2023 m. vasario 3 d.
 

 

Vis daugiau sąmoningų piliečių jungiasi prie visuomeninio Žmonių partijos sąjūdžio

29
Paskelbta: 2020-03-09 10:47 Autorius: ekspertai.eu

Visuomeninis Žmonių partijos sąjūdis įgauna pagreitį, kyla vis didesnė pasipriešinimo banga – Baltarusijos atominė elektrinė neturi teisės pradėti savo veiklos.

Šiuo metu savo parašą po peticijos tekstu prieš Baltarusijos atominę padėjo beveik penki su puse tūkstančių žmonių. Iki balandžio 20 d. reikia surinkti 100 tūkstančių parašų ir atominės jėgainės likimas bus nuspręstas.

Šį kartą pasirašyti peticiją prieš šį atominį monstrą ragina nepriklausomo Žmonių partijos portalo analizių analitikas, šviesuomenės atstovas Andrius Užkalnis.Su peticijos tekstu lietuvių kalba galima susipažinti čia (pasirašyti peticiją galima ČIA):

Peticija Europos Parlamentui

Dėl nesaugios Astravo atominės elektrinės (PIRMOJO reaktoriaus) sustabdymo, ŠIOJE elektrinėje pagamintos ELEKTROS energijos importo į ES AR asocijuotąsias šalis uždraudimo ir Baltijos valstybių elektros tinklų SINCHRONIZACIJOS su Kontinentinės Europos Tinklu PASPARTINIMO

Kadangi

• akivaizdu, jog didelis nesaugių atominių elektrinių pavojus kaimyninėse šalyse nesibaigia ties ES sienomis, kurios nestabdo sklindančių radioaktyvių branduolinių dalelių, ir todėl ES kartu su kaimyninėmis šalimis turi sustiprinti visas įmanomas pastangas, kad pagerintų branduolinės saugos sistemą tiek ES, tiek tarptautiniu mastu. ES ragina visas ES kaimynines šalis visapusiškai užtikrinti saugos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kuris leis visapusiškai įvertinti riziką ir saugą, ir kad testavimas nepalankiausiomis sąlygomis būtų atliekamas kaimyninėse šalyse ir visame pasaulyje tiek esamoms, tiek planuojamoms statyti elektrinėms. Visos ES kaimyninės šalys turėtų dalyvauti rengiant nacionalinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ES tarpusavio vertinimo ataskaitas ir laikytis jų rekomendacijų, nes tai paskatins nuolat gerinti aukščiausio lygio branduolinę saugą trečiosiose šalyse;
• ES pabrėžia tarpvalstybinių aplinkos apsaugos klausimų svarbą valstybėms narėms ir šalims partnerėms, ypač atliekant poveikio aplinkai vertinimus tarpvalstybiniame kontekste, įskaitant branduolinę saugą, laikantis atitinkamų tarptautinių standartų ir konvencijų, ypač JT EEK Espo, Orhuso ir Vandenų konvencijų, ir surengus tinkamas viešąsias konsultacijas;
• atsižvelgiant į didėjančią vidaus ir išorės energijos rinkų sąsają, ES peržiūrės veiksmus, susijusius su ES išorės energetikos politika, įskaitant poreikį užtikrinti vienodas sąlygas trečiųjų šalių energijos gamintojams ir branduolinę saugą ES kaimynystėje. ES pabrėžia, kad reikia sukurti vienodas sąlygas Europos elektros energijos gamintojams, siekiant užtikrinti konkurencingumą, kartu laikantis Sąjungos energetikos ir žaliojo kurso klimato tikslų trečiųjų šalių gamintojų atžvilgiu, ypač jeigu energija gaminama aiškiai nesaugioje branduolinėje elektrinėje;
• 2016 m. buvo surinkta daugiau nei 65 000 Lietuvos piliečių parašų, remiančių iniciatyvą, kuria siekiama sustabdyti nesaugią Baltarusijos (Astravo) atominę elektrinę (AE) ir uždrausti parduoti joje pagamintą elektros energiją;
• Baltarusiją, Ukrainą, Lietuvą ir dideles Europos teritorijas jau anksčiau stipriai paveikė Černobylio atominės elektrinės (turėjusios keturis reaktorius, kurių pajėgumas 4000 MW) katastrofa, o dabar „Rosatom“ stato Astravo AE (keturis reaktorius, kurių numatytas bendras pajėgumas – 4800 MW), daug arčiau Europos Sąjungos, ir iš tikrųjų, prie pat jos sienos;
• Baltarusijos branduolinės saugos reguliavimo institucija nėra visiškai ir instituciškai nepriklausoma. Baltarusija ES branduolinės saugos institucijų atliktų Astravo AE streso testų rekomendacijas privalo įgyvendinti visa apimtimi iki jėgainės paleidimo veikti;
• Europos Vadovų Taryba pritarė tikslui, kad iki 2050 m. ES taptų neutrali klimato požiūriu, ir 2019 m. gruodžio 12 d. aiškiai pareiškė, kad trečiųjų šalių įmonės turi laikytis aukščiausių tarptautinių aplinkos apsaugos ir saugumo standartų;
• šiuo metu vykstančiai Astravo AE statybai ir elektros tinklo plėtrai tiesiogiai vadovauja ir jas remia Rusija ir Kinija ir todėl jomis siekia plėsti šių nedemokratiškų valstybių geopolitinę įtaką Europos Sąjungoje, kad neigiamai paveiktų ES energijos rinkos sanglaudą, o ilgainiui pakenktų Europos Komisijos nustatytiems Europos žaliojo kurso tikslams;
• 2017 m. lapkričio 24 d. Europos Komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris pareiškė, kad Astravo atominis projektas nėra vien Lietuvos ir kaimyninės šalies dvišalis klausimas, o Europos reikalas, ir kad jis visiškai solidarizuojasi su Lietuva, ir šiuo reikalu bus atidžiai domimasi,

mes raginame Europos Parlamentą imtis skubių priemonių ir kreiptis į Europos Komisiją ir Tarybą ir:

• priimti rezoliuciją, kurioje būtų nurodyta, kad Baltarusijos (Astravo) atominės elektrinės (pirmojo reaktoriaus) statybos metu buvo padaryta daug pažeidimų ir pastebėta daugybė trūkumų. Nebuvo laikomasi tarptautinių branduolinės saugos standartų, padaryta rimtų saugos pažeidimų ir užfiksuota didelių incidentų. Didžiausias Astravo atominės elektrinės projekto vystymo pažeidimas – tai netinkamos statybos vietos parinkimas. Astravo atominės elektrinės statybos padariniai turėtų pražūtingą poveikį didžiosios Europos dalies žmonių sveikatai ir saugai. Rusijos korporacija „Rosatom“ Astravo atominę elektrinę (pirmąjį reaktorių) stato tik už 20 km nuo Lietuvos sienos ir vos 45 km nuo kaimyninės šalies (Lietuvos) sostinės Vilniaus, nepaisant to, kad po Fukušimos branduolinės nelaimės TATENA paskelbė rekomendacijas nestatyti atominių elektrinių mažesniu nei 100 km spinduliu nuo didelių gyventojų koncentracijos vietų ir didesnių miestų (Minskas nuo Astravo yra nutolęs 131 km atstumu, Ryga – 285 km, Varšuva – 422 km, Talinas – 542 km, Kijevas – 557 km, Helsinkis – 621 km, Stokholmas – 709 km, Kopenhaga – 858 km, Berlynas – 860 km, Praha – 930, Viena – 974 km, o Vilnius – tik 45 km atstumu!). Nuo 2009 m. visos kompetentingos tarptautinės organizacijos, įskaitant Tarptautinę atominės energijos agentūrą (TATENA), Branduolinės saugos ir Espo konvencijas, Orhuso ir Helsinkio vandens konvencijas, Europos Sąjungą, Europos Tarybą ir Europos branduolinės saugos organizaciją (WENRA, ENSREG), Jungtines Tautas ir kitas organizacijas, jau išreiškė susirūpinimą dėl Astravo atominės elektrinės. Europos branduolinės saugos reguliavimo institucijų grupės (ENSREG) Baltarusijoje atlikto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tarpusavio vertinimo ataskaitoje (kurią ENSREG priėmė 2018 m. liepos 2 d.) nurodyta daug rimtų trūkumų;
• primygtinai raginti Baltarusijos branduolinės energetikos reguliavimo institucijas neišduoti veiklos licencijos Astravo atominei elektrinei (pirmajam reaktoriui), kurią „Rosatom“ stato netinkamoje vietoje (pasienyje su Europos Sąjunga ir visai netoli Lietuvos sostinės Vilniaus). Jei Baltarusijos valdžios institucijos ir „Rosatom“ nuspręstų toliau statyti antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį reaktorius, Europos Sąjunga turėtų reikalauti juos perkelti į kitą vietą (pirmasis reaktorius turėtų būti uždarytas arba, blogiausiu atveju, taip pat perkeltas į kitą vietą);
• paraginti Europos Komisiją ir Tarybą išreikšti visišką solidarumą su Lietuva, kuri paskelbė, kad Astravo atominė elektrinė kelia grėsmę nacionaliniam saugumui ir priėmė įstatymus, draudžiančius importuoti elektros energiją iš Baltarusijos Astravo AE (pirmasis reaktorius). ES (ir asocijuotosios regiono šalys) neturėtų prekiauti elektros energija, pagaminta nesaugiose branduolinėse elektrinėse, keliančiose grėsmę bent vienos iš ES valstybių narių išlikimui. Raginame Europos Komisiją ir Europos Sąjungos Tarybą priimti atitinkamus ES teisės aktus šioje srityje;
• paraginti Europos Komisiją, Europos Sąjungos Tarybą, asocijuotąsias šalis ir strateginius Europos Sąjungos partnerius apsvarstyti galimybę taikyti sankcijas „Rosatom“ ir kitoms įmonėms, atsakingoms už Astravo AE statybą ir prekybą šioje elektrinėje pagaminta elektros energija, jei pirmiau minėti reikalavimai nebus įvykdyti. Todėl Europos Sąjungos santykių su Baltarusija ateitis turėtų priklausyti nuo Baltarusijos valdžios institucijų pasirengimo patenkinti šiuos reikalavimus.
• Paspartinti ir ne vėliau kaip 2025 m. užbaigti Baltijos valstybių elektros energijos tinklų sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklu procesą. Tai padidintų Europos Sąjungos energetinį saugumą ir sumažintų Baltijos valstybių priklausomybę nuo energijos išteklių iš Rusijos. Baltijos valstybės nebus visiškai nepriklausomos, kol jų elektros energijos tinklai nebus sinchronizuoti su Kontinentinės Europos tinklais ir liks prijungti prie Baltijos valstybes apimančios IPS/UPS sistemos, taip paliekant Rusijai politinio kišimosi galimybę. Rusijos branduolinė pramonė Europoje naudojama kaip priemonė, padedanti Rusijai įgyvendinti jos geopolitinę darbotvarkę ir kurti naujas, taip pat ir hibridines, grėsmes, stiprinti jos įtaką ir įvesti savas taisykles.

Keli susiję:

Liberalas ragina pasirašyti peticiją prieš Baltarusijos atominę

TATENA konstatavo: Baltarusija rodo pagirtiną progresą nuo noro paleisti AE pradžios   

Tai įspūdinga: liberalas, olimpinis čempionas perskaitė istorinį pranešimą apie Rusijos grėsmes

Tris su puse valandos vykusio pasipriešinimo sąjūdžio suvažiavimas – santrauka per 10 minučių  

Vytautas Landsbergis: guostis, kad dar nežuvome, yra naivu (gimsta naujasis Sąjūdis, keliama banga)  

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

 
Komentarai

 
29. sss
(2020-03-11 10:37:22)
(82.132.239.180) Parašė:

l "Seimo rūmuose nuo seno, Senis Lendsbergis gyveno. Ir turėjo jis anūką - Šaltanosį Gabrieliuką. Paikas buvo tas anūkas - Riestanosis Gabrieliukas: Nesurūgęs, nesustiręs, Bet… kur eina, ten ir girias: - Moku kalti... Moku malti... Užsakyti... Užkamšyti... Suvaidinti... Apraminti... Perkalbėti... Nugesinti... Visą šalį, jei norėčiau, apkerėti aš galėčiau! Kartą per rinkimų pūgą , Senis vedasi anūką. O anūkas Gabrieliukas - rateliu su chebra sukas. Žiūri - važy sėdi ponas, Nuo LSDP raudonas, Ir į kailinius storiausius, Storas ponas įsirausęs. Šast anūkas Gabrieliukas ir po pono kailiais brukas: Ponas šąla ,ponas bąla ,ponas dantimis kalena... - Na, matai,- anūkas girias: - Ar, seneli, aš ne vyras! - Na jau, na! - diedukas sako: - Dar tau girtis neužteko? Šalį apkerėt tau knieti, o sušaldyk tu valstietį. Pažiūrėk - tenai už valkos PaNaisiuos jis kerta malkas. - Cha! - nusijuokė anūkas: - Aš nebūčiau Gabrieliukas, Jei valstietį palei traką nesuriesčiau aš į ragą. Ką valstietis! LNK'ą, tautai pasakos bet ką, Pasigyrė, na ir dumia , pas valstietį į pakrūmę. O valstietis - malkas kerta, kirvis skamba, darbas verda: Užsimoja ir kad tvoja, tai net skiedros išlekioja. Meta pirštines į šalį: - Ū... ta ta! Karšta dienelė! - Vienas sau Valstietis šneka, o jo rankoj kirvis žvąga. Gabrieliukas galvą kraipo. Pasižiūri, pasišaipo... Ir galvoja: - „Tuoj tu bėgsi, kaip korka iš bonkės lėksi, Va ir bus tada, žmogeli, „ū... ta ta! Karšta dienelė…” Ir sutelkęs visą delfį, jis pradėjo širšą kelti: Griebia ausį, griebia nosį, o valstietis nusikosi. Darbas juda ,kirvis spengia, anūkėlis nebežvengia... Kas kirviu, o kas derybom ,kvepia LKD skyrybom. Karštas sniegas žaižaruoja, šaltas prakaitas garuoja. Pagaliau valstietis sako: - Na ir karšta čia prie trako, Kur anūkas pasidėjo? Duotų gūsį šalto vėjo. Gabrieliukas net pašoko, vos iš apmaudo nesprogo, Pasitelkęs tėvė trys, na, dabar tai pavarys... O Valstietis be skrebučių krauna malkas ant rogučių. Baigęs darbą, ant kelmuko atsisėda, bet nerūko… Pailsėjo, pasėdėjo ir per girią nugirgždėjo. Vytauts senis atlingavo: - Kur Valstietis? Nuvažiavo...! - Na, matai dabar, sūneli? Ką Ramūns su Saulium gali. Šaldei šaldei tu prie šilo - ne sušalo, o sušilo… Nors valstiečiai apšerkšnijo, darbas pliotkų nesibijo! Ir galvoj anūkui rūkas,- susimąstė Gabrieliukas... Ir nusivedė per pūgą, senis Vytauts Gabriuką. (Istorija neturi nieko bendro su realybe. Bet kokį sutapimą realybėje ir laikyti tik sutapimu.) P.S. Vyrai ir moterys, nešaldykit, nesiskaldykit, - apsivienykit ir ... Vardan Tos LIETUVOS!!!".28. pasirasyciau
(2020-03-10 09:41:44)
(88.216.162.10) Parašė:

,kad toki idijota isgyditu27. stėrva
(2020-03-10 07:17:07)
(109.70.100.20) Parašė:

.. kur galima pasirašyti po peticiją dėl kreipimosi į psichoneorologinės ligoninės gydytojų sąžinę, kad šie priverstiniu būdu patikrintų visų patriotų psichiką? .. požymiai ryškus, bet nekreipia dėmesio .. patriotus vis kažkas puola, neturi ramybės ir kt. ..26. aAlgirdas
(2020-03-10 07:12:42)
(78.56.79.247) Parašė:

ši peticija labai aiškiai parodys kas ir toliau garbina poną Landsbergį ir toliau kvailinanti liaudį. Tokia peticija tai grynas kišimąsis į svetimos VALSTYBĖS reikalus, beje, draudžiamas tarptautine teise. Eilinis landsbergiečių susireikšminimas25. SS
(2020-03-10 06:28:04)
(78.63.162.242) Parašė:

O už tokią peticiją jos autorių nereikėtų parodyti psichiatrams? O už tokią peticiją EP neturėtų spręsti ne AE, o Lietuvos buvimo ES klausimo? Koks ir kieno interesas žlugdyti Baltarusijos energetiką, iš ko konservai paėmė pinigus, kad šitaip draskosi? O gal po velnių reikia surašyti peticiją dėl landsberginių pastatyto branduolinių atliekų sąvartyno pavojaus, nes tai branduolinė bomba, kuri apsaugota tik nuo atmosferos poveikio. Tai reali bomba ir pinigų plovykla, bet apie ją landsberginiai tyli. Bet netyli latviai, jie jau yra parašę protestus Lietuvos valdžiai. Bet Lietuvai į juos nusispjauti.24. stas
(2020-03-10 04:50:37)
(83.188.97.79) Parašė:

SLYKSTUS ATSILUPELYS PER NAKT TOS ELEKTRINES NEPASTATE23. Adg
(2020-03-10 04:29:05)
(174.195.218.44) Parašė:

Kas gali uždrausti,neleisti statyti naudotis elektrine nepriklausomai tautai.Tai landzberginių dūrinimas žmonių su restorano durneliu.22. Juokdariai,
(2020-03-10 02:57:25)
(76.224.238.41) Parašė:

Paprasykit Tapino,kad jusu kvaila peticija uzkastu .....Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras