2024 m. liepos 25 d.

 

Lietuvai nepriklausomas prokuroras - gyvybiška būtinybė

Paskelbta: 2012-04-22 06:14 Autorius: ekspertai.eu

Ne kartą esame skelbę žinomą faktą, kad VIEŠO INTERESO NEGYNIMAS yra saugiausias, stabilus ir PATS PELNINGIAUSIAS GENERALINĖS PROKURATŪROS BIZNIS. Schema labai paprasta – tiesiog nieko nereikia daryti.

Šiuo atveju visas valstybinio masto nusikalstamam pasauliui tarnaujančių prokurorų darbas – nepradėti ikiteisminių tyrimų. Arba, jei labai reikia, dėl akių pradėjus, šiek tiek juos pavilkinti ir galiausiai nutraukti ar ramiai sulaukti senaties. Genialu ar ne?

Visų iki pykinimo įgrisusių pavyzdžių ir nesuminėsi: nuo nutrauktos rubikoninio abonento bylos iki ketverius metus marinamo tūkstantmečio VEKSo, nuo niekaip neištiriamų nacionalinio stadiono griaučių iki net nepradėto tirti atominės elektrinės uždarymo ir t.t. ir t.t. ir t.t. Iš valstybės neteisėtai siurbiamos sumos siekia milijonus, o kartais net ir milijardus litų. Ką prokurorai išdarinėja Vytauto Pociūno nužudymo, pedofilijos ir žudymų ar Eglės Kusaitės bylose kalbėti nė neverta. Kaip gerai žinoma, visus tokius neteisėtus prokurorų veiksmus galima skųsti... tiems patiems prokurorams, taigi ratas užsidaro. Kaip pralaužti šį, atrodytų, nepralaužiamą ratą?

Seimas atmetė

Balandžio 19 dieną Seimas atmetė Seimo nario Gintaro Songailos ir kitų parlamentarų siūlymą įsteigti ypatingojo prokuroro pareigybę. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui paskelbus išvadą, kad teikiamas įstatymo projektas esą prieštarauja Konstitucijai prieš projektą balsavo 49 Seimo nariai, už projektą pasisakė tik 22 politikai. Kur buvo likę 70 Seimo narių niekas nežino. Nors teikiamas projektas tikrai nebuvo pats tobuliausias, tačiau net jei ir toks būtų priimtas, tai būtų peilis po kaklu didžiajai daliai politinio elito. Todėl Seimo sprendimas yra suprantamas ir logiškas. Tikrai nereikia būti naiviems ir tikėtis, kad dabartinis Seimas iki rudens rinkimų išdrįstų priimti tokius įstatymus, kurie imtų žaboti pačių politikų nusikalstamas veikas. Tai iš karto turės padaryti jau naujos sudėties Seimas po pusmečio.

Tačiau pripažinkime - ypatingojo, arba dar kitaip visuomeninio prokuroro institucija (vadinkime ja nepriklausomo prokuroro institucija) dar per mažai buvo pristatoma didžiajai daliai visuomenės. Todėl šiuo tekstu pabandysime labai populiariai ir paprastai nusakyti esmę - kam to reikia ir kodėl.

Iš mirties taško spėriai pradėtų judėti nepajudinamos bylos

Atsakymas į šį klausimą galėtų būti labai paprastas - pradžiai to reikia tam, kad operatyviai būtų pradėtos tirti ir ištirtos visos primityviai marinamos rezonansinės bylos susijusios su finansiniais nusikaltimais. Bei tos bylos, kuriose kaip nusikaltėliai figūruoja ne tik vagys ar aferistai įsitvirtinę aukščiausiuose valdžios sluoksniuose, o patys teisėsaugos atstovai, kurie minėtiems politiniams aferistams tarnauja ir dengia jų nusikaltimus. Taigi ateitų toks nepriklausomas prokuroras pas generalinį prokurorą ir sakytų: "Valy, tu išprotėjai, pažiūrėk kiek jau metų tavo berniukai ir mergaitės tiria veks šmeks, nacionalinius stadionus, operos teatrus ir t.t. Žinai, Valį, aš tau pagelbėsiu". "Kaip gerai, pagaliau nors realios pagalbos sulauksim, o ne tuščių kalbų", - džiugiai atsakytų Valys. "Valy, tau gal reikia pagalbos ir pedofilijos ir žudymų byloje? Galėtume kartu padirbėti prie šios bylos?", - pasiūlytų nepriklausomas prokuroras. "Žinoma, su tavo pagalba mes kur kas greičiau išnarpliotume šią bylą ir atskleistume pačios apsimelavusios teisėsaugos nusikalstamos veikos pėdsakus šioje byloje", - atsakytų Valys nepriklausomam prokurorui. Be abejo toks nepriklausomas prokuroras turėtų milžinišką visuomenės pasitikėjimą ir palaikymą, situacija visoje teisėsaugoje imtų keistis kaip ant mielių. O geri pavyzdžiai, neabejotinai, užkrėstų visą dabartinę Generalinę prokuratūra su visais jos padaliniais. Visos teisėsaugos darbo kokybė kardinaliai pagerėtų.

Pavyzdžiui tokiems Generalinės prokuratūros prokurorams, kurie viešai teigia, kad jiems nusispjaut ant visuomenės intereso, visada galėtų pagelbėti būtent nepriklausomo prokuroro institucija, perimdama iš jų šias bylas. Tokiu būdu iš mirties taško spėriai pradėtų judėti atrodytų nepajudinamos bylos. Pajudėjus tokioms byloms, iš savo šiltų vietų pajudėtų ir gerai žinomi politiniai abonentai, bei panašios politinės - kriminalinės atmatos, situacija šalyje iš esmės ima keistis. Galiausiai pradėtų veikti tiesiog sąžiningos taisyklės (tame tarpe ir politinės), kurios galiotų be išimties visiems, nuo Seimo nario iki turgaus prekeivio, nuo prezidento iki taksisto. Itin svarbu, kuo labai džiaugtųsi visi Lietuvos teisėsaugininkai, kad nepriklausomo prokuroro institucija tuo pačiu būtų ir puikus kontrolės mechanizmas dabartinei prokuratūrai, kuri iš esmės dabar niekieno nekontroliuojama, nebent pati kartais save pasitikrina ir dažniausiai nieko blogo neranda.

Apsimeta kvailiu, kaip ir pridera niekšui

Tačiau, kaip žinoma, kad tokia nepriklausomo prokuroro institucija neatsirastų, iki šiol sėkmingai visas pastangas deda ne kas nors kitas, o pats Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Stasys Šedbaras. Kaip šis politikas beveik pusantrų metų šiuo klausimu melavo ir kvailino visą visuomenę, dar pernai rudenį esame skelbę publikacijoje "Pasitvirtino blogiausios prognozės - S. Šedbaras niekšas". Visai neseniai, prieš kelias savaites S. Šedbaras vėl pasisakė šiuo klausimu. Tiksliau, atsakydamas į žurnalistės klausimą apsimetė, kad tai jam pakankamai naujas dalykas, kurį reikės analizuoti. "Žinoma iniciatyva, mačiau yra ir projektas registruotas, jeigu bus pateiktas analizuosime", - sakė S. Šedbaras.Klausimas - ką jūs, pone, vėl galėjote spręsti ir analizuoti, jei ties šiuo klausimu "intensyviai" dirbote net pusantrų metų - nuo 2010 metų pradžios iki 2011 birželio ir pačios Seimo pirmininkės buvote įpareigotas apie tai pateikti išvadas ir siūlymus? Pone, jūs tada gi net neprisilietėte prie šio klausimo svarstymo, jokių išvadų nepateikėte ir šlykščiai apmulkinot visą visuomenę. Kokios svarbos klausimus su savo kolegomis jūs įtemptai svarstėt, daugiau vaizdžiai iliustruoja šis posėdžio protokolas - http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=402992.

Bet bala nematė tų šedbarų, pakentėkime dar pusmetį, ne tiek daug liko laukti kol dalis mėšlo bus išmėžta. Geriau atsakykime sau į klausimą - ar kas šalyje pasikeistų, jei Lietuvoje tokia nepriklausoma prokuroro institucija, kurios vadovas būtų ne skiriamas, o renkamas žmonių, pradėtų veikti? Kaip ir minėjome, visiškai aišku kad tokio įstatymo priėmimas šiam seime neįmanomas. Tačiau gerai padiskutuoti šia tema ir paruošti optimaliausią įstatymo projektą būtina dar iki ateinančių rinkimų, kad naujajam Seimui beliktų šį įstatymą tik priimti negaištant nė dienos.

Nepriklausomo prokuroro funkcijos

Labai panašiai kaip JAV, galėtų būti ir Lietuvoje, kuo mes blogesni? Kodėl mes operatyviai negalime perimti iš JAV tai, kas ten yra geriausio? Skelbiame ištrauką iš dokumento apie tokio specialiojo prokuroro pareigybes JAV:

Nepriklausomas prokuroras jam nustatytos jurisdikcijos ribose turi visus įgaliojimus ir yra visiškai savarankiškas vykdyti visas tyrimo ir kaltinimo funkcijas ir galias, kurias turi Teisingumo departamentas, generalinis prokuroras, taip pat Teisingumo departamento bet kuris kitas pareigūnas arba darbuotojas, išskyrus atskirus atvejus, kuriems reikia generalinio prokuroro vadovavimo ir kontrolės, kai specifiniais atvejais reikia generalinio prokuroro įsiterpimo (28 USC Sec. 594).

Nepriklausomas prokuroras gali imtis funkcijų:

– dalyvauti prisiekusiųjų kolegijų pasitarimuose, kurie sprendžia, ar reikia bylą perduoti teismui; dalyvauti kituose tyrimuose;

– dalyvauti teismo procesuose civilinėse ir baudžiamosiose bylose, kuriose jo manymu reikia dalyvauti;

apskųsti teismo sprendimus, jeigu procese jis dalyvauja oficialiai;

susipažinti su bet kurio  šaltinio dokumentiniais įkalčiais;

– ginčyti imuniteto liudininkui suteikimą;

– gauti leidimą prieiti prie slaptos valstybinės informacijos ir užginčyti teisme (įskaitant uždarus posėdžius) bet kuriuos bandymus neleisti susipažinti su įkalčiais nacionalinio saugumo sumetimais;

– kreiptis į bet kurį federacinį teismą dėl imuniteto pagal įstatymus suteikimo liudininkams arba dėl orderio, šaukimo į teismą, kitų teismo nutarimų, taip pat kai kurių įgaliojimų, kurie JAV kodeksu yra suteikti prokurorui arba generaliniam prokurorui;

tikrinti, gauti bet kurias mokesčių deklaracijas (originalus arba kopijas), jomis naudotis ir konkrečiais atvejais vykdyti JAV prokuroro arba generalinio prokuroro įgaliojimus; 

– inicijuoti ir vykdyti teisminį persekiojimą bet kuriame kompetentingos jurisdikcijos teisme, formuoti ir pasirašyti kaltinimus, saugoti duomenis, JAV vardu nagrinėti bet kurios bylos visus aspektus;

– konsultuotis su JAV apygardos prokuroru, jeigu šioje apygardoje įvyko teisės pažeidimai, dėl kurių nepriklausomas prokuroras buvo paskirtas.

P.S. Savo mintys pastebėjimus siūlymus nepriklausomo prokuroro institucijos klausimu siųskite adresu [email protected]. Šia tema inicijuosime viešas diskusijas bei seminarus. Kviečiame visus aktyviai prisidėti prie šios iniciatyvos. Visi kartu tikrai rasime optimaliausią šio klausimo sprendimo būdą.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras