2024 m. birželio 16 d.

 

Antikonstitucinė dviejų pilietybių antipropaganda

128
Paskelbta: 2017-06-05 08:11 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]
Žaliųjų valstiečių premjeras Saulius Skvernelis (su konservais skurstantiems rankose) labiausiai pagarsėjo, kai būdamas policijos generaliniu komisaru 2012 m. gegužės 17 d. įvykdė Garliavos operaciją, o 2015 m. būdamas vidaus reikalų ministru iš krepšininko Žydrūno Ilgausko oficialiai atėmė Lietuvos pilietybę. Nuotr. facebook.com
Žaliųjų valstiečių premjeras Saulius Skvernelis (su konservais skurstantiems rankose) labiausiai pagarsėjo, kai būdamas policijos generaliniu komisaru 2012 m. gegužės 17 d. įvykdė Garliavos operaciją, o 2015 m. būdamas vidaus reikalų ministru iš krepšininko Žydrūno Ilgausko oficialiai atėmė Lietuvos pilietybę. Nuotr. facebook.com

Suprantami antikonstitucinės dviejų pilietybių antipropagandos tikslai: tai suskaldyti LR piliečius į atskiras grupes ir atimti jų konstitucines teises. Žvelgiant giliau, visa tai reikalinga tiems, kurie turi kerštą prieš lietuvių tautą, kuriai pavyko pirmai paskelbti nepriklausomybę ir kūrti Lietuvos demokratinę teisinę valstybę. Todėl tokia antikonstitucinė propaganda įgalina siekti kiek galima ilgiau išlaikyti atimtas konstitucines LR piliečių teises. Valstybė, kurioje atiminėjamos konstitucinės piliečių teisės negali vadintis nei demokratine, nei teisine valstybe. Todėl Lietuvos valstybės interesas yra sugrąžinti jos piliečiams jiems priklausančias konstitucines teises.

Pirmiausiai aptarkime metodą ir labai seną. Sovietiniais laikais, kai dar studijavau 1970-1975 Kauno Politechnikos institute (KPI), dabar KTU (Kauno technologijos universitetas), tai lankiau 1972-1974 karinį parengimą KPI Karinėje katedroje ir ten rusiškai dėstė ne vien specialybinius dalykus, tačiau būdavo ir tokios partinio politinio darbo (rusiškai: Part Polit Rabota, (trumpai PPR)) paskaitos, kuriose dėstytojas nesikuklindavo rusiškai tai įvardinti kaip „Pasidieli, Papizdieli, Razošlisj (trumpai taip pat PPR)“. Lietuviškai: pasėdėjome, paplepėjome, išsiskirstėmė. Todėl pagal originalą toliau tekste vartokime sutrumpinimą PPR – pasideli, papizdieli, razošlisj. Tai tos PPR paskaitos buvo skirtos propagandai. Pasisėdėdavome, pasiplepėdavome ir išsiskirstydavome.

Dabar Lietuvoje gana plačiai, galima sakyti visais frontais, yra aptarinėjamas „dvigubos pilietybės“ klausimas. Tuo tikslu Lietuvos naujienų agentūroje ELTA susirinkę diskutavo prie ŽALGIRIO NACIONALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo susirinkę Seimo narys Povilas URBŠYS, buvęs pirmasis Nepriklausomos Lietuvos generalinis prokuroras, teisininkas Artūras PAULAUSKAS, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, pirmasis mūsų diplomatas Tarybų Sąjungoje, vėliau Rusijoje, teisininkas Egidijus BIČKAUSKAS ir teisininkas, konstitucinės teisės specialistas Saulius ARLAUSKAS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS tema „Ar dviguba pilietybė sustabdytų emigraciją?“ (paskelbta 2017-05-21).

Perklausius šią diskusiją pirmą kartą susidarė įspūdis, kad buvo veikta PPR principu, o buvo propaguojamas terminas „dviguba pilietybė“. Jokio sprendimo, jokio pasiūlymo neišdiskutuota. Galima spėti, kad kvalifikuotieji nė neskaitė 2017-04-15 straipsnio „Dvigubas idiotas“ ir kalbėjo, kaip dvigubi idiotai. Nieko, gal dar kada nors pasitaisys, jeigu tai nėra piktybinė propaganda? O visgi aukštai stovintiems ar pastatytiems valstybės vyrams derėtų galvoti kokius terminus naudoja, nes neteisingų terminų naudojimas suponuoja neteisingas mintis. Negalima išreikšti teisingų minčių, naudojant neteisingus terminus. Teisiškai tai galima pasakyti kitaip, iš neteisės teisė neatsiranda.

Pabandykime paieškoti kokių nors minčių toje diskusijoje tiesiog turėdami galvoje tokį pakeitimą, kad jų naudojamas nesąmoningas idiotiškas terminas „dviguba pilietybė“ yra labai sąlyginai tapataus elementariam trumpesniam lietuviškam terminui „dvi pilietybės“. Nes kitaip suprasti apie ką jie ten šneka būtų problematiška.

G. Jakavonis pasisakė taip: „...nes faktiškai dviguba pilietybė reglamentuojama labai aiškiai, kad tokios pilietybės negali būti mūsų valstybės Konstitucijoje yra. Ir dabar dabartinis Seimo pirmininkas, taip labai mano akim subjektyviai, drąsiai pasakė, kad Konstitucijos gal būt keisti nereikia, jeigu norint dvigubą pilietybę, nes čia gal būt nebūtų diskusija reikia, nereikia. Na mane tiesiog pats faktas. Faktiškai suprantu Konstitucija yra aukščiausias būtent mūsų Valstybės įstatymas ir keisti jį mes galim referendumu. Bet vot tie nuskambėję žodžiai, kad gal būt užtenka Seimo priimtų tam tikrų teisės aktų, praktiškai dviguba pilietybę mes kaip ir galim turėti. ....

G. Jakavonio pasisakymo komentaras. Ponas G.Jakavonis ne tik naudoja idiotišką, neteisinę, nesuprantamą lietuviui sąvoką „dviguba pilietybė, tačiau kartu ištransliuoja PROPAGANDĄ, kuri yra antikonstitucinė, kad „tokios pilietybės negali būti mūsų valstybės Konstitucijoje yra.“ Tuo tarpu LR Konstitucija aiškiai kalba, jos 12 str., apie LR ir kitos valstybės pilietybes. Ir kalba taip, kad tai GALI būti atskirais atvejais. Tai kaip galima teigti, kad „tokios pilietybės negali būti“, jei apie tai kalba Konstitucija? Ponas G.Jakavoni, ar sąžinės ir padorumo nors kruopelytę turite, ar čia esate tik antilietuviškos, antikonstitucinės propagandos atstovas? Gal dirbate pagal kieno nors užduotį? Trumpai paaiškinsiu. LR KT aiškindamas šitą Konstitucijos 12-tą straipsnį padarė šias esmingas teisės klaidas: pirma, įvedė idiotišką antikonstitucinį terminą „dviguba pilietybė“ (jo tikrai nėra LR Konstitucijoje) ir šitą terminą naudoja išaiškinimuose. Antra. LR KT lietuviškus žodžius „atskiras“ , „atskiri atvejai“ aiškina ne pagal lietuviškų šių žodžių reikšmes, o įveda kitus žodžius, kurių nėra Konstitucijoje, tuo būdu sulaužo Konstituciją ją pakeisdami. LR KT tokios teisės neturi. Trečia. LR KT aiškindami 1992-10-25 Konstituciją ją aiškindami pritaiko atgalinei datai, t.y. 1990-03-11 datai. Tai labai dideli nusižengimas teisei. Net ir Konstitucija negalioja atgalios, taigi visokie 1990-03-11 datos įvedimai į aiškinimus yra ANTIKONSTITUCINIAI, nes Konstitucija galioja tik į priekį. Kai matai, kad LR KT daro tokio mąsto teisines klaidas, tai kitaip tokį LR KT išaiškinimą vadinti kitaip kaip propagandiniu, nieko bendra su Konstitucija neturinčiu ir pagal politikų užgaidas atliktu išaiškinimu. Visiškai suprantama, kad buvęs okupantas keršto už Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą motyvu, siekia suskaldyti lietuvių tautą į daugybę grupių su skirtingomis teisėmis, nors visiškai akivaizdu, kad Konstitucija vienodai galioja visiems LR piliečiams. Jau esame suskaldyti į 10 skirtingų grupių ir tai laikoma konstituciška, tai laiko konstituciška ir LR KT, o va G.Jakavonis vis dar teigia, kad „tokios pilietybės negali būti“. Ponas G.Jakavoni, sustokite skleidęs kgbistnę propagandą. Jūs panaudodami Konstitucijos, kaip aukščiausio įstatymo motyvą, tą Konstituciją sulaužėte savo konkrečiais teiginiais. O tai reiškia, kad Jums Konstitucija yra tik tuščia vieta, o ne aukščiausias įstatymas.

P.Urbšys (nuo2.34 min) kai kurios mintys: „....dėl pilietybės tai ta konstitucinė doktrina nekinta...“, toliau kalbėjo apie „....išimtinus atvejus... ... vėliau KT apribojoišimtinę teisė...“, toliau „....kaip išlaikyti ryšį su ta bendruomene, kad neprarastų saito su mūsų valstybe....“, toliu „....kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad negali keisti doktrinos pilietybės atžvilgiu ..... tai lygiagrečiai labai rimtai reikia galvoti apie referendumą būtent dėl dvigubos pilietybės. ....“

P.Urbšio pasisakymo komentras. Gerb. P.Urbšys kaip niekur nieko panaudojo sąvoką „konstitucinė doktrina nekinta“ . Jeigu kalbantysis iš tikro gerbtų LR Konstituciją, tai tikrai atsiverstų LR Konstitucijos VIII skirsnį „Konstitucinis Teismas“ ir įsitikintų, kad ir nagrinėdamas LR Konstitucijos 105 straipsnį, negalėtų niekaip surasti visiškai nieko apie jokią, ar jokias konstitucines doktrinas. Todėl konstitucinių doktrinų kūrimas, jų palaikymas, vadovavimasis jomis yra antikonstituciškas. LR Konstitucijos 6 str. Sako: „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.” Ne kažkokios sukurtos doktrinos taikomos tiesiogiai, pati Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Sunku klausytis tokio antikonstitucinio raštingumo. Dar labiau, ponas P.Urbšys kalbėjo apie „išimtinus atvejus“, kurių vėl nė su žiburiu nesurasi LR Konstitucijoje. Kokiais propagandiniais ar kitais antvalstybiniais tikslais ponas P.Urbšys iškreipia Konstituciją ir vykdo antikonstitucinę propagandą? Nėra tokio termino Konstitucijoje, o yra „atskiri atvejai“, o tai gali liesti tik žmonių grupes, kurios yra ATSKIRAI, o ne kartu. Tai reiškia atskirai, ne Lietuvoje gyvena, kadangi kalba eina apie Lietuvą ir kitą valstybę. Kaip LR Konstitucija sako: Lietuvos ir kitos valstybės pilietybes. Taigi Konstitucijos kontekste kalbant apie dvi pilietybes jos yra galimos, kai LR pilietis atskirai kitoje valstybėje gyvena. Tokia yra ir realybė. Konstitucijos kūrėjai sugebėjo labai protingai ir teisiškai teisingai juodu ant balto parašyti. Toliau ponas P.Urbšys savo kalboje jau įvedė kitą terminą „išimtinė teisė“. Nesuradau šitokios teisės termino LR Konstitucijos 12-am straipsnyje ir kaip gali LR KT to ko nėra Konstitucijoje apriboti? Apverktina situacija. Kas draudžia ponams atsiversti Konstituciją ir pasiskaityti? Įklimpę esate ar apsivogę? Gal kas už virvučių tampo?

Toliau ponas G.Jakavonis bando surišti emigracijos ir „dvigubos pilietybės“ klausimus, ar tai apsaugos ar ne nuo masinės emigracijos? Tai čia ką nori su kuo nori gali surišti, tačiau pagal Konstituciją LR ir kitos valstybės pilietybių turėjimas nesurištas nei su emigracija, nei su masine emigracija, tiesiog tai yra kiekvieno LR piliečio konstitucinė teisė, kai pradeda gyventi atskirai, kitoje valstybėje. Tai nejaugi Lietuvos valdžia yra tokia visagalė, kad neleis savo piliečiams, gyvenantiems kitoje valstybėje, turėti tos kitos valstybės visas teises, tai yra, kaip vėliau ponas Saulius Arlauskas pasakė, nebūti vergais. Tai pagal tą politiką, kūrią varo Lietuvos antikonstitucinė valdžia, tai atima iš LR piliečių jų konstitucines teises ir dar apriboja taip, kad LR piliečiai ir kitose valstybėse būtų vergais. Iš kur tokie bolševikai atsirado? Okupacijos palikimas, okupantas išeidamas pasiliko. Lietuva yra okupuota antikonstitucinių jėgų, todėl ir matome tą Lietuvos nykimą, masinę emigraciją ir kitus antikonstitucinės valdžios fokusus, apie kurių mažytę dalį galima pasiskaityti 2017-01-30 straipsnyje „Antikonstitucinės valdžios grožybės“ II dalis.

Pati antikonstitucinė Lietuvos valdžia yra toji pagrindinė priežastis, kodėl iš okupuotos Lietuvos taip masiškai traukiasi LR piliečiai. Bėga nuo okupanto.

Okupantas naikina Lietuvos valstybę. Apie tai vėl detaliai galima pastudijuoti 2016-09-11 straipnyje „Ultimatumas Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo“, 2017-03-11 straipsnyje „Okupuota nepriklausomybė“ ir t.t.

A.Paulauskas taip kalbėjo (nuo 9.11 min): „Tie klausimai dvigubos pilietybės dažniausiai yra keliami mūsų tautiečių, kurie išvykę į užsienį, norėtų ten turėti pilietybę ir tuo pačiu išlaikyti Lietuvos. Atvirai sakant jie nelabai pasako, kodėl jie nori išlaikyt, nes kai reikia balsuot vistiek nebalsuoja, ten keli tiktai procentai ateina balsuot. Be tarkim galima sutikti, kad toks ryšys, jie to norėtų, išliktų. Bet tas spaudimas, ypač užsienyje gyvenančių, kuris iš dalies formuoja politinę valią ir visą laiką šneka ir rinkimų metu ir aš rinkimų metu buvau ir girdėjau Landsbergį kalbant Gabrielį ir ten kitus , kad mes čia ateisim pakeisim įstatymus, aš tada sakiau, nu nešnekėkit Jūs tokių dalykų, kurių Jūs negalit padaryti. Na bet tuo metu prieš rinkėjus populizmas buvo didelis, vyko minėjimas pilnu tempu. Tai todėl ir iškilo tas klausimas mūsų kadencijos metu ir dar vienos kadencijos. Visą laiką tie referendumo klausimai iškildavo. .... Visą laiką dviguba pilietybė buvo laikoma nepalankiai. Tai prasme priverčia tą lojalumą, tą santykį su valstybe padalinti tarp vienos ir kitos valstybės. ... Pasaulyje šiek tie atvėrė duris tai dvigubai pilietybei, bet pakankamai ribotam skaičiui. Mūsų Konstitucijoje yra pasakyta labai kietai : tik išskirtinais atvejais. .... Tai tik išskirtinais atvejais. Ir po to pradėjo laikytis. .... Ir visą laiką Konstitucinis Teismas atsako, kad Konstitucijos 12-o straipsnio 2 dalies nuostata, jog asmuo gali būti kartu gali būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis tik atskirais įstatymo nustatytais atvejais reiškia, kad tokie įstatymo nustatyti atvejai tik labai reti. ... Mano supratimu, jeigu mes teisinė valstybė, gerbiam savo Konstituciją, gerbiam savo įstatymus, tikrai turim laikytis. ...

A.Paulausko pasisakymo komentaras. Visą be pertrūkimų kalba galima išgirsti nurodytame informacijos šaltinyje. Parinkau, tik svarbiausius momentus. Akivaizdu tai, kad teisininkas A.Paulauskas ko gero nelinkęs savo kalboje naudoti legitimių teisinių sąvokų ir vietoj elementariai lietuviškai suprantamos trumpos sąvokos „dvi pilietybės“ naudoja kažkokį mintinį jovalą „dviguba pilietybė“, kuri iš viso negali egzistuoti, nes nėra tokios valstybės, kuri tokią išduotų. Dar labiau, kai analizuojama Konstitucija, tai tikrai nereikia įvedinėti tokių sąvokų, kurių nėra Konstitucijoje ir Konstitucijoje tikrai nėra sąvokos „dviguba pilietybė“. Todėl kai paniekinama pati Konstituciją jau pačiose sąvokose, tai apie Konstitucijos išaiškinimą negali būti ir kalbos. Jei jovalas sąvokose, jovalas ir išaiškinimuose. Tačiau apsistokime prie to ką sako A.Paulauskas: „Mūsų Konstitucijoje yra pasakyta labai kietai : tik išskirtinais atvejais. .... Tai tik išskirtinais atvejais.“ Kaip matome labai kietai ir aiškiai pasakyta, tiesiog nepajudinamai tvirtai.... išskirtinais atvejais ir viskas. Tai prieš tokius teiginius teigdamas ponas teisininkas A.Paulauskas PRIVALĖJO nors kartą atsiversti Konstituciją ir paskaityti. Jokio tokio teiginio ar sąvokos „išskirtiniais atvejais“ Konstitucijoje nėra. Tuo teisininkas A.Paulauskas pademonstravo išskirtinę nepagarbą Konstitucijai, tiesiog pademonstravo panieką Konstitucijai, nes teisininkui turėtų būti elementariai aišku, tiesiog pakeltam vidurnaktyje iš lovos, kas įstatyme, ir ypač Konstitucijoje negalima pakeisti net kablelio vietos, o čia A.Paulauskas pakeičia žodį, vietoj Konstitucijoje esamo „atskirais“ įdeda į Konstituciją „išskirtiniais“ ir toliau blūdija, tiesiog skleidžia antikonstitucinę, antivalstybinę, antidemokratinę propagandą. Nes pakeitus žodžius Konstitucijoje ji jau nebetenka įstatymo galios, o tik propagandiniu popiergaliu, ne be Konstitucija. Tai pabadykime tiesiog elementariai suprasti žodį „atskirai“ . Kaip suprantame lietuviškai, tai kas yra atskirai, tas nėra kartu. Atskirai padėta kepurė, ne išskirtinai padėta kepurė, o atskirai padėta kepurė. Petras gyvena atskirai nuo savo tėvų. Jokio išskirtinumo čia nėra, nes gali labai daug būti šeimų, kuriose jų vaikai gyvena atskirai nuo savo tėvų. Kai gyveni atskirai, tai nereiškia, kad gyveni išskirtinai. Tokia elementari analizė yra būtina, tam, kad teisingai suprasti, kas yra parašyta Konstitucijoje. Išieškojau visur, užklausiau Lietuvių kalbos instituto, davė visas galimas žodžio „atskirai“ reikšmes, niekur nesuradau, kad žodis „atskirais“ pavirstų „išskirtiniais“. Niekur. Todėl leisiu sau teigti, kad teisininkas A.Paulauskas sąmoningai piktybiškai iškraipo LR Konstituciją ir todėl kaip teisininkas yra nevertas pagarbos. Neklausykite jo propagandos. Tas pats yra ir su Konstituciniu Teismu, kuris pakeitė Konstitucijos esmę, sulaužė priesaiką ir įvykdė Lietuvoje antikonstitucinę veiklą už kurią turi būti nubausti. Seimas tą turi padaryti pagal LR Konstitucijos 108 str. 5 dalį : „5) Seimas jį pašalina iš pareigų apkaltos proceso tvarka.“ Tai tiesiog ilgalaikis teisinio banditizmo pasireiškimas, kai sąmoningai, piktybiškai yra iškreipiama LR Konstitucijos prasmė pačiame LR Konstituciniame Teisme. Labai jau nesudėtinga net teisės studentui suprasti, kad negalima kaitalioti Konstitucijoje ne tik kablelio vietos, tačiau ir pakeisti žodžius. O kadangi žodžių pakeitimo faktas yra akivaizdus, tai ir nusikaltimas prieš Valstybę ir priesaikas yra akivaizdus. Žodis „atskirai“ niekada nepavirsta „išskirtinai“ ir „labai retai“, nes jis reiškia, kad tas kas yra atskirai, tas nėra kartu. Visiškai akivaizdu, kad dvieju pilietybių klausimas atsiranda tik tada, kai LR pilietis išvyksta į kitą šalį, tai yra gyvena atskirai nuo Lietuvos ir tada pagal Konstituciją gali būti ir kitos valstybės pilietis. Visiškai pakanka vieno atskiro atvejo, visiškai pakanka pavienio atvejo: LR pilietis gyvenantis kitoje valstybėje gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę. Jei kas norite susipažinti su kitais dviem atskirais atvejais, tai galite apie tai pasiskaityti 2017-01-30 straipsnyje „Antikonstitucinės valdžios grožybės“. Toks yra komentaras išsamiam teisininko A.Paulausko pasisakymui.

A.Paulauskas nuo 23.20 min. prisimindamas apie laiką, kai buvo ruošiami Konstitucijos matmenys, sako, kad „Ten tvirtai buvo pasakyta, kad lietuvis turi turėti tik vieną pilietybę“. Tai komentuojant tokį teisininko pasakymą tenka konstatuoti, kad jis yra antikonstitucinis, nes ne taip yra parašyta Konstitucijoje. Ką kažkur kažkas pasakė neturi jokios, apart propagandinės, reikšmės, o turi reikšmę tik tai, kas juodu ant balto parašyta Konstitucijoje. Todėl šitas propagandistų sambūris yra nukreiptas prieš LR Konstituciją ir Lietuvos valstybę.

Apie Egidijaus Bičkausko linksėjimus prieš viršininką, galite pasiklausyti patys ir suprasti, kaip vyksta teisinės diskusijos. „Ja nečalnik ty durak, ty načalnik ją durak“ (Aš viršininkas, tu durnius, tu viršininkas aš durnius). Čia dėl straipsnio apimties E.Bičkausko minčių neliesiu. Nors jo nuomonė dėl universalios nuostatos yra labai brandi ir Konstituciška, nes būtent Konstitucija galioja visiems vienodai, o ne skirtingoms grupėms skirtingai.

Pono G.Jakavonio nuomonė susieta su didelėmis ir mažomis valstybėmis teigia, kad būtent mažos valstybės, kaip tik turėtų savo pilietybę. .... bet mums šito jokių būdų negalima. Čia turime omenyje, manau, negalima ta „dviguba pilietybė“. Tai su tokia nuomone negalima sutikti ne todėl, kad ji bloga ar gera, o todėl, kad mąstymo būdas yra netinkamas. Ne ponui G.Jakavoniui ar kam nors kitam spręsti, kas galima, kas negalima dėl dviejų pilietybių, o tiktai tiksliai vykdant LR Konstitucijos nuostatas. Todėl visos nuomonės yra niekam nereikalingos išskyrus antikonstituciniams propagandistams.

Dideles viltis siejau su kvalifikuota konstitucinės teisės specialisto Sauliaus Arlausko nuomone. Taigi pabandykime surasti jo pasisakyme kvalifikuotų minčių.

S.Arlauskas: „...Konstitucinio Teismo konservatyvumas, kas liečia pilietybės institutą, jisai seka iš labai paprasto dalyko, kad yra pamatinė valstybės konstitucinė doktrina. .... Konstitucinis Teismas labai garbingai elgiasi laikydamas, kad šitą dalyką galima tik referendumu keisti. Kodėl vertybė yra šita pilietybė? Būtent vienguba pilietybė, kad ji yra todėl, kad iš tikrųjų kad šitas fundamentinis principas yra tas, kad suverenas, apibrėžtas mūsų Konstitucijos preambulėje, suverenas yra istorinė tauta. Ir Lietuvos Respublikos pilietis gali skleistis kaip žmogus tiktai istorinėjė bendruomenėje, tai yra istorinėje tautoje. Reiškia ir už tai atsiranda čia toksai konservatyvus požiūris į pilietybės institutą, kadangi ir reikalavimai, kad būtum susijęs su tauta, kiekviena valstybė taip daro. Kad žmogus randa save, istorinį indentitetą šitoje vietoje. Ir tai yra labai konstruktyvus konstitucinis principas, nes kai tu esi istorinėje bendruomenėje tai tu turi pareiga ginti tą savo valstybę su ginklu, net mirti vardan jos. Suprantat, tavo lojalumas yra besąlygiškas šitai bendruomenei. .... Bet dabar, kaip Artūras sako, padalytas lojalumas, ką daryti karo atveju? Iš tikrųjų. .... .... kas visiškai nedera nei su doktrina, nei su elementaria logika, nežinau, kaip pasielgti Konstituciniam teismui. ..... Svarbu, kad Konstitucinis Teismas nepasiduotų konjunktūrai ..... kam suteiksime tą dvigubą pilietybę..... Nuo 30.48 : Jeigu tu esi ES narys, tu turi teisę turėti Lietuvos pilietybę. Suprantat? Jeigu tu esi Europos Sąjungos narys, tai turi teisę turėti Lietuvos ir bet kurios kitos šalies pilietybę. Tokia teisė yra įmontuojama. Jeigu šitą tezę mes priimam, tai seka ir atvirkštinis dalykas, kiekvienas ES pilietis atvykęs į Lietuvą turi teisę reikalauti LR pilietybės. Suprantat? ....“

Konstitucijos specialisto S.Arlausko nuomonėje nesuradau kritinio požiūrio į LR KT išaiškinimus, jie tuos išaiškinimus priima, kaip gal Dievo duotus? O juk elementarai, LR KT išaiškinimai padaryti naudojant nekorektiškas neteisines sąvokas, pakeičiant Konstitucijos sąvokų, žodžių reikšmes ir net prisigyveno iki to, kad Konstituciją, priimta 1992-10-25 pradėjo taikyti atgalios 1990-03-11 datai. Tai kaip taip gali konstitucijos specialistas S.Arlauskas tokių dalykų nepastebėti? O pasirodo, kad gali, jeigu vykdo antikonstitucinę dviejų pilietybių antipropagandą, t.y. savo nuomonę pastato aukščiau Konstitucijos. O tokių pas mus nors vežimu vežk. Nuomonėje mes tikrai stiprūs, o va paklusti Konstitucijai taip, kaip joje parašyta.... jokiu būdu. Tai iš kur Jūs tokie teisininkai atsiradote? Tokiam susitikime turėjo būti ne propagandinės nuomonės reiškiamos, o tik gili Konstitucijos analizė arba turi būti užčiauptos burnos. Propagandistų nors vežimu vežk.

Ar dvi pilietybės sustabdytų emigraciją?

Atsakykime į video „Ar dviguba pilietybė sustabdytų emigraciją?“ užduotą klausimą. Visiškai akivaizdu, kad ne kitos valstybės pilietybės turėjimas skatina emigraciją. LR piliečiai emigruoja masiškai neturėdami kitos valstybės pilietybės. Lietuva negali suteikti kitos valstybės pilietybės, nors ir labai norėtų, todėl tokiu būdu niekaip negali stabdyti ar skatinti emigraciją. Gi Lietuvos pilietybės atiminėjimas tikrai skatina pasilikti emigracijoje, nes parodo, kad Lietuva yra neteisinė, nedemokratinė valstybė, gimimu ir teisėtai įgyta LR pilietybė yra atiminėjama.

Kaip neprisiminti plačiai žinomo atvejo, kai viešai, Klivlende, Ohajo valstijoje pagerbiant didžiulėje auditorijoje Lietuvos krepšininką Židrūną Ilgauską, buvo paskelbta, kad jis pagaliau gavo JAV pilietybę. Lietuvos valžia nedelsdama pradėjo Lietuvos pilietybės atiminėjimo procedūrą. Ž. Ilgausko įvertinimas tam procesui yra aprašytas 2014-11-08 straipsnyje „Pilietybės netenkantis Ilgauskas Lietuvos biurokratams siūlo bučiuoti užpakalį“: „Aš Lietuvos labui milijoną kartų daugiau padaręs nei tie biurokratai. Mano sąžinė dėl to rami. Jų praradimas yra didesnis nei mano. Man lengvatų nereikia, biurokratai gali pabučiuoti man į užpakalį, – piktinosi iš Kauno kilęs aukštaūgis. – O jei jiems tėvas nelabai geras, ir savo sūnų abu pasus sudėjęs atsiųsiu. Nebus trijų Ilgauskų, bus ramiau valstybei. Iš manęs nieko neatėmė. Kaip galima atimti tai, ko nedavei? Aš buvau ir liksiu lietuvis“.

Manau, kad biurokratai galėtų už savo pinigus važiuoti į JAV bučiuoti užpakalio. Užpakalis, tai yra tokia vieta iš kur šūdai krenta. Tai čia reikėtų neapsirikti, kai kuriems ir iš burnos žodžiai, kaip šūdai krenta taip pat. Apie tai galite pasiskaityti 2017-05-25 straipsnyje „Santykis yra viskas“. Taip, kad jeigu kas norėtų mane apkaltinti nelabai gražaus žodžio panaudojimu, tai tegu kreipiasi į šaltinį. O į tą šaltinį atkreipiau dėmesį todėl, kad prof. V.Landsbergis prisilaiko tos pačios pozicijos dviejų pilietybių klausimu kaip ir aptariamąjame video. Apie tai aprašyta 2017-04-15 straipsnyje „Dvigubas idiotas“. Tokios pačios pozicijos prisiklaiko ir prof. Vytautas Daujotis, apie kurį dr. Arvydas Anušauskas savo 2012-10-01 straipnyje „Koalicija su KGB“ taip rašo: „Amnezija kamuoja net ir prisipažinusius agentus. Apie buvusį bendradarbiavimą su KGB Vyriausiai rinkimų komisijai pranešęs Drąsos kelio partijos kandidatas Vytautas Daujotis anketoje nurodė bendradarbiavęs tik 1982-1983 metais. Bet atminčiai labai padėtų dokumentai, kuriuose nurodomas visas dešimtmetis – nuo 1981 iki 1991 metų. Matyt, eksagentas „Aleksas“ tuos metus išbraukė iš atminties, bet kodėl klaidinami rinkėjai?"

Čia galime pamatyti, kokios pozicijos gali prisilaikyti, kad ir buvę KGB, jeigu jie gali būti buvę. Jie visi naudos sąvoką „dviguba pilietybė“ ir teigs, kad tai labai labai konstituciška.

Apie tai, kad iš Ž.Ilgausko atimta pilietybė yra parašyta ir Gedimino Inčiūros 2015-01-12 straipsnyje „Oficialu: Lietuvoje vienu piliečiu mažiau – iš Ž. Ilgausko atimtas pasas“. Šiame straipsnyje yra rašoma: „Pirmadienį iš 39-erių metų buvusio krepšininko, o dabar – Klivlando „Cavaliers“ vyriausiojo vadybininko Chriso Granto asistento Žydrūno Ilgausko oficialiai atimta Lietuvos pilietybė. Tokį įsakymą pasirašė LR vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis.“ Tai tokie yra antikonstitucinės valdžios pasiekimai. Ką gali duoti Saulius Skvernelis valstybei, jeigu atiminėja teisėtai gimimu įgytas LR pilietybes?

Lietuvos piliečiai niekaip negali sužinoti kas yra kas, nes save sau prisipažinę kgbistai save įstatymiškai užsislaptino dar 75 –iems metams. Taigi kas yra kas negalime nustatyti pagal dokumentus. Tačiau galime nustatyti pagal darbus. Jei tai antikonstitucinė veikla…. visai nesvarbu kgb ar ne, vis tiek tai antivalstybinė veikla. Todėl tik kruopšti kritinė analizė gali atsakyti į tokius klausimus.

Pati pagrindinė emigracijos priežastis yra neteisinė, nedemokratinė Lietuvos valdžia, nes išrinkta pagal nusikaltėlių, Lietuvos valstybės priešų sukurptą antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, kuris aiškiai parodo nelygias kiekvieno LR piliečio teises rinkimų metu. Apie tai galima pasiskaityti 2017-03-11 straipsnyje „Okupuota nepriklausomybė“.

Kokias gi išvadas galima padaryti, kai matai tiek kultūringai kalbančių žmonių, kurie tingi patys pasižiūrėti į Konstituciją, pasistengti ją suprasti, o vadovaujasi, manau tyčiniai, tik suklastotu, antivalstybiniu LR KT išaiškinimu?

Ir visi kalba iš esmės vienodai, praktiškai jokios oponuojančios nuomonės. Nė vienas nė trupučiuko nepalietė klausimo dėl LR pilietybių atiminėjimo Lietuvoje, kai LR pilietis gyvendamas kitoje valstybėje teisėtai įgyja kitos valstybės pilietybę. Jeigu nebūtų to raudonskūrių bolševikų sugalvoto LR pilietybės atiminėjimo, tai iš viso jokios problemos nebūtų. Visas tas atiminėjimas įrodo, kad Lietuvą valdo okupantas, Lietuvos priešas, lietuvių tautos naikintojas.

Tai formuoja mintį, kad tokie ir yra čia specialiai surinkti tam, kad vykdytų antikonstitucinę, antivalstybinę propagandą, kitaip tariant dviejų pilietybių antipropagandą PPR metodu. Kadangi tai viešai paskelbiama, tai niekaip negalima paneigti minties, kad tai yra vieša antivalstybinė, antikonstitucinė propaganda, kurią pavadinti kitaip, kaip ATASKAITA už nuveiktą antivalstybinį darbą, negalima.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
128. Senis Šaltis
(2017-09-05 23:27:49)
(88.222.97.16) Parašė:

Skaityk 231 komentarą, jame viskas surašyta.127. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-09-05 23:18:45)
(98.212.66.159) Parašė:

Reikia konkrečiai, kuris tavo, besmegeni, argumentas yra nenuginčyjamas ir kodėl? Nors vieną gali kada nors gyvenime įvardinti konkrečiai? Ar tik ezopinės kalbos meistras esi?126. Senis Šaltis
(2017-08-30 17:45:50)
(88.222.97.16) Parašė:

ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312 jonas ramanauskis save visiškai diskredituoja. Komentaruose pateikiau jonui niekaip nenuginčijamus argumentus su nuorodomis. Ir kokios reakcijos iš jono pusės.125. Senis Šaltis
(2017-06-09 04:27:43)
(88.222.97.16) Parašė:

Ką StasysG iš vaikiškos bibliotekos neseniai išėjo po daugelio metų? Kaip patogu čia tiems NATO lėktuvams. Vietiniai aborigenai aptarnauja pila kurą, kurį tie lėktuvai ryja greičiau nei iš kibiro laisvu pylimu bėga, maitina kareivius, nemokamai suteikia gyvenimo sąlygas. O NATO sau nemokamai pasitreniruoja skraidyti ir kaupia patirtį. Plius erzina Rusiją. Kokie lėktuvai gali saugoti oro erdvę? Jei pamenate kol tie naikintuvai pakilo rusų SU pusę Lietuvos pasiklys praskrido ir nukrito, nes kibire kuras baigėsi. O NATO net startuoti nespėjo. Kodėl neatvežė PVO, kuri iš tikro saugo? Ko ir lenkai reikalavo. Ogi kam, kada čia atskrido pasitremiravo ir išskrido. Koks čia saugumas? Dabar su tankais tas pats. Neseniai ir ekspertuose ir man į mobilų žinutės ėjo, kad neišsigąskite karinės technikos. Tai va StasyG čia tikrovėje po Lietuvą tankai važinėja, o ne kažkokie įsivaizduojami rusų tankai po Gedimino prospektą. Ir kokiame jūs urve sėdite nesuprantu.124. yel“l“ow submarine
(2017-06-09 02:10:37)
(78.63.212.238) Parašė:

youtube.com/watch?v=Fc5D9_xGGX4 - dedikuoju ramanauskui - kaip protingiausiam iš bukiausių :))123. yel“l“ow submarine to 121. StasysG---p.Xas'ui
(2017-06-09 01:38:39)
(78.63.212.238) Parašė:

tamsta atleisk dar kartelį, bet negalu susiturėti: nežinau kiek pačiam metelių, bet tamstos naivumas, pagal mintis, kaip penkiamečio vaiko - azartiško pasakų mėgėjo prieš ir po miego :) - tik tokiems vaičičakams ir gali būti įdomios reigano sektos pasakėlės, parašytos jam, jį šefavusių “pasakorių“ :) - klausytum/skaitytum, juokdary, geriau vieno iš autorių - bžezinskio “išminties“ - ot tas tai pavarė, kol neužilenkė, ot ten tai grynų gryniausio mėšlo kalnas !kaip ir palaidojo ar kremavo tokį :))122. yel“l“ow submarine to 119. StasysG
(2017-06-09 01:21:36)
(78.63.212.238) Parašė:

klausimas juokingas, bet atsakau - taip, tai okupacija - nes 1. visi sprendimai dėl nato buvo padaryti be referendumo, neatsiklausius tautos, t.y. pažeidžiant konstituciją; 2. nato tai yra jankyno įrankis kontroliuoti visur ir viską ;3. nato kartelyje, be jankyno sutikimo nevyksta absoliučiai niekas; 4. ~ 80proc. nato biudžeto - jankyno pinigai;5.“Vašingtone Ministras Pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas perdavė Lietuvos prisijungimo prie Šiaurės Atlanto sutarties ratifikacinius raštus saugoti JAV Vyriausybei.“ :))))) - galima būtų tęsti, bet koks tikslas :) - geriau prisiminti porą pikantiškų/gėdingų detalių - iki litchuanijai “stojant“ į nato mafijos kartelį, nato jau buvo nerealiai pasišikęs jugoslavijoje, - mano galva , po tokio pasišikimo, nato privalėjo būti išvaikyta - bet argi šefas vaikys pats save ? - taigi, po viso to, kalbėti apie stojimą į mėšlą galėjo tik arba visiški daunai , arba visiškai degradavę prostitutai,o litchuanijoj, kaip žinia, tarp politikų/valdžiagyvių, kitokių ir nepasitaiko ..., - ir antra - litchuanijos (ir ne tik) “stojimo“ į nato vajus buvo užkurtas tada, kai didžioji “rusijos grėsmė“ , jankyno žlobų galvose dar nebuvo materializavusis, o rusija pati siūlėsi stoti į nato ir prisidėti prie kovos prieš terorizmą ir bendro saugumo pasaulyje :))) - bet argi tai biznis ? - biznis tik tada, kai yra rimtas priešas - iš pradžių prasidėjo “antiteroristinių“ priešraketinės gynybos kompleksų statyba palei rusijos sienas, na ir “pošlo, pojiechalo“ :) - nuo to laiko nato vis didesnis, vis galingesnis, rusijos “pavojus“ analogiškai - vis didesnis, o beretozoidiniai lochai, natūralu, jaučiasi vis saugiau :)))))))))))))))))121. StasysG---p.Xas'ui
(2017-06-09 01:18:34)
(82.140.168.97) Parašė:

Lietuvos CHronologija laisva valia stojimo į NATO bloga. Premjeras AM Brazauskas blogas, nuvažiavo į JAV parsiduotii okupacijon. Taip? Tai gal ir Reiganas blogas, nes siekė išlaisvinti Lietuvą iš CCCP užgrobimo, kad įvykdytų pakartotinę okupaciją? Todėl žiūrim kitą chronologiją: ---"1)1983 metais R. Reaganas vasario 16-ąją pasveikino lietuvius su 65-siomis nepriklausomybės metinėmis. Toje kalboje R. Reaganas priminė, kad praėjus dviem dešimtmečiams po nepriklausomybės, „Sovietų tironija užgrobė Lietuvą ir neleido lietuviams patiems apsispręsti dėl savo likimo“. 2)„JAV atsisakė pripažinti jėga įvykdytą Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos. Tikėjimas laisve vienija amerikiečius. Mes turime būti budrūs saugodami savo idealų, nes kol laisvė yra draudžiama kitiems, ji nėra laisva ir čia“, – minėdamas Lietuvą, kaip pavyzdį sakė tuometinis JAV prezidentas. „Mes pažymime šią Lietuvos nepriklausomybės sukaktį su atsinaujinančia viltimi ir tikėjimu, kad Lietuvai bus gražinta laisvė“, – 1983 metų vasario 16-ąją pridūrė R. Reaganas. 3)Vos po 7 metų Lietuva iškovojo nepriklausomybę, o dar po metų griuvo ir pati „blogio imperija“ – taip Sovietų sąjungą yra pavadinęs R. Reaganas."Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi