2024 m. birželio 24 d.

 

Politinė valdžia yra bejėgė arba šantažuojama

Paskelbta: 2011-03-25 10:39 Autorius: ekspertai.eu
UAB Kas vyksta Lietuvoje? Negi mes sulaukėjome ir susvetimėjome iki tokio laipsnio, kad jau niekas mūsų nebejaudina, niekas nesukrečia, nebent mirtis? Na, pastaroji gal dar truputį veikia, bet jau nedaug. Pamenu baisią tragediją Skuode, kai girto policininko sukeltas eismo įvykis nusinešė trijų vaikų gyvybes. Tada atsistatydino ne tik generalinis policijos komisaras, populiarusis V.Grigaravičius, bet ir VRM ministras R. Šukys. Bet svarbiausia - mus visus ta tragedija žmoniškai palietė ir daugelis iš mūsų ėjome prie policijos komisariatų (ir pats ten buvau), degėme žvakutes, dėjome gėles ir tiesiog žmoniškai liūdėjome ir piktinomės tokia betvarke, kad valstybėje taip gali atsitikti.Nepraėjo nei keli metai - ir vėl dėl girto policininko kaltės - trys mirtys. Vėl lekia generalinio komisaro „galva“ - atsistatydina V. Telyčėnas. Bet VRM ministras, pasimokęs iš savo pirmtako, nesiskubina nešti pareiškimo ir išlieka poste. Jo neišjudina net tuo pat metu girtas įkliuvęs ir jau teisiamas gan aukštas ministerijos valdininkas ir nedviprasmiškos LR Prezidentės užuominos. Neabejingi žmonės buvo ir taip vadinamos Kauno pedofilijos bylai, visi pergyveno ir pergyvena dėl mažosios Deimantės likimo. Darosi baisu, kai matome, kad tragedijos, nusinešusios net keturių žmonių gyvybes, byla vilkinama ir visaip falsifikuojama. Gal tikrai, mūsų, ne žmonių, o klanų interesus ginančios, susikompromitavusios ir prasigėrusios teisėsaugos taktika ir yra tempti „gumą“, viską supainioti, užslaptinti taip, kad kai jau nieko nebegalima suprasti ir padaryti, priima sau ir savo „klanui“ naudingus sprendimus. Man kelia nerimą tai, kad mes, žmonės, jau priėmėme mums primestas jų žaidimo taisykles. Jei dar anksčiau mus kas nors nustebindavo arba jaudindavo, tai, laikui bėgant, su viskuo susitaikome, kiekvienas tūnome savame kiaute ir stebime, kol mūsų tai asmeniškai nepaliečia: na ir tegul kitus sodina... O gal ir kalti ...? Kodėl tiek mažai žmonių yra pasibaisėję kad jau kelinti metai vyksta susidorojimas su mūsų bendrapiliete, klaipėdiete Egle Kusaite? Jeigu Eglė kuo ir „kalta“, tai tik savo draugyste su čečėnų tautybės jaunuoliais, kai buvo dar moksleivė. Nes jei nebūtų tų kontaktų - nebūtų ir tos bylos. Apie baltais siūlais siūtą E. Kusaitės bylą jau nemažai prirašyta, bet kas iš to? Niekas į mūsų nedidelės saujelės visuomenininkų pastangas nereaguoja. Niekam nė motais, kad E. Kusatės bylos atviro teismo reikalauja tūkstantinis Tautos ateities forumas, kovo 11 Nepriklausomybės Akto signataras Algirdas Eindriukaitis, žinomi disidentai, sėdėję sovietų lageriuose, sesuo Nijolė Sadūnaitė, monsinjoras Adolfas Svarinskas, kunigas Robertas Grigas ir visa eilė iškilių visuomenės veikėjų, kurie „valstybininkų“ klano ruporo „Lietuvos ryto“ įžeidinėjami, vadinami teroristų gynėjais ir įvairaus plauko veikėjais. Tai vyksta todėl, kad šis dienraštis, apšmeižęs Vytautą Pociūną po jo tragiškos žūties, už tai iki šiol nėra nubaustas. Niekas nekreipia dėmesio ir į išsamias dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijas bei įvairius straipsnius, įrodančius, kad mūsų VSD ir generalinė prokuratūra vykdo Rusijos saugumo tarnybų užsakymą ir nusikalstamai uoliai joms tarnauja. Maniau, kad žmonių kantrybės taurė persipildys po to, kai prokurorai pradėjo kurpti naują bylą E. Kusaitei. Atliko kratą jos laikiname būste ir paėmė telefoną. Rezultatų ilgai laukti nereikėjo - jau kovo 24 d. prokuroras Mindaugas Dūda reikalauja pakeisti kardomąją priemonę E. Kusaitei, skiriant jai areštą. Koks skubotumas! Tik kovo 28 d. paskirta E. Kusaitei atvykti pas kitą prokurorą. Bet ponui M. Dūdai ir dabar aišku – reikia kuo skubiau Eglę vėl pasodinti, nes byla byra. Jiems reikėjo alkhogoliko teisėjo, kad bylą padaryti slaptą, jiems reikia Eglę vėl įkišti į kalėjimą, kad ką norėtų ten su ja ir darytų. Mieli lietuviai, susimastykite, kokias teises šiuolaikinėje Lietuvoje turi žmogus, jeigu jį gali įkišti į kalėjimą vien tik pagal prokuroro fantaziją, kad jis kenkia bylos eigai. Kaip Eglė gali paveikti bylą, jeigu byla jau ištirta ir perduota teismui? Kas dar gali paaiškėti šioje byloje? Nebent tai, kad prokurorų argumentai grindžiami tik slaptų agentų parodymais, o tai jau labai abejotina, nes kas juos gali patikrinti, kad jie ne specialiai falsifikuoti? O gal dar Rusijos saugumiečių pateiktais kaltinimais? Gerbiamieji, negi mes esame Rusijos sudedamoji teritorijos dalis? Ir matomai prokurorų, kartu su Rusijos saugumiečiais prievarta, leidžiant specialius vaistus, išgautais pačios Eglės „prisipažinimais“. Štai ko ir bijosi, nes, objektyvių, tai yra kitų įrodymų, jie neturi. Todėl atviras teismas jiems labai pavojingas, nes jis gali pasibaigti ne E. Kusaitės nuteisimu o jos išteisinimu ir patraukimu baudžiamojon atsakomybėn pačių kaltintojų. Tokio scenarijaus jie bijosi ir todėl eina „va bank" - kurpia dar vieną ar net kelias bylas (o ką jiem reiškia?) ir siekia Eglę pasodinti. Tik gal mūsų prokurorai persistengė. Visiškai nereikia tiek pastangų, norint „sutvarkyti“ vieną nekaltą beteisę merginą. Niekas nerevizuos prokurorų arba VSD agentų pateiktų argumentų. Kas tai jūsų manymu darys? Gal girtuoklis teisėjas Z. Birštonas, kuris pastoviai išgėrinėja ir apie tai žinojo jo teismo pirmininkas, taip pat prokurorai bei VSD pareigūnai? Gal jis nepažeidžiamas dėl Eriko Daktaro bylos ? Būtent Z. Birštono dėka jis išvengė arešto. Kas gali paneigti, kad teisėjui už tai nebuvo atsilyginta? Teisėjų nepakaltinamumas jų nebaudžiamumas, kai teisėjai net falsifikuoja teismų nutartis paleisdami, nusikaltėlius anksčiau laiko į laisvę, Lietuvoje tapo norma. Juk net ir vaikui aišku, kad teisėjas neklastos teismo nutarties, negavęs už tokį darbą atlygio. Visa Lietuva žino apie keturis teisėjus, tris teismo pirmininkus, uoliai talkinusius kontrabandininkui, buvusiam policininkui V. Karaliui. Teisėjų savivalės pavyzdžių, net eilinių teismų tarnautojų piktnaudžiavimo, arogancijos atvejų galima pateikti labai daug. Bet šiandien aišku viena - tikrai skaidraus, nepriklausomo ir atsakingo teismo Lietuvoje nėra ir prie dabartinio reiklumo nebuvimo iš aukščiausios politinės valdžios, Seimo ir Prezidentės, būti negali. Seimas kartu su Prezidentūra toleruoja teismų ir prokurorų savivalę, šių institucijų darbuotojų, teisėjų bei prokurorų nusikalstamą elgesį. Kas gali paneigti kad po keleto metų atsiradus Lietuvoje padoriai ir reikliai politinei valdžiai, paaiškės, kad prokurorai „ kurpė“ bylas o teisėjai, tai žinodami, žmones siuntė į kalėjimą? Didžiausia blogybė, kad VSD, STT, prokuratūra ir teismai Seimo ir Prezidentūros palikti visiškai be jokios kontrolės ir tikrai ką nori, tą ir daro. Kas gali paneigti, kad ir tokį hipotetinį scenarijų E. Kusaitės byloje? VSD nemažai išleido pinigų „kovai su terorizmu", juos reikia kažkaip pateisinti ir čia akiratin papuola „kvailiukė“ Eglė, susižavėjusi čečėnais ir kodėl nepadirbėti su ja? O tuo metu, per tvirtai veikiančia penktą koloną, „valstybininkų“ klaną, Rusijos saugumas paspaudžia turinčius „nuodėmių“ kai kuriuos prokurorus - ir štai jums byla. Šiame hipotetiniame scenarijuje labai gražiai įsipaišo ir ta dezinformacija prieš Lietuvos valstybę, paskleista valstybininkų „ruporo" - „Lietuvos ryto“, gavus E. Kusaitės bylos medžiagą iš VSD arba generalinės prokuratūros. Šio scenarijaus gyvybingumą patvirtina ir tokie faktai, kad: pirma: kiek Tautos ateities forumas besikreipė į Seimo NSGK pirmininką Arvydą Anušauską dėl neteisėto VSD ir generalinės prokuratūros bendradarbiavimo su Rusijos FST, tyrimas nepradėtas ir tai ignoruojama; antra: niekas iki šiol nepradėjo ikiteisminio tyrimo dėl nusikalstamo E. Kusaitės bylos „nutekinimo“ į laikraštį. Išvada peršasi savaime - viskas buvo atlikta tų pačių asmenų. Bet tolimesnė išvada jau baisi - o kam gi tada tarnauja Lietuvos VSD ir generalinė prokuratūra? Atlikus aukščiau minėtus veiksmus (pagal galimą scenarijų ) ir turint suimtą E. Kusaitę, viskas yra pilnai kontroliuojama organizatorių. Matomai, niekam nekyla abejonių, kad pakliuvus į įkalinimo įstaigą, apie žmogaus teises galima tik pasvajoti. O jeigu kyla abejonių - siūlau pabandyti - abejonės greitai dings. Ten pakliuvęs, esi tik prokurorų ir kalėjimų pareigūnų, kurie niekada neis prieš prokurorus, malonėje. Šiame reikale buvo likęs tik mažmožis - teismas. Teismu Justinas Laucius buvo užtikrintas, todėl jis atrodė gan ciniškai ir pareiškė Eglei ...o ką, gausi tiek kiek atsėdėjai, o jei spyriosiesi - sėsi iki gyvos galvos... Vėl amžinas klausimas: kas tai gali patvirtinti ar paneigti? Atkreipkite dėmesį, viskas mūsų palikta prokuroro, atliekančio tardymą, sąžinei. O jei jos nėra? Sakysite, advokatas? O jis irgi žmogus su savo silpnybėm... Ne kiekvienas gali atsilaikyti prieš tokią nusikalstamai (pagal hipotetinį scenarijų – labai tingiu vaikščioti po lietuviškus teismus ) veikiančią galybę. Taigi, buvo likęs tik teismas. Ir čia visai nelauktai įsipainiojo ir prokurorų kortas sujaukė visuomenė. Atsirado drąsus (nors nedaug bet vis dar vienas kitas yra...) teisėjas ir paleido E. Kusaitę į laisvę. Štai čia prokurorams prireikė žaisti iš naujo. Jie ne tokie kvaili, kaip kad galvojate. Bac - ir pono M. Dūdos prašymu, uždaras teismo posėdis. Taip, neapsirikote, to paties M. Dūdos, kuris nutraukė bet kokį tolimesnį ir išsamesnį tyrimą, uolių žiniasklaidos pakrikštytų „valstybininkais“ veikėjų, kurie pagal Seimo NSGK tyrimą prisidėjo dėl CŽV kalėjimų vietų įrengimo Lietuvoje. Ponas M. Dūda geriau nei visas parlamentinis komitetas ir daugelis žinybų, teikusių komitetui informaciją bei visas Seimas pritaręs šiom komiteto išvadom, jis vienas geriausiai žino, kad M. Laurinkus, A. Pocius ir D. Dabašinskas nieko nepadarė, o jei ir padarė - tai yra valstybinė paslaptis. Kas keisčiausia, su tokiu „makaronų kabinimu“ sutiko ne tik ponas A. Anušauskas, kuris su viskuo sutinka, bet ir Prezidentė. O tai jau signalas, kad ponai „valstybininkai“, atrodo, „nuramino“ ir anksčiau gan ryžtingai nusiteikusią Prezidentę. Į šiuos visus tarsi atskirus faktus - faktelius būtina atkreipti dėmesį, nes tik juos susiejant į visumą, galima susigaudyti: o kodėl tokie, kaip M. Dūda arba J. Laucius, arba jų viršininkas, dangstęs nusikaltėlius, grobsčiusius PVM, D. Raulušaitis, gali nebaudžiami daryti ką nori? Tad, kadangi politinė valdžia yra bejėgė arba šantažuojama (o kas gali paneigti tokią prielaidą, kai lengvai atsisakoma nuo savo ankstesnių reikalavimų ir pakeliamos rankos prieš vieną prokurorą), o teisėjai vienas po kito krenta tai nuo alkoholio, tai nuo gobšumo, kas gali paneigti, kad nekontroliuojami prokurorai pasijunta ereliais ir ką nori, tą ir daro? Užsimanė sukurpti naują bylą E. Kusaitei - štai jums ji, ant lėkštutės, tik greičiau sodinkite ją į kalėjimą, o ten mes jau pasirūpinsime. Galų gale, kas gali paneigti, kad iš kalėjimo E. Kusaitė nebus tyliai nugabenta į Maskvą, kur jos laukia tikrieji šios bylos užsakovai, įkvėpėjai ir organizatoriai - Rusijos saugumiečiai. Tikrai esame beviltiškoje situacijoje, juk kunigas R. Grigas nuoširdžiai tikėjo, kad Prezidentė pasistengs, jog ši byla būtų nagrinėjama atvirai, deja, viskas vyksta atvirkščiai. Vilties lieka vis mažiau. Nenoriu gąsdinti, ypač Eglės artimųjų, bet dabar matau tik vieną išeitį – pasibelsti į kiekvieno lietuvio širdį ir paprašyti padėti. Tai dabar ir darau. Mieli tautiečiai, jūsų akyse vyksta akivaizdus bet kokių žmogaus teisių, teisingumo trypimas, nebesugražinamai laužomas jaunos merginos likimas. Neleiskime vėl ją uždaryti į kalėjimą. Pagal vieno žinomo filmo herojaus pasakojimą (jis pasakoja kaip buvo Hitlerio valdomoje Vokietijoje), kai areštuodavo komunistus, mes manėme kad gerai, kai pradėjo areštuoti žydus, mes suklusome, kai areštavo socialdemokratus mes dar tylėjome o kai atėjo areštuoti mus - tai pasirodo jau nebeliko kam ginti.. Manau, kad šiuo atveju tai labai tinka. Jei mes neapginsime Eglės nuo šio susidorojimo, tai kas apgins mus ar mūsų vaikus, kai ateis mūsų eilė? O ta eilė neišvengiamai ateis, jei procesai, Lietuvai virstant kriminaline valstybe, nebus stabdomi ir jei toliau klestės totalus nebaudžiamumas, o prokurorai, VSD, STT, policininkai, teisėjai ir kiti pareigūnai nebus griežtai kontroliuojami. Kadangi mūsų išrinktieji šios funkcijos nesugeba arba nenori vykdyti, belieka mums šalies, gyventojams, kurie pagal LR (dar šiek tiek veikiančią) Konstituciją yra šalies šeimininkai, imti tą kontrolės funkciją vykdyti.
 
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras