2023 m. gruodžio 2 d.

 

Valdžios vertybių degradacija

52
Paskelbta: 2016-10-31 08:16 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]

Apie vertybes, jų hierarchiją (gradaciją) yra pasakyta ir prirašyta daug. Degradacija tai kai svarbiausioji ar aukštesnioji vertybė yra nuvertinama, nepastebima, nukišama pabaigai ar visai ignoruojama. Ko gero trumpiausiai apie vertybes galima išsireikšti taip: žodis yra vertybė, o pasakytas žodis apibūdina patį sakytoją ir tai, apie ką tas žodis yra pasakytas. Čia nekalbame apie tai ar tai teisinga ar ne, nes tai jau yra kitas vertinimas.

Rinkimai yra lyg tarpinė stotelė, kurioje galime ryškiau pamatyti, kas yra kas, nes žymiai daugiau girdime įvairaus kalbėjimo.

Nepaminėti JE LR Prezidentės vertybinių nuostatų būtų nekorektiška. Taigi cituoju: „Paklausta, kokios tikisi būsimos valdžios, D.Grybauskaitė sakė: Pirmiausia, kad galvotų apie Lietuvą ir jos žmones, o ne savo kišenę. Ir vogtų mažiau. Reiktų konkretumo, vogtų mažiau, kiek gi galima vogti? Tačiau kartu verta pažymėti, kad JE LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė nepadarė nieko, nors ne kartą apie tai buvo informuota, kad tik ką įvykę Seimo rinkimai būtų įvykdyti LR Konstitucijoje nustatytu būdu pagal lygią rinkimų teisę.

LR Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė 2016-08-05 „Vakarų eksprese“ irgi yra pasisakiusi Valstybės vertybių atžvilgiu: „Blogiausia, kas gali įvykti valstybėje, – tai žmonių neapykanta savo valstybei. Tai turime suprasti kiekvienas – tiek politikas, tiek valstybės tarnautojas, tiek pareigūnas. Kiekvienas mes einame tam tikras pareigas ir turime plačiau vertinti išorinius ir vidinius reiškinius ir įvykius. Kad ir kaip būtų gaila, aplinka darosi labai nesaugi. Ir nebūtinai dėl karinių veiksmų, ginkluotų konfliktų grėsmės, nes, kartoju, pats baisiausias ginklas – žmonių priešprieša ir neapykanta valstybei.“ Tačiau kartu verta pažymėti, kad ponia Loreta Graužinienė, kaip Seimo pirmininkė, nepadarė nieko, kad tik ką įvykę Seimo rinkimai, kuriuos ji pralaimėjo, būtų įvykdyti LR Konstitucijoje nustatytu būdu pagal lygią rinkimų teisę.

Štai visai neseniai europarlamentaras Vytenis Andriukaitis būdamas LSDP garbės pirmininku, apie savo partijos pirmininko ir Vyriausybės ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus vertybes pagal savo supratimą išsakė taip: „Deja, įvyko kaip visada. Ir tai buvo paskutinis kartas iš daugelio atvejų per šiuos ketverius metus, kai dažna Algirdo Butkevičiaus pozicija - viena sakyti, kita galvoti, o trečia daryti - liko nepakitusi“, - teigia V.P.Andriukaitis.

Tokio įvertinimo triada aplamai yra senai žinoma ir gali būti suprantama taip, kad žmogus turintis tokias savybes kai kalba, tai negalvoja ir nedaro, kai galvoja, tai nekalba ir nedaro, o kai daro, nei nekalba ir negalvoja. Tačiau kartu verta pažymėti, kad ponas ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius nepadarė nieko, kad tik ką įvykę Seimo rinkimai, kuriuos jis vienmandatėje apygardoje pralaimėjo, tačiau vis tiek Seime sėdės, būtų įvykdyti LR Konstitucijoje nustatytu būdu pagal lygią rinkimų teisę.

Įdomus yra ilgametės Seimo narės Rasos Juknevičienės Seimo narių, o kartu gal ir jos pačios savęs įsivertinimas: Ne jums, padugnės, tai spręsti, - rėžė bendradarbiams ponia Juknevičienė”, rašo 2016 m. liepos 1d. „Respublika“. Taip kaip čia taip atsitiko, kad iki tokio įvertinimo, ponios Seimo narės supratimu, Seimas nusirito? Bet kai gerai pagalvoji ir išanalizuoji, tai supranti, kad LR Seimo sudėtis visus 24 metus yra neteisėta ir net 11 kartų primygtinai priminus apie tai, kad reikia laikytis LR Konstitucijos, kuriai jie prisiekia pradėdami eiti pareigas, jos nesilaiko, tai ir atsiranda tokie ir dar kitokie Seimo narių įvertinimai. Čia nelabai ką galima pakeisti, nes vertintojas taip mato, supranta, įvertina. Mano vertinimu, kad Seimo sudėtis, kuri yra išrenkama LR Konstitucijai prieštaraujančiu būdu, o taip ir yra, yra antikonstitucinė, neteisėta ir nelegitimi. Tokios valdžios visi priimti sprendimai, išskyrus privalomą paklusimą Konstitucijai, yra neteisėti, nes iš neteisės teisė neatsiranda. Tačiau kartu verta pažymėti, kad ilgametė Seimo narė Rasa Juknevičienė nepadarė nieko, kad tik ką įvykę Seimo rinkimai, kuriuos ji pralaimėjo vienmandatėje apygardoje, tačiau vis tiek bus Seime, būtų įvykdyti LR Konstitucijoje nustatytu būdu pagal lygią rinkimų teisę.

Dabar po rinkimų derinamos įvairios pozicijos taip pat vertybiškai ir tas pozicijas labai aiškiai išdėstė Seimo narys Povilas Urbšys Lietuvos ryto tv: „Buvo išsakytos tam tikros sąlygos konservatorių. Pirma, jie nesutinka vis dėl to įeiti į nacionalinės vienybės vyriausybę, jie nemato savęs su socialdemokratais. Antra, buvo sąlyga tai, kad privalomas partneris yra liberalai. Ir trečia sąlyga, kad tie kurie dės parašus po koalicijos sutartim prieš tai turi gauti būtent saugumo ar STT pažymas apie tai, kad jų reputacija yra švari, jie nekelia grėsmės, aš taip suprantu, valstybei.“

Taigi tai yra vertybinis požiūris į derybas. Kiekvienas mato savaip. Toliau Povilas Urbšys apie klausimą dėl priešlaikinių rinkimų taip atsakė: „Taip, nes esmė yra tokia, kad jeigu po dviejų mėnesių nėra suformuojama vyriausybė, tai tikrai pagal įstatymą turi būti priešlaikiniai rinkimai. … Tas variantas yra realus, jeigu Prezidentė įsitrauks į tą politinį žaidimą. …“.

Pagal LR Konstitucijos 58 str. pirmalaikiai Seimo rinkimai gali būti šiais atvejais:

„58 straipsnis. Pirmalaikiai Seimo rinkimai gali būti rengiami Seimo nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma.

Pirmalaikius Seimo rinkimus gali paskelbti ir Respublikos Prezidentas:

1) jeigu Seimas per 30 dienų nuo pateikimo nepriėmė sprendimo dėl naujos Vyriausybės programos arba nuo Vyriausybės programos pirmojo pateikimo per 60 dienų du kartus iš eilės nepritarė Vyriausybės programai;

2) Vyriausybės siūlymu, jeigu Seimas pareiškia tiesioginį nepasitikėjimą Vyriausybe.

Respublikos Prezidentas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, jeigu iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos liko mažiau kaip 6 mėnesiai, taip pat jeigu po pirmalaikių Seimo rinkimų nepraėjo 6 mėnesiai.

Seimo nutarime ar Respublikos Prezidento akte dėl pirmalaikių Seimo rinkimų nurodoma naujo Seimo rinkimų diena. Naujo Seimo rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl pirmalaikių rinkimų priėmimo.“

Apie pirmalaikius Seimo rinkimus jau laikas pradėti kalbėti iš karto po rinkimų todėl, kad 2012-2016 metų Seimas piktybiškai, būdamas gerai ir daugybę kartų informuotas (žiūr. straipsnį „Dėl neteisėtų, antikonstitucinių Seimo rinkimų“) apie Seimo rinkimų įstatymo antikonstituciškumą, sąmoningai ir nusikalstamai prieš Valstybę, nepakeitė Seimo rinkimų įstatymo taip, kad neprieštarautų LR Konstitucijai. Seimas jau gerokai iš anksto iki rinkimų turėjo labai aiškų, nepaprastai aiškų LR Konstitucinio Teismo išaiškinimą apie tai, koks yra LR Konstitucijoje privalomos lygios rinkimų teisės turinys, tačiau piktybiškai nepakluso teisės esmei ir įvykdė istorinį nusikaltimą prieš Lietuvos valstybę.

Konkrečiai, lygios rinkimų teisės turinys išaiškintas LR Konstitucinio Teismo 2015 m. spalio 20 d. Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMO 2.3 punkte: „2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Apatinė šios lygios rinkimų teisės turinio išaiškinamojo sakinio dalis apie lygias rinkimų apygardas Seimo rinkimų įstatyme buvo realizuota per mėnesį, o virštinė sakinio dalis, apibrėžianti tai, kad vienas rinkėjas – vienas balsas, NIEKADA. Tai nuo kurios vietos Seimas pradeda skaityti LR KT išaiškinamuosius sakinius? Toksai yra absurdas ir nusikaltimas prieš Valstybę kartu.

Visus iki šiol buvusius antikonstitucinius Seimus, išrinktus pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, sąlyginai galima pavadinti Vytauto Landsbergio Seimais, Vytauto Landsbergio antikonstitucine epocha, nes po antikonstituciniu Seimo rinkimų įstatymu puikuojasi Vytauto Landsbergio parašas. Niekaip šito fakto neįmanoma pakeisti. Tos nuostatos, kurios pažeidžia LR Konstituciją per visą šio įstatymo galiojimo laiką nepakito.

Dabar aiškiai pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą išrinkus Seimą pergalę jame švenčia Ramūnas Karbauskis su LVŽS. Ir jeigu jisai suras jėgų, turės ambiciją ir galimybių mobilizuoti Seimą pirmalaikiams rinkimams taip, kad pakreipti Valstybės vairą teisinės valstybės link, kur galioja LR Konstitucija ir Seimas yra išrenkamas pagal LR Konstitucijos nuostatas, tai tada visus kitus Seimus būtų galima vadinti jau Ramūno Karbauskio Seimais, tai yra pakeisti Lietuvos valstybės kryptį iš neteisinės valstybės į teisinę valstybę. Tik pagal LR Konstituciją išrinktas Seimas gali pradėti kūrti teisinę valstybę. Ar Ramūno Karbauskio ambicija tam bus pakankama? Ar ambicija yra ar jos nėra, vis tiek tai reikia atlikti ir kuo greičiau tuo geriau ir Lietuvos valstybės vardan. Ramūnas Karbauskis turi šansą tapti istorine asmenybe.

Iš visų tokių ir dar daugybės kitokių galimų pavyzdžių matome, kad vertybių reikšmė politiniuose procesuose yra labai svarbi. Ir čia vertėtų pradėti galvoti apie tai, kad ne visos vertybės, vertybinės nuostatos yra vienodos vertės, reikšmės. Nuo vienų vertybių derybų eigoje galima atsisakyti, kitos vertybės gali įgauti didesnę vertę na ir galų gale, susiformuoja vertybių visuma, kai yra surandamas tam tikras sprendimas.

Valstybės vertybių hierachija. Tai ir pradėkime nuo valstybės? Ne, tai ne pradžia. Pradėkime nuo Tautos. Tauta yra tokia bendrija, kuri pagal tarptautinę teisę, o ir šiaip pagal savo prigimtinę teisę, jeigu pajėgia, tai susikuria sau Valstybę išgyventi. Pastarieji Lietuvos istorijos įvykiai tokie, kad vadavomės iš 50-metės okupacijos ir kartu aplinkybėms susiklosčius kaip Tauta 1990-03-11 paskelbėme savo Nepriklausomybę ir įkūrėme Valstybę – Lietuvos Respubliką. Po to ilgai nedelsę sukūrėme sau Konstituciją ir ją visuotinių balsavimu priėmėme 1992 m. spalio 25 d. Pagal Konstituciją, tai teisinis padrindas, toje Lietuvos valstybėje įkurdinome piliečius. Tai apie visą tai, kas elementaru rašau tam, kad parodyti akivaizdžią vertybių hierarchiją. Pirmiausia Tauta, po to Nepriklausomybė, taip atkuriama Valstybė, po to priimama Konstitucija ir tada Valstybėje vadovaujantis aukščiausiuoju įstatymu, Konstitucija, teisėtai ir teisiškai atsiranda jos piliečiai, kurie toliau ir vairuoja tos valstybės, šiuo atveju Lietuvos, gyvenimą. Priimdami Konstituciją, piliečiai savaime įsipareigoja jos laikytis ir tame tarpe turi teisę ir privalo suformuoti savo valdžia demokratiškai tik taip ir tik taip ir ne kitaip, kaip toje LR Konstitucijoje parašyta, nes taip sutarta visuotinu sutarimu. Nes jeigu valdžia renkama nors truputį kitaip kaip Konstitucijoje, tai tada valdžia formuojama visiškai ne pagal Konstituciją, o pagal kažkieno sugalvotą kitokį būdą, dėl kurio Tautoje visiškai nebuvo sutarta ir todėl tokiu atveju valdžia darosi neteisėta, nelegitimi. Apgailėtina tokia situacija, kurią būtent ir turime Lietuvoje jau 24 metus.

Taigi aiškiausiai matome ir suprantame Valstybės vertybių sistemą ir jų hierarchiją. Atrodo, kad atkūrdami Valstybę beveik viską padarėme gerai. Tauta susiprato, kad reikia savo Valstybės, susiorganizavo, net okupacinei kariuomenei esant, laisvus rinkimus, išsirinko savo atstovus tokius, kurie pasižadėjo skelbti Nepriklausomybę ir iš esmės nebuvo apvilti, 1990-03-11 Nepriklausomybė buvo paskelbta, buvo sukurta ir 1992-10-25 priimta LR Konstitucija. Belieka atrodo padaryti sekantį fundamentalų žingsnį, išsirinkti savo valdžią taip kaip privalomai nurodo LR Konstitucija. Va čia ir buvo duotas pilnas stabdis Valstybės vystymuisi demokratiniu teisiniu keliu. Iš karto ir neatidėliotinai buvo imtasi priemonių, kad Lietuva niekada neturėtų teisėtos valdžios. Jau 1992-07-09 priimamas toks Seimo rinkimų įstatymas, kuris iš karto ir iš anksto prieštarauja Laikinajam Pagrindiniam įstatymui, o paskiau ir LR Konstitucijai. Tuo būdu Seimo rinkimų įstatymas padaromas nepavaldus LR Konstitucijai visiems 24 metams ir dar toliau į ateitį. Jei kas nori tuo dalykiškai įsitikinti, tai privalo pastudijuoti dokumentą „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“, kurio neišdrįso užregistruoti sutartinai nė viena valdžios šaka, lyg tai būtų dokumentas su raupsais ar maru ir emailu jiems nusiųstas.

Kam čia apie tai rašau? Ogi rašau todėl apie vertybių hierarchiją, kad diskutuojant, planuojant, darant tai padeda atskirti „pelus nuo grūdų“, tai kas svarbu nuo blūdų. Beje apie „konstitucinius“ blūdus yra straipsnis „Politikos liūto blūdai“ su komentarais, arba kitas straipsnis „Profesoriaus išminties perlai“. Kiek jau kartų girdžiu, kad pralaimėję konservatoriai nori valdžioje turėti „stiprią dešinę“. Atrodo paprasta, laimėk rinkimus ir turėk, o čia jie bando apgauti, mat tokios jų vertybės. Kiekvienam aiškiai matosi, kad jie tarnauja ne Lietuvai, o koncernui, tam pačiam koncernui kaip ir liberalai, todėl ir vydo užduoti „stipri dešinė“. O ką ji reiškia? Kad jie atstovaus koncerno interesus, tikrai ne Lietuvos. Neparsidavęs žmogus taip kvailai paprasčiausiai nekalba ir tas akivaizdžiausiai matosi. Visuomet, kai girdžiu, kai protingas politikas pradeda kalbėti kvailai, tai tik tokia išvada peršasi – jau parsidavė?

Vieni politikai kalba už krepšelius (viena vertybė?), kiti prieš krepšelius (kita vertybė?), o gal bendras planas Tautą palikti su tarbelėmis (trečia vertybė?). O visi kartu niekaip nemato, kad patys yra NETEISĖTI, nes išrinkti pagal LR Konstitucijai prieštaraujantį Seimo rinkimų įstatymą. Tai parodo, kad laimėjusieji ir pralaimėjusieji yra grynai vieno plauko antikonstitucininkai, antivalstybininkai, nelojalūs atsikuriančiai Lietuvai, prisieks ir sulažys savo priesaikas iš karto. Galvoje Valstybės vertybių degradacija.

LR Konstitucijos kai kurių nuostatų ignoravimas yra visų buvusių ir būsimos valdžios vertybė, kuri užtikrina valdžios neteisėtumą. Tai valdžios valstybinių vertybių degradavimas, kuris veda prie valstybės degradavimo, išsigimimo. Piliečiai evakuojasi, žemė išpardavinėjama, savų pinigų jau nėra ir valdymas iš išorės. Štai kodėl yra ypatingai svarbu turėti teisėtą valdžią besivadovaujančią LR Konstitucija, kuriai jie prisiekia pradėdami eiti pareigas. Deja to visiškai nematome visus 24 metus ir dar ilgesniam laikui tai užprogramavo Lietuvos valdžia ignoruodama konstitucines vertybes ir išrinkdama neteisėtą Seimo sudėtį.

Išvados: Išrinkti pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą partijos ir pavieniai Seimo nariai koalicijų formavimo derybose deklaruoja vertybines nuostatas, tačiau visiškai pamiršta pačia pagrindinę vertybinę Valstybės nuostatą, kad valdžia valstybėje turi būti teisėta, t.y. išrinkta ne kaip nors kitaip, o tik tiksliai taip, kaip yra suformuluota LR Konstitucijoje. Toks konstitucinių vertybių tyčinis, sąmoningas ir piktavalis ignoravimas yra pavojingas reiškinys ir todėl reikia siekti, kad Seimo rinkimų įstatymas būtų pakeistas taip, kad griežtai atitiktų LR Konstituciją ir pagal tokį naują Seimo rinkimų įstatymą privalo būti pravesti pirmalaikiai Seimo rinkimai. Atkurkime LR Konstitucijos galiojimą Lietuvoje nedelsiant. Visokių įstatymų, kodeksų, nutarimų kūrimas, kai valdžia pati yra neteisėta, visas tas pastangas padaro neteisėtomis. Iš neteisės teisė neatsiranda. Jei nesilaikoma Konstitucijos, tai kam laikytis visų kitų įstatymų? Gal todėl JR Prezidentė taip ir transformavo vertybę „nevok“ į „vok mažiau“. Pagal prezidentę ir vertybės. Ne be reikalo toleruoja antikonstitucinį Seimą, o tai reiškia iš esmės antivalstybinę veiklą.

Valstybės vertybių hierarchija (gradacija) prieštarauja degraduotoms valdžios vertybėms. Degradacijos pasekoje tarnai tapo tranais.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
52. senis
(2018-02-02 17:39:15)
(84.15.179.5) Parašė:

Loretos posakis, zmoniu neapykanta valstybei, idomus. Jeigu zmones turetu valstybe, jie butu pilieciai. Kadangi, pagal Loreta, jie yra tik zmones, reiskia turi tik administracija. Islindo yla is maiselio. Durniu Laivo administracija, neturi jokiu isipareigojimu savo zmonems. Patys priimineja sau tinkamus istatymus, patys sau kelia algas, patys sau dovanoja medalius, patys ima vokelius.51. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2018-02-02 16:30:58)
(98.193.120.238) Parašė:

Apie vertybių hierarchiją tik ką 2018 m. vasario 2 d. teko perskaityti signataro Romualdo Ozolo 2008 metų straipsnį "Romualdas Ozolas. Tauta, valstybė, pilietis" (ht*tp:/*/ww*w.tiesos.*lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/romualdas-ozolas.-tauta-valstybe-pilietis), po kuriuo palikau tokį komentarą:"Neteko man šito straipsnio skaityti anksčiau. Šiame straipsnyje yra tokia vertybių hierarchija: “Taigi, pirmiausia yra tauta, ji kuria valstybę, o ši kuria savo Konstituciją, kuri nustato atskiro žmogaus teises ir pareigas.” Apie vertybių hiierarchiją esu parašęs 2016-10-31 straipsnelį “Valdžios vertybių degradacija” (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/valdzios-vertybiu-degradacija/), kuriame taip išaiškinau vertybių hierarchiją: Tauta, Nepriklausomybė, Valstybė, Konstitucija, Piliečiai, Valdžia. Tai gal ir kitiems bus įdomu pasiskaityti? Vertinu tokią R.Ozolo mintį: “Lietuvoje šiandien dažnai nesilaikoma įstatymų ir net Konstitucijos, dėl ko žmonės iš nevilties bėga į užsienius, nors pagal savo pareigas valstybei turėtų reikalauti ir kovoti, kad jiems atstovaujanti valdžia vykdytų, kas susitarta Konstitucijoje.”. Viskas šioje mintyje būtų teisinga, jei Lietuva dabar nebūtų OKUPUOTA, todėl valdžia net ir daugybę kartų paraginta NEVYKDO, kas sutarta Konstitucijoje. Net ir ponas R.Ozolas, būdamas signataru, prisidėjo prie to, kad turime ANTIKONSTITICINĮ Seimo rinkimų įstatymą. Apie tai galima detaliau pasiskaityti 2016-9-11 straipnsyje “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/50. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-11-08 16:25:20)
(98.212.66.159) Parašė:

to "49. senis 48 (2016-11-08 12:04:08) (84.15.178.9)", Jūs pats turite susigaudyti, niekas jau Jums nepadės. Pasikartosiu, chaosas Jūsų samprotavimuose. Tai ką tamsta teigi, kad aš teigiu, yra tik tamstos fantazijos vaisius. Pradėk nuo čia, pasitikrink tisliai, ar kur nors kada nors teigiau: "parduotuvės kasininkė nurodinėja savininkei". Nereikia prekybinių santykių perkelti į Valstybės vertybių gradaciją. Čia tamtos problema, padaryti jovalą. Pateik savo gradaciją, parašyk straipsnį ir įrodyk. O kol kas tik plepi.49. senis 48
(2016-11-08 12:04:08)
(84.15.178.9) Parašė:

jeigu Valstybe vertybiu gradacijoje yra auksciau uz Konstitucija, tai valdzia Lietuvoje teiseta. Kodel auktesne rangu institucija turetu vadovautis zemesnes rangu institucijos reikalavimu? Pagal Jusu gradacija, mokinys moko mokytoja, serzantas nurodineja leitenantui, parduotuves kasininke nurodineja savininkei.48. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-11-07 14:20:56)
(98.212.66.159) Parašė:

to "45. senis 44am (2016-11-07 10:50:36) (84.15.178.93)". Taigi tamstai paaiškinau, kodėl tamstos samprotavimuose chaosas, todėl, kad lygini skiritngose gradacijose esančius skirtingus dalykus. Nžinau, gal nori sau sirodyti, kad esi "sam durak" ? Pagalvok apie šių vertybių prigimtį: Tauta, Nepriklausomybė, Valstybė, Konstitucija, Piliečiai, Valdžia. Tos prigimtys yra skirtingos, nelygintinos ir kiekviena yra savo vietoje, vieningoje sistemoje. Lietuva (valstybė) šioje sistemoje neturi teisėtos valdžios, nes tik pagal Konstituciją piliečių išrinkta valdžia yra teisėta. Vienas dalykas seka po kito. Fundamentalaus dalyko lietuvių tauta neturi, nors ir paskelbė nepriklausomybę, neturi teisėtos valdžios. Štai, kas čia yra fundamentalu. Be teisėtos valdžios nėra teisinės valstybės, nėra ir demokratijos.47. StasysG---->p. seniui 46
(2016-11-07 12:25:19)
(82.140.168.97) Parašė:

"Osramsia - nepodamsia", kažkur skaičiau... 1)"Islamo valstybės pvz irgi negerai. Tai imkime savo. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė, kaip valstybė kada susikūrė? 1253 07 06 Lietuva buvo paskelbta karalyste. Švenčiame kasmet. O kada pirmoji konstitucija priimta? Kartu su Lenkija tik 1791 05 03. 2) Tvirtinama, kad Islamo valstybėje Konstitucija yra šariatas (dieviškasis apreiškimas). Didelis klaustukas... Tai gal pradžioje reikėtų, kaip sakoma "dlia osobo tupych", susipažinti, kokia yra konstitucijos sąvokos raida ir jos įsitvirtinimo istorija civilizuotame pasaulyje? Iš šaltinio (1): -----"... terminas "konstitucija" į Renesanso ir Apšvietos laikotarpio teisinę vartoseną (pirmiausia per kanonų teisę) atėjo iš romėnų teisės tradicijos, kur terminu constitutiones buvo įvardijami tam tikri svarbūs imperatoriaus ediktai. Vis dėlto svarbiausia ne tiek terminas, kiek tam tikros moderniosios konstitucijos savybės, leidžiančios konkretų dokumentą priskirti modernių konstitucijų kategorijai. Nesigilinant į konstitucionalizmo teoriją, galima išskirti tris svarbiausias konstitucijos savybes (principus): a) pirmiausia konstitucija, kaip steigiamasis aktas ir iš to kylanti jos viršenybė prieš kitus teisės aktus, bei sudėtingesnė jos priėmimo ir keitimo tvarka, b) joje numatyta (dažniausiai nauja) valstybės valdžios sandara ir užfiksuotas valdžių padalijo principas bei c) (tam tikros) žmogaus teisių garantijos. Šie trys principai daugiau ar mažiau atsispindi tiek 1787 m. JAV Konstitucijoje, tiek ir 1789 m. Prancūzijos Žmogaus ir piliečio teisių deklaracijoje, kurios XVI straipsnyje gana kategoriškai teigiama: „ V i s u o m e n ė, kurioje (žmogaus) teisių garantijos nėra užtikrintos ir valdžių padalijimas nėra įtvirtintas, n e t u r i Konstitucijos“. Tačiau teisybės dėlei reikia pasakyti, kad XVIII a. pab. konstitucijose (t. y. pirmosiose konstitucijose) verta labiau ieškoti šių principų užuomazgų, o ne galutinio išplėtojimo, nes priešingu atveju konstitucijos titulo negalėtume suteikti net, pavyzdžiui, 1814 m. Norvegijos Konstitucijai (visuotinai laikomai vienai iš pirmųjų pasaulio konstitucijų), kurioje užfiksuotos tik kuklios kai kurių minėtų principų užuomazgos....". (1) V.Vaičaitis "1791 M. GEGUŽĖS 3-IOSIOS KONSTITUCIJA IR LIETUVOS KONSTITUCINGUMO TRADICIJA"46. senis 44am
(2016-11-07 10:59:13)
(84.15.178.93) Parašė:

praeitas komentaras buvo 43. Neliudek, sitas tau. Islamo Valstybiu Konstitucija yra Sariatas. Lendi nesuprasdamas apie ka eina kalba.45. senis 44am
(2016-11-07 10:50:36)
(84.15.178.93) Parašė:

Sveikinu! Kai issenka argumentai geriausia naudotis principu, sam durak...Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi
Firmų Pfizer ir Moderna vaistas nuo COVID-19 turi reikšmės žmogaus genetiniam kodui
23 Šį video YOUTUBE užblokavo. Ekspertai.eu atsiprašo žiūrovų. PAPILDYTA 2023 12 01 – ATBLOKAVO