2024 m. vasario 29 d. 

Visuomeninė komisija smurtui Garliavoje ištirti pateikė išvadas Prezidentei

14
Paskelbta: 2012-06-28 11:58 Autorius: ekspertai.eu

„Manome, kad su mūsų tyrimo rezultatais yra būtina supažindinti Jus, kaip Konstitucijos garantą, nes šiame vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo ir perdavimo motinai procese veikiant valstybės vardu buvo organizuotai pažeista konstitucinė tvarka. Mūsų nuomone, visa tai apnuogino sistemines mūsų demokratinės valstybės institutų veikimo problemas. Komisijos narius ypač jaudina tai, kad užsitęsiantis laike ir žmogaus teises pažeidžiantis rezonansinių bylų tyrimas demoralizuoja visuomenę, o taip pat formuoja iškreiptą teisinę sąmonę.

Komisija nuogąstauja, kad toliau nesiimant reikiamų priemonių, moralinė atmosfera visuomenėje gali tik blogėti, politinė įtampa augti. Tai itin kenks teisinei sistemai, o panašūs konstitucinės tvarkos pažeidimai turės tendenciją kartotis“, - rašoma Komisijos rašte Prezidentei.

Komisija prašo Prezidentės savo dekretu suburti kvalifikuotų ir autoritetingų specialistų grupę, kuri ne tik teisiniu, bet ir politiniu aspektu visapusiškai ištirtų vaiko perdavimo motinai procesą, įvertintų dalyvavusių valstybės institucijų įstatymų nustatytas veikimo galimybių ribas ir jų faktiškai atliktą vaidmenį bei pateiktų siūlymus dėl mūsų valstybės teisinės ir institucinės sistemos tobulinimo.

Papildydama anksčiau skelbtas savo principines išvadas Komisija taip pat atkreipia dėmesį į dar vieną galimai panaudotos prievartos prieš mergaitę būdą, kurį patvirtina liudininkų parodymai ir filmuota medžiaga: mergaitė L.Stankūnaitės ir G.Černiausko buvo išnešama labai skausmingu koviniu būdu susukus kojas ir laužiant jas per kelius, taip siekiant, kad mergaitė negalėtų priešintis (pridedamos nuotr.).

Komisija atkreipia dėmesį į globėjos N.Venckienės liudijimą, kad mergaitė nuo globėjos buvo atplėšta tik kažkuriai iš dalyvavusių pareigūnių užmetus mergaitei ant galvos raudoną audeklą, galimai prisodrintą svaiginamų medžiagų, nes po to iš karto atsileido mergaitės rankos. Šį faktą antstolė viešai neigia. Komisija, peržiūrėjusi filmuotą medžiagą, pastebi, kad atvykusios pareigūnės, įeidamos į kambarį, įsinešė raudoną audeklą raudoname maiše su užrašu „Danija“. Išnešus mergaitę, išeidamos iš patalpos, pareigūnės minėtą audeklą  laikė nebe maiše, o rankose, jį sulankstė ir atidavė antstolei. Komisija atkreipia dėmesį, kad dvi pareigūnės mūvėjo pirštines, viena iš jų – baltas, beveik iki alkūnių, panašias į gumines (pridedama nuotr.). Komisijos nuomone, paminėti faktai apie audeklą, galimai prisodrintą svaiginamųjų medžiagų, yra ypač svarbūs ir verti atskiro atsakingų institucijų greito tyrimo.

Teisėja N.Venckienė nurodo, kad ranka, kurią  jai užlaužė pasaulio sambo vicečempiono titulą turintis pareigūnas M.Gušauskas, buvo sužalota, ir ji nevalingai trenkė M.Gušauskui. Kovų menų profesionalaus sportininko nuomone, N.Venckienei ranka galėjo būti laužiama sąmoningai tokiu skausmingu būdu, kuris moterims automatiškai sukelia šoko ar isterijos būseną. Komisija, negavusi policijos filmuotos medžiagos, negali įvertinti, kokiu būdu buvo laužiama teisėjos N.Venckienės ranka, tačiau mano, kad tai yra svarbus faktas dėl N.Venckienei reiškiamų kaltinimų  pasipriešinus policijos pareigūnui.

Komisija daro išvadą, kad policija, kurios buvo du ar tris kartus daugiau nei privačiame kieme su šeimininkų leidimu susirinkusių piliečių, nebandė su jais tartis ir naudojo neproporcingą grubią jėgą ir nebūtinas specialiąsias priemones prieš beginklius ir nesipriešinančius žmones, nepagarbiai elgėsi su vėliavomis, todėl savo veiksmais šiurkščiai pažeidė Konstituciją, Policijos veiklos įstatymą ir kitus teisės aktus. Komisijos nuomone, kiekvieno šio prievartos akto dalyvio – nuo organizatorių iki vykdytojų - veiksmai turi būti atitinkamai įvertinti Baudžiamojo kodekso, Civilinio kodekso, Policijos veiklos įstatymo bei kitų teisės aktų požiūriu.

Komisija nustatė, kad dėl smurtinių policijos veiksmų labiausiai nukentėjo:

a) Dailininkas Rimantas Radišauskas. Po skysčio purškimo į akis nukrito, buvo spardomas, dėl ko prasidėjo inkstų uždegimas, šlapinosi kraujais, buvo smaugiamas. Sužalojimai vėliau fiksuoti medicinos įstaigoje.

b) Fotomeninkas diabetininkas Juozas Valiušaitis. Gavo smūgį į krūtinę, užlaužtomis rankomis nutemptas į policijos mašiną, į jo prašymą leisti pasiimti insuliną neatsižvelgta, po 2 valandų sulaikymo patalpoje iškviesta greitoji pagalba insulino neturėjo, o iš J. Valiušaičio medikai pasišaipė - „prisišokinėjai“. Tik dar po valandos iškviesta antra greitoji pagalba suteikė pagalbą ir išvežė į Kauno klinikas, cukraus kiekis kraujyje normą viršijo šešis kartus.
Sveikatos būklė fiksuota medicinos įstaigoje.

c) Kęstutis Dudėnas. Policininkai, panaudoję kovinį veiksmą, parvertė jį ir nugara gulinčiam ant žemės kietu buku ilgu daiktu smūgiavo į simfizio dešinę sritį. Po to K.Dudėnas buvo nuvežtas į policiją, iš ten greitąja pagalba į Kauno klinikas, hospitalizuotas nuo 05.17 iki 05.24. Iki šiol gydomas ambulatoriškai. Sužalojimai fiksuoti medicinos įstaigoje.

d) Vyčio kryžiaus ordininkas, buvęs disidentas, invalidas Algirdas Petrusevičius. Po skysčio purškimo į akis kurį laiką nieko nematė, prarado pusiausvyrą.

e) Vaclovas Stončis. Purškiamas skystis pateko jam ant rankos, nuplovus skaudėjo dar tris valandas.

f) Hipertonikė Olga Girdauskienė. Jai policininkas trenkė į pilvą, stumdė ir garsiai prašė jam paduoti „elektrošoką“. Vėliau medicinos įstaigoje O. Girdauskienei konstatuotas stuburo sumušimas ir mėlynės.

g) Teisininkė Evelina Matjošaitienė. Ji „dėl netinkamo patrulių vairavimo ir stabdymo kilus avarinei situacijai nukrito tarp sėdynių, ko pasekoje pasidarė labai negera“ ir prie policijos komisariato laukusi greitoji ją išvežė į ligoninę.

h) Režisierė Neris Karpuškaitė – Akelaitienė. Vesdamas policininkas sužalojo ranką, įtariama, kad prieš ją naudotas elektrošokas.

i) Greitoji pagalba  suteikta cukriniu diabetu sergančiai L.Kedienei ir dėl padidėjusio kraujospūdžio A.Skučienei.

Komisijos nuomone, 2012 metų gegužės 17 dieną nuo ankstaus ryto maždaug dviejų kilometrų spinduliu nuo Kedžių ir Venckų namų uždraustas bet koks judėjimas, taip pat Garliavos mokykloje iš vakaro atšauktos pamokos taip pat yra neproporcingas policijos jėgos panaudojimas, pažeidžiantis piliečių teises į laisvą judėjimą ir nepilnamečių teises į mokslą.

Komisija atkreipia dėmesį, kad jau daugiau kaip mėnuo, kaip prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo prievartos panaudojimo Garliavoje, tačiau minėti civiliai dėl prieš juos panaudotų smurtinių veiksmų iki šiol nėra apklausti.

Komisija konstatuoja, kad neturėdamas galių aiškinti Konstitucijos Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 metų kovo 22 dienos nutartimi plečiamai išaiškindamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 114 straipsnio nuostatas, šiurkščiai ją pažeidė, o policijos pareigūnai šią nutartį vykdydami viršijo savo įgaliojimus, nes nesilaikė Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo 47 straipsnio nuostatų.

Komisija taip pat pastebi, kad Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 metų kovo 22 dienos nutartis, teigianti, kad teisėjo imunitetas nėra absoliutus ir siejamas tik su jo nepriklausomumo užtikrinimu jam einant savo pareigas, todėl N. Venckienė, šioje byloje būdama globėja, dalyvauja ne kaip teisėja, o kaip privatus asmuo, prieštarauja Teisėjų garbės teismo veiksmams, nes Teisėjų garbės teismas kėlė drausmės bylas teisėjai N.Venckienei už jos pasisakymus šioje byloje kaip teisėjai, o ne kaip privačiam asmeniui.

Primename, kad visuomeninę komisiją smurtui Garliavoje 2012 metų gegužės17 dieną ištirti sudaro Komisijos pirmininkas dr. Saulius Arlauskas - Mykolo Romerio universiteto profesorius, Komisijos pirmininko pavaduotoja dr. Zita Šličytė - Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo grupės narė, Atkuriamojo Seimo deputatė, teisininkė, Komisijos nariai: Vytautas Budnikas - Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas, Kęstutis Milkeraitis - buvęs Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros ypač svarbių bylų tardytojas, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, Kazimieras Motieka - Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo grupės narys, Kovo 11-osios Akto signataras, buvęs Lietuvos Respublikos Atkuriamojo Seimo pirmininko pavaduotojas, advokatas, doc. dr. Romualdas Povilaitis - Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos pirmininkas, Liudvikas Narcizas Rasimas -  Lietuvos Respublikos
Konstitucijos rengimo grupės narys, Kovo 11-osios Akto signataras, teisininkas.

Kontaktinis asmuo: Dalius Stancikas, Komisijos sekretoriato vadovas,
tel.: 861260604

Pridedama – Pilnos komisijos išvados ir Prezidentei pateiktos nuotraukos:

Dokumentas Nr. 1 "Garliava - mergaitės prievartinis išnešimas"

Dokumentas Nr. 2 "Garliava - cheminės medžiagos"

Dokumentas Nr. 3 "Garliava - pilnos komisijos išvados"

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
14. arūnas
(2017-04-28 14:14:10)
(88.222.16.52) Parašė:

Perskaičiau.Susirinko ,turbūt neturi veiklos?13. Doremi
(2017-04-25 20:10:29)
(87.163.74.216) Parašė:

Jei iki šiol nieko nevyko,nevyks ir toliau,nes žvėriažmogiai dengia savo subines12. Darijus
(2017-04-25 19:03:16)
(212.233.63.220) Parašė:

Garliavos pogromas niekuo nesiskiria nuo 1941 m. Kauno garažo pogromo. Kaltininkus visi žino, bet lietuviukai džiaugiasi ir tyli, kai naikinamas kaimynas. Bus galimybė nugvelbti laikrodį ar komodą. Nusikaltėliai bausmės nesulauks.11. lorenzo
(2017-04-25 18:52:08)
(78.62.1.211) Parašė:

ši byla nenueis ramiai į užmaršti,vistiek laikas parodis liaudžiai tikruosius kaltininkus ir jų bendrininkus10. Laisvė Erdvienė
(2014-02-14 18:04:10)
(88.119.190.242) Parašė:

Ar negėda prezidentei toliau bolitiruotis į prz.,jei ji dėl savo TAUTOS,dėl savo LIETUVOS nieko gero nenuveikė,o prišingai-gyvenimas pablogėjo. Kaip pokario metais nacionalizuojamas sunkiai uždirbtas turtas-zeme, didelė neteisybe,apgaule,tautos kiršinimas,melas,valdininkų nesiskaitymas su TAUTA9. baisu
(2013-01-15 15:49:11)
(78.56.160.143) Parašė:

kokią mes gavome nepriklausomybę ar ne afrikos šalių8. as
(2012-07-24 08:54:19)
(78.62.1.246) Parašė:

nera ka ir kalbet apie tokia prezidente,jos paziura i zmoniskuma,tolerancija ,nepakltinamuma ir t.t.Matosi,kad prezidento kede labai silta ir bijomasi ja prarasti pagrasinus iskrypeliu klanui.Nejau neateis laikas ,kaip tiesa isaiskes?Manau ateis,gal po metu ar keliu,kaip tada ponia prezidente,paziuresi tautai i akis?7. laisva
(2012-07-23 18:58:07)
(86.100.208.77) Parašė:

geda tikrai geda,galvoja,kad zmones per vasara,pamirs ,manau kad tikrai niekas neuzmirs ,situ kosmaru ,mes tai tikrai ne,as tai turiu tokia nuomuone ,kad prezidente ,kur yra akivaizdi lietuvos geda ,neidomu .o kam rupintis kad miesteliuose geriau su arkliukais pasivazinet argi netiesa,juk matom ir zinios parodo......Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras