2024 m. birželio 14 d.

 

Liudijimai: VSD, seksas ir M. Gatajevo klausimai

40
Paskelbta: 2013-06-09 23:40 Autorius: Rasa Kalinauskaitė | ekspertai.eu

Į visus klausimus dėl Valstybės saugumo departamento (VSD) sekso skandalo seniai atsakyta – neseniai pareiškė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, darbietis Artūras Paulauskas.

Todėl aiškintis, ar VSD pareigūnas Donatas Šumskis užsiėmė „meile” su Gatajevų augintine Seda Esimbajeva, o VSD, pasinaudodamas šia „meile”, sukurpė bylą Grozno angelais vadinamiems Chadižat ir Malikui Gatajevams, kurie nuo 1996-ųjų priglaudė daugiau kaip 150 karo našlaičių, esą nebeverta. Nors ši byla užtraukė Lietuvai tarptautinę gėdą – mūsų šalyje persekiotai šeimai Suomija suteikė politinį prieglobstį - A. Paulauskas įsitikinęs, kad „analizuoti nelabai yra ką”.

Kol nežinome, kas ir ką, anot šio politiko, išsiaiškino, ekspertai.eu susisiekė su Suomijoje gyvenančia Gatajevų šeima. Paaiškėjo, kad klausimų kyla gerokai daugiau, nei norėtų A. Paulauskas.

Pradėkime nuo teiginio, kad sekso vis dėlto būta. Tuo įsitikinusi Gatajevų augintinė Bilkis Mustijeva, tuo metu daug bendravusi su S. Esimbajeva ir asmeniškai pažinojusi D. Šumskį, kurį apibūdina kaip praplikusį, aukštą, pilnoką, iš pažiūros daugiau nei keturiasdešimties metų vyriškį, turintį žmoną ir vaiką, kurio nuotraukas yra rodęs Bilkis:

Tiems, kas nemoka rusų kalbos, pateikiame vertimą:

„O apie jo santykius su Seda ką žinote?

Na, Seda man pati pasakojo. Ji vadino jį kitu vardu, kad kiti nežinotų, kas jis. Kai gyveno bute Raudondvario plente, tarp jų prasidėjo santykiai. Prasidėjo anksčiau, bet tame bute tarp jų vyko visa kita...

Ką turite omenyje?

Seksą. Po to butas buvo Šilainiuose. Seda išvarydavo savo seserį, sakydavo – pas mane turi ateiti draugas, aš nenoriu, kad tu čia būtum. Išvarydavo, kad jie galėtų ramiai pabūti kartu. Seda visa tai pasakodavo.

Ir ateidavo šitas Donatas Šumskis?

Taip. Žinoma, ir aš išeidavau, bet ji man pasakė, kad tai jis, tik vadina jį kitu vardu, kad sesuo ir kiti nesuprastų, kad tai jis, nes negalima turėti santykių su darbuotoju. Nes ji nukentėjusioji, o jis ta byla užsiima.

Kitas Gatajevų augintinis Adamas Visingirijevas sako pats matęs Sedą besibučiuojant su VSD pareigūnu D. Šumskiu tuo metu, kai Kaune vyko įtėvių teismas.

„Kai vyko Maliko ir Chadižat teismas, Seda visada buvo su VSD, visada jų automobilyje, aš daug kartų tai mačiau... Aš net dažnai matydavau, kaip jie apsikabina, bučiuojasi. Aš mačiau, taip. Aš jai sakau – ką tu darai? O Seda man sako: tik nesakyk šito, prašau, teisme...

O su kuo ji bučiavosi?

Taip, su Donatu Šumskiu. Aš jam pasakiau – pasakysiu teisme. Ir pasakiau apie visa tai teisme. Bet teisme niekas manęs beveik nesiklausė.”

Kad į palaidas linksmybes linkusios jo augintinės gyvenime yra kažkoks vyras iš „organų, aukštesnių už policiją”, pats Malikas Gatajevas sužinojo likus porai dienų iki 2008 m. spalio 14-osios, kai ginkluoti VSD pareigūnai suėmė juodu su žmona Chadižat ir surakintą, su ant galvos užmaukšlintu apdangalu išsivežė jį į savo būstinę. Prieš pat šį teatrališką areštą Seda, konfliktavusi su įtėviais dėl namų tvarkos, kažkur dingo, susirūpinęs Malikas kreipėsi į policiją, o iš merginos sesers sužinojo, kad ji pabėgo su vyru iš kažkokių paslaptingų „organų”.

pasakė tik jo vardą. Pasakė, kad ji pabėgo su savo draugu, su Donatu. Ji nežinojo, kuo jis dirba ir nemokėjo to žodžio – VSD – pasakyti lietuviškai. Aš jos klausiu – kas jis, kur jinai? Tuo metu jau buvau parašęs pareiškimą policijai dėl Sedos paieškos, nes visą savaitę niekur negalėjome jos rasti, ji dingo, ir aš jaudinausi jau ne tik dėl to, kad ji pabėgo. Galvojau – maža kas gali nutikti... Ir štai jos sesuo Madina pasakė, kad ji pabėgo su Donatu, tokiu vardu tas vyriškis. Bet pasakė tai pašnibždomis. Ir Seda, sakė, pašnibždomis tardavo jo vardą, atseit bijojo jo. Ir kad tas žmogus dirba kažkokiuose organuose, aukštesniuose už policiją. Ji nežinojo, kokioje struktūroje jis dirba. Bandė sakyti – V..., bet nežinojo, kaip vadinasi. Ir aš nežinojau, kad yra toks žodis, nes niekada jais nesidomėjau.”

Sedos sesuo papasakojo ir apie vieną įdomią pabėgimo detalę. „Viską, ką tu prašei, aš padariau, pasiimk mane iš čia.”, - pasakė Seda, paskambinusi telefonu, ir netrukus jos paimti atvažiavo automobilis. Išgirdęs šią istoriją, M. Gatajevas tuo pat paskambino augintinės paieška užsiimančiam policijos tyrėjui ir pasidalino versija: ji turbūt pabėgo su jūsų kolega... Kitą dieną Gatajevus suėmė.

Kad tarp VSD pareigūno D. Šumskio ir dvidešimtmetės merginos būta intymesnių santykių, nei paprastai esti tarp byla užsiimančių pareigūnų ir tos bylos dalyvių, įsitikinęs ir kitas Gatajevų augintinis Magomedas Gabajevas. Jis pats matė visiškai girtą Sedą dviejų saugumiečių draugijoje:

„Manau, kad tarp jų buvo rimti santykiai. Kartą, kai dar gyvenau Kaune bute Putvinskio gatvėje, jis ir dar kažkas iš darbuotojų - vardo ir pavardės neatsimenu, bet Donatas tikrai buvo – atėjo kartu su Seda, ji buvo visai girta, vos laikėsi ant kojų. Naktį atėjo, jiedu ir Seda. Pasėdėjo. Ji girta ėmė pasakoti visokius niekus, kad ji įsimylėjusi, dar kažką. Taip aš sužinojau, kad tarp jų buvo santykiai.

Anot M. Gabajevo, su dviem VSD darbuotojais vidury nakties atėjusi girta mergina pasakojo su savo mylimuoju ketinanti išvykti į Ispaniją. "Ji nemelavo, neprisigalvojo to. Ji nuoširdžiai kalbėjo.”, - neabejoja vaikinas.

Netipiška buvo ne tik tai, kad VSD pareigūnai klajojo po naktinį Kauną su girta Gatajevų augintine, kuri prisipažino meilę ir net puoselėjo kažkokias su ja susijusias ateities viltis, bet ir tai, kaip užsimezgė Sedos pažintis su saugumiečiais. Anot B. Mustijevos, jie prisistatė Sedai dviese, apsimetę advokatais:

„Ar Seda pasakojo, kaip su juo susipažino?

Ji pasakė, kad turėjo vaikiną, kuris norėjo gyventi su ja atskirai ir visą laiką ją įkalbinėjo. Ir jis ją supažindino su dviem advokatais – Egidijum ir Donatu. Neprisimenu Egidijaus pavardės, bet jis vyresnis už Donatą. Jie prisistatė jai kaip advokatai. O per antrą ar trečią susitikimą jau pasakė, kad yra VSD darbuotojai.

Bilkis, kas jums tai pasakojo?

Seda.

Pati Seda?

Taip. Jie jai davė vizitinę kortelę, Donatas Šumskis davė, jis visiems dalino. Ji tą vizitinę turėjo, parodė. O po to tą vaikiną, kuris supažindino, areštavo ir pasodino.

Ir tada tarp jų su Donatu ėmė vystytis santykiai?

Taip.

Ar ji mylėjo jį?

Taip, labai. Net per daug. Ji net manęs jam pavydėjo. Nepalikdavo su juo dviese nei savo sesers, nors jos tikros seserys.

O ar jis mylėjo ją?

Jis apie tai nieko nesakė. Kaip gali mylėti, jei turi žmoną ir vaikus? Romanas ir tiek.”

Gatajevai spėja, kad vienas iš dviejų advokatais apsimetusių saugumiečių – Egidijus – buvo ne kas kitas, o VSD Kauno apygardos skyriaus viršininkas Egidijus Storpirštis.

Anot Gatajevų augintinių, padėjusi saugumiečiams suimti įtėvius, Seda po jų arešto pradėjo gyventi ypač audringą naktinį gyvenimą ir ne kartą turėjo reikalų su policija. Iš areštinės ją vaduodavo VSD pareigūnai – tas pats D. Šumskis ir „vyriausiasis” Egidijus. B. Mustijeva tai žino, nes pati įseserės prašymu skambino į VSD:

„Sedą VSD ištraukdavo iš policijos? Kaip tai vyko?

Taip. Ji gerdavo. Naktį kažką prisidirbo, ją areštavo. Tada jiems teko vidury nakties traukti ją iš areštinės. Ištraukė, o ji vėl, narkotikus vartojo, rūkė marichuaną, ir policija vėl sulaikė. Bet tada jau nepasodino.

O iš kur žinote, kad ištraukė VSD?

Iš kur žinau? Nes kai ją pasodino, ji man paskambino ir pasakė – pasakyk, kad mane sulaikė, pasodino. Aš paskambinau tam, tas paskambino vyriausiam, tas paskambino kitam vyriausiam...

Jūs pati skambinote į VSD, kai ją pasodino?

Taip. Todėl aš negaliu sumeluoti ar apšmeižti, ko nežinau – nekalbėsiu. Visa tai buvo.

Ir po jūsų skambučio į VSD policija ją paleido?

Taip.

O kam jūs skambinote?

Donatui, taip. Kitą dieną jis atvažiavo, rėkė ant jos - ką tu čia darai ir t. t. - nes jis turėjo skambinti vyriausiajam.

Jis taip ir pasakė – vyriausiajam?

Taip.

O tas vyriausias kas?

Egidijus.”

Be to, kad sudarydavo girtai Sedai kompaniją ir dalyvaudavo jos gelbėjimo operacijose, VSD nuomojo jai butus ir teikė išlaikymą. Anot Maliko Gatajevo, kuris gyvendamas Suomijoje iš savo augintinių pasakojimų bando sudėlioti jo šeimos likimus sulaužiusių įvykių vaizdą, VSD materialiai aprūpindavo įtėvius įskundusią merginą:

„VSD elgėsi kaip kažkokia humanitarinė kontora. Nežinau, koks buvo Sedos tikslas, ir kuo ji taip nusipelnė Lietuvai, kad buvo šitaip skatinamas toks jos elgesys, girtavimai, kodėl jai nuomojo butą, mokėjo už jį. Nesuprantu šito.

Po mūsų suėmimo Donatas Šumskis nuomojo jai butą, kažkur Šilainiuose. Be to, ir kitą butą nuomojo, Lampėdžiuose. Žodžiu, Seda nedirbo, neturėjo pajamų – iš ko ji galėjo nuomotis butus? Nuoma Lietuvoje nėra pigi, aš skaitau Lietuvos spaudą – dirbantys žmonės skundžiasi, kad neįstengia susimokėti komunalinių mokesčių. O nuomotis butą ir dar mokėti mokesčius – dvigubai brangiau. O jei žmogus nedirba, negauna pajamų, nepaveldėjo didelių turtų – iš ko jis susimokės? Atsakymas aiškus - viską apmokėdavo Donatas Šumskis, su kuriuo ji bendravo. Jis rūpinosim, kad jis keistų butus, nuomojo juos, sumokėdavo. Manau, kad Donatas Šumskis mokėjo už viską ne iš savo kišenės. Koks gali būti jo atlyginimas – 3 ar 4 tūkstančiai litų? Nežinau, kiek jie gauna per mėnesį. Manau, jis neįstengtų iš savo atlyginimo maitinti ir savo šeimą, ir dar merginą, turinčią didelių poreikių.

Tarp jų buvo intymus ryšys?

Taip, tarp jų buvo ir intymūs santykiai. Tiksliau, Seda jį mylėjo, o koks buvo D. Šumskio tikslas, aš nežinau. Nemanau, kad iš jo pusės buvo meilė. Nes vyras, turintis žmoną, vaiką, negali taip nueiti į kairę valkiotis su kažkokia mažamete, kuriai dar pienas nuo lūpų nenudžiūvęs. Nebent maniakas galėtų taip elgtis. O jeigu jau jis su ja susidėjo – tai koks jis pareigūnas, kur jo pareigūno garbė? Jis gi ne šiaip pareigūnas, jis atstovauja šalį. O po to metė ją. Dabar ji gyvena nežinia su kuo, kelis kartus pakeitė vyrus. Koks jis po to vyras, jeigu taip paliko ją? Pasinaudojo, pasilinksmino su ja, o gal ji ir vaiką nuo jo pagimdė, nežinia dar... Mes turime tokių įtarimų, todėl paprašėme, kad VSD pateiktų DNR tyrimo dokumentų kopiją.”

Tad iš B. Mustijevos, M. Gabajevo ir kitų Gatajevų augintinių liudijimų klostosi labai nemalonus vaizdas: du VSD pareigūnai, iš kurių vienas galbūt yra pats VSD Kauno padalinio vadovas, užmezgė pažintį su dvidešimtmete čečėne, apsimetę jos draugo advokatais; netrukus tas draugas dingo – neva buvo areštuotas - ir jo vietą užėmė VSD darbuotojas, kuriam ji pajuto stiprų jausmą; įsimylėjusi mergina slapta įleido VSD pareigūnus į savo įtėvių namus, jie padarė kratą, išnaršė kompiuterį, prikaišiojo „blakių”; Seda išprovokavo konfliktą su įtėviais ir tapo pagrindine liudytoja byloje, kurią prieš Gatajevus iškėlė VSD; saugumiečiai ją išlaikė, sudarydavo girtai kompaniją naktinėse klajonėse po Kauną ir vadavo iš areštinių.

Ir visa tai – buitinio konflikto byloje. Smurtu prieš Sedą apkaltintų Gatajevų byloje dalyvavo ne tik minėti D. Šumskis ir „vyriausiasis” Egidijus, bet ir dar 7 VSD Kauno apygardos skyriaus pareigūnai, įtraukti į Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorės Nomedos Oškutytės (dabar Urbonavičienė) vadovaujamą tyrimo grupę. 

Todėl Malikui Gatajevui kyla paprastas klausimas, kuris nekyla Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui Artūrui Paulauskui: ką apskritai VSD veikė šioje buitinėje byloje?

„Kodėl jie tai darė, koks tikslas?

Aš nežinau, koks tikslas. Apskritai – kokiu tikslu jie kišosi į mūsų bylą? Patys pagalvokite. Negi Lietuvoje nei prieš mus, nei po mūsų nebuvo tokių konfliktų?.. VSD gi tokiais dalykais neužsiima.

Šeimyniniais...

Taip. Kam visa tai buvo reikalinga? Gal Seda yra koks nors ypatingas produktas, „penktasis elementas”, kaip kine? Ji gi ne „penktasis elementas”, nuo kurio priklauso Visatos išsigelbėjimas, kad VSD įsikištų. Ji ir ne slaptoji VSD agentė, kad ją reiktų gelbėti iš kokios nors nelaisvės. Ji nėra Lietuvos pilietė, kad dėl jos būtų rengiamos spec. operacijos kitose šalyse. Kam tai buvo reikalinga? Va čia klausimas, kurį jiems reikia užduoti.

Aš nesiekiu kam nors už ką nors atkeršyti, bet aš noriu išsiaiškinti tiesą. Kodėl su manimi tai atsitiko? Kodėl mano įdukrą ir kai kuriuos kitus mano vaikus panaudojo prieš mane? Kodėl sugriovė mano šeimą? Kodėl aš turėjau pabėgti iš karo apimtos Čečėnijos į Lietuvą, kad surasčiau ramybę, ir kodėl tada, kai aš tą ramybę Lietuvoje suradau, turėjau pabėgti iš Lietuvos į Suomiją, vėl ieškodamas tos ramybės? Aš nenoriu nuolat nuo ko nors bėgioti, aš taikus žmogus, aš neturiu jokių pretenzijų, neturiu jokių ambicijų, aš noriu gyventi, kaip visi normalūs žmonės. O mano klausimas šitiems žmonėms – kodėl jie mane areštavo? Kodėl jie į dulkes sumalė visą mūsų šeimą? Kodėl jie pasinaudojo Seda Esimbajeva ir pametė ją likimo valiai su mažu vaikeliu, o ji net nežino, kas jo tėvas? VSD jos atsisakė, pasakė, kad Donatas Šumskis niekaip su ja nesusijęs. Ta publikacija iki šiol tebėra oficialiame VSD tinklalapyje, archyve.

Tęsinys rengiamas

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
40. Audrius
(2015-04-05 02:52:14)
(94.244.98.47) Parašė:

Dėl tarnybos ar dėl aistros pardavei Eglę. Nors ir vienu ir kitu atveju esi MOLIS39. as
(2015-02-24 22:20:30)
(37.0.249.54) Parašė:

juokinga sako viskas prasidejo raudondvarioplente susidariau nuomone kad ta bilkys meluoja sake is pradziu kad seda vardo nemnejo ,o jau pries pabgdama pasake kad tai donatas nu durnynas vsd pareigunas skelpsis visiem ir dar jei ka sakys nu va ta bilkys tai ne eilinis produktas bet kiek patresus tokia as tai pamates tokia i kita gatves puse pereiciau su bilkys tarpkitko labai panasu i lyt organo pavadinma jas su ja butu tai vyras bebaimis arba aklas nu tegu sprendzia mokslininkai38. lietuva
(2013-10-25 13:25:27)
(88.222.109.101) Parašė:

palinko liepa sale kelio .pravirko motina sena .suneli tevyne tave saukia ir vel bus laisva lietuva37. VISIEMS,VISIEMS,VISIEMS
(2013-07-26 18:32:30)
(85.206.29.168) Parašė:

Niekada daugiau neverta skaityti šio šlykštaus portalo , šlykštus ,nes labai žemai puolė. Ar čia politiką daro ar savo portalui pijarą??? Visiškai "brolyčiai "pasiklydo erdvėje jeigu imasi šmeižikiško darbo.36. Lietuva
(2013-07-26 18:20:11)
(85.206.29.168) Parašė:

Gėda Ekspertai. eu, ką Jūs čia platinate, pažystu Sedą puiki motina ir jos teisėta dukrytė turi savo tėvą ir visai ne tą apie ką čia platinate. O, Gatajevai yra nuteisti ir ačiū Viešpačiui, kad tu " geriečių "Lietuvoje nėra ir nebus.O kvailos jaunystės asmeninės nuotraukos išvoktos ir išplatintos ir už tai kai kam teks atsakyti. Gėda ir Čėčėnų tautiečiams, ko užsiimate -parsidavinėjate ir tyčiajotės iš savo tautietės tai jūs jos batelio puspadžio neverti.35. Me myself and I
(2013-07-23 17:16:15)
(83.189.224.87) Parašė:

Matau kad jum nera nieko svento. ko galima tiketis is zmogaus kuris neturi sazines?! Gimes sliazioti,skrist neismoksi! Kaip jus zemai kritot. As atleidziu jum uz sazines stokuma.34. UK
(2013-06-15 09:22:23)
(86.25.178.26) Parašė:

VSD,kgb filialas Lietuvoje!VSD darbuotojai yra cenzūraastiniai-pedofiliniai bailiai,menkystos kurie bijo savo seselio!,jie tik vaidina ereliais.jie mano,kad yra nebaudziami,manyciau sitie cenzūraastai is vsd vistiek praejus kazkiek tai laikui stos pries teisma!Sitie isgamos nuzude Pociuna,Kedi,ir dar daug juodu darbu yra padare,juos ir Sadecka(ekskomisaru biuras) reikia imti uz kiausu ir gerai pakratyti,daug kas iskiltu i dienos sviesa!33. Kas leidžia ar nurodo taip "dirbti"? Kuri valdžia? O gal visos?
(2013-06-12 11:37:46)
(78.62.238.243) Parašė:

Galiu patvirtinti iš savo patirties, kad VSD ar II departamente prie KAM (tai yra slepiama) dirbantys du pareigūnai, mano geri pažįstami nuo pat vaikystės, yra didesni niekšai ir menkystos, ko gero nei sovietinių laikų kgb-istai. Jie savo pareigas ir su tomis pareigomis susijusias galimybes, naudoja juodiems asmeniniams interesams tenkinti. Ir prieš privačius asmenis, netgi prieš savo artimus giminaičius, naudoja šantažą, atvirus grąsinimus, melą, šlykščias provokacijas, kad galėtų užvaldyti kitų žmonių asmeninį turtą. Jie jaučiasi nebaudžiami, jie įsivaizduoja esantys galintys daryti viską, ką panorėję. Jiems negalioja nei įstatymai, nei moralinės normos.O jų provokacijų stilius ir būdai yra rafinuotai žiaurūs. Sunku patikėti, jei visi (ar dauguma) tose kontorose yra tokie, kaip šitie du, tada galima daryti išvadą, kad gal prezidentūra, ir seimas leidžia, pritaria, ar nurodo taip "dirbti"?Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras