2024 m. birželio 16 d.

 

Pasaulio lietuviai už dvi pilietybes (I dalis)

107
Paskelbta: 2017-08-21 08:12 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė. Nuotr. pasauliolietuvis.lt
Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė. Nuotr. pasauliolietuvis.lt

LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-a dalis garantuoja LR piliečiams įstatymo numatytais atskirais atvejais įgyti ir kitos valstybės pilietybę, t.y. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“ Taigi turime situaciją, kai dvi pilietybės yra visų LR piliečių konstitucinė teisė, konstitucinė vertybė realizuojama įstatymo numatytais atskirais atvejais. Apie tai 2017-07-24 straipsnis „Dvi pilietybės – konstitucinė vertybė“.

LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-os dalies išaiškinimas lingvistiniu, pagrindiniu teisės išaiškinimo metodu, kurio nenori pripažinti LR KT, yra duotas 2017-08-08 straipsnyje „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis)“ ir

2017-07-28 straipsnis „LT KT išaiškinimų išaiškinimai apie dvi pilietybes (I dalis)“. Kitaip tariant „teisės profesionalai“ teisės sakinį aiškina „nesupratę“ kas jame lietuviškai parašyta. Tiksliau tariant labai gerai supratę, tačiau šarlataniškų tikslų vedini, atmeta pagrindinį lingvistinį teisės aiškinimo metodą.

Pilietybės išsaugojimas – teisiniai ir politiniai iššūkiai

Šitą straipsnį paskatino rašyti LR Seime vykusi 2017-03-08 diskusija „Pilietybės išsaugojimas – teisiniai ir politiniai iššūkiai“.

Šioje diskusijoje tiek labai dažnai naudojama idiotiška sąvoka „dviguba pilietybė“, kad apeiti šitą klausimą beveik neįmanoma, nes tai signalizuoja apie kalbančiųjų nesugebėjimą suprasti apie ką jie iš viso kalba ir mąsto.

Apie tai yra 2017-07-08 straipsnis „Dvigubi idiotai siekia triumfo“,

2017-07-10 straipsnis „Dvigubi idiotai siekia triumfo (II dalis)“ ir

2017-07-21 straipsnis „Ar dvigubi idiotai jau apginti?“.

Taigi tiems, kurie naudoja sąvoką „dviguba pilietybė“ kiekvieną kartą skliausteliuose vertėtų priminti: (dvigubas idiotas). Taip žemiau tekste ir įterpsime.

2017-3-8 diskusija „Pilietybės išsaugojimas – teisiniai ir politiniai iššūkiai“

Edmundas Jakelaitis pasisveikina ir tame tarpe išsireiškia taip: „...opiu klausimu, kaip pasaulio lietuviai gali išsaugoti, galėtų išsaugoti Lietuvos Respublikos pilietybę.....“.

Dr. J.R. komentaras: E.Jakelaitis nepanaudojo termino „dviguba pilietybė“. O juk Lietuvos ryto televizijos 2010-06-07 video klipe „Dvigubos pilietybės klausimas“, kuriame išpilta tiek propagandinių klišių apie dvi pilietybes, kad net nejauku darosi, kokiame MELO lauke gyvena Lietuva ir kas tą melą meluoja.Tai šiame klipe E.Jakelaitis tiesiog spjaudėsi terminu „dviguba pilietybė“. Taigi E.Jakilaičio pokyčiai pastebimi, gal net iki prof. V.Sinkevičiaus daeis, o gal net ir LR KT teisėjai, net ir pats D.Žalimas, nustos karksėti apie „dvigubą pilietybę“? Gal pagaliau išmoks ištarti du lietuviškus žodžius – dvi pilietybės? Gal net pati Valstybinė lietuvių kalbos komisija pradės suprasti lietuviškai, atskirs kur yra vienaskaita, kur yra daugiskaita? O kai tik išmoks ištarti du lietuviškus žodžius – dvi pilietybės – gal jau tada galės ir LR lietuviškai parašytą Konstituciją aiškinti?

Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkės Dalios Henkės išsakyta Pasaulio lietuvių pozicija, papildyta dr. Jono Ramanausko komentarais (Dr.J.R.)

Dalia Henkė „Labas rytas mielieji. Visų pirma nebūdama vyras pasveikinti šioje salėjė visas moteris su mūsų pasaulio moterų diena. Taigi nors nesu vyras. Bet džiaugiuosi vis viena, nes šiandieną. Pasiplokime moterys sau. Taigi ir antra norėčiau padėkoti Seimo nariui gerbiamam Žygimantui Pavilioniui, kad jis surinko jus visus ir mus būtent prie šito stalo aptarti šią temą. Na ir aišku turėčiau padėkoti ir Lietuvos naujajai Vyriausybei, kuri į savo planus darbo, įgyvendinimo planus šitą klausimą taip pat įtraukė. Pirmą kartą, man atrodo, istorijoje. Taigi pasaulio lietuvių bendruomenė atstovauja 44 šalyse esančias bendruomenes. Ir drįstu teigti, kad mūsų aktualios temos yra išdėstytos. Viena iš tų temų būtent pilietybės išlaikymas, kur dešimt metų mes vis šnekam, elektroninis saugus ir anonimiškas balsavimas, atskira apygarda, vergystė, asmenų išnaudojimas. Bet šiandieną ne ta yra tema. Esame atsidūrę dilemoje, nes yra trys požiūriai kalbant apie pilietybę:

Tai yra visų pirma nenoriu būtent dalinti Lietuvą jie ir mes, bet šia tema norėčiau tai padaryti. Lietuvoje gyvenantys lietuviai traktuoja tai kaip „dviguba pilietybė“ (dvigubas idiotas). Ir dar dadėsiu, sako aha kažkas gaus dar kažko daugiau negu mes turim. Na sakykim taip, drįstu teigti na yra tam tikras pavydas. Pilietybės užsienio lietuviai, dabar jau jų yra 800000-čių, vakar skaičiavau, skaičiavau, o gal jau milijonas sakykim taip, jeigu drąsiai teigti, o Lietuvos šaknis iš vis turinčių lietuvių visame pasaulyje bent jau penki milijonai. Tai mes užsienyje gyvenantys sakome: ne, ne, ne mes norime tai, ką jau gavome gimimu. Tuoj bus kitas slaidas, ką ir sako 12-tas Konstitucijos straipsnis, mes norim tą ką turim išlaikyti. Nieko niekas neduoda priedo, niekas tai nebūtų ypatingas atvejis, jau dabar yra dešimt išskirtinių atvejų, tai būtų tai, kas jau praktikuojama Lietuvoje ir tai, kas yra, na iš idėjos, tai ką gauni gimimu. Na ir trečia, trečia, tai Lietuvos valstybė, kuri pagal įstatymus irgi tos „dvigubos pilietybės“ (dvigubo idioto) reikalas niekur nėra pažymėtas. Taigi tai Konstitucinio Teismo teisininkai aiškina kaip „dviguba pilietyė“ (dvigubas idiotas). Bet yra tiesiog kita pilietybė. Ir Lietuvai, Lietuvos valstybei tiesiog reikia piliečių. Ir vot trys skirtingi požiūriai ir drįstu teigti, mes tiesiog nesusišnekame. Atrodo, kad šnekame apie tokį vieną bendrą dalyką, bet dešimt metų mes nesusišnekam, nes yra skirtingi požiūriai. Mielieji, drįstu teigti, kad visi ....

...skaitėte 12-tą Lietuvos Konstitucijos straipsnį. Drįstu teigti, nors tenka man pastebėti, kad ne visi jį skaitė. Pirmoje dalyje yra rašoma, kad pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Tą, ką aš ką tik sakiau, yra išimtys.

Dr. J.R. Tenka įsiterpti į ponios D.Henkės kalbą, nes LR Konstitucijoje nėra tokios žodžio „išimtys“. Žodis „išimtys“ atsiranda todėl, kad siekiant iš esmės iškraipyti LR Konstituciją, toks žodis yra dirbtinai įvedamas ir kalbama Konstitucijos vardu, kad ten toks žodis yra. Iš tikro tai šarlataniškas būdas iškraipyti Konstituciją. Tik išfantazuotos „konstitucinės dvasios“ tokių žodžių nori ir mato, ko nėra.

Dalia Henkė. Na ir toliau, kad numatytus tuos atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis. Atskirus atvejus, žodis. Na ir trečias sakinys, pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas. Na mielieji, drįstu teigti, kad čia, prie šio stalo, va gerbiamas Bernatonis ir kiti Seimo nariai, Jūs ir leidžiat tuos įstatymus. Einam toliau.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas tris kartus išaiškino. Jeigu galite teisininkai mane pataisyti, gal buvo ir daugiau išaiškinimų, bet aš žinau tik tuos pagrindinius tris. Na ir sukamės apie tai dabar. Jo neskaitysiu, bet būtent , pavadinkim taip, kiečiausias išaiškinimas 2013 metų kovo 13-tą buvo, ne kovo 8-tosios proga, bet kovo 13-tosios. Neskaitysiu čia viso teksto, ...kad tokie įstatymo nustatyti atveji gali būti reti (atskiri), kad „dvigubos pilietybės“ (dvigubų idiotų) atvejai turi būti labai reti (atskiri), kad „dvigubos pilietybės“ (dvigubų idiotų) atvejai turi būti ypač reti – išimtiniai, ...ir t.t. Žodžiu patį žodį „atskiri“ Konstitucinis Teismas taip išaiškino, man atrodo 13-14 puslapių yra prirašyta teksto. Ir dėl šito teksto mes 10 metų, žodžiu ne 10 metų, na nuo 2013 metų kovojam. Kas tie reti, atskiri atvejai?

Dr. J.R. Ir vėl man privalu įsiterpti, nes Pasaulio lietuvių vadovė D.Henkė atkartoja LR KT išaiškinimų klišes, kurios yra šarlataniško LR Konstitucijos išaiškinimo pasekmė. Apie jokį retumą LR Konstitucija nekalba. Laikas lietuviams suprasti lietuviško žodžio „atskiras“ lietuvišką reikšmę, kuri yra sunorminta kalbininko Jono Jablonskio. Rekomenduoju pastudijuoti 2017-08-08 straipsnį „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis)“. Lietuviškas žodis „atskiras“ nė iš tolo neturi nei prasmės „retas“ ir tuo labiau „išimtis“.

Dalia Henkė. Ir vėl gi čia Konstitucinis Teismas mini „dviguba pilietybė“ (dvigubas idiotas) , kaip bebūtų keista ne pilietybės išsaugojimą. Taigi man patinka skaičiai, esu ekonomistė, kaip matote, kiek prarandama piliečiu per metus:

Čia yra Migracijos departamento duomenys. Na sakykime taip, kad aštuoni šimtai piliečių, kur kiekvienais metais atsisako Lietuvos pilietybės priimdami kitos valstybės pilietybę. Tai galima būtų sakyti, kad šie būtų potencialūs į metus piliečiai, na jeigu būtų galimybė išlaikyti, jie išlaikytų pilietybę.

Dr. J.R. Toji galimybė išlaikyti LR pilietybę yra įtvirtina LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-moje dalyje, kai LR pilietybė įgyjama gimstant. Tai reiškia, kad jei tokia nuostata yra įtvirtinta Konstitucijoje, tai tos teisės atimti negali nei LR KT, nei LR KT išaiškinimai, nei LR pilietybės įstatymas, kadangi įstatymas privalo neprieštarauti Konstitucijai ir neatimti tos teisės, kurią suteikia LR Konstitucija. Tol, kol galios tokia konstitucinė nuostata, kad teisė į LR pilietybę įgyjama gimstant, tol iš tokių LR piliečių negali būti atimta LR pilietybė nors ir per galvą verstusi LR KT šarlataniškų aiškinimų teisėjai. Su konstituciniais nusikaltėliais turi būti kita šneka, pagal LR Konstitucijos 74 straipsnį. Apie tai skaitykite 2017-08-14 straipsnį „LR Pilietybės įstatymo prieštaravimai Konstitucijai“.

Dalia Henkė. Ar aštuoni šimtai yra daug, ar tai jau atskiri atvejai? Vėl gi čia yra teisininkų ir politinių, kaip sakyti, politiniai sprendimai. Čia viskas yra tikrai interpretacijos klausimas. Čia paminėti dešimt, žodžiu, išskirtinų atvejų, kuriais Lietuvos pilietis gali turėti ir kitos valstybės pilietybę:

Tai vėl dėl to tam tikra diskriminacija. Iki 1990 metų, aš čia šiek tiek sutrumpinu, iki 1990 metų gali turėti, ir jie būtent gimimu įgavę tą pilietybę, tėvai, vaikai, provaikaičiai. Na o po 1990 metų Kovo 11-os negali turėti. Na dabar vėl yra išimčių, kad ir litvakai ir vaikai gali turėt, tiesiog yra 10 išimčių, jos taikomos, tai nėra naujas dalykas Lietuvai.

Dr. J.R. Tenka atkreipti dėmesį, kad yra aiškinama 1992-10-25 Konstitucija. Kaip žinia įstatymai, o taip pat Konstitucija negalioja ATGALIOS. Tačiau LR KT šarlataniški Konstitucijos aiškintojai pritaiko Konstituciją atgalios, 1990-03-11 datai ir tuo parodo, gal ir netiesiogiai, kad dėl viso ko kaltas yra Nepriklausomybės paskelbimas. Tai sunkiai įsivaizduojamas teisinis LR KT neraštingumas, tiesiog šarlataniškumas. Neatmestina, tai penktos kolonos nuostatos.

Dalia Henkė. Einam toliau. Apklausa.

Pasaulio lietuvių bendruomenė 2015 metais padarė apklausą. Ir čia reikia padėkoti Seimo nariui gerbiamam J.Bernatoniui. Mūsų susitikimo metu jisai sako, na tai Jūs susižinokit, kodėl Jūs norit turėti tą pilietybę išlaikyti, tą prasme, kokie motyvai.

Dr. J.R. Vėl tenka įsiterpti dėl tokio J.Bernatonio noro. Jis komanduoja pasaulio lietuviams ką jie turi padaryti, kad jiems pradėtų galioti LR Konstitucija. Niekas neturi aiškintis ir prašinėti naudotis savo konstitucinėmis teisėmis. LR Seimas turi PAREIGĄ, kad LR Konstitucijos garantuojamos teisės būtų įtvirtintos Pilietybės įstatyme. Per ketvirtį amžiaus tai dar NEPADARYTA. Ką veikia Seimas, tai kieno aferistinę politiką varo? Ir antroji to klausimo pusė yra ta, kad buvęs teisingumo ministras J.Bernatonis tokius dalykus tikrai supranta, vadinasi tyčia vaiko pasaulio lietuvius, kad jie ŠOKINĖTŲ apie antikonstitucinę valdžia ir maldautų savo konstitucinių teisių. Suprantu, šito gal net Pasaulio lietuvių bendruomenė net nesugebės suvokti. O gal? Tai tegu pastudijuoja 2016-9-11 straipsnį „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“, ir 2017-3-11 straipsnį „OKUPUOTA NEPRIKLAUSOMYBĖ“. Gal Pasaulio lietuvių bendruomenė ką nors ir išmaldaus? Greičiau jiems bus atsukta trigubai suraityta špyga. Okupantas netarnauja Lietuvai ir tyčiojasi iš LR Konstitucijos.

Dalia Henkė. Pasisakė apie 3000 lietuvių iš viso pasaulio, kaip bebūtų keista ne iš 44 šalių, bet iš 65 ir atsakymai buvo tokie: Pilietybę norim išsaugoti todėl, kad tai yra prigimtinė teisė likti savo Tėvynės piliečiu. Na ką ir skelbia 12-as straipsnis Konstitucijos. Antra, galimybė dirbti ir kurti savo verslą abiejose šalyse. Tai ar Lietuvoje nereikalingos investicijos ir šiaip finansai, sakykim, iš mūsų tėvynainių. Ir kas įdomiausia, trečia buvo priežastis, grįžti į Lietuvą gyventi ir dirbti kada nors. Žmonės vis dėl to planuoja, niekada neplanuoja su viskam, negali žinot.

Na ir toliau ta prasme, ginti Lietuvos interesus savo gyvenamoje šalyje. Taip, tik aš būdama Vokietijos pilietė Vokietijoje galiu ginti Lietuvos, sakykim taip, teises ir Europos Sąjungos, nes kitaip sakys, tai eik gerbiama Dalia ir Lietuvos ambasadoje ir šnekėk su Lietuvos ambasada. Čia aišku nukrypimas.

Dr. J.R. Ponia D.Henke, čia nėra joks nukrypimas, teisingai kalbate. JAV piliečiai lietuviai ir kiti pasaulio lietuviai aktyviai visą laiką gynė okupuotos Lietuvos interesus, teises visą laiką ir padarė didelę įtaką Lietuvos nepriklausomybės mūšyje. Taigi joks čia nukrypimas. Gali tekti ir dabar tas Lietuvos teises ginti, kol atkursime teisėtą, konstitucinę Lietuvos valdžią. Kol rinkimai Lietuvoje atitiks Konstituciją. Kol kas Lietuvoje yra nelegitimi valdžia, tą jau laikas suprasti. Iš čia ir kyla dauguma problemų, tame tarpe ir dėl konstitucinių LR piliečių teisių į dvi pilietybes. Suprantu, okupanto valdžia to nė nenori girdėti. O tai reiškia, kad tai nėra klaida, o sąmoningas veikimas prieš Lietuvos valstybę. Save sau prisipažinę kgbistai, ir save dar 75-iems metams užsislaptinę, karksės visą laiką, kad pasaulio lietuviams ir LR piliečiams nepriklauso jų konstitucinės teisės. Kaip ir dabar karksi, kad nė gimimu įgyta teisė į LR pilietybę nepriklauso. Taigi laikas tai suvokti.

Dalia Henkė. Na ir t.t. na ir aišku, nori piliečiai dalyvauti Lietuvos rinkimuose, taip. Nors dabar galėtume galėtume vėl apie skaičius šnekėti, kiek dalyvavo 2016 metais rinkimuose, tačiau tai čia vėl kita tema. Pasaulio lietuvių bendruomenė siūlo, bet tai čia vienas iš siūlymų, mes šiandieną esam susirinkę, aš manau, jau kaip nebalsuoti už tai, bet būtent pasikliaudami, kad lietuviai pagal kilmę moka ir lietuvių kalbą ir turi ryšį su Tėvyne ir gal bandys investuoti ir t.t. Būtent, kad pilietybė įgyta gimimu, noras ją išlaikyti, išsaugoti. Tai yra asmens gyvenančio ne Lietuvoje, planuojančio gal priimti kitą pilietybę būtų toks, kad , kiekvienas iš mūsų ir yra tas atskiras vienintelis atvejis. Jeigu jis kreiptųsi į Lietuvos valstybę su prašymu išsaugoti pagal įstatymu nustatytas sąlygas pilietybę. Tai yra ne bendras visiems, kažkoks didelis „dvigubos pilietybės“ (dvigubo idioto), na pavadinkim taip, traktatas, o tik tam vienam asmeniui. Tai čia tiesiog pamąstymui. Nežinau, kaip tai, čia yra politinės valios klausimas.

Dr. J.R. Dalia Henkė sako „Tai čia tiesiog pamąstymui.“ Taigi ir pamąstykime apie tai kas yra siūloma aukščiau pateiktame paveikslėlyje. Pirmiausiai į akis krinta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-os dalies konstitucinė nuostata „Pilietybė įgyta gimimu“. Visiškai teisingai atkreiptas dėmesys į vieną iš svarbiausių LR Konstitucijos punktų susijusių su dviem pilietybėm, nors kalbama apie vieną „pilietybę įgyta gimimu“. Ryšis tarp LR Konstitucijos 12-o str. 1-mos ir 2-os dalių yra tas, kad LR pilietis turintis teisę į LR pilietybę gimimu ir įgijęs kitos valstybės pilietybės negali pagal Pilietybės įstatymą netekti Lietuvos pilietybės, nes Pilietybės įstatymas privalo garantuoti teisę į LR pilietybę tol, kol egzistuoja tokia Konstitucija. Tai kaip minėjau anksčiau, Konstitucijos garantuojamų LR piliečių teisių NIEKAS NEGALI ATIMTI, na nebent kas nors raštiškai kreiptųsi dėl to asmeniškai. Ir čia gali būti tokie atvejai, nes tas kuris įgyja kitos valstybės pilietybę, gali būti priverčiamas atsisakyti LR pilietybės dėl to, kad toje kitoje valstybėje yra griežtai leidžiama tik viena pilietybė arba dėl kitų priežasčių, tačiau tik asmenišku LR piliečio prašymu, nors tas prašymas nebūtinai gali būti patenkinamas. Kartu ypatingai svarbu pamatyti ir pabrėžti, kad Lietuvos Respublika yra ATSAKINGA, kad LR piliečių teisės, kurios yra garantuojamos Konstitucijos, jos būtų garantuojamos, o ne atiminėjamos.

Reikia kartu pastebėti, kad šios konstitucinės teisės „nematė“ nei Seimas, nei LR KT Konstitucijos aiškintojai, kas atrodo visiškai neįmanoma. Nejaugi ten ir ten neatsirado nė vieno teisininko? Greičiau yra variantas, kad Seimas ir LR KT veikė prieš Lietuvos piliečių konstitucines teises kryptingai, pagal vieną instrukciją. Kaip beje, galima to pačio tikėtis ir dabar, nes labai malonu jiems „nesuprasti“ kas yra konstitucinės piliečių teisės. O tiksliau labai gerai suprasti ką reikią atiminėti siekiant griauti Lietuvos valstybę. Kai tokia situacija tęsiasi daug metų ir tokia situacija, kai niekinama LR Konstitucija aršiai ginant Konstitucijos išniekinimą, tai tokia situacija parodo, kad Lietuvą valdo penktoji kolona, kgbistiniai karksėtojai, kitaip tariant Lietuva yra okupuota. Apie tai galima spręsti ne iš vieno fakto. Skaitykite 2017-08-10 straipsnį „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)“.

Toliau tame „galimame sprendime“ yra žodžiai „noras ją išlaikyti / išsaugoti“. Tai čia gerbiamiems Pasaulio lietuviams privalu, laikas suprasti, kad teisė, tai nėra kieno tai noras, teisė yra tai, ką mes visi kartu priėmėme, sutarėme priimdami Konstituciją 1992-10-25. Todėl dviejų pilietybių klausimas yra TEISĖS, o ne norų klausimas. Turi būti taip, kai sutarėme priimdami Konstituciją.

Jei kalbėsime apie „tiesioginį asmenišką prašymą Lietuvos pilietybę išsaugoti pagal įstatymu nustatytas sąlygas „tai atskiras atvejis“, tai aiškiai matome vergo pozicija prašyti to, kas pagal Konstituciją priklauso. Lietuvos valdžia, Seimas PRIVALO konstitucines teises apsaugoti, garantuoti įstatymu, jeigu Seimas tarnauja Lietuvos valstybei. Kuo labai labai tenka abejoti. Analizės būdu gauti įrodymai rodo lygiai atvirkščiai. Prisiekę Konstitucijai jai piktybiškai nepaklūsta. Taigi visumoje toks „galimas sprendimas“ yra visiškai neteisiškas ir moraliai ydingas.

Manau, kad pasiūlytas „galimas sprendimas“ gerokai prajuokins Lietuvos „teisininkus“. Tačiau vis tiek malonu matyti, kad Pasaulio lietuvių bendruomenė stengiasi rasti sprendimą. Sprendimas atitinkantis LR Konstituciją jau yra surastas, suprantama, kad nebus priimtas, nes Lietuva yra OKUPUOTA. Teisė Lietuvoje neturi viršenybės.

Taip pat tas pats „prašymo“, nuolankaus vergo „prašymo“ principas yra realizuojamas Pilietybės įstatymo 7-to straipsnio 9-tame punkte. Apie tai yra 2017-01-27 publikuotas video „Priimtos pataisos dėl dvigubos pilietybės“.Šiame video, Julius Sabatauskas sako (po 0:34 min): “Tokiu atveju jie turi per du mėnesius kreiptis į Respublikos Prezidentą prašydami, kad jiems būtų išsaugota Lietuvos pilietybė.” Taigi ypatingų nuopelnų valstybei turintis pilietis turi PRAŠYTI. Valdžia nesugeba pati pamatyti, kas tų ypatingų nuopelnų turi ar neturi. Tačiau siekia PRIVERSTI ypatingų nuopelnų valstybei turinti asmenį nuolankiai prašyti, kad jam paliktų pagal Konstituciją jam gimimu įgytą teisę į LR pilietybę. Grynai dvasiniai ir teisiniai iškrypėliai. Ne be reikalo tokiems Ž.Ilgauskas 2014-11-08 publikacijoje Pilietybės netenkantis Ilgauskas Lietuvos biurokratams siūlo bučiuoti užpakalį: “„Aš Lietuvos labui milijoną kartų daugiau padaręs nei tie biurokratai. Mano sąžinė dėl to rami. Jų praradimas yra didesnis nei mano. Man lengvatų nereikia, biurokratai gali pabučiuoti man į užpakalį, – piktinosi iš Kauno kilęs aukštaūgis. – O jei jiems tėvas nelabai geras, ir savo sūnų abu pasus sudėjęs atsiųsiu. Nebus trijų Ilgauskų, bus ramiau valstybei. Iš manęs nieko neatėmė. Kaip galima atimti tai, ko nedavei? Aš buvau ir liksiu lietuvis“. Tokie yra šarlataniško LR Konstitucijos išaiškinimo LR KT rezultatai.

Dalia Henkė. Ir Pasaulio lietuvių bendruomenėje niekas nepasikeitė, turim rezoliuciją, jau bėgu, kad referendumui nepritariam, todėl, kad ir nėra nei elektroninio saugaus ir slapto balsavimo, ir svarbiausia, kas yra svarbiausia per griežta Referendumo įstatymo nuostata.

Nes jeigu būtų toks referendumas būtų na ne daugumos balsavusių nuomone pakeista, sakykim, Lietuvos Konstitucija, o tiesiog kas nedalyvavo. Nes nežinau ar mes surinktume tuo 50 procentų reikalavimą. Na ir turėtumėm keisti politinę retoriką Lietuvoje, susitartume apie ką mes šnekame, kad apie pilietybės išsaugojimą, o ne apie dvigubą pilietybę (dvigubą idiotą). Ir tam reikia paruošti visuomenę.

Dr. J.R. Pasaulio lietuvių bendruomenė labai aiškiai išsakė poziciją ir priežastis dėl ko nepritaria referendumui. Su šiuo nepritarimu visiškai ir absoliučiai sutinku, tačiau visiškai dėl kitų priežasčių. Esmė tame, kad LR Konstitucijos 12-as straipsnis iš esmės TOBULAI įgalina Seimą išspręsti LR pilietybės problemas nekeičiant Konstitucijos. Dar gi labiau, Konstitucijos pakeitimas gali atvesti Lietuvą į labai nesaugią poziciją. Pergalė ir pralaimėjimas referendume dviejų pilietybių klausimu, jeigu tas referendumo tekstas būtų toks: „LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu“, atvestų Lietuvą į nesaugia padėtį. Jei tokia nuostata laimėtų, tai tada nedraugiškos valstybės galėtų „prigaminti“ Lietuvoje nedraugiškų antrųjų piliečių, o jeigu pralaimėtų, tai iš esmės įtvirtintų šarlataniškus LR Konstitucinio Teismo išaiškinimus ir nebūtų niekada užbaigto to klausimo sprendimo. Taigi referendumas aukščiau pacituotu sakiniu yra abiem atvejais ŽALINGAS Lietuvos valstybei.

Ką daryti? Gerai žinomas klausimas. Reikia šį dviejų pilietybių klausimą spręsti tiksliai taip, kaip mums įsakmiai nurodo toliaregiškas LR Konstitucijos tekstas, ne LR KT „konstitucinės dvasios“, o LR Konstitucijos tekstas. Tarp šių dviejų dalykų yra šviesmečio atstumas. Taip žiauriai LR KT išniekino Konstituciją, kuriai prisiekė. Tiesiog pagal LR Konstitucijos išniekinimo laipsnį be jokios abejonės LR Konstitucinio Teismo teisėjai pilnai atitinka penktą koloną, Lietuvos teisinės sistemos OKUPANTUS, įtakos agentus, kurie jau daug metų karksi ir karksi, ir karksi, apie Konstitucijos reikalavimus, kurių nė su žiburiu ten neįmanoma surasti, tačiau tuos reikalvimus gal ir galima surasti iškrypėliškose „konstitucinėse dvasiose“. Taip LR KT teisėjai NIEKINA Lietuvos valstybę iš kurios biudžeto jiems yra atseikėjami solidūs atlyginimai. Tai NUŽMOGĖJIMAS.

Kas nori atidžiau apie tai pasiskaityti, tai prašau studijuoti 2017-08-08 straipsnį „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis)“. Šiame straipsnyje yra pateiktas sprendimas, kokia turi būti LR Pilietybės įstatymo nuostata, tenkinanti vieną atskirą atvejį:

LR pilietis, gyvenantis kitoje valstybėje, gali gauti ir kitos valstybės pilietybę.

Įvertinus LR Konstitucijos 12-o straipsnio pirmą ir antrą dalis, galima šitą nuostatą siaurinti:

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

Toks susiaurinimas yra tikslingas, nes LR Konstitucija suteikia teisę LR piliečiui teisę tik į dvi, o ne daugiau, pilietybes. Taip pat yra užgarantuojama LR Konstitucijoje suteikta teisė į LR pilietybę gimstant, t.y. įvertinama LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-ma dalis, ir 2-a dalis. Berods su tokia formuluote būtų patenkinti visi Pasaulio lietuvių bendruomenės dabartiniai norai. Kiti atskiri atvejai gali būti diskutuojami toliau.

Dalia Henkė. Čia dar trumpai statistikos. Referendumai buvo nors vot ir septyni, žinoma be Europos Sąjungos. Jie tiesiog matosi kiek balsavimo teisę turinčių lietuvių. Jie yra neįvykę. Vienintelis referendumas yra įvykęs dėl narystės Europos Sąjungoje. Visa kita yra neįvykę.

Na ir dėkoju Jums visiems, kad Jūs surasit tuos politinius sprendimus, susitarsime visi ir tikrai gal po metų, gal po dviejų mums nereiks sėdėt ir vėl apie tą patį šnekėti. Ačiū Jums.

Dr. J.R. LR KT taip pat puikiai supranta, kad referendumas neįvyks, todėl jiems pavyks įtvirtinti savo šarlataniškus antikonstitucinius LR Konstitucijos aiškinimus. Referendumas dėl dviejų pilietybių pergalės ir pralaimėjimo atveju yra ŽALINGAS Lietuvos valstybei, todėl tai ir siūlo LR KT ir kai kurie politikieriai.

Iš pateiktų paveikslėlių matome, kad Lietuvoje gyventojų mažėja, o rinkėjų ne. Tai jei Lietuvoje ir nebeliktų gyventojų, rinkėjų net ir tada nesumažėtų. Labai įdomi demokratija. Nedidelė klaidelė D.Henkės teiginyje dėl vienintelio įvykusio referendumo, nes 2012-10-14 referendumas dėl atominės elektrinės statymo visgi įvyko. Sprendimas nepriimtas. Ne visai sutikčiau su gerb. D.Henkės tvirtinimu, kad čia yra politinės valios susitariant reikalas. Čia yra esminis teisės klausimas dėl kurio jau esame susitarę 1992-10-25 priimdami Konstituciją, kurios tikrai keisti negalima. Negalima pasiduoti LR KT avantiūrai, čia jau politinės valios klausimas.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
107. Senis Šaltis
(2017-08-26 15:10:50)
(88.222.97.16) Parašė:

"to "103. yel“l“ow submarine". Tamstos yra visiški kliedesiai, visiškos nesąmonės, absoliutus IDIOTIZMAS." ---- ARGUMENTAI jonai ARGUMENTAI. "Ar tokiu užgimei?" --- O TU? "Tavo stilius ginti penktąją koloną, kuri tikrai yra įsitvirtinusi LR KT." --- prie ko čia stilius?? kokią koloną, taip ir nepaaiškinai? Jei turi kažkokių kaltinimų, marš į teismą ir teiskis su "tikrai yra įsitvirtinusi". Jei tai tikrai, tai daryk reikalą, o nelok be perstojo. "Ir čia nėra tušti žodžiai, šią poziciją jau iš esmės esu apgynęs." --- o aš esu "iš esmės" tavo poziciją sudaužęs į šipulius. Ir ką? "Nedaug teliko, reikia formuluoti galutines išvadas." ---- bla bla bla - tuščių žodžių meistras jonas.106. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-08-26 04:42:30)
(98.212.66.159) Parašė:

to "103. yel“l“ow submarine". Tamstos yra visiški kliedesiai, visiškos nesąmonės, absoliutus IDIOTIZMAS. Ar tokiu užgimei? Tavo stilius ginti penktąją koloną, kuri tikrai yra įsitvirtinusi LR KT. Ir čia nėra tušti žodžiai, šią poziciją jau iš esmės esu apgynęs. Nedaug teliko, reikia formuluoti galutines išvadas.105. Senis Šaltis
(2017-08-26 03:17:38)
(88.222.97.16) Parašė:

Nors pastebėkit. Komentarų kiekis labai sumažėjo, nors plakatų skaičius laiko tarpo atžvilgiu pagausėjo. Ir jau nebeturi apie ką rašyti. Net emigrantę, kuri. lyg už tas pačias tiesas, kaip jonelis kovoja, bet jonelis pradeda šaipytis iš jos (ir ne tik). Tad dar čia klausimas pasistoja, ar tikrai jonelis čia gina, ar kenkia.104. Senis Šaltis
(2017-08-26 03:14:07)
(88.222.97.16) Parašė:

Bet kokiu atveju, jonas, kaip, net nežinau palyginimo šiuo atveju, puola tai prie vieno straipsnio sakinio, tai prie kito, tai prie žodžio, tai prie asmenybių. Ir atrodo, na turi gi žmogus kažkada sustoti. Bet ne. Argumentų nulis. Atsakymai nei į tvorą nei į mietą. Va jau griebiasi Venskienės nekaltybės ginti. O ekspertai tyli.103. yel“l“ow submarine to 102. Senis Šaltis
(2017-08-26 02:37:11)
(78.63.212.238) Parašė:

sveikas sveikas - negaliu atsistebėti tamstos kantrybe, terliojantis su tuo klounu, lygiai kaip ir dzūko santykiais su stasiotu :) - tas faktas, kad žodis “atskiras“, tam tikrais atvejais naudojamas kaip “retas“, išimtinis“ , “ekstra“ sinonimas, jokiam lietuviui nekelia abejonių, išskyrus tuos, kurie jautrūs ramanausko-kašpirovskio blėniams :))) - o 12-to straipsnio atveju, ta sinonimiška žodžių junginio “atskiras atvejis“ reikšmė, sąlygojana pačios 12-to straipsnio išlygos logika, kuri sako, jog niekas negali, kas reiškia, kad jei kažkas ir gali, tai tik atskirais, retais, išimtiniais, specialiais, ekstra, netradiciniais, nepaplitusiais, neordinariais, individualiais, neįprastais atvejais - antraip nebūtų buvę jokio reikalo naudoti tokios imperatyvios savokos kaip “niekas“ :)) - net paties didžiojo klouno aiškinimas pagal jablonskį, apie“ atskirai gyvenančius“, turi tą pačią logiką, kurią klounas išvarto kaip jam patogiau - o iš tikro - atskirai gyvenantis reiškia retas, nedažnas, atsiskyręs nuo visų, atsiskyrėlis, vienišius, individualistas - t.y. toks, kokių reta, kokių vienetai :)))) - bet tas manipulioatorius nuėjo dar toliau, įsistatęs kiaulės akis , lyg niekur nieko - “atskiri atvejai“ jam staiga patapo “atskirai gyvenančių atvejais“ - tik nežinia nuo atskirai :) - bet apie tai jau kalbėta/rašyta n kartų ..., - ir nežiūrint į tai, vis išlenda kažkokie ladai, prašaliečiai, nekalbant apie klouno pameistrį stasį dži, kurie sugeba pamatyti jonelio kliedesiuoase kažkoia logiką ir raciją :)))) - o dar su tuo “dviguba“ ..., - čia dar skorpe pribėgęs prisičiūdijo su savo ultrairacionaliu mąstymu :) - kažkoks apsėdimas :)) - bet jau laikas naujai paklodei :)102. Senis Šaltis
(2017-08-26 02:12:02)
(88.222.97.16) Parašė:

"Yra pasitaikę atskirų atvejų, kada žmogus iškritęs iš devinto aukšto likdavo gyvas, netgi nepatirdavo sunkių sužalojimų." - dabar pabandysiu paaiškinti šį sakinį, ir atkreipkite dėmesį kur panaudosiu žodžius (parašyti bus didelėmis raidėmis) minimus, kaip netinkamus naudoti jonelio blėnyse. Taigi, sakinyje sakoma, kad dažniausiai iškritę iš devinto aukšto užsimuša, bet būna RETŲ atvejų, kada nukritęs žmogus patyręs didelių sužalojimų, kaulų lūžių, vidaus organų plyšimų, likdavo gyvas. Tačiau ypač RETAI, nutikdavo taip, kad žmogus iškritęs iš devinto aukšto, nukrisdavo ant minkštos žemės, krūmų, likdavo ne tik, kad gyvas, bet ir išvengdavo kaulų lūžių.101. Senis Šaltis
(2017-08-26 02:11:00)
(88.222.97.16) Parašė:

Labas vakaras Geltonas. Aš čia paruošiau tekstuką tam nevykėliui jonui-v.ladui-stasiuiG su žodžiu atskiras. Bet pastebėjau, kad jau v.ladui jo nebereikia, nors kažkaip visada čia tą savo trigrašį įkiša kažkaip laiku ir ale su jam reikalu. Bet taip ir neatsiliepė jonelis, nes gėda tikriausiai ir beliko jam kopijuoti tekstą, kurį skyriau jo šiknalaižiams. O pasirodo, tai jis pats viename, draugas jonas. Sekančiame komentare pateikiu pavyzdį su atskiru atveju. Nu užsikasim, bet jablonskis tyliai rūkys su savo pavyzdžiais.100. yel“l“ow submarine to 99. Senis Šaltis
(2017-08-26 01:47:06)
(78.63.212.238) Parašė:

stasys dži iš ariogalos :) - kažkada buvo nieko miestukas, kol tautosakoje netapo visokių lochų ir glušpetrių prieglauda :)) - tiesiog skamba kažkaip juokingai - “ariogala“ - iš visų “galų“ komiškiausiai :) - jokiai ramygalai, betygalai, vandžiogalai, baisiogalai ir pan. , likimas lėmė tupėti ariogalos šešėlyje :))))Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi