2023 m. lapkričio 30 d.

 

Visuomeninės organizacijos reikalauja suteikti nuolatinį LRT eterį organizuotai visuomenei

Paskelbta: 2011-11-28 22:50 Autorius: ekspertai.eu
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos generaliniam direktoriui Audriui Siaurusevičiui LRT tarybos nariams 2011 11 28Lietuvos pilietinių - visuomeninių organizacijų  prašymas SiekisLietuvos nacionalinio visuomeninio transliuotojo paskirtis - tarnauti visuomenės reikmėms. Deja, turime pripažinti, kad tikrovėje LRT visuomeninės - diskusinės ir net informacinės  laidos yra tapusios  išimtinai politinio elito darbų, sumanymų propagavimo ir gynimo įrankiu. Taip yra ne tik dėl to, kad LRT finansavimas yra "tradicinių" šalies partijų atstovų Seime rankose, bet ir todėl, kad LRT tarybos daugumą, nulemiančią  transliuotojo kryptį, faktiškai suformuoja politikai. Nuolat stebime, kaip į Lietuvos radijo diskusijas, bei LTV laidas, kuriose, neva, bandoma išreikšti visuomenės poziciją tam tikrais klausimais, sąmoningai kviečiami tik  politinei ir administracinei nomenklatūrai priklausantys asmenys bei, taip vadinamieji, "nepriklausomi ekspertai". Kaip taisyklė, pastarieji dirba iš biudžeto finansuojamose institucijose, arba yra Lietuvos Laisvosios rinkos instituto darbuotojai, faktiškai atstovaujantys stambiojo kapitalo interesus. Kartais "ekspertais" pakviečiami verslo grupėms priklausančios žiniasklaidos darbuotojai, arba koks nors, neva, visuomenininkas, dirbantis  "visuomeninį" darbą už įvairių   fondų ar biudžeto  pinigus ir nieko bendro neturintis su realiai veikiančiomis, ir niekieno nefinansuojamomis pilietinėmis NVO. Taip subtiliai LRT vadovybė  talkina politinei nomenklatūrai, vykdant tik jai naudingus grupinius projektus ir perša auditorijai įspūdį, kad laidose neva atstovaujamas platus visuomenės nuomonių spektras. Faktiškai į LRT  diskusines ir kitas  laidas užkertamas kelias visų, nuo biudžetinių  pinigų ir valdžios įtakos nepriklausomų visuomeninių - bendruomeninių   organizacijų  nuomonėms, kritikai ir siūlymams. Taip LRT vadovybė padeda nomenklatūrai giliame pogrindyje laikyti pilietinės organizuotos visuomenės užuomazgas ir talkina jai įtvirtinant šalyje "valdomos demokratijos" santvarką. Pamename, kaip LRT vadovybė nedavė eterio iniciatyvinei piliečių grupei, siekusiai surinkti piliečių parašus po įstatymo projektu, galėjusiu užkirsti kelią LEO.LT aferai jos pradžioje. Tą galėtų patvirtinti dabartinis LRT tarybos narys A. Račas, tasyk  patyręs "visuomeninės" LRT veidmainystę, kai buvo talkinama ne visuomenės ir teisingumo interesui, bet oligarchinei verslo grupei ir korumpuotiems politikams. Prisimename, kaip žymiai vėliau, LRT vadovybė, vykdydama politikų  valią, kiek įmanydama blokavo ir dozavo informaciją apie ką tik susikūrusio Jungtinio demokratinio judėjimo (JDJ) pastangas telkti visuomenę kovai prieš korumpuotų politikų rankomis sukurtą LEO.LT superaferą. Ir ypač gerai pamename, kaip tą temą gvildenusiose diskusinėse ir informacinėse laidose etatiniai "ekspertai" ir  politikai pristatinėjo šią aferą kaip Lietuvos laimėjimą... Ypač akivaizdžiai LRT vadovybė pademonstravo savo lojalumą valdantiesiems, suorganizuodama š.m. balandžio 27 d. informacinę blokadą, kai informacinėse  laidose buvo nutylėta šešiuose miestuose vienu metu suorganizuota unikali NVO piketų banga, reikalavusi konkrečių teisėsaugos reformų. Seimo, "tradicinių" politinių partijų, atsakingų už gilėjančią valstybės krizę, bei teisėsaugos institucijų reitingai nuolat katastrofiškai žemi. Šimtai tūkstančių piliečių jau paliko Tėvynę, nomenklatūros ir oligarchinių grupių valia tampančia jiems pamote. Apklausos rodo, kad beveik trečdalis suaugusių ir net 60 procentų jaunuolių ketina tai daryti ateityje. Matome, kad šalyje nėra realios (seniūnijų lygio) savivaldos. Suvokiame, kad rinkėjų dauguma vėl boikotavo formalios savivaldos rinkimus, surengtus pagal  partijų ir milijonierių naudai sukurptą neteisingą  ir akivaizdžiai, eilės teisininkų nuomone, antikonstitucinį įstatymą, kuris buvo priimtas neskaidriai, skubiai ir  slapta nuo Tautos. Matome, kaip politinis elitas paslapčia, neskaidriai ir nesitariant nei su Suverenu, nei viešai diskutuojant su organizuota, nuo valdžios nepriklausoma visuomenės dalimi karšligiškai, kaip LEO.LT aferos laikais, bruka naujos atominės elektrinės projektą. Tai nomenklatūra daro "valstybės vardan", bet kažkodėl už Tautos nugaros ir už jos pinigus... Mums jau nusibodo stebėti, kaip politinės nomenklatūros poziciją uoliai perteikiančiose LRT laidose politikai ir "nepriklausomi ekspertai" džiūgauja dėl vienu kitu procentu padidėjusio BVP ar eksportuotojų pelnų augimo ir toliau atkakliai "nemato" Lietuvoje nuolat besiplečiančios valstybingumo krizės. Visuomeninės - pilietinės organizacijos aiškiai suvokia tikrosios krizės mastą ir mano, kad valstybingumo krizę skatina ne tik visuomenės nušalinimas nuo viešų reikalų tvarkymo ar teisingumo vykdymo, bet ir tai, kad aktyvioji - organizuotoji visuomenės dalis neturi jokios galimybės viešai ir atvirai kalbėti piliečiams apie šalies problemas ir jų sprendimo būdus. Siekdami, kad Konstitucijoje garantuota žodžio laisvė ir kitos pilietinės teisės būtų įgyvendinamos, kad organizuota visuomenės dalis, nekontroliuojama valdžios galėtų atvirai ir viešai svarstyti Lietuvos problemas ir jų sprendimo būdus, prašome LRT administracijos ir tarybos žengti ryžtingą žingsnį visuomeninės LRT link ir suteikti pilietinėms - visuomeninėms NVO nuolatines laidas. Pageidaujame, jog šalies NVO turėtų kiekvieną  savaitę, 11 valandą transliuojamą  radijo diskusijų laidą "Lietuva  visuomeninių organizacijų veidrodyje" ir reguliarią valandinę laidą per LTV pirmąjį kanalą. NVO veikloje dalyvauja apie aštuoniolika procentų šalies gyventojų, o partijose, atsakingose už "valdomos demokratijos" santvarkos sukūrimą, vos du procentai piliečių, bet visa tariamos visuomeninės viešosios erdvės kontrolė yra partinės ir administracinės nomenklatūros rankose. Nebegalime to toleruoti, ypač kai matome akivaizdžias valstybės, kaip bendros piliečių valios, ir Tautos, kaip unikalaus istorinio darinio, griovimo tendencijas. Siūlome laidos, kurias vestų pačių NVO laisvai pasirinktas žurnalistas arba jai artimos specialybės atstovas, klausimo svarstymui neatidėliojant priimti pilietinių NVO atstovų grupę. LRT tarybai ir administracijai ignoruojant šį prašymą, mums neliks nieko kito, kaip pakviesti piliečius pradėti ilgalaikes reguliarias taikias pilietines akcijas. Jos eilę mėnesių vyktų prie LRT, prezidentūros, Seimo ir kitur. Apie apgailėtiną organizuotos visuomenės padėtį bei  kitus lietuviško "valdomos demokratijos" modelio aspektus būtų informuojamos tiek ES institucijos, tiek ES šalių diplomatinės atstovybės Lietuvoje. Visgi viliamės, kad pilietinių akcijų neprireiks ir mūsų teisėti lūkesčiai  taps tikrove... Pagarbiai, 1. Lietuvos piliečių sąjungos vardu - pirmininkas (LPS) D. Varkalis (Klaipėda) 2. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas Arimantas Račkauskas 3. Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos vardu - pirmininkas E.Šalkauskas, 4. Kauno bendruomenių centrų asociacijos pirmininkas Ramūnas Navickas 5. Konfederacijos Lietuvos jungtinis demokratinis judėjimas (KLJDJ)  Šiaulių skyriaus vardu - pirmininkas E. Kuvikas 6. Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininkas Edmundas Jakubauskas 7. NDJ Klaipėdos  skyriaus vardu- pirmininkė V. Jurgilevičienė 8. Lietuvių tautinio centro (LTC)  vardu- pirmininkas R.Čekutis 9. Visuomeninės piliečių sąjungos vardu (VPS) - pirmininkė V. Anankienė (Kaunas) 10. Tautos ateities forumo (TAF) Kauno skyriaus vardu - pirmininkas A.Vilimas 11. Judėjimo "Už gamtą" vadovas A. Knystautas 12. KLJDJ Radviliškio skyriaus vardu - pirmininkas L. Vedeckis 13. Lietuvos Sąjūdžio (LS) Kauno skyriaus vardu - pirmininkas R. Kaminskas 14. Lietuvos žaliųjų judėjimo vardu - pirmininkas R. Braziulis 15. Nepriklausomos visuomeninės organizacijos "Buitinių vartotojų sąjunga" vardu - pirmininkas A. Miškinis 16. Nacionalinės vartotojų konfederacijos prezidentas Kornelijus Papšys 17. Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė 18. Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas Aurelijus Veryga 19. NVO "Kauno rinkėjų klubas" vardu - koordinatorius A.Karčiauskas 20. Viešosios įmonės "Miško rytas" vardu - direktorius A. Rėklys 21. Viduklės pilietinės bendruomenės "Atauga" vardu - pirmininkas  J. Kaminskas 22. Nepartinio demokratinio judėjimo (NDJ) neformalios Kauno grupės vardu - G. Petrauskas 23. Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos (LŽTGA) Kauno skyriaus vardu- pirmininkas P. Kavaliauskas 24. Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija Nijolė Malakauskienė 25. Kultūrinių iniciatyvų centro pirmininkas Edvardas Stonkus 26. Sąjūdžio pirmeivių klubas Irena Vasinauskaitė 27. LPF "Pagalbos sparnai" pirmininkė Janina Gečienė 28. Klubas "Dainoriai" Irena Barteišienė (Šiauliai) 29. NVO "Lieporių bendruomenės centras" pirmininkė  Elvyra Užkuraitienė (Kaunas) 30. NVO "Šiaulių visuomenininkai" pirmininkas Vytautas Kabaila 31. NVO "Medelyno bendruomenė" pirmininkė Valerija Misiūnienė (Šiauliai) 32. NVO "Dainų bendruomenė" pirmininkas Virgilijus Balčius (Šiauliai) 33. NVO "Zoknių bendruomenė" Ligita Bairamova (Šiauliai ) 34. NVO "Vytis” vardu - koordinatorė A. Dambrauskienė (Kaunas) 35. KLJDJ Šilutės skyriaus vardu - prmininkas R. Jaruškevičius P.S. Oficialiai registruotų ir neformalių NVO lyderius prašome savo sutikimą pasirašyti šį dokumentą patvirtinti el. laišku šios akcijos koordinatoriui visuomenininkui KLJDJ nariui Edvardui Kuvikui ([email protected], tel. 8- 699-69372). Prašome rašant jam būtinai nurodyti savo telefoną.
„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško VšĮ „Ekspertai.eu“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]
Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras