2023 m. gruodžio 9 d.

 

Paskelbtas pirmasis Generalinės prokuratūros rezultatas VEKS programos tyrime

Paskelbta: 2010-09-16 04:41 Autorius: ekspertai.eu
2009 rugpjūčio 27 d. Vyriausybės antikorupcinės darbo grupės posėdyje prokurorė Sigutė Malinauskienė teigė, jog su projektu "Bjork ir speciali lietuviška programa su Valstybiniu simfoniniu orkestru" viskas yra gerai ir kad Valstybės kontrolės išvados bei Seimo antikorupcinės komisijos kreipmasis į Generalinę prokuratūrą neturi jokio pagrindo.
Ir iš tiesų, prabėgus dar metams, prokurorai pagaliau nutraukė beveik dvejus metus vykusį ikiteisminį tyrimą dėl vieno iš šimtų Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ projektų - "Bjork ir speciali lietuviška programa su Valstybiniu simfoniniu orkestru" - nesant nusikalstamos veikos požymių.Nors projektui skiriama suma be jokių konkursų tiesiai iš valstybės biudžeto išaugo daugiau negu dvigubai, nors projekto metu nebuvo jokios lietuviškos programos su jokiais simfoniniais orkestrais, nors vietoj skelbto projekto įvyko tiesiog paprasčiausias komercinis koncertas paremtas biudžeto pinigais, pasak Generalinės prokuratūros visi popieriai jau sutvarkyti, todėl keliamas triukšmas buvo be reikalo.
2010 rugsėjo 15 d. Generalinės prokuratūros pranešimas: "Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos specialistai atlikę tyrimą dėl ūkinės finansinės veiklos, organizuojant koncertą, nustatė, kad nėra duomenų, įrodančių, jog 800 tūkst. Lt biudžeto lėšų buvo panaudoti ne ekonomiškai ir ne pagal paskirtį. Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje nurodoma, kad viešoji įstaiga „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“, keisdama sutarties sąlygas dėl Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro dalyvavimo, Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų nepažeidė, nes buvo nustatyta tokia sutarties sąlygų keitimo galimybė. Įvertinusi pirkimo būdo teisėtumą Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad perkančiosios organizacijos (viešosios įstaigos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“) sprendimas pirkimą vykdyti įprastos komercinės praktikos būdu priimtas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 13 d. 6 p., kuriame nustatyta teisė literatūros ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų pirkimus atlikti įprastos komercinės praktikos būdu. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo surinkta duomenų, kad viešoji įstaiga „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir viešoji įstaiga ,,Vilniaus festivaliai“ pasisavino jiems patikėtą ar jų žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar jį iššvaistė ir tuo padarė žalą valstybei, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 183 str. 2 d. ir 184 str. 2 d. Be to, tyrimo metu nustatyta, kad viešoji įstaiga „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ buvo įsteigta įgyvendinti Nacionalinę programą „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“. Patvirtinus programą, įstaiga buvo atsakinga už visų projektų vykdymui pateiktų paraiškų priėmimą ir projektų ekspertinio vertinimo organizavimą. Ekspertams įvertintus ir atrinktus tinkamus vykdyti projektus, projektų paraiškas finansavimui gauti viešoji įstaiga „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ teikė Kultūros ministerijai. Kultūros ministerijoje sudaryta Tarptautinių kultūrinio bendradarbiavimo programų ir projektų vertinimo komisija dar kartą vertino ir svarstė finansavimui pateiktas paraiškas bei skyrė finansavimą projektų įgyvendinimui. Tokiu būdu, viešoji įstaiga „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ direktorė E. Bajorinienė, viešosios įstaigos Tarybos ir Valdybos nariai, Kultūros ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės atsakingi darbuotojai ir viešoji įstaiga ,,Vilniaus festivaliai“ vykdydami į Nacionalinę programą įtrauktą projektą ,,Bjork ir Lietuvos simfoninio orkestro koncertas“, kurio pagrindinis akcentas buvo atlikėjos Bjork pasirodymas ir, kuris po atliktų Projekto scenarijaus pakeitimų išliko, veikė jų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktų įgaliojimų ribose, jų neperžengė. Savo pareigas, kurios priklausė jų kompetencijai atliko tinkamai, t.y. jų veiksmuose nėra nusikalstamų veikų, numatytų BK 229 str. ir 228 str., požymių. Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Žemaitytė, tel.: (8 5) 250 0916, 8 618 13732" Seimo antikorupcinės komisijos 2009 vasario mėn. kreipimasis į Generalinę prokuratūrą: Lietuvos Respublikos                        2009-02-     Nr. S-2009- Generaliniam prokurorui Algimantui Valantinui DĖL PROGRAMOS „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009” PROJEKTO „SPECIALUS BJORK KONCERTAS, SKIRTAS VILNIUI – EUROPOS KULTŪROS SOSTINEI” ĮGYVENDINIMO TYRIMO ATLIKIMO Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisija (toliau – Komisija) 2009-02-18 posėdyje susipažino su informacija dėl Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” (toliau – Programa) projekto „Specialus Bjork koncertas, skirtas Vilniui – Europos kultūros sostinei” įgyvendinimo. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos 3 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Komisija nusprendė kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą ir jai pavesti, ginant viešą interesą, atlikti tyrimą dėl galimo valstybės lėšų iššvaistymo bei valstybei galimai padarytos didelės finansinės žalos įgyvendinant minėtą projektą. Iš Komisijai pateiktų dokumentų matyti, kad 2007-03-08 viešoji įstaiga „Vilnius – Europos kultūros sostinė“ (toliau - VšĮ VEKS) iš VšĮ „Vilniaus festivaliai” gavo informaciją apie VšĮ Vilniaus festivalių numatomus išskirtinius renginius 2009 metais, dedikuotus Europos kultūros sostinės programai, kur numatyta: 1) tarptautinis operos festivalis Vilniuje; 2) Londono simfoninio orkestro projektas, skiriamas Vilniui; 3) Jean Michel Jarre koncertas Vingio parke, Vilniuje; 4) vienos iš pasaulinės popmuzikos žvaigždės koncertas Vilniuje (tarp pateiktų galimų atlikėjų, su kuriais VšĮ „Vilniaus festivaliai” bendradarbiauja, Bjork nėra minima – Komisijos pastaba); 5)  elektroninės muzikos festivalis jaunimui Creamfields. Prie šios Komisijai pateiktos medžiagos yra pridėtas ir pasiūlymas dėl Bjork koncerto, tačiau nėra aiški šio pasiūlymo pateikimo data (Bjork koncerto pasiūlymo pateikta sąmata yra 1 506 000 litų, iš kurių 450 000 litų prašoma finansuoti VšĮ VEKS), nes tarp lydraštyje išvardintų pasiūlymų jis nėra nurodytas, todėl pagrįstai kyla klausimas - ar tikrai šis pasiūlymas buvo pateiktas kartu su kitais projektais 2007-03-08? Atkreiptinas dėmesys į tai, kad VšĮ VEKS direktorė komentuodama Programos projektų pateikimą idėjų bankui ir projektų atranką, nurodė, jog visi idėjų bankui pateikti projektai yra registruojami, peržiūrimi, vertinami VšĮ VEKS ekspertų, kurie pateikia savo išvadas dėl konkretaus projekto tikslingumo ir jo įgyvendinimo galimybių. Komisija kreipėsi į VšĮ VEKS dėl visos informacijos ir turimų dokumentų, susijusių su Programos projekto „Specialus Bjork koncertas, skirtas Vilniui – Europos kultūros sostinei” įgyvendinimu pateikimo, tačiau konkrečių ekspertų vertinimai dėl šio projekto Komisijai pateikti nebuvo. Iš Komisijos turimos medžiagos matyti, kad  2007-05-15 VšĮ  „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateikė „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” programos įgyvendinimo priemonę: kultūros, meno ir visuomeniniai projektai, kurioje nurodoma, kad Bjork ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro projektui įgyvendinti (2009 metais) reikalinga 385 000 litų suma. Paaiškinama, kad unikalioje Bjork ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro programoje skambės aranžuotos įvairių laikų dainos, koncertas vyks 2009 metais Vingio parke arba „Siemens” arenoje. Ir, visgi, Iš Komisijai pateiktos medžiagos yra neaišku ar šis Bjork projektas buvo ekspertų vertinamas tikslingumo požiūriu (jei buvo - ar išvadas dėl šio projekto pateikė nešališki ir nesuinteresuoti ekspertai) ir kokiu būdu jis „pateko“ tarp įgyvendinamų Programos  projektų? Komisijai VšĮ „Vilniaus festivaliai“ 2009-02-06 pateiktame paaiškinime dėl pasiūlymo organizuoti dainininkės Bjork koncertą, nurodyta, kad VšĮ „Vilniaus festivaliai” VšĮ VEKS pateiktoje pirminėje paraiškoje iš VšĮ VEKS buvo prašoma 450 000 litų suma (nurodoma, kad VšĮ VEKS ekspertai projektą įtraukė į Programą ir paskyrė 350 000 litų), o 2007 m. gruodžio pabaigoje M.Liočas VšĮ VEKS pateikė naują šio projekto sąmatą su prašymu skirti 940 000 litų. Pažymėtina, kad nei VšĮ VEKS, nei Kultūros ministerija šių VšĮ „Vilniaus festivaliai” minimų dokumentų ar duomenų Komisijai nepateikė. 2008-02-19 įvykusio VšĮ  „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” tarybos posėdžio Nr.11-11(1.7) metu VšĮ „Vilniaus festivaliai” vadovas R.Merkelys (jis tuo metu buvo šios tarybos nariu) tarybą informavo, kad iki 2008-02-25 turi būti pasirašytas kontraktas dėl Bjork koncerto, tačiau nėra sprendimo iš VšĮ VEKS dėl 1 milijono litų. Šios tarybos narys A.Zuokas ragino Kultūros ministeriją, VšĮ “Vilniaus festivaliai” ir VšĮ VEKS  po posėdžio susitarti kokiems projektams mažinti lėšas, kad jų pakaktų Bjork koncertui. R.Merkelys informavo, kad Bjork koncertai vyks Stokholme ir Rygoje. Tarybos narys G.Sodeika replikavo, kad žurnalistai domėsis kaip Rygoje ir Stokholme Bjork koncertas įvyks be valstybės finansavimo ir kodėl jį reikia remti Lietuvoje. R.Merkelys atsakė, kad Lietuvos rinka mažesnė. Posėdžio metu nutarta skirti Bjork koncertui 800 000 litų sumą ir paprašyti Kultūros ministeriją susisiekti su Latvijos Respublikos Kultūros ministerija, kad išsiaiškinti kaip Bjork koncertas finansuojamas Latvijoje. VšĮ „Vilniaus festivaliai” tarybos posėdžiui pateiktoje informacijoje apie Bjork koncerto galimybes nurodė, kad beveik 3 metus vyko intensyvus darbas ir derybos su atlikėjos Bjork vadybos kompanija, buvo nepaprastai sunku įtikinti vadybos kompaniją, kad šios dainininkės koncertas įvyktų Vilniuje. Dėl dalyvavimo šiame projekte dainininkė Jurga Šeduikytė net nukėlė savo gastroles JAV. 2008.2.20 VšĮ VEKS Muzikos projektų vadovas V.Gailevičius VšĮ VEKS direktorės raštiškai paprašė leisti vykdyti Bjork koncerto pirkimą, nurodė, jog paslaugos apimtų dalinį atlikėjos honoraro apmokėjimą, preliminari paslaugų vertė – 800 000 litų. 2008-02-26 VšĮ VEKS viešųjų pirkimų komisija posėdyje svarstė projekto „Specialus Bjork koncertas, skirtas Vilniui – Europos kultūros sostinei” pirkimą bei pirkimo būdo parinkimą, pirkimo dokumentų patvirtinimą. Posėdžio metu buvo teigiama, kad VšĮ VEKS atlikus rinkos tyrimą, paaiškėjo, kad įmanoma bendradarbiauti tik su viena renginių organizavimo kompanija, kuri padėtų įgyvendinti įstaigos norimą projektą. VšĮ „Vilniaus festivaliai” vieninteliai visoje Lietuvoje turi ryšių ir bendradarbiauja su dainininkei atstovaujančia kompanija. (Komisijai VšĮ „Vilniaus festivaliai“ 2009-02-06 pateiktame paaiškinime dėl derybų su dainininkės Bjork vadybininkais nurodoma, kad bendravimą su dainininkės vadybininkais 2004 metais pradėjo nepriklausomas muzikos renginių vadybininkas Martynas Liočas, kurį vėliau įdarbino VšĮ „Vilniaus festivaliai” (M.Liočas turėjo paruošti paraišką dėl Bjork koncerto projekto finansavimo ir įtraukimo į VEKS Programą). Komisijos darbo grupės 2009-02-11 posėdžio metu VšĮ „Vilniaus festivaliai” direktorius R.Merkelys teigė, kad informaciją apie Bjork koncerto organizavimą iš M.Liočo jis “perėmė” tik 2008 m. pradžioje, todėl apie derybų eigą nieko nežinojo). V.Gailevičius VšĮ VEKS viešųjų pirkimų komisijai paaiškino, kad projektas laikomas meno kūriniu, nes VšĮ “Vilniaus festivaliai” bendradarbiaujant su Bjork bus parengta unikali, besiskirianti nuo įprastinių koncertinių  turų, programa, sujungianti išskirtines atlikėjos meninių išraiškų visumą su profesionalių lietuvių atlikėjų muzikavimu. Nutarta šį projektą pirkti įprastos komercinės praktikos būdu remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, pritarta pasiūlymui kviesti dalyvauti konkurse VšĮ „Vilniaus festivaliai”, kuris turi pasiūlymą pateikti iki 2008-02-27. Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad Bjork turi pristatyti specialiai programai “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” parengtą meninę programą, kurios dalimi turi būti pasirodymai su profesionaliais lietuvių muzikos atlikėjais (ši dalis turi būti integrali visos koncertinės programos dalimi ir negali būti traktuojama kaip “apšildanti”, t.y. parodoma kaip atskiras programos numeris prieš koncerto pagrindinę dalį). Tiekėjo pasiūlymas turi apimti visas paslaugų teikėjo išlaidas bei mokesčius. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2008-02-27. Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos  komisijos darbo grupės 2009-02-11 posėdžio metu paaiškėjo, kad realiai joks rinkos tyrimas atliktas nebuvo, R.Merkelys paaiškino, kad atsitiktinai užsienio valstybėje susitikęs “Latvijos atstovą” jo teiravosi apie Rygoje rengiamą Bjork koncertą. 2008-02-27 VšĮ „Vilniaus festivaliai” pateikė pasiūlymą (2 lapų apimties) dėl Bjork koncerto organizavimo. Pasiūlyme įvardinta koncerto bendra sąmata – 2,3 milijono litų. VšĮ „Vilniaus festivaliai” siūlė VšĮ VEKS bendradarbiauti jungtinės veiklos sutarties pagrindu. Prašomas VšĮ VEKS įnašas į projekto įgyvendinimą – 800 000 litų, nurodoma, kad įnašo lėšomis bus apmokėtas dalinis Bjork honoraras, kitas įgyvendinimo išlaidas įsipareigojo apmokėti VšĮ „Vilniaus festivaliai”. (Pastaba – Bjork koncerto įgyvendinimo detali sąmata pasiūlyme nepateikta, nurodyta, kad koncerto bendra sąmata sieks 2,3 milijono litų). Vertinant aplinkybes, kai iš skirtingų šaltinių (VšĮ VEKS, VšĮ „Vilniaus festivaliai”, Kultūros ministerija) Komisijai pateiktoje medžiagoje pasiūlymuose dėl Bjork koncerto organizavimo nurodomų sąmatų  dydžiai žymiai skiriasi (pasiūlymai yra be datų), yra neaišku, kokią galutinę sąmatą VšĮ „Vilniaus festivaliai” pateikė VšĮ VEKS. 2008.2.27vyko VŠĮ VEKS Viešojo pirkimo komisijos posėdis, kurio metu buvo peržiūrimas VšĮ „Vilniaus festivaliai” pateiktas pasiūlymas ir dėl jo priimamas sprendimas.  Posėdžio metu nurodyta, kad VšĮ „Vilniaus festivaliai” pateikė pasiūlymą dėl Bjork koncerto, kurio vertė yra 800 000 litų. Kadangi suma neviršija šio pirkimo biudžeto nuspręsta pasirašyti jungtinės veiklos sutartį su VšĮ „Vilniaus festivaliai”. Neįprasta tai, kad tiek VšĮ VEKS tarybos, tiek VšĮ VEKS Viešųjų pirkimų komisijos posėdžių metu nebuvo svarstoma iš valstybės biudžeto Bjork koncertui surengti skiriamų lėšų dydžio (800 000 litų) pagrįstumo klausimas, posėdžių metu nebuvo pateikiamos šio projekto sąmatos ir yra neaišku, kokia planuojama koncerto kaina, nebuvo atsižvelgiama į pradinę numatytą 385 000 litų sumą. 2008-02-28 raštu Nr.3-70(1.13) VšĮ VEKS kreipėsi į Kultūros ministrą J.Jučą dėl VŠĮ VEKS programos skyriaus vykdomo projekto “Bjork koncertas Vilniuje” finansavimo. Rašte prašome skubos tvarka skirti finansavimą VEKS “Europos salės programos projekto  - Bjork koncertas Vilniuje”- įgyvendinimui. Prašoma skirti 800 000 Lt. Renginio aprašyme nurodyta, kad koncertas numatomas su specialia programos dalimi dedikuota Vilniui bei, kad lėšų poreikis 2008 m. apima dalinį honoraro apmokėjimą. Renginio įgyvendinimui reikalingo finansavimo sąmatoje (kas šią sąmatą parengė ir patvirtino yra neaišku, nes svarstant šį projektą įvairiuose lygmenyse jo detalios sąmatos pateikiamos nebuvo) nurodyta, kad: 1. Bjork honoraras (400.000 eurų) 1.450.000 Lt 2. Org. išlaidos 20.000 Lt 3. Pagalbinis personalas 15.000 Lt 4. Apgyvendinimas, maitinimas 15.000 Lt 5. Reklama 100.000 Lt 6. Vingio parko nuoma 10.000 Lt 7. Vingio parko paruošimas, aptvėrimas, kt. darbai 40.000 Lt 8. V.I.P. zonos įrengimas 10.000 Lt 9. Kėdės sėdimus bilietus įsigijusiems žiūrovams 15.000 Lt 10. elektra 10.000 Lt 11. Papildomas garsas, apšvietimas 100.000 Lt 12. Apsauga 20.000 Lt 13. Renginio draudimas 10.000 Lt 14. Bilietų platinimo mokestis 48.000 Lt 15. Mokestis LATGA-A 57.000 Lt 16 5 % PVM nuo planuojamų parduoti bilietų 55.000 Lt 17. Kitos / nenumatytos išlaidos 40.000 Lt Iš viso 2 milijonai 15 tūkstančių litų. 2008.2.28 Kultūros ministerijos Tarptautinių kultūrinių bendradarbiavimo programų ir projektų komisijos posėdžio metu vienbalsiai nutarta iš valstybės biudžeto lėšų skirti projekto „Bjork  ir Lietuvos atlikėjų koncertas” daliniam finansavimui 800 000 litų. 2008-02-28  įsakymu Nr. ĮV-113 „Dėl 2008 m. valstybės biudžeto lėšų skyrimo tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programų ir projektų daliniam finansavimui” Kultūros ministras skyrė  VšĮ VEKS projekto „Bjork ir Lietuvos atlikėjų koncertas” vykdymui 800 000 litų. 2008-02-28 Kultūros ministerija ir VšĮ VEKS pasirašė sutartį (Nr.T/08/15) „dėl Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų dalinio finansavimo”, kurios dalykas yra VšĮ VEKS projekto „Bjork ir Lietuvos atlikėjų koncertas”, vykdomo 2008 m. liepos mėn. įgyvendinimas. Kultūros ministerija sutartimi įsipareigojo iš dalies finansuoti šio projekto vykdymą ir pagal pateiktą sąmatą skirti šiam tikslui 800 000 litų. Vykdytojas (VšĮ VEKS) įsipareigoja pasibaigus projektui per 10 dienų ministerijai pateikti biudžeto sąmatos vykdymo apyskaitą bei per 20 dienų ataskaitą apie faktinį lėšų panaudojimą ir nustatytų tikslų įvykdymą, projekto reikšmę visuomenei, jo įgyvendinimo būdus, paramą iš kitų finansavimo šaltinių, projekto dalyvių skaičių ir kitus veiksmus. (Komisijos atstovams tiesiogiai bendraujant su VšĮ VEKS bei Kultūros ministerijos atstovais, bei prašant išsamios informacijos, detalių finansinių ataskaitų apie įvykusį Bjork koncertą, jie teigė negalintys pateikti Komisijos prašomų duomenų, nes šių duomenų jiems neteikia VšĮ „Vilniaus festivaliai”). 2008.2.29 VšĮ VEKS su VšĮ “Vilniaus festivaliai” sudarė jungtinės veiklos sutartį, kuria susitarė, kad šalys kooperuodamos savo turtą, darbą ir žinias susitaria bendrai veikti organizuojant ir įgyvendinant „Specialųjį Bjork koncertą skirtą Vilniui – Europos kultūros sostinei”. VšĮ VEKS turtinis įnašas yra 800 000 litų  ir skiriamas daliai atlikėjos honoraro sumokėti. Vykdytojo įnašas – žinios ir organizacinis darbas. Vykdytojas įsipareigojo per 15 dienų nuo šios sutarties pasirašymo pateikti VšĮ VEKS garantinio mokėjimo pavedimą Bjork vadybos kompanijai įrodančių dokumentų kopijas. Taip pat šalys susitarė, kad VšĮ „Vilniaus festivaliai” turi teisę iš šio Projekto gauti pajamų (įskaitant galimą bilietų pardavimą), ir ši veikla nepatenka į jungtinės veiklos sutartį ir nėra bei negali būti nurodoma, kad vykdoma jos pagrindu. Šios sutarties pagrindu įgytas turtas ir / ar lėšos  atitenka vykdytojui (t.y. VšĮ „Vilniaus festivaliai”). VšĮ „Vilniaus festivaliai“ Komisijai 2009-02-06 pateiktame paaiškinime nurodo, kad atlikėjai Bjork sumokėtas 1 035 840 litų honoraras, už į koncertą parduotus  bilietus gauta 827 000 litų, kurie panaudoti renginio reklamai,  apsaugai, mokesčiams ir t.t.  41 000 litų likutis panaudotas kitam renginiui finansuoti, tačiau detalių finansinių ataskaitų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą taip pat nepateikė. Nagrinėjant turimą medžiagą Komisijos darbo grupės nariams nuostabą kėlė ypatinga visų projekto „Bjork ir Lietuvos atlikėjų koncertas” procedūrų skuba – Viešojo pirkimo dokumentai parengti ir patvirtinti, pateiktas tiekėjo pasiūlymas, įvykęs viešojo pirkimo konkursas, pasirašytos projekto įgyvendinimo sutartys savaitės bėgyje, kai , tuo tarpu, VšĮ VEKS direktorė kaip vieną iš trukdžių efektyviai vykdyti Programą , nurodė ilgas derinimo, pirkimo procedūras. 2008-06-28 VšĮ „Vilniaus festivaliai”  VšĮ  VEKS pateikė Bjork koncerto Vilniaus Vingio parke  scenarijų, kuriame numatyta, kad pasirodys dainininkė J.Šeduikytė, o vėliau – atlikėja Bjork. 2008-06-30 VšĮ VEKS raštu Nr. 3-338(1.12) kreipėsi į VšĮ „Vilniaus festivaliai”, kuriame nurodė, kad  pateiktas Bjork pasirodymo scenarijus neatitinka 2008-02-29 jungtinės veiklos sutarties  Nr.7-59 nuostatų dėl projekto turinio, kadangi Lietuvos atlikėjai atlieka “apšildančią” funkciją. Todėl laikydamiesi VEKS tarybos rekomendacijos – ieškoti teisinių, finansinių  galimybių, kad numatytas Bjork koncertas įvyktų – VšĮ VEKS teikė šį klausimą svarstyti visuotiniam dalininkų susirinkimui. 2008-07-01 įvyko VšĮ VEKS visuotinis dalininkų susirinkimas (dalyvavo Kultūros ministerijos viceministras G.Sodeika, Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius G.Paluckas, VšĮ VEKS direktorė E.Bajorinienė, Kultūros ministro patarėja  A.Pliaugienė), kurio metu nutarta rekomenduoti nenutraukti sutarties tarp VšĮ  „Vilniaus festivaliai” ir VšĮ VEKS įgyvendinant projektą „Bjork ir Lietuvos atlikėjų koncertas”. Posėdžio protokolą pasirašė Kultūros viceministras G.Sodeika ir Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius G.Paluckas. 2008-07-02 VšĮ VEKS direktorė E.Bajorinienė įsakymu Nr.5-48(1.2) nurodė nenutraukti 2008-02-29 jungtinės veiklos sutarties su VšĮ „Vilniaus festivaliai”, o VšĮ „Vilniaus festivaliai” 2008-06-28 pateiktą Bjork koncerto scenarijų laikyti sutarties priedu. Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos darbo grupės 2009-02-04 posėdžio metu VšĮ VEKS direktorė E.Bajorinienė užsiminė, kad siekiant nenutraukti sutarties su VšĮ „Vilniaus festivaliai” dėl sutarties sąlygų nesilaikymo, buvo “daromas” suinteresuotų asmenų spaudimas (pridedama darbo grupės 2009-02-04 posėdžio garso įrašas). Priėmus sprendimą nenutraukti sutarties su VšĮ „Vilniaus festivaliai”, buvo pervedamos pagal sutartį už Bjork koncerto organizavimą numatytos lėšos. 2008-07-02 AB SEB banko vietinio mokėjimo nurodyme matyti, kad VšĮ VEKS 2008-07-02 pervedė į VšĮ „Vilniaus festivaliai” 364 000 litų pagal jungtinės veiklos sutartį Nr.7-59 – įnašas daliai Bjork honoraro apmokėti. 2008-07-03 VšĮ  „Vilniaus festivaliai” ir VšĮ VEKS susitarė patvirtinti vykdytojo (VšĮ “Vilniaus festivaliai”) pateikto koncerto „Specialus Bjork projektas, skirtas Vilniui – Europos kultūros sostinei” scenarijų. 2008-07-09 AB SEB (Vilniaus banko) tarptautinio mokėjimo išraše nurodyta, kad VšĮ „Vilniaus festivaliai” agentūrai William Morris agency music Euro AC count  pervedė 140 000 eurų už Bjork pasirodymą. 2008-07-16 VšĮ  „Vilniaus festivaliai” pateiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta, kad VšĮ VEKS daliniam atlikėjos Bjork honorarui apmokėti pervedė 800 000 litų. 2008-03-04 AB SEB banko tarptautinio mokėjimo išraše matyti, kad VšĮ „Vilniaus festivaliai” agentūrai William Morris agency music Euro AC count  pervedė 100000 eurų už Bjork pasirodymą. 2008-07-22 VšĮ „Vilniaus festivaliai” VšĮ VEKS pateikė Bjork koncerto ataskaitą, kurioje atsispindi koncerte naudotų scenos ir pagalbinių konstrukcijų, įgarsinimo įrangos, apšvietimo įrangos, video įrangos elementų kiekis (pastaba – piniginės sumos sumokėtos už šios įrangos įsigijimą ar nuomą ataskaitoje nenurodytos). Taip pat nurodyta, kad VšĮ VEKS 800 000 litų įnašas skirtas daliniam Bjork honoraro apmokėjimui, taip ir lieka neaišku kaip paaiškinti visose sutartyse minimą sąvoką – “dalinis honoraro apmokėjimas”? 2008-08-01 AB SEB banko vietinio mokėjimo nurodyme matyti, kad VšĮ VEKS 2008-08-01 pervedė į VšĮ „Vilniaus festivaliai” 50000 litų – galutinis apmokėjimas. 2008-08-01 VšĮ VEKS Kultūros ministerijai pateikė ataskaitą apie projekto „Bjork ir Lietuvos atlikėjų koncertas” vykdymą, kurioje nurodyta, kad 800000 litų išlaidos skirtos daliniam dainininkės Bjork honorarui ir jos sumokėtos: 386 000 litų pervesta 2008-03-03, 364 000 litų  pervesta 2008-07-02, 50 000 litų pervesta 2008-08-01. Taip pat nurodyta, kad Bjork koncerto iš viso klausėsi 8500 žmonių: parduoti 7299 bilietai, su pakvietimais atėjo 850 žmonių, personalo kiekis – 250 žmonių, savanoriai – 90 žmonių, prekybininkai – 80 žmonių. 2008-03-03 AB SEB banko vietinio mokėjimo nurodyme matyti, kad VšĮ VEKS 2008-03-03 pervedė į VšĮ „Vilniaus festivaliai” 386 000 litų pagal jungtinės veiklos sutartį Nr.7-59. Tik po pakartotinių Komisijos prašymų iš VšĮ „Vilniaus festivaliai” pavyko gauti informaciją apie lėšų, organizuojant Bjork koncertą, panaudojimą. Iš VšĮ „Vilniaus festivaliai” 2008-02-06 Komisijai pateiktos medžiagos matyti, kad sutartas atlikėjos Bjork honoraras buvo 300000 eurų, kurie buvo sumokėti William Morris agency (UK)  agentūrai. Komisijos darbo grupės posėdžio metu, kai kuriems darbo grupės nariams kilo klausimas, ar tikrai ši agentūra tiesiogiai atstovauja atlikėją Bjork, ar tai nėra tik tarpininkas tarp atlikėją atstovaujančios agentūros ir paslaugos pirkėjo (VšĮ „Vilniaus festivaliai”)? Iš Komisijos surinktos medžiagos bei darbo grupės posėdžių metu išklausytos informacijos matyti, kad Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” projekto „Bjork ir Lietuvos atlikėjų koncertas” įgyvendinimui skirtos valstybės biudžeto lėšos – 800 000 litų - galimai buvo naudojamos neskaidriai, sprendimus dėl šiam projektui įgyvendinti skiriamos sumos priėmė suinteresuoti ir sprendimo galią turintys asmenys, taip pat nebuvo atsižvelgiama į sutarties dėl Bjork koncerto organizavimo sąlygų nesilaikymą (nebuvo imamasi jokių sankcijų sutarties vykdytojui, nors tai buvo numatyta sutarties  sąlygose), atsakingi pareigūnai nekontroliavo valstybės lėšų panaudojimo (nereikalavo prašomų valstybės lėšų sumos pagrindimo, nereikalavo finansinės atskaitomybės dokumentų ir pan.), todėl konstatuotina, kad valstybė iš savo biudžeto finansavo komercinį renginį, kuris neatitiko iš anksto sutartų sąlygų ir patyrė didelę turtinę žalą. Nagrinėdama Bjork koncerto Lietuvoje organizavimo aplinkybes Komisija taip pat turi pagrindą manyti, kad įgyvendinant VEKS programos projektus 2008 metais gali būti atvejų, kai į VEKS programą buvo įtraukiami ir kiti didelio biudžeto projektai, kurių įgyvendinimu galėjo (gali) būti asmeniškai suinteresuoti kai kurie VEKS tarybos nariai ar kiti asmenys kurie įgalioti priimti sprendimus susijusius su VEKS programos įgyvendinimu. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, perduodame Komisijos surinktą medžiagą dėl Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” projekto „Bjork ir Lietuvos atlikėjų koncertas” Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir prašome ginti viešąjį interesą bei atlikti tyrimą dėl galimo valstybės biudžeto lėšų iššvaistymo. Taip pat  prašome ištirti ar VEKS tarybos nariai ar kiti asmenys, įgalioti priimti sprendimus, susijusius su VEKS programos įgyvendinimu, įtraukdami atskirus projektus į VEKS programą ir priimdami sprendimą juos visiškai ar iš dalies finansuoti šiai programai įgyvendinti skirtomis lėšomis, neatliko veikos už kurią numatoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą. Nustačius, kad valstybės biudžeto lėšos yra panaudotos ne tais tikslais, kuriems įgyvendinti buvo skirtos (VEKS programai įgyvendinti), prašome pagal savo kompetenciją imtis priemonių, kuriomis lėšos būtų grąžintos į valstybės biudžetą. PRIDEDAMA: 1. 2009-02-12 VšĮ „Vilniaus festivaliai” rašto originalas su priedais (įslaptintas dokumentas), 17 lapų. 2. 2009-02-06 VšĮ „Vilniaus festivaliai” rašto originalas su priedais (įslaptintas dokumentas), 14 lapų. 3. VšĮ „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” 2009-01-19 raštu pateikti dokumentai,    lapų. 4. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos  pateiktų dokumentų kopijos darbo grupės 2009-02-11 posėdžio metu pateikti dokumentai,   lapų. 5. Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos darbo grupės 2009-02-04 posėdžio garso įrašas, 1 CD.
O čia galite susipažinti su ne bet kokios, o FINANSINĖS Bjork koncerto ataskaitos tekstu.  
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras