2024 m. birželio 24 d.

 

Vienintelis interneto portalas Lietuvoje (papildyta spalio 28)

Paskelbta: 2011-10-26 09:34 Autorius: ekspertai.eu

www.lietuva.404.com

Po EKSPERTAI.EU papildomų paaiškinimų ir patikslinimų (su jais galima susipažinti ČIA) į piliečius dar kartą kreipėsi Prokurorų etikos komisijos narys, Kauno miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras Dariui Valkavičius, kuriam pavesta aiškintis galimai neetišką Generalinės prokuratūros prokuroro Gintaro Plioplio elgesį:

"Dėkoju Jums už pateiktą paaiškinimą ir papildymus. Noriu pranešti Jums, kad Prokurorų etikos komisijos tikslas – užtikrinti, jog prokurorai laikytųsi Etikos kodekso normų ir principų. Komisija nustačiusi etikos normų ar principų pažeidimą taiko poveikio priemones, numatytas Etikos kodekse.

Paaiškinime nurodėte, kad garso įrašus pokalbiuose su valstybės pareigūnais visada darote tik savo žodžiams įrašyti. Garso įrašai saugomi Jūsų duomenų bazėse internete.

Siekdamas nešališkai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų pateiktą informaciją bei nustatyti  ar prokuroras Gintaras Plioplys atstovaudamas prokuratūrą laikėsi Lietuvos prokurorų etikos kodekse nustatytų normų ir profesinės etikos principų, prašyčiau Jus pateikti prokuroro Gintaro Plioplio ir Jūsų pokalbio garso įrašo kopiją."

Publikuojame EKSPERTAI.EU atsakymą į šį prašymą:

2011 10 26
Vilnius

Prokurorų etikos komisijos nariui, Kauno miesto apylinkės vyriausiajam prokurorui Dariui Valkavičiui

Atsakymas į 2011 10 25 dienos elektroninį laišką

Atsakydami į jūsų paklausimą pažymime, kad VšĮ EKSPERTAI.EU (toliau EKSPERTAI.EU) netiria ir nesidomi  Prokurorų etikos kodekso normų ir principų užtikrinimo klausimais. EKSPERTAI.EU svarbiausia, kad bylos dėl stambių valstybinių aferų ir mokesčių mokėtojų pinigų iššvaistymo (pavogimo) būtu nevilkinamos, negesinamos, o tiriamos profesionaliai, skaidriai ir greitai, ko taip norėtų ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Taip pat cituojame, ką jau pabrėžėme savo 2011 m. spalio 24 dienos rašte (reg. Nr. BD-P-672011-10-24-adv-00x-71-02s): “Ar prokuroro G. Plioplio elgesyje bus rasta etikos pažeidimų ar nebus rasta, nėra taip svarbu. Tegu šiai bylai tirti būna paskirtas pats neetiškiausias, nors ir kazachiškai besikeikiantis prokuroras.

Svarbiausia, kad toks prokuroras tirtų bylas, o ne vilkintų, kaip kad jau beveik metus laiko daro G. Plioplys, prieš tai dvejus metus darė Generalinės prokuratūros prokurorė Sigutė Malinauskienė, o dar prieš tai pusę metų Vilniaus apygardos prokurorė Vilma Gužaitė.

Dėl garso įrašų saugomų mūsų duomenų bazėse paviešinimo.

Kaip jau minėjome spalio 24 d. rašte (reg. Nr. BD-P-672011-10-24-adv-00x-71-02s) EKSPERTAI.EU garso įrašai, specialios programinės įrangos pagalba, iš karto tiesiogiai keliauja į mūsų duomenų bazes internete. Šiomis duomenų bazėmis gali naudotis tik koduotą prieigą turintys, EKSPERTAI.EU grupei priklausantys nariai, ar EKSPERTAI.EU partneriai, turintys specialius leidimus.

Nei jūs, nei likę Prokurorų etikos komisijos nariui nesate EKSPERTAI.EU grupės nariai ar partneriai, todėl galimybės perduoti viso pokalbio audio įrašo neturime, nebent to pareikalautų Teismas.

Norint jums perduoti pokalbio audio įrašą yra reikalingas EKSPERTAI.EU steigėjų susirinkimo pritarimas. Artimiausias EKSPERTAI.EU steigėjų susirinkimas numatytas 2011 m. lapkričio 30 d. Šio klausimo svarstymas, atsižvelgiant į Jūsų prašymą, jau yra įtrauktas į būsimo posėdžio darbotvarkę.

Tačiau tikime, kad ir be šio pokalbio audio įrašo, kuris buvo pacituotas internete, Prokurorų etikos komisijos nariai gali būti ir bus veiklūs, konstruktyvūs ir išsivers su turima pakankamai išsamia ir patikslinta informacija.

Tuo pačiu norime paklausti, per kiek laiko Prokurorų etikos komisija privalo atlikti tyrimą? Būtų visoms pusėms nemalonu, kad kol vyks susirašinėjimas tarp piliečių ir prokurorų, bus praleistas nustatytas terminas ir komisija nebegalės priimti jokio sprendimo.

Turime ir dar vieną klausimą: ar vykdomas Prokurorų etikos komisijos nagrinėjimas, dėl prokuroro G. Plioplio atstovavimo prokuratūrai ir laikymosi Lietuvos prokurorų etikos kodekse nustatytų normų ir profesinės etikos principų, nestabdo tyrimų ir taip užsitęsusių (vilkinamų, marinamų) prokuroro Gintaro Plioplio kuruojamų bylų?

Klausiame Jūsų, kaip Prokurorų etikos komisijos nario: ar prokuroras G. Plioplys, kol vyksta Prokurorų etikos komisijos nagrinėjimas, nušalintas nuo jo kuruojamų stambių finansinių aferų bylų tyrimų, kurie jam patikėti?

Jei nušalintas, tai kuriam prokurorui perduoti šie tyrimai?

Jei prokuroras G. Plioplys nenušalintas ir toliau vykdo tyrimus, ar jam netrukdo kokybiškai ir ramiai dirbti vykdomas Prokurorų etikos komisijos nagrinėjimas?

Suprantame kilusio nemalonaus incidento pasekmes ir suvokiame galimą trikdymą ir taip užsitęsusių (vilkinamų - marinamų) rezonansinių bylų tyrimą, kas tolina stambių finansinių aferų bylų patekimus į teismus.

Todėl mėginsime ieškoti galimybių EKSPERTAI.EU steigėjų susirinkimą, jei pavyks, paankstinti viena savaite ir perkelti į lapkričio 23 d. Jei tokia galimybė atsirastų, apie tai Jūs informuosime atskiru raštu.

Taip pat norime paklausti, ar prokuroras G. Plioplys jau parašė savo pasiaiškinimą ir ar su tuo pasiaiškinimu bus galima susipažinti? Ir ar nebūtų tikslingiau ir objektyviau, jei pirmiausia komisija išnagrinėtų G. Plioplio pasiaiškinimą, o tik tada įsigilintų į audio įrašo medžiagą?

Nežinome, gal tai ir ne Prokurorų etikos  komisijos reikalas, tačiau ar nevertėtų šiai komisijai pasvarstyti, kodėl tiek laiko prokuroras G. Plioplys vilkina tyrimus ir nerodo jokios iniciatyvos? Nes žiūrint paprastų piliečių akimis, tai labai, labai neetiška.

Bet kokiu atveju, EKSPERTAI.EU steigėjų susitikime svarstysime ar nepažeidžiant galiojančių įstatymų būtų galimybė visą šį įrašą paskelbti viešojoje erdvėje. Tokiu būdu su prokuroro G. Plioplio nuomone apie viešąjį interesą, visuomenė turėtų progą susipažinti ir audio formate.

P.S. Papildomai dar kartą pridedame informacija apie jau metus laiko nebeveikiantį VEKS portalą www.lietuva.gyvai.eu, kurį tyrė visas pluoštas prokurorų, tame tarpe ir prokuroras G. Plioplys. Mūsų giliu įsitikinimų, ši informacija susijusi ne tik su prokurorų etika, bet ir su Baudžiamuoju kodeksu.

Kultūros ministerijos ir Vilniaus savivaldybės internetiniame portale culturelive.vilnius.lt patalpintame dokumente skelbiama:
"Laisvalaikio ir turizmo portalas portalas www.lietuva.gyvai.eu - laisvalaikio ir turizmo planavimo Lietuvoje įrankis - vienintelis interneto portalas, teikiantis integruotą informaciją apie atvykimą ir keliavimą Lietuvoje: informacija apie renginius, nakvynę, maitinimą, pramogas, keliavimo galimybes, lokalizaciją žemėlapyje, rezervavimo sistemos ir t.t. Šį portalą sukūrusi bendrovė prisiėmė įsipareigojimus jį administruoti (nuolat atnaujinti informaciją 7 kalbomis, vykdyti portalo techninę priežiūrą ir kt.) 2008-2009 m. ir 10 metų po 2010 m. (be papildomo mokesčio). Projektas įgyvendinamas vadovaujantis 2008 m. vasario 6 d. LR Vyriausybės sprendimu Nr. 150 patvirtintu koncentruotu Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ rinkodaros planu (Interneto vartų turizmo ir laisvalaikio planavimui įdiegimas ir palaikymas)". Daugiau apie tai ČIA.

EKSPERTAI.EU

-----------------------------------------------

2011 10 28
Prokurorų etikos komisijos nario, Kauno miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro Dariaus Valkavičiaus atsakymas

"Artimiausias Prokurorų etikos komisijos  posėdis numatytas 2011-11-04.  Jūsų pateikta informacija bus perduota komisijos nariams, t.y. bus sprendžiamas klausimas dėl galimybės priimti sprendimą be Jūsų nepateiktų garso įrašų.

Dėl Jūsų pateiktų klausimų

Prokurorų etikos komisijos (toliau - komisija) paskirtis - tirti ir vertinti Etikos kodekso normų ir privalomų principų pažeidimus.

Komisijos tikslas - užtikrinti, kad prokurorai laikytųsi Etikos kodekso normų ir principų reikalavimų.

Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Prokuratūros įstatymu, Etikos kodeksu, Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos, Tarnybinio patikrinimo atlikimo ir tarnybinės nuobaudos taikymo nuostatais, kitais teisės aktais ir Prokurorų etikos komisijos veiklos nuostatais.

Etikos pažeidimas netiriamas, o pradėtas tyrimas nutraukiamas, jeigu nuo Etikos kodekso normų pažeidimo padarymo praėjo šeši mėnesiai.

Komisijos sprendimai, komisijos sutikimu išsiunčiami suinteresuotiems asmenims, skelbiami Lietuvos prokurorams arba tik Generalinės prokuratūros ar teritorinės prokuratūros prokurorams, prireikus sprendimai arba informacija skelbiami visuomenei.

Komisijos tyrimas nestabdo prokuroro Gintaro Plioplio procesinės veiklos ir organizuojamų tyrimų, jis nenušalintas nuo vadovavimo tyrimams.

Jūsų pateikta informacija dėl galimo tyrimo vilkinimo, bus perduota Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiajam prokurorui (aukštesniajam prokurorui)."

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras