2023 m. birželio 11 d.

 

Kreivame korupcijos veidrodyje – konservatorių grimasos

11
Paskelbta: 2016-09-28 13:02 Autorius: Prof. habil. dr. Gediminas Merkys
Konservatorių siūlomas naujas planas (senieji planai nesuveikė) turėtų išgelbėti Lietuvą. Kai 2016 m. Seimo rinkimus laimės konservatoriai, didės atlyginimai ir pensijos, išvykusieji sugrįš, eksportas augs, suklestės regionai, Lietuva eis sėkmingų valstybių keliu, nebenyks kaimai ir miesteliai, kiekvienas norintis gaus gerą išsilavinimą, bus sukurta galimybė dirbti ir užsidirbti visoje Lietuvoje, bus užtikrintas ekonomikos augimas, bus sukurta europietiška gerovė ir t. t. Nuotraukoje konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis. Nuotr. facebook.com.
Konservatorių siūlomas naujas planas (senieji planai nesuveikė) turėtų išgelbėti Lietuvą. Kai 2016 m. Seimo rinkimus laimės konservatoriai, didės atlyginimai ir pensijos, išvykusieji sugrįš, eksportas augs, suklestės regionai, Lietuva eis sėkmingų valstybių keliu, nebenyks kaimai ir miesteliai, kiekvienas norintis gaus gerą išsilavinimą, bus sukurta galimybė dirbti ir užsidirbti visoje Lietuvoje, bus užtikrintas ekonomikos augimas, bus sukurta europietiška gerovė ir t. t. Nuotraukoje konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis. Nuotr. facebook.com.

2012 m. kadenciją bebaigianti A. Kubiliaus Vyriausybė iš ES Socialinio fondo lėšų spėjo Kauno miesto savivaldybei pamėtėti bemaž vieną milijoną litų – „minkštajam“ projektui - valdininkų ir politikų kvalifikavimui. Buvo tai padaryta per LR VRM, kuri kuruoja savivaldybes ir valdininkų mokymą. Visai padori minkštam projektui 742 tūkst. sumelė buvo atseikėta iš Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos lėšų (priemonė: „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“).

Laimėtas ir realiai prafinansuotas Kauno valdininkų kvalifikavimo projektas buvo paprastas, kaip trys centai. 106 Kauno savivaldybės valdininkai ir specialistai tiesiog nukreipiami vakarais po darbo pastudijuoti II-os ir III-ios pakopos studijų modulių valstybiniame universitete. Tai yra – laikinai pastudijuoti magistrantūroje ir doktorantūroje. Viešą pirkimą kvalifikavimo paslaugoms laimėjo P. Baršausko vadovaujamas KTU. Savivaldybė pasirašė su KTU paslaugų teikimo sutartį (2012-07-30 Nr. SR-0573). Sutarties „signatarai“ – administracijos direktorius D. Ratkelis ir rektorius P. Baršauskas. Pagal sutartį 90 žmonių 2012-2013 m. buvo nukreipti pastudijuoti KTU „Viešo administravimo regionų plėtros programos“ magistrantūros modulių. O 16 išrinktųjų nuėjo studijuoti „specializuotos ekonomikos programos“ doktorantūros modulių. Mokėsi visa valdininkija tarsi nuo staklių nušokę pokario komjaunuoliai, vakarais - nuo 17.30 iki 20.30. Nemaža dalis kvalifikacijos kėlimo projekto dalyvių vėliau susimokėjo papildomai iš asmeninių lėšų maždaug po 3 tūkst. litų (už baigiamojo darbo modulį ir darbo gynimą) ir gavo magistro diplomus. Kiti tiesiog liko tenkintis akademinėmis pažymomis apie išklausytus modulius.

Iš pirmo žvilgsnio, kas čia blogo, na, įsiliejo savivaldybės valdininkai, specialistai laikinai į aukštąsias universitetines studijas, gal visgi realių žinių greta pažymų bei diplomų buvo įsisavinta?

Deja, daugelio nuomone, visas projektas iš tolo trenkia korupcija, interesų konfliktais, protekcionizmu, naudojimusi tarnybine padėtimi bei piktnaudžiavimu tarnyba. Maža to, šis projektas, kad nesakytume afera, yra tarsi ciksinti bombelė ne tik po KTU ar Kauno savivaldybe, bet ir po Lietuvos valstybe. Piktnaudžiaujant išleistas lėšas gali tekti grąžinti atgal į ES.

Prasukinėjant šį, atsiprašant, projektą, Lietuva, konkrečiai A. Kubiliaus vyriausybės Vidaus reikalų ministras R. Palaitis bei jo pavaldiniai, grubiausiai pažeidė ES Socialinio fondo nuostatas bei reikalavimus. Šis ES fondas iš principo nefinansuoja jokių rutininių veiklų, kurios ir taip yra valdžios ar savivaldybių vykdomos. Kas nors iš Socialinio fondo finansuojama tik tuo atveju, jei projekte yra pasiūloma nauja idėja, sukuriama nauja išliekamoji vertė.

Tarkime, „Caritas“ arba savivaldybė savo įsteigtoje valgykloje kasdien karštu maistu pamaitina kokį šimtą varguolių. Ateitų kažkas ir pasakytų, pamėtėkite mums ES paramos ir mes paimsime papildomai maitinti dar 10-12 benamių... Tai būtų visiškas absurdas ir ES Socialinio fondo politikos bei vertybių išniekinimas. ES Socialinis fondas ką nors panašaus finansuotų tik tokiu atveju, jei greta rutinine tvarka seniai teikiamos paslaugos atsirastų kažkas naujo. Sakykime, būtų sukurta ir realiai išbandyta benamių reabilitacijos, jų požiūrio į save ir savo gyvenimą keitimo metodika. Privalo būti diegiama, tegul ir labai lokaliai, bet kokia nors nauja socialinė praktika. Maža to, tokia nauja metodika ar socialinė praktika turėtų būti detaliai aprašyta, išrecenzuota, išbandyta, o patirtis ir rezultatai išviešinti. Todėl, kad šia patirtimi ir nauja informacine pridėtine verte galėtų pasinaudoti visi kiti giminingų sektorių darbuotojai bei institucijos. ES socialinis fondas paprastai tik šitokius naujumu ir pridėtine verte pasižyminčius projektus ir tefinansuoja. Tai yra oficialiai įvardinta fondo nuostatuose, tiksluose, viešai deklaruojamoje politikoje.

O Marijos žemėje įvyko štai kas – 106 savivaldybės valdininkai, išrinkti politikai ir specialistai tiesiog buvo laikinai įlieti į valstybiniame universitete rutinine tvarka ir taip teikiamų studijų paslaugų masinį srautą... Jokie nauji studijų moduliai, jokia nauja studijų programa ar mokymosi sistema, adaptuota būtent jau patyrusių savivaldybės valdininkų bei specialistų poreikiams, kuriama ir išbandoma nebuvo. Joks intelektinis produktas, jokia nauja praktika ar patirtis nesukurta. Oficialus projekto veiklų aprašas apgailėtinas. Demagogijos laipsniu jis netgi kažkuo primena 1940 m. sovietų politruko kraštutinai primityvią agitaciją. Vietoje konkrečių projekto veiklų, priemonių surašyti ištįsi puslapiai virkavimų bei citatų apie būtinybę kelti Lietuvos valdininkų lygį... Kaip apverktų problemų sprendimas pasiūloma „geniali“ idėja – tiesiog nukreipti valdininkus laikinai pasitrinti studentų suoluose...

106 nauji klausytojai nuo anuometinio bendro studijuojančiųjų srauto KTU, tesudaro mažytį nuošimtį – šaukštas vandens mariose.... Ir už tai atseikėta bemaž milijonas viešų lėšų. Anuometinė konservatorių Vyriausybė ir jos ministras, taip pat jo pavaldiniai, atsakingi už paramos skirstymą, neturėjo teisės tokį makulatūrinį projektą patvirtinti. Bet patvirtino. Kas dabar paneigs, kad nebuvo skambučio ar žodinio nurodymo („zadanijos“) iš viršaus? Dabar Lietuvai gali tekti grąžinti ne pagal paskirtį išleistas ES fondo lėšas. Dabar galima tik spėlioti, kiek žymiai vertesnių projektų nepraėjo atrankos, atsidūrė šiukšliadėžėje vien todėl, kad konservatorių vyriausybė pašildytų vieną iš savo merų, o šis pamalonintų konservatoriams simpatizuojantį rektorių.

