2024 m. birželio 14 d.

 

Referendumai kelia nacizmo grėsmę

278
Paskelbta: 2013-10-22 10:57 Autorius: Rasa Juknevičienė | lrs.lt
Kol yra tokių budrių politikių kaip Rasa Juknevičienė, fašizmas Lietuvoje neturi jokių šansų. Lino Žlubino fotomontažas
Kol yra tokių budrių politikių kaip Rasa Juknevičienė, fašizmas Lietuvoje neturi jokių šansų. Lino Žlubino fotomontažas

Savanoriams renkant parašus dėl referendumo, siūlome prisiminti Tėvynės sąjungos vicepirmininkės Rasos Juknevičienės pasisakymą spalio 1 d. vykusiame Seimo plenariniame posėdyje.Ekspertai.eu

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, svars­to­me la­bai pa­vo­jin­gą na­cio­na­li­nio sau­gu­mo po­žiū­riu siūlymą. Ko­dėl? To­dėl, kad pri­si­den­giant de­mo­kra­tija su­tei­kia­mas įran­kis in­te­re­sų mū­sų re­gio­ne tu­rin­čioms kai­my­nėms vals­ty­bėms veik­ti Lie­tu­vo­je, da­ry­ti įta­ką kraš­to po­li­ti­niam gy­ve­ni­mui ir net­gi ban­dy­ti keis­ti jos da­bar­ti­nę ge­o­po­li­ti­nę orien­ta­ci­ją.

Turiu ome­ny­je vals­ty­bes, ku­rios jau da­bar čia ren­gia in­for­ma­ci­nes ata­kas, ski­ria tam di­džiu­lius pi­ni­gus. Mū­sų tei­sė­sau­gos, žval­gy­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos nė­ra ga­na stip­rios, kad ga­lė­tų efek­ty­viai už­kar­dy­ti įta­kas iš ša­lies. Re­fe­ren­du­mo kar­te­lės nu­lei­di­mo la­bai laukia eu­ro­pie­tiš­ką Lie­tu­vos kryp­tį su­stab­dy­ti sie­kian­tis Krem­lius. Ma­tė­me, ko­kios įta­kos iš Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos bu­vo lat­viams, kai taip pat pri­si­den­gus de­mo­kra­tija buvo sie­kia­ma ru­sų kal­bą įtei­sin­ti kaip vals­ty­bi­nę. O lie­tu­viš­kus re­fe­ren­du­mus dėl atomi­nės, kai per ket­ve­rius me­tus to­ta­liai pa­si­kei­tė žmo­nių nuo­mo­nė apie branduolinę ener­ge­ti­ką tik to­dėl, kad nau­jos ato­mi­nės pro­jek­te ne­be­li­ko Ru­si­jos daly­va­vimo, va­din­čiau kla­si­ki­niu in­for­ma­ci­nio ka­ro pa­vyz­džiu.

Kaip ži­no­te, Vo­kie­ti­jo­je re­feren­du­mai už­draus­ti įsta­ty­mu nuo ta­da, kai ši tau­ta supra­to pro­pa­gan­di­nių ma­ni­pu­lia­ci­jų tra­giš­kas pa­sek­mes. Hit­le­ris pa­sie­kė ab­so­liu­čią val­džią bū­tent per re­fe­ren­du­mus.

To­dėl aš, bū­da­ma įsi­ti­ki­nu­si de­mo­kra­tijos ša­li­nin­kė, kvie­čiu da­bar­ti­nės dau­gu­mos Sei­mo na­rius per­mąs­ty­ti šį pa­vo­jin­gą siū­ly­mą, ne­at­ver­ti ke­lio ma­ni­pu­lia­ci­joms, ne­suda­ry­ti dar ge­res­nių są­ly­gų in­for­ma­ci­niams ka­rams Lie­tu­vo­je reng­ti.

Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
278. dieds
(2014-03-02 15:04:23)
(78.60.94.225) Parašė:

visiškai nusikonservatino moteriškė,atleisk Viešpatie žmogeliui ,kuris nežino ar nesupranta ką kalba. O gal per gerai supranta,kad artėja laikas,kai po referendumų teks pradėti eilinio piliečio duonai užsidirbti gyvenimo kelią.277. Kritikas Pikčiurna
(2014-01-25 12:54:40)
(78.56.140.149) Parašė:

Tai konservatoriai su jų buvusia gynybos ministre Rasa Juknevičienė demokratiniu keliu, kaip ir naciai, atėję į valdžią ir ją pelnytai praradę, siekia smurtu ir nedemokratiškai reikalavimais iš tautos atimti suvereno teisę ir taip įvesti nacizmą. Tik nacis gali pareikšti, kad piliečių valia grasina demokratijai ir suverenitetui.276. Andrius
(2014-01-19 19:04:14)
(89.116.236.66) Parašė:

Įdomu iš ko Rasa ima pinigus už referendumo žlugdymą? Kuri čia korporacija ar kurios valstybės valdžia, o gal šiaip koks turtuolis? Nes NETIKIU kad sveiko proto žmogus gali sakyti tokias nesąmones. Tipo jeigu paklausysim tautos noro (balso teisę turinčių Lietuvos piliečių nuomonę) - tai bus "kitų šalių įtaka". O jeigu padarysim taip kaip galvoja saujelė politikų pasirašiusių stojimo į ES sutartį (nuslėpę nuo žmonių neigiamas pasekmes) - tai tipo tada bus žmonėms gerai??? Atsiprašau, bet - WTF?275. Surinkta
(2013-11-12 19:58:11)
(84.15.118.78) Parašė:

Kolkas surinkta vos virs 200,000274. to 275. LT
(2013-11-12 17:01:42)
(5.20.138.112) Parašė:

Ko taip pesimistiškai. Vakar klausiaui Naktigonės tai ten pasakė, kad jau dabar renkant parašus aiškėja tai, kad kas dešimtas paprašytas pasirašyti jau pasirašė, o tai reiškia, kad 300000 parašų jau yra surinkta273. LT
(2013-11-12 15:49:19)
(84.15.118.78) Parašė:

Vagims kepure dega? Visame pasaulyje tai normalu ir pas mus iki siol niekas nesiskunde. O dabar islindo labai idomus dalykas.Vadinasi referendumo skaicius 300,000 buvo spec. sugalvotas zinant,kad balsu skaicius ferendumuosiu be valstybes isikisimo niekados nebus pasiektas rekiamo 300,000. O valstybe ten kur nenores ten neisikis, tad "laisvi" zmones niekados nieko patys nespres, referendumas iki siol yra tik iliuzija,fikcija. O zmonems susigriebus, kad juos mulkina valdantieji iskart suskubo gelbetis noredami palikti viska posenoveje, bando isvis panaikinti referendumo galimybe,pradeda gasdinti Hitleriu ir visais kitai velnaiais ir dar ko nors sugalvos. Mat iki siol realiu referendumu nebuvo ir dabar valdantiesiams jo nereikia. Tai darosi akivaizdu. Bet realiai manau nebus surinkti tie 300,000 nes tai neimanoma be tu paciu valdanciuju272. Apie Raselę
(2013-11-10 00:56:35)
(89.116.236.7) Parašė:

Iš tiesų iš tiesų sakau jums - šita yra tikra europietė.271. tu prasiplauk
(2013-11-09 23:56:43)
(195.12.167.234) Parašė:

savo smegeninę,moteriške;šlykštu į tave žiūrėt.Melo avilio darbininkėParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras