2024 m. birželio 19 d.

 

Viešas atsakymas LR Prezidento kanceliarijai dėl antikonstitucinių Seimo rinkimų

56
Paskelbta: 2016-08-10 06:35 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]

2016 m. birželio 22 d. parengiau LR Rinkimų įstatymo projektą realizuojantį vienmandačių rinkimų koncepciją ir tiksliai tenkinantį LR Konstitucijos 55 str. reikalavimus ir šitą įstatymą išsiuntinėjau visiems Seimo nariams ir plačiau. Jokių žinių apie tai negavau.

2016 metų liepos 16 d. parengiau dar vieną LR Rinkimų įstatymo projektą realizuojantį tikrą pusiau sąrašinių rinkimų sistemą ir tenkinančią tiksliai LR Konstitucijos 55 str. Šituos abu projektus 2016 metų liepos 16 d.  išsiunčiu visiems Seimo nariams, visoms partijoms, Vyriausybei, Prezidentūrai, VRK, KT. Taip darau todėl, kad manau, kad ateinantys rinkimai turi, privalo vykti griežtai prisilaikant LR Konstitucijos reikalavimų, nes kitaip yra suformuojama NELEGITYMI valdžią su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis, nes neteisė nesukuria teisės.

Tam, kad plačiau paaiškinti susidarusią situaciją, prie šių dviejų įstatymų projektų pdf formate, prijungiau savo straipsnį „Besiblaškančiam Seimui – teisėtą rinkimų sistemą“ atspausdinta ekspertai.eu. Kviečiu kiekvieną, kuris paskaitys šitą straipsnelį jį pakomentuoti  ir būtų labai gražu gauti motyvuotus komentarus. Iš anksto labai dėkoju.

Tikiuosi, kad Seimas įvykdys savo pareigą būti lojaliu Lietuvos valstybei ir padarys taip, kad ateinantys rinkimai į Seimą bus vykdomi LR Konstitucijai neprieštaraujančiu būdu. Kol kas Seimo kanceliariją tik užregistravo 2016-07-20 Nr. S-2016-5210 ir informavo apie tai: „Pranešame, kad Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijoje gautas Jūsų el. laiškas „Dėl LR rinkimų įstatymų projektų neprieštaraujančių LR Konstitucijos 55 str.“ perduotas susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui.“ Tai čia dar galima tikėtis, jeigu esi begaliniai naivus, gauti po mėnesio atsakymą apie atliekamus Seimo veiksmus pašalinant LR Konstitucijos grubius pažeidimus LR Rinkimų įstatyme. Laiko tai tikrai į valias, tuo labiau, kad paruošti ir nusiųsti du įstatymų projektai. Liaudiškai tariant, viskas padėta ant lėkštutės, belieka „sukramtyti“.

2016 metų rugpjūčio 5 d. LR Prezidento kanceliarijos atsakymas į 2016 m. liepos 16 d. emailą :

„Su Jūsų laišku „Dėl LR rinkimų įstatymų projektų neprieštaraujančių LR konstitucijos 55 str.“, gautu Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje, bei Jūsų kreipimusi į Seimą, yra susipažinta. Dėkojame už Jūsų pareikštą poziciją.”

Tai į tokį padėkavojimą būtina sureaguoti. Ačiū, labai malonu gauti nors tiek žinių iš LR Prezidento kanceliarijos. Tai įrodo, kad ten dar yra gyvų žmonių, nes, jeigu kaip pavyzdį paimti, tai NĖ VIENAS ABSOLIUČIAI Seimo narys NIEKAIP nesureagavo į tą patį emailą, kurį ir Jūs visi gavote. Taigi nustatyti, ar Seime yra nors vienas gyvas Seimo narys, įskaitant Seimo pirmininkę, NEPAVYKO. Taip, kad Jus užtikrinu, labai vertinu Jūsų žinią, kaip faktą. Tikrai LR Prezidentūroje yra vienas gyvas žmogus.

O koks LR Prezidentūros žinios turinys? Taip klausiu todėl, kad ne kiekvienas atsakymas gali būti laikomas atsakymu. Kaip pavyzdį pateiksiu tokį klausimą vieno Kauno Laisvės alėjos poilsiautojo kitam poilsiautojui: Ar negalėtumėte pasakyti kiek dabar valandų? Tai kitas poilsiautojas gali atsakyti: Man labai malonu poilsiauti, gerti kavą ir stebėti žmones, netrukdyk. Tai toks dialogas negali būti laikomas protingu, nes į klausimą tai nebuvo jokio atsakymo, jokio ryšio tarp to ko klausiama ir to, kas atsakoma. Tai čia tokia pati situacija ir su LR Prezidentūros „atsakymu“. LR Prezidentūra informuojama apie tai, kad Lietuvos Valstybėje yra NELEGITYMI valdžia ir net pateikiami du LR Rinkimų įstatymo projektai, kurie neprieštarauja LR Konstitucijos 55 str., kurie įgalina pataisyti labai greitai tą situaciją ir į ateinančius rinkimus eiti neprieštaraujančiu Konstitucijai būdu, tai tokiu būdu būtų suformuojama teisėta Seimo sudėtis. O Prezidentūra vis dar mano ir mano, kad tai viso labo „pozicija“. Čia jokia ne pozicija, čia aiškiai matyti, kad dar per 24 metus Lietuvos Valstybėje, nuo LR Konstitucijos priėmimo, vis dar neturime legitymios, teisėtos Seimo valdžios. Tai čia padėkojimas ir NIEKO NEDARYMAS reiškia, kad ta informacija, liaudiškai tariant, yra nuleidžiama į „auksinį“ Prezidentūros tualetą.

Kitu atveju, jei tai nebūtų nuleistą į „auksinį“ Prezidentūros tualetą, tai tada LR Prezidentas, vadovaudamasis LR Konstitucijos 105 straipsniu „Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai.“ ir LR Konstitucijos 106 straipsniu Prašyti Konstitucinio Teismo išvados gali Seimas, o dėl Seimo rinkimų ir tarptautinių sutarčių  ir Respublikos Prezidentas.“ paprašytų LR Konstitucinio Teismo išvados, ar LR Rinkimų įstatymas tiesioginės ir lygios teisės nuostatų ažvilgiu, įtvirtintų LR Konstitucijos 55 str., neprieštarauja LR Konstitucijai. Kaip matome klausimas dėl Seimo rinkimų yra tiesioginė KONSTITUCINĖ Respublikos Prezidento pareiga, kurios JE Prezidentė Dalia Grybauskaitė NEĮVYKDĖ, vadinasi sulaužė priesaiką ir apkaltos proceso tvarka pagal LR Konstitucijos 74 str. turi būti pašalinta iš pareigų. Antiek yra rimtas šitas klausimas. O JE Prezidentės prioritetas Rio de Žaneiras. Taigi aiškiai matome, dėkojimo iš Prezidento kanceliarijos nepakanka, reikia vykdyti Konstitucijos reikalavimą. Dėkojimas, tai kaip pasityčiojimas iš Konstitucijos.

Kadangi LR Prezidentas tokio dalyko nei pats sprendė, nei paprašė LR KT tokią išvadą padarytų, tai išvada tokia, kad LR Konstitucijos 55 str. grubius pažeidimus LR Rinkimų į Seimą įstatyme, negražu net taip ir pasakyti, Prezidentūra NULEIDO į „auksinį“ prezidentūros tualetą užsilikusį nuo prezidento Valdo Adamkaus laikų. Va tokia gautos iš Prezidentūros žinios esmė, turinys.

Na šiaip jau pasižiūrėjus į tą terminologiją, kurią čia naudoju apie „nuleidimą į „auksinį“ prezidentūros tualetą“, tai atrodo labai labai nekultūringai. Ar iš tikro? Kas čia toji kultūra yra? Piliečio kultūra vienokia. O va kokia valdžios kultūra? Valdžia į grubius LR Konstitucijos pažeidimus YPATINGU Valstybei klausimu, teisėtos, legitymios valdžios formavimo klausimu pirmą kartą per 24 metus, tik padėkoja ir jokio VEIKSMO. JOKIO VEIKSMO, kas reiškia niekšingą niekšų panieką LR Konstitucijai, kurie jai prisiekia ir SULAUŽO be ceremonijų. Čia tai bent kultūra? Kokia ponios JE Prezidentės Dalios Grybauskaitės kultūra, kai ji buvo iš anksto apie tai INFORMUOTA ir savo metiniame pranešime Seime NEPASAKĖ apie šią problemą nė žodžio ir padarė NUSIKALTIMĄ prieš Valstybe (skaitykit 2016-06-14 straipsnį „JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ“). Nepamirškite paskaitinėti ir komentarų po straipsniais, išgirsite tautos nuomonę. O kai pagalvoji apie tą šiandienos Prezidentūros kanceliarijos atsakymą „Dėkojame už Jūsų pareikštą poziciją.“, tai šitas atsakymas tik iš paviršaus mandagiai atrodo, o tokio atsakymo turinys yra gili panieka LR Konstitucijos grubiems pažeidimams, nes padėkavojimas JOKIOS PROBLEMOS NEIŠSPRENDŽIA, kaip buvo grubūs Konstitucijos pažeidimai, taip ir liko. Taigi neįsivaizduokite sau, kad esate MANDAGŪS. Ignoravimas yra didžiulė paniekia LR Konstitucijos pažeidimams ir žemiausias galimas kutūros pasireiškimas suniekinant pačią Valstybę. Taip, kad pasikavokite tokias savo galimas mintis, kad Jūsų veiksmai – neveikimas yra kažkaip taip kažkoks kultūringumas palyginus su išsireiškimu apie pateiktos svarbios informacijos nuleidimą į Prezidentūros „auksinį“ tualetą. Tai tik meninis Prezidentūros neveikimo atsakingu momentu įvertinimas. Nereikėtų suprasti tiesiogiai, tarkim, paima koks nors Prezidentūros klerkas LR Konstituciją, įmetą į „auksinį“ tualetą ir nuleidžia vandenį.

Negaliu pasakyti, kad sėdžiu sudėjęs rankas ir kažko laukiu, gal patys Seimo nariai prabus, o gal išsiblaivys bekoreguodami alkoholio įstatymą 130 kartų? Aktyviai kalbinu įvairius Seimo narius net tik emailais, bet ir komentarais po jų straipsniais, kviesdamas viešam pokalbiui. Kol kas nulinis rezultatas jau nuo 2016 metų balandžio 12 d. Kaip tas vienpusis pokalbis vyksta, galima pasidomėti komentaruose po Seimo nario Audriaus Nako straipsniu: „A. Nakas V. V. Landsbergiui: juk tai ne praeities, o naujausi topai, dominuojantys šiandien“. Bandžiau prakalbinti komentaruose net vieną iš Konstitucijos kūrėjų Liudviką Narcizą RASIMĄ. Tačiau signataras gal atostogose ir ne Valstybės pareigose, tai gali ir neatsakyti.

Taigi, kaip žinome, JE Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankosi Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse, parems Lietuvos olimpiečius ir tai svarbu. Todėl ko gero našlaitėlė LR Konstitucija, kurios garantu yra JE Prezidentė, taip ir liks sužeista, vieniša, kaip Klonio mergaitė be senelių, nes niekas iš Valdžios į ją nekreipia nė mažiausio dėmesio.

Na, o kaip Seimo pirmininkė? Štai skaitau 2016 metų rugpjūčio mėn. 5 d. „Vakaro žinių“ straipsnelį „Pats baisiausias ginklas – žmonių priešprieša ir neapykanta valstybei“, kuriame Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė išreiškė savo nuomonę, su kuria negalima nesutikti: „- Blogiausia, kas gali įvykti valstybėje, – tai žmonių neapykanta savo valstybei. Tai turime suprasti kiekvienas – tiek politikas, tiek valstybės tarnautojas, tiek pareigūnas. Kiekvienas mes einame tam tikras pareigas ir turime plačiau vertinti išorinius ir vidinius reiškinius ir įvykius.“ Nuomonė tai gerai turėti, o kaip su LR Konstitucijos pažeidimais? Jau ne kartą Seimas, VISI Seimo nariai, apie tai informuoti tiek emailais tik viešais straipsniais, net dokumentai užregistruoti, o jokių, net mažiausių judesių nesimato tai linkme, kad artėjantys rinkimai į Seimą vyktų neprieštaraujančiu Konstitucijai būdu. Primygtinai esu prašęs, kad kanceliarija asmeniškai informuotų Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę apie tai, tiesiog nueitų į kabinetą ir asmeniškai informuotų. Atliko tai ar ne, nėra informacijos. Tai reiškia, kad kalbėjimas lieka kalbėjimu, o valdžios veiksmai neveikimu reiškia gilią neapykantą Lietuvos Valstybei ir jos Konstitucijai. Tai ar šito laukia Tauta iš Seimo pirmininkės? Tai ar ponia Seimo pirmininkė, kartu su JE Prezidente neskatina „žmonių neapykantos savo valstybei“? Šiuo atveju visiškai aišku, šių abiejų institucijų Seimo ir Prezidentūros vadovai asmeniškai atsakingi už tai pačiu didžiausiu laipsniu. Tai jeigu tokiu svarbiu Valstybei klausimu pagrindiniai Valstybės vadovai piktybiškai numoja į tai kas jiems pranešama, paaiškinama ir net padedama ant „lėkštutės“, tai ko galima tikėtis kreipiantis mažiau esmingu klausimu? Pilietis gali tikėtis iš tokių vadovų tik pilno ignoravimo ir paniekos. Tokie vadovai – nusikaltėliai.

Išvada: Nereikia mums Jūsų padėkavojimų, reikia veiksmų, kad grubūs LR Konstitucijos pažeidimai LR Rinkimų įstatyme būtų nedelsiant pašalinti ir artėjantys rinkimai įvyktų LR Konstitucijoje nustatytomis teisėmis ir tvarka.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
56. )(#*&(*&#@*(&#@&*(#@&*(#(&@*
(2016-08-21 08:09:29)
(197.231.221.211) Parašė:

As manau, jus nesuprantas esmines problemos. O jinai slipi vergiskoj post sovietiniu zmoniu psihologijoje, jiems nereikia tos demokratijos. Jie ziuri rusiskus TVkanalus kur puciama anti demokratiska-vakarietiska ideologija. Dauguma lietuvos pilieciu kaip ir valdzia, tiesiog nesupranta jusu pasiulimo, kam to reikia? ;) Kazkokia Konstitucija, kas cia isvis per zvieris?;) P.S Net toks intelektualas-idiotas signataras Rolandas, kovojantis pries sistema. Atroditu, jusu pasiulimas galetu gerai papurtit sistema. Bet ne, jisai net nekreipia demesio, del to kad jo paziuras ira rytietiskai dikatatoriskos.55. (*&*&(#*&(*#*&#
(2016-08-21 07:52:38)
(93.115.95.205) Parašė:

"žmonės laukia tautos gelbėtojo atėjimo" as ironizuoju;) ---------------------------------------- Apie sriuba, as turejau omenij kad pas dauguma musu pilieciu vergiska psihologija. Savo laime matuoja maisto porcija nuleista is virsau. ------------------------------------------------------ As manau, biski naivu tiketis, is zmoniu kurie visa gyvenima meldesi Lenino mumijai, kad po nepriklausomibes jie prades tiket i dieva ir gyvent pagal dievo isakimus.-------------------------------------------54. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-08-20 16:48:27)
(98.212.66.159) Parašė:

to "52. (*&#*(&!!*(#&&(*#! (2016-08-20 16:11:58) (128.52.128.105)". Su tamstos nuomone galima iš dalies ir sutikti. Tik tarp tų kitų įstatymų Konstitucijos prieštaravimų pašalinimas galimas tik tada, kad turėsime teisėtą, legitymią valdžią. Štai kodėl teisėtos valdžios pagal Konstituciją išrinkimas yra pirmučiausios, ypatingos reikšmės, galima sakyti Valstybės pagrindas. Apie šio klausimo ypatingumą ne kartą yra pasisakęs Konstitucinis Teismas. Taigi nieko išradinėti nereikia. Tačiau, kaip matome yra atvirkščiai, ir tai yra viena iš pačių didžiausių DIVERSIJŲ prieš Lietuvos atsikuriančią valstybę, kokią tik galima sugalvoti. Priešas nesnaudė, išvogė cementą - teisingumą iš Valstybės pamatų. Kas tie teisingumo vagys?53. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-08-20 16:31:06)
(98.212.66.159) Parašė:

to "49. (*&#&*#@*&#@&*#@&^^#**^#@*&#@ (2016-08-20 08:41:52) (216.230.148.77)". Nežinau, gal tamsta ir esi labai gilaus mąstymo žmogus, gal net pranašu esi apie tai, kad "žmonės laukia tautos gelbėtojo atėjimo", kas žino? Tačiau Jūs turėtumėt žmonėms paaiškinti, kad didesnė ar mažesnė "sriubos porcija" lėkštėje tik tada pasiliks, jeigu ta lėkštė nebus kiaura. Tai Konstitucijos laikymasis Valstybėje ir yra ta priemonė, kuri užkniedija visas lėkštės skyles, sriuba lieka lėkštėje. O jos daugiau ar mažiau, tai priklauso kaip dirbsi, taip užsidirbsi. Na jeigu jau pradėjome kalbėti apie mistinius dalykus, tai tada pagalvokime, o ką gi Dievas apie žmogų, kurį sukūrė, galvoja? Taigi Dievas iš dangaus žiūri į savo kūrinį ir mato, žmonės blogai gyvena, nes vagia. Prie kiekvieno juk nepastatysi sargo, kuris irgi vagia, tas pats juk kūrinys. Tai ir nuleido iš dangaus vieną iš Dievo įsakymu: NEVOK. Tai ten, kur nevagia žmonės geriau gyvena. O ten kur vagia net teisingumą, net savo priimtos Konstitucijos nesilaiko, ten gero gyvenimo nesitikėk. Taigi Lietuvos valdžia VAGIA Lietuvos Konstituciją, vagia teisingumą, tai ar gali būti geras gyvenimas Lietuvoje? Tai gal pirmiausia išgramdykime vagis iš valdžios? Artėja rinkimai ir visi tie be išimties, kurie nesilaiko ir niekina Konstituciją Seime, turi būti IŠTRINTI iš Lietuvos politinio gyvenimo. Kitaip tariant lauk Konstitucijos vagis iš Seimo. Ar kas nors girdėjote apie mūšį Seime už Konstitucijos laikymasi ir ypatingai svarbiu Valstybei klausimu, teisėtos valdžios formavimo klausimu? Kol kas ne, vadinasi nėra ten tokių, trinti iš biuletenių visus Konstitucijos vagis.52. (*&#*(&!!*(#&&(*#!
(2016-08-20 16:11:58)
(128.52.128.105) Parašė:

Man atrodo kol nebus uzklausos is apacios(tautos) tol virsui(seime) niekas nepasikeis. P.S Seip ira daugiau istatimu priestaraujanciu konstitucijai ;) bet niekas tuom nesirupina.51. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-08-20 15:50:46)
(98.212.66.159) Parašė:

to "48. *&^&*#@^&#@^&#@^#@^*#^*#@^*^*# (2016-08-20 08:28:53) (141.255.189.161)". Tamsta turi savo nuomonę, kuri skamba taip: "Dėl to manau, jūsų ketinimai pasmerkti į nesėkmę.". O kas gi galėtų ginčytis su Tamstos nuomone? Tiesiog nėra prasmės. Vieni įveikia maratono distanciją, kiti neįveikia. Tačiau tas, kas net nepradėjo bėgti, tikrai tos distancijos neįveiks. Mano nuomonė yra tokia, kad neskubant maratono distancija įveikti tikrai galima ir ją gali įveikti visi. O kaip bus su LR Konstitucijos galiojimu Lietuvoje ir teisėtos valdžios rinkimais, tai gyvenimas parodys. Nereikia nervintis. O ar Jūs tikrai esate įsitikinęs, kad Lietuvoje privalomai neturi galioti Konstitucija, kad tokią nesėkmę Lietuvai prognozuojate? Man atrodo, jeigu esate lojalus Lietuvai pilietis, tautietis, tai galvojate, kad tik mano ketinimai patirs nesėkmę, o ką tamstos ketinimai yra kitokie, priešingi? O ką, ar Seimo narių ketinimai, Prezidentės ketinimai yra kitokie, priešingi, kad Lietuvoje negaliotų LR Konstitucija? Tai ar Jūs tamsta teigiate ir turite labai tvirtą nuostatą NEBŪTI lojalių Lietuvos valstybei ir ją atkūrusiai Tautai? Tai kaip suprantu, tai Tauta balsavo už Konstituciją ne tam, kad jos nesilaikyti, o tam, kad jos pagrindu kurti VALSTYBĘ. Tai kokiu pagrindu Tamsta teigi, ar įtari, kad "tiesioginiai rinkimai nereikalingi nei pilieciams nei valdziai.". Tai manai, kad LR pilietis yra toks kvailas, kad labai jau skųstusi tuo, kad jam per rinkimus būtų suteikta teisė balsoti tiesiogiai už norimą kandidatą, o ne juridinį asmenį? LR pilietis nėra kvailas, jis tikrai nori balsuoti už tą, kuris jam patinka. Taigi manyčiau, tegu ir klystu, kad Tamstos išvada neturi rimto pagrindo. Suprantama, kad gali egzistuoti Tamstos nuomonė, o tai nereiškia, kad negali būti kitų nuomonių. Tai mano pozicija yra ne nuomonė, o nuostata, kad LR Konstitucija yra aukščiausias įstatymas ir jis privalomai turi galioti Lietuvos teritorijoje ir nė vienas įstatymas ir ypatingai valdžios rinkimų atveju, neturi prieštarauti LR Konstitucijai. Gali tvirtai tikėti, kad tai tikrai ne mano nuomonė, tai ko gero teisės pagrindas, teisės principas, kurio tikrai nesukūriau. O nuomonė? Tai nuomonė mano tokia, nieko tragiško Lietuvai neatsitiks, jeigu ji vadovausis savo priimta Konstitucija. Gi priešingu atveju... gero nesitikėk.50. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-08-20 15:19:18)
(98.212.66.159) Parašė:

to "47. Pasakėčia (2016-08-20 07:25:43) (188.69.214.210)" Taigi tamsta esi tas pats "45. Žinia (2016-08-20 05:02:41) (188.69.214.210)", kuris ir prieš 2 val. 23 minutes rašei komentarą, atsakymą gavai, ko nerimsti, kas darosi, ar esi išsigandęs, kad ims Lietuvoje ir pradės galioti LR Konstitucija ir tamstos diversijoms ar jų rėmimui ateis galas? Ko taip išsigandai? Įstatymo išsigandai, ko gero gali tekti cypėje pasėdėti? Tai galvoji, kad pasakėčiomis atsipirksi? Niekalus rašinėji, bet tai tik ir įrodo, kad iš esmės negali sukritikuoti to kas pasakyta ir to, ką privalo kiekvienas Seimo narys ir ponia Prezidentė padaryti.... paklusti Konstitucijai, kuriai prisiekia. O tamstos pasakėčių prasmė yra priešinga. Tai gal tas pasakėčias savo viršininkui porink.49. (*&#&*#@*&#@&*#@&^^#**^#@*&#@
(2016-08-20 08:41:52)
(216.230.148.77) Parašė:

Problema ira kur kas gylensnei vietoj negu istatime. Problema grinai psihologine, zmones laukia tautos gelbetojas ateimo, kuris visiems ipils i lekste sriubos porcija, kas pasiulis didesne sriubos porcija tas ir bus populeresnis tautos gelbetojas.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras