2024 m. vasario 29 d. 

Viešas kreipimasis į partijas ir Seimą

31
Paskelbta: 2016-06-10 10:09 Autorius: dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
Valstiečių vedlys Saulius Skvernelis. Nuotr. facebook.com
Valstiečių vedlys Saulius Skvernelis. Nuotr. facebook.com

Karšta vasara ateina, partijos rikiuoja savo „kariuomenes“ lemiamiems mūšiams į Seimą. Ir tai gerai. O blogai yra tai, kad tas „kariuomenių“ rykiavimas mūšiui turi atitikti LR Konstituciją, o neatitinka.

Užplanuoti 2016 metų birželio 11d. TS-LKD bendrijos „Lietuvos krikščionys demokratai“ sąskrydis, ir Liberalų Sąjūdžio suvažiavimas. O R. Karbauskis delfi.lt sako: „S. Skvernelis ėjo į mūsų sąrašą žinodamas, kad bus antras. Visi žinojo, kad partijos pirmininkas bus pirmas, jis – antras. Bet po to aš pats, skaičiuodamas, kaip geriau sąrašui, pasakiau: tu būsi pirmas.“

Tai štai kaip, nei daug nei mažai R.Karbauskis skaičiuoja, o buvo raštiškai įspėtas, sąrašai antikonstituciniai. Reiškia R.Karbauskis , kaip ir kiti partijų vadukai vėl „traiškys“ Konstituciją. Socialdemokratai jau turi išrykiuotas „kariuomenes“ tiek vienmandatėse tiek sąrašuose. Valdžioje konstituciniai nusikaltėliai.

Sąrašai yra ANTIKONSTITUCINIAI ir R.Karbauskis tai žino, visos partijos tai žino, nes informavau emailais. Seimas žino, Prezidentūra žino, VRK žino nes informavau emailais. Pradėjau informuoti balandžio 12d. Po to gegužės 15d. Tylėdami kausis iš paskutiniųjų, iki paskutinio kraujo lašo, kad Lietuvoje būtų nelegitymi valdžia. Nors R.Karbauskis ir negeria, tačiau nuo kažko vis tiek yra apsvaigęs, kad nesupranta, kad reikia į valdžią eiti Konstitucijos nurodytu keliu. Galvoti ir manyti galima, kaip norite, kas uždraus, bet prieš darydami planus patekti į Seimą pasiskaitykite Lietuvos Respublikos Konstitucnio Teismo 2008 metų lapkričio 7d. IŠVADA ( Byla Nr. 32/08):

Konstitucinis Teismas, pabrėždamas atstovaujamųjų institucijų rinkimų svarbą, ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinėje demokratijoje politinių atstovaujamųjų institucijų formavimui yra keliami ypatingi reikalavimai. Šios institucijos negali būti formuojamos tokiu būdu, kad kiltų abejonių dėl jų legitimumo, teisėtumo, inter alia dėl to, ar renkant asmenis į politines atstovaujamąsias institucijas nebuvo pažeisti demokratinės teisinės valstybės principai. Priešingu atveju būtų pakirstas žmonių pasitikėjimas atstovaujamąja demokratija, valstybės institucijomis, pačia valstybe. Demokratiški rinkimai yra svarbi piliečių dalyvavimo valdant valstybę forma, kartu ir būtinas valstybės politinių atstovaujamųjų institucijų formavimo elementas. Rinkimai negali būti laikomi demokratiškais, o jų rezultatai – legitimiais ir teisėtais, jeigu jie vyksta paminant Konstitucijoje įtvirtintus demokratinių rinkimų principus, pažeidžiant demokratines rinkimų procedūras (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 18 d. nutarimas, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada, 2008 m. spalio 1 d. nutarimas).

Pažymėtina, kad Seimo – Tautos atstovybės rinkimų principai yra įtvirtinti Konstitucijoje, jų negalima paneigti, iškreipti ar apriboti jokiu žemesnės galios teisės aktu. Pagal Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalį Seimo nariai renkami remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

Aiškindamas Konstitucijos 55 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas, Konstitucinis Teismas 2004 m. lapkričio 5 d. išvadoje konstatavo, jog ši konstitucinė nuostata reiškia, kad įstatymų leidėjas turi pareigą įstatymu įtvirtinti Seimo narių rinkimų sistemą, nustatyti rinkimų organizavimo pagrindus ir tvarką, apimančią inter alia kandidatų į Seimo narius kėlimą, rinkimų agitaciją, balsavimo tvarką, rinkimų rezultatų nustatymą, rinkimų ginčų nagrinėjimo procedūras, reguliuoti kitus Seimo narių rinkimų santykius. Tai darydamas, įstatymų leidėjas privalo paisyti Konstitucijos; jis negali nei pats paneigti, iškreipti ar apriboti visuotinės, lygios, tiesioginės rinkimų teisės, slapto balsavimo, nei sudaryti teisinių prielaidų tai padaryti kitiems subjektams, antraip būtų apribojama arba išvis paneigiama Tautos aukščiausiosios suverenios galios raiška per Tautos atstovybę – Seimą.

Konstitucinio Teismo 2004 m. lapkričio 5 d. išvadoje pabrėžta ir tai, kad įstatymų leidėjui iš Konstitucijos kyla pareiga įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų Seimo rinkimų proceso sąžiningumą ir skaidrumą – būtinas Tautos pasitikėjimo savo atstovybe prielaidas; jeigu įstatymų leidėjas nepaiso minėtų iš Konstitucijos kylančių reikalavimų, nenustato demokratiškų, laisvų, sąžiningų rinkimų užtikrinimo mechanizmo, visuomet gali kilti abejonių dėl Seimo narių išrinkimo teisėtumo.“

Taigi LR KT jau 2004 m. lapkričio 5d. išvadoje pabrėžė, kad „jeigu įstatymų leidėjas nepaiso minėtų iš Konstitucijos kylančių reikalavimų, nenustato demokratiškų, laisvų, sąžiningų rinkimų užtikrinimo mechanizmo, visuomet gali kilti abejonių dėl Seimo narių išrinkimo teisėtumo.“

Ar partijos ir Seimas sugebėjo suprasti, ką KT čia parašė daug metų atgal. O parašė iš esmės paprastą dalyką: Seime, žiūrėk ką darai: paisyk iš Konstitucijos kylančius reikalavimus ir taisyk Rinkimų įstatymą. O ką Seimas per 12 metų.... nė bū, nė mę.... priiminėja nelegitymius įstatymus, nes kitokių priimti, kaip nelegitymi įstatymų leidžamoji valdžia negali. Visos vyriausybės nelegitymios. KT nelegitymus.

Kur Jūs partiniai pasiuntę į Seimą savo partijos draugus buvote, kur esate? Kur Jūs Seimo nariai buvote ir esate, kad niekaip nesuprantate, kad į valdžią turite būti renkami LR Konstitucijoje numatytu būdu, o ne partinių gaujų, susidedančių iš sukčių sugalvotų taisyklių būdu ir taip 24 metus. Esate valdžioje nelegitymūs. Netikite? Skaitykite KT išvadą: Rinkimai negali būti laikomi demokratiškais, o jų rezultatai – legitimiais ir teisėtais, jeigu jie vyksta paminant Konstitucijoje įtvirtintus demokratinių rinkimų principus, pažeidžiant demokratines rinkimų procedūras (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 18 d. nutarimas, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada, 2008 m. spalio 1 d. nutarimas).“

Jeigu ir dar neaišku, tai tada vėl skaitykite LR KT išvadą: „... įstatymų leidėjas privalo paisyti Konstitucijos; jis negali nei pats paneigti, iškreipti ar apriboti visuotinės, lygios, tiesioginės rinkimų teisės,....“ O gal yra nesuprantams žodis „PRIVALO“? O gal būt Jums partiniai ir Seimo nariai yra nesuprantama, kad nevykdant Konstitucijos reikalavimų formuojant valdžią Jūs pasidarote NELOJALŪS Lietuvos valstybei, sulaužę priesaiką antivalstybiniai elementai. Ponai Seimo nariai, ne laikas miegoti, ne laikas svajoti apie Seimo narių privilegijas, ne laikas laukti, gal kas nors sieks įtakoti Jūsų sprendimus už 100000 atlygį. PRIVALOTE nedelsiant rinktis ir priimti LR Rinkimų įstatymą be partinių sąrašų.

Kviečiu partijas ar šiaip žmonių grupes pasisakyti šiuo klausimu viešai ir paraginti Seimo narius tiesiog energingai griebtis iniciatyvos pakeisti Rinkimų įstatymą taip, kad atitiktų Konstituciją. Kitų atveju Jūs tampate valstybiniais nusikaltėliais agresyviai nelojaliais Lietuvai jau 24 metus. Jau tokiais ir esate, na gal per sąrašus patekę pagal vadukų malonę nesuprantate ką darotę? Kviečiu Lietuvos žmones, jei partinės sukčių aferistų gaujos ir toliau niekins Lietuvos valstybę, jos Konstituciją, Jūsų valią, tai tokius visus sąrašinius, o jų didžioji dauguma, ateinačių rinkimų metu VISUS ištrinti iš Lietuvos politinio gyvenimo. Nelegitymios, neteisėtos valdžios Lietuvai nereikia.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
31. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-06-16 01:03:34)
(98.212.66.159) Parašė:

to "30. stasys to Jonui " Supratau Stasy, jau Jums niekas nepadės. Yra tikrai beviltiška. Atsakyk į klausimą pats sau, ar 141 Seimo narį , tai yra visus, renki tiesiogia ir lygia teise? Kaip gali būti tiesiogi teisė jei turi balsuoti už sąrašą? Ar sąraše esantys turi lygius šansus, kai balsuoji už sąrašą? Ar nepartinis turi lygius šansus su partiniu? Nepartinis gali gauti iš rinkėjo tik VIENĄ balsą. O partinis gali gauti tris...vieną vienmandatėje, vieną daugiamandatėje ir trečią reitinguojant. Tai gal tamstai 1=3? Tai jegu taip, tai tikrai tamstai reikia eiti mokytis į pirmą klasę.30. stasys to Jonui
(2016-06-15 20:29:01)
(90.138.210.28) Parašė:

Tiesa sakant nesupratau kur Jus čia įskaitėte nukrypimus nuo konstitucijos ..vienu atveju teigiate kad toks rinkimu metodas ‚daugiamandatis‘ yra nedemokratiškas nes neužtikrina suvereno teisės rinkti tiesiogiai tautos atstovus į Seima kitu atveju kad toks įstatymas aplamai nesutvarkytas ..iki galo santykiu su pačia konstitucija, todėl visi rinkimai tampa neteisėti ..gal pabrėžkite tas vietas kuriose Jūsu manymu prasilenkiama su konstitucija, ...“konstitucinė TIESIOGINIU rinkimu teisė nėra skaitoma paraidžiui“ kaip pats ta traktuojate , o partiniu sąrašu reitingavimas bet kokiu atvejų paliekamas tam pačiam suverenui ..pridedu ir nuoroda ..kad lengviau butu kalbėtis : 3str. rinkimu įstatymo. .vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/2004/seimas/tp_aprasymas.htm p.s. dar suprasčiau jei kabinėtumėtės dėl rinkimu įstatyme pažymėtos nuostatos jog daugiamandatėse apygardose rinkimai pripažįstami įvykusiais jei juose balsuoja 40 pr. visu toje apylinkėje turinčiu teise balsuoti rinkėju ..40 iš 100 skamba ne kaip fifti ..fifti ..o kažkas pritempto .Bet ši įstatymo nuostata tik pačiu rinkėju sąmoningumo dalykas ir pagal ji pritaikytos rinkiminės nuostatos .Įstatymai turi susišaukti ne tik su konstitucija bet ir su realybe ..kuri leistu tai renkamai valdžiai vykdyti jai priskirtus konstitucinius įpareigojimus.29. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-06-15 18:06:48)
(98.212.66.159) Parašė:

to "28". Sakai: "Man visada kyla klausimų, kaip KGBistiniais laikais kai kas tapo daktarais,...." Tai gerai, kad tamstai vis kyla ir kyla... ir tais kgbistiniais laikais, t.y. 1998 metų sausio 30 d. apsigyniau daktaro disertaciją."Liūdna", niekas manęs net neprašė įskundinėti klasės draugų. Tokių,kurie įskundinėjo, net nežinau. Ką dabar man daryti? Ar atsisakyti siekio, kad ateinantys rinkimai į Seimą atitiktų LR Konstituciją? Pasirodo, kad su manimi diskutuoji jau 5 metus, tai gal malonėtum prisistatyti? Gal nesąmones rašinėdamas prisibijai savo žodžių? Neturi atsakomybės? Ar tiesiog vykdai kgbistinę įslaptintų 75-iems metams kgbistų užduotį?28. –> 23. dr. Jonas Ramanauskas [email protected] (98.212.66.159)
(2016-06-15 14:19:35)
(88.223.42.240) Parašė:

Nesileisiu į diskusijas su tavim (užteko tų, bene prieš penkerius metus), nes matau, kad kaip buvai, taip ir tebesi susireikšminęs pasakorius tiems, kur tik papliurpti yra galimybių. Kad ir dabar: ar begali būti kvailiau, kaip „nelegitymiems“ seimačiams rašyti laiškus, kad jie nelegitymūs esti ir po to rašinėti visur, kad negavai atsakymų!? Ir dar. Man visada kyla klausimų, kaip KGBistiniais laikais kai kas tapo daktarais, profesoriais, nes man tiesiai pasakė, kad net nesvajok, priminė, kad nesutikau klasės draugų „stukalint“ dar septyniasdešimtųjų pradžioj, kad vėliavas monochromatines į trispalves pakeisdavom tam tikrų datų proga anais laikais...27. Tėtis
(2016-06-12 08:00:56)
(78.157.74.23) Parašė:

Kad Karbauskis neišmano Konstitucijos tai buvo aišku senai, tačiau, kad apie ją neišmano "viską" išmanantis ir žinantis Skvernas - tai jau liūdna. Po Valinsko šou į Seimą ateis cirkininkas su savo nesąmonėm.26. Svernas kalba
(2016-06-11 18:45:09)
(213.226.169.79) Parašė:

kaip idiotas.25. Dzūkija> 24. vadimainai
(2016-06-11 09:31:53)
(78.62.212.240) Parašė:

Taigi galima stebėti tuos skaičiuotojus...reikia tik netingėti...24. vadimainai
(2016-06-11 09:04:22)
(164.132.51.91) Parašė:

Nesvarbu kaip balsuoja, svarbu koks "členas: balsus skaičiuojaParašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras