2023 m. gruodžio 10 d.

 

Nukastas Gedimino kapo kalno šlaitas. Papildyta: Kultūros paveldo departamentas stabdo darbus

27
Paskelbta: 2013-09-03 13:18 Autorius: ekspertai.eu

Papildyta rugsėjo 4 d. 15:53 val.: Kultūros paveldo departamentas stabdo darbus

Paskelbta rugsėjo 3 d., nuolat atnaujinama, naujausia informacija publikacijos apačioje

Tai, kas matyti šiose nuotraukose, jas atsiuntę vilniečiai įvardijo kaip vandalizmą ir eilinį įrodymą, kad valstybinė paveldosauga neužtikrina net svarbiausių vertybių apsaugos.

Veiksmas vyksta prie Gedimino kapo kalno – vieno iš piliakalnių, priklausančių Vilniaus pilių valstybiniam kultūriniam rezervatui.

Anot pasibaisėjusių vilniečių, legendinio piliakalnio šlaitas prie Krivių gatvės 24 namo pradėtas kasti prieš porą dienų, darbai vyksta ir šiandien.

Koks valstybės ir savivaldos institucijų požiūris į šį rausimą ir ar jis vyksta su valdininkų žinia, ekspertai.eu kol kas informacijos neturi.

PAPILDYTA 14 42 val.

Kol laukiame Kultūros paveldo departamento, Vilniaus savivaldybės ir Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos atsakymų (šioms institucijoms išsiųsti ekspertai.eu klausimai), skelbiame „Kūlgrindos” ansamblio nario, romuviečio Šarūno Mikelionio komentarą, įrašytą ant Gedimino kapo kalno. Taip sutapo, kad tuo metu, kai ekspertai.eu užlipo pasižvalgyti nuo kalno, Š. Mikelionis su bičiuliu prie jo viršūnėje įrengto aukuro rodė grupelei užsienio svečių senovines lietuviškas apeigas. 

Tai labai brutalus elgesys, atrodo, lyg kastų kokius apkasus ar slėptuvę atominio karo atvejui. Tikrai siaubinga.

O ką šita vieta reiškia vilniečiams?

Mes čia renkamės pagerbti miesto kūrėjus, kunigaikštį Gediminą, protėvius, lietuviškus dievus. Skaudu, kai šitaip drastiškai elgiamasi su žeme, kuri galbūt netgi tiems žmonėms nepriklauso ir gal net yra rezervato terirorija. Ypač, jei tai Pilių rezervato teritorija.

Tai gyva vieta, va ką tik čia su mumis buvo ir užsieniečių grupelė, jie labai domisi senosiomis tradicijomis. Vakar čia buvo ekskursija, tai pasikviečiau juos ir apeigų pasižiūrėti, dainų paklausyti. Norisi, kad čia būtų gražu, kaip ir vaizdas nuo šito kalno, bet žmonės tikrai nenori matyti nuraustos kalno papėdės.

PAPILDYTA 17 07: Rezervato direkcija „vertina neigiamai”

Sulaukėme Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos atsakymo, kurį parengė vyr. specialistė (architektė) Irena Sakalauskaitė:

„Šių metų rugpjūčio 26 d. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato (toliau Rezervatas) direkcijos darbuotojai,  vykdydami teritorijos apžiūrą, apsilankė pas pastato Krivių g. 24  savininkę Daivą Jakutienę. Ponia Daiva Rezervato darbuotojams parodė leidimą rekonstrukcijos darbams, archeologinių tyrimų dokumentus, projektą. Darbuotojai nufotografavo esamą padėtį. Rugpjūčio viduryje ji pati skambino į Rezervato direkciją ir pranešė, kad bus išardytas takas (esantis jos sklype), vedantis prie laiptų į Rezervato teritoriją, domėjosi, kas turi perkloti taką ir perdaryti laiptus į Rezervatą nuo Krivių gatvės.

Ar nukastas šlaitas yra Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje ir kultūros vertybės – Gedimino kapo kalno (A1961 K3) – teritorijoje?

Nukastas šlaitas yra Kompleksinio paminklo – Piliakalnis su papiliais (664), papilio – Piliakalnis Gedimino Kapas  (4514) pietrytinė šlaito papėdė.

Krivių g. 24 namo sklypo ribos su dabartine Rezervato sklypo riba net nesiliečia. Remiantis Registrų centro duomenimis nukasta šlaito papėdė į Rezervato teritoriją (sklypą) nepatenka.

Ar nukastas šlaitas yra kultūros paveldo vertybės apsaugos zonoje?

Kompleksinio paminklo – Piliakalnis su papiliais (664) apsaugos zonos yra nenustatytos.

Kaip Jūsų atstovaujama institucija vertina šį atvejį?

Mūsų institucija tokius atvejus vertina labai neigiamai.

PAPILDYTA. Sulaukę tokio atsakymo, ekspertai.eu nusiuntė rezervato direkcijos vyr. specialistei I. Sakalauskaitei dar du klausimus:

Norėtume patikslinti: ar teisingai supratome, kad yra nukasta paminklo dalis? Jei taip, kokių bus imtasi priemonių?

Atsakingai ir tiksliai Jums atsakyti į šį klausimą gali Kultūros paveldo centro (Ašmenos g. 10) arba Kultūros paveldo departamento specialistai. Aš ir kiti kolegos be geodezinių matavimų, paminklo ribų Lietuvos koordinačių sistemoje sugretinimo su Krivių g. 24 sklypo ribomis nustatyti, ar nukasta paminklo dalis, negalime. Jeigu taip atsitiko, atitinkamų priemonių imsis Kultūros paveldo departamentas.

Ekspertai.eu past.: po žemiau skelbiamo Vilniaus savivaldybės atsakymo rasite vėliau atsiųstą Pilių rezervato direktorės Audronės Kasperavičienės vertinimą: tai savivaliavimas ir vandalizmas.

PAPILDYTA 17 27: Savivaldybės versija: vyksta archeologiniai tyrimai

Vilniaus savivaldybės atsakymą atsiuntė Miesto plėtros departamento Kultūros paveldo apsaugos skyriaus vedėjas Darius Daunoras:

Ar šiems darbams yra duotas leidimas? Jei taip, kas, kada ir kokiu pagrindu išdavė šį leidimą?

2013-08-06 buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas atlikti dvibučio gyvenamojo namo Krivių g. 24 rekonstrukciją. Statybą leidžiantis dokumentas išduotas parengto ir patikrinto techninio projekto pagrindu. Techniniame projekte numatyta (sklypo tvarkymo dalyje) judinti žemės paviršių minimaliai, apie 30-50 cm, įrengiant naujus žolynus ir želdinius. Numatomų žemės darbų vietose 2012 m. buvo atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrimai, taip pat statytojai sudarė sutartį su archeologu dėl archeologinių žvalgymų atlikimo.

Ar nukastas šlaitas yra Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje ir kultūros vertybės – Gedimino kapo kalno (A1961 K3) – teritorijoje?

Nukasta vieta yra sklypo Krivių g. 24 ribose, tačiau ji nėra Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje. Dėl jos Papilio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 4514), esančio Piliakalnio su papiliais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 664) sudėtine dalimi, teritorijoje atsakyti tiksliai negaliu, kadangi šio kultūros paveldo objekto, skirtingai negu rezervato, teritorijos ribos nėra koordinuotos.

Ar nukastas šlaitas yra kultūros paveldo vertybės apsaugos zonoje?

Nukasta vieta yra ir Vilniaus senamiesčio ir Vilniaus senojo miesto su priemiesčiais teritorijoje.

Kaip Jūsų atstovaujama institucija vertina šį atvejį?

Kaip pavyko sužinoti, šiuo metu vykdomi darbai yra archeologiniai tyrimai. Juos baigus nukasta šlaito dalis bus atstatyta (užpilta). Tačiau šios informacijos šimtu procentu patvirtinti negaliu. Jūs galite kreiptis į Mokslinę archeologijos komisiją su klausimu, koks buvo patvirtintas archeologinių žvalgymų projektas.

Jei pasitvirtintų ši informacija ir visi darbai vykdomi mokslo vardan, archeologo iniciatyva ir pritarus Mokslinei archeologinei komisijai, tai, nebūdamas archeologu, neturėčiau argumentų kritikai. Jei vis dėlto tokie žemės darbai vyksta statytojų iniciatyva, pažeidžiant projekto sprendinius ir be archeologo priežiūros, tuomet asmeniškai vertinu neigiamai. Bet įvertinti neigiamai ir paversti tą neigiamą vertinimą administracinio teisės pažeidimo protokolu, bauda ir pan. turėtų Kultūros paveldo departamento ir Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovai.

PAPILDYTA rugsėjo 4 d. 10 16 val. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktorė Audronė Kasperavičienė: Tai savivaliavimas ir vandalizmas

Kol kas dar negavome jokio atsakymo iš Kultūros paveldo departamento, tačiau sulaukėme Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktorės Audronės Kasperavičienės laiško, kuriame tai, kas vyksta Gedimino kapo kalno papėdėje, įvertinta tiesiai ir paprastai: 

„Tai, kas įvyko pastarosiomis dienomis Krivių gatvėje, yra savivaliavimas ir vandalizmas. Mūsų įstaiga jau ne vieną savaitę stebi, kas ten vyksta, tikrina dokumentaciją, išduotą Kultūros paveldo departamento. Inspektoriai tvirtina, kad praėjusią savaitę šlaitas dar nebuvo nukastas. Ši teritorija mums nepriklauso, projektai su mumis nederinami. Apsaugos zonos nepatvirtintos, motyvuojant, kad jos įeitų į Vilniaus senamiesčio UNESCO paveldo paminklo sudėtį, kuris taip pat yra saugoma kultūros vertybė.

Į Jūsų klausimus paprašiau atsakyti inspektorę architektę Ireną Sakalauskaitę.

Pagarbiai,
Audronė Kasperavičienė

Ekspertai.eu past.: I. Sakalauskaitės suteiktą informaciją skelbėme aukščiau.

PAPILDYTA 15 53 Kultūros paveldo departamentas stabdo darbus, nes projekte nebuvo numatyta judinti šlaitą įrengiant atraminę sienelę (bet leido atlikti „archeologinius tyrimus” judinant žemę iki 3 m. gylio)

Kultūros paveldo departamento atsakymas, kurį atsiuntė Vilniaus teritorinio padalinio vyr. valst. inspektorė Nijolė Vaitiekūnaitė, atrodo taip:

Šlaito dalis, kurioje vykdomi žemės judinimo darbai, patenka į kultūros vertybių - Vilniaus senamiestis (unikalus kodas - Kultūros vertybių registre 16073), Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 25504) teritoriją, į Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritoriją ir į Piliakalnio su papiliais (unikalus kodas kultūros vertybių registre 664), vad. „Gedimino kapo” kalnu, teritorijas ši šlaito dalis nepatenka.

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2013-07-09 išdavė leidimą atlikti arceologinius tyrimus Nr. 228 sklypo Užupio g. 24, Vilniuje šiaurės vakarineje dalyje, žemę judinant iki 3 m.

Pastato Užupio g. 24 rekonstravimo darbai vykdomi pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2013-08-06 išduotą statybą leidžiantį dokumentą Nr. 13-1842. Techninis projektas Departamento Vilniaus teritoriniame padalinyje patikrintas 2013-07-10 (reg. Nr. 402).

Kadangi techniniame projekte nenumatyta judinti šlaito įrengiant atraminę sienutę, nors šie darbai buvo įtraukti į projektinius pasiūlymus, kurie Departamento Vilniaus teritoriniame padalinyje patikrinti 2013-05-03 (reg. Nr. 120-PP), atsižvelgiant į tai, Departamento Vilniaus teritorinis padalinys surašė statytojai reikalavimą sustabdyti vykdomus darbus sklypo Uzupio g. 24 siaurinėje ir šiaurės vakarinėje dalyse.

Darbus minimoje teritorijoje bus galima tęsti tik teisės aktų nustatyta tvarka gavus statybą leidžiantį dokumentą, šiuo atveju turėtų būti rengiama sekanti projekto laida ir atsižvelgiant į pateiktus archeologinius duomenis bus sprendžiamas klausimas dėl tos sklypo dalies tvarkymo.

Bus dar papildyta.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
27. Uzupiete
(2014-05-28 12:26:11)
(78.60.21.194) Parašė:

Siuo metu darbai sioje vietoje tikrai nesustapdyti, o ziurint ,sakyciau, atrodo net daugiau nukasta, taip pat aptverta tvora. Baisu ziureti ka padare is grazaus kalno... ir niekas nieko nezino ir tuo labiau nieko nedaro (as kalbu apie atitinkamas institucijas). Liudna.26. rimas
(2014-04-03 20:42:05)
(213.226.151.26) Parašė:

matyt gerus dedes turi paveldo valdyboje25. ir dar...
(2013-09-25 22:23:27)
(86.38.53.93) Parašė:

O dabar ir krivių 26 namo kieme vyksta kažkokie kasimai,tik užtverta tvora nuo pašalinių akių :-) Sienelės prie namo (nuo kalno puses) irgi pastatytos. Betoninės.Bet tyliai rankomis iškasė tai niekam ir neužkliuvo. Legalu? su leidimais? Abejoju.24. Dalia Jonynaitė
(2013-09-17 17:36:55)
(88.119.159.213) Parašė:

Šį rytą gavau tokį laišką iš kultūros paveldo departamento, perskaičius kurį peršasi mintis, kad bandoma darbus įteisinti ir tęsti (duok Dieve aš kažko nesupratau ir klystu su išvadomis. Štai ir tas laiškas: "Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Vilniaus teritorinis padalinys, reaguodamas į tai, kad gali būti nuskasta Vilniaus piliakalnio su papiliais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 664) kompleksinės dalies, papilio, vad. Gedimino kapu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 4514), šlaito dalis, operatyviai 2013-09-02 atliko faktinių aplinkybių patikrinimą vietoje bei jo metu nustatė, kad: 1) žemės sklypo Krivių g. 24 šiaurės vakarinėje ir šiaurinėje dalyse nukastas šlaitas ir įrengiama atraminė sienutė, 2) pati teritorija, kurioje nukastas šlaitas, patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės, Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 25504) teritoriją, 3) žemės kasimo darbai vykdyti kartu vykdant archeologinius tyrimus pagal archeologui Atui Žvirbliui 2013-07-10 išduotą leidimą atlikti archeologinius tyrimus Nr. 228 (pagal 2013-09-06 archeologo A. Žvirblio pateiktus tyrimų rezultatus, nukasant šlaitą, archeologinio sluoksnio, archeologinių radinių ir struktūrų nerasta).Patikrinimo metu statytoja Daiva Jakutienė nurodė, kad darbai vykdomi pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2013-08-06 išduotą statybą leidžiantį dokumentą Nr. 13-1842 ir Dvibučio pastato Krivių g. 24, Vilniuje, rekonstravimo techninį projektą. Patikrinus minėto techninio projekto sprendinius, nustatyta, kad jame nėra numatytas atraminės sienutės įrengimas, todėl Departamento Vilniaus teritorinis padalinys statytojai D. Jakutienei 2013-09-04 surašė reikalavimą Nr. RV-83 ir pareikalavo nedelsiant sustabdyti statybos darbus žemės sklypo Krivių g. 24, Vilniuje, šiaurės ir šiaurės vakarinėje dalyse, t. y. šlaito kasimo, atraminės sienutės įrengimo ir kt., o juos tęsti tik teisės aktų nustatyta tvarka suderinus techninio projekto atitinkamą laidą bei gavus statybą leidžiantį dokumentą minimiems darbams.Apie galimą savavališką statybos atvejį žemės sklype Krivių g. 24, Vilniuje, Departamento Vilniaus teritorinis padalinys 2013-09-06 raštu Nr. (1.29.-V)2V-1449 pranešė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, jog jis patikrintų Departamento Vilniaus teritorinio padalinio 2013-09-02 ir 2013-09-04 nustatytas aplinkybes dėl savavališkos statybos, joms pasitvirtinus – fiksuotų savavališkas statybas žemės sklype, adresu Krivių g. 24, Vilniuje, bei priimtų būtinus administracinius sprendimus dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.Taigi, šiuo metu žemės darbai žemės sklype Krivių g. 24, Vilniuje, ties šlaitu yra sustabdyti ir, nustačius galimos savavališkos statybos faktą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius turėtų patraukti administracinėn atsakomybėn nusižengusius asmenis bei spręsti klausimą dėl savavališkų statybos padarinių šalinimo.Be to, atkreiptinas dėmesys, kad pagal šiuo metu turimus duomenis, atraminė sienutė pradėta įrenginėti ties Vilniaus piliakalnio su papiliais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 664) kompleksinės dalies, papilio, vad. Gedimino kapu (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 4514), teritorijos riba. Taip pat reikėtų pažymėti, kad pagal šiuo metu rengiamą nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos dokumentaciją, Vilniaus piliakalnio su papiliais teritorijos ribą ties žemės sklypu Krivių g. 24, Vilnius, planuojama atitraukti šiaurės, šiaurės vakarų kryptimi, siekiant ją maksimaliau sutapatinti su Vilniaus pilių kultūrinio rezervato teritorijos ribomis, kurioms nustatyti šiuo metu rengiamas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas. Tokiu būdu, pradėta įrenginėti atraminė sienutė būtų dar labiau nutolusi nuo Vilniaus piliakalnio su papiliais teritorijos ribų. Apsaugos zona Vilniaus piliakalniui su papiliu nėra nustatyta.- - - - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene Eimantė Daukšaitė...."23. O aš už
(2013-09-05 21:53:17)
(78.63.247.35) Parašė:

Jei žmonės aplink namą savo sklypą susitvarkytų išlaikydami bendrą stilių, aš tik už tai.22. tikrai
(2013-09-05 13:02:38)
(78.62.16.79) Parašė:

fui,fui21. tai kur kasama?
(2013-09-05 09:50:51)
(195.182.92.36) Parašė:

Krivių g. 24 ar Užupio g. 24?20. +
(2013-09-05 01:33:52)
(78.60.156.126) Parašė:

Daug žodžių, bet mažai konkretumo. Įdėkit tikslų planą, pažymėkit jame paminklų ribas ir nurodykite tų paminklų reglamentus. Pabandę tai surasti KPD tinklalapyje, pamatysit, kad aiškumą surasti ne taip lengva. Vis dėlto Senamiesčio apsaugos reglamentas I dalyje nurodo: ,,18. Senamiestyje draudžiama: 18.1. naikinti ir žaloti Senamiesčio vertingas dalis ir elementus, nekilnojamąsias kultūros vertybes, kultūrinės vertės požymių turinčius objektus, jų vertės požymius, iš esmės keisti jų aplinką; 18.2. keisti istoriškai susiformavusias reljefo formas, judinti žemę,išskyrus atvejus, jei šie darbai susiję su paveldo objektų eksponavimu,naudojimu ar tvarkymu;"(h t t p://w w w. heritage.lt/vln_regl/dalis1/a_pirmadalis.pdf)Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras