2024 m. birželio 16 d.

 

Pilietybių beprotybė

97
Paskelbta: 2018-05-13 09:11 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]

Klausimas dėl pilietybių jau skamba visus 15 metų. Kaip sakoma skaldo Tautą. Ir kas tik apie tai nekalba... gal tik akmenys. Bet ir tie gali prakalbėti. Išprotėjimas ima viršų. Meldžiamasi aferistams, nors gal jau prarado bet kokį tikėjimą? O gal tik toks tikėjimas ir beliko: melstis aferistams?

2018-05-11 Kauno dienos Milenos Andriukaitytės, BNS straipsnis „Seime užvirė pasiruošimo referendumui dėl pilietybės darbai“, kuriame rašoma: „Seimo darbo grupė dėl dvigubos pilietybės įteisinimo svarsto dvi formuluotes, abi jos leistų išlaikyti gimimu įgytą Lietuvos pilietybę.

Tos dvi formuluotės yra tokios:

„Viena formuluotė skamba taip:

gimimu įgytos pilietybės negalima prarasti prieš žmogaus valią“,

  • po darbo grupės posėdžio žurnalistams sakė jos pirmininkas Arvydas Nekrošius.

„Dar kitas siūlymas, 12 straipsnio 2 dalį pakeisti taip:

išskyrus konstitucinio įstatymo numatytus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis“,

  • alternatyvų variantą pristatė „valstietis“ A. Nekrošius.

Dėl formuluotės referendumui darbo grupė planuoja apsispręsti kitą savaitę, o tada imtis kitų organizacinių darbų.“

Ką reiškia šios dvi skirtingos referendumo formuluotės?

Pirmoji formuluotė „gimimu įgytos pilietybės negalima prarasti prieš žmogaus valią“ tai ir reiškia, kad giminu įgytos pilietybės negalima prarasti prieš žmogaus valią. Iš tikro nieko daugiau ir nereiškia ir tai yra teisinga, tai yra civilizuota ir tai yra įtvirtinta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-moje dalyje: Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant…“ Kadangi ši nuostata yra įtvirtinta LR Konstitucijoje, tai nė vienas kitas asmuo, valdžios atstovas ar Pilietybės įstatymas niekaip negali kvestionuoti šitos teisės, kadangi niekas negali turėti ir neturi aukštesnės juridinės galios už LR Konstituciją. Pilietybės įstatymas PRIVALO šią konstitucinę LR Piliečių teisę tik įgyvendinti pilnoje apimtyje.

Taigi darome pirmą išvadą, kad LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-moje dalyje: Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant…“ konstitucinė nuostata reiškia, kad gimimu įgytos pilietybės negalima prarasti prieš žmogaus valią“. O tai reiškia, kad nėra reikalo rengti kokį nors referendumą Konstitucijoje įtvirtintai nuostatai patvirtinti, jeigu jau vieną kartą toji Konstitucinė nuostata jau yra priimta. Beprotybė rengti tokį referendumą konstitucinei nuostatai patvirtinti.

Dėl šios nuostatos jau ir anksčiau buvo sukryžiuotos ietys. Dar 2009 metais Konstitucinio Teismo teisėjas Egidijus Šileikis siūlė tokią formuluotę Lietuvos pilietybės prieš savo valią negali netekti gimimu ją gavęs asmuo. Apie tai skaitykite gegužės 1 d. straipsnyje „Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių“, kuris 2018-05-03 yra nusiųstas ir į Seimą ir PLB (žiūrėti 87 komentarą po straipsniu). Neskaitote, nenorite žinoti? Tai reiškia meldžiatės aferistams.

Taigi yra tikra BEPROTYBĖ rengti referendumą įtvirtintai konstitucinei nuostatai įtvirtinti.

Antroji formuluotė :

Išskyrus konstitucinio įstatymo numatytus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis“

Sulyginame su LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-a dalimi:

Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“

Kaip žinia kiekvienas žodis įstatyme ir tuo labiau Konstitucijoje yra labai reikšmingas. Matome, kad antroje siūlomoje formuluotėje yra įvesti pakeitimai, vietoj įstatymas“ panaudotas terminas konstitucinis įstatymas“, kurie vienas nuo kito skiriasi tik balsų skaičiumi reikalingu įstatymo priėmimui ar pakeitimui: „Šis įstatymas gali būti keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos Seimo statuto nustatyta tvarka.“ Taigi nieko esmingo, net ir paprastas įstatymas gali būti priimamas net ir daugiau nei 3/5 balsais, niekas netrukdo. Nuo balsų skaičiaus priimant įstatymą nepriklauso įstatyme įtvirtintų nuostatų reikšmė.

Antrasis pakeitimas yra tam, kad vietoj „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus…“ yra praleidžiamas vienas kertinis žodelis “atskiras” ir padaroma tokia formuluotė „Išskyrus konstitucinio įstatymo numatytus atvejus…“. Tai ką toks Konstitucijos pakeitimas, žodelio praleidimas, galėtų reikšti? Dėl to žodelio ietys buvo laužomos labai ilgą laiką. Esmė tame, kad aferistas prof. Vytautas Sinkevičius ir LR KT teisėjai to Konstitucijoje panaudoto žodelio atskiras“ reikšmę pakeitė į atskiras (retas)“, t.y. pakeitė LR Konstituciją be jokio referendumo ir toliau vartojo to žodžio „atskiras“ visai ne reikšmę „retas“. Tai yra atliko aferistinį veiksmą pakeisdami Konstituciją, kurią dabar siekiama atkeisti referendumu.

Tai pilna BEPROTYBĖ, reikia rengti referendumą atstatyti neteisėtai iškraipytą Konstituciją. Iš kokios peklos atsiradote? Savo idiotiškus išvedžiojimus, antikonstitucinį veikimą PRIVALO ištaisyti LR KT savo pačio LR KT įstatymo 62 straipsnio įpareigoti. LR KT aferizmas yra pakankamas pagrindas LR KT persvarstyti savo antikonstitucines nesąmones. Jokio referendumo tam nereikia.

LR Seimo teisininkų įtvirtintas požiūris apie „atskirus atvejus“ yra įtvirtintas LR pilietybės įstatyme, kuriame apie jokius „retumus“, apie jokias „išimtis“ niekas net puse žodelio neužsimenama. Ten yra įtvirtinti atvejai, kurie vienas nuo kito skiriasi aplinkybėmis, tai yra kiekvienas atvejis yra ATSKIRAS, kuris numato aplinkybes, kada LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Visi asmenys, kurie tenkina vieno iš atvejo, nurodyto Pilietybės įstatyme, aplinkybes be jokių retumų ar išimčių turi teisę įgyti antrą pilietybę.

O visgi yra viena esminė aplinkybė kodėl žodelis „atskiras“ visgi buvo įvestas į Konstituciją, jos Konstitucijos kūrėjų. Žodis „atskiras“, ar „atskiri atvejai“ esmingai keičia Konstituciją, nes žodžio atskiras paaiškinamoji reikšmė, duota kalbininko Jono Jablonskio yra paaiškinta, kaip „atskirai gyvena“. Taigi net problemos dėl dviejų pilietybių ir atsirado, kai LR piliečiai pradėjo gyventi kitoje valstybėje, t.y. pradėjo atskirai gyventi. Taigi dviejų pilietybių problemose kalbininko Jono Jablonskio pavyzdys labai gerai atspindi žodžio „atskiras“ reikšmę, sunormintą žodyne reikšmę. Ir tikrai visiškai nėra jokios pagrindo tą reikšmę paversti žodžiu „retas“. Tai aferizmas. Ar tikrai LR Seimas ir PLB taip ir nenustos melstis AFERISTAMS?

Žodelis „atskiras“ LR Konstitucijos tekste labai apsaugo Lietuvos valstybę nuo išorinės įtakos, kad kitos valstybės “neprigamintų” čia savo piliečių, kurie dabar gyveną ar yra gimę Lietuvoje. Tik atskirai, ne Lietuvoje gyvenantiems Lietuvos piliečiams, kurie Lietuvos pilietybę įgijo gimstant, gali būti išsaugota LR pilietybė.

Daug nekalbant, LR Seimas privalo priimti, kad ir tokį atskirą atvejį:

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

Nereikia jokio referendumo tobulai sukūrtam LR Konstitucijos 12-am straipsniui keisti. Viskas yra LR Seimo prerogatyvoje.

Išvada: Visiška BEPROTYBĖ yra keisti LR Konstitucijos 12-ą straipsnį.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
97. aAlgirdas-Tomui J.(78)
(2018-05-25 06:30:06)
(78.56.79.247) Parašė:

esate visiškai teisus - nesunku suprasti elementarią TIESĄ, kam reikalinga dviguba pilietybė - žydams tikslu tesiškai atsiimti savo giminaičių turtą. Tą ,beje, jiems ir be dvigubos pilietybės padės atlikti ponas Trump.96. StasysG
(2018-05-25 04:11:41)
(86.38.128.28) Parašė:

Referendumas bus ir laimės - nuleidžiama balsavimo kartelė: "Valdantieji referendumui dėl pilietybės siūlo radikalius sprendimus" 2018 m. gegužės 24 d.: "Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) bei Lietuvos socialdemokratų darbo partijos vadovai siūlo nuleisti kartelę referendumui dėl dvigubos pilietybės įteisinimo."--- w w w . delfi . lt /news/daily/lithuania/valdantieji-referendumui-del-pilietybes-siulo-radikalius-sprendimus.d?id=7810119195. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-05-23 04:00:53)
(98.193.120.238) Parašė:

Gediminas Navaitis 2018-05-22 straipsnyje "Gediminas Navaitis. Dviguba pilietybė – vienytis ar skaldytis?" (ht*tps:/*/ww*w.delfi.*lt/news/ringas/lit/gediminas-navaitis-dviguba-pilietybe-vienytis-ar-skaldytis.d?id=78070817) pateikia savo NUOMONĘ apie dvi pilietybes, nors tų dviejų žodžių negali parašyti pavadinime. Pamiršęs kalbos dovaną. Tai Gediminas Navaitis pasakydamas jau daug kartų girdėtas mintis parodo, kad nesupranta, kad DVIEJŲ pilietybių klausimas yra LR Konstitucijos suvokimo klausimas, o ne kažkieno nuomonės klausimas. Tai spręndžiant pagal nuomonę, tai galime turėti milijoną nuomonių, o tik vieną LR Konstituciją. Tai gal spręskime tą klausimą griežtai pagal galiojančią 1992-10-25 LR Konstituciją. O iš tikro tas klausimas jau IŠPRĘSTAS, tačiau sprendimo negirdi, nemato ir nenori matyti. O tai parodo, kad ne dviejų pilietybių klausimas yra sprendžiamas, o kaip išrinkti dar vieną raudoną prezidentą ir kad į rinkimus ateitų kuo daugiau apgautų rinkėjų.94. StasysG
(2018-05-22 19:00:07)
(86.38.242.112) Parašė:

NAUJAS----w w w . delfi . lt /news/ringas/lit/gediminas-navaitis-dviguba-pilietybe-vienytis-ar-skaldytis.d?id=7807081793. StasysG
(2018-05-20 10:09:27)
(84.46.238.160) Parašė:

Įdomu, ar daug skiriasi dr. J Ramanausko ir filosofo prof A Jokubaičio mąstymas apie Lietuvą?:---straipsnis 2018 gegužės 19d. 17:06“ A.Jokubaitis: man skauda raumenis, kai matau kalbančius Lietuvos politikus“. “KLAUSIMAI/ATSAKYMAI: – 1)Jums buvo įteikta Stasio Šalkauskio vardo premija, tačiau savo kalboje neparodėte daug optimizmo. Kodėl? –----- Kadangi premija buvo S.Šalkauskio, kalba ir sukosi apie jį. Lietuvoje taip jau nutinka, kad anksčiau gyvenę kūrėjai tarsi patraukiami į šalį. Kuriame naują visuomenę, o tų, kurie buvo anksčiau, mums nebereikia. Visi įpratę prie to, kad S.Šalkauskis buvo kultūros filosofas, tačiau sakyčiau, kad jis buvo ir vienas gyviausių politikos filosofų. Šiandieninis Lietuvos politinis gyvenimas neįkvepia optimizmo. Kai renki parlamentą, renki savęs atvaizdavimo priemonę. Tai, ką daro parlamentarai – visuomenės atvaizdavimas, kaip paveikslas. Ir dabartinis mūsų atvaizdas yra baisus, sunku ištverti ilgai į jį žiūrint. Taip yra ir literatūroje. Kai bandai joje rasti Lietuvą, tu jos nerandi. Kai bandai rasti Lietuvą dailės parodose, taip pat jos nerandi. Mes nesugebame savęs pamatyti. Turėjau svečią iš Anglijos, su juo buvome mūsų Nacionalinėje dailės galerijoje. Kai vaikščiojome 12-oje salėje, manęs paklausė – o kur Lietuva? Ten toks menas, kad nieko nebesimato. Pirmose salėse gali matyti šalį, atpažįstamus dalykus, o vėliau – nematai skirtumo, ar tai Kinija, Tanzanija, ar Lietuva. Mes per ilgai užsižaidėme nuo 1918 m., atsirado keistas santykis su kultūra. Mums visuomet reikėjo įrodyti, kad kažką sugebame – parašyti romaną, sukurti simfoninį kūrinį. Mes neva tai sugebame ir giriame vieni kitus, bet negyvename tuo, kas sukurta. Nėra daug kūrinių, kurie mums būtų tarsi duona kasdieninė. O mažiausias mūsų kūrinys per šimtą metų buvo politika. – 2)Tačiau minime valstybės šimtmetį... ----- Kyla klausimas, kiek nuoširdžiai minime šimtmetį, kai, praėjus vos dviem mėnesiams, turime tokius skandalus, kokių reikėtų labai paieškoti kitoje Europos valstybėje. Kažkas nesuderinta. Gal ši šventė tėra gražūs žodžiai, kai darome viena, sakome kita, o galvojame dar kitaip. Tai didelė problema. Mūsų žodžiai pradeda nieko nebereikšti. Nežinau baisesnio dalyko, kai žodžiai nieko nebereiškia. Iš kur kyla valdžia, jei žodžiai nieko nereiškia? Turime daug priemonių, tokių kaip interneto portalai, kur daug žodžių, bet akivaizdus jų nuvertėjimas. Lietuviai per šiuos 28 metus yra mažiausiai mąstantys visoje Europoje. Kai kartoji tai, ką esi išgirdęs iš kitų, nemąstai. Mąstymas yra tai, kai jauti, ką kitas žmogus kalba, matydamas naują reiškinį. Man skauda raumenis, kai matau kalbančius Lietuvos politikus. Bijau, kad jie nepasakytų to, ką galvoja. Man regis, kad jie meluoja. Už tų veidų yra kiti veidai. –3) Šiandien žmonės nėra skatinami kritiškai mąstyti. Ką tai reiškia? –----- Galiu pasakyti, ką matau. Kai į universitetą ateina pirmo kurso studentai, jie žino, kad yra laisvi, kritiškai mąstantys žmonės. Tačiau viskas baigiasi ties viena riba – jie nėra skaitę tam tikrų dalykų, neturi supratimo apie tai ir tiesiog negali. Tai, ką jie įsivaizduoja esant kritiniu mąstymu, nėra toks mąstymas. Aš esu iš filosofų cecho. Filosofija – vienas svarbiausių Vakarų kūrinių nuo pat graikų laikų. Tai savaime laisvas mąstymas. Tačiau pastaruosius dvejus metus Lietuvoje aš tikrai bijau dėl savęs, dėl to, ką pasakysiu. Panašu, kad mums, filosofams, reikia užsidaryti atskiruose kambariuose ir kalbėti taip, kad mūsų negirdėtų visuomenė. Pastaruoju metu Lietuvoje atsiranda daug fanatikų, politiškai korektiškų asmenų, iš anksto žinančių visus atsakymus. Jie tik ir laukia progos, kad parodytų savo kelių tezių išmanymą, kad tave apkaltintų. Anksčiau su tuo nebuvau susidūręs. Panašu, kad tikros laisvės laikotarpis baigėsi ir dabar viešojoje sferoje kai kurie tiesiog nenori laisvai mąstyti. [...] Tačiau filosofijos malonumas tai, kad kai ji prisiliečia prie pasaulio, kurį turi, jis pradeda griūti, nebėra toks tvirtas. Protas yra daug lankstesnis nei atrodo mūsų politikams, bet neleidžiama, kad į visuomenę ateitų nauja mintis. Visi pasidalijo į sektas. Svarbiausia, kad niekas nenori giliai mąstyti ir turi savo tikėjimo tiesas. Visi gina savo tiesas vienas nuo kito. Daug kalbama „Facebooke“, bet man atrodo, kad „Facebookas“ yra melas. –4) Gal tai normalu, nes „Facebook“ buvo sugalvotas tiesiog kaip priemonė studentams bendrauti? –--------- Greičiausiai. Buvau nustebęs, kad Šventajame Rašte užfiksuota mintis, kad visi žmonės veidmainiai. Dabar galima sakyti, kad visi žmonės „feisbukiniai“. Pats neturiu paskyros šiame tinkle, nes man regis, kad ir taip esu veidmainis. Jei dar reikėtų veidmainiauti „Facebooke“, būtų slogu. Dar nesuprantu, kodėl jauni žmonės patys save fotografuoja. Tai labai įdomus reiškinys, kai žmonės nori pameluoti kitiems patys pasidarydami savo autoportretus. – 5)Gal ir tai mūsų prigimtyje? –-------- Taip, bet prigimtyje ir kita to pusė – kai susirenkame kartu, pamatome ar pajaučiame, kas yra už kaukių, tas kitas žmogus. Matėme, kaip sugriuvo Lietuvos partijos, nes jos atrodė vienaip, o paaiškėjo, kad už viso to – kitokie žmonės. Tai rimta pamoka Lietuvai. Dabar mes neteisingai suvokiame, kas yra žmogus. Parengė Virginija Sližauskaitė w w w . 15min . lt /naujiena/aktualu/lietuva/a-jokubaitis-man-skauda-raumenis-kai-matau-kalbancius-92. Senis Šaltis
(2018-05-17 16:03:47)
(88.222.97.16) Parašė:

Nedalyvauti, reiškia neturėti galimybės pakeisti į kažkokį ruošiamą būtent dviejų pilietybių įstatymą. Šiai dienai, dviguba pilietybė yra išskirtinis retas atvejis. Taigi fašistas ramanowskis sakydamas, kad gerai, kad neįvyktų referendumas, nesiekia, kad ir toliau nebūtų dvigubos pilietybės, kaip yra iki šiol? Verta susimąstyti, nes fašisto jono labai jau prieštaringi pasisakymai liejasi.91. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-05-17 15:59:22)
(98.193.120.238) Parašė:

to "90. nedalyvausiu". Teisingas sprendimas. Kai Seimas, LR KT tyčojasi iš Konstitucijos, iš Tautos, iš Valstybės... eiti į tokį referendumą gali visiškai nesuprantantis arba NUSIKALTĖLIS. Tamstos ir motyvacija yra pagrįsta, teisinga. Sunku suvokti PLB KVAILUMĄ, suprantu Seimo NUSIKALTĖLIUS, jų tokią pareiga naikinti Teisę, Valstybę, Tautą.90. nedalyvausiu
(2018-05-17 12:54:21)
(77.90.124.209) Parašė:

nes su tuo referendumu ir kitos valstybes bei rases pilieciu uzsiveistu...Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras