2024 m. gegužės 27 d.

 

Klausimai LR Prezidentei (papildyta atsakymais)

Paskelbta: 2011-11-07 09:48 Autorius: ekspertai.eu
2011 11 07 VilniusLR Prezidentei Daliai Grybauskaitei Jūsų Ekselencija! 2011 m. lapkričio 2 d. 15 valandų 50 minučių iš pašto dėžutės [email protected] sulaukėme jokio Prezidentūros asmens nepasirašyto laiško. Apie tai skelbėme publikacijoje "Nekaltas" Prezidentūros koketavimas", kurios esmė buvo, jog norint, kad visuomenė gintų savo teises teisinėmis, ne smurtinėmis, priemonėmis, reikia jai tas teisines priemones suteikti. Kitu atveju Prezidentės išsakyti žodžiai, kad "kiekvienas Lietuvos pilietis teisybės turi ieškoti tik teisiniais būdais" tėra labai nemaloni ir grubi demagogija. Po minėto Prezidentūros laiško kilo klausimų, į kuriuos ir norime gauti atsakymus, kurie bus įdomūs nemažai daliai šalies piliečių. Atsakymus visų patogumui prašome įrašyti į specialiai tam skirtą vietą pažymėtą raudonai, kad nebūtų jokių bereikalingų interpretacijų. 1 KLAUSIMAS. Koks konkrečiai Prezidentūros darbuotojas ruošė minėtą Prezidentūros atsakymą? 2011 11 16 Prezidentūros atsakymas: Remiantis Respublikos Prezidento kanceliarijos vidaus tvarkos aprašo 14 punktu, informacija apie Respublikos Prezidento instituciją ir Respublikos Prezidento kanceliarijos (toliau - Kanceliarija) veiklą viešosios informacijos rengėjams teikiama per Respublikos Prezidento spaudos tarnybą. Jums pateiktas atsakymas, kaip jame ir nurodyta, buvo parengtas Spaudos tarnybos darbuotojų. 2 KLAUSIMAS. Kokie konkrečiai patarėjai susipažino su spalio 11 d. piliečių kreipimusi ir pateiktu įstatymo projektu? 2011 11 16 Prezidentūros atsakymas: Informuojame, kad su spalio 11 d. piliečių kreipimusi ir pateiktu įstatymo projektu supažindinti visi Respublikos Prezidentės patarėjai: Virginija Būdienė, Rūta Kačkutė, Gaja Bartusevičiūtė, Almeda Kurienė, Solveiga Cirtautienė, Laimis Gelažius, Rūta Kaziliūnaitė, Šarūnė Kazlauskaitė, Indrė Pukanasytė, Ernestas Rimšelis, Aistė Samuilytė-Mamontovė, Rasa Svetikaitė, Jonas Markevičius, Kęstutis Budrys, Valdas Jacynas, Darius Semaška, Jovita Neliupšienė, Gintaras Stonys, Laurynas Jonavičius, Mindaugas Žičkus, Nerijus Udrėnas, Lina Adakauskienė, Ramunė Guobaitė-Kirslienė, Edita Kriščiūnienė, Aira Mečėjienė, Gediminas Vaitkevičius, Mindaugas Lingė. 3 KLAUSIMAS. Ar piliečių pasiūlytas įstatymo projektas bus pateiktas Seimui? Jei ne, tai kodėl? 2011 11 16 Prezidentūros atsakymas: Jūsų pateiktas įstatymo projektas Lietuvos Respublikos Seime artimiausiu metu registruojamas nebus. Atsakydami į jūsų prašymą nurodyti priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl jūsų pateikto projekto, pažymime, kad įstatymų leidybos iniciatyvos teisė yra vienas iš konstitucinių Respublikos Prezidento įgaliojimų, kuriuos jis realizuoja naudodamasis plačia diskrecija, ir jam negali būti taikomi viešojo administravimo subjektų veiklai taikytini principai, kuriais remiantis atsisakymas atlikti konkrečius fizinių ar juridinių asmenų prašomus veiksmus turi būti pagrįstas atitinkamomis teisės aktų nuostatomis ar faktinėmis aplinkybėmis. Dėl šios priežasties minėto sprendimo motyvai komentuojami nebus. 4 KLAUSIMAS. Prašome pasakyti, kur šiuo konkrečiu - Viešojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese įstatymo klausimu - ir tarp ko "nuolat vyksta diskusijos teisinėje erdvėje" ir  kaip "tobulinama teisinė bazė"? 2011 11 16 Prezidentūros atsakymas: Plati Respublikos Prezidentės globojama diskusija viešojo intereso gynimo klausimu Kanceliarijoje įvyko 2010 m. lapkričio 5 d., Respublikos Prezidentės patarėjai taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto ir Lietuvos žmogaus teisių asociacijos organizuotame š.m. balandžio 8 d. renginyje "Viešasis interesas ir jo gynimas". 5 KLAUSIMAS. Prašome pasakyti, kurios teisėkūros institucijos įtraukė šį klausimą (Viešojo intereso gynimo civiliniame ir administraciniame procese įstatymo projektą) į dienotvarkę, kad būtų galima pasiteirauti, kaip juda reikalai? 2011 11 16 Prezidentūros atsakymas: Plati Respublikos Prezidentės globojama diskusija viešojo intereso gynimo klausimu Kanceliarijoje įvyko 2010 m. lapkričio 5 d., Respublikos Prezidentės patarėjai taip pat dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto ir Lietuvos žmogaus teisių asociacijos organizuotame š.m. balandžio 8 d. renginyje "Viešasis interesas ir jo gynimas". 6 KLAUSIMAS. Ar galėtų Prezidentūra savo internetiniame tinklapyje informuoti savo rinkėjus konkrečiais viešojo intereso gynimo klausimais: kada ir kur vyko, vyksta ar vyks "teisinėje erdvėje" ar šiaip "erdvėje" diskusijos, aptarimai, teisės aktų ar konstitucijos pakeitimų svarstymai viešojo intereso gynimo klausimu? 2011 11 16 Prezidentūros atsakymas: Interneto svetainėje www.prezidentas.lt ir taip nuolatos skelbiama ir atnaujinama informacija apie Respublikos Prezidentės darbotvarkę, jos teikiamus įstatymų projektus ir kitas iniciatyvas bei Prezidentūroje organizuojamus renginiu tiek tuomet, kai jie susiję su viešojo intereso gynimu, tiek ir tais atvejais, kai liečia kitus visuomenei aktualius klausimus. 7 KLAUSIMAS. Prašome paaiškinti motyvus, dėl ko Prokuratūros įstatymo 19 straipsnį reikėjo papildyti dalimi: "2. Prokuroras, pareiškęs ieškinį, prašymą, pareiškimą teismui ir turėdamas pagrindą manyti, kad valstybės ar savivaldybių institucijos netinkamai vykdė pareigas, apie tai informuoja institucijos steigėją ir (ar) imasi kitų šio įstatymo nustatytų priemonių." Vieta atsakymui: Respublikos Prezidentės pateiktame Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 10, 25, 26, 28, 33, 34, 37, 40, 41, 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 391 straipsniu ir įstatymo 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektu minėto teisės akto 19 straipsnis keičiamas nebuvo, jūsų minima ir kritikuojama 19 straipsnio redakcija šis projektas papildytas Seime metu. Pažymime, kad Kanceliarija informacijos apie Seimo komitetų darbą neteikia ir priimtų teisės aktų neaiškina, taip pat pažymime, kad visą viešai teikiamą informaciją apie įstatymų projektų svarstymus ir priimtų sprendimų argumentus galite rasti Seimo duomenų bazėje. 8 KLAUSIMAS. Prašome paaiškinti motyvus, dėl ko Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio senosios versijos 2 dalį (arba naujosios versijos 3 dalį) reikėjo papildyti sakiniu: "įstoti į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus dėl ginčo dalyko." 2011 11 16 Prezidentūros atsakymas: Respublikos Prezidentės pateiktame Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 10, 25, 26, 28, 33, 34, 37, 40, 41, 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 391 straipsniu ir įstatymo 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektu minėto teisės akto 19 straipsnis keičiamas nebuvo, jūsų minima ir kritikuojama 19 straipsnio redakcija šis projektas papildytas Seime metu. Pažymime, kad Kanceliarija informacijos apie Seimo komitetų darbą neteikia ir priimtų teisės aktų neaiškina, taip pat pažymime, kad visą viešai teikiamą informaciją apie įstatymų projektų svarstymus ir priimtų sprendimų argumentus galite rasti Seimo duomenų bazėje. 9 KLAUSIMAS. Prašome paaiškinti motyvus, dėl ko Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 3 dalį reikėjo papildyti punktu: "3) reikalauti iš valstybės ar savivaldybių institucijų jų veiklos srityse spręsti dėl priemonių teisės pažeidimams pašalinti taikymo ir per 20 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos informuoti prokuratūrą apie priimtą sprendimą." 2011 11 16 Prezidentūros atsakymas: Respublikos Prezidentės pateiktame Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 10, 25, 26, 28, 33, 34, 37, 40, 41, 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 391 straipsniu ir įstatymo 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektu minėto teisės akto 19 straipsnis keičiamas nebuvo, jūsų minima ir kritikuojama 19 straipsnio redakcija šis projektas papildytas Seime metu. Pažymime, kad Kanceliarija informacijos apie Seimo komitetų darbą neteikia ir priimtų teisės aktų neaiškina, taip pat pažymime, kad visą viešai teikiamą informaciją apie įstatymų projektų svarstymus ir priimtų sprendimų argumentus galite rasti Seimo duomenų bazėje. 10 KLAUSIMAS. Prašome paaiškinti motyvus, dėl ko Prokuratūros įstatymo 19 straipsnį reikėjo papildyti dalimi: "4. Prokuroras, nenustatęs viešojo intereso pažeidimo, priima nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones. Skundas dėl prokuroro nutarimų atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones paduodamas aukštesniajam prokurorui per 30 dienų nuo nutarimo nuorašo gavimo dienos." 2011 11 16 Prezidentūros atsakymas: Respublikos Prezidentės pateiktame Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 10, 25, 26, 28, 33, 34, 37, 40, 41, 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 391 straipsniu ir įstatymo 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektu minėto teisės akto 19 straipsnis keičiamas nebuvo, jūsų minima ir kritikuojama 19 straipsnio redakcija šis projektas papildytas Seime metu. Pažymime, kad Kanceliarija informacijos apie Seimo komitetų darbą neteikia ir priimtų teisės aktų neaiškina, taip pat pažymime, kad visą viešai teikiamą informaciją apie įstatymų projektų svarstymus ir priimtų sprendimų argumentus galite rasti Seimo duomenų bazėje.  
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras