2024 m. birželio 23 d.

 

N. Venckienė: „Vienintelis kelias – vaizdo įrašų pateikimas ir įvertinimas užsienio valstybėje“

195
Paskelbta: 2013-09-18 11:01 Autorius: ekspertai.eu

Seimo konferencijų salėje įvyko Seimo frakcijos „Drąsos kelias“ spaudos konferencija „Tiesos siekis (Neringos Venckienės pareiškimas)“.

Seimo narės N. Venckienės vyras Aidas Venckus perskaitė jos laišką.Rašau šį laišką savo artimiesiems, draugams, bendražygiams: “Drąsos kelias” partijos ir frakcijos nariams, savo rinkėjams.

Rašau tiems, kurie gynė mano brolio mažą mergaitę, budėjo Klonio gatvėje.

Rašau sąžiningiems žurnalistams, kuriems svarbus – objektyvus faktų ir įvykių nušvietimas, bet ne melas, šmeižtas ir tiesos deformacijos spaudoje.

Rašau visiems tiems, kuriems tiesos siekis yra svarbus kaip oras ir vanduo.

Nepasislėpiau ir nepabėgau, bet buvau priversta išvažiuoti, nes tikimybė įrodyti tiesą Lietuvoje tapo lygi nuliui. Išvažiavau į demokratinę šalį, kurioje teisėjų ir Seimo narių teisinės neliečiamybės naikinimas nesprendžiamas be įrodymų.

Išvažiavau į demokratinę šalį, kurioje yra galimybių įrodyti tiesą teisme.

Teisėjas privalo jausti ne visuomenės nuomonės pulsą, kaip teigia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas G. Kryževičius, bet privalo klausyti įstatymo, būti teisingas ir sąžiningas.

Po to, kai ciniškai, nekreipiant dėmesio į mano brolio mažametės dukrelės penkias apklausas, ekspertizę, specialistų išvadas, buvo reabilituotas kaltinamasis pedofilija A.Ūsas; kai teismas nusprendė, kad gegužės 17 dieną prievarta mergaitės, mano, kitų žmonių atžvilgiu taikyta nebuvo; kad advokatas G. Černiauskas mergaitės nenešė; kai „Ūso triusikų byla” tapo svarbesnė už Klonio gatvėje suplėšytą Lietuvos trispalvę; kai mano tėtė buvo nuteistas už tiesą; kai teisiami mano artimieji: tėvai ir teta, kuriuos sužalojo kaukėmis užsidengę veidus pareigūnai; kai persekiojami ir teisiami Klonio gatvėje budėję taikūs žmonės; kai aukos buvo paverstos nusikaltėliais, akivaizdu, kad tiesos Lietuvoje ir su žiburiu nerasi.

2012 m. gegužės 17 dienos įvykiai Garliavoje, kai maža mergaitė prievarta buvo išvežta iš gimtųjų namų, parodė, kad visuomenės pulsas koreguojamas lazdomis, elektrošoku, ašarinėmis dujomis. Koreguojamas raudonomis antklodėmis ir jėga. Koreguojamas tol, kol sutaps su valdžios pulsu.

Gegužės 17-osios rytas neišdildomai įstrigo į kiekvieno mūsų atmintį kaip pasibaisėtino valdžios brutalumo, žiaurumo vaikystei ir elementaraus žmogiškumo išniekinimo pavyzdys. Jis akivaizdžiai parodė, kad žmogus mūsų valstybėje, už kurią tiek kovojome, kurios taip siekėme, yra niekas. Kad policija, atėjusi į mūsų namus, prieš nekaltą žmogų gali imtis bet kokių priemonių. Jis parodė, kad demokratija Lietuvoje tėra iliuzija, kad tebesame policinė valstybė. Šalį valdome ne mes visi, Lietuvos žmonės, bet į vieną kumštį susitelkęs valdžios ir teisėsaugos klanas. Jis tenori vieno – toliau išlikti ir sunaikinti visus, kurie dar ieško tiesos, sunaikinti fiziškai, morališkai ar ginte išginti iš Tėvynės svetur.

Gegužės 17-osios rytą galutinai tapo aišku, kad mes gyvename šalyje, kurios valdžia yra visiškai degradavusi, praradusi bet kokį etikos, moralės supratimą, absoliučiai praradusi sąžinę ir elementarų žmogiškumą.

Visos su pedofilijos istorija susijusios bylos - akivaizdžiai smukdančios Lietuvos teisėtvarkos autoritetą, lėmusios visišką visuomenės nepasitikėjimą sava teisėsauga, o kartu – ir visa valstybe.

Dabartiniame Seime esantys konservatorių ir socialdemokratų partijos nariai komentuoja mano neva nevykdymą Seimo nario pareigų, tačiau nesusimąsto, ką jie gero Lietuvai padarė per dešimt naujojo Seimo mėnesių. Daugumos šių veikėjų siūlomi įstatymų pakeitimų projektai tėra kosmetiniai, neesminiai tragiškos situacijos valstybėje, teisinėje sistemoje, socialinėje politikoje ir kitur pakeitimai. Peržiūrėjusi jų darbus, galiu drąsiai teigti, kad daugumai šių Seimo narių rengiami spektakliai Seimo posėdžių salėje ir dalyvavimas TV laidose suprantami kaip Seimo nario pareigų vykdymas. Jiems dabartinė situacija valstybėje yra tobula, kurios keisti jie nemato jokio reikalo ir jokios prasmės.

Atsikertant į žiniasklaidoje skleidžiamą ir tiražuojamą melą, kad neva nieko nedirbu kaip Seimo narė, noriu pranešti, kad iki šiol paruošiau keturiolika įstatymų projektų, nuo gegužės mėnesio paruošiau dešimt jų:

1. Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 2, 7, 19, 20, 22, 23, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 14 ir 15 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą.

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės pakeitimo įstatymo projektu yra siekiama panaikinti Valstybės dotacijas partijoms, suvienodinti partijų galimybes dalyvauti rinkimuose bei taupyti Valstybės biudžeto lėšas.

2. Baudžiamojo proceso kodekso 370, 372, 373, 374, 374(2) straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.

3. Civilinio proceso kodekso 345, 347, 348, 350, 352, 353, 357, 363 straipsnių pakeitimo ir 346 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymo projektu siekiama pakeisti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinių skundų priėmimo ir nagrinėjimo tvarką. Naikinti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų atrankos kolegiją. Nustatyti kasacinio skundo priėmimo terminus - ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo kasacinio skundo gavimo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.

4. Baudžiamojo kodekso 149, 150, 153 straipsnių pakeitimo ir 95 straipsnio papildymo įstatymo projektą.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu siekiama sugriežtinti sankcijas seksualinio pobūdžio nusikaltimams, netaikyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties.

5. Administracinių bylų teisenos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

6. Teismų įstatymo 46 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

7. Konstitucinio teismo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

8. Susirinkimų įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos, Teismų įstatymo, Konstitucinio teismo ir Susirinkimų įstatymo projektais siekiama sumažinti atstumus nuo teismų rengiant mitingus, piketus, susirinkimus.

9. Teismų įstatymo 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

10. Prokuratūros įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

11. Advokatūros įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu, Prokuratūros įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu ir Advokatūros įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu siekiama patobulinti asmens pripažinimo advokatu ir įrašymo į Lietuvos advokatų sąrašą tvarką. Pateiktais įstatymo projektais yra siekiama panaikinti susiklosčiusią praktiką, kai teisėjams ir prokurorams, nelaikius kvalifikacinio advokatūros egzamino, yra galimybė būti pripažintais advokatais ir įrašytais į Lietuvos advokatų sąrašą.

12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 68 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.

13. Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo 2 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą.

Šių projektų tikslas sumažinti Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, kurie gali teikti Seimui įstatymo projektą skaičių iki 15 tūkstančių; sumažinti rinkėjų, kurie turi teisę teikti Seimui sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją skaičių iki 100 tūkstančių bei prailginti piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įgyvendinimo terminus iki keturių ir šešių mėnesių. Projektu yra siekiama realiai įgyvendinamos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisės.

14. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu siekiama sumažinti Seimo narių skaičių iki 101.

Paskutiniai trys projektai jau įtraukti į trečią eilinę Seimo sesiją, tačiau jiems įregistruoti reikalinga 1/4 Seimo narių parašų.

Stengiuosi vykdyti visus įsipareigojimus rinkėjams. Nuosekliai vykdau “Drąsos kelias” rinkiminę programą. Ruošiu žadėtus įstatymų pakeitimus.

Palyginimui trumpai paminėsiu kai kurių Seimo narių nuveiktus darbus. Iki šiol, t.y. per dešimt darbo mėnesių Seime

-                     po šešis įstatymų projektus paruošė A. Vidžiūnas, D. Kuodytė, D.  Petrošius,

-                     po penkis projektus paruošė V.A. Abramikienė, A. Kubilius, O. Leiputė, J. Olekas, V. Saulis,

-                     po keturis projektus paruošė G. Kirkilas, K. Glaveckas, M. A. Povilionienė, B. Vėsaitė,

-                     po tris projektus paruošė M. Adomėnas, J. Bernatonis, G. Purvaneckienė, D. Petrulis, E. Vareikis,

-                     po du projektus paruošė A. Ažubalis, A. Dudėnas, D. Jankauskas, B. Juodka, A. Nesteckis,

-                     po vieną projektą paruošė R. Žilinskas, E. Zingeris, R. Sinkevičius, P. Žeimys,

-                     nei vieno projekto neparuošė A. Butkevičius.

Taigi akivaizdu, kad garsiai rėkiantys konservatoriai ir socialdemokratai nenuveikė jokių realių darbų. Neturi jie jokių siekių išgelbėti ant bedugnės krašto kybančią valstybę.

A.Kubilius ir jo partijos veikėjai turbūt pamiršo, jog Seimas yra įstatymų leidžiamoji valdžia. Pagrindinė Seimo nario pareiga – įstatymų ruošimas. Akivaizdu, jog sėdėjimą Seime konservatoriai supranta kaip Seimo nario darbą.

Kodėl Seimo nariai, gaunantys po 6000 Lt atlyginimo ir 2000 Lt parlamentinėms išlaidoms, nieko nedirba? Kodėl nedirba jų padėjėjai, kuriems kas mėnesį išmokama 6000 Lt į rankas?

Viešai eskaluojama, kad neva mano padėjėjai nieko nedirba, bet jiems išmokama 3000 Lt. Lyginant kitų Seimo narių darbus, akivaizdu, kad jų padėjėjai dirba nepalyginti mažiau, o gal ir visai nedirba, tačiau jiems išmokama dvigubai didesnė suma.

Šmeižiami spaudoje mano padėjėjai, neva neturintys reikiamo išsilavinimo. Visų jų išsilavinimas toks, kokio reikalauja Valstybės tarnybos įstatymas. Mano padėjėja Olga Girdauskienė yra mokslų daktarė, baigusi doktorantūros studijas Sankt Peterburge.

Algą gauna ne tik Seime dienas leidžiantys, nieko nebirbantys Seimo nariai, bet ir LRT veikėjai. Viena jų - N.Pumprickaitė darbo užmokestį gauna už viešą melą ir mano šmeižimą, kad aš neva gaunu darbo užmokestį, bet nieko nedirbu. Pumprickų Nemirai, kuri rinkiminės kampanijos į Seimą metu dovanojo partijoms kaip savo nacionalinės televizijos laidas, kurios apmokamos iš mokesčių mokėtojų pinigų, reikėtų pasiteirauti Seime ir sužinoti apie man nuo gegužės mėnesio išmokėtus, o tiksliau neišmokėtus pinigus, ir mano paruoštus įstatymų projektus. N.Pumprickaitė turėtų paviešinti savo darbo užmokestį, kurį ji gauna nacionalinėje televizijoje už nesisteminių partijų žmonių šmeižimą ir žeminimą.

Nuo gegužės mėnesio nesu gavusi nei vieno lito darbo užmokesčio, nesu išleidusi nei vieno lito parlamentinėms lėšoms. Neįsigijau automobilio Seimo nario veiklai, todėl neturiu jokių išlaidų jo išlaikymui. Nesinaudoju diplomatiniu pasu, apie kurį pastoviai užsimenama spaudoje. Užsienio reikalų ministerija suteiks informaciją, kad tokio paso aš neturiu.

Seimo viešbučio priduoti nebuvo galimybių, nes balandžio mėnesį Seimo kanceliarija pakeitė spyną ir negalima buvo į jį patekti. Deja, iki šiol nemačiau jokios informacijos spaudoje, kad Seimo viešbutis dėl konservatorių partijos nario neišsikraustymo man buvo suteiktas tik 2013 m. sausio viduryje.

Spaudoje skleidžiamas melas, kad aš nedaviau parodymų ikiteisminiuose tyrimuose. Informuoju, kad tiek būdama teisėja, tiek Seimo nare visuose ikiteisminiuose tyrimuose sutikau duoti parodymus, daviau apžiūrai kompiuterius, leidau apžiūrėti patalpas.

Į viską reaguoti nėra nei noro, nei laiko. Šmeižto ir melo tiek daug, kad jis jau tapo kasdienybe ir mūsų supuvusios valstybės dalimi.

Laukiu ekstradicijos bylos, kurioje su prašymu užsienio valstybei Generalinė prokuratūra pateiks visą video įrašą, darytą 2012 m. gegužės 17 dieną Garliavoje, kuriame mergaitei ant galvos metama antklodė, kur aš, būdama teisėja, esu žalojama, kur vaikui rankas plėšia Vaiko teisių apsaugos darbuotoja, kur pareigūnai leidžia L.Stankūnaitei draskyti mažą mergaitę. Vaizdo įrašą ne apie mafijos nusikaltėlių ar teroristų, bet apie mažos mergaitės nebaigtoje pedofilijos byloje “ėmimą”.

Aš sieksiu, kad užsienio teismai įvertintų tokius Lietuvos teisinius perliukus, kai nepabaigus pedofilijos bylos, nukentėjusioji mergaitė su 240 policininkų pagalba grąžinama į tą aplinką, kurioje pagal prokurorų surašytą kaltinamąjį aktą buvo seksualiai išnaudojama.

Pateiksiu įrodymus, kad vykdant teismo sprendimą, pirmiausia buvo nusuktos mūsų namo viduje esančios vaizdo kameros, kad nebūtų fiksuojamas “teisėtas” teismo sprendimo vykdymas.

Sieksiu, kad svarstant išdavimo klausimą ir sprendžiant mano galimybes į teisingą teismą Lietuvoje, būtų įvertintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko G.Kryževičiaus pasisakymas dėl “pūlinio teisinėje ir politinėje sistemoje”. Esu įsitikinusi, kad normaliame, civilizuotame pasaulyje teisėjai ir Seimo nariai nešmeižiami šlykščiais prasimanymais žiniasklaidoje, jie nevadinami ,,pūliniais“ aukščiausių teisinių institucijų pareigūnų, tiesiogiai atsakingų valstybėje už teisingumą, už žmogaus asmenybės gerbimą, už jo saugumą.

Sieksiu, kad būtų įvertinta Seimo pozicija, kai mano teisinė neliečiamybė naikinama neįsitikinus, kas vyko namo viduje.

Viešai meluojama, kad tariamasi su D.Valiu. Niekada nesitarčiau su žmogumi, kuris vadovaudamas Lietuvos prokuratūrai, viešai melavo ir apšmeižė mane, kad aš padariau nusikaltimus. Melavo, kad aš spardžiau L.Stankūnaitę. Slėpė vaizdo įrašą, kuris fiksavo, kaip policijos pareigūnas, sambo vicečempionas sužalojo mane. Slėpė įrašą, kuriame mergaitės atžvilgiu naudojama jėga. Niekada nesitarčiau su pareigūnu, kuris aukas pavertė nusikaltėliais.

Dabar vienintelis kelias – tų vaizdo įrašų pateikimas ir įvertinimas užsienio valstybėje. Tik toks galimas šios kovos tęsinys.

Šalaševičiūtėms ir Dabašinskienėms pranešu, kad mano sūnus Karolis užsienyje pabaigė septintąją klasę, o šiuo metu yra aštuntos klasės mokinys. Tuo pačiu norėčiau jų paklausti, ar jos pasidomėjo, kur dingę 14000 Lietuvos vaikų? Ar jos pasidomėjo, kur dingo mano brolio maža mergaitė? Kur ją išvežė A.Ūso draugė? Ar joms gali būti saugu po to, kai L. Stankūnaitė išplatino video įrašą apie baimę ir nepasitikėjimą apsauga, apie mergaitės galvos ir pilvo skausmus?

Tiesos siekis man visada buvo ir yra svarbiausias. Su mano išvykimu į užsienį kova nepasibaigė. Priešingai – atsirado galimybių kovoti.

Pasiilgau savo artimųjų, draugų ir bendražygių. Jiems linkiu sveikatos, kantrybės ir didžiausios sėkmės.

LR Seimo narė
Neringa Venckienė

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
195. Stanislovas
(2013-10-29 18:10:02)
(5.20.146.5) Parašė:

Matant ta ivyki televizijos laidoje, manau, kad su mergaite pasielge visisaki neteisingai, pries vaiko valia. As pasilieku prie savo nuomones,kad N.Vencku seima teisi ir ateity isaiskinus visus faktus, manau, kad kai kuriesio ivykio veikejai privales atsiprasyti Vencku seima ir visus tuos zmones ,kurie mate siuos ivykius buvo manau neteisetai smeiziami. Man atrodo,kad buvusi teiseja N.Venckiene ir jos vyras yra teisus ir jie manau gerai zino kas nenori teigiamai ju atliktus darbus vertinti. Tenka pamineti,kad N.Venckiene budama uzsienyje paruose net 14 istatymo pojektu. Tai ar yra galimybe teigti , kad ji nedirba Lietuvos labui?, manau kad ne. Kai kurie seimo nariai is ankstyvesniu laiku ir siuo metu budami seime pijokauna, trezvai negalvoja kas teisus, o balsuoja taip kaip to nori ju vadai. Del ju balsavimo metu reikiamu balsu jie nebaudziami nes tuomet gal but konservatoriams nebus balsu kvorumo. Pilnai pritariu Lietuvos Resoublikos Seimo Pirmininkei,L.Grauzinienei , kad sioje srityje darbas neuzbaigtas ir ji reikia toliau kazkam tai testi. Man neaisku uz kokius darbus yra mokami "seimo narei A.Pavilionienei ir Kuodytei" atlyginimai.Nejaugi uz lyties pakeitimo siuloma projekta.:)194. ruta
(2013-09-25 10:51:33)
(109.152.171.68) Parašė:

vienintelis kelias,suimti venckiene ir vencku,tada tiesa ir isaiskes.193. Ačiū PIKASIUKUI
(2013-09-25 04:13:51)
(68.200.125.38) Parašė:

už nenuilstamą darbą TIESOS ir TEISINGUMO vardan.192. Pikasas
(2013-09-24 09:39:53)
(78.62.86.131) Parašė:

Kai močiutė Laima Kedienė, pasibaigus Panevėžio apygardos teismo posėdžiui, išsakė savo nuomonę apie tai, kaip ji vertina teisėjus ir jų sprendimą, supratau, kad jau kam kam, o jai "sistema" to tikrai neatleis. Lietuvoje tik prokurorai gali paskelbti kaltus be teismo sprendimo, koks žurnaliūga net šalies vadovę išvadinti "Garliavos banditų "stogu" ar dar šlykščiau. Net ir po skandalingų išsišokimų tokiems nei vienas jų plaukas nenukrenta. Tapo jau tradicija, kad per specifinius žurnalistus absurdai ir paskalos apie ikiteisminius tyrimus skleidžiamos "purvasklaidoje" ir beveik niekam tai nė motais. Valstybinės paslapties statusą turi tik tie faktai ar asmenys, kurie tinka keistoms tyrėjų versijoms. Tapo įprasta, kad jei pradžioje skandalo paskelbiama kokia viena abejotina versija, tai jos neatsisakoma net ir tada, kai konkretūs faktai ją visiškai paneigia. Laima Kedienė negalėjo tada žinoti, kad teismas teisėjo Cinino lūpomis pripažins jog pedofilijos nusikaltimai vyko jos namuose. Keistas, sakyčiau, netgi absurdiškas toks pareiškimas, nukentėjusius paverčiantis kaltinamaisiais. Todėl dabar žiniasklaidoje matome tokio pavyzdžio pavadinimus su žodžiais "pedofilija Garliavoje" ir niekas negali tam prieštarauti, nes teismas, atseit, taip paaiškino. Negalėjo L.Kedienė žinoti ir to, kad atnaujintas procesas A.Ūso byloje buvo tik reabilitacinio pobūdžio. Pasveikęs teisėjas Cininas tokį ir paskelbė... Atseit, "pagal teismo turimus duomenis". Teisybės dėlei verta prisiminti, kad tas, sukritikuotas Panevėžio apygardos teismo sprendimas buvo aukštesnės instancijos atšauktas, kaip anksčiau buvo atšaukta ir Kėdainių apylinkės teismo per 15 min. suręsta nutartis dėl mergaitės globos. Tad kaip ten bebūtų, L.Kedienės pasipiktinimą galima buvo suprasti ir teisiškai. Gal tik nuo emocinėje būsenoje ištartos frazės derėjo susilaikyti. Kedžių ir Venckų šeimos turėjo suvokti, kad kiekvienas jų skubotai štartas žodis yra kruopščiai fiksuojamas ir laukiama proga... Nors L.Venckienė išsakė tik abstrakčiai išreikštą nusivylimą teisėsaugos tyrimo eiga, tačiau teisėjai ir tai panoro prisilipinti sau ir dabar Seimo narę ruošiamasi bausti už tą patį atvejį antrą kartą. Gal paskui seks trečias...? Galėtų teisėjai paaiškinti, kodėl jie nutarė, kad priekaištai skirti būtent teismui, o ne tai tiesinės sistemos dalies pareigūnams kurie netgi Seimo išvadomis remiantis savo darbą atliko nekompetentingai bei nepatenkinamai. Vis dažniau sužinome, kad pedofilijos ir žudynių skandalo teismų karuselėje suskumba pasitraukti tai vienas , tai kitas teisėsaugos pareigūnas. Vis daugiau atsiranda tokių, kurie nenori tokiu būdu patekti į šalies teisėsaugos istoriją. Kaip istorija iš laiko perspektyvos įvertins visą šį keistą balaganą kol kas galima tik spėlioti. Laikui bėgant daug kas gali išsiviešinti su kitokio pobūdžio vertinimais. Kad L.Kedienė bus nubausta, tai aišku. Teisėjams nepalikta erdvės didesniems manevrams. Manau, kad net baudos sumažinimas galėtų būti nedidelis žingsnelis padoresnio kompromiso link, vardan TIESOS ir TEISINGUMO. Vaikų kreidelėmis sudėliotos raidės, manau, išliks teisėsaugos istorijoje svariu simboliu.191. gerb. Neringa,
(2013-09-23 23:10:02)
(78.62.81.149) Parašė:

didžiausios sėkmės, stprybės ir sveikatos. esu pačios geriausios nuomonės apie Jus, Jūsų tėvelius ir šeimą. Tauriausi žmonės.190. Čia tas video
(2013-09-23 19:13:09)
(68.200.106.255) Parašė:

goo.gl/EbnEcX189. Video apie
(2013-09-23 19:12:38)
(68.200.106.255) Parašė:

tai koks požiūris yra JAV į pasipriešinimus policijai. Pažiūrėkit visą - ten mažiau negu 3 minutės, o tas automobilis tai 2012 metų Ferrari Scenzūra.188. Amžinas gąsdinimas
(2013-09-23 12:08:10)
(68.200.106.255) Parašė:

kaip tas jau prieš kelis metus pareikštas pažadas "aš netylėsiu, aš visus juos išviešinsiu". Dabar irgi - užuot žadėjusi, po velnių, paateik tą savo medžiagą užsienio valstybei ir gauk tą įvertinimą, o ne gąsdink nežinia ką neaišku kuo.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras