2024 m. liepos 22 d.

 

Vytautai Landsbergi, ar Jūs iš tikrųjų mylite Lietuvą?

77
Paskelbta: 2014-02-26 09:53 Autorius: KTU doc. emeritas, technikos mokslų dr. Vytautas Venckevičius
„Negąsdinkite: Žemės gynėjai – ne prieš ES, stiprių tautinių valstybių sąjungą, už kurią ir balsavome, bet prieš JEV (Jungtines Europos Valstijas), kuriose, anot „rumpėjų“, reikės pamiršti tautas, bus viena kalba“, – rašo V. Venckevičius. Nuotraukoje – naujo pavyzdžio lietuviškas pasas, kuriame jau nebėra įrašyta tautybė
„Negąsdinkite: Žemės gynėjai – ne prieš ES, stiprių tautinių valstybių sąjungą, už kurią ir balsavome, bet prieš JEV (Jungtines Europos Valstijas), kuriose, anot „rumpėjų“, reikės pamiršti tautas, bus viena kalba“, – rašo V. Venckevičius. Nuotraukoje – naujo pavyzdžio lietuviškas pasas, kuriame jau nebėra įrašyta tautybė

Perskaitęs Jūsų, profesoriau Vytautai Landsbergi, tradicinę kalbą, pasakytą Vasario 16-osios proga iš Signatarų namų balkono, jau nenustebau – nieko naujo: vien pyktis ir neapykanta siekiantiems gelbėti Lietuvą. Lietuvą, už kurią visuotinėje apklausoje (referendume!) 1991 m. vasario 9 d. Tauta pasisakė būtent taip: LIETUVOS VALSTYBĖ YRA NEPRIKLAUSOMA DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA.

Tad AČIŪ „Lietuvos Aido“ redakcijai už tos kalbos paviešinimą. Ypač gerbiamam vyr. redaktoriui Algirdui Pilveliui – pirmiausia – už šio patriotinio laikraščio išgelbėjimą. Paradoksas: „Lietuvos Aidą“ reikėjo gelbėti ir nuo tų, kurie buvo pasiskelbę didžiausiais Lietuvos patriotais. Nekalbant apie niekšus – bandžiusius leisti antrininką, geltonąjį „Lietuvos Aidą“. Turbūt Jūs, Vytautai Landsbergi, čia ne prie ko.

Pone Vytautai Landsbergi, aš ir mano šeima nuo pat Sąjūdžio gimimo buvome dideli Jūsų gerbėjai. Daugelį kartų rinkau ir už Jus parašus, tikėjau Jūsų žodžiais. Nors kartais kai kuo ir suabejodavau, bet... Pavyzdžiui, atrodė įtartini siekiai – viską privatizuoti. Pastebėjau, kaip Jus stengėsi apsupti įvairūs pataikūnai ir materialistai gobšuoliai. Kurių idealas – neabejotinai aukštinti save turtų gausa: ČIA ir DABAR! Ir Panevėžyje to būta! Kas dabar atsakys, pavyzdžiui, kas nutiko su JAV lietuvio daktaro Rimvydo Sidrio (Sideravičiaus) siūlyta finansine parama, už kurią norėta pastatyti Menų mokyklą? Kai kas iš jų vos nebuvo nuteistas (rodė per TV) už machinacijas su lietuvių kilmės Lenkijos menininko Stasio Eidrigevičiaus paveikslais. Kodėl Jūs, Vytautai Landsbergi, nepritarėte karaliaus Mindaugo, Lietuvos žemių vienytojo, paminklo pastatymui Panevėžyje? Vietoj jo atsirado prolenkiško istoriko Alfredo Bumblausko įpirštas paminklas Aleksandrui. Ir dar su detale-avansu – tuo laiku dar nebuvusios Šv. Petro ir Povilo bažnyčios maketu glėbyje? Kas vertintina nevienareikšmiškai.

Ir aš su grupe Demokratų partijos narių buvau įtrauktas į Jūsų įkurtą TS-LKD. Bilietą įteikė pats Vitas Matuzas! (Tada jis dar nebuvo... įtariamuoju.) Nelabai gerai jaučiausi – ne vien dėl neteisingai įrašytos pavardės. Kaip sakė viena tos partijos eilinė pataikūnė, tai „tokia smulkmena...“. Atidaviau tada jai tą bilietą. Laukiau kelerius metus, bet... Laiškai man tebeplaukia iki šiol iš Briuselio: europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ta pačia neištaisyta mano pavarde atsiuntė 2014 metų kalendorių su visa agitacine medžiaga – gražiomis poniomis ir ponais paveiksliukuose. AČIŪ! Matyt, esu sąrašuose reikalingas kaip „mirusi siela“. Ir vis dėlto...

Grįžtu į laikus, kai Jūs, gerbiamas profesoriau, turėdamas savo aplinkos palaikymą ir tikslą, inicijavote referendumą (ne – referendŪmą!) dėl LR prezidento institucijos. Anot „nepakeičiamo“ VRK pirmininko Zenono Vaigausko (už jo teisę toliau eiti tas pareigas pasisakė ir Irena Degutienė!), parašų skaičiaus būta didesnio nei 300 tūkstančių. Bet nesiūlyta jų nei tikrinti, juolab atšaukti. O dabar?.. Kai Z. Vaigauskas, laikydamasis LR Konstitucijos nuostatų, pripažino LR piliečių parašus „Dėl žemės (ne)pardavimo užsieniečiams“, TS-LKD ir liberalai, Jūsų pakurstyti, in corpore jau šaukiate: „Kas ne su mumis, tas – Lietuvos priešas!“ Ir buvę disidentai Nijolė Sadūnaitė, Alfonsas Svarinskas ir kiti „paklydėliai“ ar „apgautieji“ tapo vos ne „Kremliaus agentais“. Putino apmokamais...

Dabar, kai Lietuvos piliečiai, supratę naujus pavojus esant jau kitoje sąjungoje – ES, surinko daugiau nei 320 tūkstančių piliečių parašų (net ir LRT tylos ar patyčių sąlygomis!) už tai, kad būtų išsaugota Lietuvos Žemė (valstybės teritorija!) ateinančioms kartoms, Jumyse sukilo didžiulis įniršis. Ir Tauta „nesubrendusi“... (Matyt, išgąsdino – daugiau – tas 100 tūkstančių piliečių parašų.) Taigi ir mane išvadinote „Kremliaus agentu“, „nesusipratusiu“ ar „apdūmintu“... Pagaliau ką reiškia kviesti žmones atšaukti savo parašus, boikotuoti referendumą? Ar tai pilietiška, gerbiamas patriarche? Tokia politika – skaldyk ir valdyk! – ne Jūsų sugalvota. Tai visų laikų ir visokio plauko diktatorių šūkis! Kaip ir šių laikų klapčiukų – pradedant juknevičienėmis-masiuliais-steponavičiais ir nebaigiant patarnautojais... alfonsais. Gaila ir man jų: vienų nesiaukojančių dirbti už 5 000 Lt, kitų aukojančių savo menkos pensijos dalelę „Kubiliaus biudžetui“ gelbėti. Ir negalvojant, kad „opozicija“ iš to tik tyliai juokiasi. Matyt, esate toli toli nuo „runkelių“ ar „Kremliaus agentų“.

Priminsiu: prieš stojant į ES derybose Lietuvai atstovavo kažkoks „specialistas“ Petras Auštrevičius. Nežinojau, kad jis liberalas. Mat jo esmę man „įkalė“ buvęs ilgametis viršininkas, jų partijos (mutavusios – kaip ir „buvusioji“ – nuo SSKP... iki LSDP) kūrėjas Panevėžyje: „Ką noriu, tą ir darau! Ir tau nedraudžiu...“ Taigi taip ir padarėte, kartu su vagnoriais ir kitais mutantais (kur jie dabar?): ir kaime, ir mieste dauguma žmonių atsidūrė kaip ant ledo, nemokantys čiuožti. Viskas daryta neaiškiai, skubiai. (O gal pagal „MaXimą“: apie viską pagalvota?..) Atsimenate a. a. Romualdo Sikorskio, buvusio ir LR finansų ministru, žodžius (cituoju iš atminties): „Landsbergiui – už ūkio politiką – 3 (trejetas... su geležinkeliu).“ Koks patyrusio ekonomisto, žinojusio ir „Kremliaus koridorius“, įžvalgumas!

Matyt, Jūs irgi buvote ir tebesate... įžvalgus: jaučiate žmonių nesusivokimą, istorijos nežinojimą ir tuo stengiatės naudotis? Painiojatės, kartais ir „po medžiu pastovite“... Užtat žmonės po truputį ir atsipeikėja – nebenori likti kvailinami. Mąstantieji savo galva įsitikino: Lietuvą užvaldė SISTEMA, jungianti sovietinę (partinę ūkinę) nomenklatūrą, atstovaujamą LSDP, ir naująją nomenklatūrą, atstovaujamą TS-LKD ir liberalų. Žmonėms „uždūminti“ pavadinta... demokratija. Tam tarnauja net LR Konstitucinis Teismas! Įsigilinus (pvz., palyginus duomenis „Lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ ir „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“) paaiškėja: nėra ko tikėtis realių permainų. Visur tie patys ir jų atžalos su paveldėtais įpročiais (pvz., Kūrių ir daugelis kitų šeimų). Skirtumas: anksčiau lankstytasi prieš Kremlių, dabar analogiškai elgiamasi Briuselio atžvilgiu. Koktu: nėra nei kairiųjų, nei dešiniųjų – visi materialistai gobšuoliai! Išlikęs melas ir padlaižiavimas! Nedingo ir telefoninė teisė. (Ir dar stebimasi: iš kur gimsta V. Uspaskich, A. Paleckis arba visokie... „duonos valgytojai“, „patvoriniai“? Nesisteminiai.) Kartais atrodo, Briuselis – baisiau nei Kremlius: nevykdysime į(si)pareigojimų – BAIGTA! Tad klausykite, mieli „Lietuvos žmonės“... Kaip dabar agituoja Kubiliaus-Grybauskaitės-Butkevičiaus trijulė. Ir jiems akompanuoja nupirkta „žiniasklaida“. Na, o kaip Jūs, gerbiamas Landsbergi, žiūrite į „estrelas“?.. Ar kartais nesuklystate?

Net okupacijos metais nebūta tokios pasibaisėtinos socialinės atskirties. Juk visos valdžios struktūros pirmiausia pasirūpina savo aplinkos gerove, kitiems, anot finansų ministro (socialdemokrato!), „kai biudžete atsiras atliekamų lėšų...“ (Ir I. Degutienė „nesupranta“, ką žmonės vadina „loviu“?) Akivaizdžios patyčios! Užtat ne vien dėl ekonominių sunkumų, o, ir iš mano patirties, daugiau dėl gilios psichologinės krizės vos ne milijonas (maždaug 10 kartų! Daugiau nei „prie Smetonos“) lietuvių išvyko duoneliauti svetur. Tai palietė ir mano šeimą. Ne visi pagal pažintį („blatą“) gali įdarbinti savo atžalas – ministerijose ar kitur (kur alga buvo sumažinta – tik 2 000 Lt!). O Jūs ir aplinka emigraciją (tiksliau – evakuaciją) laikote normaliu reiškiniu: atseit tegul jie išvažiuoja, pasisems patirties... Sugrįš... Kaip ir Jūsų anūkas Gabrielius („ta prasme“), ketinantis patekti į ES Parlamentą? O sakote: tik komunistai-kagėbistai dėl visko kalti. Ir dar – rusai puola... Tad tinka – ir „Ivano neprileisim prie vamzdžio...“ (Ar ir ne dėl tokios retorikos mums dujos brangesnės nei kitoms ES valstybėms?)

Ir dar – statykim IAE: už elektrą mokėsim kad ir brangiau, bet būsim nepriklausomi (INDEPENDENCE)!.. Nesvarbu, kad kol pastatysim, čia mūsų, etninių („nacionalistų“ ir kitų „urvinių“), nebeliks nė 2 milijonų. O valstybės skola išaugs nuo dabartinių 50 iki 80 mlrd. ar daugiau. Užtat valdžios elitą pigiau aptarnaus imigrantai, kuriais pertekę Vakarai... džiaugiasi. Siūlo ir mums. Toks „vaizdialis“ susidaro skaitant Jūsų ir kitų rašliavą ar klausantis paistalų ir Žemės gynėjų „kliedesių“ atžvilgiu.

Gąsdinate Lietuvą neįtikėtinomis Briuselio bausmėmis? Už tai, kad mes, nežinodami, kas mūsų laukia ateityje, pasisakėme už stojimą į ES? Papirkti „demokratiškai“ – buteliu alaus arba pakeliu skalbimo miltelių. Na, o dėl tokių dalykų tebekaltinate Uspaskichą ir panašius. Argi ne dvejopi standartai? Ar ne todėl Lietuva velkasi šlovingos ES uodegoje?

Pagaliau ir tokios „smulkmės“: atrodo, nekaltas SISTEMOS veiksmas (inspiruotas Kęstučio Masiulio ir Stasio Šedbaro) – Raudonos vėliavos su Vytim įteisinimas greta Trispalvės. Iš tikrųjų – faktas: nuskurdinta valstybė galės didžiuotis dviem lygiavertėmis valstybės vėliavomis! Juk dar niekas to pasaulyje neturi! Taigi: dabar vieni kelia vienokią vėliavą, kiti – kitokią. Vieni mojuoja vienokia, kiti – kitokia. Gražu, pone Landsbergi? O gal tai nostalgija LDK? Nors irgi nesu abejingas istorijai, bet...

Netrukus švęsime Lietuvos Respublikos 100-metį! Ir Trispalvei, už kurią galvas guldė partizanai, netoli toks pat jubiliejus. Ir vėl sumaištis?! Žinoma, „strateginiai partneriai“, kuriuos ir Jūs numatėte, tebeserga „žečpospolitos“ liga. Gal ir Jūs? Nors AČIŪ už „antausį“ jiems Vasario 16-ąją! Kad ir pavėluotai.

Ir dar – tos neužmirštuolės, ta pačia proga!.. Ar ne vaikiška, pone Vytautai Landsbergi? Nors, sako, įpiršo prezidentė, kurios mokytoju buvo a. a. A. M. Brazauskas. Jūsų oponentas...

Ar nematote, kai Lietuva naikinama ir tokiomis „smulkmėmis“: nebėra Lietuvos radijo ir televizijos, liko LRT, ant „skaidriai“ išnykusio SNORO banko kioskelių radosi PayPost, naujuose LR piliečių pasuose – datos, įrašytos – „antrąja“, valstybine kalba, nebėra tautybės, automobilių valstybiniuose numeriuose – trispalvių? Nekalbant apie užrašus kad ir Vilniuje (Lietuvos sostinėje!). Taigi „kuriamas“ Lietuvos įvaizdis. To nemačiau nei Romoje, nei Paryžiuje, nei Stokholme, juolab Varšuvoje – ten žmonės gerbia savo valstybę. O ūsuotas lenkas, sutiktas perkant metro bilietą, net pykteli: „Esate iš „Litvos“ ir nemokate lenkiškai?..“ Beje, Dalia Grybauskaitė su Komorovskiu (viešai!) pyškina „po polski“, o svečias?.. Pirmiau užsuka į Šalčininkus... Ar nesistebite tuo, pone Landsbergi? Apie eksprezidentą Valdą Adamkų jau nekalbu: tiek pažadų, kad vargu ar kas juos įvykdys. Nors Jūsų kolegos Mantas Adomėnas ir Ko irgi stengiasi... Taigi neįžiūriu lietuviškos pozicijos „tradicinėse“ Lietuvos partijose. O piktinatės „marginalais“?.. Jums tinka tik surežisuotos eisenos ar paradai, kaip „anuomet“?

Klausiu Jūsų – ar galima suvereni valstybė, kurioje šeimininkauja svetimi? Kuriems ateiti į Lietuvą bus labai paprasta? Ką byloja faktai: valdžia nežino, kas konkrečiai (po sovietmečio košmaro!) yra supirkę Lietuvos žemes, kokie užsieniečiai kartu su „berniukais“ jau dirba žemės ūkyje. Net pasienyje – su „strateginiais partneriais“. Spekuliantai tik ir laukia šių metų balandžio 30-osios. Jums žinoma tik, kad visą tą „košę“ užvirė referendŪmininkai. O aš sakau: „Šaunuoliai! Priminė Sąjūdžio metą – pakvietė Tautą ginti protėvių krauju aplaistytos Žemės (teritorijos vientisumo!).“ Didžiuojuosi ir aš, prie jų prisidėjęs.

Kodėl, pone Landsbergi, žmones gąsdinate nebūtais dalykais? Kodėl nepasakote, kad nei Vengrijos (uždraudusios parduoti žemę užsieniečiams), nei Lenkijos (nesiruošiančios greitai ją parduoti svetimiems) niekas nesiruošia išvaryti iš ES? Kodėl Graikijai dar primoka 90 milijardų, kad tik liktų joje? Kodėl „nežinote“, kad Švedija, Danija, Jungtinė Karalystė nesiruošia net savo valiutos atsisakyti? Kad Vokietija ir JK neatsisako peržiūrėti sutarčių su ES? Jums nežinoma, kad nė viena imperija yra dingusi iš pasaulio žemėlapio? Likusios – tik istorijos vadovėliuose. O ką liudija jų palikimas – pasekmės daugybei tautų?

Negąsdinkite: Žemės gynėjai – ne prieš ES, stiprių tautinių valstybių sąjungą, už kurią ir balsavome, bet prieš JEV (Jungtines Europos Valstijas), kuriose, anot „rumpėjų“, reikės pamiršti tautas, bus viena kalba.

Ar Jūs suvokiate, kokia turi būti demokratija? Gal, manote, valdoma? Juk Putinu, Lukašenka, o dabar Janukovyčiumi piktinatės. Galvojate, kad ukrainiečiai išsiilgę prieš tai buvusių, vienokių ar kitokių, oligarchų valdžios? Įsiklausykite į Ukrainos Maidano lūkesčius!

Taigi Jūs, Vytautai Landsbergi, jei iš tikrųjų mylite Lietuvą, atmeskite ambicijas. Išlikite kartu su visa Lietuva. Visi privalome pasirūpinti, kad vėliau neliūdėtume – kaip žemę pardavę.

P. S. AČIŪ Dievui, ką tik per „Žinių radiją“ išgirsta: LR Seime vis dėlto randasi proto prošvaisčių! Taigi netrukus sužinosime, ar Lietuva dar gyva.

Ir dar: Ukraina grąžino savo Konstituciją į pirminę būklę, o kaip Lietuva, pone Vytautai Landsbergi?..

Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
77. to 72. To 30. Letas Palmaitis dėl liustracijos
(2014-03-03 01:13:29)
(5.20.205.100) Parašė:

joks stuburas lietuviams nera ilenktas Paprasciausiai svonderiai is Lietuvos padare klasikine policine bananine valstybe Pas mus kaip rasoma net darbovietese ISTATYMU uzdrausta streikuot Gatvese protestuot galima tik ne daugiau kaip po devynis ir grieztai nurodytose vietose Tai tuo naudojantis biudzetas praktiskai ir yra pastoviai isvagiamas Todel tam stuburo istiesinimui uztektu ilgesniam nei 10 metu terminui pasodint 20 stambiausiu vagiu tame tarpe ir simtais milijardu litu nuostoliu padariusi politiku O is nustekentos tautos reikalaut didelio samoningumo gali tik didelis kvailys Gal pagalvok kodel tokiu nesamoniu nera kokioj paprasciausioj Sveicarijoj Gal ten ir piliecius supa siek tiek kitokia materialine gerove O gal ir svietimas kultura menas ten jiema del tos geroves taip pat daugiau prieinamas Ar bent supratai kad tiesiog neturi teises esamom salygom stebetis del esamos pilietines visuomenes dabartines bukles O juk nesunku pastebeti kad butent Sajudzio metais ir zmoniu pragyvenimo lygis ir ju kulturinis issilavinimas buvo toks kad pilnai uzteko Tautos mobilizavimui Kaip ir tai kad tokio visuotino nusmurgimo valdantieji sieke samoningai : samoningai skatino ir emigracija pastoviai zlugde neblogai funkcionavusia svietimo sistema ivede mokama moksla atsirado komercine medicina kurios daktarai puse dienos dirbe valstybei kita puse leke dirbt uz gerus pinigus jau privatininkams Taip sudirbdami ir visada savu problemu turejusia konstitucine nemokama valstybine medicina Taigi turim ka turim Ir nera cia ko stebetis O sita landsbergi geriausiai apibudino rasytojas vyt Petkevicius76. Letas Palmaitis 72
(2014-03-02 07:08:33)
(78.62.221.179) Parašė:

Bijau, kad kalbame apie skirtingus dalukus: minėjau ne liustraciją, bet iliustraciją prie šio straipsnio, kuri man kelia juoką: tie kartoniukai yra kvailiams ir ničnieko nebereiškia, o tai, kas yra reikšmingo, ten net neparodyta: lustas per vidurį, kuriame vietoj visų lietuvio garbės atributų yra elektroniškai užkoduoti jo fiziniai duomenys ir lagerininko numeris, kuris nuo šiol atstoja vardą. Kas dėl pačios lietuvių tautos, tai esminis trūkumas būdingas visoms Vakarų tautoms, mažoms ir didelėms: D-vo poreikio praradimas, o tai yra ir Tiesos poreikio (ne sau tiesos - čia dar ir kokie kiekvieno poreikiai! - bet Absoliučios Tiesos poreikio) praradimas. Kai jo nėra, visa kita (pvz., bandymai remtis tautiškumu) tėra tik erzacai, kurie tik apsunkins situaciją. Stuburas atsistatys tik tada, kada atsistatys ryšys su D-vu. Plg. čečėnus, žiauriais genocidais naikinamus nebe pirmą šimtmetį. Kodėl jie laikosi? Tik atsidavimu D-vu. Būkite ramus, kol gyva žmonija, ši maža tauta niekad neišnyks. Juk jie nešaukia užkeikimų "Čečnia! Čečnia!" (= Mes! Mes!) ir neragina semtis jėgų iš žemės ir protėvių, bet vienoje šeimoje su visais musulmonais šaukia AL AKBAR - D-vas (= Absoliuti Tiesa) yra Aukščiausias! Kuo katalikybė prastesnė už islamą? Lietuvai reikia religinės revoliucijos.75. Naglis Puteikis
(2014-03-01 21:52:43)
(188.69.198.176) Parašė:

Naglis Puteikis: 1. Ar galima parduoti Lietuvos žemę užsieniečiams? - ne, arba taip, kaip Vokietjoje – užsienietis praktiškai niekaip negali nusipirkti, nes itin daug apribojimų, iš kurių pagrindinis – įrodyti vietinei savivaldybei (mažajai savivaldybės tarybai– seniūnijos, apylinkės – ko pas mus nėra), kad kalbi vokiškai, dirbi žemę ir būna, kad tai įrodęs, vis tiek negauna; 2. Ar manote, kad procentinis santykis, kai lietuvių Lietuvoje 80, o kitataučių 20 yra saugotinas? - taip, 3. Euras ar Litas? - litas; 4. Už ar prieš juvenalinę justiciją? - prieš; 5. Ar jums patinka užrašai Pay post? - žiauriai nervina, ranka ieško dažų balionėlio, kuriuo noris išpurkšti vieną seniausių administracinių užrašų lietuvių kalba – „Lietuvos paštas“; 6. Ar reikalingi mūsų kariai Afganistane? - ne; 7. Kas naudingiau Lietuvai, kad Karaliaučiaus sritis išliktų Rusijos priklausomybėje ar pereitų vokiečiams? - Rusija, panašu, tuoj įžengs į Krymą, tad klausimas nerealus. Aišku, kad geriau būtų likęs Vokietijai, bet kaip atsukti laiką atgal? 8. Jūs pirma lietuvis ar europietis? - lietuvis; 9. Pirma Lietuvis ar krikščionis, pagonis, ar budistas ir t.t.? - lietuvis; 10. Jus pirma Lietuvis ar liberastas, socdemas ar koncervatorius ir t.t.? - lietuvis, nepartinis; 11. Ar Lietuva čia gimusių kraštas ar visų norinčių čia gyventi? - gimusių; 12. Lietuvos kariuomenės uždavinys apsiginti ar fiksuoti gynimosi faktą ? - kariuomenė reikalinga tik gynybai, bet gynyba privalo būti tokia kaip Suomija gynėsi nuo SSRS 1939 m. 13. Lotyniškos raidės pasuose ar ne ? - lotyniškos; 14. Lietuvio korta emigrantams. Už ar prieš ? - pirmiausia būtina suteikti pilietybę visiems emigrantams, taip, aš už tokią kortą; 15. Ar reikalinga privaloma karo tarnyba ar ne ? - būtina; 16. Valstybinis komercinis bankas. Reikalingas ar ne ? - būtinas, ir taip absurdas, kai savo pelningas valstybės kontroliuojamas įmones parduodame kitų valstybių ... valstybinėms įmonėms, 17. Prieš homoseksualizmo propagandą ar už? - prieš. Į klausimus atsakė Naglis Puteikis.74. Prašalietis
(2014-03-01 09:47:01)
(109.210.30.173) Parašė:

Kas liečia tautų ir valstybių išgyvenimą reikia panagrinėti tautų ir valstybių gyvavimo istorinius faktus, pažiūrėti ir suvokti kokiais principais gali suvereniai išgyventi pasaulyje ir nedidelės tautos ir valstybės. Pavyzdžių yra nemažai, Suomija, Šveicarija, Liuksemburgas, Monakas ir nemažai kitų, kurios neverkia, kad joms gresia išsivaikščiojimas ir kurios,kad išgyventų, neieško rytų ar vakarų saulių, ar,kaip šiandieninė Ukraina, kam brangiau parsiduoti. Dėka valdžią paimančių demagogų, perėjūnų,savanaudžių,sukčių,kurie turi kam nors tarnauti, Lietuvai nesibaigia šviesti saulės ... Po rytų saulės prašvito vakarų saulė. Kaip rodo ir Lietuvos istorija tokios pseudovalstybės, pastatytos ant melo,neteisybės ir demagogijos, ilgai neišgyvena. Taip vadinama Smetonos Lietuva pasidavė be šūvio, o vadai su pinigais pabėgo į užsienį pas savo šeimininkus. Suomija pradėjusi savo valstybingumą kaip ir Lietuva pasirodė kito mentaliteto, todėl gyvuoja ir po šiai dienai. Lietuva su savo vakarykščiais ir šiandieniniais "politikais" gali būti rami. Jai bent kiek suverenus valstybingumas negresia. Kol europos sąjunga ją laiko tol ji egzistuos, kitu atveju jai beliks ieškoti naujos saulės...gal kada nors tautinių veikėjų parnešta afrikos saulė užtekės Lietuvoje. Ir ji bus dosnesnė už taip giriamą šiandienos "tautinių politikų" Briuselio saulę ir nors kiek palengvins kuo toliau tuo labiau nuskurdintų Briuselio saulės Lietuvos žmonių dalią...73. Lansbergis
(2014-03-01 09:01:57)
(109.210.30.173) Parašė:

Pamilau Lietuvą ir myliu be galo nuo 1990 metų visu savo kūnu ir siela.Įpatigas meilės Lietuvai ir tautai jausmas atsirado kai,nusiėmus Ozolui savo kandidatūrą, likau iš kanditatų vienas ir buvau chebros išrinktas sąjūdžio perestroijkai ir Gorbačiovui remti pirmininku. Todėl santykiauju tik su ja ir tautiečiais ir dar kartais truputį su demokratiniu vakarų pasauliu. Santykiaudamas su Lietuva, matau jau 20 metų tampančią tautą vis laimingesnę ir linksmesnę .. Tai man suteikia papildomų jėgų ir geismo ir dar didesnė asmeninę laimę ir džiaugsmą.Santykiuose su Lietuva pažadu būti ištikimas jai visą savo gyvenimą, tol kol joje bus likęs bent vienas tautinis durnius...72. To 30. Letas Palmaitis dėl liustracijos
(2014-03-01 08:48:17)
(212.117.15.21) Parašė:

Problema - ne Landsbergis, o lietuvių tautinės savimonės silpnumas. Lietuviai (kalbu apie sociologiškai išmatuojamą dydį, o ne apie atskirus individus ar jų grupes) nesijaučia esantys tauta ir net nenori ja būti. Kol kas jie, deja, tėra masė, kuria manipuliuoja kas nori: žiniasklaida, įvairaus plauko machinatoriai, galiausiai Rusija, Lenkija, Europos sąjunga ir jų vietiniai parankiniai. Kol lietuviai neatgaus savigarbos,pojūčio, kad yra tai, dėl ko verta gal ir galvą padėti, nieko nebus. Ar ne iš čia at milžiniška emigracija - juk, velniai trauktų, didžiausia Europoje - ir Latvijos, ir Estijos nepalyginamai mažesnė, jau nekalbant apie Lenkiją, kurios pragyvenimo lygis tikrai nedaug aukštesnis už Lietuvos. Tai rodo, kad lietuviams jų tauta, šalis, žemė nėra vertybė. Gaila, bet situaciją pakeisti nebus lengva, nes lietuvių stuburas įlenktas jau labai seniai. Problemos sprendžiamos giluminiame lygmenyje - savimonės formavimo lygmenyje. Dabar aktyviausi lenkiškosios lietuvių savimonės formuotojai - ir straipsnyje paminėtas A. Bumblauskas, bet ir daugelis kitų, o iš tiesų kone visos akademinės institucijos.71. Spurga
(2014-02-28 21:10:32)
(87.239.85.135) Parašė:

Apie kokia meile kalbate, kai zeme blynais kvepia?70. tata
(2014-02-27 22:19:35)
(87.239.85.71) Parašė:

labai myli evrus, kad uztektu auksiniam karstui rupinasi... juk kai per one month ikrenta 10 stuku evru, tai tikrai gali proto netekti. Cia jau super bizniukas. Evrosojuzas dosnus kolaborantams.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras