2023 m. gruodžio 10 d.

 

Kaip JAV-NATO-ES karinės, politinės ir „idėjų kalvių“ struktūros sukūrė informacinio karo instrumentus kovai prieš sintetinę „Rusijos grėsmę“

18
Paskelbta: 2020-01-12 15:32 Autorius: Ramūnas Alaunis
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos vadovas Mantas Martišius (kairėje) ir buvęs Lietuvos Respublikos energetikos ministras Jaroslav Neverovič. Viduryje – Atlantic Council logotipas.


IV DALIS (I DALIS ČIA, II DALIS ČIA, III DALIS ČIA, V DALIS ČIA, VI DALIS ČIA)

Atlanto Tarybos Skaitmeninės Ekspertizės Tyrimų Laboratorija – Informacinio Karo su Rusija instrumentas

2018 metų gegužės mėnesį Facebook‘as paskelbė oficialiai bendradarbiaujantis su Atlanto Taryba kaip (JAV prezidento) „rinkimų kampanija..., kuria siekiama užkirsti kelią (Facebook) tarnyba piktnaudžiauti rinkimų metu“. Atlanto Tarybos Skaitmeninės Ekspertizės Tyrimų Laboratorija pradėjo dėti pastangas, kad būtų blokuojamos socialinio tinklo Facebook‘o paskyros ir uždaromos tos paskyros, kurios manymu, galėjo būti suklastotos arba skleidžia dezinformaciją grindžiant labai neaiškiais kriterijais. Kovojant su „falsifikuotomis naujienos“ ir vadinama „Rusijos propaganda“ „demokratijos vardan“ 2018 spalio mėnesio pradžioje per vieną dieną iš Facebook‘o platformos buvo nedelsiant pašalinti 559 internetiniai puslapiai ir 251 asmeninė paskyra, kurių vartotojai „pastoviai pažeidinėjo mūsų taisykles skirtas neplatinti internetinio šlamšto ir koordinuoto neautentiško elgesio“, sako Nathaniel Gleicher, Facebook‘o kibernetinio saugumo vadovas ir buvęs JAV prezidento Obamos administracijos Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos kibernetinio saugumo politikos direktorius.

Facebook‘o ir geopolitinės strateginės „idėjų kalvės“ Atlanto Tarybos partnerystė yra bandymas užtikrinti dominuojančių imperialistinių jėgų - kariškių, tarptautinių įmonių, bankų ir filantropų - valdymą, kurie jaučia grėsmę dėl neriboto informacijos srauto ir antisisteminės informacijos socialinėje žiniasklaidoje tikintis, kad tai padės socialinei žiniasklaidai atlikti „teigiamą vaidmenį“ užtikrinant demokratiją pasauliniu lygiu.

Naujoji partnerystė veiksmingai užtikrins, kad Atlanto Taryba taps Facebook‘o „akimis ir ausimis “.

Buvusių JAV valstybės sekretorių Deano Achesono ir Christiano Herterio įsteigta 1961 metais JAV propagandos „idėjų kalvė“ Atlanto Taryba iš pradžių buvo sumanyta kaip priemonė sutelkti Šaltojo Karo laikų NATO aljansą, kuris 1949 m. susiformavo kaip euroatlantinės saugumo architektūros pagrindas po Antrojo pasaulinio karo metu.

Atlanto Taryba yra Atlanto Sutarties Bendrijos (ATA) dalis, NATO neformali atstovybė, kuri teigia vienijanti „politinius lyderius, akademikus, kariškius, žurnalistus ir diplomatus, siekianti puoselėti Šiaurės Atlanto Sutartyje išdėstytas vertybes, būtent: demokratiją, laisvę, taiką, saugumą ir įstatymų viršenybę.“ Lietuvoje NATO neformali atstovybė yra Atlanto Sutarties Lietuvos Bendrija.

Atlanto Taryba gauna didelę Vašingtono, NATO vyriausybių ir transnacionalinių korporacijų paramą, kad būtų galima tęsti tyrimus, įteisinančius „euroatlantinį“ intervencionalizmą ir Vakarų remiamus „valstybinės santvarkos pakeitimus (ang. regime change); kad būtų galima skleisti imperializmo kultūrines ir ideologines vertybes; ir pajamų perskirstymą tarp istoriškai nuskriaustų ir išnaudotų tautų, bei šalių.

JAV Vašingtone įsteigta tarptautinių santykių „idėjų kalvę“ Atlanto Tarybą finansuoja NATO šalys, ginklų gamintojai (pvz. Lockheed Martin, Boeing ar Raytheon, kurie tiesiogiai pelnosi iš įtemptų santykių su Rusija), Persijos įlankos monarchijos gyvenančios iš naftos verslo (JAE, Saudo Arabija, Marokas, Bahreinas), milijardieriai ir skirtingos JAV kariuomenės rūšys (JAV oro, sausumos, karinio jūrų laivyno ir jūrų pėstininkų pajėgos) ir JAV Valstijų departamentas.Atlanto Tarybos direktorių valdybos kėdėse sėdi visame pasaulyje žinomi neo-konservatoriai, karo nusikaltėliai. Atlanto Taryba finansuoja ir Didžiosios Britanijos (JK) Britanijos užsienio ir sandraugos tarnyba (Užsienio reiklalų ministerija), kuri finansuoja slaptą programą „Integrity Initiative“. Atlanto Tarybą finansuoja ir JAV-Lietuvos Verslo Taryba (American-Lithuanian Business Council), Lietuvos ambasada Jungtinėse Amerikos Valstijose, (Visas Atlanto Tarybos donorų sąrašas).

Atlanto Taryba taip pat pasisako už griežtą politiką Rusijos atžvilgiu.

„Idėjų kalvė“ Atlanto Taryba, tai neoficiali NATO propagandos kalvė. O Atlanto Tarybos Skaitmeninės Ekspertizės Tyrimų Laboratorija, tai Facebook‘o „akys ir ausys.“

Iš esmės Atlanto Taryba yra skirta užtikrinti JAV politikos ir neoliberalios ekonomikos teisėtumą pasaulio ir akademinės visuomenės akyse.

Atlanto Tarybos Skaitmeninės Ekspertizės Tyrimų Laboratorijos „akių ir ausų“ pastangomis daugelis socialinių tinklų puslapių ir Facebook profilių buvo pašalinti arba užblokuoti, kurie, SETLaboratorijos manymu, kažkaip yra susiję su „Rusijos propaganda“.

Atlanto Tarybos Skaitmeninės Ekspertizės Tyrimų Laboratorijoje vyresniuoju darbuotoju dirba Ben Nimmo, kuris nėra nei duomenų ekspertas ar žurnalistas, o buvęs NATO atstovas spaudai, kuris anksčiau konsultavo slaptoje Didžiosios Britanijos (JK) Užsienio reikalų ministerijos finansuojamoje „Integrity Initiative“ propagandinėje programoje skirtoje aštrinti santykius su Rusija.

Atlanto Tarybos Skaitmeninės Ekspertizės Tyrimų Laboratorija (Digital Forensic Research Lab, sutr. DFRLab) yra tarptautinis Informacinio Karo su Rusija instrumentas, kurios ekspertų grupė dirba Atlanto Tarybos Skaitmeninės Ekspertizės Tyrimų Laboratorijos Programoje (ang. Atlantic Council Digital Forensic Research Lab Program, sutr. ACDFRL) ir vykdo intensyvų informacinį karą su Rusija.

Atlanto Tarybos Skaitmeninės Ekspertizės Tyrimų Laboratorijos Programoje ekspertų grupės vadovu Belgijoje dirba buvęs VU TSPMI absolventas Lukas Andriukaitis.

Atlanto Tarybos Skaitmeninės Ekspertizės Tyrimų Laboratorijos (DFRLab) Programos ekspertų grupės direktoriaus pavaduotoja Vašingtone dirba Nyka Aukstuolis, (kuri domisi, kaip dezinformacija formuoja visuomenės sveikatos problemas ir domisi Rusijos informacijos įtaka Baltijos šalyse).

Internetas nuo jo atsiradimo pradžios tradiciškai visada buvo laisvo žodžio bastionas, todėl nenuostabu, kad valdantysi režimas siekia pakenkti jo galimybėms atvirai kritikuoti valdančiuosius, kuriems tiesa nėra palanki.

Vilniaus Politikos Analizės Institutas - Informacinio Karo su Rusija instrumentas

Vilniaus Politikos Analizės Institutas susikūrė 2016 metų rudenį, kaip „įvairių sričių politikos ekspertų sambūris.“ Sambūris užregistruotas kaip viešoji įstaiga, remiama tarptautinių ir nacionalinių donorų. Vilniaus Politikos Analizės Instituto vizija – „Lietuva atvira ir saugi valstybė tvarioje Europos Sąjungoje“.

Tarp Vilniaus Politikos Analizės Instituto tarptautinių rėmėjų ir partnerių yra ir 2009 metais Škotijoje įregistruota, tačiau faktiškai Londone veikianti „idėjų kalvė“ Statecraft Instititutas (The Institute for Statecraft), kuris vykdo Didžiosios Britanijos (JK) vyriausybės Užsienio reikalų ministerijos finansuojamą slaptą tarptautinį projektą „Integrity Initiative“ programą, skirta remti ir koordinuoti įvairių pasaulio šalių rusofobus, o šiai programai vadovauja buvęs ilgametis Karališkosios Karo Akademijos darbuotojas ir buvęs NATO Specialusis patarėjas Centrinės ir Rytų Europos reikalais Chrisas Donnelly ir jo bendradarbis Danielis Lafayeedney.

Tas pats Didžiosios Britanijos karalystės Statecraft Institutas taip pat yra susijęs su NATO būstinės Viešosios Diplomatijos Padaliniu.

2019 metais nutekinti „Integrity Initiative“ programos dokumentai rodo, kad ši organizacija aktyvi visoje Europoje vykdanti Informacinį Karą prieš Rusiją ir šmeižianti, bei siekianti nuversti net patį JAV prezidentą Donaldą Trumpą.

Nors Vilniaus Politikos Analizės Instituto vizija - saugi valstybė tvarioje Europos Sąjungoje, tačiau Vilniaus Politikos Analizės Institutą remia Didžiosios Britanijos karalystės Statecraft Instititutas, kuris pritaria Didžiosios Britanijos išstojimui iš Europos Sąjungos.

Vilniaus Politikos Analizės Institutą finansiškai ir „intelektualiai“ remia ir JAV Vašingtone įsteigtas Informacinio Karo su Rusija instrumentas tarptautinių santykių „idėjų kalvė“ Atlanto Taryba, kurios ekspertų grupė dirba Atlanto Tarybos Skaitmeninės Ekspertizės Tyrimų Laboratorijos Programoje (ang. Atlantic Council Digital Forensic Research Lab Program, sutr. ACDFRL) ir vykdo intensyvų Informacinį Karą su Rusija.

Vilniaus Politikos Analizės Institutą remia ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Reikėtų priminti, kad atsižvelgiant į Didžiosios Britanijos (Jungtinės Karalystės) vyriausybės prašymą Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja ir ES vyriausioji užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinė Federica Mogherini 2015 metų balandžio mėnesį ES Europos Išorės Veiksmų Tarnybos viduje (European External Action Service sutr. EEAS) įsteigė Informacinio Karo su Rusija instrumentą – ES Strateginį Ryšių Skyrių (ang. Strategic Communications Unit, arba EU East Stratcom Task Force) - Rytų Europos šalyse skleisti antirusišką melą ir propagandą. Federicos Mogherini darbui vadovavo Britanijos vyriausybės užsienio žvalgybos tarnybos MI6 agentas Giles Portmanas, kuris tapo Europos Išorės Veiksmų Tarnybos Rytų (iš esmės į Rusiją nukreiptos) Strateginės Komunikacijos Darbo Grupės vadovu (ang. Head of East Stratcom Task Force at European External Action Service, sutr. EEAS).

Vilniaus Politikos Analizės Institutas bendradarbiauja su Ukrainos internetiniu dienraščiu „Emaidan Press“, kuris iki šiol skleidžia melą ir propagandą nušviečiant 2013 – 2014 metų Maidano protestus ir melagingai tvirtina, kad 2014 metais Maidano protestų metu į protestuotojus šaudė Ukrainos prezidentui Viktorui Janukovičiui pavaldūs specialiosios paskirties daliniai.

Vilniaus Politikos Analizės Institute vyriausiuoju „politikos ekspertu analitiku“ dirba tas pats analitikas Marius Laurinavičius, kuris propagandinį analitinį darbą dirba ir Vašingtone Europos Politikos Analizės Centre (CEPA) specializuotame padalinyje Informacinio Karo Iniciatyva, (ang. Information Warfare Initiative, sutr. IWI),

Vilniaus Politikos Analizės Instituto tarybos pirmininku yra VDU profesorius ir PMDF dekanas Šarūnas Liekis, kurio vadovaujamame fakultete paskaitas skaito VDU garbės daktaras Didžiosios Britanijos žurnalo „The Economist“ žurnalistas pasivadinęs save „saugumo politikos ekspertu“ Edwardas Lucas vadovaujantis Vašingtone Europos Politikos Analizės Centre (CEPA) įkurtam specializuotam padaliniui pavadinimu Informacinio Karo Iniciatyva, (ang. Information Warfare Initiative, sutr. IWI), arba dar kitaip vadinamam Strateginės Komunikacijos Iniciatyva (sutr. CEPA StratCom) skirtam Informaciniam Karui su Rusija Vidurio ir Rytų Europoje.

Vilniaus Politikos Analizės Instituto tarybos nariu yra VU žurnalistikos instituto docentas Informacinių Karų/Propagandos specialistas, Vilniaus universitete skaitantis paskaitas apie „Rusijos vykdomą informacinį karą“, nuo 2018 m. spalio mėn. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos vadovas Mantas Martišius minimas nutekintuose Didžiosios Britanijos Užsienio reikalų ministerijos finansuojamos Statecraft Instituto vykdomos „Integrity Initiative“ antirusiškos programos dokumentuose.

Vilniaus Politikos Analizės Instituto tarybos nariu yra ir Lenkų kilmės Lietuvos politikas ir diplomatas, buvęs Lietuvos Respublikos energetikos ministras Jaroslav Neverovič koordinavęs NATO korupcinius energetinius geopolitinius projektus „LitPolLink“, Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo statybą pridengtus sintetinę „Rusijos grėsmę“.

Vilniaus Politikos Analizės Instituto patarėja yra vyriausia mokslinė Dinu Patriciu Eurazijos Centro prie Atlanto Tarybos bendradarbė Agnia Grigas. Tai tarpininkė tarp JAV didžiųjų korporacijų, verslo ir JAV vyriausybės patarianti kaip įgyvendinti pasaulinius verslo plėtros projektus. Agnia Grigas yra vyresnioji Atlanto tarybos narė, dirbanti energetikos ir geopolitinės ekonomikos srityse. Ji yra trijų propagandinių knygų „Nauja gamtinių dujų geopolitika“ (2017), „Už Krymo ribų: Naujoji Rusijos imperija“ (2016) ir „Energijos ir Atminties politika tarp Baltijos šalių ir Rusijos “(2013, 2016).

Agnia Grigas yra patariamoji tarybos narė švietimo įstaigoms ir energetikos įmonėms, tokioms kaip McKinnon globalių reikalų centras JAV Oksidentaliniame koledže, bendradarbė patarėja elektros ir dujų tiekimo įmonėje „Lietuvos energijos tiekimas“. Agnia Grigas reiškė savo nuomonę JAV Senato Energetikos ir Gamtos išteklių komitetui dėl Amerikos SGD eksporto į Europą. Anksčiau Agnia Grigas buvo Lietuvos Užsienio Reikalų ministerijos patarėja energetikos ir užsienio investicijų klausimais.

Vilniaus Politikos Analizės Instituto patarėjais yra ir buvęs Ukrainos Respublikos ekonomikos ministras Aivaras Abromavičius, kuris vykdė struktūrinio pertvarkymo reformas Ukrainoje pagal TVF rekomendacijas taip pat ir Luminor banko vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas.

2019 metais Vilniaus Politikos Analizės Institutas paskelbė Ukrainos „idėjų kalvės“ Tarptautinio Politikos Studijų Centro ekspertų studiją pavadinimu „Sankcijos Rusijai: Dabartinis daugiašalis tarptautinių sankcijų Rusijos Federacijai statusas, perspektyvos, sėkmės ir spragos“, kurioje rekomenduojama argumentuoti antirusiškų sankcijų režimą už tarptautinių normų pažeidinėjimą, kad sankcijų kaina būtų pateisinama, toliau grasinti, praplėsti ar stiprinti esamas antirusiškas sankcijas; rekomenduojama praplėsti galimų sankcijų taikymo sritis, kurios apima importo ir eksporto apribojimus, finansinius apribojimus, tarifai, embargus ir kvotas. Studija rekomenduoja laikytis antirusiškų sankcijų tol, kol Rusija gražins Krymą ir atkurs Ukrainos teritorinį vientisumą ir atlygins padarytą žalą.

Tokios Ukrainos „idėjų kalvės“ daromos išvados, kurias skelbia Vilniaus Politikos Analizės Institutas ignoruoja moksliškai įrodytą faktą, kad 2014 vasario mėnesį įvykdytos Ukrainos žudynės taip vadinamo EuroMaidano protestuose privedė prie Ukrainos pilietinio karo ir de facto Ukrainos susiskaldymo, prie Rusijos ir Ukrainos konflikto.

Kad tokia JAV ir kitų NATO šalių vyriausybių politika buvo vienas iš veiksnių, prisidėjusių prie smurtinio konflikto rytų Ukrainoje ir de facto Ukrainos susiskaldymo, ypač skatinant Rusijos karinę paramą separatistams Kryme ir Donbaso regione, bei prie Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos (prijungimo prie Rusijos). Tačiau JAV ir NATO aljansas nepagrįstai kaltę suvertė Rusijai įvardindamas tai „Rusijos grėsme“.

Visa tai ir daugelis kitų faktų rodo, kad Vilniaus Politikos Analizės Institutas yra pseudo-intelektualus, euroatlantinį intervencionalizmą ir JAV/NATO šalių remiamus valstybinius perversmus intelektualizuojantis, tarptautinių organizacijų, tarptautinių institutų ir užsienio valstybių korporacijų remiamas ir finansuojamas Informacinio Karo su Rusija instrumentas.

Susiję:

V DALIS: Kaip JAV-NATO-ES karinės, politinės ir „idėjų kalvių“ struktūros sukūrė informacinio karo instrumentus kovai prieš sintetinę „Rusijos grėsmę“

III DALIS: Kaip JAV-NATO-ES karinės, politinės ir „idėjų kalvių“ struktūros sukūrė informacinio karo instrumentus kovai prieš sintetinę „Rusijos grėsmę“

II DALIS: Kaip JAV-NATO-ES karinės, politinės ir „idėjų kalvių“ struktūros sukūrė informacinio karo instrumentus kovai prieš sintetinę „Rusijos grėsmę“

I DALIS: Kaip JAV-NATO-ES karinės, politinės ir „idėjų kalvių“ struktūros sukūrė Informacinio Karo instrumentus kovai prieš sintetinę „Rusijos grėsmę“

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
18.
(2020-01-17 12:06:09)
(193.219.177.82) Parašė:17. As
(2020-01-16 15:41:56)
(84.32.143.67) Parašė:

Kliedesiai....16. "Lietuviui"
(2020-01-15 16:37:27)
(78.61.0.42) Parašė:

tu ne lietuvis,o tikras idiotas.Jeigu ir butu nors dalele tiesos tavo alkoholines karstliges sukeltose haliucinacijose-visu pirma isnyks Lietuva-nuo atominiu bombu sukeltos radiacijos.Kai gyvenau Vokietijoje pykdavau kad jie iki siol laiko mus idiotais,-bet juk tai tikra tiesa ! "Lietuvis" nori atominio karo !!!!!! Stai ka sugeda valatos ir makaraitytes-paversti zmogu visisku daunu !15. Pikasas
(2020-01-14 11:15:21)
(78.63.47.198) Parašė:

Turkijos vadovui jo postas svarbiausias dalykas pasaulyje. Dėl jo apgynimo jau daugybė žuvusių ir įkalintų pačių turkų. Antroje jo vietoje keliolika milijonų kurdų, kuriems turkai gali pasiūlyti tik išnaikinimą, o Pasaulio demokratinės valstybės tik skėsčioja rankomis. Europos Sąjunga patyliukais skaldoma iš vidaus. Nesunku pastebėti ir ilgą Kremliaus ranką ir kai kuriuos pasipūtusius ponus valdžiose, kurie draskosi dėl įtakosEuropoje ( Paryžiuje), nori sausi iš pačių prišnerkštos balos išlipti (Londonas) ar biznį su V.Putinu prasukti ( (Berlynas). Jei dar pridėti vestuvinio šokio su Vladimiru pasiilgusius ar panašius išdaigininkus, tai Baltijos valstybės atrodo tokiame kontekste dar visiškai pakenčiamai. D.Kiseliovo demagogijos jų kol kas dar neparklupdė, o Vašingtonas vis tik nenusisuko. Viskas pakenčiama... kol kas... Tačiau nuolat gyventi ugnikalnio pašonėje - mažas džiaugsmas. Tokia Lietuvėlė drasos įkvėpusi tik pasiūlyti ką nors gali. Manau, kad Jungtinės Valstijos šiuo metu nėra labai patikimas Europos Sąjungos partneris. Donaldo žinutės twiteryje džiaugiasi tuo, kas aukščiau sudėliota ir jei liks šis ponas poste antrą kadenciją, tai gali tapti ženklu Rytų imperijos vadui. Tai ką daryti? Manau, kad net labai tikslinga būtų pradėti strateguoti Tarptautines Europos Sąjungos žalių karines komunikabilias pareigas reikiamoje apimtyje. Visą laiką pasitikėti JAV malone, skiriant kokį procentą ar du BVP gynybai - pavojingas biznis. Kai ES-oje turime tik tai, ką turime, tai ir Trumpas, ir Putinas ir netgi Erdoganas pajaučia galimybę su ES nesiskaityti. Šis netgi NATO koridoriuje banano žieveles mėto. Toks jau tas Pasaulis, kuriame kreivas biznio pragmatizmas ar net fanatizmas viršų ima. Ar nesigaus iš viso to "monkės biznis", jei ir toliau taip bus?14. yel“l“ow submarine
(2020-01-14 00:59:17)
(88.119.234.132) Parašė:

ačiū autoriui už grandiozinį darbą ! - ir nors negausiaai litchūanijos žmonių bendruomenei (atmetus 2+ mln. veršių) jis nepasakė iš esmės nieko naujo, tačiau rusena viltis, kad asilų ir daržovių tarpe tuo būdu bus pasėtas/infiltruotas virusas, skiepų nuo kurio, jokie laurinsubinės, valatkosrutos ar kojalatmatos bus nepajėgūs surasti :))13. bigidu
(2020-01-14 00:39:19)
(86.38.234.166) Parašė:

apsilankyk pas psichiatrą, matosi liga paaštrėjo...12. To 11. Lietuvis
(2020-01-13 19:57:10)
(78.62.55.176) Parašė:

Saziningas tikras lietuvis taip nekalbetu , tik nebent parsidaves.Stop karams kur jie bevyktu. Zmonijai reikalinga taika.11. Lietuvis
(2020-01-13 12:19:22)
(84.15.184.203) Parašė:

Vistiek Rusijai arteja galas. Sia vasara lyg pratyboms atvyks Amerikos armija ir uziimsime Baltarusija ir prie pat Maskvos Amerika pastatys atomines raketas. Visi didesni rusu miestai bus nusluoti ir slovingaNato kariuomene prades zygi i rytus!Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi