2023 m. kovo 24 d.
 

 

Vienykime jėgas ir tikėkime tuo, ką darome bendram labui

16
Paskelbta: 2013-11-07 14:02 Autorius: Zigmas Vaišvila
D. Grybauskaitė. Nuotr. prezidentas.lt
D. Grybauskaitė. Nuotr. prezidentas.lt

Lapkričio 7 d. įvykusiai Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijai „Tiesos ieškojimas teismuose. Pramuškime abejingumo ir melo sieną!“ parengtas tekstas.

Tiesos klausimas mūsų visuomenei tapo vienu svarbiausių, o Konstitucija nustato, kad valstybės valdžią Lietuvoje vykdo ne tik Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, bet ir Teismas (5 straipsnis). Konstitucijos 109 straipsnis nustato, kad Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo.Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. Žodis „Teisingumas“ Konstitucijoje įrašytas didžiąja raide.

Taip turi būti, to nori ir Lietuvos Respublikos piliečiai. Ir tie, kurie balsavo už šią Konstituciją, ir tie, kurie ne. To nori ir seni, ir jauni. Matant neslepiamą neteisingumą ir „išrinktųjų“ išskirtinumą prieš įstatymą, daug kam svyra rankos. Tačiau jų nuleisti nevalia. Neviltis ir netikėjimas, visų pirma, savimi – tai kelias į niekur. Tai parama tiems, kurie uzurpavo valstybę. Supraskime, kad tie, kurie uzurpavo valdžią, to ir siekia – skaldyti mus ir supriešinti vienus su kitais. Vienus – už Garliavą, kitus – prieš. Vienus – už E. Kusaitę, kitus – prieš. Siekiama supriešinti ir visuomenę tarpusavyje, ir visuomenę su teismais, prokurorais. Tačiau, manau, nebėra tikinčių, kad Snoro banką jo bankroto administratorius ne parceliuoja, o administruoja. Nebent priešingai teigiantis asmuo priklauso siauram ratui, kurio nariams „nubyra“ trupiniai nuo pagrindinio pyrago ar tenka politiškai taip apsispręsti. Jei nenori būti išmestas iš šio rato. Nes ramiai pamąsčius, negali žmogus nesuprasti, kad taip vykti valstybėje gali tik pačiu aukščiausiu palaiminimu.

Visa tai varo į neviltį. Tačiau kaip trokštame tos Tiesos! Todėl turime tikėti savimi ir tuo, ką sąžiningai darome. Tik mūsų orumas ir tikrumas padės įveikti šią valstybės krizę. Ryžtas ir kantrybė, susitelkimas ginant tai, kas vienija mus visus ir kiekvieną atskirai, padės apsispręsti ir teisėjams. Jie taip pat žmonės ir mūsų piliečiai. Tačiau būtent jų valstybės vardu priimami sprendimai daro ženklų poveikį ne tik pavienių asmenų, bet ir pačios mūsų valstybės likimui.

Nuo ko pradėti? Pavyzdžių jau turime. Pagarba buvusiems FNTT vadovams Vitalijui Gailiui ir Vytautui Giržadui, tačiau jų pergalė teisme yra ir visų tų, kurie juos gynė, nuo jų nenusisuko, nuopelnas. Taip pat ir teisėjų nuopelnas. Mes gyvenome šios tiesos viltimi, mes visi (ne tik buvę FNTT vadovai) pasiekėme šį be galo visiems svarbų rezultatą. Svarbų ne tik jiems, bet ir visiems mums, patiems teisėjams, valstybei ir Tautai. Svarbų ir pralaimėjusiai mūšį, bet ne karą sistemai. Esmė ta, kad sistema jau mūsų bijo. Ne vieno kurio nors mūsų, o mūsų visų drauge. Bijo viešumo, bijo tiesos. Tai jau gerai.

Š. m. lapkričio 6 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi buvo panaikintas Vilniaus apygardos teismo sprendimas dėl tariamos 6,9 mln. Lt skolos priteisimo Finansų ministerijai iš mano vadovaujamos UAB „FF Lizingas”. Šiuo argumentu buvo spekuliuojama po kiekvieno mano pasisakymo viešojoje politinėje erdvėje. Nesvarbu, kokiu klausimu pasisakydavau. Manau, visi, kurie ramiai ir be emocijų susipažindavo su mano pateikiama informacija, atkreipė dėmesį, kad dalykinių argumentų nei viešai, nei komentaruose neišgirdome. Jų nėra. Belieka sukurti, surasti bent ką nors prieš tiesą sakantį asmenį. Ne tik prieš Zigmą. Prieš visus kovojama tuo pačiu purvinimo ir visuomenės supriešinimo ginklu, viešosios erdvės uzurpavimu.

Apeliacinės instancijos teismas grąžino bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, atkreipęs dėmesį į tai, kad nebuvo tikrinta, ar toks reikalavimas egzistuoja, netirta, ar tikrai Finansų ministerija turi teisę į šį reikalavimą, jei toks egzistuotų. Apeliacinis teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad tokiu atveju ši ministerija, būdama AB „Oruva“ trečios eilės kreditoriumi, neturėtų teisės būti pirmesne už pirmos, antros eilės bei kitus trečios eilės kreditorius. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas nenustatinėjo, ar UAB „FF Lizingas“ pirko iš AB „Oruva“ ministerijai įkeistą turtą. Tai patikrinti labai nesunku – byloje UAB „FF Lizingas“, o ne ministerija pateikė mūsų pirkto turto sąrašą ir ministerijai AB „Oruva“ įkeisto turto sąrašus. Juose nebus nė vieno turtinio vieneto, kurie sutaptų. Todėl finansų ministerija šį melą teismui ir bandė pridengti savo „autoritetu“, o ne įrodymais – šių įrodymų ministerija teismui net neteikė. Tiesa, liko nevertintas klausimas dėl pranešimo prokuratūrai dėl žinomai melagingų paaiškinimų pateikimo teismui.

Tai yra bylos medžiaga. Tačiau tuo noriu ne pasakoti, kiek metų buvo skirta šiai temai, kiek nervų ir įtampos tai kainavo mūsų kolektyvui, šeimų nariams. Tuo noriu pasakyti, kad kantrybė ir vilties nepraradimas, sveikas užsispyrimas, pavyzdys padeda. Padeda ne tik mums, bet ir visiems. Taip pat ir teisėjams eiti apsisprendimo keliu. Jie taip pat žmonės, turi šeimas. Todėl ne vien tik kaltinkime juos, bet ir supraskime. Ieškokime kelio ir bręskime visi drauge.

Viešai apie tai gal ir nebūčiau kalbėjęs, jei sistema nebūtų persistengusi dėl mano viešų, kiek jiems pavyksta būti viešais, pasisakymų. Nes tik tiek bebuvo likę argumentų prieš mane. Visus tuos, kurie nori su manimi padiskutuoti, pvz., ir KGB tema, kviečiu į viešą diskusiją tiesioginiame eteryje. Visų pirma, mūsų Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką Vytautą Landsbergį, š. m. spalio 31 d. viešai apie tai pradėjusį samprotauti. Dar liko viešai diskusijai ir Gazpromo, ir a. a. G. Konopliovo ginklų sandoris, ir referendumų klausimai. Tačiau nesislapstykime už LRT neprieinamumo sienos „eiliniams”, turintiems kitokią nuomonę. Gerb. Pirmininkui priminsiu, kad net vienpartinė Tarybų Lietuvos valdžia leisdavo retsykiais žmonėms pamatyti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio „Atgimimo bangą“ LTV ekrane. LKP nomenklatūra Atgimimo laikotarpiu buvo tolerantiškesnė kitai nuomonei. Dabartinė nomenklatūra, atsiprašau, elitas – labiau kompleksuotas.

Juokai juokais, tačiau pakalbėkime ir rimtai apie tai. Š. m. rugpjūčio 22 d. spaudos konferencijoje „Melas buvo, yra ir bus melas“ atkreipiau Jūsų visų dėmesį į šią didoką kainą už tiesos apie būsimą Respublikos Prezidentę sakymą 2009 m. Į tai dar Lietuvos Prezidento rinkimų išvakarėse 2009 m. gegužės 11 d. dėmesį atkreipė ir Kremliaus svetainė www.regnum.ru, paskelbusi, kad eurokomisarės Dalios Grybauskaitės kompromitacijos kampanija užsiima profesionalūs polittechnologai, paminėjo Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos interviu „Balsas.lt”. Matyt, nepatiko ne tik interviu pavadinimas „Dalia Grybauskaitė begėdiškai meluoja”, bet ir jo turinys. Netekęs vilties, kad konservatoriai, nuolankiai pritarę savo Garbės Pirmininko idėjai, sugebės atsakyti patys sau į šį klausimą, kreipiausi į juos viešai. Šį kreipimąsi rinkimų išvakarėse išdrįso atspausdinti tik „Laisvas laikraštis”.

Rinkimų išvakarėse alfa.lt ir delfi.lt išpylė visą kibirą purvo ant mano ir UAB „FF Lizingas” galvos, ir nepaneigė mūsų pareikalautų paneigti melagingų teiginių būtent šia AB „Oruva” bankroto bylos tema. Tikslas buvo pasiektas – sistemos parinktoji tapo mūsų Prezidente. Beje, „Karšto komentaro” tiek aš, tiek UAB „FF Lizingas” esame paprašę paneigti jų šiųmetinius tikrovės neatitinkančius faktus, taip pat ir apie 6,9 mln. Lt tariamą skolą. Redaktorė G. Gorienė, su kuria draugiškai jų redakcijoje išgėrėme kavos, pažadėjo artimiausiame laikraščio numeryje ir svetainėje tai paneigti. Praėjo jau 8 mėnesiai. Matyt, užmiršo. Ir apie vakarykštį teismo sprendimą nepaskelbė. Beje, p. G. Gorienei dar pranešiu, kad UAB „FF Lizingas“ nėra Juozo Matonio vadovaujamos UAB „Skomė“ skolininkas, o yra priešingai. Pvz., š. m. lapkričio 4 d. Vilniaus apygardos teismas UAB „FF Lizingas” naudai priteisė iš UAB „Skomė“ 160 000 Lt. Po šios spaudos konferencijos yra gera proga „Karštam komentarui“ prisiminti savo pažadus. Toks rimtas leidinys, net Prezidentės kanceliarija juo pasitiki!

Beje, 2009 m. „Karštas komentaras“ prieš Prezidento rinkimus nuo mano „antpuolių“ gynė ir kitą kandidatę, kurios galimą bendradarbiavimą su užsienio spec. tarnybomis paprašiau ištirti VRK ir Liustracijos komisijos. Net dviejuose šio laikraščio numeriuose prieš Prezidento rinkimus buvo spausdinamas labai ilgas interviu su buvusiu KGB darbuotuoju Sigitu Bliūdžiumi. Pagrindinė interviu mintis buvo ta, kad aš kaip VSD vadovas su mūsų saugumiečiais išsivežiau vargšą S. Bliūdžių į mišką, pririšau prie medžio ir tokiu necivilizuotu būdu „išmušiau“ jo prisipažinimą dėl darbo su mūsų Ministre Pirmininke K. Prunskiene. Linksma istorija, jei nebūtų liūdna dėl besiblaškančio „Karštojo komentaro“ ir jį skaitančių žmonių.

Šį „linksmumą“ dėl būsimos Prezidentės D. Grybauskaitės pajutau iškart po jos inauguracijos 2009 m. liepą, kai buvo mobilizuota prokurorų grupė ir surašytas nutarimas dėl įtarimų man pareiškimo dėl AB „Oruva“ turto iššvaistymo. Turto, kurio valdyti man niekas niekada net nebuvo patikėjęs. Vis tik drąsūs žygiai. Nesitikėjau, kad ši tema, labai pavojinga buvusiai finansų ministrei ir Prezidentei Daliai Grybauskaitei, bus eskaluojama.

Priminsiu, kad šis ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas 2011-02-15 Šiaulių apygardos prokuratūros nutarimu po to, kai prokuratūrai pateikiau ne tik savo paaiškinimus, bet ir prašymą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl finansų ministerijos, kuriai tuo metu vadovavo ministrė D. Grybauskaitė, atstovų veiksmų iššvaistant BAB „Oruva“ turtą ir paslapčia nuo kreditorių komiteto į BAB „Oruva“ sąskaitą latviškame AS „Parekss banka“ sumokant beveik 25 mln. Lt, kurių ši ministerija neturėjo teisės mokėti, kol nepasibaigs ši bankroto byla. Be to, 2011-02-15 Šiaulių apygardos prokuratūros nutarime dėl šio ikiteisminio tyrimo nutraukimo konstatuota, kad BAB „Oruva“ bankroto administratoriaus ir Z. Vaišvilos veiksmais nepadaryta jokia veika, turinti nusikaltimo požymių, o BAB “Oruva” turtą nepagrįstais nukainavimais iššvaistė kreditorių komitetas, kuriame už tai balsavo daugumą turėję finansų ministerijos atstovai. Apie šios ministerijos mokėjimus į Latviją neužsiminta, nors lėšas iš minėtos BAB “Oruva” sąskaitos patyliukais nusirašė AS “Parex banka”. Procesinis nutarimas dėl mano prašymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl finansų ministerijos atstovų galimai nusikalstamų veikų iki šiol nepriimtas. Bent man, pareiškėjui, joks prokurorų dokumentas nepateiktas. Palauksime.

Tik noriu priminti, kad Prezidentės D. Grybauskaitės iniciatyva kovojant su korupcija ir kitomis negerovėmis, spartinant ikiteisminius tyrimus prokurorams labai sutrumpinti procesiniai terminai. Tad po mano paskutiniojo prašymo pateikimo, Gerb. prokurorai, praėjo jau dveji metai. Baudžiamojo proceso kodeksas įpareigoja operatyviau raguoti į prašymą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Jei taip ilgai mąstysite, ką daryti, ne tik 2014 m. Respublikos Prezidento rinkimai pasibaigs, bet ir bylinėjimasis dėl 6,9 mln. Lt priteisimo gali baigtis.

Tad vienykime jėgas ir tikėkime tuo, ką darome bendram labui.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

 
Komentarai

 
16. StasysG
(2013-11-09 07:06:17)
(82.140.168.97) Parašė:

man neblokuoja. Puikiai atsidaro. ----. Jau blokuoja Tiesos (2013-11-07 20:00:20) (81.7.96.104) Parašė: portalą.Meta lentelę,kad čia lankytis draudžiama.Tai Dalios kova?Na ir ciniška.15. dėkoju signatarui
(2013-11-08 22:42:42)
(78.60.171.176) Parašė:

Ačiū už gerus padrąsinančius ir tautą vienijančius žodžius. Jau 20 metų gyvename skaldyk ir valdyk principu, kurio šešėlyje toliau Tauta nebenori ir nebegali gyventi.14. Gintaras V.
(2013-11-08 19:20:52)
(84.15.182.139) Parašė:

ats A. Litvinenka visomis išgalėmis stengėsi gyventi moraliai, padoriai, sąžiningai. Jis buvo Rusijos specialiųjų tarnybų žmogus, nuoširdžiai ir ištikimai tarnavęs Rusijos interesams. A. Litvinenka manė, kad šitaip elgiasi ir visi kiti, sėdintys Kremliuje, FST būstinėje ar Rusijos Vyriausybėje. Tai buvo didžioji jo iliuzija. Sumanus, gabus, drąsus Rusijos žvalgybininkas akivaizdžius neatitikimus tarp to, kas viešai deklaruojama ir kas slapčia daroma, pradėjo įžvelgti tada, kai pasenęs Borisas Jelcinas savo įpėdiniu pasirinko buvusį KGB karininką V. Putiną. Pasiligojęs B. Jelcinas manė, kad jaunas, nekorumpuotas, su jokiais valdžios klanais nesusidėjęs V. Putinas taps derama atsvara į valdžią sugrįžti svajojančioms imperinėms jėgoms. Tuomet B. Jelcinas net neįtarė, jog V. Putinas tėra sumaniai užsimaskavęs imperinių jėgų statytinis. A. Litvinenka nujautė, jog kolega V. Putinas tėra ėriukas vilko kailyje, tačiau jo įtarimų mažai kas klausėsi. Galų gale ne su visais B. Jelcinui įtakos turėjusiais asmenimis A. Litvinenka galėjo atvirai pasidalinti savo nerimu. Sašos Litvinenkos įtarimai sustiprėjo, kai po galingų sprogimų Maskvoje ir Volgodonske sugriuvo keli gyvenamieji namai. Kaltę už šimtus taikių rusų gyvybių nusinešusius nusikaltimus tuometinis Kremliaus vadovas V. Putinas suvertė čečėnų separatistams ir nedelsdamas pradėjo plačią karinę kampaniją prieš maištingąją Čečėnijos respubliką. Su slaptųjų tarnybų veikimo metodais susipažinęs A. Litvinenka puikiai suprato, kad tokie teroro aktai čečėnų nepriklausomybininkams visiškai nereikalingi. Be to, jis suvokė, jog tokio masto operacijas surengti stambiuose Rusijos miestuose, kur knibždėte knibžda milicijos ir slaptųjų tarnybų atstovų, be valdžios žinios beveik neįmanoma. A. Litvinenka matė, jog kruvinos teroristinės akcijos nenaudingos nei santykius su Rusija sureguliuoti siekiantiems čečėnams, nei Rusijai, trokštančiai išsaugoti savo teritorinį vientisumą. Iš gyvenamųjų namų sprogdinimo naudos turėjo tik proimperines jėgas atstovaujantis Kremliaus vadovas V. Putinas, nes tąsyk nepaprastai išaugo jo populiarumas, leidęs jam lengvai iškovoti pergalę prezidento rinkimuose.13. Gintaras V.
(2013-11-08 19:19:24)
(84.15.182.139) Parašė:

Beje, Vakaruose politinį prieglobstį gavęs A. Litvinenka neidealizavo nei NATO, nei ES. „Privalote suprasti, kad Vakarų politikai – pragmatikai, ir aš garantuoju, kad dėl Lietuvos jie su atominį ir bakteriologinį ginklą turinčia Rusija nekariaus. Būtent todėl visų pirma reikia pasikliauti savo jėgomis ir neturėti iliuzijų – „mūsų tai nepalies“ arba „Vakarai mums padės“. Gerai pažįstu Rusiją ir tuos, kurie dabar yra Kremliuje, ir sakau: jus tai palies. Aš šiek tiek pagyvenau Vakaruose, ir man pakako, kad suprasčiau, jog Vakarai jums nepadės“. Taigi A. Litvinenkos prognozės nebuvo džiugios. Po šio interviu stengiausi nepraleisti pasirodančio jo naujo pasisakymo, netgi planavau vykti pas Didžiojoje Britanijoje gyvenantį A. Litvinenką. Neabejojau, kad tiesioginis interviu su besislapstančiu bėgliu iš Rusijos būtų žymiai įdomesnis ir išsamesnis. Deja, nespėjau... Domėjimasis A. Litvinenkos asmenybe neatslūgo ir po tragiškos mirties 2006-ųjų lapkritį, kai jis buvo nunuodytas radioaktyviu poloniu-210. Todėl rugsėjo mėnesį viename Vilniaus knygyne aptikęs Alekso Goldfarbo ir Marinos Litvinenko knygą „Disidento mirtis. Aleksandro Litvinenkos nunuodijimas ir KGB sugrįžimas“ nedelsdamas ją įsigijau. Beveik 500 puslapių storio veikalą perskaičiau vienu įkvėpimu (iš anglų kalbos vertė Rimvydas Kuzas, knygą išleido leidykla „OBUOLYS“).(XXI a)12. Gintaras V.
(2013-11-08 19:17:37)
(84.15.182.139) Parašė:

FST karininkas tvirtino, jog „šiuolaikinis pasaulis keičiasi labai dinamiškai ir niekas negali numatyti, kas atsitiks NATO ir ES, sakykim, po penkerių metų. Tad vienintelė šimtaprocentinė Lietuvos ir kitų buvusių socialistinio lagerio šalių saugumo garantija – tai laisva, stabili Rusija, valdoma civilizuotų, išsilavinusių, demokratiškų pažiūrų žmonių, o ne Piterio buvusių KGB padugnių („španos“)“. Pasak A. Litvinenkos, žodis „špana“ yra tiksliausias rusiškas žodis, charakterizuojantis V. Putiną ir jo aplinką. FST specialistas Lietuvai nežadėjo nieko gero: „Jums, lietuviams, žmonės iš Rusijos valstybės saugumo pasiūlys barterinius mainus: laisvę – į energetikos resursus. Jūs turėsite pasirinkimą: arba šilta kalėjimo kamera Sibire, arba šalti namai Vilniuje. Kitų pasiūlymų iš jų nesulauksite. Tai tikėtiniausia strateginė spaudimo Lietuvai kryptis iš Rusijos specialiųjų tarnybų, o formos gali būti įvairios. Jie gali imtis bet ko, pradedant šalies aukštųjų pareigūnų verbavimu, juos šantažuojant, paperkant, bauginant, ir baigiant provokacijomis pasienyje bei tiesiogine agresija. O tikslas tai tas pats – visiška Lietuvos valstybės kontrolė“. Taip 2003-aisiais rašė A. Litvinenka.11. Gintaras V.
(2013-11-08 19:16:27)
(84.15.182.139) Parašė:

Su Aleksandru Litvinenka nebuvau susitikęs. Tačiau jo, kaip į Vakarus pabėgusio Rusijos slaptųjų tarnybų darbuotojo, veikla domiuosi seniai – nuo tada, kai šis Rusijos federalinės saugumo tarnybos (FST) karininkas ėmė tvirtinti, jog gyvenamieji namai Maskvoje ir Volgodonske susprogdinti ne čečėnų, bet tuometinės Kremliaus vadovybės užsakymu. O kai viena čečėnų internetinė svetainė 2003 metais paskelbė, jog Londone nuo Rusijos prezidento Vladimiro Putino keršto besislapstantis perbėgėlis žvalgybininkas A. Litvinenka viešai atsakinėja į jam elektroniniu paštu atsiųstus klausimus, nedelsdamas nusiunčiau savuosius. Teiravausi, kiek dėl Lietuvos politinių ir ekonominių bėdų kaltos Kremliaus intrigos, kokiomis priemonėmis dabar Rusija spaudžia Lietuvą ir kokiomis priemonėmis stengsis mums daryti įtaką ateityje. Po kelerių valandų sulaukiau atsakymo, kuris paliko gilų įspūdį ir kuris, mano supratimu, aktualus ir šiandien. Mat kai kurias A. Litvinenkos įžvalgas nūnai patvirtina ne itin džiugi realybė – kad ir JAV prezidento Barako Obamos sprendimas Čekijoje ir Lenkijoje nebedislokuoti itin Rusiją erzinusių karinių radarų, skirtų fiksuoti Europos link paleistas tolimojo nuotolio raketas. Praha ir Varšuva susirūpinusios, nes neteko papildomų saugumo garantijų, o Maskva džiūgauja, privertusi tiek Vašingtoną, tiek kai kurias Europos valstybes atsižvelgti į jos egoistinius interesus. Tad ar nebuvo A. Litvinenka teisus, 2003-aisiais teigęs, jog Vakarai Lietuvai tik žodžiais padės?10. skaitytojas
(2013-11-08 19:14:59)
(84.15.182.139) Parašė:

portlas “ekspertai” aiškiai dirba Rusjai. Tai matosi ne tik iš straipsnių nukreiptų prieš Prezidentę, VSD, prokuratūrą, bet ir aiškai tendencingų prorusiškšų ir antiamerikietiškų, antieuropietiškų straipsnių. Va, vakar tik pasirodžius M.Peleckio straipsniui “Išsamiame tyrime pripažinta: J. Arafatas tikrai buvo nunuodytas”, vos tik įmečiau kelias citatas iš Gintaro Visocko susirašinėjimo su Litvinenka, straipsnis kaip mat buvo pašalintas. O citatos įdomios: FST karininkas tvirtino, jog „šiuolaikinis pasaulis keičiasi labai dinamiškai ir niekas negali numatyti, kas atsitiks NATO ir ES, sakykim, po penkerių metų. Tad vienintelė šimtaprocentinė Lietuvos ir kitų buvusių socialistinio lagerio šalių saugumo garantija – tai laisva, stabili Rusija, valdoma civilizuotų, išsilavinusių, demokratiškų pažiūrų žmonių, o ne Piterio buvusių KGB padugnių („španos“)“. Pasak A. Litvinenkos, žodis „špana“ yra tiksliausias rusiškas žodis, charakterizuojantis V. Putiną ir jo aplinką. FST specialistas Lietuvai nežadėjo nieko gero: „Jums, lietuviams, žmonės iš Rusijos valstybės saugumo pasiūlys barterinius mainus: laisvę – į energetikos resursus. Jūs turėsite pasirinkimą: arba šilta kalėjimo kamera Sibire, arba šalti namai Vilniuje. Kitų pasiūlymų iš jų nesulauksite. Tai tikėtiniausia strateginė spaudimo Lietuvai kryptis iš Rusijos specialiųjų tarnybų, o formos gali būti įvairios. Jie gali imtis bet ko, pradedant šalies aukštųjų pareigūnų verbavimu, juos šantažuojant, paperkant, bauginant, ir baigiant provokacijomis pasienyje bei tiesiogine agresija. O tikslas tai tas pats – visiška Lietuvos valstybės kontrolė“. Taip 2003-aisiais rašė A. Litvinenka.9. VEMSIU
(2013-11-07 21:18:29)
(86.134.195.74) Parašė:

aš nuo tos Grybauskaitės noriu vemti...rimtai/Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras