2024 m. gegužės 30 d.

 

Kodėl E. Kusaitę teisia Vilniuje, o ne Klaipėdoje?

16
Paskelbta: 2012-09-13 15:54 Autorius: Algirdas Endriukaitis, Nepriklausomybės Akto signataras
Simbolinis vaizdelis: šis teisėjas taip pat nagrinėjo "terorizmo" bylą. Autentiškais garsais, kurie papildo vaizdelį, galite pasimėgauti paspaudę nuorodą, įdėtą straipsnyje prie epizodo apie alkoholio vartojimą Vilniaus apygardos teismo rūmuose (buvusiame
Simbolinis vaizdelis: šis teisėjas taip pat nagrinėjo "terorizmo" bylą. Autentiškais garsais, kurie papildo vaizdelį, galite pasimėgauti paspaudę nuorodą, įdėtą straipsnyje prie epizodo apie alkoholio vartojimą Vilniaus apygardos teismo rūmuose (buvusiame

Eglės Kusaitės byla nusmelkia kaip šauksmas, iškeliantis Lietuvai šiurpų klausimą: kam dirba kai kurie konkretūs Valstybės saugumo departamento (VSD) ir Generalinės prokuratūros (GP) pareigūnai bei teisėjai?

Abejoti jų sprendimų pagrįstumu verčia daugybė dalykų, kurie akivaizdžiai liudija apie pareigūnų sąmonėje įvykusį kritinį lūžį: paneigtos esminės vertybės, sudarančios Lietuvos istorinės ir politinės tapatybės šerdį. Atsisakoma pripažinti ir teisiškai įvertinti okupacijos nusikaltimus, betarpiškai bendradarbiaujama su nusikalstamos KGB doktrinos ir praktikos perėmėja FSB (rus. ФСБ, Federalinė saugumo tarnyba), taip įsiliejant į Rusijos kolonijinės politikos erdvę ir išduodant bet kokį bendradarbiavimą su Rusija terorizmo klausimais įšaldžiusios mūsų partnerės – Didžiosios Britanijos – poziciją. Laužant socialiai nesubrendusios jaunos merginos likimą, pamintos pamatinės humanizmo vertybės ir žmogaus teisės.

(Apie tai A. Endriukaitis išsamiai rašė ČIA, ČIA, ČIA – ekspertai.eu).

Tokio antivalstybiško elgesio mechanizmas primityvus: veikiama formaliai laikantis savitai interpretuotų procedūrų (arba – net ir nesilaikant) ir piktnaudžiaujant tarnybos suteiktomis galiomis bei privilegijuota padėtimi, nes puikiai žinoma, kad daugeliu atvejų tai nebus pastebėta ar užginčyta, o jei taip ir atsitiktų, tai jokia asmeninė atsakomybė už nepagrįstą ir tendencingą sprendimą negresia, kadangi tai bus įvertinta kaip neišvengiamas „gamybos brokas“.

Baisu matyti, kai sprendimai, pagimdyti tokio mąstymo, yra skelbiami Lietuvos Respublikos vardu.

Laikas subrandins tikslų atsakymą, kas kaltas dėl tokios padėties - neveikianti kontrolės sistema, sąmoningai piktybiški veiksmai, o gal Lietuvą apėmęs chaosas, kai valstybė apskritai nevaldoma ir bet kokio lygio valdininkėlis narsiai šeimininkauja kaip senais šlėktų laikais.

Teismas privalėjo vykti Klaipėdoje

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (BPK) 226 straipsnio (,,Teritorinis baudžiamųjų bylų teismingumas“) 1 dalis skelbia: ,,Baudžiamoji byla teisminga tam teismui, kurio veiklos teritorijoje padaryta nusikalstama veika“. 3-oji šio straipsnio dalis nurodo: ,,Kai nusikalstamos veikos vietos negalima nustatyti arba nusikalstama veika padaryta užsienyje, byla teisminga tam teismui, kurio veikos teritorijoje nuolat gyvena kaltinamasis...“

Akivaizdu ir neginčytina, kad laikantis šių nuostatų E. Kusaitės byla turėjo būti nagrinėjama Klaipėdoje.

BPK 174 straipsnio 1 dalis nurodo, kad ikiteisminį tyrimą atlieka pareigūnai tos vietovės, kurioje buvo padarytas nusikaltimas. Nors 2-oji šio straipsnio dalis numato, kad ikiteisminį tyrimą gali atlikti ir kitos vietovės pareigūnai, bet ši nuostata taikoma tik ikiteisminiam tyrimui, o ne bylos nagrinėjimui teisme. BPK 226 straipsnio 3 dalis apibrėžia atvejį, kuomet byla teisminga ikiteisminio tyrimo atlikimo vietoje – kai kaltinamasis neturi nuolatinės gyvenamosios vietos.

Žinome, kad E. Kusaitė kaltinama padariusi nusikaltimą Klaipėdoje, kur nuo vaikystės buvo jos nuolatinė gyvenamoji vieta (,,sukūrė“ tarptautinę teroristinę grupę ir t. t.), buvo sulaikyta Kaune ir atvežta į Vilnių, čia pabaigtas ikiteisminis tyrimas. Tačiau byla perduota ne Klaipėdos – kaip buvo privalu - o Vilniaus apygardos teismui.

Kodėl Vilniaus apygardos teismui? Tai nėra atsitiktinumas - galima numanyti kelias priežastis. Viena, Lietuvos pasipriešinimo okupacijai organizacijos yra pastebėjusios, kad Vilniaus apygardos teismas yra pats prosovietiškiausias iš visų teismų Lietuvoje. Antra, tai labai palanku, nes E. Kusaitės byla siūta baltais siūlais, ir Lietuvos VSD bei GP, kaip šios bylos autoriams, nesinorėjo rizikuoti, atiduodant ją nepatikrintiems ir toli esantiems pareigūnams. Trečia, Vilniuje E. Kusaitė yra labiau izoliuota nuo savo artimųjų, kurie, priversti važinėti iš uostamiesčio, per teismo maratoną pervargo ir patyrė didelius materialinius nuostolius.

VSD Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas Vytas Lengvenis 2009 metų rugpjūčio 27 dieną nusprendė pradėti E. Kusaitės veikos ikiteisminį tyrimą ir informavo GP Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiąjį prokurorą Algimantą Kliunką. Tą pačią dieną A. Kliunka nusprendė pradėti ikiteisminį tyrimą, paskirdamas tai atlikti prokurorui Justui Lauciui ir skirdamas į tyrimo grupę VSD Ikiteisminio tyrimo skyriaus vyresnįjį inspektorių Audrių Bareišį bei Adrijų Žymančių. Tą pačią dieną VSD Kovos su terorizmu valdybos viršininkas Arūnas Paukštė tarnybiniu pranešimu informavo VSD generalinio direktoriaus pavaduotoją Andrių Tekorių, einantį generalinio direktoriaus pareigas, apie prieš E. Kusaitę pradėtą ikiteisminį tyrimą pagal LR BK 21 ir 250(5) straipsnių požymius.

Vilnius, kaip vertingą grobį, perėmė bylą į savo rankas. O iš čia ir Maskvos FSB ranka pasiekiamas.

Teisine prasme galima buvo sužaisti pagal BPK 229 straipsnio 1 dalį: ,,Siekiant užtikrinti svarbius valstybės saugumo, viešosios tvarkos ar teisingumo interesus, baudžiamoji byla gali būti perduota iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui.“ Tokiu atveju numatyta, kad tokį sprendimą gali padaryti Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas arba šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas. Labai ginčytinas klausimas dėl tokių įvardintų interesų egzistavimo. Tai paprasčiausias subjektyvus pasirinkimas.

Kaip tokie sprendimai kuriami, parodo toks pavyzdys. Prokuroras J. Laucius 2009 metų spalio 26 dieną Vilniaus areštinės viršininkui rašo: ,,Atsižvelgiant į jai inkriminuotų nusikaltimų pobūdį ir siekdamas užtikrinti suimtosios saugumą /.../ prašau pirmąsias 15 suėmimo dienų iki 2009-11-10, E.
Kusaitę laikyti Vilniaus apskrities VPK areštinėje.“ Areštinėje asmenį galima laikyti 3-5 paras. Sunkiai paaiškinama argumentų logika, kas jai galėtų grėsti, išskyrus norą ją laikyti klaikiose sąlygose ir taip gniuždyti.

Vilniaus apygardos teismas kaip sovietinis bastionas

Pateiksiu tik porą pavyzdžių.

Vilniaus apygardos teismo teisėjai Alvyra Ona Kvaraciejūtė, Stasys Punys ir Zenonas Birštonas 2002 metų birželio 4 dienos nuosprendžiu išteisino KGB agentus – smogikus, 1952 metais klastingai suėmusius partizanus B. Žukauską ir V. Sabaliauską, kuriuos okupacinis Pabaltijo karinis tribunolas po to nuteisė mirties bausme. Nuosprendyje, kuriuo išteisino agentus-smogikus, šie teisėjai dėstė tokius argumentus:

,,...B. Žukausko nėra pagrindo laikyti nukentėjusiu dėl genocido jį suimant, nes jis irgi buvo nuteistas teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje.“, ,,Tarp V. Sabaliausko suėmimo ir jo nuteisimo mirties bausme nėra priežastinio ryšio. V. Sabaliauskas mirties bausme buvo nuteistas teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje...“

Tokiu būdu minėti teisėjai legalizavo KGB agentų-smogikų veiklą ir legitimavo okupacinio Pabaltijo karinio tribunolo priimtus ir įvykdytus mirties nuosprendžius. Pateikiamas konceptualus sovietinės istorijos aiškinimas, kad smogikai atliko teisėtą darbą ir nėra nusikaltimo bendrininkai – partizanus nužudė ne jie. Ir ta šventvagystė paskelbta Lietuvos Respublikos vardu!

Aktyvų pasipriešinimo okupacijai dalyvį Algimantą Andreiką galima laikyti kultiniu pasipriešinimo simboliu lemtingais 1988 metais. Visą gyvenimą KGB persekiotas disidentas buvo suimtas ir žiauriai sumuštas prie Vilniaus Arkikatedros, o jo drąsa tapo viena iš reikšmingiausių pamokų, kėlusių Lietuvą atgimimui. Bet A. Andreikos budeliai yra išteisinti. 2009 metų balandžio 29 dienos nutartyje Vilniaus apygardos teismo teisėja Alvyra Ona Kvaraciejūtė išdėstė tokius motyvus:

,,Z. Bernoto (kaltinamo budelio – A. E.) veiksmai nėra ir negali būti vertinami kaip A. Andreikos ir kitų asmenų persekiojimas dėl politinių ar kitų motyvų, kadangi persekiojimas tarptautinėje humanitarinėje teisėje suprantamas ir laikomas tuomet, kai tam tikrai grupei žmonių atimamos ar ribojamos teisės reikštis kurioje nors politinėje ar visuomeninio, socialinio gyvenimo srityje konkrečiais veiksmais (rinkimų teisės atėmimas, savos kalbos vartojimo draudimas, teisių kreiptis į teismą ribojimas ir pan.) Bylos medžiagoje duomenų apie tokius ribojimus nėra.“

Tai – absurdo pasaka, kuria atvirai pateisinami sovietų režimo nusikaltimai. Lietuvos Respublikos vardu paskelbta, kad sovietinės rinkimų teisės atėmimas būtų laikomas nusikaltimu, o A. Andreikos suluošinimas ir smegenų sutrenkimas – tik paprastas pareigybinių įgaliojimų viršijimas.

Šie ir kiti atvejai sukrečia: nepriklausomos Lietuvos teismų teisėjai elgiasi taip, tarsi vis dar gyventume Molotovo-Ribentropo pakto galiojimo laikais. Lietuvos pasipriešinimo okupacijai organizacijų darbo grupė 2010 metų kovo 19 dieną įteikė Aukščiausiojo Teismo pirmininkui Gintarui Kryževičiui ir Teisėjų Tarybai pareiškimą, kuriame nurodė daugybę panašių atvejų, bet ir tai neįkvėpė daugiau pagarbos teisei, istorijai ir Lietuvos Laisvės gynėjų aukai. Mūsų įsitikinimu,  tokius sprendimus priimantys asmenys negali dirbti teisėjais. Bet teismų vadovybė, teisėjų savivaldos etikos, garbės ir kitokios struktūros to nei mato, nei negirdi, nes jų ausyse skamba praeities kurantai.

Pasitikėjimas Vilniaus apygardos teismo kolegija

Ką galima pasakyti apie teisėjų kolegijos, kuriai patikėta nagrinėti E. Kusaitės bylą, narius?

18 metų okupacinėje prokuratūroje dirbusio Zenono Birštono požiūrį liudija jau minėtas jo parašas, įteisinant 1952 metų Pabaltijo karinio tribunolo nuosprendį. Visa Lietuva matė, kaip E. Kusaitės bylos nagrinėjimo išvakarėse darkėsi šis teisėjas, sugebėjęs nusigerti iki žemės graibymo tiesiog teismo rūmuose (beje – tuose pačiuose, kur sovietmečiu buvo įsikūręs KGB).

2011 metų kovo 23 dieną 8.15 val. Z. Birštonas turėjo Vilniaus apygardos teisme nagrinėti pirmąją baudžiamąją bylą, o 9.00 val. kartu su teisėjais Jūrate Damanskiene ir Pavelu Frolovu - antrąją (iš viso tą dieną jis turėjo dalyvauti 7 bylose). Visuomenei nepaaiškinta, ar pirmoji ir antroji bylos, teisėjui pasigėrus, buvo išnagrinėtos, o jei ne – koks šioje gėdingoje istorijoje Z. Birštono kolegų teisėjų J. Damanskienės ir P. Florovo vaidmuo. Manytina, kad Z. Birštonas nusigėrė tarp 8-10 val. Kokios būklės jis paliko teismo rūmus, galima prisiminti čia:

Kitą dieną po šio alkoholinio cirko turėjo būti nagrinėjama E. Kusaitės byla. Nušalinus Z. Birštoną, vietoje jo paskirtas teisėjas Artūras Pažarskis – jam, nesusipažinusiam su 17 bylos tomų medžiaga, patikėta vykdyti Z. Birštono funkcijas. Tai visiškai fiktyvus ir formalus dalyvavimas byloje, pažeidžiant BPK 223 straipsnį.

Teisėja Jūratė Damanskienė 12 metų dirbo įvairų darbą okupacinėje teisingumo sistemoje. Virginija Švedienė teisinį darbą iš esmės pradėjo dirbti po 1990 metų, tačiau šiandieninis jos elgesys, nekorektiškai demonstruojant visagalybę, kategoriškai atsisakant paaiškinti neviešo bylos nagrinėjimo priežastis ir pabrėžtinai tramdant žiūrovus byloja apie išankstinę E. Kusaitei nepalankią nuostatą ir nepagarbą elementarioms Lietuvos Respublikos piliečių teisėms, kurias jiems suteikia įstatymai.

2011 metų balandžio 21 dieną Vilniaus apygardos teisėjai V. Švedienė, J. Damanskienė ir A. Pažarskis, reikalaujant prokurorui Mindaugui Dūdai, teismo salėje suėmė E. Kusaitę, kuri jau 258 dienas buvo praleidusi laisvėje.

Kolegija taip skubėjo, kad tą dieną paskelbtoje nutartyje užmiršo įrašyti E. Kusaitės asmens kodą, suėmimo terminą, suėmimo pradžios datą ir kur ji bus laikoma, todėl tą pačią dieną teko parašyti ir antrą nutartį. V. Švedinė nelaukė, kad E. Kusaitė pasinaudotų savo teise pateikti skundą apeliaciniam teismui, kuris, beje, 2011 metų gegužės 10 dieną - t. y. po 19 dienų – ir panaikino šios teisėjos paskelbtą suėmimo nutartį.

Svarbu ir tai, kad išduoti nutarties ,,Tikri nuorašai“ - tik su vienu teisėjos V. Švedienės parašu. Tai rodo, kad priimant nutartį kiti du teisėjai nepasirašė. Tad kas galėtų paneigti, kad vėliau savo parašais jie patvirtino nutartį dėl kolegės spaudimo ar iš neteisinio solidarumo, tiesiog post factum gelbėdami padėtį.

Praėjus dar 8 dienoms, 2011 metų balandžio 29 dieną, Virginija Švedienė vienasmenine nutartimi uždraudė su suimta mergina matytis motinai ir tetai ,,... iki bylos išnagrinėjimo ir nuosprendžio priėmimo...“. Tai yra aiškus prokurorų J. Lauciaus ir M. Dūdos koncepcijos – izoliuoti E. Kusaitę - patvirtinimas. Priminsiu, kad nuo suėmimo Kaune iki pirmojo paleidimo ji išbuvo kalėjime 217 dienų. Akivaizdu, kad teisėjai, užuot aiškinęsi aplinkybes, užsiėmė prokurorų J. Lauciaus ir M. Dūdos kaltinimo pozicijos įtvirtinimu.

Anksčiau ar vėliau informacija apie visus šiuos dalykus pasiekė Vilniaus apygardos teismo pirmininką Artūrą Šumską ir Aukščiausiojo teismo pirmininką G. Kryževičių. Bet jokio vertimo ir sprendimų jie nesiėmė. E. Kusaitės procesas nuo suėmimo pradžios tęsiasi jau 2 metus ir 10 mėnesių ir jau vien ši trukmė yra aiškus ženklas, kad šioje byloje žaidžiami nešvarūs žaidimai.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
16. Tomas J.
(2012-09-20 16:17:00)
(216.218.254.10) Parašė:

Straipsnyje paminėti Vilniaus apygardos teismo teisėjai: JŪRATĖ DAMANSKIENĖ teisėja tapo okupacijos metais, jos atvejis gana išskirtinis. Ji iškart tapo Aukščiausiojo Teismo teisėja, prieš tai nė dienos nepadirbusi jokiame kitame teisme. Prieš tai dirbo LTSR Teisingumo ministerijos Teismų valdyboje. STASYS PUNYS okupacijos metais dirbo sovietinėje prokuratūroje ypatingai svarbių bylų tardytoju. Pažiūrėkit kokie kiti Vilniaus apygardos teismo teisėjai, kuo jie dirbo okupacijos metais, kai viską griežtai kontroliavo TSKP ir KGB? Pavelas Frolovas – dirbo sovietiniu tardytoju, Leonarda Gurevičienė – sovietinė liaudies teisėja; LTSR Teisingumo ministerijos Teismų valdyboje, Arūnas Kisielius – sovietinis prokuratūros tardytojas, Stasys Lemežis – sovietinis prokuroras, Vladislavas Lenčikas – sovietinis teisėjas, Algirdas Auruškevičius - sovietinis teisėjas, Natalija Cikoto - sovietinis teisėjas, Andrius Ignotas – LTSR Vidaus Reikalų ministerijos sovietinis tardytojas, Henrichas Jaglinskis – sovietinis teisėjas, Virginijus Kairevičius – sovietinis tardytojas, Audronė Kartanienė – sovietinė teisėja, Dalia Kačinskienė – LTSR aukščiausiojo Teismo Plenumo ir prezidiumo sekretoriato viršininkė, Rita Kisielienė - sovietinė teisėja Asta Radzevičienė – sovietinė tardytoja, Laureta Ulbienė – sovietinė tardytoja..15. algis
(2012-09-16 07:40:05)
(78.60.2.142) Parašė:

Puiki simboline nuotrauka, simbolizuojanti visa Lietuvos teisinguma ir biografijos , ir poelgiu atzvilgiu.Juk mes visi ,,sudai,, ir jobtvaimat ju poziuriu.Ir uz tai jokiu teismu.Jis juk kasdieniskai ir iprastai issireiske.Jis juk ne pulinys,o toks savas ir artimas.14. savanoriskoncius
(2012-09-15 04:32:25)
(78.58.44.140) Parašė:

Liustraciją reikėjo o ir reikia pradėti nuo teisėjų ir prokurorų, kurie yra KGB spec. patikėtiniai, ypatingai patikrinti,o ir prisiekę Maskvai kad dirbs iki grabo lentos prieš Lietuvą, ką ir daro. Kodėl nebuvo po Lietuvos pripazinimo 1938 metų konstitucija ? Todėl kad pagal ją šitie visi kolaborantai turėjo būti teisiami, o dabar sėdi svarbiausiuose postuose teisia Lietuvos vardu, ir sau pamainą rengia iš naujai užverbuotų. Karjeros laiptais kyla ne pagal darbą Lietuvai, o darbą prieš Lietuvą. Už tai taip iš kailio ir neriasi visokie Lauciai ir Dūdos. Pagal kovo 11 aktą męs tik išstojome iš TSRS, už tai Maskva ir nepripažysta okupacijos . Lietuva tebėr LTSR. Visišką laisvę dar teks išsikovoti.13. tam Bernadera
(2012-09-15 04:12:59)
(78.58.44.140) Parašė:

Jeigu sakot kad patys lietuviai viską daro kad tauta išnyktu, tai tamstai reikia duoti į snukį nes ęsat vienas iš jų. Šie pezalai kad lietuviai šiokie ir tokie primesti mūsų priešų, o negalvojantys juos kartoja ir kartoja kol tuom patiki. O patikėję pradeda taip daryti. Tai naudinga mūsų priešams. Istorija įrodo kad yra turim kuo didžiuotis, apie tai ir kalbėkim.12. Alvydas
(2012-09-14 17:32:43)
(78.62.107.160) Parašė:

Citata: ...Kas nori tikrai ištarti garsą, tam neužtenka jis paskaityti raštu išreikštas, tas turi savo ausimis išgirsti , kaip jis tariamas. Taip ir teisėjas: norėdamas ką teisingai invertinti ir išspręsti, jis turi ne tik instatymą išmanyti, bet ir savo sąžinės garso insiklausyti. ... Iš Lietuvos Prezidento A. Smetonos kalbos, pasakytos 1933 09 15 Teismų atstovams. Kalba netaisyta. Ar nereiktų mūsų teisėjams (ir ne tik) atidžiai perskaityti visą kalbą ir labai giliai susimastyti, ar dar juose likęs nors mažytis sąžinės trupinėlis?11. justas
(2012-09-14 08:45:48)
(158.129.202.57) Parašė:

Nesuvokiama, kodėl pedofilijos byloje pakviesti liudininkai liudyti apie mergaitės tėvą.? Juk teisiamas ar išteisinamas ūsas! Tad ir liudininkai turi būti tie, kurie ką žino apie ūsą ir jo santykius su stankunaite ir mergaite. Negi teismas dabar vertina mergaitės tėvą, kuris paaukojo gyvybę už ją. Jei jau kas nori kalbėti apie tėvą tai reikėtų teisėsaugos paklausti: KODĖL NEBUVO REAGUOJAMA Į 200 KEDŽIO PAREIŠKIMŲ PEDOFILIJOS KLAUSIMU? KADA ATSAKYS TIE, KURIE DĖL TO KALTI?10. Bernadera
(2012-09-14 08:24:41)
(78.60.97.251) Parašė:

Kuria sriti bepaimsi korupcija,melas ,smeistai,vagystes,zmogzudystes.Dabar jau niekas neveza i Sibira,nekankina ,tai patys lietuviai viska daro gad tauta isnyktu,vieni kitus engia .ir nereikia tu skambiu fraziu kokie mes vieningi ,protingi ir darbstus.Niekam tikusi musu tauta ir tai jau nebekelia abejoniu.Kaimynas kaimyna uzmus uz 10 cm zemes,verslininkai kaip gali engia darbuotojus.Tautos intelektas pragertas,motinos zudo savo vaikus.Jeigu dar 20 procentu yra normaliu zmoniu,tai jie isvaziuoja.Pabandykite man papriestarauti.Reikia ismokti i save paziureti is sono,tada viskas matosi objektyviau9. ....
(2012-09-14 02:48:26)
(64.53.249.79) Parašė:

Galima rasyti ka nori, o priesai lietuvai reikalingi, jei ju nera.....Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras