2024 m. liepos 22 d.

 

Šizofrenija Lietuvos teisėje?

53
Paskelbta: 2017-05-22 07:19 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
Dr. Algimantas Urmonas. Nuotr. mruni.pure.elsevier.com
Dr. Algimantas Urmonas. Nuotr. mruni.pure.elsevier.com

Šizofrenija (iš gr. σχίζω 'skylu' + φρήν 'dvasia, protas') – tai lėtinė psichikos liga, kuri pažeidžia jausmųmąstymo, suvokimo bei valios sferas (lt.wikipedia.org). Daugiau galima pasiskaityti ten pat ir kitur. Neteko specialiai gilintis į šį klausimą. Kaip matome kalba eina apie pažeistas jausmų, mąstymo, suvokimo bei valios sferas. Iš tikro ką nors konkrečiai čia suprasti yra gana sudėtinga. Todėl geriau pereikime prie konkrečių dalykų ir spręskime ar turime reikalą su pažeistais jausmais, pažeistu mąstymu, pažeistu suvokimu bei valios buvimo – nebuvimo problema.

Pažvelgti taip į šitą klausimą paskatino Mykolo Romerio universiteto profesorius Algimantas Urmonas parašydamas man du emailus, kai nusiunčiau Mykolo Romerio universiteto akademinei bendruomenei 2017-04-27 straipsnį
„Konstitucijos korifėjo bankrotas“ ir 2017-05-07 straipsnį „Konstitucijos korifėjaus bankrotas (II dalis)“.

Ačiū profesoriui Algimantui Urmonui, kuris paskatino į šį klausimą pažvelgti iš „šizofrenijos“ pozicijų, apie kurią, nieko neišmanau, neteko susidurti.

Susirašinėjimo su MRU eiga ir turinys

Viso ko pradžia buvo profesoriaus Vytauto Sinkevičiaus 2017-04-25 straipsnis „Neklaidingumo dogma arba Dar kartą apie pagarbą Konstitucijai“. Šis straipsnis paskatino parašyti viešą atsakymą, kuris yra paskelbtas 2017-04-27 straipsnyje „Konstitucijos korifėjo bankrotas“. Šitą straipsnį nusiunčiau visiems Mykolo Romerio universiteto akademinės bendruomenės nariams, todėl 2017-05-06 gavau prof. Vytauto Sinkevičiaus atsakymą, kuris yra atspausdintas 2017-05-07 straipsnyje „Konstitucijos korifėjaus bankrotas (II dalis)“ ir kuriame kritiškai įvertintas prof. V.Sinkevičiaus atsakymas man. Šitą straipsnį taip pat emailais nusiunčiau visiems Mykolo Romerio universiteto akademinės bendruomenės nariams:

„Gerb. profesoriau V.Sinkevičiau

Esu priverstas Jums atrašyti viešai, nes čia nieko asmeniško ir šitas klausimas liečia visą Lietuvą. Pakartotinai dėkoju, kad suradote laiko parašyti pirmą atsakymą. Tikiuosi tolimesnės diskusijos. Manau, kad Jums nebus vargo paneigti, kaip Jūs sakote, neišmanėlio argumentus. 

Prijungiu viešo atsakymo internetinį adresą:

„Konstitucijos korifėjaus bankrotas (II dalis)“.

Maloniai tikiuosi, kad su savo mane sutriuškinančių atsakymu supažindinsite ir MRU universiteto akademinę bendruomenę. 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas 

2017-05-08“

Kol kas daugiau jokio atsakymo iš prof. Vytauto Sinkevičiaus nesulaukiau, gal ir nesulauksiu. Tačiau MRU akademinės bendruomenės narys prof. Algimantas Urmonas man 2017-05-08 parašė tokį atsakymą:

Dr. Jonui Ramanauskui,

Draugiškas patarimas

Kapstymasis smulkmenose išduoda tam tikros sveikatos ir nesveikatos ribos klausimą. Todėl p. Jonai susiimkite save į rankas ir nueikite pas psichiatrą. Pagal požymius tai tipinė šizofrenija, kuri negydoma gali iššaukti didesnę bėdą. 

Nuoširdžiai norintis gero,-

Algimantas U.

2017 m. gegužės 8 d. 04:50

Ryšium su tuo, kad gerb. profesorius dr. Algimantas Urmonas niekaip nenurodė nė vieno iš šizofrenijai būdingų požymių, nepateikė jokios analizės, kad parodyti, kad mano MRU universitetui nusiųstuose straipsniuose yra pažeista „jausmųmąstymo, suvokimo bei valios sferos”, todėl MRU akademinei bendruomenei ir prof. A. Urmonui nusiunčiau tokį atsakymą:

Gerb. profesoriau dr. Algimantai Urmonai

Jums pateikiau viešą atsakymą 10-tam komentare po straipsniu „Konstitucijos korifėjaus bankrotas (II)dalis“:

10. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]

(2017-05-08 14:42:47)

(98.212.66.159) Parašė:

Jau vieną atsakymą gavau iš Mykolo Romerio universiteto Viešosios teisės instituto profesoriaus. dr. Algimanto Urmono, kuris pasirodo be-esąs ne teisės, o medicinos specialistas. Cituoju jo atsakymą: „Dr. Jonui Ramanauskui, Draugiškas patarimas Kapstymasis smulkmenose išduoda tam tikros sveikatos ir nesveikatos ribos klausimą. Todėl p. Jonai susiimkite save į rankas ir nueikite pas psichiatrą. Pagal požymius tai tipinė šizofrenija, kuri negydoma gali iššaukti didesnę bėdą. Nuoširdžiai norintis gero,- Algimantas U."*** Ar tai čia teisės specialistas kalba? Ar tai ar čia kalba vėl teisės profesorius? Ar Jūs, ponas profesoriau niekada atidžiai ir iki smulkmenų nesate nagrinėjęs teisinių tekstų? Kas Jums suteikė profesoriaus vardą? Mano pozicijos yra visiškai kitokios. Tik labai atidi, nuosekli teisinių dokumentų analizė gali duoti atsakymą į tai, koks JOVALAS yra padarytas Lietuvos teisinėje sistemoje, kuri iš esmės jau ketvirtį amžiaus laiko sugriautus Lietuvos valstybės teisinius pagrindus. Patariu pastudijuoti 2016-9-11 straipsnį Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo. O dabar ką man primeną tamstos profesoriau dr. Algimantai Urmonai požiūris? Tas požiūris primena gūdžios sovietų laikų sistemos požiūrį. Jūs jį tvirtai atstovaujate, kas Jūs esate, tai NEŽINAU. Jeigu Jūsų pozicija nesutampa su manąja, tai jau siunčiate pas psichiatrą. Esu nustebęs, kad tarp teisės profesorių dar tokių yra Lietuvoje. Ponas profesoriau Algimantai Urmonai, pateikite kvalifikuotus argumentus, o ne pas psichiatrą siųskite. Jei neturite protinių sugebėjimų tam padaryti, tai taip ir sakykite, kad nieko nesuprantate, kad esate nepajėgus surasti LR Konstitucijoje termino „dviguba pilietybė“, kad nesugebate suvokti aiškiausio lietuviško žodžio „atskiras“ reikšmės, net su lietuviškų žodynų pagalba, kad neskiriate vienaskaitos nuo daugiskaitos. Ir kas jums suteikė tuos mokslo ir pedagogikos laipsnius? Gal juos jums suteikė psichiatrai?, kad tai gerai viską žinote? 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas“

Prof. Algimantas Urmonas, nesitikėjau, parašė tokį atsakymą:

May 8 at 8:09 AM

Ponas Jonai. 

Kas studijavo  VU teisės fakultete, turėjo garbės klausyti Gerbiamo Dembinsko paskaitų ir mokytis diagnozuoti pagal požymius kai kuria ligas. Šiuo atveju tam tikras genialumas turi subtilią ribą su šizofrenija. Taigi svarbu išsiaiškinti ar Jus esant ar ne vienas iš jų.

O dėl Jūsų atsakymo, aš  tokį ir numačiau. Aš Jūsų nesiunčiu pas psichiatrą, Jūsų pasirinkimas žinoti savo sveikatos galimybes. Tiesiog Tamstos įkyrus smulkmeniškumas yra ypatingas. 

Daugelis mokslininkų žino teisės  ir teisinės sistemos  problemas, tiek subjektyvias, tiek ir objektyvias. Mes negalime subjektyviais sprendimais rytoj pasirinkti anglo saksų ar kitokią teisės ir teisinę sistemą. Kultūros dalykai yra keičiami laike, į tai reikia visapusiškų investicijų ir ilgalaikės nuoseklios strategijos. 

O dėl terminų, kuriuos Jus aptarinėjote. Terminai yra kultūros ir susitarimo dalykas. Jei mes siaurame žmonių ratelyje  susitarsime dėl kitokių terminų pavadinimo, tai  tik mes ir vartosime juos. Kiti mūsų nesupras. 

Taigi galime šizofreniją vadinti aukščiausiu genialumu. Ir tai tikra. Istorija turi realių pavyzdžių.

Linkiu protingus sugebėjimus nešvaistyti į šonus,

Pagarbiai

VTI Prof. Dr. A.U. 2017 m. gegužės 8 d. 14:47“

Prof. A.Urmonas teigia, kad „O dėl terminų, kuriuos Jus aptarinėjote. Terminai yra kultūros ir susitarimo dalykas. Jei mes siaurame žmonių ratelyje susitarsime dėl kitokių terminų pavadinimo, tai  tik mes ir vartosime juos. Kiti mūsų nesupras.“

Labai suprantama, terminai gali būti specifiniai ir jų supratimui gali reikėti tam tikrų žinių. Kadangi čia yra kalbama apie skaičiavimą iki dviejų, „dvi pilietybės“, tai naudoti ilgesnio ir kvailo ir neteisingo ir teisiškai nesąmoningo termino „dviguba pilietybė“ nėra jokio būtinumo, net jeigu Jūs su kažkuo kažkur net ir susitarėte. Prof. V.Sinkevičius tai mano, kad terminas „dviguba pilietybė“ yra trumpesnis nei „dvi pilietybės“. Tai parodo, kad ne kiekvienas garsus teisininkas, konstitucionalistas gali suskaičiuoti iki 15. Tai tokį kvailą terminą išleisti į viešą erdvę, tai reiškia parodyti savo kvailumą, teisinį neraštingumą, kurį kaip papūgos „pasigriebė“ Seimo nariai, teisininkai, JE Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir kt. Remtis kvailu terminu ir bandyti užginčyti, tai dar kvailiau ir gėdingiau. Čia tas pats panašiai kaip parodyti savo nuogą užpakalį Eurovizijoje, Kijeve. Toks faktas buvo.

Tai kaip matote, prof. A.Urmonas, kada tai išklausęs gerb. Dembinsko paskaitų ir jau sugebantis „diagnozuoti pagal požymius kai kuria ligas“, mane tiesiog pasiuntė: „p. Jonai susiimkite save į rankas ir nueikite pas psichiatrą.“ (žiūr. Draugišką patarimą aukščiau). Tačiau jau kitame emaile rašo tiesiai: Aš Jūsų nesiunčiu pas psichiatrą,..“.

Jeigu paimti šizofrenijos požymius, kaip nurodyti straipsnio pradžioje, tai pamatysime, kad prof. A. Urmonas turi savo pačio parašyto teksto suvokimo problemų. Viename tekste pataria nueiti pas psichiatrą, o kitame tekste rašo, kad nesiunčia pas psichiatrą. Tai jeigu net savo pačio parašyto teksto nesugeba suvokti, tai reiškia tikrai turi suvokimo problemų ir tegu pats save ir kvalifikuoja pagal tai, jeigu jau kvalifikuoja kitus. Tai jau čia kalbėti apie kito asmens teksto suvokimo galimybes yra problematiška. Kadangi čia yra tokia problema….. jeigu nepatinka kritika, tai tuoj pasiunčiama į psichiatrinę ir mes puikiai atsimename tuos laikus, kas nesutinka su valdžios politika, tą į psichiatrinę. Jeigu kas nors, ar prof. A. Urmonas iš tikro norėtų tikrai žinoti apie mano psichinę sveikatą, tai apie tą sveikatą yra paskelbtas viešai dokumentas, kuris buvo atspausdintas „Laisvo laikraščio“ nuo pačios leidybos pradžios 7-tame numeryje, gal kokia 15 metų atgal. Dabar to laikraščio neturiu, bet manau jį galima surasti kur nors bibliotekoje. Gal kartais Aurimas Drižius turi to laikraščio komplektus?

Todėl nutariau pasidomėti ir profesoriaus Algimanto Urmono asmeniu. Juk taip iš niekur niekas neatsiranda. Ne kiekvienas siuntinėja pas psichiatrą.

Taigi tai „Administracinės teisės ir proceso katedros vedėjas prof. dr. Algimantas Urmonas. (http://aurmonas.home.mruni.eu/). Darbas Mykolo Romerio universitete, Informacinės paslaugos studentams ir visuomeninė veikla (liustracija). Atkreipiau dėmesį į žodį skliausteliuose – „liustracija“, kurį suprantu, kaip sovietinio palikimo eliminavimą. Tai čia pateiksiu iš nurodyto puslapio prof. A.Urmono veiklos tokią citatą:

KGB darbo metodai

  1. KGB ir teritorijos kontrolė

  2. KGB palikimo įvertinimas

  3. Kompromitavimas kaip vienas KGB metodų formuojant viešąją nuomonę

  4. Kompromitavimas ir dezinformacija

  5. Patikimi asmenys Lietuvos SSR KGB

  6. Patikimų asmenų vaidmuo sovietineje sistemoje

  7. Slaptųjų tarnybų bylų naudojimas Vokietijoje SSSR KGB 1959m

  8. SSSR KGB 1959-m


Prof. Algimantas Urmonas turi ir įspūdingą sovietinę biografiją (https://lt.wikipedia.org/wiki/Algimantas_Urmonas): „Nuo 1965 m. iki 1970 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininko kvalifikaciją. Nuo 1973 m. iki 1977 m. Visasąjunginiame Nusikalstamumo priežasčių tyrimo prevencinių priemonių rengimo Prokuratūros mokslinio tyrimo institute studijavo aspirantūroje, apgynė teisės kandidato disertaciją, 1979 m. sausio 16 d. – daktaro disertaciją. 2006 m. gegužės 3 d. atliko habilitacinę procedūrą (pateikė darbų santrauką „Socialiniai pokyčiai ir žmogiškieji santykiai administracinės teisės erdvėje“), socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras.“ Detaliau žiūrėkite pateiktose nuorodose.

Tokią prof. Algimanto Urmono asmens analizę padariau todėl, kad jau labai greitai, be jokių argumentų, mane pasiuntė nueikite pas psichiatrą“. O tai ir yra grynas sovietinis kgbistinis braižas. O pasirodo, kad prof. Algimantas Urmonas (http://www.delfi.lt/temos/algimantas-urmonas/) tikrai labai labai daug apie tai išmano. Tikras lobis tam, kas studijuoja kgb veiklą. O kodėl taip skubiai pasiuntė pas psichiatrą? Gal kgb metodai į kraują jau įaugę? Prof. Algimantą Urmoną pagal tai, ką pavyko perskaityti, vertinu, kaip liustracijos profesionalą. Apie tai parašyta 2013-01-24 straipsnyje „Pranašaujama liustracijos pabaiga“, kuriame rašoma: „Penkerius metus Liustracijos komisijai vadovaujantis Algimantas Urmonas tikina, kad šiemet galėtų būti padėtas daugiau kaip 20 metų šalyje vykstančio liustracijos proceso taškas, rašo „Lietuvos žinios“.

O mes žinome liustracijos rezultatą Lietuvoje, kai save sau prisipažinę kgbistai save patys Seime įstatymu užsislaptino dar 75 metams. Todėl laikau didele garbe būti pasiųstam pas psichiatrą tokio liustracijos profesionalo su tokiu liustracijos rezultatu.

Trumpam sustosiu ties prof. A.Urmono teiginiu: „Tiesiog Tamstos įkyrus smulkmeniškumas yra ypatingas.“ O kuo blogai ypatingas smulkmeniškumas analizuojant teisines sąvokas, teisės sakinius? Net kablelio vieta sakinyje gali būti lemtinga. Tiesiog tai yra privaloma kuo kruopštesnė tekstų ir sąvokų analizė, kitaip negalima tiksliai apibrėžti kas yra teisėje pasakyta. Todėl visos abejonės, kritinis požiūris teisininkui yra privalomas. Todėl prof. A. Urmono nusistebėjimas yra ne vietoje ir ne laiku ir labai neprofesionalu, nes nuo netikslaus sąvokų pavartojimo, jų pakeitimo kitomis sąvokomis Lietuvos piliečiai jau kenčia 14 ir daugiau metų, kai LR KT kreivai, netiksliai, nedovanotinai aplaidžiai ir tiesiog kaip penktoji kolona taip išaiškino LR Konstitucijos 12 str., kad nei į tvorą nei į mietą, kaip kokie beraščiai. Todėl ypatinga, smulkmeniška ir skrupulinga kiekvieno žodžio, kiekvienos sąvokos, kiekvieno teisės sakinio analizė yra BŪTINA. Nes LR KT siunčia pasaulio lietuvius „velniop“ į nereikalingą referendumą, kuris kainuoja didelius pinigus. Jeigu jau taip gudrūs, tegu referendumo išlaidas apmoka iš savo kišenės. Išvadoje, kurią gaunu, kai smulkmeniškai analizuoju teisės sąvokas, teisės sakinius ir LR KT išaiškinimus dviejų pilietybių klausimu, tai gaunu lygiai PRIEŠINGĄ išvadą, nei ją padarė LR KT teisėjai, kurie gal būt nesmulkmeniškai, pagal politinį, konjunktūrinį užsakymą tą „analizę“, tą išaiškinimą padarė. Todėl būtent smulkmeniška analizė duoda tą teisinį rezultatą, kuris ir yra įtvirtintas LR Konstitucijoje. Kitaip iš viso apie tai rašyti ir kalbėti nereikėtų. Deja reikia.

Todėl imsiu ir nepaklausysiu prof. Algimanto Urmono, neskubėsiu pas tą psichiatrą, o geriau sudarysiu galimybes straipsnio skaitytojui pačiam nuspręsti kas čia yra šizofrenikas, kas šiaip kgb aktorius ar agitatorius ir t.t.

Šizofrenijos pasireiškimai?

Kadangi vienas iš įdomių ir populiarių klausimų yra apie dvi pilietybes, kurias garbingiausi protai, prof. V. Sinkevičius ir jo išvardinti asmenys vadina „dviguba pilietybe“: „Dvigubos pilietybės“ terminą vartoju ne tik aš, jį savo mokslo darbuose vartoja Lietuvos mokslininkai konstitucionalistai (prof. J.Žilys, prof. E. Šileikis, prof. T. Birmontienė, prof. G. Mesonis, doc. A. Normantas ir kiti), ir niekam jis netrukdo, nes visi supranta, apie ką rašoma...

Vos netapau genialiu panaudojęs viso labo kokios penktos klasės lietuvių kalbos gramatikos taisyklę, kad suprasti tai, kad kai daiktavardis yra naudojamas vienaskaitoje, tai kalba eina apie vieną daiktą, o kai apie daugiau daiktų, tai naudojame daugiskaitą. Tai sąvokoje „dviguba pilietybė“, žodis „pilietybė“ yra panaudojamas vienaskaitoje, todėl kalba eina apie vieną dvigubą pilietybę, kas reiškia vienos pilietybės dvigubai daugiau. Ir kas taip galėjo sugalvoti? Nesvarbu kiek įžymių žmonių šią kvailystę bevartotų, aiškiai matome, kad jie turi ir mąstymo ir sąvokų suvokimo problemų, tai yra tenkina du šizofrenijos požymius, o gal jie paprasčiausiai genialūs?

Prof. V. Landsbergio karstas

Šitą temą, galima sakyti, su-inicijavo prof. V.Landsbergio 2014-01-14 pasisakymas V. Landsbergis emigrantams: Jūs būsite užsidirbę tik prabangesnį karstą! (2014 01 14)“ (https://www.youtube.com/watch?v=cbRdcUg2Lu0), kuriame prof. V.Landsergis savo įdomioje vertybinėjė kalboje yra taip atsiliepęs apie emigrantų tikslus (nuo 6:50 min): „Baikit. Nėra geriau kaip namie. Labai geras žodis yra „Baikit“. Nėra geriau kaip namie. O jeigu kas išsibąsto į tolimus pasviečius, kad užsidirbtų daug pinigų, tai tegu su tais pinigais ir liks, tegu užsidirbęs tiktai prabangesnį karstą. Laimė ne ten. Ir nėra didelė laimė turėt prabangesnį karstą negu kaimyno. Ką nors padaryti gero žmonėms, padaryti gero savo tėvynei, būti kartu su ja ir varguose ir nesusipratimuose ir susipykimuose, bet būti čia ir kurti savo šalį, stiprinti savo šalį. Tai yra prasmė“ (iki 7:44 min).

Nėra geriau kaip namie. Tai jei nėra geriau kaip namie, tai ko tie LR piliečiai taip masiškai emigruoja? Gal išprotėjo? O gal visgi ne visiems yra tuose namuose taip gerai kaip prof. V. Landsbergiui? Paanalizuokime šitą vertybinę kalbą, profesoriaus V. Landsbergio supratimą apie padėtį Lietuvoje ir emigracijoje. Tai iš tos kalbos matome, kad vertybinių požiūriu, visų mirties požiūriu, pagal prof. V. Landsbergį, visi tie kur emigruoja galvoja tik apie prabangesnį karstą, o tie kurie dar neemigruoja, galvoja apie pigesnį karstą. Taigi visi Lietuvos žmonės tik ir tegalvoja apie karstą kur jie bebūtų. Gal net ir pats prof. V. Landsbergis galvoja apie savo karstą, kuris jam, manau, nieko nekainuos, nes valstybė jį prabangiai palaidos už savo lėšas ir dar karstą trispalve uždengs. Ir teisingai padarys nes prof. V. Landsbergis 1991-01-08 labai laiku pakvietė ginti Tėvynę. Labai laiku ir jo žodis tuo laiku reiškė labai daug. Nors aš to žodžio ir negirdėjau, nes girdėjau per radiją tik Kazimiero Motiekos žodžius, kvietimą V. Landsbergio vardu ginti Tėvynę. Taigi tikrai nėra jokio reikalo prof. V.Landsbergiui emigruoti, kad užsidirbtų prabangesnį karstą.

Tai kai atliekame tokią „karstinę“ analizę, tai suprantame, kad ir Lietuvoje žmonės galvoja tik apie karstą ir jokių kitų vertybinių nuostatų, kaip antai gimdyti ir auginti vaikus, suteikti jiems išsilavinimą ir t.t. nėra. O tie kurie Lietuvoje biznį kuria, tai irgi, kaip kokie emigrantai, apie prabangesnį karstą galvoja. Nes jei emigrantai tik apie prabangesnį karstą galvoja, tai kuo nuo jų skiriasi dar šiek tiek likusių Lietuvoje? Tai čia matau, kad profesorius V. Landsbergis tiesiog tyčiojasi iš LR piliečių ar jie būtų Lietuvoje ar emigracijoje. Ar jau pamiršo, kas pakilo į laisvę ir apgynė besikuriančią Valstybę? Į visą šitą profesoriaus šneką visai nereikėtų kreipti jokio dėmesio, jei tai nebūtų simptomatinė šneka, kuri pažeidžia jausmus, mąstymą, suvokimą“, kaip ir paminėta pirmame šio straipsnio sakinyje.

Pabandykime papildomai suprasti, kaip gi prof. Vytautas Landsbergis vertina tai pats, apie tai ką jis pats pasakė. Apie tai yra video „V. Landsbergis apie emigrantus, 2014 01 13“. Čia profesorius V. Landsbergis Edmundo Jakilaičio paklaustas „O Jūs neperspaudėte smerkdamas emigrantus?“ taip atsakė: Kad aš nesmerkiu emigrantų, kodėl Jums taip pasirodė?“ E. Jakilaitis toliau tęsia: „Na turiu omenyje apie brangesnį karstą.“ Prof. V.Landsbergis taip atsako: „Nu tai žmonės pasirenka.“


Tokio pokalbio ištrauka parodo, kad prof. V.Landsbergis neturi suvokimo apie tai, kas yra smerktina, kas nesmerktina ir bando įpiršti emigrantams jų vienintelį siekį įsigyti brangesnį karstą, kai tuo tarpu yra vieša informacija, kad emigrantų parama Lietuvai yra didesnė nei Europos sąjungos. Kas belieka emigrantams, kai atvyksta jų aplankyti… atsistoti ir ploti, ploti, kaip kokiems išprotėjusiems. Nusipelnęs žmogus, žino ko emigrantai pirmiausiai nori – prabangesnio karsto nei kaimyno. Tai ar čia vėl nėra tie patys požymiai, kurie yra išdėstyti šio straipsnio pirmame sakinyje?

Todėl darytina išvada, kad prof. V.Landsbergio vertinimai parodo pažeistus V.Landsbergio jausmus, mąstymą ir aplinkinio pasaulio suvokimą. Atsakykite kiekvienas pats sau į klausimą, kokius jausmus prof. V. Landsbergis išreiškia, kokį mąstymą demonstruoja ir kokį aplinkinio pasaulio suvokimą turi, jei LR piliečius emigravusius iš neteisinės, nedemokratinės valstybės įvertina kaip dvasiškai nuskurdusius, kad jie tik apie prabangesnį karstą tik ir tegalvoja? Jei tai būtų eilinio žmogaus mintys, tai gal ir nevertėtų kreipti į tai per didelio dėmesio. Tačiau šio žmogaus kai kurios nurodytos kryptys ir nuvedė LR piliečius į tą milijoninę emigraciją, turiu omenyje prof. V.Landsbergio ir signatarų atsakomybę už antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, kur prof. V.Landsbergio parašas puikuojasi nuo dar 1992-07-09. Teisingumo trypimas prasidėjo iš karto. Neturime Lietuvos valstybėje teisėtos valdžios ir turime prof. V.Landsbergio siekimą paneigti LR piliečių konstitucinę teisę turėti LR ir kitos valstybės pilietybę. Apie tai žemiau.

Šizofreninė „daugybinė pilietybė“?

Kitas įdomus dalykas tai pačia tema, tai profesoriaus Vytauto Landsbergio nuomonė dėl daugybinės pilietybės. Šita nuomonė yra išsakyta 2017-04-14 straipsnyje „Aistros dėl pilietybės“. Visa profesoriaus V.Landsbergio išmintis ir lyg ir kardinaliai pasikeitusi nuomonė sutelpa į naują terminą „daugybinė pilietybė”. Jeigu taip būtų atsitikę, kad profesorius Vytautas Landsbergis būtų ėmęs ir atsivertęs LR Konstitucijos 12 str. ir perskaitęs, kad „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“, tai gal būtų pastebėjęs, kad jo įvestas terminas „daugybinė pilietybė“, kad yra ne tik toks pats idiotiškas, kaip ir terminas „dviguba pilietybė“, kurios taip pat LR Konstitucijoje nėra, bet gal būtų pastebėjęs, kad LR Konstitucija naudoja jungtuką „IR“. Tas jungtukas „IR“ reiškia pagal Konstituciją, kad gali būti tik dvi pilietybės, nes atskirais atvejais LR pilietis gali būti IR kitos valstybės pilietis. O tai reiškia skaičių du, o ne tris ir dar daugiau. Prof. V. Landsbergis, galvodamas apie daug pilietybių neprieštarautų Konstitucijai, jeigu Konstitucijoje būtų parašyta ne „ir kitos valstybės pilietis“, o būtų „ir kitų valstybių pilietis“. Tai yra kitos valstybės būtų panaudotos daugiskaitoje. Deja taip nėra, todėl prof. V.Landsbergio tas kreivas idiotiškas terminas „daugybinė pilietybė“, net turint omenyje daug pilietybių, yra ANTIKONSTITUCIŠKAS. Darytina išvada, kad ir prof. V.Landsbergis turi teisinio teksto suvokimo ir mąstymo problemų, t.y. tenkina du šizofrenijos, o gal genialumo, požymius.

Tačiau tai dar ne viskas. Tame pačiame 2017-04-14 straipsnyje „Aistros dėl pilietybės“ prof. Vytautas Landsbergis taip taip pačia tema kalba: „Jeigu leisime daugiau, negu vieną ir ne kaip išimtį, tai toliau ribos nėra. Pabandykime susigaudyti kas gi šitame sakinyje parašyta. Prof. V.Landsbergis kalba taip, kaip būtų Landsbergio valstybės vadovas, kuris sprendžia ką, kada ir kaip leisti ar neleisti. Jei tai būtų V. Landsbergio valstybė, tai tada jokių suvokimo ir mąstymo problemų nėra, su savu daiktu kaip nori taip elgiesi. Gi Lietuva nėra prof. V. Landsbergio nuosavybėje esanti valstybė, todėl tokioje valstybėje kas, kur ir kaip leidžiama ar neleidžiama yra apibrėžta LR Konstitucijoje. Konstitucija suteikia žmonėms tokias teises dėl kurių jie patys ir susitarė priimdami 1992-10-25 Konstituciją. Manau, kad niekas nebandys neigti prof. V. Landsbergio svarbumo, net Laisvės premija yra apdovanotas. Tačiau jo mąstymo stilius aiškiai parodo, kad turi suvokimo problemų, kas kam ir kokiu būdu suteikia ar nesuteikia teises. Taigi vėl turime tuos pačius šizofrenijos, gal genialumo, kaip sako prof. Algimantas Urmonas, požymius. Mažiausiai kokia išvadą galima padaryti, tai, kad net visa plejada įžymių žmonių, įskaitant ir profesorius V. Landsbergi, Algimantą Urmoną, Vytautą Sinkevičių ir jo pacituotus, turi teisinės valstybės suvokimo problemą, nes svarsto ne taip kaip teisė sako, o taip kaip jiems rodosi. O tai vėl gi tas pats šizofrenijos požymis nors tu ką. Tai taip samprotaudami teisinės demokratinės valstybės taip niekada ir nesukursime.

Nesunkiai galime atsekti ir kgb braižą dviejų pilietybių klausimu. Apie tai yra išdėstyta 2017-04-15 straipsnyje „Dvigubas idiotas“, kuriame yra sukritikuotas prof. Vytautas Daujotis, apie kurį internete radau tokį dr. Arvydo Anušausko 2012-10-01 straipsnio „Koalicija su KGB“ teiginį: „Amnezija kamuoja net ir prisipažinusius agentus. Apie buvusį bendradarbiavimą su KGB Vyriausiai rinkimų komisijai pranešęs Drąsos kelio partijos kandidatas Vytautas Daujotis anketoje nurodė bendradarbiavęs tik 1982-1983 metais. Bet atminčiai labai padėtų dokumentai, kuriuose nurodomas visas dešimtmetis – nuo 1981 iki 1991 metų. Matyt, eksagentas „Aleksas“ tuos metus išbraukė iš atminties, bet kodėl klaidinami rinkėjai?“

Ko gero po tokiu ženklu galima paklausti ir visų kitų asmenų, kaip prof. V. Landsbergio, prof. V. Sinkevičiaus, LR KT teisėjų, ir kitų daugybės asmenų, Seimo narių, JE Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir t.t. ar Jūsų pozicija dėl dviejų pilietybių nėra inicijuota kgb? Jei tai būtų mano nuomonė, tai man dėl to nekyla net mažiausių abejonių. Toks idiotiškas LR Konstitucijos 12 str. išaiškinimas tiesiog neįmanomas be kgb griaunančios ir skaldančios tautą įtakos. Ir jeigu išplėsti tą išvadą, tą klausimą dėl šizofrenijos Lietuvos teisėje, tai tai greičiau bus kgb įtakos braižas, o ne šizofrenija kaip po tokia. Užsislaptinę kgbistai ir užsikonspiravę komunistai savo veiklos nenutraukė.

Seimo šizofreninė teisės suvokimo pozicija

Pakeiskime temą. Paimkime LR KT sakinį iš 2016-09-11straipsnio „Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“:

„2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Taigi šitas LR KT sakinys yra aiškiai ir pirmiausiai yra skirtas Seimui, taip pat Prezidentei, VRK. Nieko tokio, ko čia neįmanoma suprasti nėra. Tiesiog lygios rinkimų teisės principas sako, kad vienas rinkėjas - vienas balsas“ ir rinkimų apylinkės turi būti lygios, nuokrypis ne daugiau 10 procentų. Viskas. Paprasčiau ir būti negali. Tačiau, LR Seimas apatinę šio LR KT išaiškinamojo sakinio dalį dėl lygių apygardų įgyvendina per mėnesį, o viršutinės to pačio sakinio dalies niekaip neįgyvendina iki šiol net kokį 25 kartus jiems apie tai priminus. Galima daryti prielaidą, kad LR Seimas niekaip nesuvokia LR KT sakinio prasmės, t.y. turi suvokimo ir mąstymo problemų, tai yra teisės kūrybos sferoje turi aiškius šizofrenijos požymius. Seimas kiekvieną mielą dienelę ir naktelę, kiekvieną mėnesį ir daugybę metų gyvuoja išniekinęs Konstituciją, savo priesaikas, savo padorumą, savo garbę…. Ir tai aiškūs šizofrenijos požymiai, nes “pažeidžia jausmųmąstymo, suvokimo bei valios sferas”. Kaip? Jaučiasi kaip nepažeidę Konstitucijos, mąsto, kad nepažeidžia Konstitucijos, suvokia, kad elgiasi konstituciškai ir neturi valios visa tai padaryti, t.y išrinkti Seimą pagal Konstituciją. Čia matau visus keturis šizofrenijos požymius. Jokio genialumo čia nematau.

Dar kartą pakeiskime temą. LR Konstitucijos 14 straipsnis taip trumpai ir aiškiai parašytas, kad nesuvokimui, nesupratimui jokių ribų nepalikta. Valstybinė kalba yra lietuvių kalba. Ką gi mes matome Seime ir visuomenėje. Skaitykite detaliai 2017-05-11 straipsnį „Vieno lizdo paukščiai“. Ir visuomenė „Talkos už Lietuvos valstybinę kalbą“ iniciatorių asmenyse ir pasirašiusiųjų asmenyse, o taip pat Seimo 70 narių „stumia“ projektus, kurie yra antikonstituciški, kurie aiškiai parodo tokių iniciatorių mąstymo ir suvokimo problemas, kas ir yra šizofrenijos požymiai. Tokie patys antikonstituciniai vėjai siaučia ir kitose Lietuvos inteligentų galvose. 2017-03-13 straipsnyje „Išplatintas viešas kreipimasis, kuriuo raginama pagaliau įtvirtinti civilizuotą asmenvardžių rašybą” rašoma: “Grupė intelektualų išplatino viešą kreipimąsi, kuriuo raginama pagaliau įtvirtinti civilizuotą asmenvardžių rašybą naudojant lotyniškosios abėcėlės raides Q, X ir W tvarką tais atvejais, kai dėl šių Lietuvos piliečių kilmės, istorinių protėvių ir šeiminio statuso, pagrįstų pirminių tapatybės dokumentų šios raidės yra būtinos jų vardų ir pavardžių rašyboje.“

Šiuos antikonsitucinius vėjus skelbia šie intelektualai:

Dr. Kristina Sabaliauskaitė, meno istorikė, rašytoja

Prof. Alfredas Bumblauskas, Vilniaus Universiteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedros vedėjas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Prof. Irena Veisaitė, literatūrologė, teatrologė

Prof. Tomas Venclova, rašytojas, Yale universiteto profesorius emeritas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, Vilniaus istorijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

Prof., habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros profesorius, Lietuvių išeivijos instituto vadovas

Doc. dr. Antanas Smetona, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas

Dr. Loreta Vaicekauskienė, Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyriaus vadovė, Vilniaus Universiteto Skandinavistikos centro docentė

Dr. Saulius Žukas, literatūrologas, leidėjas

Dr. Arūnas Gelūnas, Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuvos Lituanistikos tradicijų ir kultūros paveldo įprasminimo komisijos narys

Marius Ivaškevičius, rašytojas, dramaturgas

Gražina Michnevičiūtė, žurnalo "Moteris" vyriausioji redaktorė

Gintaras Varnas, režisierius, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Onutė Narbutaitė, kompozitorė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė

Antanas A. Jonynas, rašytojas, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Kornelijus Platelis, poetas, eseistas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Vidmantas Bartulis, kompozitorius, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Šarūnas Nakas, kompozitorius, eseistas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas

Dr. Erika Sausverde, Vilniaus universiteto Skandinavistikos centro docentė

Rokas Zubovas, pianistas, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namų direktorius

Doc. Martynas Švėgžda von Bekker smuikininkas, Lietuvos Respublikos kultūros garbės atašė

Doc. Bernardas Gytis Padegimas, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Teatro katedros profesorius

Audrius Matonis, LRT Naujienų tarnybos direktorius

Dalia Ibelhauptaitė, teatro režisierė Martynas Budraitis, Lietuvos Nacionalinio dramos teatro direktorius

Ramūnas Bogdanas, žurnalistas, politikos apžvalgininkas, Atkuriamojo Seimo Pirmininko patarėjas užsienio politikai

Jolanta Donskienė, psichologė

Benediktas Vanagas, lenktynininkas

Prof. dr. Vytautas Mizaras, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Europos privatinės teisės ir intelektinės nuosavybės teisės mokslo centro vadovas, advokatas

Edgaras Montvidas, operos solistas

Dr. Jūratė Čerškutė, literatūrologė

Laurynas Vaičiūnas, Rytų Europos Kolegijos leidyklos direktorius

Elona Bajorinienė, teatrologė Marija Gučaitė, architektė

Prof.Audrius Beinorius, Vilniaus universiteto Konfucijaus Instituto direktorius

Dr. Daiva Šabasevičienė, teatrologė

Aleksandra Jacovskytė, scenografė, fotomenininkė

Donatas Puslys, publicistas.

Visi šitie inteligentai yra susirūpinę trimis „Q, X ir W“ raidėmis ir svajoja, kad: „To padarymas sąlygotų žmonėms, ginantiems savo orumą bei vieną iš svarbiausią asmeninių neturtinių teisių, didesnį teisinį saugumą, o kartu ir didesnį pasitikėjimą savo valstybe, gerbiančia žmogaus identitetą bei buriančią visuomenę, o ne ją skaldančią.“

Svajoja, kad neskaldys visuomenės kai ją tyčiniai siekia SUSKALDYTI. Gali būti žmonės, kurie turi kitas 150 skirtingas Europos kitų tautų abėcėlių raides savo pavardėse ir varduose, tai privilegijų toms trims raidėms suteikimas ir yra SKALDYMAS. Kiti asmenys, kurie turės savo varde kitokias raides bus nelygūs prieš įstatymą, negalės savo pavardės užrašyti originaliai, negalės tos dirbtinai išgalvotos teisės realizuoti. Tai matant tokią inteligentų gausą, net graudu darosi. Ar savo galva galvojate?

Malonėkite susipažinti su 2017-05-20 Pranciškos Reginos Liubertaitės straipsniu „Ekspertai” toliau nusišneka apie lenkų kalbos raidyną“. Todėl inteligentų antikonstituciniai vėjai yra labai panašūs į tuos požymius, kurie išdėstyti šio straipsnio pirmame sakinyje.

Išvados: Lietuvos teisėje yra nemažai atvejų, kai pasireiškia šizofrenijos, o gal tik „šizofrenijos“ požymiai. Kokia to priežastis?

Ir taip atsitik tu man, kai LR KT išaiškina LR Konstituciją teisingai, remdamasis Europos teise, tai LR Seimo reakcija į tai priešinga, užsispyrusiai priešinga Konstitucijai nors tu ką, net ne mažiau kaip 25 kartus apie tai priminus ir paraginus paklusti Konstitucijai, „vienas rinkėjas – vienas balsas“.

Kai tik LR KT išaiškina teisę pagal politinį užsakymą kreivai išaiškinant sąvokas, lietuviškų žodžių reikmes, t.y. kai LR KT išaiškina Konstituciją antikonstituciškai, tai LR Seimas užsispyrusiai laikosi kreivo priešingo Konstitucijai išaiškinimo iki paskutinio atodūsio ir veikia prieš Konstituciją vis tiek, niekaip nesupranta kas parašyta Konstitucijoje dviejų pilietybių atskiriems atvejams.

Kai LR KT išaiškina, kad Valstybės dokumentai turi būti pildomi valstybine lietuvių kalba, tai Seimas vis tiek daro antikonstitucines iniciatyvas sumenkinti lietuvių kalbos, kaip valstybinės, statusą.

Visais svarbiausiais valstybės teisinės kūrybos atvejais dėl Seimo rinkimų, dėl dviejų pilietybių, dėl valstybinės kalbos Seimas veikia antikonstituciškai, antivalstybiškai.

Tegu specialistai nustato ar tai šizofreniška, greičiau kaip penktoji kolona, kaip okupantai, kolaborantai. Ir čia jau ne mano žodžiai. Apie tai kalbėjo kunigas Robertas Grigas prieš penkis metus 2012-05-17 straipsnyje „Mes vėl neturime savo valstybės“:

„Paryčiais į Lietuvos piliečių namus išskirti artimųjų ir naikinti jų turto verždavosi trėmimų vykdytojai. Stribai ir okupantai.“

Ar išgirsite šio tauraus žmogaus žodžius, kuris prisaikdino Lietuvos parlamento gynėjus tomis sunkiausiomis valstybei dienomis? Jau penki metai, kaip jo žodžių niekas Lietuvoje negirdi. Ar tai tik šizofrenija? Ar tik Jūs „lovistai“ girdite tik lobistus, kgbistus, komunistus, jei padorių, pasiaukojusių Lietuvai žmonių negirdite? Tai jei tokių žmonių negirdite, tai ko tamstos esate verti? Tai tiek ir verti esate okupantai, kolaborantai.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
53. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-01-07 20:22:42)
(98.193.120.238) Parašė:

Pasirodo, kad su šiuo straipsniu turi sąsajų 2018-01-07 senas straipsnis "Verta prisiminti. Kastytis Braziulis. Lietuvos KGB agentų liustracijos ypatumai" (ht*tp:/*/ww*w.tiesos.*lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/kastytis-braziulis.-lietuvos-kgb-agentu-liustracijos-ypatumai).52. Nu jo...
(2017-12-26 16:16:50)
(188.69.209.166) Parašė:

Gerai ten Ožislavas drėbtelėjo apie geresnį karstą, - Tauta JAU Įvertino. Kaži tas senas marazmatikas neužsprigs kada pats nuo savo nuodų...? :D51. SAJUDIS - TAI SIONISTU KERSTAS UZ HOLOKAUSTA!
(2017-12-26 16:02:27)
(88.223.108.145) Parašė:

BRANGUS LIETUVOS ZMONES, VISKAS KAS DABAR VYKSTA LIETUVOJ - TAI SAJUDINES GAUJOS NUSIKALTIMU PASEKMES PRIES LIETUVOS ZMONES. ATSIMINKITE - SAJUDIS TAI SIONISTU KERSTAS UZ HOLOKAUSTA! BET PRIE KUO CIA MES, PRIE KUO CIA MUSU VAIKAI IR ANUKAI?! LAIKAS SUPRASTI,KAD 1988 METAIS, TUOMETINIO SIONISTU KREMLIAUS PALIEPIMU, LIETUVOJE BUVO ISTEIGTAS VISAI NE ISHSIVADAVIMO O LIETUVOS ZMONIU MASINIO NAIKINIMO sajudis. KURIE SUVIEZE JUS I "baltijos kelia" IR SUKABINO RANKUTEMIS TIK TAM, kad... butu patogiau kraustyti jusu kisenes.TAS VYKSTA JAU 30 mETU."Rezultatus"jus matote patys... Gedimino Pilies naikinimas - tai lietuviu genocido pabaigos zenklas. KADA JUS VISA TAI SUPRASITE - TAI BUS JUSU PIRMAS ZINGSNIS LINK PADORAUS IR GARBINGO GYVENIMO. Jurijus Subotinas.50. kritika
(2017-12-26 15:27:30)
(78.158.4.14) Parašė:

apie sizofrenija palikit diskutuoti specialistams, ne jums ponuli, pradejote, kad nieko apie tai neismanote, cia reikejo ir pabaigit, ty deti taska. na nebent turite tokia diagnoze- tada galite dalintis isgyvenimais be galo49. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-06-22 16:02:34)
(98.212.66.159) Parašė:

Aptikau straipsnį Lietuvos žiniose, kur profesorius Vytautas Landsbergis jau turi visai kitą nuomonę apie emigrantus: "Kitaip nei dauguma Lietuvos politikų, V. Landsbergis siūlė nedramatizuoti emigracijos iš Lietuvos problemos. Siūlė prisiminti seną lietuvių patarlę, jog gerai, kur mūsų nėra, bet ar todėl bėga lietuviai iš Lietuvos? Žmonės turi avantiūrizmo ir, pasak jo, daugelis lietuvių būtent dėl to ir išvyksta. Taip, kaimai tuštėja, lieka miesteliai užkaltais langais, bet jeigu paskaitytume puikaus publicisto Vinco Kudirkos straipsnius, atrastume, kad jis irgi ragino tautiečius liautis bėgti Amerikon ar Brazilijon, taigi buvo tų bėgimo bangų ne viena. Aišku, buvo kitos priežastys, dėl ko tuštėjo kaimai ir miesteliai. Daugiau skaitykite: ht*tp:/*/lzinios.*lt/lzinios/Lietuva/vytautas-landsbergis-atidavineju-skolas/246048 © Lietuvos žinios48. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-06-16 16:17:39)
(98.212.66.159) Parašė:

Kalbėjimas apie straipsnyje paminėtus karstus tęsiasi. Štai 2017-06-06 Agnės Kairiūnaitės straipsnis: "V. Landsbergis: ar gulint brangiame karste dar norėsis didžiuotis prieš kaimyną?" (ht*tp:/*/kauno.diena.*lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/v-landsbergis-ar-gulint-brangiame-karste-dar-noresis-didziuotis-pries-kaimyna-816406). Tai jeigu tokį klausimą užduoda prof. V.Landsbergis, tai matyt jam tai yra aktualus klausimas, gal žino ir atsakymą? O atsakymas yra straipsnyje. Jį patį palaidos pačiame prabangiausiame karste už Valstybės pinigus ir dar uždengę karstą trispalve ir už tai, kad priėmė ir pasirašė antikonstitucinį, antiteisinį, antidemokratinį ir idiotišką Seimo rinkimų įstatymą 1992-07-09. Tai yra palaidos prabangiai už Lietuvos teisinių ir demokratinių pagrindų sugriovimą. Skaitykite 2016-9-11 straipsnį "Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825) ir 2017-03-11 straipsnš "Okupuota nepriklausomybė" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/okupuota-nepriklausomybe91670/?comm=1e).47. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-05-29 03:50:28)
(98.212.66.159) Parašė:

Šiandien, 2017-05-29 šitą straipsnį su 47 komentarais emailais pdf formate išsiunčiu Mykolo Romerio universiteto akademinei bendruomenei, LR Seimo visiems nariams, Seimo kanceliarijai, Vyriausybės kanceliarijai ir Prezidentūrai.46. apie 35. shtaSSys
(2017-05-23 22:15:29)
(78.250.151.173) Parašė:

"tie kas nelankstus galiausiai lūžtą ir žūstą", na dar butumete pridejes, o jei ir lankstus bet nelaizo seimininko pasturgalio, butumet visiskai tiksliai apibrezes jusu, koncervatnyku ir panasiu butybiu gyvenimo suki ir sieki.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi

Naujausi komentarai
už konservus !
IP 78.61.113.109 | 10:50:51 Apsaugok, Viešpatie,lietuvą nuo idiotų!...
kad
IP 79.108.237.32 | 10:50:19 taps rusijos šnipu traukos centru tai tikrai...
P.S
IP 84.15.188.35 | 10:27:36 Bepročiams džiaugsmas...
Sabina
IP 2a00:1eb8:c1df:bfee:a8e6:4d91:d5f5:55b5 | 10:20:06 Ir kas tave išrinko, gal DI......