Prancūzišką sentenciją „ieškokite moters“ šį kartą pakeiskime posakiu „kam tai naudinga“? Visi pagrindiniai nelemtos naudos gavėjai ir šiandien šviečia iš tolo, tarsi raudonviršiai ant miško paklotės. Minėtus 90 klausytojų, kurie klausė tik magistro modulių, iš analizės akipločio patraukime. Tarp jų, berods, tik vienas rinktas politikas, nėra ten ir labai stambių viršininkų. Sakykime, pastudijavo žmogeliai ir tiek, palinkėkime jiems nepamiršti įgytų žinių...

Kas kita, jei žvilgtelsime į 16-kos išrinktųjų, nuėjusių klausyti elitinių ekonomikos doktorantūros modulių, personalinę sudėtį. Ogi ten iškiliausi Kauno Tarybos konservatoriai, rinkti politikai, aukšti savivaldybės valdininkai, įtakingųjų broliai, sesės, žmonos... Sąrašą puošia – ilgametis meras A. Kupčinskas, E. Gudišauskienė, M. Panceris, R. Skilandis, A. Cechanavičius, E. Ratkelienė, Derliūnai (Kęstutis ir Andrius). Ten atsirado ir keli kitų partijų atstovai – A. Ručienė, A. Orlauskas. Tik socialdemokratų, liberalų, jaunalietuvių ten nėra. Matyt, iki iškilių ekonomikos doktorantūros studijų jie dar nepriaugo intelektualiai, tokių tik konservatorių gretose susikaupė.

Dalis minėtų politinių veikėjų ir šiandien kandidatuoja į LR Seimą. Kodėl, kokiu tikslu? Gal todėl, kad vėl pasinaudoti padėtimi? Doktorantūros modulio 1 kredito kaina, kuri labai nesikeitė, yra maždaug 90 eurų. Išklausęs projekte numatytus 4 modulius, po 9 kreditus, kiekvienas iš 16-kos išrinktųjų, jei būtų į KTU atėjęs iš gatvės, tąsyk būtų turėjęs susimokėti iš asmeninių lėšų maždaug po 3240 eurų (apie 11,2 tūkst. Lt). Net ir tuo atveju, jei kažkas turi kapšą pinigų, priėjimas prie trečios pakopos studijų yra garantuotas, kaip liaudis sako, „ne kožnam pabažnam“. Ir visai pagrįstai. Tarkime, Tamsta esi elitinę kompetenciją turintis teisininkas, toks, kaip politikė ir advokatė A. Ručienė. Tai automatiškai nereiškia, kas esi pasirengęs įšokti į studijų procesą ir studijuoti doktorantūros lygmens „makroekonominės analizės“ 9 kreditų apimties modulį. Vaizdžiai tariant, ne kiekvienas universitetą pabaigęs talentingas agronomas galėtų iš karto eiti ir prasmingai studijuoti, tarkime, mikrochirurgiją... Tai – profanacija, viešų pinigų, laiko ir organizacinių sąnaudų išmetimas į balą. Tai primena prekybą diplomais ir prestižingais edukaciniais sertifikatais... Dėl panašių „šposų“ 2011 m. atsistatydino London School of Economics direktorius seras H. Davies. Pasirodo, prestižinis britų universitetas pasismagino Kadafio pinigėliais (1,5 mln. svarų) ir 2008 m. suteikė diktatoriaus sūneliui daktaro laipsnį... Toliau, būrys vakarų Vokietijos politikų, bandę neskaidriai apsilaipsniuoti, dėl viešosios nuomonės spaudimo buvo pastumti iš pareigų ir politikos, sudėjo atgal anuliuotus diplomus... Iš karto raminu P. Baršausko rėmėjus ir gerbėjus – tokie, kaip šis, neatsistatydina. Tokie anonsuojami būsimos konservatorių vyriausybės švietimo ir mokslo ministrais.... Kad Lietuvos universitetuose būtų daugiau verslumo, daugiau mainų ir prekybos...

Kai kurie nelemto savivaldybės ir KTU sandorio epizodai primena anekdotą. Savivaldybės departamento vadas A. Cechanavičius pats asmeniškai ir paslaugų priėmimo aktą pasirašė, pats ir doktorantūros modulius klausė.... Visai, kaip sovietinėje dainuškoje apie samagoną – „patys verdam, patys geriam“ (sami varim, sami pjom). Dar vienas apgailėtinas momentas. Dalis valdininkų, praturtinusių už viešas lėšas savo individualią sąmonę „makroekonominės analizės“ doktorantūros moduliais, netrukus buvo naujos V. Matijošaičio administracijos išmesti iš pareigų. Matyt, buvo už ką. Beje, projekto dokumentacijoje ir sutartyje egzistuoja punktas, kuris įpareigoja projekto laimėtoją pasirūpinti, kad investicijos į valdininkų kvalifikaciją neprapultų, būtų naudojamos bent 5 metus...

Aukštieji Kauno valdininkai ir rinkti politikai su būreliu konservatorių priešakyje peržengė raudoną liniją, naudojosi tarnybine padėtimi ir protegavo savo karjerą, puošė savo asmeninį CV viešomis lėšomis, pažeisdami įstatymus. O kas besuskaičiuos, kelintą raudoną liniją peržengė P. Baršauskas? Akivaizdu, kad raudoną liniją peržengė ir A. Kubiliaus ministras, jo vadovaujami aukštieji valdininkai, vertinę ir patvirtinę planinius ES paramos projektus. Kadangi ES fondo lėšos buvo iššvaistytos nepagrįstai, tai gal ponai norėtų jas solidariai sugrąžinti? Gal atstatysite teisingumą savo iniciatyva, be Briuselio ir Socialinio fondo raginimo? Ar visgi teks prašytis Europos audinio rūmų pagalbos? Ypač atgrasu tai, kad įsisavinant ES Socialinio fondo lėšas, yra apdergta Lietuvos akademinė sfera, kuri iki šiol buvo daugiau ar mažiau skaidri ir korupciniuose piktnaudžiavimuose neprasmegusi.

Kodėl bemaž visą milijoną „minkštojo“ projekto lėšų viešo pirkimo būdu „įsisavino“ būtent KTU? Pats vienas? Kodėl korupcija dvelkiantis stambus laimikis nuo įžūlių kortininkų stalo subiro į vieną lagaminėlį? Jei jau Kubiliaus Vyriausybėje buvo nuspręsta, paminant ES socialinio fondo taisykles, „pašildyti“ Kauno savivaldybę ir miestą, tai tikrai buvo galima sužaisti sąžiningiau. Buvo galima, grojant prastai muzikai, išlaikyti orią miną. Tiesiog II-os ir III-ios pakopos modulių derinuką buvo galima viešų pirkimų būdu susirankioti iš visų Kauno universitetų, konkurso tvarka atsirenkant tai, kas geriausia.

Toliau, keli faktai žmonėms, gebantiems mąstyti savarankiškai. Anuometinis ir dabartinis KTU rektorius P. Baršauskas šiuo metu yra oficialiai įvardintas švietimo ir mokslo ministru būsimoje Konservatorių daugumos vyriausybėje. Dabartinė KTU prorektorė J. Šiugždinienė anuometinėje A. Kubiliaus vyriausybėje ėjo aukštas pareigas, buvo Vyriausybės kanceliarijos departamento vadove, netgi Vyriausybės kanclerio pirmąja pavaduotoja. Ar kartais ne čia slypi pirminis galios, drąsiai peržengti ne vieną raudoną liniją, šaltinis? Paminame ES Socialinio fondo taisykles, nueidami nuo valdžios spėjame Vyriausybėje ir šakinėje ministerijoje palaiminti, pridengti akivaizdžiai makulatūrinį projektą, apipilame dotacijomis partijos bičiulių būrelį, aktyviai viešomis lėšomis paformuojame jų CV. Galiausiai, tyliai, neoficialiai prakontroliuojame, kad bemaž vieno milijono dydžio laimikis nueitų į SAVO rektoriaus ir į reikiamo universiteto kasą. Paskui tame universitete gauname prestižines ir gerai apmokamas dekanės, o vėliau ir prorektorės pareigas...

Kas paneigs, kad tuo nelemtu makulatūriniu, ES vertybes ir politiką paminančiu, projektu nebuvo apdairiai parengtas nusileidimo takelis aukštai Vyriausybės kanceliarijos valdininkei? Paskui tiesiog valstybiniame universitete peržiemoji sunkų nebuvimo politinėje valdžioje laikmetį ir vėl skleidi gulbės sparnus naujam dideliam skrydžiui, naujam raudonų linijų kirtimui, vėl svajoji, kaip pakuosi dovanas saviems... Būsimoje Gabrieliaus vyriausybėje žavioji Jurgita Šiugždinienė oficialiai įvardinta Vidaus reikalų ministre... Ir talentingam „doktorantui“ Andriui Kupčinskui, beviltiškai praskolinusiam Kauną, jo duobėtas gatves, būsimoje konservatorių vyriausybėje ministro postas numatytas. Tokio partiečių sutelktumo net trys muškietininkai pavydėtų...

KTU per pastarąjį dešimtmetį įgijo unikalią daugybės tikrai aukšto lygio europinių projektų administravimo patirtį. KTU net specializuotą Europos institutą turi. Apie tai, kaip skaidriai ir teisėtai įsisavinti fondų lėšas, KTU galėtų mokyti visą šalį ir visą Baltijos regioną. Kas patikės, kad „įsisavindami“, faktiškai išplaudami, tuos nelemtus 742 tūkst., P. Baršauskas (vadybos profesorius) ir doc. J. Šiugždinienė, kuri viešąjį administravimą išmano ir kaip mokslininkė, ir kaip praktikė, nesuprato, ką daro ir į ką įlipa?

Kada politikai ir piktnaudžiavimuose prasmegę akademiniai oligarchai nustos dėstytojams, mokslininkams ir rinkėjams talžyti žuvimi per veidą?

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)


 
Komentarai

 
11. StasysG
(2016-09-29 13:06:07)
(82.140.168.97) Parašė:

citata: "Kad Lietuvos universitetuose būtų daugiau verslumo, daugiau mainų ir prekybos.". Kas tas VERSLUMAS žmoniškai šnekant, profesoriau Merky?10. viltė
(2016-09-29 13:00:28)
(85.255.48.4) Parašė:

Aš manau , kad būtina eiti į rinkimus , kadangi tauta nėra vieninga ir boikotuoti rinkimų neišeis , lieka tik eiti ir balsuoti , nepaliekant proto namuose...9. kapitonams vandenų
(2016-09-29 12:36:25)
(88.119.72.145) Parašė:

>>>>>>to Skorpe#8 >>>>Ar pats tyčia ar esi pasamdytas balamutinį rinkejus ar esi labai siauros kaktos savininkas.Gali visi rinkejai ten užbraukyti sugadinti biuletenius į jų vietą bus nuleisti "atsarginiai" .Svarbiausia kad ateitumete ir užsiregistuosite,o braukimas gadinimas,žymejimas biuletenių netures visiškai neigiamos reikšmes.Ar kas atsimena kiek prieš tai buvusiuose rinkimuose priskaičiuota sugadintų biuliotenių ,tokių nei "vieno nerąsra",neras ir šį sykį.8. skorpe
(2016-09-29 11:39:38)
(37.228.224.92) Parašė:

Nezinau kuo prisikvepave musu dabartiniai politikai, kad dar vis TIKISI, kad zmones kvaili ir EIS BALSUOTI IS VIS....... juk sendien ant tiek JU MELAI MATOSI, kad net uz desra nuejes , gali visus uzbraukti...nes tik KONTEINERIAI iegelbes mus nuo situ savim pasitikinciu melagiu :)7. U-2
(2016-09-28 16:45:22)
(89.116.124.39) Parašė:

Jeigu pasiligojusy kuprotajy Ozy Vytauta ar jo Anuka operuos naujieji KTU daktarai A. Ručienė, A. Kupčinskas, E. Gudišauskienė, M. Panceris, R. Skilandis, A. Cechanavičius, E. Ratkelienė, Derliūnai (Kęstutis ir Andrius) o daktaras A. Orlauskas uzsiims anesteziologija, as laikysiu kad ne vienas litas ju lytinio nerastingumo likvidavimo programoje nebuvo ismestas veltui.6. Nežiniukas
(2016-09-28 16:44:11)
(78.58.136.22) Parašė:

reikia siųsti skundą Europos audito rūmams. Patys jie neapsivalys.....5. žydai valdo, žydai manipuliuoja (koncervai) veiksmas nuo 0:54 sek
(2016-09-28 13:33:13)
(94.242.246.24) Parašė:

youtu.be/HDyf2HyWTME4. Untanas
(2016-09-28 13:32:45)
(78.63.201.144) Parašė:

Angelas Gabrielius nieko apie tai nežino....Musėk kurčias dešine ausimi.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras