2024 m. birželio 14 d.

 

VEKS programoje turi būti svarbus kiekvienas medelis

Paskelbta: 2009-10-03 05:50 Autorius: ekspertai.eu

2008 balandžio 25 d. laiškas su klausimais Juozui Imbrasui ir 2008 gegužės 16 dienos atsakymas, bei 2008 gegužės 19 d. pakartotinis laiškas Vilniaus merui.

VEKS programoje turi būti svarbus kiekvienas medelis Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos pirmininko pavaduotojui, Vilniaus miesto savivaldybės merui Juozui Imbrasui. Vilnius 2009 m. rengiasi įgyvendinti kultūros renginių programą, kuri skatintų Europos bei kitų pasaulio dalių kultūrų dialogą ir toleranciją, iškeltų kultūrą kaip šiuolaikinės visuomenės vertybę ir miesto varomąją jėgą, išryškintų Vilnių kaip vieną moderniausių, dinamiškiausių miestų Vidurio ir Rytų Europoje, kaip pasaulyje žinomą šiuolaikinės kultūros traukos centrą, turintį unikalią ir atpažįstamą tapatybę, atvirą naujoms idėjoms bei investicijoms. Darant didelius darbus visada iškyla problemų. Tačiau, valdžiai ir visuomenei susitelkus, jos visada sprendžiamos greitai, kokybiškai ir kūrybingai. Kaip žinome, 2006 metais VEKS programa buvo finansuojama ne iš Kultūros ministerijos biudžeto ir ne iš "Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo" programos lėšų, o iš Vilniaus miesto savivaldybės. Todėl norime užduoti Jums keletą (iš daugelio) klausimų, į kuriuos atsakius, programa "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" bus įgyvendinama su dar didesniu pagreičiu ir atsidavimu. 2007 m. Vilniaus savivaldybės remiamų projektų: 1.Kultūros ir švietimo centrui Vilniaus mokytojų namams literatūrinei šventei „Knygų pavasaris“, 2.Vilniaus dailės akademijai simpoziumui „Molis–ugnis–vanduo šimtmečių tėkmėje“, 3.Literatūriniam A. Puškino muziejui projektui „Mano A. Puškinas“, 4.Ansambliui „Igraj, Bajan“ projektui „Su daina per gyvenimą“, 5.Vilniaus memorialinių muziejų direkcijai projektui „Man didelė garbė būti auka už tautą“ bendras biudžetas buvo mažesnis už vieno pirmųjų 2006 m. VEKS projektų "A. Mickevičiaus guobos atsodinimas", kai buvo pasodintas vienas jaunas medelis (foto pridedame). KLAUSIMAS: Kaip atsitiko, kad projektas "A. Mickevičiaus guobos atsodinimas", kurio metu buvo pasodintas vienas medelis, savo biudžetu viršijo net penkių aukščiau minėtų projektų bendrą sąmatą? Vilniaus savivaldybės Kultūros renginių rėmimo 2007 m. programai vykdyti viso net 53 (penkiasdešimt trims) projektams buvo skirta 179 tūkst. 500 litų. Palyginimui: VŠĮ VEKS išlaidos biurui su keliais darbuotojais per tris 2006 metų mėnesius siekė 257 tūkst. litų. KLAUSIMAS: Kaip jūs manote, kuriuo atveju labiau skatinamas kultūrinis gyvenimas Vilniuje: ar nors ir simbolinėmis sumomis remiant šiuos aukščiau minėtus 53 projektus, ar dosniai finansuojant vienos kontoros administracinę veiklą ? Ar Jūs kaip žmogus pateisinate tokias VŠĮ VEKS išlaidas? Vilniaus savivaldybės Kultūros rėmimo 2007 m. programoms vykdyti viso net 174 (šimtas septyniasdešimt keturiems) projektams buvo skirta 488 tūkst. litų. Palyginimui: VEKS 2006 m. projekto "Vilnius sveikina Dubliną" (kai Dublino miestui buvo padovanota kalėdinė eglutė (dokumentą pridedame) sąmata siekė 574 tūkst. litų. KLAUSIMAS: Žinant kad Lietuva 2006 metais dar nebuvo pasiekusi Airijos ekonomikos lygio, ar šis vienas, nors ir gražus bei draugiškas gestas prilygsta savo svarba ir nauda visų metų savivaldybės remiamiems kultūriniams projektams Vilniuje? Yra žinoma, kad 2009 m. eglutė stovės Lince. Kur eglutė stovėjo 2007 m.? Kur eglutę planuojama pastatyti 2008 m.? Koks projekto "Vilnius sveikina Dubliną" (kaip ir visų VEKS projektų) tęstinumas, kai Vilnius jau nebebus Europos kultūros sostine? Ar tie du plakatai, kartu su eglute nuvežti į Dubliną, su užrašais "Vilnius Europos kultūros sostinė 2009" ir "Vilnius sveikina Dubliną" tebekaba iki šiol? Ar projekto sąmata visiems miestams lieka ta pati? Ar minusuojama unikalios, pusiau dirbtinės eglutės dirbtinių dalių kaina (nes jas galima vėl panaudoti kiekvieną kartą statant eglutę kitoje vietoje) ir į sąmatą įtraukiami tik eglutės puošybos darbai; Vilniaus miesto savivaldybės delegacijos kartu su atsakingų kompanijų vadovais susitikimų su kitų miestų, kur stovės eglutė, valdžios atstovais, tarybos nariais, Lietuvos ambasados darbuotojais, lietuvių bendruomenės aktyvistais išlaidos; techninės eglės atvežimo, surinkimo, stabilumo, atsparumo vėjui, papuošimų įžiebimo išlaidos; pervežimo iš miesto į miestą išlaidos? Ar nebuvo jokių galimybių išreikšti savo draugiškumo Dublinui daug mažesnėmis sąnaudomis? EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO 1419/1999/EB, priimto 1999 m. gegužės 25 d. ir nustatančio Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 2005-2019 m. penktame straipsnyje teigiama: "Iš esmės, ši programa turėtų tęstis vienerius metus, tačiau išimtiniais atvejais nominuoti miestai gali pasirinkti trumpesnį laiką." Kitaip tariant, trumpesnė projekto vykdymo trukmė yra galima toms šalims, kurių pragyvenimo lygis nėra aukštas. KLAUSIMAS: Kaip žinome, Lietuva dar šiek tiek atsilieka nuo vakarų Europos šalių savo ekonominiu išsivystymu. Jūsų kaip piliečio nuomone, dėl kokių priežasčių mūsų šalis, visiškai neatsižvelgdama į ES rekomendacijas, projektą "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009" vykdys net ketverius metus? Atsakius į šiuos klausimus, bus žymiai lengviau paaiškinti skeptikams apie programos VEKS naudą ir svarbą Vilniui ir visai šaliai. Taip pat tikimės, kad nedelsiant, su Jūsų pagalba bus visuomenei paviešinti VŠĮ VEKS atlyginimai ir ataskaita kultūros ministerijai už 2006 metus, o taip pat VEKS ataskaita Kultūros ministerijai už 2007 metus būtent tokia, kokia buvo pateikta Kultūros ministerijai kovo mėnesį. Taip pat norėtume paprašyti, kad paskatintumėte VŠĮ VEKS vadovybę atsakyti į klausimus užduotus viešame "ekspertai.eu" kreipimesi vasario 28 dieną. Tikėdami Jumis, pagarbiai, "ekspertai.eu" 2008 m. gegužės 16 dienos ATSAKYMAS: Susipažinome su Jūsų nuomone ir pareikštomis pastabomis dėl VEKS projektų 2007 m. Kadangi Jūsų minėtiems renginiams biudžetas 2007 m. pagal strateginį planą 09 programai buvo skirtas asignavimų valdytojui - tuometiniam Kultūros, švietimo ir sporto departamentui, lėšos atskiriems renginiams nebuvo aptariamos pas merą, departamentas veikė pagal kompetenciją. Nebuvau atsakinga už Jūsų rašte minimus renginius, bet esu įpareigota Jus informuoti. Pagarbiai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Kultūros ir meno skyriaus Projektų vadybos poskyrio vedėja Renė Jakubėnaitė PAKARTOTINIS LAIŠKAS MERUI 2008 m. gegužės 19 d. Dėl laiške "VEKS programoje turi būti svarbus kiekvienas medelis" pateiktų, bet negautų atsakymų Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos pirmininko pavaduotojui, Vilniaus miesto savivaldybės merui Juozui Imbrasui 2008 m. balandžio 25 d. laišku su klausimais apie "VEKS programoje turi būti svarbus kiekvienas medelis" kreipėmės į Jūs ne tik kaip į Vilniaus savivaldybės merą, bet pirmiausia kaip į Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ ir Lietuvos tūkstantmečio programos stebėsenos komisijos pirmininko pavaduotoją. Buvome uždavę keturis klausimus susijusius su Nacionaline programa "Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009": 1. Apie 2006 metų VEKS projektą "A. Mickevičiaus guobos atsodinimas". 2. Apie 2006 m. trijų mėnesių VEKS biuro išlaidas. 3. Apie 2006 metų VEKS projektą "Vilnius sveikina Dubliną". 4. Apie ES rekomendacijas į kurias visiškai neatsižvelgiama. (Visą laišką su 2008 m. balandžio 25 d. klausimais pridedame) Kaip supratome iš elektroninio laiško gauto iš Vilniaus savivaldybės 2008 m. gegužės 16 d., į konkrečius klausimus Jūsų pavedimu turėjo atsakyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Kultūros ir meno skyriaus Projektų vadybos poskyrio vedėja p. Renė Jakubėnaitė (jos laišką pridedame). Tačiau ji parašė jog už nieką nebuvo atsakinga, todėl ir negalėjo atsakyti į piliečių klausimus. Kreipiamės į Jus dar kartą su tais pačiais 2008 m. balandžio 25 d. klausimais. Taip pat užduodame du papildomus klausimus, kurie iškilo perskaičius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Kultūros ir meno skyriaus Projektų vadybos poskyrio vedėjos Renės Jakubėnaitės laišką: a. Kas tai yra "strateginis planas 09", kur su juo būtų galima susipažinti? Vilniaus savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt dokumentų paieškoje šio strateginio plano aptikti nepavyko. Nurodykite prašau konkrečią nuorodą. Ir ką tuo buvo norima pasakyti? Mes juk 2008 m. balandžio 25 d. laiške merui klausėme apie: 2006 m. (o ne 2007 m.) VEKS projektus, 2006 m. didžiules VEKS biuro išlaidas ir EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMO 1419/1999/EB, priimto 1999 m. gegužės 25 d. rekomendaciją. b. Kas buvo atsakingas už 2006 m. VEKS renginius? Prašome nurodyti pavardes, kad būtų aišku į ką konkrečiai kreiptis. Atsakymų tikimės greitų, nes su kiekviena diena vis labiau įtariame, kad prisidengiant žodžiu kultūra, po VEKS projekto vėliava vyksta neteisėtas valstybinių lėšų įsisavinimas. Neabejodami Jumis, "ekspertai.eu"

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras