2024 m. balandžio 21 d.

 

Žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos apie mobiliojo ryšio antenas virš mokyklų patikslinimas

Paskelbta: 2013-06-19 14:11 Autorius: LR sveikatos apsaugos ministerija
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos pastatas
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos pastatas

Reaguodami į žiniasklaidoje pasirodžiusią tikrovės neatitinkančią informaciją, kad Sveikatos apsaugos ministerija sugriežtino higienos normas ir dėl to iki liepos 1-osios mobiliojo ryšio operatoriams teks išmontuoti ant mokyklų stogų esančias antenas, pranešame apie esamus reikalavimus mobiliojo ryšio bazinių stočių statybai šalia mokyklų ir ant mokyklų stogų ir apie planuojamus teisės aktų pakeitimus, susijusius su šių objektų statyba ir eksploatavimu.

Statant ir eksploatuojant mobiliojo ryšio bazines stotis turi būti laikomasi sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ ir Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo reikalavimų.

Lietuvos higienos normoje HN 80:2011 išdėstyti radijo dažnių juostos (nuo 10 kHz iki 300 GHz) radiotechninių objektų, pavyzdžiui, mobiliojo ryšio bazinių stočių, spinduliuojamos elektromagnetinės spinduliuotės parametrų reikalavimai (ribiniai dydžiai) gyvenamojoje aplinkoje. Gyvenamoji aplinka taip pat apima ir mokyklas bei jų teritorijas.

Sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos apraše nustatyti reikalavimai radiotechninių objektų įrengimo projektams, pagal kuriuos šiuos projektus derinantys Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos centrų apskrityse specialistai gali iš anksto nustatyti, ar planuojamo įrengti radiotechninio objekto spinduliuotė galės viršyti spinduliuotės ribinius dydžius artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje. Jei projektas neatitinka reikalavimų ar nustatoma, kad radiotechninio objekto spinduliuotė galės viršyti ribinius dydžius, toks radiotechninio objekto statybos projektas nesuderinamas ir radiotechninis objektas negali būti įrengiamas ar eksploatuojamas. Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos apraše taip pat nustatyti reikalavimai elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenai apie veikiantį radiotechninį objektą nustatytuose stebėsenos taškuose.

Pagal stebėsenos rezultatus visuomenės sveikatos centrų apskrityse specialistai tikrina, ar radiotechninio objekto spinduliuotė matavimo taškuose neviršija ribinių dydžių, ar radiotechninis objektas veikia taip, kaip buvo numatyta jo įrengimo projekte. Priešingai nei nurodyta straipsnyje „Virš mokyklų – jokių mobiliojo ryšio antenų“, teisės aktuose nėra imperatyvių nuostatų, vienareikšmiškai draudžiančių įrengti judriojo radijo ryšio sistemų bazines stotis ant ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo ugdymo mokyklų pastatų stogų. Tikėtina, kad straipsnyje „Virš mokyklų – jokių mobiliojo ryšio antenų“ minint nuo 2011 m. liepos 1 d. įsigaliojusius teisės aktų pakeitimus turėtas omenyje Švietimo įstatymo pakeitimas, pagal kurį švietimo įstaigos vadovas kartu su mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant mokyklos pastatų ar mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka.

Galimai nuo 2010 m. vasario 4 d. iki 2011 m. liepos 1 d. galiojusio Švietimo įstatymo nuostatos, pagal kurias mokyklos vadovas kartu su mokyklos taryba galėjo spręsti, ar leisti ant mokyklos pastatų ar mokyklos teritorijoje statyti radijo stotis įstatymų nustatyta tvarka, neapėmė galimybės taip pat spręsti ir dėl leidimo statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis. Taigi, nuo 2011 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Švietimo įstatymo pakeitimas švietimo įstaigos vadovams kartu su mokyklos taryba suteikė papildomą teisę spręsti, ar leisti ant mokyklos pastatų ar mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis jei, žinoma, nepažeidžiami kitų teisės aktų reikalavimai.

Taigi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nuostatas, žemesnės galios teisės aktuose (pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministro įsakymuose) negali būti imperatyvaus draudimo įrengti judriojo radijo ryšio sistemų bazines stotis ant ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo ugdymo mokyklų pastatų stogų. Dėl Švietimo įstatymo pakeitimo įsigaliojimo siekiant išvengti teisės aktų nuostatų prieštaravimo buvo pakeista tuo metu galiojusi Lietuvos higienos norma HN 21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ išbraukiant šios higienos normos 12 punktą, pagal kurį ant mokyklų pastatų stogų buvo draudžiama įrengti judriojo radijo ryšio sistemų bazines stotis ar jų dalis. Pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, ant ikimokyklinių ir (ar) priešmokyklinių įstaigų pastatų stogų draudžiama įrengti judriojo radijo ryšio sistemų bazines stotis ar jų dalis, išskyrus atvejus, kai kiti teisės aktai nustato kitaip.

Atsižvelgiant į tai, kad radiotechninių objektų skleidžiamos elektromagnetinė spinduliuotė sėkmingai pradedama valdyti dar iki šių objektų eksploatavimo pradžios, neigiamas radijo dažnių juostos elektromagnetinės spinduliuotės poveikis gyventojų sveikatai labiausiai siejamas su mobiliojo ryšio telefonų naudojimo paplitimu. Atsižvelgdama į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, Sveikatos apsaugos ministerija 2011 m. rugpjūčio mėn. kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją, Lietuvos savivaldybių asociaciją ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurus, rekomenduodama mokyklų vadovams kartu su mokyklos tarybomis imtis atsargumo priemonių taikant mobiliojo ryšio telefonų naudojimo apribojimus mokyklose ir jų teritorijose. Sveikatos apsaugos ministerija siūlė mokyklos vidaus taisykles papildyti nuostatomis, pagal kurias pamokų metu būtų griežtai draudžiama naudotis mobiliuoju ryšiu, o mokyklose ir jų teritorijose būtų draudžiama filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu.

Dėl draudimų pažeidimų mobiliojo ryšio telefonai iš mokinių būtų konfiskuojami ir grąžinami tik mokinių tėvams. Dėl pakartotinių taisyklių pažeidimų mokiniams būtų draudžiama į mokyklą ar jos teritoriją atsinešti mobiliuosius telefonus. Šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerija peržiūri Lietuvos higienos normą HN 80:2011 ir Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašą ir rengia pakeitimus.

Numatomais Lietuvos higienos normos HN 80:2011 ir Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo pakeitimais siekiama patikslinti higienos normos taikymo sritį, apibrėžti vartojamas sąvokas, patikslinti elektromagnetinės spinduliuotės matavimų reikalavimus, patikslinti kompetentingų institucijų ir radiotechninių objektų operatorių pareigas nustačius elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų leidžiamo lygio viršijimą, tobulinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų derinimo ir radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės intensyvumo stebėsenos aplinkoje reikalavimus, optimizuojama radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų derinimo su visuomenės sveikatos centrais apskrityse tvarka, tobulinami radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektuose pateikiamų elektromagnetinės spinduliuotės parametrų pasiskirstymo skaičiavimų reikalavimai bei elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos taškų nustatymo reikalavimai, siūlomos naujos nuostatos dėl visuomenės sveikatos centruose apskrityse derinamų radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų, vykdomos elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos informacijos skelbimo visuomenei reikalavimų, radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos reglamentavimo įgyvendinimo efektyvumo analizės vykdymo.

Siūlomais pakeitimais siekiama užtikrinti elektromagnetinės spinduliuotės reglamentavimo efektyvumą, gerinti elektromagnetinės spinduliuotės valdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei teisinio reglamentavimo kokybę, didinti jo veiksmingumą. Iki Lietuvos higienos normos HN 80:2011 ir Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo tvarkos aprašo projektų patvirtinimo šie projektai dar turės būti notifikuojami Europos Komisijai ir kitos Europos Sąjungos valstybės per tris mėnesius galės pateikti pastabas dėl projektų.

www.manosveikata.lt (nuoroda) straipsnis su netikslia informacija.

Daugiau informacijos:
Sveikatos apsaugos ministerija
Visuomenės sveikatos departamentas
Visuomenės sveikatos saugos skyrius Valdas Uscila
Tel. (8 5) 205 5292 [email protected] www.sam.lt

Kalba redaguota ekspertai.eu

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras