2024 m. birželio 16 d.

 

Piliečių teisės homosovietikų rankose

26
Paskelbta: 2017-11-13 08:35 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]

Kas tas homosovietikas?

Šiame straipsnyje homosovietikas tai tas, kuris teisiškai išspręstą, apibrėžtą klausimą pakeičia savo nuomone, tuo būdu savo nuomonę iškeldamas aukščiau įstatymo. Taip buvo ir Sovietų okupacijos laikais, kai negaliojo „geriausia“ pasaulyje konstitucija, o galiojo vairuojančios ir nuvairuojančios kompartijos nurodymai, sprendimai sustiprinti kgb bizūnu. Kadangi Lietuvoje nebuvo normaliai atlikta nei desovietizacija, nei dekagėbizacija, tai toks pats požiūris ir išliko. Tiesa originaliai desovietizacija ir dekagėbizacija visgi įvyko kompartijai keičiant pavadinimus ir išsilaksčius po įvairias partijas ir kgbistus įslaptinant dar 75 metams, t.y. viso 100 metų. Taip ir turime tą įsitvirtinusį palikimą, kai valdančiųjų nuomonė aukščiau LR Konstitucijos. Taip ir sudarytos puikios sąlygos atsikuriančios Valstybės naikinimui. Tai kai švęsime Lietuvos antrą šimtmetį, tai galima bus tikėtis, kad jau bus pasibaigusi desovietizacija ir dekagėbizacija? „Dėkojame Seimo partijoms“ už tokią produktyvų indėlį.

Labai paprastas pagrindinis homosovietiko požymis, kai kalbame apie dvi pilietybes, tai laikymasis nuostatos: „JEIGU LEISIME....“ kuri reiškia, kad ne Konstitucija apsprendžia kokias teises LR pilietis turi valstybėje, o valdininkas ar kalbantysis.

Antras homosovietiko požiūrio esmė yra ta, kad jis samprotauja apie antros pilietybės davimą, suteikimą, kai nieko suteikinėti visiškai nereikia, nes pagrindinai LR piliečiai turi LR pilietybę įgytą gimimu ir jos suteikinėti NEREIKIA ir niekas to neprašo, reikia NEATIMINĖTI Konstitucijos suteiktos teisės, kai LR pilietis teisėtai įgyja kitos valstybės pilietybę.

Trečias homosovietiko požymis, kai kalbame apie dvi pilietybes, tai įvairiapusiškas visokių tikrų ir netikrų motyvų teikimas, kad tai, kas Konstitucijos yra garantuota, kad nebūtų įgyvendinta. Tai iš esmės antikonstitucinė pozicija, kad Konstitucija negaliotų.

Homosovietikai apie dvi pilietybes

Panagrinėkime Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininko Vytauto BUDNIKO požiūrį į dvi pilietybes. Tas V.Budniko požiūris yra atskleistas 2017-11-07 Justinos Gafurovos straipsnyje „Kaip nusipirkti dvigubą pilietybę?“. Štai ką šiame straipsnyje sako V.Budnikas: „... šiuo metu vis dar neaišku, ar mes kalbame tik apie dvigubą pilietybę. Juk jei piliečiui leisime įgyti dvi pilietybes, turėsime leisti įgyti ir trečią ar ketvirtą. Ar trečią pilietybę iš jo atimsime?

Pasvarstykime, kad gi reiškia V.Budniko išsireiškimas „Juk jei piliečiui leisime įgyti dvi pilietybes....“. V.Budnikas, kaip tikrai pasijautęs dideliu viršininku, su kitais kartu sprendžia leisti, neleisti, uždrausti na ir t.t. tas dvi pilietybes. Tai viršininko požiūris, jam Konstitucija negalioja. Tai grynai homosovietiko požiūris. Klausimas dėl dviejų pilietybių yra gražiai ir efektingai išspręstas LR Konstitucijos 12-am straipsnyje. Todėl viršininko pagalbos čia nereikia. Čia nereikia net LR Konstitucinio Teismo pagalbos, čia reikia tik Pilietybės įstatyme įtvirtinti konstitucines nuostatas, kas yra yra privalu Seimui padaryti. Tačiau Seimo homosovietikai visai nekreipia dėmesio į Konstituciją, prašosi LR Konstitucinio Teismo homosovietikų pagalbos, o LR Konstitucinis Teismas, kaip homosovietikų draugija – visatos subinės, taip pat, kaip ir Seimas, Prezidentai visai nekreipia dėmesio kas yra parašyta Konstitucijoje, o kreipia dėmesį į tai, ką vienas homosovietikas kalba kitam homosovietikui, taip reiškia savo nuomones ir gal galvoja, kad tai Konstitucija. Tokiu sunkiu darbu, kaip Konstitucijos skaitymas neužsiiminėja. O jeigu užsiiminėtų, tai tikrai pamatytų, tai ką sakau. O apie tai tikrai jau yra pasakyta daug ir visi suinteresuoti tos informacijos gavo pakankamai:

2017-09-12 straipsnis „Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių“.

2017-10-03 straipsnis „Konstitucinio Teismo liapsusų liaupsinimas“.

2017-10-23 straipsnis „Dvi pilietybės. Kas čia išprotėjęs?“.

2017-10-30 straipsnis „Dvi pilietybės – LR Seimui dėl visatos subinių apkaltos“.

2017-11-07 straipsnis „Dvi pilietybės – antivalstybinis referendumas“.

Buvo pateikta ir gerokai daugiau informacijos, tikrai tinkamai nesureagavo, nes tikrai tai neatitinka jų homosovietiškos nuomonės.

Taigi pratęskime Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininko Vytauto BUDNIKO nuomonės „„... šiuo metu vis dar neaišku, ar mes kalbame tik apie dvigubą pilietybę. Juk jei piliečiui leisime įgyti dvi pilietybes, turėsime leisti įgyti ir trečią ar ketvirtą. Ar trečią pilietybę iš jo atimsime?” analizę.

Ponui V.Budinkui, kaip žmogaus teisių gynėjui, vis dar neaišku apie ką eina kalba. Jeigu homosovietikas V.Budnikas atsiverstų LR Konstituciją, tai tos Konstitucijos 12- straipsnio 2-a dalis kalba tik apie dvi pilietybes, tai yra „Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“. Kaip matome LR Konstitucija nekalba apie daugiau nei dvi pilietybes, nes kalba eina apie vieną LR pilietybę ir vieną kitos valstybės, o ne kitų valstybių, pilietybę. Kaip tai turėjo juk mokinti mokykloje atskirti vienaskaitą nuo daugiskaitos? Berods iki dviejų tau jau tikrai turėtų mokėti suskaičiuoti? Problema tame, kad jam jo nuomonė yra aukščiau Konstitucijos ir jis nežino apie ką kalba. Kada sužinos? O juk turėtų ginti LR piliečių konstitucines teises. Taip kaip gali ginti, jei tų teisių net nežino? Galiu poną V.Budniką pagirti, nes jis įsidrąsino pagaliau pasakyti du lietuviškus žodžius „dvi pilietybes“. Rašau, įsidrąsino todėl, kad prieš tai panaudojo kažką tokio, kas lietuviškai neturi būti suprasta. Panaudojo terminą „dviguba pilietybė‘, kurį VLKK įvardina, kaip juridinį terminą, lyg teisininkams būtų neprivaloma valstybinė lietuvių kalba, nes „dviguba pilietybė“ visgi yra VIENA PILIETYBĖ, o apie tokią „dvigubą pilietybę“ LR Konstitucija visiškai nieko nekalba. Tačiau homosovietikams tai kaip už gerą sueina. Makaluoja liežuviu kaip jiems patinka. O vertėtų galvoti ką kalba. Taip ir pamirštama Konstitucija, kuriai prisiekiama.

Homosovietiškai apie dvi pilietybes

Homosovietiškai apie dvi pilietybes nuomonė, kitaip įvardinama, kaip „konstitucijos dvasia“ yra formuojama šizofreniškai nematant LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies pirmo teiginio „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ....“. O taip pat tos „konstitucinės šizofreninės dvasios“ yra formuojamos pradedant skaityti LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-os dalies sakinį „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“ nuo vidurio „niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“, o žodžiui „atskiras“ prikergiant visai kitokias, Lietuvių kalbos žodynuose neaptinkamas reikšmes, kaip „retas“, „išimtinis“. Tuo tarpu atskiras yra tas, kas nėra kartu. Tai esant tokioms machinacijoms konstitucinės dvasios pasidaro šizofreniškos, nes jos niekaip neatitinka LR Konstitucijos 12-o straipsnio teksto, kuris yra priimtas 1992-10-25 referendumu kartu su visa LR Konstitucija. Taip per visas informacijos priemones yra skleidžiama šizofreniška konstitucinė dvasia, nieko bendro neturinti su LR Konstitucija.

Homosovietikų žiedas

Neužginčijamai homosovietikų žiedo priekyje yra išsiveržęs ir tvirtai ir saugiai įsitaisęs signataras, profesorius LTSR – LR AT pirmininkas Vytautas Landsbergis.

2017-04-14 straipsnyje Aistros dėl pilietybės prof. Vytautas Landsbergis taip tai pačia tema kalba: “Jeigu leisime daugiau, negu vieną ir ne kaip išimtį, tai toliau ribos nėra. Tai homosovietiko požymis „Jeigu leisime...“

Pasirodo asmeniui, kuris pasirašė LR Konstituciją niekaip nėra suprantama, kad Valstybėje teises suteikia ne tas kuris pasirašo Konstituciją, o teises suteikia visuotiniu referendumu priimta KONSTITUCIJA. Taigi pirmiausiai ir pagrįstai turi būti kalbama apie teisinę klausimo pusę, Konstitucijoje įtvirtintas teises, tame tarpe ir teisę į dvi pilietybes: LR ir kitos valstybės pilietybes. Kai tik žmogus Valstybėje su savo nuomone pakyla virš Konstitucijos, tai pavirsta HOMOSOVIETIKU. Ir iš kur prof. V.Landsbergis Konstitucijoje ištraukia tokius teiginius „ir ne kaip išimtį“? Turėtų ypatingai susigėsti, nes giminaitis kalbininkas Jonas Jablonskis niekaip nepavertė žodžio „atskiras“ į žodį „išimtis“. Kodėl profesorius, signataras kalba kaip koks LR KT visatos subinė, kuriems ant Konstitucijos yra pilnai nusispjauti, nors jie jai ir prisiekė. O Konstitucijai yra prisiekęs ir V.Landsbergis? Šiaip tai galima būtų ir neatkreipti į tai dėmesio, tačiau kalba eina apie 3,7 milijonų LR piliečių konstitucines teises. Todėl tokių nesąmonių aplenkti negaliu. Apie tai detaliau galima pasiskaityti 2017-05-22 straipsnyje „Šizofrenija Lietuvos teisėje?“.

Ko gero nelabai kas gali homosovietiškumu aplenkti poną filosofą Arvydą Juozaitį. Bet apie tai galima detaliai pasiskaityti 2017-10-23 straipsnyje „Dvi pilietybės. Kas čia išprotėjęs?“.

Toliau galima tęsti eilinius kovotojus prieš LR Konstituciją, Lietuvos valstybę ir LR piliečių konstitucines teises. Tokių visų kovotojų su savo nuomonėmis gal nė neįmanoma išvardinti. Tačiau keletą „šviesuolių“ visgi paminėsiu.

2017-10-19 Justinos Gafurovos straipnyje „Dviguba pilietybė. Koks tu pilietis, jei mokesčių nemoki ir kariuomenėje netarnauji“ pasireiškia Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas BUDNIKAS. O ką daryti Lietuvoje su tais pensininkais, kurie nemoka mokesčių ir netarnauja kariuomenėje? Tai pagal straipsnio pavadinimą gauname, kad jie yra labai prasti piliečiai ir iš jų turėtų būti atimta LR pilietybė įgyta gimimu. Juk taip gaunasi, ar ne taip? Ponai idiotai homosovietikai?

2017-10-20 straipsnis „Konstitucinis teismas dar kartą paaiškino, kad daugybinė pilietybė gali būti įteisinta tik referendumu“, kuriame savo tulžį prieš dvi pilietybes išlieja alko vyr. redaktorius dr. Jonas Vaiškūnas, profesorius Vytautas Radžvilas ir be abejo kaip visada ir visur savo antikonstitucinius plepalus skleidžia visatos subinė prof. Vytautas Sinkevičius. Apie tai jau daug parašyta. Jau labai idiotiškai atrodo dr. Jono Vaiškūno pilietybės palyginimai. Po šiuo straipsnių yra toks jo komentaras: „Jonas Vaiškūnas: 2017 10 21 22:04 | IP adresas: 88.216.27.52

O kaip dėl daugybinių motinų, tėvų? Taip pat neišmanote?”

Tai tokius idiotiškus palyginimus galima pakomentuoti taip. Tai jeigu ponas dr. Jonai Vaikūnai ištikimybę demonstruoji tik vienam kam nors, vienai pilietybei palygindamas ją su kažkuo, kad ir su motina ar tėvu, tai tada būk nuoseklus. Būk ištikimas tik tėvui arba motinai, o kitą išvyk, kad nė ženklo nebūtų, kad neardytų tamstos ištikimybės vienam iš jų. Jeigu nuosekliai, tai būk ištikimas vienai savo akiai, vienai savo ausiai, vienam savo kiaušinėliui na ir t.t. Tačiau dr. J. Vaiškūnui yra giliai nusispjauti kas yra parašyta KONSTITUCIJOJE, kurią kartu visi priėmėme. Tai kur tokius piliečius dėti ir kaip juos vertinti, jeigu jie savo priimtą Konstituciją niekina, trypia, spjaudo? Grynas HOMOSOVIETIKAS.

2017-11-12 Olavos Strikulienės straipsnis „Laikas skelbti Lietuvos pilietybės loteriją“. Čia pasireiškia R.Karbauskis, kalbėdamas apie dviejų pilietybių referendumą per dvi dienas. Iš esmės visas straipsnis kaip koks kgbistinis vėmalas. Konstitucijos nagrinėjimo nėra, o būtent Konstitucija garantuoja LR pilietybę įgytą gimimu visam laikui tiek, kiek asmuo gimęs Lietuvoje nori ir tiek kiek dar galioja ši Konstitucija. Belieka paklausti, ar LR Konstitucija Lietuvos valdžiai yra uždraustas vaisius?

Stebėdamas komentarus po savo straipsniais apie dvi pilietybes pastebėjau, kad homosovietikų , visatos subinių nuomones dėl dviejų pilietybių energingai gina penktoji kolona ir iškrypėlis. Jaučia saviškių kvapą.

Ar Lietuvos teisininkai supranta kas yra „atskiras atvejis“?

Tam, kad sužinoti, ar LR teisininkai, kurie rašė LR pilietybės įstatymą, kuris priimtas Seime, supranta kas yra „atskiras atvejis“, reikia paprasčiausiai atsiversti LR Pilietybės įstatymą ir panagrinėti nors vieną atskirą atvejį iš dešimties ten įstatymiškai įtvirtintų. Imkime ir panagrinėkime kad ir tokį 3-čia atvejį KADA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS GALI BŪTI KARTU IR KITOS VALSTYBĖS PILIETIS: „yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. “. Čia neanalizuosiu šio ir kitų 9-nių atskirų atvejų turinio, nes pasigilinus paaiškės labai negeri dalykai, kad ir buvęs ir išvykęs okupantas gali kartu būti Lietuvos ir kitos valstybės piliečiu. Okupantams privilegijos, o LR piliečiams net apie savo konstitucines teises neleidžiama net pagalvoti. Aiškiai matome, kad šis atskiras atvejis ir visi kiti 9 atskiri atvejai apibrėžia aplinkybes, sąlygas kada LR pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės piliečiu.

Išvada yra paprasta, LR Seimo teisininkai ir Seimas labai aiškiai supranta, kad atskiras atvejis apibrėžiamas APLINKYBĖMIS. Būtų neblogai, kad dar būtų suprasta, kad atskiras atvejis turi būti apibrėžiamas ne bet kokiomis, o ATSKIROMIS aplinkybėmis, atskirumą įtvirtinančiomis aplinkybėmis, nes taip yra įtvirtinta Konstitucijoje. Tikėkimės, kai bus suprasta, kas yra parašyta Konstitucijoje, tai tada ir atskiri atvejai bus apibrėžiami būtent kaip atskiri, taip kaip Jono Jablonskio išaiškinta. Oi negreit taip gali būti. Suprasti vieną lietuvišką žodį gali prireikti labai ilgo laiko. Jau net keturių skirtingų sudėčių LR KT visatos subinės per 14 metų to nesugebėjo padaryti. To nesugebėjo padaryti net tada, kada aiškiai, vienareikšmiškai ir raštiškai ne kartą buvo išaiškinta ir apie visa tai informuotas LR KT. Tai jau čia nėra žodžių, kaip piktybiškai, niekšiškai LR KT visatos subinės kaunasi prieš LR piliečių konstitucines teises, sulaužydami savo priesaikas, paniekindami Valstybę ir „rydami“ biudžeto pinigus.

Tai kai matome, kad LR Seimo teisininkai ir Seimas supranta, kad kiekviename atskirame atvejyje NĖRA jokių apribojimų, nėra jokių retumų, nėra jokių išimčių. Visi kas tik tenkina įstatyme nustatyto atskiro atvejo aplinkybes, sąlygas, gali būti kartu LR ir kitos valstybės piliečiu. Kiekviename atskirame atvejyje gali būti vienas asmuo, kuris tenkina tas aplinkybes, o gali būti ir visas MILIJONAS ir tai bus vienas atskiras atvejis vis tiek.

O kas tokie nesupranta, kas yra atskiras atvejis? Tokio supratimo, kas yra „atskiras atvejis“ neturi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo visatos subinės, šarlatanai, aferistai. Ir tam yra jau ne vienas, o ko gero visi keturi LR KT nutarimai dviejų pilietybių klausimu. Kaip antai LR KT 2017-10-20 nutarime rašoma: Pagal Konstituciją negalimas ir toks Pilietybės įstatymo nuostatų, įtvirtinančių galimybę tuo pat metu būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu, plečiamasis aiškinimas, pagal kurį dviguba pilietybė būtų ne atskiros, ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys“…

Jeigu būtų priimtas toks supratimas, kurį turi LR KT visatos subinės, tai tada analizuojamasis 3-čias atvejis, turėtų būti papildytas gal būt taip: “pirmieji trys-penki labiausiai nusipelnę ir atnešę didžiulę pakišą prezidentui (60 jo mėnesinių atlyginimų) asmenys, išvykę iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. gali būti kartu LR ir kitos valstybės piliečiais.“ Tada būtu suprantama, kad atskiri atvejai tikrai yra reti, išimtiniai. Kaip matome realiai iki tokių nesąmonių LR Seimo teisininkai nenusirito. Visatos subinėmis būti yra LT KT prerogatyva.

Išvados: LR teisininkai, išskyrus LR KT visatos subines, turi beveik puikų supratimą kas yra „atskiras atvejis“. Belieka suprasti, kad galimas ir vienuoliktas atskiras atvejis: „LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.“ Taip pat būtina ir Pilietybės įstatymo revizija, nes teisingas LR Konstituicijos supratimas suponuoja LR pilietybės įstatymo prieštaravimus Konstitucijai. LR pilietybė įgyta gimimu negali būti atimta.

Plejada homosovietikų kenkdami LR piliečiams per tyčiniai klaidingą LR Konstitucijos aiškinimą tyčiojasi iš LR piliečių, LR Seimo ir verčia Lietuvos valstybės politikierius rūpintis referendumu dėl dviejų pilietybių, kuris yra NEREIKALINGAS ir didelių pinigų švaistymas.

P.S. Skaitytojui gali būti labai nejauku skaityti tokius tekstus, kuriuose vartojami tokie terminai, kaip „LR KT visatos subinės“. Tai yra lengvai suprantama. Tas nejaukumas gali atsirasti pas žmones dėl beribio žmonių kantrumo, kai iš jų tyčiojasi LR KT teisėjai, LR Seimo nariai ir kt., o jie būdami niekinami vis galvoja, kad jau geriau atleisti artimui, nesipykti, tegu ir toliau šika ir myža ant galvos, tegu naikina Lietuva. Antroji priežastis, kodėl tokie tekstai atsiranda, tai todėl, kad parodyti labai aiškią nepagarbą, panieką Lietuvos Valstybės teisinių pagrindų griovėjams, LR piliečių konstitucinių teisių naikintojams, okupantams. Tiesiog aiškiai įvardinti Lietuvos valstybės priešus visatos subinėmis yra pakankamai švelnu. Privalu būtų nedelsiant tokiems įvykdyti apkaltą ir atitraukti juos nuo biudžeto. Tačiau tokių valdžioje nėra, kurie vykdytų pareigą Valstybei, o ne jos naikinimui.

Gal taip paprastai pagalvokite, kas yra gražiau, ar 14 metų su keturiomis skirtingomis LR KT sudėtimis sąmoningai tyčiotis iš LR Konstitucijos, atimti apie 3,7 milijonų LR piliečių konstitucines teises, varyti juos į niekaip nereikalingą referendumą ir leisti Valstybės pinigus vėjais, ar gražiau yra tokius asmenis tinkamai įvardinti ir labai aiškiai į tai atkreipti dėmesį? Pagalvokite, kas yra gražiau, kultūringiau?

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
26. Senis Šaltis
(2017-11-20 01:17:18)
(88.222.97.16) Parašė:

Ir ką čia parašei? Pats supratai bent?25. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-11-20 01:09:40)
(98.212.66.159) Parašė:

Esi tikras HOMOSOVIETIKAS, neskaitai, o neigi kiek beįmanydamas. Sovietmečiu irgi buvo taip pat, reikėjo smerkti neperskaitytas knygas. Tai visiškai neabejoju, kad tamsta esi HOMOSOVIETIKAS, penktoji kolona, ir dar iškrypėlis. Tavo poziciją turėtų labai palaikyti straipsnyje išvardinti homosovietikai. Manau, kad esi nusipelnęs homosovietikų valstybinio apdovanojimo.24. Senis Šaltis
(2017-11-20 00:19:12)
(88.222.97.16) Parašė:

joneli tavo komentarai visai apie nieką. Aš tavo mėšlo seniai neskaitau. O šito net pirmo sakinio nepradėjau skaityti. Tu per daug geros nuomonės, kad dar kažkam tavo neskaitytas jovalas gali nepatikti.23. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-11-19 22:14:48)
(98.212.66.159) Parašė:

Penktos kolonos ir iškrypėlio demonstruojama neapykanta parodo, kad tas kas parašyta tekste apie homosovietikus jiems labai nepatinka. Tai tam čia tas tekstas ir yra, kad jiems nepatiktų, nes jiems tiesa ir negali patikti, nes atskleidžia juos, parodo jų niekšingą prigimtį.22. Senis Šaltis
(2017-11-19 19:01:07)
(88.222.97.16) Parašė:

Kad jonai, kaip tik man atrodo, kad tu jau nebeturi ką pasakyti. Ir apskritai, kam reikalingas tavo paskutinis komentaras? Ogi tam, kad provokuoti. Kodėl neberašai jau kelios dienos? Todėl, kad tu "jau savo darbą atlikai" ir pagal projektą sulaukei viešoje Lietuvos erdvėje dialogo dėl dvigubos pilietybės. Esi šlykštus provokatorius, niekšas ir išdavikas. Tu nevertas sudilusio Judo skatiko išsigimėli.21. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-11-19 16:00:23)
(98.212.66.159) Parašė:

Kgbistinė penktoji kolona nupeipo, nuleido rankas, neturi ką pasakyti, sutinka.... homosovietikai valdo.20. Senis Šaltis
(2017-11-17 15:42:07)
(88.222.97.16) Parašė:

joneli prašau pateikti citatą 18-tam komentare "Kad ir tam pasakymui "Jeigu leisime...". ". Tik greitai pateiki ryžas melagi, kur ten pasakyta "Jeigu leisime...".19. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-11-17 15:10:45)
(98.212.66.159) Parašė:

to "18. man (2017-11-17 09:29:35) (78.58.243.237)". O ar be ezopinio įvertinimo gal turi kokį nors dalykinį kontrargumentą? Kad ir tam pasakymui "Jeigu leisime...". Tai ar Konstitucija teisinėje valstybėje turi galioti ar kažkokio homosovietiko nuomonė? Ko gero nesugebėsi atsakyti. Taigi tamstai belieka tik ezopine kalba taukšti, galvoji, kad tai duos rezultatą? Rezultatą, kurio trokšti, gali duoti tik dalykiniai kontrargumentai tam, kas parašyta straipsnyje. Klaidų gausybė tamstos trumpame komentare parodo tamstos sugebėjimus.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi