2024 m. liepos 17 d.

 

Tūkstantmetis - šventė mažiems ir dideliems

Paskelbta: 2009-10-03 08:23 Autorius: ekspertai.eu

KLAUSIMŲ CIKLAS VALDŽIOS INSTITUCIJOMS "KODĖL LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMA NETAPO NACIONALINE?"

1 dalis, 2 dalis, 3 dalis, 4 dalis, 5 dalis, 6 dalis, G.Ilgūnui

(Iš klausimų ciklo "Kodėl Lietuvos tūkstantmečio programa netapo nacionaline?") Vieši klausimai Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie LR Prezidento kanceliarijos direktoriui Gediminui Stanislovui Ilgūnui

Šiemet sukanka lygiai tūkstantis metų, kai Lietuva skamba kitų tautų ir valstybių terpėje. Laikas keitė laiką, tačiau senasis palikimas visada buvo visų šalių pagrindas, ne išimtis ir Lietuva. Juk įkainuoti menininko sukurtą natiurmortą ar praeities architekto brėžinius itin sudėtinga europinių dimensijų lygmenyse bei šiuolaikinio kainų pasaulio kontekste. 2009 metais į Lietuvą atkeliavusi dviguba šventė - Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimas ir Vilniaus, kaip Europos kultūros sostinės titulo minėjimas - turi būti mūsų vaikų ateities palikimas visiems. Ir mažiems ir dideliems. Pagarbiai, "ekspertai.eu" KLAUSIMAI:

1. 1995 m. Lietuva, ruošdamasi minėti savo vardo Tūkstantmečio jubiliejų, nuo 1995-ųjų siekė Europos kultūros sostinės titulo (tai tekstas iš šio dokumento http://www.culturelive.lt/images/dokumentai/veks2009.programos%20aprasymas_70515.doc). Ar galite pateikti chronologine tvarka visus dokumentus nuo 1995 metų, kurie patvirtintų kaip buvo siekiama (net 10 metų), Europos kultūros sostinės titulo? _______________________________

2. 1997 m. gruodžio 31 savo veiklą pradėjo Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija. Direkcija yra biudžetinė organizacija, kurios steigėja - Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija. Kiek iš viso mokesčių mokėtojų pinigų panaudota Lietuvos tūkstantmečio direkcijos veiklai nuo 1997 m. gruodžio 31 d. iki 2009 sausio 1 dienos (prašome detalizuoti)? _______________________________

3. 2003 m. liepos 18 d. buvo patvirtintas Vyriausybes NUTARIMAS Nr. 971 DĖL LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PATVIRTINIMO. Šią programą (Lietuvos tūkstantmečio programą) parengė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija (LTMD) ir jos Koordinacinė taryba , atsižvelgdamos į visuomenės pasiūlymus. Šio nutarimo trečio priedo antrame punkte labai tiksliai buvo numatyti 24 milijonai litų dalyvavimui Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius – Europos kultūros sostinė“ (2004 metais – 600 tūkst. Lt, 2005 metais – 1 milijonas 500 tūkst. Lt, 2006 metais – 1 milijonas Lt, 2007 metais – 4 milijonai 500 tūkst. Lt, 2008 metais – 5 milijonai Lt, 2009 metais – 11 milijonų 400 tūkst. Lt). Taip pat numatyti ir projekto vykdytojai: Kultūros ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė”. a) Į kieno ir kokius visuomenės pasiūlymus buvo atsižvelgė LMTD ir jos Koordinacinė taryba (prašome pateikti visus siūlymus į kuriuos buvo atsižvelgta)? b) Kur išsamiai galima susipažinti su visa medžiaga apie vykusius konkursus (pateikite visus dokumentus)? c) Kokiu būdu buvo apskaičiuotos reikalingos sumos programai VEKS 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ir 2009 metams (pateikite išsamias skaičiavimų sąmatas)?
_______________________________

4. LRV 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr.150 "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" programai (toliau VEKS) suteiktas nacionalinės programos statusas: a) Kokiais kriterijais vadovaujantis VEKS programai suteiktas nacionalinės programos statusas? b) Koks teisės aktas reglamentuoja ir apibūdina nacionalinės programos bruožus? c) Kurių institucijų iniciatyvai priklauso sprendimas vienai ar kitai programai suteikti nacionalinės programos statusą? d) Kodėl LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO programai nesuteiktas nacionalinės programos statusas (pagal minėtos programos priemones galima spręsti, kad tai būtent LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO programa turėtų būti nacionalinė, apimanti daugelį Lietuvos regionų ir t.t., o ne "vieno miesto šventė", t.y. yra VEKS)?
_______________________________

5. LRV 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 971 LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO (toliau TŪKSTANTMEČIO) programos 3 priedo 2 punktas (dalyvavimas Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius – Europos kultūros sostinė“), reikia suprasti, LRV 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 150 nuo 2008 kovo 2 d. pasidarė nacionaline programa: a) Jei TŪKSTANTMEČIO programos 3 priedo 2 punktas, pasidarė nacionaline programa, kodėl nebuvo padaryti pakeitimai LRV 2003 m. liepos 18 d. nutarime Nr. 971 (kuris galioja iki šios dienos)? b) Kuriuo iš šių dviejų programų (TŪKSTANTMEČIO ir VEKS) priedu vadovaujamasi 2006, 2007, 2008 ir 2009 metais įgyvendinant nacionalinę programą VEKS? _______________________________

6. Kurios programos punktams skiriami 2009 metais Vyriausybės deklaruojami 25 milijonai litų: a) Ar TŪKSTANTMEČIO 3 priedo 2 punktui (jei taip, prašome detalizuoti)? b) Ar VEKS priedo: I uždavinio: 1.1 punktui, 1.2 punktui, 1.3 punktui, 1.4 punktui, 1.5 punktui; II uždavinio: 2.1 punktui, 2.2 punktui, 2.3 punktui, 2.4 punktui, 2.5 punktui, 2.6 punktui; III uždavinio: 3 punktui; IV uždavinio: 4.1.1 punktui, 4.1.3. punktui, 4.2.2 punktui, 4.2.3 punktui, 4.2.4 punktui, 4.2.5 punktui; visiems 4.4.1 punktams (jei taip, prašome detalizuoti)?
_______________________________

7. Kiek konkrečiai lėšų buvo planuota ir kiek panaudota programoms įgyvendinti: a) TŪKSTANMEČIO programai 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 metais (prašome detalizuoti)? b) VEKS programai 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (prašome detalizuoti)?
_______________________________

8. LRV 2008 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 150 ir 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 971 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Lietuvos dailės muziejus, Vilniaus dailės akademija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus ir kitos įstaigos buvo įtrauktos į Tūkstantmečio ir į VEKS programas. Be to minėtos įstaigos beveik kiekvienais metai yra įtraukiamos į Valstybės investicinę programą (VIP) ir gauna valstybės biudžeto dotacijas kaip tiesioginės asignavimų valdytojos: a) Dėl kokių priežasčių šios įstaigos yra įtrauktos į TŪKSTANTMEČIO ir VEKS programas, nors jokių papildomų lėšų per TŪKSTANTAMEČIO ir VEKS programas (išskyrus ir taip skiriamas VIP lėšas) neskiriama? b) Jeigu šios nacionalinės įstaigos įtrauktos į VEKS programą, tai reiškia, jog jos yra grynai Vilniaus prerogatyva ir turtina tik Vilniaus miesto kultūrinį gyvenimą (jei ne, tai prašom paaiškinti išsamiai, jei taip, aiškinti nebūtina)? c) Kaip ir kur sužinoti kiek konkrečiai lėšų bus panaudota 2009 metais kiekvienai vykdomai TŪKSTANTMEČIO ir VEKS programų priemonei? d) Dėl kokių priežasčių vienai priemonei reikalingi du ar daugiau vykdytojai?
_______________________________

9. Pasižiūrėjus į LR Vyriausybės nutarimo DĖL LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2003 m. liepos 18 d. Nr. 971, 3 priedo, 1 punktą (jį galima pamatyti čia) kuris skelbiamas pasauliniame internetiniame tinkle visiems piliečiams prieinamame variante patogioje elektroninėje formoje, nelabai aišku kas ten prie ko: a) Ar galite tiksliai atskirti ir išdėstyti LR Vyriausybės nutarimo DĖL LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS PATVIRTINIMO 2003 m. liepos 18 d. Nr. 971 trečio priedo pirmą punktą? b) Ar minėtame nutarime tiesiog bet kuris vykdytojas gali imtis bet kurios priemonės ir už bet kokią nurodytą pinigų sumą?
_______________________________

10. Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastatas Vilniuje 2003 m. liepos 18 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 971 įtrauktas į TŪKSTANTMEČIO programą, Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. Nr. 150 nutarimu įtrauktas į VEKS programą ir nuo 2003 metų įtrauktas į Valstybės investicijų programą: a) Dėl kokių priežasčių tie patys objektai (šiuo atveju Nacionalinės XX a. dailės gale rijos pastatas Vilniuje) yra įtraukiami į tris (ar daugiau) Vyriausybės patvirtintas programas? b) TŪKSTANTMEČIO programoje Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastato Vilniuje rekonstravimui ir išplėtimui iki 2006 metų buvo numatyti 17 mln. 710 tūkst. litų (2003 metais – 300 tūkst., 2004 metais – 5 mln. 803 tūkst., 2005 metais – 5 mln. 803 tūkst., 2006 metais – 5 mln. 804 tūkst. litų). TŪKSTANTMEČIO programoje nebuvo numatomos lėšos Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastato Vilniuje rekonstravimui ir išplėtimui po 2006 metų. Kitaip tariant užbaigti Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastato Vilniuje rekonstravimą ir išplėtimą buvo numatyta 2006 metais, o ne 2009 metais. Dėl kokių priežasčių Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastatas Vilniuje nebuvo baigtas rekonstruoti ir išplėsti 2006 metais, kaip tai buvo numatyta TŪKSTANTMEČIO programoje? c) Kokie konkretūs darbai turėjo būti atlikti iki 2006 metų imtinai pagal TŪKSTANTMEČIO programos 2 priedo 1 punktą (prašome detalizuoti)? d) Kokie motyvai lėmė, jog per TŪKSTANTMEČIO programą lėšos Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastatui Vilniuje rekonstravimui ir išplėtimui buvo numatytos tik iki 2006 metų (2007 metais 7 mln. litų buvo skirti tik per Valstybės investicinę programą (VIP), jei per VEKS programą šiam objektui prireikė ir papildomai 2008 ir 2009 metams buvo skirta dar 56 mln. 235 tūkst. litų. e) Ar galėtų šis objektas gauti pinigų rekonstrukcijai ir plėtimui iš valstybės biudžeto per VEKS ir TŪKSTANTMEČIO programas, jei nebūtu įtrauktas į Valstybės investicinę programą? _______________________________

11. TŪKSTANTMEČIO programoje (Vyriausybės nutarimo Nr. 971) yra keliami tikslai ir laukiami rezultatai. Ar TŪKSTANTMEČIO programos (Vyriausybės nutarimo Nr. 971) 2 priedo 1 punktas pasiekė numatytus tikslus pagal 2003 m. liepos 18 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 971 punktus 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. (jei pasiekė tikslus prašome išvardinti, jei tikslų nepasiekė - prašome įvardinti priežastys kodėl taip atsitiko)?
_______________________________

12. Infrastruktūriniai projektai buvo vykdomi dar iki patvirtinant VEKS programą ir dar bus vykdomi VEKS programai pasibaigus. a) Kaip ruošiamasi įvertinti VEKS - 2009 programą, jei jos infrastruktūriniai projektai buvo vykdomi dar iki patvirtinant VEKS programą ir dar bus vykdomi VEKS programai pasibaigus? b) Kokiu tikslu jie buvo įtraukti į VEKS programą, jei ir taip finansuojami per Valstybės investicinę programą ir buvo nepabaigti TŪKSTANTMEČIO programoje? c) Kodėl prie projektų vykdytojų, kurie vykdė projektus per VIP programą, VEKS programoje prie priemonės atsakingų vykdytojų prisidėjo dar ir Kultūros ministerija? d) Ar Kultūros ministerija yra įpareigota vykdyti investicinius, infrastruktūrinius projektus? Jeigu taip, tai koks teisės aktas tai reglamentuoja?
_______________________________

13. TŪKSTANTMEČIO programoje (2003 m. liepos 18 d. Vyriausybės nutarime Nr. 971) šis objektas (priemonė) vadinamas "Nacionalinės XX a. dailės galerijos pastato Vilniuje rekonstravimas ir išplėtimas", VEKS programoje (2008 m. vasario 6 d. Vyriausybės nutarime Nr.150): "Nacionalinės dailės gale rijos pastato Vilniuje, Konsti tucijos pr. 22, rekonstravimas ir priestato statyba". Tai labai painioja paprastus piliečius. a) Ar čia du skirtingi objektai? b) Jei ne, dėl kokių priežasčių TŪKSTANTMEČIO programoje nebuvo padaryti pakeitimai, kaip visada daroma?
_______________________________

14. 2009 m. kovo 23 d. nacionalinis transliuotojas (LRT) paskelbė apie tai, jog Tūkstantmečio renginiams nei viena vieša Vilniaus erdvė tikrai nebus sutvarkyta. LRT reportaže sakoma, nesutvarkyta liks ne tik Vingio parko estrada ir jos prieigos, bet ir kitos tradicinės Dainų šventės vietos: Sereikiškių ir Kalnų parkai. Norime, kad konkrečiai įvardintumėte visas pavardes tų asmenų, kurių dėka 2008 m. vasario 6 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 150 buvo visiškai neįgyvendintas.
_______________________________

15. Valdovų rūmų statybos yra finansuojamos per valstybės investicinę programą (VIP). a) Dėl kokių priežasčių Valdovų rūmus reikėjo įtraukti dar ir į TŪKSTANTMEČIO programą? b) Kieno konkrečiai siūlymu Valdovų rūmai buvo įtraukti į TŪKSTANTMEČIO programą? c) Kodėl Valdovų rūmų statybos neįtrauktos į VEKS programą, kaip pavyzdžiui LNOBT?  

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras