2024 m. kovo 1 d. 

Privalome sustabdyti suįžūlėjusius prokurorus

Paskelbta: 2011-05-15 17:26 Autorius: ekspertai.eu
Už prokurorų kritiką gali sulaukti bylos...Prieš rašant šias eilutes reikėjo pasirinkti ar rizikuoti  būt patrauktam baudžiamojon atsakomybėn už tūlo prokuroro ramybės drumstimą ar ryžtis ir atverti žmonėms akis iki kokio teisinio „bespriedielo“ nusirito kai kurie prokurorai įsijautę į nenugalimųjų ir teisingųjų vaidmenį. Dėl keršto tai tikrai neperdedu, nes  prokurorai jau tampo disidentę Nijolę Sadūnaitę už tai, kad ji išdrįso  pasakyti teisybę. Man svarstyti neprireikė, kodėl turiu sėdėti krūmuose ir leisti jiems toliau nebaudžiamiems laužyti nekaltų žmonių  likimus. Juo labiau, kad savo poziciją esu seniai pasirinkęs. Su šio plauko veikėjais teko rimtai susikauti vadovaujant Seimo NSGK  istoriniam parlamentiniam tyrimui atskleidusiam neregėto masto korupciją teisėsaugoje ir valstybės užvaldymą iš  taip vadinamo „valstybininkų“ klano pusės. Jau tada buvome nustebinti generalinės prokuratūros prokuroro Justino Lauciaus uolumo vykdant klano užduotis viešai paskelbiant, kad Lietuvos saugumo karininkas, diplomatas Vytautas Pociūnas pats iškrito iš viešbučio lango ir užsimušė. Tą tyrimą šis prokuroras atliko itin sparčiai, kad tik savo iš piršto laužtas išvadas paskelbti nors diena anksčiau nei Seimo NSGK baigs tyrimą. Išvadas kurios net elementarios kritikos išlaikyti negali, nes taip ir nėra neginčytinų įrodymų kaip žmogus gali atlikinėti gamtinius reikalus viena ranka atsirėmęs į palangę o kojas pakėlęs, nes pastarųjų atspaudų ant tos palangės nerasta. Ir dar daug įvairų jeigu. Bene svarbiausia aplinkybė visoje šioje tragiškoje ir tuo pačiu niekšingoje istorijoje yra ta, kad prokuroras J.Laucius net nepasivargino ištirti V.Pociūno priverstinio išsiuntimo iš Lietuvos aplinkybių. Būtent tai mes labai kruopščiai ištyrėme ir esame įsitikinę, kad V.Pociūnas buvo specialiai „išėstas“ iš VSD valdybos vadovo pareigų ir išsiųstas į niekam nereikalingas pareigas penkių žmonių konsulate Gardine. Kruopštus šių aplinkybių tyrimas būtų atvedęs dorą ir profesionalų prokurorą (deja ne toks yra J.Laucius) prie galimų šios žmogžudystės užsakovų. Negana to, būtent J.Laucius toleravo ir neiškėlė baudžiamosios bylos įvairiems niekšeliams uoliai puolusiems  šmeižti V.Pociūną po mirties, kai pats žmogus jau nebegali apsiginti. Būtent jo, J.Lauciaus, pareiga buvo apginti V.Pociūno garbę ir neleisti „valstybininkų“ klano parankiniams išpūsti isterišką šmeižto kompaniją kurią organizavo buvę VSD vadukai o klano ruporas „Lietuvos rytas“ ir tuometė TV3 žinių tarnybos vadovė  Jolanta Butkevičienė su pasigardžiavimu tai viešino. Kas nesuprantama, kai visuomenės ir ypač V.Pociūno našlės Liudvikos Pociūnienės atkaklumo dėka, kitam prokurorui V.Urbeliui perkvalifikavus V.Pociūno bylą į realią - nužudymo versiją, vis tik už šmeižtą niekam byla ir neiškelta. Tam nereikia Baltarusijos pagalbos. Šmeižė lietuviai ir jie visi žinomi. Politikų ir prokurorų garbės ( jei jos jie dar kiek nors turi ) reikalas tai padaryti. Niekšingi šmeižikai turi atsakyti už savo  bjaurius darbus. Tikiuosi, kad tokie politikai kaip Rasa Juknevičienė, Kęstutis Masiulis ir Arvydas Anušauskas ras savyje drąsos ir padarys viską, kad būtų įvykdytas, dar mano kaip Seimo NSGK pirmininko  raštiškai išgautas oficialus buvusio generalinio prokuroro Algimanto Valantino  pasižadėjimas  pradėti prieš šmeižikus ikiteisminį tyrimą. Suprantama, kad  „valstybininkų“ klano  rėmimas ir kas galėtų paneigti, kad jų dėka V.Adamkaus suteiktas valstybinis ordinas J.Lauciui išaugino sparnus ir jis pasijuto tikras prokuratūros erelis. Šis erelis net buvo užsitraukęs šiaip jau su „valstybininkais“ gan gerai sutariančio A.Valantino nemalonę kai prie ordino gaudinėjo žemės sklypą ne Vilniuje o Klaipėdoje. Bet ką ten ereliui tokie sprigtelėjimai, tam jis ir erelis. Prokurorai šališki, vienus sodina kitus išsuka Kai J.Laucius gavo Eglės Kusaitės bylą vėl pasirodė  visame gražume. Kiek incinuacijų tokių artimų šio prokuroro širdžiai kaip ir V.Pociūno byloje. O leksika tai atskiro aprašymo besiprašanti. Tą gan taikliai  išanalizavo Tomas Čyvas savo straipsnyje „Demokratija: Lietuvos Temidė“(I). Prokurorų leksika ne šiaip nekaltas žongliravimas žodžiais o labai konkretūs grasinimai įtariamiesiems (kalbama apie E.Kusaitę ir advokatą A.Kučinską), kad ...jei nesutiksite su jums inkriminuojamais  kaltinimais tai sėdėsite tiek kiek prokuroras manys reikiant. Nesuprantama, kaip generalinėje prokuratūroje šie bylų  darytojai gali būt palikti be jokios kontrolės, ką nori tą ir daro. Kilus viešam skandalui dėl iššaukiamo ir manau nusikalstamo pareigūno elgesio generaliniam prokurorui pareiškus, kad jis nušalina prokurorą J.Laucių nuo E.Kusaitės bylos jis ir toliau savavališkai ją tiria. Negana to kad byla perduodama jo bendraminčiui Mindaugui Dūdai, kuris ir toliau aklai vykdo seną kaltinimo liniją ir kovoja prieš viešumą . Be to šis  prokuroras  lojalumą įrodė   apgindamas  žinomus  veikėjus A.Pocių, D.Dabašinską ir M.Laurinkų nuo realiai jiems grėsusios atsakomybės, viską pridengdamas, kaip įprasta, valstybine paslaptimi, suprantama žinodamas, kad jie pasižymėjo ne tik  purvinoje CŽV kalėjimų istorijoje, bet ir V.Pociūno priverstinio išsiuntimo  bei šmeižto kompanijoje. Prokurorui J.Lauciui norisi pačiam kontroliuoti E.Kusaitės pasodinimo (ne nuteisimo) į kalėjimą procesui, jis  pasilieka sau dalį E.Kusaitės bylos  tiesiog padalinęs vieną bylą į dvi. Kas tai paranoja, o gal sąmoningas nusikaltimas siekiant užčiaupti apie jų nusikalstamus tardymo metodus (prievarta naudojant  vaistus ir Rusijos saugumiečių dalyvavimą tardant) prabilusią E.Kusaitę. Manau po apeliacinio teismo antros nutarties paleidžiant E.Kusiatę iš kalėjimo net skeptikams darosi aišku, kad tai susidorojimas ir jeigu teismas būtų viešas, koks buvo apeliacinis, tai bylos susprogtų kaip muilo burbulas. Supranta tai ir J.Laucius su M.Dūda. Tai suprasdami kurpia bylas E.Kusaitei net išsijuosę. Ar tokio teiginio nepatvirtina jų organizuotas totalinis telefoninių, ir matomai ne tik, pokalbių pasiklausymas. Tiesiog teisinio „išprusimo“ viršūnė -  nauja byla kurioje net 300 puslapių E.Kusaitės ir jos artimųjų telefoninių buitinio lygmens pokalbių. O ką jau bekalbėti apie kratą E.Kusaitės laikiname būste ir ne jos telefono paėmimas iš kurio lyg tai ji siuntė grasinančias žinutes J.Lauciui. Supraskite jei ne už terorizmą tai už ką nors vis teik tave pasodinsime į cypę, mes čia viską galime. Tai ne tuščiažodžiavimas, tai baisi realybė. Realybė kada suįžūlėję prokurorai vienus, kurie net LR Prezidentės ir Seimo išmesti iš aukštų valstybinių postų, išsuka kaip nekaltus, o paprastą merginą tiesiog akivaizdžiai daro nusikaltėle ir bet kokia kaina ją ir jos artimuosius terorizuoja. Jau minėtame Tomo Čyvo straipsnyje, ne prastesni kaltinimai net pagal dešimtis baudžiamojo kodekso straipsnius pateikti, irgi J.Lauciaus vadovaujamoje byloje, advokatui iš Rokiškio Albertui  Kučinskui. Tarp šių bylų daug panašumo: labai gausu telefoninių pokalbių pasiklausymo išklotinių, tardymo metu naudotų brutalių metodų, laikymas kalėjime  ir įdomiausias kaltinimas advokatui  lyg tai papirkusiam prokurorę net už 500 litų . Vėl gi būtų juokinga, jei nebūtų liūdna. Jei tylėsime susodins ir mus... Tautos ateities forumas (žr.www.taf.lt) nuosekliai gina ir gins visus nesąžiningų pareigūnų   persekiojamus ir tendencingai kaltinamus. Reikalaujame, kad „valstybinikų“ klano nusikalstamos veiklos organizatoriai ir vykdytojai būtų patraukti baudžiamojon  atsakomybėn, būtų realiai siekiama  išsiaiškinti V.Pociūno nužudymo užsakovus bei vykdytojus. Nedelsiant pradėti ikiteisminį tyrimą dėl V.Pociūno šmeižto. Sieksime nutraukti E.Kusaitės persekiojimą ir skirti jai viešą objektyvų teismą. Atkreipiame visuomenės dėmesį į sistema tampančius teisėsaugos pareigūnų ir ypač prokurorų, visiškai tolimus nuo teisingumo vykdymo, veiksmus labiau panašius į užsakomųjų bylų „kūrimą“ pagal savo nuožiūrą, bet kokia kaina siekiant pasodinti pagal pačių prokurorų sumastytą scenarijų. Mes su baime ir nerimu stebime visuomenės abejingumą vykdomam masiniam telefoninių pokalbių  pasiklausymui ir kitų operatyvinių priemonių totaliniam, nekontroliuojamam naudojimui pareigūnų nuožiūra ir bylų vien šiuo pagrindu kėlimui. Nuožmų prokurorų priešinimąsi viešiems  teismams, bei neaiškių ir neskaidrių įkalčių, pasitelkiant net Rusijos saugumo pajėgas, rinkimą. O didžiausia grėsmė tai jau daugelį metų jokios prokurorų ir specialių tarnybų veiksmų kontrolės nebuvimas vedantis, į jų nusikalstamą savivaliavimą tarnyba. Prie šios sparčiai  išsigimstančios teisėsaugos prisideda ir nesuprantama kodėl be jokios valstybės priežiūros palikti toli nuo dorovės aukštumų esantys teisėjai. Teisėjai būdami lengvai pažeidžiami uoliai vykdo jiems primetamus prokurorų nurodymus. Rezultate šalyje nebėra nemokamos teisingumo sistemos ir didėja pavojus tapti be kaltės kaltu, o kai pakliūsi į mūsų teisėsaugos mėsmalę apie objektyvų, netendencingą teisingumą belieka, tik pasvajoti... TAF svarsto būtinybę, kad reikia kreiptis  į Lietuvos generalinį prokurorą raginant atleisti prokurorus M.Dūdą ir J.Laucių iš užimamų pareigų ir pradėti jų atžvilgiu ikiteisminį tyrimą dėl minėtų neteisėtų veiksmų ir įgaliojimų viršijimo. Nebegalime leisti šiems veikėjams nebaudžiamai žaisti mūsų ir mūsų vaikų likimais ir pačioje teisėsaugoje toleruoti nusikaltimus. Šiais klausimais griežčiau privalo pasisakyti LR Prezidentė, Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas, bei visuomenė. Negi leisime, kad jie galutinai paverstų Lietuvą policine valstybe ir ką kada ir kaip nori siustų į kalėjimą.
 
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras