2024 m. liepos 25 d.

 

Keli klausimai Seimo Antikorupcinės komisijos pirmininko pavaduotojai Agnei Bilotaitei (papildyta atsakymais)

Paskelbta: 2010-06-13 16:49 Autorius: ekspertai.eu

Seimo narė Agnė Bilotaitė operatyviai, įstatymo numatyta tvarka atsakė į visus pateiktus klausimus (atsakymai puslapio apačioje).

A. BilotaitėEsate Seimo Antikorupcinės komisijos pirmininko pavaduotoja. Jau antrus metus iš eilės turite galimybę visomis išgalėmis darbuotis antikorupcijos srityje. Dėl kokių priežasčių reikėjo burtis į dar vieną grupę ilgu pavadinimu „Už Piliečių talką kuriant Lietuvą be korupcijos“? Ar Seimo Antikorupcinė komisija neturi galimybių "stengtis įtraukti visų partijų atstovus į bendrą darbą tobulinant kovos su korupcija sistemą, remti antikorupcinių įstatymų priėmimą, sukurti visuomeninį antikorupcinį tinklą, viešinti korupcijos atvejus ir inicijuoti jų tyrimus bei siekti, kad Lietuvoje išaugtų nepakantumas bet kokiai korupcijos formai"? Kas trukdo Seimo Antikorupcinėje komisijoje siūlyti "priimti teisės aktus, susijusius su neteisėtu valstybės tarnautojų ar jiems prilygintų asmenų praturtėjimu ir jų nepriekaištinga reputacija,  siekti, reformuoti valstybės tarnybos sistemą taip, kad nesąžiningi tarnautojai ir pareigūnai neišvengtų bausmės ir nedarytų tolesnės karjeros valstybės tarnyboje"? Kas Seimo Antikorupcinėje komisijoje trukdo siekti, "kad šios kadencijos pabaigoje galėtumėte pasigirti ne pateiktų įstatymų projektų kiekiu, o priimtais ir efektyviai veikiančiais antikorupciniais įstatymais"? Kokios priežastys neleidžia Seimo Antikorupcinei komisijai "per vasarą Seimo rudens sesijai parengti antikorupcinių įstatymų ir jų pataisų sąvadą"? Ar jūsų nuomone informacijai skleisti apie tokią veiklą yra netinkamas Seimo internetinis tinklapis, kad visą tai norite reklamuoti įvairiuose socialiniuose tinkluose? Teigiate, kad su Konrado Adenauerio fondu rengsite šviečiamuosius seminarus regionuose. Internete apie šį fondą pavyko rasti tik skurdžią informaciją. Todėl, jei jau tampriai su šia organizacija ketinate bendradarbiauti, gal galite pasakyti iš kokių lėšų finansuojamas šis fondas, kas yra fondo globėjai, kas yra fondo partneriai? Taip pat prašome išvardinti visus savo darbus nuveiktus Seimo Antikorupcinėje komisijoje didžiosios korupcijos srityje (tokių pavyzdžių, kaip lankymasis ligoninėje apžiūrėti naujo mamografo ar lankymasis statomoje Premjero rezidencijoje, galite neminėti). Visus šiuos klausimus užduodame tik todėl, kad iš pirmo žvilgsnio susidaro įspūdis,  jog iniciatyva pavadinimu „Už Piliečių talką kuriant Lietuvą be korupcijos“ tėra tik pigi politikų viešųjų ryšių akcija, deja, nieko bendro neturinti su tikra veikla nukreipta prieš didžiąją valstybinę korupciją. Tačiau gal klystame, gal tai nėra pigi reklaminė akcija? Ta pačia proga būtų labai gerai, jei pakomentuotumėte ekonomistės Aušros Maldeikienės žodžius apie Seimo narių finansinę būklę, pasakytus vienoje TV laidoje: "Lietuvos laukia baisus ir tragiškas košmaras - iš kur, pvz., Bilotaitė gavo 600 tūkst. Litų paskolą, neturėdama jokio turto. Jūs nueikite į banką ir parašykite paskolinti 600 tūkst. Litų, kai turite tik 52 tūkst. Litų. Aš manau, kad su jumis kalbės tik todėl, kad pažiūrėti į psichinį ligonį kartais gali būti labai juokinga. Tačiau jūs tikrai nieko negausite". Taigi, ar jus tikrai esate gavusi 600 tūkst. Litų paskolą, neturėdama jokio turto? Pagarbiai, "ekspertai.eu" 2010 birželio 21 d. atsakymai į klausimus: 1 klausimas. Esate Seimo Antikorupcinės komisijos pirmininko pavaduotoja. Jau antrus metus iš eilės turite galimybę visomis išgalėmis darbuotis antikorupcijos srityje. Dėl kokių priežasčių reikėjo burtis į dar vieną grupę ilgu pavadinimu „Už Piliečių talką kuriant Lietuvą be korupcijos“? ATSAKYMAS. Seimo Antikorpcinė komisija yra Seimo rėmuose įstatymo tvarka sudaryta komisija. Naujai susibūrusi parlamentarų grupės veikla platesnė, nes kalbame ne tik apie  parlamentinę veiklą Seime. Dažnai be visuomenės supratimo, palaikymo geras sumanymas antikorupcijos srityje nesulaukia palaikymo. Grupės pavadinime aiškiai sakoma „už visuomenės talką“, todėl veikla nukreipiama ne tik į bendrą Seimo narių veiklą konkrečiu klausimu, bet ir į visuomenės informavimą, visuomenės įtraukimą į antikorupcinį darbą. Būtent todėl, kad dirbu Antikorupcinėje komisijoje, ir kilo šis sumanymas. 2 klausimas. Ar Seimo Antikorupcinė komisija neturi galimybių "stengtis įtraukti visų partijų atstovus į bendrą darbą tobulinant kovos su korupcija sistemą, remti antikorupcinių įstatymų priėmimą, sukurti visuomeninį antikorupcinį tinklą, viešinti korupcijos atvejus ir inicijuoti jų tyrimus bei siekti, kad Lietuvoje išaugtų nepakantumas bet kokiai korupcijos formai"? ATSAKYMAS. Seimo Antikorupcinė komisija turi aiškiai Seimo statuto ir Seimo Antikorupcinės komisijos įstatymu apibrėžtus uždavinius: nagrinėti korupcijos ir su ja susijusius reiškinius bei atvejus, analizuoti sprendimus, sudarančius sąlygas korupcijai, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, korupcijos, ekonominių ir finansinių nusikaltimų bei kitų teisės pažeidimų prevencijos ir užkardymo. Inicijuoti visuomeninį antikorupcinį tinklą, ugdyti nepakantumą korupcijai, remti Seimo narių bendrą veikimą antikorupcijos srityje – šių ir dar daugelio kitų dalykų komisija neįpareigota atlikti. Tai priklauso nuo asmeninės iniciatyvos. Manau, kad ir Jūsų pastangos viešinant korupcinius atvejus tai rodo. 3 klausimas. Kas trukdo Seimo Antikorupcinėje komisijoje siūlyti "priimti teisės aktus, susijusius su neteisėtu valstybės tarnautojų ar jiems prilygintų asmenų praturtėjimu ir jų nepriekaištinga reputacija,  siekti, reformuoti valstybės tarnybos sistemą taip, kad nesąžiningi tarnautojai ir pareigūnai neišvengtų bausmės ir nedarytų tolesnės karjeros valstybės tarnyboje"? ATSAKYMAS. Tai, ką Jūs teigiate, ir buvo pasiūlyta. Iš daugiau kaip dviejų dešimčių pateiktų įstatymo projektų išskirčiau šiuos: Baudžiamojo kodekso 60 straipsnio papildymo ir 225, 226, 227, 228, 228(1) ir 229 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas XIP-612(3) 2009-06-08 [baudžiamosios atsakomybės griežtinimas už nusikaltimus valstybės tarnybai, už kyšininkavimą]; Prokuratūros įstatymo 4, 10, 11, 17, 22, 23, 25, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, XIP-2143 2010-05-25 [prokuratūros veiklos tobulinimo programa, kuria siekiama išspręsti tam tikrus ikiteisminio tyrimo institucijų veiksmų koordinavimo, kontrolės, prokuratūros atsakomybės klausimus, pakeisti generalinio prokuroro, jo pavaduotojų tam tikrus įgaliojimus, sumažinti įvairias komisijas, atliekančias panašų darbą]; Vietos savivaldos įstatymo 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas XIP-1861 2010-03-25 [siekiama užtikrinti, kad vietos savivaldybių nariai iš savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų gautų prašymams išnagrinėti reikalingą informaciją ir galėtų atsakyti pareiškėjams, t.y. galėtų įvykdyti įstatymuose numatytas pareigas savo rinkėjams]; Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 9 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas XIP-1514 2009-12-03 [siekiama numatyti aiškų ir nedviprasmišką reikalavimą privatizuojant akcijas atsižvelgti į žemės vertę, siekiama skaidrumo privatizuojant valstybės ir savivaldybių turtą]; Baudžiamojo kodekso papildymo 190(1) straipsniu įstatymo projektas XIP-1081 2009-09-15 [siekiama nustatyti atsakomybę už neteisėtą statybą ir neteisėtas kliūtis, bet ne už patį faktą, o už teisėtų teismų reikalavimų, susijusių su neteisėta statyba ir neteisėtų kliūčių sudarymu prie vandens telkinių nevykdymą]; Civilinio kodekso 4.98 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas XIP-1080 2009-09-15 [teisės norma įtvirtinanti savininko pareigą šalinti neteisėtas kliūtis ir neteisėtą statybą, taip užkertant kelią savininkui piktnaudžiauti nurodant, kad neteisėti statiniai ir kliūtys buvo sudaryti ne jo, o naudotojo]; Civilinio proceso kodekso 585 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas XIP-846 2009-06-29 [siekiama sugriežtinti teismo antstolio teisėtų reikalavimų nevykdančių asmenų atsakomybę ir tokiu būdu užtikrinti efektyvų vykdomųjų dokumentų vykdymą]; Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo 11 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas XIP-755 2009-06-16 [siekiama įtvirtinti griežtesnį ir aiškesnį tarnybinių nuobaudų skyrimą, užtikrinti atsakomybės neišvengiamumą, užkirsti kelią tarnybinius nusižengimus padariusiems asmenims sugrįžti į tarnybą, tokiu būdu taip pat vykdant nusižengimų valstybės tarnyboje prevenciją]; Valstybės tarnybos įstatymo papildymo 3 (1) straipsniu, 9, 29, 30, 44 ir 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas XIP-629(2) 2009-06-04 [siekiama įtvirtinti nepriekaištingos reputacijos sąvoką valstybės tarnautojams, taip pat įtvirtinti mechanizmą, pagal kurį tarnybiniai nusižengimai būtų tiriami net ir asmeniui savo noru pasitraukus iš tarnybos, taip užkertant kelią atsakomybės išvengiamumui]; Taip pat tarp pasiūlymų buvo: Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2, 5, 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektui XP-2667(3) 2010-05-13 [siekiama įtvirtinti nuostatą, kad asmenys aukojantys politinėms partijoms privalo deklaruoti turtą]; Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui XP-2662(2) 2010-04-15; XP-2662(3) 2010-05-07 [siekiama, kad politinių partijų finansavimą kontroliuotų ne tik Vyriausioji rinkimų komisija, bet ir STT, VSD, taip pat siekiama įtvirtinti, kad maksimali asmens auka negali būti didesnė, negu 10 proc. deklaruoto turto]; Visa tai laikau antikorupcinėmis nuostatomis, nors gaila, kad kai kurios iš jų Seime nesulaukė palaikymo ir nebuvo įtvirtintos įstatymuose. Tai nereiškia, kad atsisakau savo siūlymų. Bus užregistruoti iš naujo tie įstatymų pasiūlymai, kurie, mano manymu, yra reikalingi kovojant su bet kokios formos korupcija bei padės įtvirtinti nepriekaištingos reputacijos sąvoką valstybės tarnautojams. Juk visų mūsų bendras tikslas, kad valstybės tarnyboje nebūtų vietos susikompromitavusiems valdininkams. 4 klausimas. Kas Seimo Antikorupcinėje komisijoje trukdo siekti, "kad šios kadencijos pabaigoje galėtumėte pasigirti ne pateiktų įstatymų projektų kiekiu, o priimtais ir efektyviai veikiančiais antikorupciniais įstatymais"? ATSAKYMAS. Galiu tik paminėti, kad kalbame apie skirtingą veiklą – Seimo narių grupė negali pakeisti Antikorupcijos komisijos, o Antikorupcijos komisija negali sau iškelti tokių uždavinių, kokius gali iškelti Seimo narių grupė. Gal idealistiškai, bet vis tik manau, kad pastangos nuosekliai formuojant antikorupcines grupes (ir politines, ir visuomenines) duos naudos ir paliks savo pėdsaką visuomenės gyvenime. 5 klausimas. Kokios priežastys neleidžia Seimo Antikorupcinei komisijai "per vasarą Seimo rudens sesijai parengti antikorupcinių įstatymų ir jų pataisų sąvadą"? ATSAKYMAS. Seimo Antikorupcijos komisija turi savus uždavinius ir planus, kurie nebūtinai sutampa ar nesutampa su atskirų Seimo narių iniciatyvomis. 6 klausimas. Ar jūsų nuomone informacijai skleisti apie tokią veiklą yra netinkamas Seimo internetinis tinklapis, kad visą tai norite reklamuoti įvairiuose socialiniuose tinkluose? ATSAKYMAS. Seimo interneto tinklapis nėra specializuotas platinti informaciją išimtinai antikorupcine tema. Tam gali tikti ir socialiniai, ir atskiri internetiniai tinklapiai. Tai vienas kito nepakeičia, bet papildo. Be to, mūsų tikslas ir yra kuo labiau viešinti tokią informaciją – surasti kuo daugiau būdų tokiai informacijai viešinti. Manau sutiksite, kad tam reikalingos sutelktos pastangos. 7 klausimas. Teigiate, kad su Konrado Adenauerio fondu rengsite šviečiamuosius seminarus regionuose. Internete apie šį fondą pavyko rasti tik skurdžią informaciją. Todėl, jei jau tampriai su šia organizacija ketinate bendradarbiauti, gal galite pasakyti iš kokių lėšų finansuojamas šis fondas, kas yra fondo globėjai, kas yra fondo partneriai? ATSAKYMAS. Seminarus rengia Seimo narių grupė, o ne Konrado Adenauerio fondas. Fondas sutiko minimaliai paremti informacinę sklaidą (interneto svetainės sukūrimą), bet ne daugiau. Pats Fondas yra plačiai žinomas ir yra remiamas Vokietijos ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo ministerijos, kuri ir remia antikorupcinio ugdymo projektus, ypač aktualius buvusioms pokomunistinėms Europos Sąjungos valstybėms. 8 klausimas. Prašome išvardinti visus savo darbus nuveiktus Seimo Antikorupcinėje komisijoje didžiosios korupcijos srityje (tokių pavyzdžių, kaip lankymasis ligoninėje apžiūrėti naujo mamografo ar lankymasis statomoje Premjero rezidencijoje, galite neminėti). ATSAKYMAS. Be jau anksčiau išvardytų antikorupcinių įstatymų projektų pateikimo, šiuo metu vadovauju darbo grupei, kuri rengia Tarnautojų elgesio kodeksą. Tikimės, kad ši darbo grupė, kurios sudėtyje yra visų suinteresuotų institucijų atstovai, pagaliau išjudins dar praeitoje Seimo kadencijoje įstrigusį projektą. Apmaudu, kad kai kuriuos mano darbus nepagrįstai nuvertinate – būtent mano iniciatyva Valstybės kontrolei buvo pasiūlyta į šių metų valstybės audito programą įtraukti ir klausimą, ar teisingai naudojamos biudžeto lėšos perkant medicinos įrangą. Inicijavau valstybės tarnautojų pažymėjimų išdavimo tvarkos peržiūrėjimą, atkreipiau atsakingų institucijų ir jų vadovų dėmesį į šioje srityje neracionaliai naudojamas lėšas, taip pat atkreipiau atsakingų institucijų dėmesį dėl nepagrįstai sudaromų kliūčių viešinant valstybės tarnautojų atlyginimus. Apie visas iniciatyvas, jų detales ir konkrečių darbų rezultatus paskelbta internetiniame Seimo tinklalapyje. 9 klausimas. Ar jus tikrai esate gavusi 600 tūkst. Litų paskolą iš banko, neturėdama jokio turto? ATSAKYMAS. Pasisakau už maksimalų atvirumą, kai kalbama apie politiko turtą. Nors visa patikslinanti informacija dėl mano paskolos jau buvo pateikta atskirame pranešime spaudai dar prieš dešimt mėnesių, bet iki šiol platinama neteisinga informacija. Iš tikrųjų mano pateiktoje deklaracijoje įsivėlė apmaudi klaida – joje nebuvo įtrauktas 2007 m. pradėtas ir nebaigtas statyti gyvenamasis namas, kurio statybai paėmiau 600 tūkst. litų banko paskolą. Gavęs mano prašymą paskolai, 2007 m. bankas pirmiausia įvertino sklypo bei pradėtos statybos vertę ir skyrė 70 proc. tuometinės jo vertės. Atlikus kitus statybos darbus, vertė buvo ne kartą tikslinama ir tik tuomet bankas skyrė kitas paskolos dalis. Pastarąjį kartą nustatyta namo vertė – 750 tūkst. litų. Taigi, mano šiuo metu turimo turto vertė yra daugiau kaip 800 tūkst. litų, o ne 52 tūkst., kaip viešai skelbia kai kurie asmenys. Mano deklaracijoje klaidos jau seniai ištaisytos, o duomenys patikslinti (turto deklaracijų duomenis įstatymas leidžia pataisyti, kaip reikalauja įstatymas, tai bus oficialiai paskelbta po trijų mėnesių specialiame „Valstybės žinių“ priede). Manau, kad kiekvienas sutiktų, jog bankas yra ne ta įstaiga, kuri leistų save apgaudinėti ir dalintų paskolas be jokių užstatų ir garantijų. Esu tarp daugelio jaunų Lietuvos žmonių, kurie įsigijo būstą vieninteliu jiems įmanomu būdu – skolinosi iš banko, o už suteiktą paskolą sąžiningai moka palūkanas. Dėkoju už klausimus ir suteiktą galimybę į juos atsakyti. Seimo narė Agnė Bilotaitė
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras