2023 m. gruodžio 2 d.

 

Stručių politika, nusikaltėliai nubausti valdžia

12
Paskelbta: 2016-10-27 07:05 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]

Stručio politika, tai politika pagrįsta savęs apgaudinėjimu. Jeigu 24 metus nepastebėjo antikonstitucinės valdžios, tai gal niekada nepastebės? Gal ne kasdien apie tai pagalvojame, tačiau susivokti nusikaltėlio sąvokoje visgi praverstų. Nusikaltėlis tai tas, kas daro ar padaro nusikaltimą. Nusikaltimas ne visada tęstinis, gali būti vienkartinis. Gali būti nuteistas ir nenuteistas nusikaltėlis. Tai nuteistieji nusikaltėliai tai tokie, kurie teisminio proceso tvarka yra nubaudžiami bauda, laisvės atėmino bausme ar dar kitaip. Gi tai niekaip negali uždrausti visuomenei turėti tam tikrą supratimą apie nusikaltimą ir nusikaltėlius, nepriklausomai nuo to ar jie jau yra nubausti teisminio proceso tvarka ar yra nubaudžiami kitaip, neigiama visuomenės nuomone ar net nubaudžiami valdžia. Šiuo atveju, tie kurie yra nubaudžiami valdžia vykdo tęstinį nusikaltimą prieš valstybę, kurio esmė neteisėtas buvimas valdžioje. Jeigu žmogus neturėtų galimybės suvokti, kas yra nusikaltimas arba nusikaltėlis, tai niekada nė vienas nusikaltėlis nebūtų sugautas ir nubaustas. Nereikėtų nė teismų sistemos. Teisingumo suvokimas yra žmogiškos esmės dalis. Gi tarpe tarp daromų nusiklatimų nusikaltėliai atrodo taip gražiai išsidabinę, taip artikuliuotai ir aiškiai ir raiškiai dėsto protingas mintis, kad nepamatęs jų nusikaltimų gali pagalvoti, kad tai nekalti avinėliai, tiesiog patriotai.

Nušurmuliavo, nuvilnijo eiliniai antikonstituciniai rinkimai. Lietuva laukia pokyčių. O kam tie pokyčiai, jei viskas gerai buvo su ligšioline valdžia 24 metus? Taigi ne kas kitas kaltas, o mes patys išrenkame..... deja, ne mes patys. Politiniai procesai užplanuoti ir įvykdyti ne mūsų pačių. Politiniai procesai užprogramuoti dar tada, kai Lietuva vadavosi iš okupacinio jungo. Jau tada „kažkas“ tas, užsislaptinęs dar 75 metams, išmintingai suprato, kad akivaizdi okupacija jau praeityje, reikalingi naujoviški, gudrūs visuomenės pavergimo, išnaudojimo, valdymo būdai. Tam reikalinga visuomet sava valdoma valdžia. Vieni galvoja, kad valdžia sava, o kiti žino, kad valdžia yra jų ir žino, kaip tą valdžia išturėti. Okupantas gerai apmąstė ir padarė taip, kad kaip berinktum, vis tiek jiems reikalingą valdžią išrinksi. Pagrindinis principas, pagal kurį valdžia yra valdoma yra valdžios neteisėtumas. O neteisėta valdžia yra tokia, kuri išrenkama neteisėtai, prieštaraujančiai LR Konstitucijai būdu.

Na, o kaip surėdytas tas demokratinis pasaulis? Ten, nors ir sunkiai, tačiau jau senai yra suprasta, kad valdžia turi būti teisėta, tai yra demokratiškai išrenkama neprieštaraujančiu jų konstitucijoms būdu, tai yra taip kaip visuotiniai susitarta. Ir ko gero yra visiškai jau nesuprantama, kad galėtų iš viso kitaip būti.

Na pagalvokime. Kiek amžių būvo galvojama, kad Žemė yra visatos centras, o tolį esančios žvaigždutės yra tie langeliai, pro kuriuos mus stebi Dievas? Bet va atsiranda tokių, kurie mato kitaip, kad Žemė sukasi apie Saulę. Nutarta: tokius sudeginti ant laužo.

Tai va taip skirtingai matome pasaulį. Kažkas panašaus ir su Lietuva. Neįmanoma patikėti, kad visus 24 metus rinkimai į Seimą Lietuvoje yra antikonstituciniai. Visą laiką valdžia yra neteisėtai formuojama, neteisėtai išrenkama, nes išrenkama pagal buvusio OKUPANTO primestą Seimo rinkimų įstatymą ir taip gudriai primesta, kad to visuomenė niekaip negali pastebėti visus 24 metus ir dar gal nepastebės dar 4 ar dar 24 metus, taigi turėsime, jei akli būsime, tą neteisėtą valdžią dar 4 metus, na ir t.t. O okupanto primesta Seimo rinkimų sistema tokia, kad vis tie patys ir tie patys būtų išrenkami.... Kitas paklaus, o ką tamsta esi visiškai aklas, ar nematai, taigi kiti veidai? O žinoma, kad tie kai kuie veidai tai vis kiti, po truputį natūraliai keičiasi, toks gyvenimas tačiau esmė nesikeičia. Visą laiką tie veidai yra „išrenkami“ pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą. Tai kuo jie iš esmės skiriasi?

Niekuo jie nesiskiria, jie visi yra NETEISĖTI ir tai yra FAKTAS, kurio nepanoro pakeisti nei buvęs Seimas, nei visos partijos, vadintinos tik partinėmis gaujomis, nei Vyriausybė, nei Prezidentė, nei panorės pakeisti dabar „išrinktas“ antikonstitucinės sudėties Seimas. Ar surasite nors vieną partinį lyderį, kuris panorėtų tų pakeitimų? Kiekvienas jų aiškiai supranta, kaip jiems naudinga DVIGUBAI garantuotai patekti į Seimą. Kas tau beatsisakys privilegijos patekti į valdžią? Valdančios partijos socialdemokratų vadovas pralaimėjo rinkimus vienmandatėjė ir čia jį gelbėja antikonstituciniai partiniai sąrašai, jis kaip buvo Seime, taip ir liks. Nusipelnė savo korupciniu vadovavimu ir antikonstituciniu Seimo rinkimų įstatymu būti Seime. Ar gali suprasti jaunasis konservatorių vadas – liberalų garsiakalbis į ką įsibrido? Gal kas nors jam paaiškins? Tokie rinkimai ir naudingi okupantui. Okupantas tai tas, kas neteisėtai užgrobia valdžia nepriklausomai nuo to, kokį kostiumėlį, sijonėlį ar kaklaraištį užsidėjęs reklamuoja. Taigi nusikaltėliai yra tie, kurie antikonstituciniu būdu eina į rinkimus ir neišvengiamai laimi, nes nelaimėti yra neįmanoma. Tokiu būdu nusikaltėliai apdovanojami valdžia, nes taip surėdytas Seimo rinkimų įstatymas. Taigi išvadoje matome, kad nusikaltėliai yra nubausti valdžia. Jie yra neteisėtai išrinkti ir visi jų sprendimai į priekį yra ir bus neteisėti, nes iš neteisės teisė neatsiranda.

Čia yra panaudoti tokie žodžiai, kaip FAKTAS, kuris turi būti suprantamas, ne kaip kažkokia protinė konstrukcija, o kaip realybėjė egzistuojantis dalykas. Tai tam, kuris nori tikrai įsitikinti FAKTU, kad Lietuvoje visą laiką vyksta antikonstituciniai Seimo rinkimai, tai turi pastudijuoti dokumentą, publikuotą ir emailais išsiuntinėtą visiems buvusiems Seimo nariams, visai Vyriausybei, visiems Prezidentūros darbuotojams, visoms ministerijoms, VRK, KT ir visų didžiųjų miestų taryboms. Tas dokumentas, kurio neužregistravo nė viena valdžios institucija gali būti lengvai surastas pasiguglinant to dokumento pavadinimą: „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“. Ar įsivaizduojate publikuotą, viešą dokumentą, kurio nedrįsta užregistruoti, jau nekalbant apie kokį nors atsakymą, nė viena valdžios šaka? Sinchronizuotas veikimas iš vieno centro? Jūs susipažinsite su dokumentu, kuris yra okupacinei neteisėtai Lietuvos valdžiai kaip kokie raupai, kaip maras prie kurio valdžia nenori prisiliesti, o jau apie kokį nors dalykinį atsakymą iš okupacinės valdžios, jei net neregistruoja, tai nė pagalvoti netenka dar kokį šimtmetį.

Sprendimai, kaip Lietuvai išbristi iš šios situacijos buvo siūlomi daugybę kartų informuojant visas valdžios šakas pertekliniu būdu, tačiau ir tai nepadėjo. Čia verta susipažinti su straipsniu: „Dėl neteisėtų, antikonstitucinių Seimo rinkimų“. Buvo parengti net du Seimo rinkimų įstatymo projektai, nusiųsti Seimui, nė vieno iš jų Seimas neregistravo, nedavė jokio atsakymo ir kiekvienas kas nori su tų Seimo rinkimų įstatymo koncepcijomis gali susipažinti publikacijoje „Besiblaškančiam Seimui - teisėtą rinkimų sistemą“. Berods viskas jau galėjo būti senai praeityje, prabalsavai Seime už LR Konstitucijai neprieštarauantį Seimo rinkimų įstatymą ir toliau sau žengi teisėtu Tėvynės vieškeliu. Tačiau NE, tokio kelio LR antikonstitucinis Seimas nepasirinko, pasirinko aršią niekingą konfrontaciją su Konstitucija, kuriai visi prisiekė, visi sulaužė, visi išniekino, visi išniekino savo priesaikas. Tai kokios prabos reikia būti žmogumi, asmeniu, piliečiu, kai sąmoningai žinant yra išniekinama visų bendru sutarimu priimta LR Konstitucija?

Nusikaltėliai nubaustieji valdžia „spręs“ Lietuvos problemas, „reformuos ir tobulins“ viską ir visur, kaip ir visus 24 metus darė, bet niekaip nenorės patys reformuotis taip, kad būtų TEISĖTI Seime, kad būtų išrinkti LR Konstitucijoje nustatytu būdu, lygia rinkimų teise. Privilegijos rinkimuose nusikaltėliams užtikrina valdžią.

Racionalus sprendimas yra gerokai sunkesnis dabar negu buvo prieš rinkimus. Reikalingi nedelsiant neeiliniai Seimo rinkimai pagal LR Konstitucijai neprieštaraujantį naują Seimo rinkimų įstatymą. Tiesiog kito kelio teisėtos valdžios formavimui NĖRA. Naujos sudėties Seimo siekis valdyti Lietuvą neteisėtai būtų jau istorinis fundamentalus nusikaltimas prieš Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą. Laikas parodys, ar naujo Seimo nariai, sukišę savo galvas į smėlį kaip kokie stručiai, savo užpakalius atsuks lietuvių tautai, Lietuvos valstybei. Toji stručių politika, kai galvos sukištos į smėlį nieko negirdi, nieko nemato, nieko nesupranta, o užpakaliai atsukti į Tautą ir privedė prie to, kad turime vėl neteisėtą antikonstitucinį Seimą. Ar naujasis Seimas vykdys stručių politiką taip pat?

Seimo nario priesaikos tekstas (prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio):

„Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai; prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą; prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!“

Kaip matome visi prisiekę LR Konstitucijai, taip vadinami Konstitucijos garantai, Seimas, Vyriausybė, Prezidentė iki paskutinio atodūsio, nepratardami nė žodelio, kovėsi iš paskutiniųjų, kad Seimo rinkimai 2016 metų spalio 9-tą dieną įvyktų pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą. Tai aiškiausias okupacinės valdžios egzistavimo įrodymas. Tiek daug tų LR Konstitucijos garantų, o jokios ne tik garantijos nėra, nėra ir pačios konstitucinės valdžios. Antikonstitucinė valdžia, ką ir matome, išstumia piliečius iš Lietuvos naikindama teisingumą ir kovojo už tai, kad užsieniečiai Lietuvos partizanų krauju aplaistytą žemę nusipirktų už grašius.

Išniekinę LR Konstituciją apsimes, kad spręndžia Lietuvos problemas. Ko gero toji pati svarbiausia problema jiems ir kvintesencija yra pačios Lietuvos valstybės egzistavimas.

Suraskite pasaulyje demokratinę valstybę, kurioje tyčiniai antikonstituciniu būdu būtų „renkama“ valdžia.

Kaip jaustis kiekvienam Lietuvos piliečiui a priori (lot. iš pat pradžių) suprantančiam, kad visi neteisėtos valdžios priimami, sukuriami įstatymai, sprendimai yra a priori neteisėti? Į tokią moralinę ir teisinę betvarkę Lietuvą galėjo ir įstūmė nepaprasto nuožmumo Lietuvos priešas, išeidamas pasilikęs okupantas.

Išvados: Partijos, jų vadai ir vadukai, Seimas, Vyriausybė ir Prezidentė buvo pilnumoje daug kartų informuoti apie 2016 m. spalio 9-tos antikonstitucinius Seimo rinkimus, tačiau nepakluso LR Konstitucijai, kuriai jie prisiekė ir vėl prisieks, ėjo į valdžią kaip nusikaltėliai prieš Lietuvos valstybę ir yra nubausti valdžia, kuri yra ir bus NETEISĖTA, nes išrinkta antikonstituciniu būdu. Neeilinė gėda, neeilinis nusikaltimas prieš Valstybę.

Tik okupuotoje Valstybėjė valdžia yra formuojama nusikalstamu antikonstituciniu būdu.

Post-factum, Lietuva turi ir turės neteisėtą, okupacinę valdžią, užgrobtą neteisėtu antikonstituciniu būdu grubiai pažeidžiant LR Konstitucijos 55 str. nustatytą lygios rinkimų teisės nuostatą.

Visiškai aišku, kad išrinktas Seimas yra neteisėtos sudėties. Buvusio Seimo stručių politika konstitucinius nusikaltėlius vėl atvedė į valdžią.

Antikonstitucinis Seimo rinkimų įstatymas yra okupanto kerštas lietuviams už paskelbtą Nepriklausomybę.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
12. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-10-29 03:52:55)
(98.212.66.159) Parašė:

to "7. aAlgirdas-J.Ramanauskui (2016-10-28 16:03:25) (78.56.79.247)". Na aAlgirdai, čia kažką Jūs pastebėjote, ko man niekada į galvą neatėjo. Gal galėtumėte įrodyti savo teiginį: "Nejaugi labai sunku suprasti, kad neišrinktas vienmandatėje apygardoje asmuo automatiškai praranda VIETĄ PARTIJOS SĄRAŠE." Man atrodo, kad yra atvirkščiai, išrinktas vienmandatėje praranda savo vietą sąraše, todėl neišrinkti sąraše patenka į Seimą. Jeigu Jūs savo teiginį įrodysite, tai kažkokį rimtą perversmą padarysite. Žiūrėkite, A.Butkevičius prapylė rinkimus vienmandatėje, pateko į Seimą per sąrašą. Jeigu būtų kaip sakote, A.Butkevičiaus nebūtų Seime. Tas vienmandačių sujungimas su daugiamandačiais yra atliktas Seimo rinkimų įstatymo 42 str. 2 d. Suprantama, tai antikonstituciška.11. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-10-28 23:32:43)
(98.212.66.159) Parašė:

to "7. aAlgirdas-J.Ramanauskui (2016-10-28 16:03:25) (78.56.79.247)". Jokio supainiojimo nėra. Visiškai taip kaip rašau ir yra. Lietuvoje nebuvo nei liustracijos nei dekagėbizacijos, ko pasekoje komunistai išsilakstė po partijas, o patys sau prisipažinę kgbistai save ką tik užsislaptino dar 75 metams. Taigi jau tada, 1992m. liepos 9-tą Aukščiausios Tarybos priimtas Seimo rinkimų įstatymas užprogramavo antikonstitucinius ( o tada dar ir prieštaraujančius Laikinąjam pagrindiniam įstatymui) Seimo rinkimus ir kaip matote ilgam ilgam laikui. Priešas per trumpą laiką tikrai niekur neišnyko, o dabar dar ir galingai įsitvirtino. Okupantas išeidamas pasiliko. Štai ir visas planas. Štai kodėl Lietuvos valdžia net nebando atkurti LR Konstitucijos galias Lietuvoje ir visą laiką vadovaujasi antikonstituciniu Seimo rinkimų įstatymų nors LR KT jiems kaip kokiems nevėkšoms apie tai labai aiškiai ir teisiškai išaiškino. Taigi Lietuva ir dabar yra okupuota, kraupiai apvaginėjama, lietuviai išstumiami iš savo valstybės, neranda teisingumo, žemė, partizanų krauju aplaistyta, išparduodama užsieniečiams, Lietuvos pilietybės iš Lietuvos piliečių yra atiminėjamos, net ir iš pono Ž.Ilgausko. Tai tik okupantas tokius dalykus gali sugalvoti. Taigi mano nuostata išlieka, okupantas primetė tokį Seimo rinkimų įstatymą, kad savo valdžią išlaikyti, kad ir kolaborantų pagalba. Toliau Jums neaiškumai kyla dėl termino "bolševikai" ir prašote įvardinti kelis iš jų. Nėra problemų. Tai va, kaip žinote Spalio revoliucijos metu Rusijos dūmoje menševikai buvo daugumoje, o bolševikai mažumoje. Tai tas bolševikams nepatiko, tai jie ginklu valdžią paėmė, kaip pasakyčiau norėjo daugiau negu galėjo, tai yra norėjo BOLŠE (daugiau). Tai dabar kaip čia su tai Lietuva. Normaliai, tai kandidatuojantis į Seimą pagal LR Konstituciją, pagal tarptautinę teisę ir pagal LR KT išaiškinimus gali gauti iš vieno rinkėjo vieną balsą. Gi visi partiniai, kurie yra sąrašuose ir vienmandatėse nori daugiau (BOLŠE), jie gali gauti tai du ar tris balsus, o tai yra daugiau (BOLŠE) kaip vienas, kuris ir priklauso. Tai kai nori ir gauna daugiau kaip priklauso tai gauna BOLŠE, todėl visi tokie yra BOLŠEVIKAI.Čia jie ne ginklu ima valdžia, o sufalsifikuota konstitucine lygios rinkimų teisės nuostata. Klykia, kad tai lygi rinkimų teisė, kai to visiškai nėra. Tai todėl, kad jie nori ir pasiekia daugiau NETEISĖTAI yra vadintini analogiškai kaip ir Rusijoje, BOLŠEVIKAIS. O jie visi tokie, kurie yra Seime, nes atsisakė pakeisti BOLŠEVIKINĮ antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą nors apie tai primygtinai buvo paraginti 11 kartų. Tai ar Jus tenkina toks paaiškinimas. Visi jie yra BOLŠEVIKAI, nes nori daugiau (BOLŠE) negu jiems priklauso pagal tarptautinę teisę, Konstituciją ir KT išaiškinimus. O mano nuomonės čia visai NĖRA, nes ne mano nuomonė yra svarbi, o TEISĖ, LR Konstitucija ir tarptautinė teisė, kuria Lietuva įsipareigojo vykdyti, yra svarbu. Taigi Lietuvą valdo bolševikai - okupantai. O kaip žinote bolševiko prigimtis yra ATIMTI, pažadus pasidalinti jie senai pamiršo. Ir jie dabar atiminėja kraupiai apvaginėdami Lietuvą. Vien per leo lt afera, A.Kubilius už net nepradėtą statyti atominę išmokėjo 685 milijonus litų. Kiekvienam Seimo nariui vidutiniškai tenka po 4,85 pavogtų iš Valtybes milijonų litų. Kurie pavagia daugiau nei milijoną NEBAUDŽIAMI cype, o nubaudžiami valdžia, ką ir rašau straipsnyje.10. StasysG
(2016-10-28 22:30:19)
(82.140.168.97) Parašė:

Mano atsakymas apsimeteliui politologui A Medalinskui lryteLT: "29 StasysG--->26 ---- Gerai, Jums gerb. Autoriau advokatas J.Ivoška ne lygis. Tai paskaitykite dr. Jono Ramanausko straipsnius, ypač Ultimatumą Seimui. Gal ir jis meluoja? Vėliausias jo komentaras toks:" 6. dr. Jonas Ramanauskas joramltETAyahoo.com (2016-10-28 15:46:20) apie NElygią rinkimų teisę Seimo rinkimų įstatyme, kuris prieštarauja Konstitucijos 55 straipsniui. : --- to "5. StasysG (2016-10-28 10:19:02)". Bolševikai LYGIOS rinkimų teis9. StasysG
(2016-10-28 21:44:51)
(82.140.168.97) Parašė:

Mano atsakymas apsimeteliui politologui A Medalinskui lryteLT: "29 StasysG--->26 ---- Gerai, Jums gerb. Autoriau advokatas J.Ivoška ne lygis. Tai paskaitykite dr. Jono Ramanausko straipsnius, ypač Ultimatumą Seimui. Gal ir jis meluoja? Vėliausias jo komentaras toks:" 6. dr. Jonas Ramanauskas joramltETAyahoo.com (2016-10-28 15:46:20) apie NElygią rinkimų teisę Seimo rinkimų įstatyme, kuris prieštarauja Konstitucijos 55 straipsniui. : --- to "5. StasysG (2016-10-28 10:19:02)". Bolševikai LYGIOS rinkimų teisės bijo kaip velnias kryžiaus. Supranta, pralaimės, nes kaip istoriškai žinote budami mažumoje jie save pasivadino bolševikais daugumoje ir valdžia užgrobė tik perversmu. Tai čia tas pats, Seimo rinkimų įstatymas su nelygia rinkimų teise , tai kaip bolševkinis perversmas. Praktiškai tai akivaizdu, įvairių partijų bolševikai tai aiškiai supranta, visada nori gauti daugiau balsų - bolše (daugiau). Štai ponas A.Butkevičius prapylė rinkimus, o vis tiek sėdės Seime. " (prie str." Stručių politika, nusikaltėliai nubausti valdžia") 2016-10-27 07:0)"-----nes p. Medalinskas man taip parašė: "26 Alvydas Medalinskas- Stasys G. ( 15,20) Gerb. Stasy, jeigu Jūs perskaitytumėte įdėmiai mano komentarą 3, 4 ( atsiprašau, kad jis beveik dubliuojasi, bet, kai išsiunčiau komentarą Nr. 3 man nerodė, kad jis nuėjo), tai rastumėte atsakymą į Jūsų iškeltą klausimą. Bet pakartoju Jums jį, kad Jūs negalvotumėte, kad, kaip Jūs sakote, palaikau tuos, kurie nori užgrobti valdžią. Labai palaikyčiau atskyrimą kandidatų dalyvaujančių sąrašuose nuo tų, kurie dalyvauja vienmandatėse apygardose, taip pat ir dėl to, kad tai leistų sustabdyti vis stiprėjančias nepotizmo tendencijas, kai sąrašo viršuje esantis asmuo nori atsivesti per sąrašą dar ir savo šeimos narių ar giminaičių. Tikiuosi, kad atsakiau į Jūsų klausimą. Pastarieji galėtų dalyvauti tik apygardose, kad patys įrodytų, jog yra pajėgūs būti politikoje, o ne būtų įvežti liftu į Seimą per partijų sąrašą, kurių viršūnėje yra įtakingi tėvai ar giminaičiai. Beje, ta tema esu rašęs ir straipsnį."8. StasysG
(2016-10-28 16:06:21)
(82.140.168.97) Parašė:

Dėl p. Medalinsko atsakymo lrytasLT, ačiū jam ir už tai... Seimo rinkimų įstatyme p. dėl nelygios rinkimų teisės Medalinskas problemos "nemato" ir prašo gilesnių paaiškinimų: ------3. ir (4). Alvydas Medalinskas ---Gerb. Stasy G. ( 2 komentatorius), Jūs gi žinote iš mūsų ankstesnių bendravimų, kad tikrai nerašau nei pagal užsakymą, nei pagal nurodymą (o tik taip, kaip pats matau problemos esmę). Parašykite, kokią p r o b l e m ą turite omenyje ir aš Jums atsakysiu...."7. aAlgirdas-J.Ramanauskui
(2016-10-28 16:03:25)
(78.56.79.247) Parašė:

gerbiamąsai dr.J.Ramanauskai, atsiprašau, bet man atrodo, kad besigilindamas į rinkimų procesą Lietuvoje, pradedate painiotis. Sakykime, ką reiškia paties (cituoju):"nes išrenkama pagal buvusio OKUPANTO primestą Seimo rinkimų įstatymą ir taip gudriai primesta......" Jūs norite pasakyti, kad rinkimų įstatymą paruošė ir priėmė kažkokie OKUPANTAI --- įvardinkite kas jie? Iš kitos pusės, Jūs visiškai teisus, kad įstatymas akivaizdžiai prieštarauja ne tik Lietuvos konstitucijai(55 straipsnis) bet ir elementariai logikai --- asmuo neišrinktas vienmandatėje rinkimų apygardoje tampa SEIMO nariu. Nejaugi labai sunku suprasti, kad neišrinktas vienmandatėje apygardoje asmuo automatiškai praranda VIETĄ PARTIJOS SĄRAŠE. Kitaip gi gaunasi, kad PARTIJA mūsuose yra aukščiau ŽMOGAUS (to ,beje, nedrįso propaguoti net TSKP). Ir dar naudojate žodį bolševikai - tai gal įvardinkite bent kelis iš jų. Pagarbiai6. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-10-28 15:46:20)
(98.212.66.159) Parašė:

to "5. StasysG (2016-10-28 10:19:02) (82.140.168.97)". Bolševikai lygios rinkimų teisės bijo kaip velnias kryžiaus. Supranta, pralaimės, nes kaip istoriškai žinote budami mažumoje jie save pasivadino bolševikais daugumoje ir valdžia užgrobė tik perversmu. Tai čia tas pats, Seimo rinkimų įstatymas su nelygia rinkimų teise , tai kaip bolševkinis perversmas. Praktiškai tai akivaizdu, įvairių partijų bolševikai tai aiškiai supranta, visada nori gauti daugiau balsų - bolše (daugiau). Štai ponas A.Butkevičius prapylė rinkimus, o vis tiek sėdės Seime.5. StasysG
(2016-10-28 10:19:02)
(82.140.168.97) Parašė:

Ištraukos iš komentarų Lietuvos RytasLT prie A. Medalinsko straipsnio apie Seimo rinkimų sistemas: "2 StasysG---Įtakingas politologas A. Medalinskas čia savo straipsnyje nė žodžio apie Konstitucijos 55 str. 1dalies ignoravimą: kad Seimo rinkimų įstatymas jai prieštarauja (žiūr. J.ramanausko, J Ivoškos straipsnius) , jam - 9 vanduo nuo kisieliaus. Toks visuomenės informavimo priemonės šeimininko reikalavimas? Bet kur tada politologo skelbiamas vidinis nusistatymas tarnauti tiesai ir teisingumui? 2016-10-28 07:27---------------- 1 Cha-----Tarkim taip, tegul lieka mišri sistema. Tačiau kur teisybė, kai vienas ir tas pats partinis turi du rinkėjo balsus- vienmandatėje ir sąraše, o save išsikėlęs tik vieną. Partinis turėtų kandidatuoti arba vienmandatėje apygardoje, arba daugiamandatėje partijos sąraše. Bet tik ne taip kaip dabar- ir ten ir ten. Pirmąjame ture Landsbergis, Butkevičius, kiti partiniai JAU buvo išrinkti per sąrašą, tai kur čia logika, kai jie dar dalyvavo ir antrąjame ture vienmandatėse? Tai už ką balsavo tie, kurie antrąjame ture atidavė balsą už Butkevičių ir Landsbergį? Tikrai ne už Butkevičių ir Anūką, o už kažką kitą iš LSDP ir TS-LKDP sąrašo, kurių pirmąjame ture gal būt net nereitingavo, nes jie konkrečiam rinkėjui nepriimtini. Totali žmonių apgaulė. Apie Konstitucijos nuostatas čia net neverta kalbėti. Škoda gadac, pasakytų lenkas."Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras