2024 m. birželio 17 d.

 

Tabako gamintojai trypčioja, o propaganda dėl naujos ES Tabako produktų direktyvos – apgailėtina

2
Paskelbta: 2013-04-25 06:09 Autorius: Dr. Aurelijus Veryga

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje itin suaktyvėjo diskusijos dėl šiuo metu svarstomos naujosios ES Tabako produktų direktyvos. Neatsitiktinai Lietuvos viešojoje erdvėje galima stebėti ypatingą susidomėjimą šia tema. Taip yra todėl, kad būtent Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai metu ir gali būti priimta minėta direktyva. Todėl tabako gamintojai Lietuvos politikams ir jų nuomonės formavimui skiria išskirtinį dėmesį.

Kaip vizito Lietuvoje metu pabrėžė Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos sekretoriato vadovas Haikas Nekogosianas, tabako pramonė agresyvėja dėl ją apimančios desperacijos. O nerimauti tabako gamintojams iš tiesų yra dėl ko. Nepaisant milijoninių investicijų į visuomenės klaidinimą bendrinės tabako gaminių pakuotės klausimu Australijoje, išleistų pinigų teisininkams ir bylinėjimuisi teismuose, Australijos Aukščiausiasis Teismas atmetė tabako gamintojų ieškinius ir visam laikui įtvirtino valstybės teisę riboti ūkinę veiklą taip, kad ji pirmiausia būtų dėl šalies gyventojų sveikatos, o ne vienos verslo grupės interesų.

Tabako gamintojai nerimauja ir dėl to, kad sparčiai tobulėjančios technologijos greitai leis visiškai kontroliuoti tabako gaminių gamybą ir gabenimą, o tai reiškia, kad tabako gamintojai praras galimybę, pasinaudodami laisvųjų ekonominių zonų teikiamais pranašumais bei kitais gerai pasaulyje žinomais mechanizmais, pradanginti nuo 10 iki 30 proc. savo gaminamos produkcijos, už kurią nesumokami mokesčiai. Tabako pramonę jaudina ir tai, kad jau pralaimėjus bylas dėl tabako gaminių kontrabandos organizavimo ir sumokėjus milijardines baudas, idėja pasidomėti pačių tabako gamintojų organizuojama juodąja prekyba ėmė dominti ir kitas šalis. Taigi, laukia dar daugiau ieškinių ir galbūt naujų išmokų valstybėms už patirtus nuostolius.

Neatsitiktinai dalis tabako gamintojų priėmus PSO Tabako kontrolės pagrindų konvenciją svarstė galimybę savo verslą perorientuoti į kitas sritis, tačiau, matyt, bent šiuo metu buvo nuspręsta kovą dėl savo pelno tęsti.

Naujoji Tabako produktų direktyva pirmiausia paveiktų tabako gamintojams patį svarbiausią segmentą - vaikus ir jaunimą, be kurio tabako gamintojų pelno išsaugojimas neįsivaizduojamas. Tabako kontrolės pagrindų konvencijoje įtvirtintas siekis visiškai uždrausti tabako gaminių reklamą pamažu skinasi kelią. Bendrinė tabako gaminių pakuotė jau de jure ir de facto egzistuoja Australijoje, o pastaruoju metu apie tokią priemonę prabilo ir Didžioji Britanija. Bendrinė tabako gaminių pakuotė ne padidintų padirbinėjimo tikimybę, kaip bando teigti tabako gamintojų samdomi ir apmokami ekspertai, o sumažintų produkto patrauklumą vaikams, eliminuotų rožines ir žalsvas gėlytes nuo „mergaitėms skirtų“ cigarečių pakelių bei nutrauktų dėl informacinių technologijų galvas pametusių paauglių viliojimą „nanotec“ stiliaus pakuotėmis. Šiandien jau rūkantys žmonės ir taip yra priklausomi, tai tabako pramonė užsitikrina pačių cigarečių kūrimo technologija ir pagrindinio ingrediento - nikotino - egzistavimu šiuose gaminiuose. Tačiau neatsiradus naujų vartotojų, šis verslas labai greitai bankrutuotų. Statistika kol kas negailestinga: dauguma pradedančiųjų rūkyti yra nepilnamečiai. Vadinasi, jų netekę tabako gamintojai per artimiausią dešimtmetį prarastų apie 50 proc. rinkos.

Europą viena svarbiausių savo rinkų tebelaikanti tabako pramonė supranta, kad naujos priemonės tik dar labiau pablogins situaciją, nes Europoje masiškai įgyvendinant pasyvaus rūkymo prevencijos priemones, t. y. draudžiant rūkyti darbo vietose ir baruose ar restoranuose, draudžiant tabako gaminių reklamą, didinant tabako gaminių akcizą ir įgyvendinant kitas efektyvias tabako kontrolės priemones, rūkančių europiečių skaičius neišvengiamai mažėja. Taigi, Tabako produktų direktyvos susilpninimas yra gyvybės ar mirties klausimas, todėl čia investuojamos didžiulės lėšos. Vien tiesioginiam tabako įmonių intereso atstovavimui Europos Parlamente samdoma daugiau nei 90 tabako lobistų. O kiek jų dirba nedeklaravę lobistinės veiklos, belieka tik paspėlioti. Žinant, kad Europos Parlamente yra 751 narys, lengva apskaičiuoti, kad kiekvienam lobistui tenka mažiau nei 10 parlamentarų. O žinant, kad dalis jų iš principo pasisako už tabako kontrolę, skaičius tų, su kuriais reikia realiai dirbti, sumažėja gal net iki 5 asmenų vienam lobistui. O tai jau, sutikite, prabanga. To sau leisti negali netgi daugelis valstybių narių. Panašią prabangą Europos institucijose gali sau leisti nebent alkoholio gamintojai.

Tačiau šį kartą Europos Komisija teikdama naująjį Tabako produktų direktyvos variantą kaip reikiant pasirengė ir atliko namų darbus. Parengta didžiulės apimties poveikio vertinimo studijai, konsultuotasi su daugybe ekspertų ir teisininkų. Apibendrinta gausybė mokslinių tyrimų. Žinant tabako pramonės potraukį teisiniams procesams, pasvertas kiekvienas žodis.

Dabar kiekvienoje valstybėje tabako gamintojais stengiasi dirbti išnaudodami tos šalies įstatymus, palankius tabako pramonei. Lietuvoje tradiciškai pasitelkiamas nelegalios prekybos tabako gaminiais argumentas, teigiant, kad galimas bendrinės tabako gaminių pakuotės įvedimas galimai padidins tabako gaminių kontrabandą ar jų klastojimą, visiškai pamirštant, kad tabako gaminių klastojimas kaip problema, šiame regione beveik neegzistuoja. Tiesa, kaip tai didins kontrabandą, taip ir nenurodoma, nes pakuotės dizainas su kontrabanda neturi jokio ryšio. Kitose šalyse apeliuojama į galimą tabako augintojų ar perdirbėjų pajamų mažėjimą.

Taip pat apeliuojama į intelektinės nuosavybės išsaugojimą. Tačiau Europos Komisijos siūlomos priemonės visiškai atitinka tarptautinės intelektinės nuosavybės teisės normas (pvz., Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS)) ir ES teisęii. Pagrindinė intelektinės nuosavybės teisės paskirtis – neleisti naudoti prekės ženklo asmeniui, kuriam šis ženklas nepriklausoiii. Jei bus priimtos priemonės, pagal kurias bus įvesta paprasta standartinė pakuotė, prekių ženklų savininkai vis dar turės savo prekės ženklus ir bus apsaugoti nuo neleistino jų naudojimo. Paprastos standartinės pakuotės priemonėmis bus kontroliuojamas tik logotipų arba spalvų naudojimas, saugant visuomenės interesus ir sveikatą, o tai leidžiama tiek pagal tarptautinę intelektinės nuosavybės teisęivv , tiek pagal ES teisęvi. Tai patvirtinta ir Punta del Estės deklaracija, kurią 2010 m. lapkritį vienbalsiai priėmė TKPK šalys per ketvirtąją konferenciją (COP4) ir kurioje teigiama, kad šalys gali priimti priemones, apsaugančias visuomenės sveikatą, taip pat kontroliuoti intelektinės nuosavybės teisių taikymą pagal nacionalinę visuomenės sveikatos politiką, jeigu šios priemonės neprieštarauja TRIPS sutarčiaivii . Kadangi paprastos standartinės pakuotės priemonės atitiks TRIPS sutartį ir jomis bus siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą, tokios priemonės bus teisiškai tinkamos ir gali būti priimtos. Be to, tokios priemonės atitinka Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) nustatytas tarptautinės prekybos taisykles. Jos iš tiesų atitinka visuomenės sveikatos išimtims taikomus reikalavimus, numatytus tiek PPO bendrajame susitarime dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT), tiek PPO susitarime dėl techninių kliūčių prekyboje (TBT)viii. Apeliuodami į tarptautinių susitarimų laužymą, tabako gamintojai patys paprastai nepateikia jokių nuorodų.

Pataruoju metu tabako gamintojų platinamuose straipsniuose netgi apeliuojama į LR Konstituciją. Tačiau ši apeliacija taip pat yra bevertė, nes LR Konstitucinis Teismas dar 1997 metais išdėstė nuomonę, kad valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, o ne siauram verslo interesuiix, o bet kokie tabako gamintojų nurodymai, kad tabako gaminių pakuočių reguliavimą prieštaraujančiu LR Konstitucijai įvardijo kuris nors Seimo komitetas, yra beverčiai, nes apie tokius prieštaravimus Seimo nariai negali spręsti, tokius sprendimus priima tik Konstitucinis Teismas.

Europoje verdant debatams paaiškėja, kad Jungtinėje Karalystėje veikiančių organizacijų pastangomis antrą kartą buvo nutraukta melaginga tabako gamintojų viešųjų ryšių kampanijax. Tabako gamintojui Gallaher surengus viešų ryšių kompaniją, kurios tikslas – įrodyti, jog nelegali tabako gaminių rinka sparčiai auga, o standartinė pakuotė tik padidins šią problemą, Jungtinės Karalystės nevyriausybinėms organizacijoms pavyko pažaboti tabako gamintojų iniciatyvas, nukreiptas prieš standartinės pakuotės įvedimą. Įrodžius, kad abejonių dėl šios priemonės teigiamo poveikio mažinant tabako vartojimą nėra, Gallaher kampanija buvo nutraukta. Tabako kompanijai pateiktame kaltinime paneigiamas nelegalių tabako gaminių rinkos augimas ir nurodomi oficialūs duomenys, pažymintys, kad „per pastarąjį dešimtmetį nelegalių tabako gaminių rinka gerokai sumažėjo“.

Taigi tabako gamintojams nelieka nieko kito: pasitelkti visus iki tol finansuotus „draugus“, teisininkus ir žiniasklaidą ir blefuoti. Blefas gali galutinai sužlugdyti ir taip nepavydėtiną tabako gamintojų įvaizdį visuomenėje, tačiau tokios rizikos kaina - milijardai eurų, kurie gali būti prarasti tabako gamybos bendrovių vis daugiau žmonių metant rūkyti ir vis daugiau vaikų nepradedant rūkyti.

Detalesnę informaciją apie ES Tabako produktų direktyvą, jos teisinius ir kitus aspektus galima rasti adresu: http://koalicija.org/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=150

ii 9 McGrady B., TRIPS ir prekių ženklai: tabako atvejis, Pasaulio prekybos apžvalga (2004 m.).

iii Katz J, Dearden R., Plain Packaging and International Health Treaties, skelbtas leidinyje Luik J, red., „Plain packaging and the marketing of Cigarettes“. Oksfordšyras. Admap Publications, 1998.

iv Žr. Pasaulio prekybos organizacijos sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 8.1 ir 20 straipsnius.

v McGrady B., TRIPS ir prekių ženklai: tabako atvejis, Pasaulio prekybos apžvalga (2004 m.), p. 69

vi Nr. C-491-01; R. (dėl „British American Tobacco (Investments) Ltd.“ paraiškos) prieš sveikatos ministrą, 2002 m. gruodžio 10 d

vii Punta del Estės deklaracijos 4 straipsnis dėl PPO TKPK įgyvendinimo, 2010 m. lapkričio 19 d.

viii Žr. GATT XX(b) straipsnį ir Thailand – Restrictions on Importation of and Internal Taxes on Cigarettes, specialistų

grupės ataskaitos, patvirtintos 1990 m. lapkričio 7 d. (BISD 37S/2000), 21–35 dalis.

x http://www.guardian.co.uk/media/2013/apr/17/cancer-research-plain-cigarette-packs


***

Dr. Aurelijus Veryga - Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas, psichiatras, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentas

 

Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
2. Augustinas
(2013-04-28 23:46:31)
(5.20.65.164) Parašė:

Jo, alkoholio etiketes tai tikrai verta suvienodint, pašalint visą alkoholio reklamą ir dar uždraust gert kabakuose. Kas čia per viešas kenksmingų medžiagų vartojimas? Jaunimas gi mato ir ima pavyzdį ;-D O dabar rimtai: gal kam teko girdėt, kad koks nors pilietis prisirūkęs tabakėlio būtų užpuolęs ką nors, ar prilupęs žmoną, ar prieš save ranką pakėlęs? Aš - ne. O vat pasiurbus kokio stipresnio skystimuko gana dažnai agresija visokiausiom formom prasiveržia. Kažin kiek kartų alkoholio daroma žala visuomenei viršija tabako daromą žalą? Per savo 35 metus savo aplinkoje mačiau tik vieną mirštantį "dėl rūkymo" (jei tikėsim, kad rūkymas sukelia vėžį, bet tyrimai to niekaip nepatvirtina), ir neturiu tiek pirštų, kad suskaičiuočiau per anksti mirusius dėl to, kad GĖRĖ - patys, ar jų artimieji (pvz. žmona buvo nušauta girto vyro). Būkim, kaip sakoma, biedni, bet teisingi - ne ant tų užsisėdot, pone A. Veryga. Tiesą sakant, jūs bandot atimt iš vaiko čiulpinuką, kad tik nereikėtų apsisukt ir pult tikrai rimtą priešininką. Apskritai, tai jau šimtus metų visi suprantantys mėgaujasi puikia kava, arbata, rinktiniu vynu ir brendžiu, o taip pat puikiais cigarais ir tabaku. Gal taip imkim ir uždrauskim, uždėkim didžiulius mokesčius viskam, ką čia išvardinau? O paskui susidorosim su seksu, motociklais, automobilių lenktynėmis ir su visais kitais gyvenimo malonumais... Jei čia yra mane suprantančių, per ateinančius rinkimus užverskim politikus vienu klausimu: "ar sumažinsite mokesčius tabakui?". Gal tai pakreips reikalus į kitą pusę ir nereikės pusei Lietuvos kontrabanda ar jos rėmimu užsiimt. O tokie Verygos galės suremt ragus su "šnapsininkais", kurių kol kas akivaizdžiai bijo.1. ruta
(2013-04-25 09:15:16)
(78.62.25.16) Parašė:

Pagarba , kad dar kazkam rupi Lietuvos jaunimo sveikata ir ateitis !Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras