2024 m. birželio 16 d.

 

KGB-istinis karksėjimas

125
Paskelbta: 2017-08-18 08:20 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
Filosofas V. Radžvilas.
Filosofas V. Radžvilas.

Kur tik pažvelgsi į kairę ir į dešinę, į viršų ir į apačią, visur tik skamba ir skamba iš visų pakampių karksėjimas „dviguba pilietybė“, „dviguba pilietybė“. Visiškai negalima suprasti, koks velnias tiems žmonėms užmynė ant smegenų, kad jie niekaip negali ištarti dviejų lietuviškų žodžių - dvi pilietybės. Ir trumpiau ir gražiai lietuviškai skamba, labai tiksliai yra atspindima klausimo esmė. Kaip protauja, taip ir kalba. Kas galvoje, tas ir ant liežuvio galo. Gal niekas iš jų nesugeba suprasti, kas yra dvi pilietybės?

Na, kas nori apie tai detaliau susipažinti, tai skaitykite 2017-04-15 straipsnį „Dvigubas idiotas“, 2017-06-28 straipsnį „Ar verta pasitikėti dvigubais idiotais?“, 2017-07-08 straipsnį „Dvigubi idiotai siekia triumfo“, 2017-07-10 straipsnį „Dvigubi idiotai siekia triumfo (II dalis)“, 2017-07-21 straipsnį „Ar dvigubi idiotai jau apginti?“.

Prof. Vytauto Radžvilo filosofavimas

Pabandykime susipažinti ir suprasti, ką visgi kalba Lietuvos filosofinė šviesuomenė. Į akis krinta prof. Vytauto Radžvilo nuomonė, kuri yra išsakyta 2017-04-18 straipsnyje „Birutė Vyšniauskaitė. V. Radžvilas apie dvigubos pilietybės įteisinimą: siekiama, kaip sovietmečiu, pagražinti statistiką“. Toji prof. V.Radžvilo nuomonė: „Kodėl politikams staiga prireikė įteisinti dvigubą pilietybę? Todėl, kad pagaliau pamatė, jog Lietuvą ištiko demografinė katastrofa. Kita vertus, jie siekia, kaip sovietmečiu, pagražinti gyventojų statistiką“, – LRT.lt teigė filosofas ir politologas Vytautas Radžvilas, komentuodamas konservatorių inicijuotas Pilietybės įstatymo pataisas.“

Kadangi tokią nuomonę išsakė žinomas visuomenėje žmogus, profesorius, tai tokia nuomonė visuomenėje formuoja požiūrį, tokį patį požiūrį, kuris yra išsakomas. Negalima juk teigti, kad filosofas, mąstytojas, išminties teigėjas, kažkaip nusikalbėtų. Būtų didelė nepagarba. Tačiau suprasti, ką pasakė filosofas, visgi vertėtų. Nes nesupratęs, negali aklai tos nuomonės priimti. Taigi pabandykime suprasti kartu.

Gali būti labai įvairių nuomonių „Kodėl politikams staiga prireikė įteisinti dvigubą pilietybę?“. Pirmiausiai tai žinome, kad tas pilietybės ir dviejų pilietybių įteisinimas jau yra įvykdytas 1992-10-25 priimtos Konstitucijos 12-o straipsnio 1-moje ir 2-oje dalyje. Be abejo neatsiejama ir 12-o straipsnio 3-čia dalis. Taigi teiginys, kad „politikams staiga prireikė įteisinti dvigubą pilietybę“ yra niekaip nepagrįstas. Dvi pilietybės privalo būti įteisintos Pilietybės įstatyme ir tik taip, kaip tai įsakmiai nurodo Konstitucija. Taigi politikams, Seimo nariams, kurie prisiekia Konstitucijai, yra privaloma įvykdyti Konstitucijos reikalavimus. Belieka tik stebėtis, kad jie per 25 metus vis dar nesugebėjo to padaryti tinkamai. Per ketvirti amžiaus, kas kartą prisiekinėdami Konstitucijai, vis dar neįvykdė Konstitucijos reikalavimų. Tai ko vertos tos jų priesaikos?

Taigi klausimas, ponas prof. V.Radžvilai, yra ne tame „Kodėl politikams staiga prireikė įteisinti dvigubą pilietybę?“, o tame: kodėl per ketvirtį amžiaus, per 25 metus Seimas neįvykdė tinkamai LR Konstitucijos 12-o straipsnio reikalavimų? Kas trukdė, kas užvaldė Seimą, jei Seimas NEVYKDO privalomų konstitucinių pareigų? Ponas prof. V.Radžvilai, ar jaučiate, kaip filosofas, tą skirtumą tarp to ką Jūs klausiate ir kokia yra klausimo esmė? Nesitikiu, neatsakysite. Gal Jūsų pozicija yra tokia, kad dėl tų dviejų pilietybių, kurias užgarantuoja atskirais atvejais Konstitucija, tą Konstitucijos nuostatų realizavimą reikia atidėti dar ketvirčiui amžiaus?

Jūsų, prof. V.Radžvilai, atsakymas į savo pačio klausimą yra aiškiai nepilnas ir neteisingas: „Todėl, kad pagaliau pamatė, jog Lietuvą ištiko demografinė katastrofa.

Demografinė katastrofa yra dar nepasibaigusi ir nesimato požymių, kad pasibaigtų. Taip yra todėl, kad vis dar neturime nei teisinės, nei demokratinės valstybės. Konstitucinės piliečių teisės yra nerealizuojamos jau ketvirtis amžiaus, o Jums, pone prof. V.Radžvilai, vis dar norisi tų teisių realizavimą atidėti neribotam laikui, nes savo klausimu tokią nuomonę suformuojate. Iš tikro Lietuvos valdžia jau ketvirtį amžiaus deda pastangas, kad toji demografinė katastrofa vis didėtų. Manymas, kad dabar jau „politikams staiga prireikė įteisinti dvigubą pilietybę“ yra niekuo, apart žodžiais, neparemtas. Žaidžiamas gero ir blogo policininko žaidimas. Geras policininkas tai Seimas, o va blogas policininkas yra LR KT. Tačiau taip nėra. LR Konstitucinio Teismo teisėjus siūlo AT pirmininkas, Seimo pirmininkas ir Prezidentas, o Seimas tik paskiria. Tai kokius paskyrė, tokius ir turi. Pilnumoje atsakomybė tenka Seimui, taip vadinamiems politikams. Tai jeigu jie taip norėtų tikro rezultato, tikro LR Konstitucinių nuostatų įgyvendinimo, tai tokių LR KT teisėjų, kokius dabar paskiria, NEPASKIRTŲ. Dabartiniai LR KT teisėjai, tiek kiek analizavau atvejų, visais atvejais veikia prieš Konstituciją, prieš sveiką protą, sąžinę ir teisingumą. Apie tai detaliai galite pasiskaityti 2017-08-10 straipsnyje „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)“.

O kaip galima suprasti Jūsų, prof. V.Radžvilai pasakymą: „Kita vertus, jie siekia, kaip sovietmečiu, pagražinti gyventojų statistiką“. Tikriausiai kaip panegiriką valdžiai, kokia ji yra tokia gera, siekia suteikti emigrantams dvi pilietybes ir taip pagražint gyventojų statistiką. Ponui prof. V.Radžvilui tiesiog gal yra labai tolima mintis yra ta, kad išvykę LR piliečiai siekia patys būti naudingais Valstybei, kai tik atsiras tokia galimybė. Nori būti savo valstybės kūrėjais. Gi toji valdžia taip pasitvarkė, kad būtų atiminėjamos pilietybės ir nenori nieko tokio daryti, kad nebūtų atiminėjamos. Jeigu tamsta, kaip filosofas, gal jau nesugebi suvokti LR Konstitucijos 12-to straipsnio 1 dalies, kad LR pilietybė, kuri įgyjama gimstant, negali niekaip būti atimta, nes tai Konstitucijos nuostata. Tos nuostatos negali pakeisti nei Pilietybės įstatymas, nei valdžia. O ką girdžiu iš pono prof. V.Radžvilo? Didelį nepasitenkinimą, kad valdžia, atkurdama, o tikriau sakant, tik imituojanti konstitucinių teisių atkūrimą „staiga prireikė įteisinti dvigubą pilietybę“. Tuo prof. V.Radžvilas labai aiškiai išsakė savo poziciją, kad valdžiai to daryti nederėtų ir taip ponas V.Radžvilas pasisakė prieš Konstitucijos garantuojamas piliečių teises. Labai jau susišaukia su penktos kolonos kgbistiniu karksėjimu. Kaip čia taip atsitiko su Sąjudžio pirmeiviu?

Pabandykime susigaudyti, ką gi prof. V.Radžvilas toliau filosofuoja: „V. Radžvilas taip pat pabrėžė manąs, kad neįmanoma lyginti žmonių, išvykusių iš Lietuvos po 1990 m., su tais emigrantais, kurie buvo priversti trauktis iš Tėvynės prieš ir po Antrojo pasaulinio karo. Anot filosofo, kažkodėl politikai nutyli, kad po 1990 m. emigruoti nusprendę Lietuvos piliečiai turėjo galimybę tokį sprendimą priimti kaip laisvi žmonės, o 1940 m. mūsų šalies piliečiai buvo atsidūrę agresijos ir okupacijos akivaizdoje.“

Kaip matome, ponui prof. V.Radžvilui „neįmanoma lyginti žmonių“, jam LR Konstitucijos 29 str. nuostata, kad „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs“ yra niekalas, nes ponas filosofas yra aukščiau Konstitucijos. Faktas tas, kad LR Konstitucija garantuoja LR piliečiams laisvo judėjimo teisė, kuri yra įtvirtinta LR Konstitucijos 32 str. „Pilietis gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš Lietuvos.“ Ponas prof. V.Radžvilo pasisakymas reiškia, kad asmuo pasinaudodamas savo teisėmis, garantuotomis LR Konstitucijoje turi būti BAUDŽIAMAS, jam negali būti garantuojamos kitos LR Konstitucijoje suteiktos teisės, tame tarpe kalbant apie teisę į dvi pilietybes, kuri privalo būti realizuojama taip kaip parašyta LR Konstitucijos 12-tam straipsnyje, o ne taip kaip antikonstituciškai išaiškino LR KT. Tai ar filosofas prof. V.Radžvilas yra tas asmuo, kaip koks LR KT teisėjas, kuris save išsikėlė aukščiau LR Konstitucijos ir sprendžia ką, kur ir kam galima duoti ar neduoti, ką su kuo lyginti? Piliečiams teises suteikia Konstitucija, o ne prof. V.Radžvilas. Kai asmuo su savo nuomone save pasistato aukščiau Konstitucijos, tai jau kgbistinis karksėjimas, nes tai suponuoja eigą, kad Lietuvoje negaliotų Konstitucija ir neturėtume teisinės ir demokratinės valstybės. Tai pono prof. V.Radžvilo tokio pobūdžio propaganda yra antikonstitucinė, valstybę griaunanti propaganda. Bausmė už naudojimąsi savo teisėmis. Ar tai tik tiek žinomas filosofas gali iš filosofuoti? Ar dar ne gėda būti propagandistu?

Galima sutikti su prof. V.Radžvilo nuomone, kad „… tautos išsivaikščiojimo mastas ne tik nenormalus, jis – visiškai pavojingas“, – įsitikinęs V. Radžvilas“. Sutinkant su tokia nuomone dar keisčiau atrodo prof. V.Radžvilo susirūpinimas kaip nubausti LR piliečius, kurie pasinaudodami Konstitucijos suteikta teise į dvi pilietybes, įgyja ir kitos valstybės pilietybę, nes kritikuoja pastangas „įteisinti dvigubą pilietybę“. Gal čia jau ir ne vieta kritikuoti tų, kurie visgi nesupranta ką kalba ir naudoja sąvoką „dviguba pilietybė“. Gal kada nors susipras? Kaip filosofui tai tiesiog nedovanotina klaida, parodo, kad asmuo nesuvokia apie ką kalba.

Tikrai čia neapsistosiu ties teisių ir pareigų vienybės principu, kurį mėgsta prof. V.Radžvilas, pats pamiršdamas savo pareigą kautis už LR Konstitucijos galiojimą Lietuvoje.

Juliaus Sabatausko pozicija, Seimo narys nuo 2000 m., LSDP

Jeigu rinkimuose balsuotų bent 200 tūkst. emigravusių Lietuvos piliečių, situacija būtų visai kitokia. Todėl siūlau būtinai organizuoti referendumą dėl dvigubos pilietybės ir tuomet pamatysime, ar mūsų tautiečiams jos iš tikrųjų reikia?“ – tvirtino J. Sabatauskas.“

Pabandykime suprasti ką kalba J.Sabatauskas. Imkime pavyzdį. LR pilietis Žydrūnas Ilgauskas ilgai žaidė krepšinį NBA ir galų gale priėmė JAV pilietybę. Klausimas yra labai paprastas. Ar Ž.Ilgauskui iš tikrųjų reikia tos antros JAV pilietybės? Pagal J. Sabatauską, reikia paklausti „ar mūsų tautiečiams jos iš tikrųjų reikia“. O atsakymo ponas J.Sabatauskas tiesiog nemato, nesupranta. Tai jei Ž.Ilgauskas teisėtai gavo JAV pilietybę, tai jos jam taip pat reikia, kaip ir Lietuvos pilietybės. O ar čia reikia dar kieno nors klausti? O tai pačio J.Sabatausko taip pat galima paklausti, o koks tavo reikalas, kad LR pilietis pasinaudodamas savo konstitucine teise į kitos valstybės pilietybę, tą savo teisę realizavo? Gal ponas J.Sabatauskas yra tas asmuo, kuris suteikia ar nesuteikia piliečiams teises? Gal koks karalius, imperatorius ar diktatorius?

Ar ponas J.Sabatauskas per 17 metų Seime taip ir nesuprato, kad Seimas PRIVALO įstatymų pavidale garantuoti tas piliečių teises, kurios yra garantuojamos Konstitucijoje, nes tiek daug kartų prisiekė Konstitucijai? Kodėl LR piliečiai turi prašyti Konstitucijoje jiems garantuojamų teisių? Tik Seimo konstituciniai nusikaltėliai taip gali galvoti, kad jie yra viešpačiai suteikti ar nesuteikti teises, kurias suteikia LR Konstitucija.

Taip kaip suprantu, LR pilietis Ž.Ilgauskas, kuris pilietybę įgijo gimimu, t.y. gimdamas Lietuvoje ir pagal LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mą dalį, jos niekas negali atimti, o ponas ministras Saulius Skvernelis atėmė ir tuo būdu sulaužė LR Konstitucijos 12-to straipsnio 1-mą ir 2-ą dalis. LR piliečiai savo teisėmis, suteiktomis LR Konstitucijos, gali naudoti neatsiklausę.

J.Sabatausko pozicija „Todėl siūlau būtinai organizuoti referendumą…“ yra nusikaltama prieš Lietuvos valstybę, nes jokio referendumo dėl dviejų pilietybių nereikia, nes tai yra LR KT afiora įtvirtinti jų antikonstitucinius išaiškinimus. Apie tai Jūs galite pasiskaityti:

2017-08-08 straipsnyje „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis)“,

2017-08-09 straipsnyje „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (II dalis)“,

2017-08-10 straipsnyje „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)“.

Išvada: Asmenys, kurie užimdami pareigas, arba būdami populiarūs vieši asmenys, kai savo nuomonę pastato aukščiau Konstitucijos yra kgbistiniai karksėtojai, nes tokiu būdu siekia, kad Lietuvoje negaliotų Konstitucija, o galiotų jų antikonstitucinė nuomonė. O tai yra naudinga Valstybę griaunančioms jėgoms.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
125. Senis Šaltis
(2017-08-23 18:52:09)
(88.222.97.16) Parašė:

71. Senis Šaltis (2017-08-23 16:32:26) (88.222.97.16) Parašė: Aš tau padėsiu: "117. dr. Jonas Ramanauskas joramlt*yahoo.com (2017-08-21 14:52:55) (98.212.66.159) Parašė: to "116. Senis Šaltis (2017-08-21 14:44:37) (88.222.97.16)" Ar kartais neapsirijai šūdais iš šiknaskykės? Besmegenis po 2017-08-10 straipsniu "KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/) paliko 33-čią ir 54-ą komentarus:*** 33. Senis Šaltis (2017-08-11 16:46:42) (88.222.97.16) Parašė: ar galima jonai ir aš pasišildysiu tavo šiknoj liežuvį? Tu mano pupuliuk."*** 54. Senis Šaltis (2017-08-11 18:57:00) (88.222.97.16) Parašė: "Tai kad jonai 33-čiam komentare aš tau subinę laižyti gatavas, kad tik tu mane priimtum į išrinktųjų tarpą." *** Ko gero besmegenis iškrypėlis nenusiramins, kol kam nors iš šiknaskylės šūdus neišlaižys?" 70. Senis Šaltis (2017-08-23 16:29:03) (88.222.97.16) Parašė: 69. dr. Jonas Ramanauskas joramlt*yahoo.com (2017-08-23 16:24:57) (98.212.66.159) Parašė: Pasižiūrėk į 57 komentarą. Gal atpažinsi pats save? ---------- cha cha cha cha cha cha cha o kur dingo tavo nevalomo revo minėjimas? cha cha cha jonai nejau tu toks apgailėtinas ir staiga pradedi keisti komentarus? Tai nieko nuostabaus, kad ir temos pas tave, kaip pas prostitutę klientai, keičiasi. kopink visą komenatarą nevykėli, kokį jau pradėjai kopinti124. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-08-23 18:48:26)
(98.212.66.159) Parašė:

Jeigu kartais tamstai yra kokių nors neaiškumų dėl LR Konstitucijos, dėl LR pilietybės įstatymo teksto ar jų išaiškinimo, ar net šio straipsno turinio, tai visada galite pasisemti išminties iš savo pačio komentarų, kuriuos čia žemiau ir pacituosiu: Besmegenis po 2017-08-10 straipsniu "KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/) paliko 33-čią ir 54-ą komentarus:*** 33. Senis Šaltis (2017-08-11 16:46:42) (88.222.97.16) Parašė: ar galima jonai ir aš pasišildysiu tavo šiknoj liežuvį? Tu mano pupuliuk."*** 54. Senis Šaltis (2017-08-11 18:57:00) (88.222.97.16) Parašė: "Tai kad jonai 33-čiam komentare aš tau subinę laižyti gatavas, kad tik tu mane priimtum į išrinktųjų tarpą."123. Senis Šaltis
(2017-08-22 17:38:35)
(88.222.97.16) Parašė:

Pamiršau tavo žodžiais užbaigti: "Aiškiai matyti, kad esi AFERISTAS, nes primeti man mintis, kuriu nesakiau, neparašiau ir taip NEGALVOJU."122. Senis Šaltis
(2017-08-22 17:35:56)
(88.222.97.16) Parašė:

Nors gerai pagalvoju, koks tu kaušas. Mes vaikai šitaip su kitais vaikais kalbėdavome, kad pasirodyti kietesniais. Ale suvartyti ant žodžių. "Tai parodyk tame 115 komentare, kur taip teigiu?" --- nu visiško nevispročio suvaikėjusio, o gal ir niekada nesuaugusio pontai. Parodyti jam, kad jis nerašė 115-tane komentare. Kauše tu man tada parodyk kur aš 116-tame komentare rašiau apie austrių veisimą ir auginimą pardavimui. Žinai jonai tu tikrai vertas amerikos. O amerika - tavęs. Džiaugiuosi, kad tu negrįši niekada.121. Senis Šaltis
(2017-08-22 17:23:58)
(88.222.97.16) Parašė:

"...nes primeti man mintis, kuriu nesakiau, neparašiau ir taip NEGALVOJU" --- Kodėl nesakei ir nerašei. Aš patvirtinu, kad rašei, ir rašei, kad galvoji. Ko meluoji jonai?120. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-08-22 17:08:14)
(98.212.66.159) Parašė:

to "119. yel“l“ow submarine ...". Tamsta teigi, kad aš teigiu: "lygiai tas pats pasakytina apie tamstos “verdiktą“, jog 12-tas straipsnis yra “tobulas“, nes priimtas referendume :)))". Tai parodyk tame 115 komentare, kur taip teigiu? Aiškiai matyti, kad esi AFERISTAS, nes primeti man mintis, kuriu nesakiau, neparašiau ir taip NEGALVOJU. O galvoju taip, kad tą 12-tą straipnį Konstitucijos kūrėjai suformulavo TOBULAI ir jis yra priimtas visuotiniu referendumu, kaip priiminėjome Konstituciją. Tai tas 12-tas strapsnis yra tobulas ne todėl, kad jis priimtas referendumu, o todėl, kad jį tokį sukūrė Konstitucijos kūrėjai. Visa tai parodo, apie tamstos ligotą galvelę, nesugebančia suprasti kas yra parašyta. Suprantu, tamstai, penktos kolonos propagandistui, tiesiog tokia savybė suvokti kas yra parašyta paprasčiausiai NEREIKALINGA. O jeigu kartais norėtum sukritikuoti vėl, tai surask tą tamstos sumaitotą sakinį kur nors mano komentaruose ar straipsnio tekste. Nesurasi, nes aš taip NEGALVOJU. Gali šiaušti gauti naujų instrukcijų, o jei dirbi be instrukcijų, tai išmok protauti, o ne plepėti nesąmones.119. yel“l“ow submarine to 115. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-08-21 18:10:57)
(78.63.212.238) Parašė:

tamstai visai nebūtina kasdien įrodinėti, jog esi paskutinis debiliukas - tas jau seniai įrodyta ir tai galima laikyti objektyvia duotybe :))) - o dabar pateikiu kelis iš begalės tamstos kosminio debilumo įrodymus : --------------------------------------------------------- tamsta, nors ir labai didelis debilas, bet nuspręsti už visus, ar tamstos 12-to straipsnio traktavimas turi ką nors bendro su sveiku protu, tamstos kompetencijos vistik, sutik, mažoka :)))); lygiai tas pats pasakytina apie tamstos “verdiktą“, jog 12-tas straipsnis yra “tobulas“, nes priimtas referendume :))) - o visi tobuli, ar tik šitas ? :))); tuo tarpu tamstos genialiai absurdišką tezę “Referendumas yra pavojingas ir nereikalingas. Nereikalinga nei pergalė, nei pralaimėjimas.“, galima vartoti tiek be, tiek su bet kokiu konteksto - tos tezės idiotizmas, nuo to nė kiek nesikeičia :))) - pasirodo referendumas - tautos suverenumo realizacija, gali būti pavojingas !!!! - kitą kart, rašydamas tokį debilo vėmalą , nepamiršk pridurti, kad referendumas pavojingas būtent tamstai klounui(asmeniškai) :)))) - ir išmok skaityti vieną kartą, arba nelįsk aplamai į viešumą - nes skaitant kiekvieną tamstos repliką, plaukai šiaušiasi matant, kad žmogus, skaitantis praktiškai užpakaliu (kas antrą-trečią žodį ir pan.), bei susipykęs su bet kokia plačiai vartojama logika), dedasi konstitucingumo gynėju :)) !! - kiek dar cirkinsies, po šimts pilnų pampersų ???? - tą patį klausimą adresuoju ir ekspertų.eu redaktoriams - pirmoj eilėj puidokui !118. Senis Šaltis
(2017-08-21 15:05:59)
(88.222.97.16) Parašė:

jonai pupuliuk. Aš tave suprantu. Kada trūksta argumentų, visada gali pasvajoti apie tavo šiknos laižymą. Tik nesuprantu ar tu tikrai nesivalai tos šikynės, kad mini tuos šūdus likusius joje? Beje ten tau žemiau kažkuris žmogus jau parašė dėl šito. Tu - kvailys.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras