2023 m. gruodžio 9 d.

 

Konstitucijos priešas – LR KT pirmininkas Dainius Žalimas

20
Paskelbta: 2019-10-03 07:23 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas.
Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas.

Neįtikėtina, negali būti ir iš viso visa tai yra nesąmonė, kad LR Konstitucijos priešu, tiksliau sakant Valstybės priešu gali būti Konstitucijai prisiekęs LR Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Šitą mintį reiktų vyti kuo toliau ir kuo greičiau. Bet negali nuvyti, nes tokie jo teiginiai kaip „Seimo narių rinkimas vienmandatėse apygardose nedera su Konstitucijos logika“ verčia patikėti [1], kad su LR KT pirmininku yra kažkas tokio labai negerai. Vėl atsiranda taip vadinama „Konstitucijos logika“, kas yra sinonimas tos seniai išjuoktos LR KT pirmininko Egidijaus Kūrio “Konstitucijos dvasios”.  

Nėra čia reikalo aiškinti, kad gali būti „įstatymo dvasia“ formuojama pagal įstatymo raidę, bet ne  atmetant įstatymą. Įstatymo dvasia tai toks supratimas žmogaus galvoje apie įstatymą, kai jis jį skaito ir kaip supranta tai ką skaito. O kiekvienas žmogus turėdamas skirtingą išsilavinimą gali tą patį įstatymo sakinį suprasti skirtingai. Nežiūrint į tai visuomet galutinis autoritetas priklauso ne tam kuris supranta, nesupranta ar savaip traktuoja, o priklauso pačiam įstatymui, šiuo atveju Konstitucijai, jos tekstui. Kitaip tariant jeigu klausomasi aiškintojo, tai gali atsitikti taip, kad ne įstatymas turi viršenybę, o aiškintojas. O teisinėje demokratinėje valstybėje privalu yra ĮSTATYMO VIRŠENYBĖ, o ne aiškintojo viršenybė. Tai čia ir turime, kad LR KT pirmininkas Dainius Žalimas yra aiškintojas, tačiau jokiu būdu jis nėra įstatymas.

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė veikdama pagal Konstituciją „teikia Seimui trijų Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus Konstitucinio Teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti Konstitucinio Teismo pirmininko kandidatūrą“ pateikė Seimui skirti LR KT pirmininku Dainiaus Žalimo kandidatūra ir Seimas paskyrė. Vadinasi atsakingais už Dainiaus Žalimo tapimą LR KT pirmininku yra LR prezidentė Dalia Grybauskaitė ir LR Seimas.  

Neturėtų toks paskyrimas ką nors nustebinti, nes prezidentė Dalia Grybauskaitė yra taip pat antikonstitucininkė [2] prisiekusi Konstitucijai. O LR Seimas niekaip negali nusižeminti kitaip, todėl taip pat yra antikonstitucininkai [3, 4, 5].

Taigi Seimo rinkimų (55 str.), savivaldybių rinkimų (119 str.) ir prezidento rinkimų (78 str.) konstitucinės principinės vertybinės nuostatos yra vienodos: privalo būti renkami remiantis visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu. Taigi Konstitucijoje yra įtvirtintos visiškai vienodos rinkiminės nuostatos, vertybės, kaip turi būti privalomai vykdomi rinkimai Lietuvoje. Ar tos vienodos rinkiminės privalomos nuostatos yra traktuojamos vienodai?

Kai žinia, LR prezidentas yra tikrai renkamas lygia ir tiesiogine teise ir kiekvienas rinkėjas turi VIENĄ BALSĄ. LR Seimo rinkimuose yra iš esmės pažeidžiamos konstitucinės nuostatos [3, 4, 5], nes yra pažeidžiama  lygi ir  tiesioginė rinkimų teisės. Savivaldybių rinkimuose yra absoliučiai atmetama lygi ir tiesioginė rinkimų teisė. Taigi visais trimis atvejais tos pačios vienodos rinkimų konstitucinės nuostatos yra traktuojamos iš esmės skirtingai. Tai kas yra vienoda negali būti traktuojama skirtingai.

Kodėl partiniai sąrašai yra antikonstituciniai? Todėl, kad juose yra atmetama pagal Konstituciją privaloma lygi ir tiesioginė rinkimų teisė. Sąrašuose esantys asmenys neturi lygių teisių patekti į Seimą, taip pat už juos yra nebalsuojama tiesiogiai, o tik per sąrašą.

Taigi Lietuvoje iš esmės vyksta Seimo ir savivaldybių antikonstituciniai rinkimai ir valdžia Seime ir savivaldybėse yra neteisėta, nelegitimi.

Jau kam kam, o jau LR KT pirmininkui yra PRIVALU žinoti LR KT 2015-10-10 išaiškinimą dėl konstitucinės lygios rinkimų teisė turinio [6, 3, 4, 5]:

„2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.“

Visiškai aiškiai LR KT išaiškina, kai kalba eina apie lygias vienmandates apygardas ir kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą. Jokių daugiamandčių apygardu, jokių partinių sąrašų nėra. Tik hibridininių stribų, antikonstitucininkų galvose tokie dalykai gali pasivaidenti „konstitucinių dvasių“ ar „konstitucinių logikų“ pavidalu, nes pagal Konstituciją privalu lygios apygardos ir „vienas rinkėjas – vienas balsas“. Kaip gali taip atsitikti, kad LR KT pirmininkui yra niekaip nesuprantama, kas yra LR KT išaiškinta? Gal kokių protinių sugebėjimų trūksta?  O gal viso labo Vilniaus universiteto teisininkų ruošimo spragos?

Kaip rašoma Vikipedijoje Dainius Žalimas „1991-1996 m. VU Teisės fakultete – vienpakopes teisės studijas, įgijo teisininko kvalifikaciją” ir  „Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas tarptautininkas, Vilniaus universiteto (VU) profesorius, Mykolo Romerio universiteto (MRU) docentas, VU Teisės fakulteto (VU TF) Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto vadovas, Lietuvos Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkas, Nuolatinio arbitražo teismo narys, buvęs LR krašto apsaugos ministro teisės patarėjas.“ Tai kaip tokie gali paruošti teisininkus, kai nesupranta kas parašyta Konstitucijoje ir net LR KT išaiškinime. Jau anksčiau rašiau apie Vilniaus universiteto teisininkų bankrotą [7].  Straipsnį [7] išsiuntinėjau VU, MRU ir VDU teisininkams. Sekė absoliuti tyla, jokio atsakymo. Gal protiškai neįgalūs? Greičiau konstituciniai nusikaltėliai, Lietuvos naikintojai, hibridiniai stribai, penktoji kolona. O ar Seimas gali ką nors pakeisti, kai patys yra antikonstitucininkai? Lietuva yra okupuota, Lietuvos laisvė yra hibridinių stribų nelaisvėje.

LR KT pirmininko Dainiaus žalimo argumentai

D.Žalimas sako [1]: „Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas sako, kad Seimo narių rinkimas vienmandatėse apygardose sunkiai dera su Konstitucijos logika, nes parlamentarai turi atstovauti ne vienai bendruomenei, o visai tautai.“

Visiško supratimo neturi. Visai tautai atstovauja prezidentas išrinktas visoje Lietuvoje. Gi Seime privalu turėti rinkimų apygardose išrinktus Seimo narius. Taip ir aiškina LR KT.  Išrinktus ne bet kaip, o pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Tokia yra Europos teisė, JT teisė, LR Konstitucija, LR KT išaiškinimas ir sveikas protas, kurio LR KT pirmininkas D.Žalimas galimai neturi? Imkim, kad JAV. Tenai rinkėjas taip pat turi tik vieną balsą, kai renka Senato arba Atstovų rūmų narį ir renka ne pagal sąrašus, pagal tam tikras rinkimų apygardas arba kiekviena valstija. Nieko naujo, taip veikia demokratija. Kai renkama pagal sąrašus, tai visiškai neaišku kam yra atstovaujama, kartu visiems ir niekam.

„Mūsų mišrioji rinkimų sistema kelia abejonių, sakyčiau, ji net sunkiai dera su Konstitucijos logika“, – paskelbtame komentare sakė D.Žalimas. [1].

Mišrioji rinkimų sistema visiškai neatitinka Konstitucijos, nes daugiamandatė apygarda niekaip negali būti lygi vienmandatei apygardai. Niekaip negali būti vienas kitam lygu, jei yra mišru arba kitaip tariant skirtinga. Tai kas yra skirtinga negali būti lygu. Tai elementaru. Tačiau ar gali VU profesorius, alumnas ir LR KT pirmininkas D._Žalimas niekaip to suprasti? Čia jokių abejonių kilti negali, na nebent žmogus nepasitiki savo protu arba yra sąmoningas, tyčinis teisės pagrindų naikintojas.

„Pasak jo, Seimas turi diskreciją pasirinkti rinkimų sistemą, tačiau parlamentaro – tautos atstovo – statusas reiškia, kad Seimo narys negali atstovauti kuriai nors teritorinei bendruomenei ar rinkimų apygardai, o privalo atstovauti visai tautai.” [1].

Visiškai teisinga, Seimas turi diskreciją pasirinkti rinkimų sistemą, tačiau tikrai ne bet kokią, o tik tokią, kai Seimas sudaromas iš Tautos atstovų tokiu būdu kai  141 Seimo narys renkamas ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

Taigi 141 Seimo narys yra Tautos atstovai, o ne kiekvienas atskirai visos Tautos atstovas. Prezidentas atstovauja visai tautai. Taigi turėtumėme pastebėti, kad būtent LR Konstitucija apibrėžia rinkimų sistemai reikalavimą rinkti 141 Seimo narį tame tarpe „lygia ir tiesiogine rinkimų teise“ ir ne kitaip. Deja, Lietuvoje yra kitaip, antikonstituciškai, nelegitimiai ir tai labai naudinga istoriškai labai gerai organizuotoms kgb ir kompartijos gaujoms, pasilikusiam okupantui.

Anot D.Žalimo, dabar, balsuojant apygardose, nelaimėjusį kandidatą parėmusių rinkėjų balsai faktiškai dingsta, jiems, galima sakyti, neatstovaujama.[1].

Iš esmės D.Žalimas turi tokią labai ydingą nuostatą, kad balsuojant apygardose rinkėjų balsai faktiškai dingsta, jei rinkėjo kandidatas pralaimi. Taip jau yra demokratinėse rungtynėse visiškai natūralu, kad visi negali laimėti. O išrinktas Seimo narys atstovauja visus apygardos rinkėjus, visus apygardos piliečius nepriklausomai nuo to ar tas rinkėjas už jį balsavo ar ne. Jau šitiek tai tikrai elementariai turėtų D.Žalimas suprati. O nesupranta? Vargas dėl proto?

„Taigi proporcinė rinkimų sistema, mano manymu, būtų logiškiausia, labiausiai atitinkanti Seimo narių, kaip visos Tautos atstovų, statusą ir savaime pašalintų vieną iš galimų Seimo narių interesų konfliktų. Be to, neliktų mažo rinkėjų aktyvumo problemos pakartotiniuose Seimo rinkimuose atsilaisvinus Seimo nario vietai, dabar nesiekiančio net 20 procentų, nereikėtų steigti ir rinkimų apygardų vien užsienyje gyvenantiems lietuviams“, – sakė D.Žalimas. [1].

Matome, kad LR KT pirmininkas D.Žalimas neturi net pačio elementariausio teisinio mąstymo, nes jo manymu, kad logiška yra tai, kas antikonstituciška. Kaip taip gali atsitikti, kad LR KT pirmininkas D.Žalimas agituoja prieš konstitucines vertybes, kad Seimas būtų renkamas lygia ir tiesiogine rinkimų teise. Čia tiesiog nėra pasirinkimo, nėra vietos sąrašiniams rinkimams, nes rinkėjas turi balsuoti tiesiogiai už jam patinkantį kandidatą į Seimą lygiose apygardose ir turėti tik vieną balsą. Kaip taip gali atsitikti su žmogaus protu, su D.Žalimo protu, kad nepripažinti Europos teisės, JT teisės, LR Konstitucijos kuriai prisiekia ir LR KT išaiškinimo, kuris privalomas ir LR KT teisėjams, LR Seimo nariams. Tai galima paaiškinti tik tuo, kad asmuo, tai yra D.Žalimas, sąmoningai ir tyčia veikia prieš LR Konstituciją ir turėtų būti apkaltos proceso tvarka pašalintas iš pareigų, kaip šiurkščiai sulaužęs priesaiką. Problema tame, kad ir Seimo nariai yra tokie patys antikonstitucininkai.

Gal čia koks nors atsitiktinumas, gal čia koks nesusipratimas? Jokiu būdu, LR KT pirmininkas Dainius Žalimas ir kitais klausimais atvirai, tyčiniai niekina LR Konstituciją, kad ir dviejų pilietybių klausimu. Konkrečiai 2017-10-20 LR KT privalomas išaiškinimas (konstitucinis imperatyvas) sprendime Nr. KT14-S7/2017 „ .... įstatymų leidėjas negali paneigti pilietybės instituto prigimties ir prasmės, jis turi paisyti konstitucinio reikalavimo, kad Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu tik atskirais įstatymo nustatytais atvejais.“ pavertė „niekas negali būti“. Kartu noriu pastebėti ir pabrėžti, kad šio konstitucinio imperatyvo niekaip negali paneigti nei Seimas, nei pats LR Konstitucinis Teismas, ką jis ir bando padaryti apgaulės, aferizmo, žodinių machinacijų būdu. Tai yra Lietuvos valstybėje ne įstatymas yra įstatymas, o jo aiškintojas yra įstatymas. Taip yra paneigiamas teisinis įstatymo viršenybės principas. Apie tai visa medžiaga LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltai yra pateikta 2019-03-18 straipsnyje [8] su nuorodomis. Konstitucijos nuostatą “kartu gali būti” paversti nuostata “niekas negali būti” gali tik ypatingai angažuotas antikonstitucininkas, Vilniaus universiteto alumnas.  Tačiau Seimas, kaip antikonstitucininkų IRŠTVA [9] gina kitą savo paskirtą antikonstitucininką Dainių Žalimą.

Tame tarpe platindamas straipsnį paminėtose valstybės įstaigose [8] prašiau:

„Prašau Lietuvos valdžią, Seimą visu rimtumu svarstyti ir įvykdyti apkaltą LR KT pirmininkui D.Žalimui už tyčiojimąsi iš LR Konstitucijos, savo priesaikos bei protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų.
Prašau spaudos pagal galimybes, atspausdinti šią santrauką žemiau, kad dalykas būtų viešas ir kiekvienas LR pilietis turėtų galimybes analizuoti ir spręsti LR KT pirmininko D.Žalimo kaltės dydį tyčiojantis iš Konstitucijos ir atnešant LR piliečiams didelę žalą paminant jų konstitucines teises.
Prašau LR Seimą, LR Vyriausybę, LR Konstitucinį teismą, Prezidentūra užregistruoti šį dokumentą. Užregistravimas bus publikuojamas  viešai, o taip pat bus publikuojami tie, kurie neužregistruos ir nesvarstys. Tie bus atsakingi.
Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas“

Kartu pastebėsiu, kad straipsnyje [1] parašytas propagandinis teiginys „Šiuo metu vienmandatėse apygardose išrenkamas 71 Seimo narys, o 70 parlamentarų renkami daugiamandatėje apygardoje, taikant proporcinę sistemą.“ iš esmės yra gudrus aferistinis melas. Sąrašiniai yra renkami ne vien daugiamandatėje apygardoje, tačiau ir vienmandatėse apygardose. Todėl Seime yra beveik visi sąrašiniai išskyrus penkis save išsikėlusius. Prie šio skaičiaus reiktų pridėti paskutinių 2019-09-08 rinkimų rezultatus, kur dėl trijų vietų Seime rungtyniavo vienmandatininkai, kai kurie gal ir nebuvo partijų sąrašuose.

Išvada: LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo veikla yra aiškiai antikonstitucinė, nukreipta prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus ir taip griauna valstybę. Beprasmiška prašyti antikonstitucinio Seimo daryti apkaltą antikonstitucininkui.

Literatūra:

1. 2019-10-02  Straipsnis „Dainius Žalimas: Lietuvos rinkimų sistema sunkiai dera su Konstitucijos logika“

2. 2016-06-14 straipsnis „JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ“

3. 2016-09-11 straipsnis „ULTIMATUMAS  Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“

4. 2016-12-08 straipsnis „Seimo konstituciniai nusikaltėliai“

5. 2017-03-11 straipsnis „Okupuota nepriklausomybė“

6. 2015-10-20 LR KT Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“

7. 2019-05-02 straipsnis „Vilniaus universiteto teisininkų bankrotas”

8. 2019-03-18 straipsnis „LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos“

9. 2019-09-30 straipsnis „Irštvoje siautėja čekistai“

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
20. >senis šaltis
(2019-10-05 17:26:45)
(86.38.2.82) Parašė:

Ne, tai ne isterija... Desperacija.19. "daktare"
(2019-10-05 16:46:04)
(185.220.101.0) Parašė:

Va pabendrauk su seniu salciu, esi jo vertas.18. -dr. Jonas Ramanauskas
(2019-10-05 16:44:12)
(86.38.2.82) Parašė:

Tam(i) padarui konstitucijos klausimai_ kaip kiaulei Pitagoro teoremos. Juk seniai tai suprantate.17. >16. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2019-10-05 16:40:06)
(185.220.101.0) Parašė:

Kad zabalas esi tamsta. Skaitau Konstitucija, o tavo marmalyne siulai skaityti? Astuntoko pezalai.16. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2019-10-05 16:34:40)
(98.213.209.6) Parašė:

to "13". Labai teisingai rašai "Lietuvos konstitucija skirta Lietuvoje gyvenantiems". Tai ir vykdykite Konstituciją, ko spyriojiesi, kaip koks čekistinis žabalas. Dairaisi po Europą, kai Lietuva privalo laikytis Europos teisės, LR Konstituicijos, LR KT išaiškinimo. Ar moki, žabale, skaityti, kas parašyta? Atsakymas: žinoma, kad moki skaityti, todėl ir pasiutimas ima nuo to kas parašyta.15. >senis šaltis
(2019-10-05 16:20:38)
(86.38.2.82) Parašė:

Atsigavai? Kur gi ne... Ir Venckienei liūdnos žinios, ir Dr.Jonas pasirodė.14. >12. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2019-10-05 16:00:03)
(185.220.101.0) Parašė:

"daktare" kada atsakineji i klausimus, reikia ir atsakyti, o neskiesti savo mantru apie cekistus ir kokie kiti buki. Didesnio "daktaro" nesugebancio atsakyti ir tiek pripilstyti is tuscio i kiaura ir nieko i pacio kabutese rasoma klausima, dar reikia paieskoti, greiciausiai ir nerastum. Tai ar akademinis issilavinimas neleido surasti kokios dar salys is EU naudoja tokia rinkimu sistema, kaip Lietuvoje?13. >12. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2019-10-05 15:40:47)
(185.220.101.0) Parašė:

Geriau patyletum. Visi cekistai pabego i uzsienius, kaip ir Smetona ir kiti zydsaudziai. tamsta, kiek zinoma, irgi pabegai. Lietuvos konstitucija skirta Lietuvoje gyvenantiems, o prie ko cia tamsta tada? Ir dar cekistas. Tokius zodzius gali naudoti tik uzkietejes lanzbergio bendrazygis. Lietuvoje, jau daugelis tokiu pavadinimu nera girdeje, nes gyvena ateitimi, o ne praeitimi.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras