ją mokėsime...11. Jokių D V I G U B Ų
(2013-07-24 16:23:36)
(87.247.112.11) Parašė:

Jokių dvigubų pilietybių. Apsiėjo 50-60 metų be LT pilietybės, tai kam jos dabar prireikė?????????? Ar kad mums daugiau visokio plauko piliečių būtų prigaminta ( juodų-baltų-geltonų), kam to reikia LT, kas už to S L E P I A S I??????? Jei tokie patriotai, tegul A T S I S A K O JAV pilietybės, atvažiuoja į LT ir gyvena, kaip ir mes - pensininkai iš 800-1000 Lt pensijos. Kodėl jie nenori gyventi taip, kaip gyvename mes - L I E T U V I A I, jeigu jau nori būti lietuviais.10. jei sito
(2013-07-22 07:58:41)
(94.244.80.185) Parašė:

reikali kaip PILIETYBES KLAUSIMAS, emesi paulauskas,vadinasi bus snipstas,jis dar nieko gero per savo gyvenimeli Lietuvai nepadare ,nes priklauso DP,mes juo nepasitikime,ir ta formuluote apie dviguba pilietybe yra neteisinga,mes nesutinkame su tokia formuluote,nes tada kiekvienas pedofilas taps musu valstybes pilieciu,o jau tada mums AMEN.9. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2013-06-27 19:37:19)
(69.47.157.235) Parašė:

Visada pasisakau pries termina "dviguba pilietybe", nes tai NESAMONE! Tokios savokos nera LR Konstitucijoje. Kas tokia "dviguba" pilietybe suteikia? Tokia valstybe NEEGZITUOJA! Manau, kad tai kgbistu ivestas terminas, kad suvelti klausima ir jo niekada neispresti. O kaip turi buti? Turi buti taip, kaip LR Konstitucija kalba. Kalba eina apie LR pilietybe ir kitos salies pilietybe : "12 straipsnis Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas." Pilnai uztenka vieno vienintelio atvejo: LIETUVIU KILMES ASMENYS GALI BE APRIBOJIMU TURETI LR PILIETYBE IR KITOS SALIES PILIETYBE. Ir tai yra ABSOLIUCIAI KONSTITUCISKA. Kitam atvejui reiktu priskirti tas isimtis, kada yra aplinkybes, nustatytos Seimo, kada ir kitu valstybiu pilietis gali igyti ir LR pilietybe. Pono Paulausko siulymai yra ISDAVIKISKI. Lietuvos politikantams svarbu surengti si referenduma..... kad prastumti nkvdistine partskola i prezidentus-rezidentus antrai kadencijai.8. Lietuvos pilietybe
(2013-06-26 22:23:33)
(78.57.234.232) Parašė:

TIK lietuviams emigtantams ir ju vaikams taskas7. taip
(2013-06-26 14:40:36)
(82.140.169.149) Parašė:

taip teisingai,svarbiausia ,kad dvigubos pilietybes negautu okupantai ir ju palikuonys.Tokie kaip Ivanovas ir kiti kažin kodel nevažiuoja i savo brangiaja tevyne Rusija ,bet pastoviai kenkia Lietuvai ir ju yra daug,todel jiems dvigubos pilietybes negalima duoti.Pagaliau turime už savo tevyne pakovoti.O kuriems tai nepatinka ,gali išvažiuoti.Putinas laukia išskestomis rankomis ir su kompensacijomis.6. Pikasas
(2013-06-26 10:38:36)
(78.62.86.131) Parašė:

RETRO 2011-09-27 Kai kurie Lietuvos teisininkai ir poltikai ir toliau klaidina visuomenę aiškindami apie rederendumo Pilietybės įstatymo būtinybę, norint neatimti LR piliečio statuso iš dešimčių tūkstančių laikinai ar ilgesniam laikui emigravusių iš Lietuvos asmenų, gavusių ir kitos šalies pilietybę. Beje, net iš tų, kurie jokiems LR įstatymams tuo laiku neprasižengė. Jau pats tokio įstatymo pataisų taikymas atbuline data prieštarauja Lietuvos Konstitucijos esmei. Planuojamas referendumas, kurio įvykimui nėra jokių sąlygų ir tikimybių galėtų galutinai "įteisinti" antikonsticinę tvarką ir palaidoti pačią kilnią lietuviškumo saugojimo idėją. Kaip žinome, 12-o Konstitucijos straipsnio keitimas leidžiamas tik referendumu. Esant dabartinam Referendumų įstatymui, " dvigubos pilietybės" įteisinimo galimybė artima nuliui. Dėl įvairių mano anksčiau jau ne kartą minėtų priežasčių. Kai kurios jų teisingai paminėtos ir šiame rašinyje esančiose PLB valdybos pirmininkės Reginos Narušienės. Raimondas Šukys, Artūras Paulauskas, Arminas Lydeka ir kiti laaabai "gudrūs" teisininkai ir politikai bando žaisti demagoginį viešųjų ryšių žaidimėlį. Siūlyti referendumą, žinant, kad jis neįvyks ir tuo pačiu nepavyks gali tik nesąžiningas teisininkas ar politikas. Pirmiausia, derėtų bent jau viešu, visuomenėje aptariančiu lygiu įvertinti tuos Konstitucinio teismo aiškinimus, kurie bandė pakeisti Konstitucijoje esančius žodžius ir tuo pačių prasmę, norėjo atimti Seimui teisę savarankiškai priimti Pilietybės įstatymą, kaip tą numato LR Konstitucija. Tokių teisių KT neturi, nes to nenumato pati LR Konstitucija. Tuo pačiu buvo nusižengta Konstitucijos dvasiai, paminant joje įprasmintą Tautos Suvereniteto išskirtinę teisę. Dar labiau nevykę ir antikonstituciniai buvo A.Lydekos komisijos bandymai Pilietybės įstatymo pataisų kūrime. Konstitucijoje 3 straipsnis skelbia, kad "niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių" . Būtų pakakę Pilietybės įstatyme nurodyti vieną pagrindinį " atskirą atvejį" , kad "lietuvių tautos piliečiai turi teisę į pilietybę ir negali jos prarasti jiems patiems tokio noro nepareiškus" ir 99 procentai problemų būtų vienu ypu išspręstos. Tai kodėl taip nebuvo pasielgta ankstesnio Seimo? Atsakymas gali būti labai paprastas. Panorėta atimti emigravusiems asmenims pilietines teises dalyvauti Seimo ir Prezidento rinkimuose. Dabartiniai "Lietuvių kortos" sumanytojai būtent tai ir išsako atviru tekstu: " korta - be pilietybės teisių" . Emigrantų, balsavusių Vakarų šalyse rezultatai rodo, kad jie skiria absoliučia daugumą savo balsų dešinės - centro jėgoms. Būtent tokios situacijos labai bijo neokomunistinės politinės grupuotės. Dabartinis Seimas turėtų turėti politinės valios ištaisyti tokią keistą padėtį, kai santykinai maža lietuvių Tauta bandoma skaldyti pagal kairiųjų užsakytas nuostatas. Beje. Kol nėra įstatyme numatyta pilietybės atėmimo procedūra visi lietuviai , kurie turi dvigubas pilietybes Lietuvos pilietybės prarasti net negali, jei patys tokio noro nepareiškia. Bandant priimti Konstitucijos 12 straipsnį referendumu turi vieną užslėptą pavojų, net ir tada, jei referendumas pasisektų. Atvėrimas kelio į " dvigubą pilietybę" visiems buvusiems Lietuvos piliečiams , tame tarpe ir kolonistams, gali grėsti kur kas didesnėmis problemomis, negu dabar galima įsivaizduoti.5. Pikasas
(2013-06-26 10:36:23)
(78.62.86.131) Parašė:

"Prezidentė prieš galimybę išsaugoti Lietuvos pilietybę ES ir NATO šalių piliečiams" RETRO KOMENTARAS 2010 11 20 Kai pamačiau, kokius konstitucinės teisės ekspertus prezidentė Dalia Grybauskaitė pasikvietė pasitarti dėl Pilietybės įstatymo, supratau, kad ruošiamas ne teisinis, bet politinis sprendimas. Taip ir atsitiko. Ir taip bus iki tol, kol Lietuvos teisinėje sistemoje atsiras tokios naujos jėgos, kurios sugebės pasipriešinti sovietinius laikus menantiems kadrams ir jų atžaloms. Dar E.Kūrio vadovaujamas Konstitucinis teismas pateikė išaiškinimą, kuris peržengia ir paties KT teisines ribas, numatytas svarbiausiame mūsų šalies teisiniame akte. Akcentuočiau du pagrindinius, mano supratimu, svarbiausius tada padarytus nukrypimus nuo Konstitucijos 12 straipsnio nuostatų: 1. KT neturi teisės keisti Konstitucijoje esančių lietuviškų žodžių prasmės ir reikšmės. 2. KT neturi teisės siaurinti Seimo galių, apsisprendžiant dėl to, kas parlamentui pačioje Konstitucijoje yra šiuo klausimu leista padaryti. Jei E.Jarašiūno vadovaujama speciali komisija manė, kad pakeitus esamus žodžius "atskirus atvejus" į "išskirtinius atvejus" ji pasiekė norimą, tikriausiai, užsakyminį rezultatą, tai giliai klysta. Abiejų esamų ir komisijos pakeistų žodžių prasmės yra analogiškos, nes lietuvių kalboje nei žodžio "atskiras", nei žodžių "išskirtinis " ar koks "išimtinis atvejis" nei skaičiumi, nei kiekiu, nei reikšme ribų neturi. Atskiras atvejis gali būti ir vienas asmuo ir asmenų grupė, ir tam tikra nuoroda, apimanti tam tikrą, net ir didelį skaičių asmenų. Kokį variantą kuriuo atveju pasirinkti yra išskirtinė Seimo teisė, nes tik Seimas kuria ir priima įstatymus, tad niekam nevalia tos teisės kvestionuoti. 12 str. yra nuoroda, kad "pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas" ir tuo viskas pasakyta. Vietoj to, kad KT ar LR Prezidentė pasikviestų lietuvių kalbos specialistus ir padėtų toje, galimai užsakyminėje aferiūkštėje tašką, jau beveik keturis metus tąsomi užsienyje gyvenančių nemažo skaičiaus Lietuvos piliečių nervai ir kantrybė. Žarstyti atvykusioms lietuvių delegacijoms įvairius, jas tenkinančius pažadus, pasirodo, kai kam kur kas lengviau, negu preciziškai laikytis LR Konstitucijos.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras