2024 m. liepos 25 d.

 

Ar verta pasitikėti dvigubais idiotais?

78
Paskelbta: 2017-06-28 08:33 Autorius: Dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]

LR Konstitucijos suteiktos teisės į dvi pilietybes įgyvendinimas nerimsta gal jau kokį 15 metų. Taip būtent LR Konstitucija ir suteikia tokią teisę ir tos teisės NIEKAS NEGALI ATIMTI teisinėje demokratinėje valstybėje. Tam, kad būtų akivaizdu, iš karto pacituokime LR Konstitucijos 12 str. 2 dalies nuostata: Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Pasiaiškinkime, kas gi toje Konstitucijoje parašyta. Taigi jeigu imsime bendrą nuostatą, tai joje parašyta, kad niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“. Tačiau, tai tik viena dalis nuostatos, kuri yra pateikta Konstitucijoje. O antroji dalis tos pačios nuostatos teigia, kad įstatymo numatytais atskirais atvejais LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Taip yra todėl, kad taip yra parašyta LR Konstitucijoje. Taigi vienareikšmiškai aišku, kad įstatymo numatytais atskirais atvejais LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Dėl to tikriausiai niekaip nekyla abejonių? Jei kam kyla kokių abejonių, tai tie tegu kreipiasi į Pilietybės įstatymą ir pasitikrina. Ten yra jau dešimt atskirų atvejų, kada gali LR pilietis būti ir kitos valstybės piliečiu.

Taigi pagal LR Konstituciją turime dvi skirtingas viena kitai prieštaraujančias nuostatas, kad „niekas negali“ ir „gali“. Belieka tik įstatymu apibrėžti aplinkybes kada „niekas negali“ ir aplinkybes kada „gali“ būti LR ir kitos valstybės piliečiu. Beje taip ir padaryta, Pilietybės įstatyme yra apibrėžiamos aplinkybės kada LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Paimkime iš to Pilietybės įstatymo patį pirmąjį atvejį Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas.“ Tai čia Pilietybės įstatymas kalba, kad asmuo, kuris gimė iš karto dviejose valstybėse gali turėti dvi pilietybes, t.y. tas asmuo turi iš karto gimti Lietuvoje ir toje kitoje valstybėje. Puikiai suprantame, kad tai yra visiška NESĄMONĖ. Negali tas pats vienas asmuo, vaikas iš motinos įsčių gimti iš karto dviejose valstybėse, nes įstatyme aiškiai yra panaudotas jungtukas „ir“. Tai parodo aukštąją teisės profesionalų kvalifikaciją. Tačiau vis tiek šitas pirmas punktas kalba apie APLINKYBES, kurioms esant LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Atkreipiu dėmesį į nepaprastos svarbos teisėje naudojamą terminą „aplinkybės“. Nes būtent aplinkybės apsprendžia kam toji įstatymo nuostata yra taikoma. Nė joks įstatymas neriboja asmenų kiekio kam ta įstatymo nuostata yra taikoma. Jei tik asmuo tenkina tas aplinkybes, tai gali ir naudotis tai teise. Taigi visi asmenys, kurie sugeba gimti iš karto dviejose valstybėse, gali būti LR ir kitos valstybės piliečiu. Ar toks nors vienas atsirado? NEŽINAU. Čia palieku kiekvieno fantazijai kalbant apie aplinkybes, kaip gimstama iš karto dviejose valstybėse. Tai iš tokio pirmo atvejo ir jame nustatytų aplinkybių ir galima spręsti apie įstatymų kūrėjų kvalifikaciją.

Antrame, trečiame ir ketvirtame punktuose yra numatytos aplinkybės kada dar galimos dvi pilietybės:

2. yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.

3. yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. 

4. yra 2 ar 3 punkte nurodyto asmens palikuonis.“

Ko gero nekyla abejonių dėl antro punkto, nes ištremtieji asmenys gavo ar tai Rusijos, ar gal kitokios Respublikos pilietybę tremtyje, taigi gali turėti savo tremties vietos pilietybę ir LR pilietybę, bei tų asmenų palikuoniai.

Tačiau trečias punktas yra labai įdomus. Visi asmenys ir jų palikuonys, tame tarpe ir kurie okupavo Lietuvą, o po to išvyko iš Lietuvos ir gavo kitos valstybės pilietybę taip pat turi teisę į antrą Lietuvos pilietybę. Iš šios nuostatos visiškai nesunku suprasti, kas gi tokie kurė pilietybės įstatymo nuostatas, apibrėžė aplinkybes, kurios aiškiai naudingos buvusiam OKUPANTUI. Ar čia dar vertėtų tęsti kas valdo Lietuvą?

Paanalizuokime devintą punktą, kada galima turėti Lietuvos ir kitos valstybės pilietybę: yra asmuo, kuris išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta dėl to, kad jis turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei;” Imkime konkretų atvejį. Žydrūnas Ilgauskas išsaugojo LR pilietybę ir gyvendamas JAV įgijo JAV pilietybę. Išvada: Žydrūnas Ilgauskas ir visi kiti, kurie išsaugojo (raštiškai neatsisakė) LR pilietybę gali turėti ir kitos valstybės pilietybę.

Tai pagal LR pilietybės galiojantį įstatymą ir darytina tokia išvada:

Asmenys, kurie išsaugojo LR pilietybę gali būti ir kitos valstybės piliečiu.

Problema atsiranda tada, kai ta išsaugota LR pilietybė yra atiminėjama. Kai Lietuvą nustos valdyti bolševikai, atiminėtojai, tai ir dviejų pilietybių problema savaime atkris.

Kas tie dvigubi idiotai?

Dvigubi idiotai tai tokie asmenys, kurie vietoj konstitucinės sąvokos „dvi pilietybės“, t.y. Lietuvos ir kitos valstybės pilietybės, naudoja sąvoką „dviguba pilietybė“. Apie tai detaliai galima pasiskaityti 2017-04-15 straipsnyje „Dvigubas idiotas“. Trumpai tariant sąvoka „dviguba pilietybė“ apibrėžia vieną pilietybę, nes žodis „pilietybė“ yra panaudotas vienaskaitoje. Štai taip paprasta. O kai naudojame sąvoką „dvi pilietybės“, tai tada kalbame apie dvi pilietybes, tai yra LR pilietybę ir kitos valstybės pilietybę, tai kaip Konstitucijoje. LR Konstitucijoje nėra tos idiotiškos sąvokos „dviguba pilietybė“. Taigi tai yra antikonstitucinis naujadaras. Kiek man žinoma, nėra tokios valstybės, kuri suteiktų savo piliečiams dvigubą vieną pilietybę. Pagalvokite kokio mentaliteto turi būti asmuo, kuris niekaip lietuviškai negali ištarti ar parašyti „dvi pilietybės“, o taria ir rašo „dviguba pilietybė“. Mano supratimu, pas tokius asmenis yra aiškiai sutrikęs loginis mąstymas, nesugebėjimas suprasti lietuviškai parašytų dviejų žodžių prasmės, todėl pasitikėti tokio lygio „mąstytojais“ yra mažiausiai neatsakinga. Prikalbės tokių dalykų, kad net ausys nulinks besiklausant.

Straipsnį paskatino parašyti tokia alko 2017-06-27 straipsnis: „Seimas vėl klaus KT ar galima be referendumo įteisinti masinę dvigubą pilietybę…“. Kaip žinia po alko straipsniais komentarus palikti gali ne visi, o tik alkui patikimi asmenys, todėl jokio komentaro po tuo straipsniu šį sykį nepalikau. Apie tai, kad alkas cenzūruoja, t.y. nepraleidžia komentarų, kurie pasisako už konstitucines nuostatas, jau yra įrodytas faktas ir apie tai galima pasiskaityti 2017-04-07 straipsnyje „Alko cenzūra lietuvių kalbai įsisiautėjo“ ir 2017-06-09 straipsnyje „Aferistai siautėja“.

2017-06-27 straipsnyje: Seimas vėl klaus KT ar galima be referendumo įteisinti masinę dvigubą pilietybę…“ teigiama: „Birželio 27 d. Seimas nusprendė kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad jis išaiškintų savo priimtų nutarimų teiginius, susijusius su Lietuvos Respublikos piliečių galimybėmis kartu būti ir kitos valstybės piliečiais. Už tai numatantį Seimo nutarimą (projektas Nr. XIIIP-629(3) balsavo 100 Seimo narių, prieš – 4, susilaikė 7 Seimo nariai.“ Kaip matome šioje citatoje nėra panaudota idiotiška sąvoka „dviguba pilietybė“. Šaunuoliai. O kaip to kreipimosi turinyje tai nežinau.

2017-06-27 straipsnyje yra teigiama, kad „Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad „Konstitucijos 12 straipsnio nuostata, jog asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu tik atskirais įstatymo nustatytais atvejais, reiškia, kad tokie įstatymo nustatyti atvejai gali būti tik labai reti (atskiri), kad dvigubos pilietybės atvejai turi būti ypač reti – išimtiniai, kad pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį dvigubos pilietybės atvejai būtų ne ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys. Pagal Konstituciją negalimas ir toks Pilietybės įstatymo nuostatų, įtvirtinančių galimybę tuo pat metu būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiu, plečiamasis aiškinimas, pagal kurį dviguba pilietybė būtų ne atskiros, ypač retos išimtys, bet paplitęs reiškinys – inter alia reiškia, kad, nepadarius Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisų jos nustatyta tvarka, įstatymu negalima nustatyti, jog Lietuvos Respublikos piliečiai, po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. išvykę iš Lietuvos Respublikos gyventi į kitas valstybes ir įgiję tų valstybių pilietybę, gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės piliečiai“.

Kaip matome ir suprantame, kad LR KT panaudojo antikonstitucinę „dvigubos pilietybės” sąvoką ir kažką tuo bando išaiškinti. Kaip žinia, Konstitucija gali būti aiškinama tik per pačią Konstituciją, nes naujų sąvokų įvedimas, net kablelio vietos pakeitimas, yra Konstitucijos teksto ir esmės iškraipymas, ko neleidžiama daryti net pačiam pačiam LR KT.

Iš citatos matome, kad LR KT ne tik, kad įvedė į savo aiškinimus idiotišką terminą „dviguba pilietybė“, lyg niekaip neįstengia panaudoti prasmingo termino „dvi pilietybės“ , tačiau kartu iškreipė lietuviško žodžio „atskiras“ reikšmę. Žodis „atskiras“ lietuvių kalboje niekaip nereiškia atvejai gali būti tik labai reti“. Konstitucija visiškai apie tai nekalba, nekalba apie jokį retumą ar išimtis. Žmonės kurie nesugeba net suprasti dviejų kartu sujungtų žodžių „dviguba pilietybė“ idiotiškos reikšmės negali iš viso nieko padoraus kam nors išaiškinti. Todėl ir aiškina taip, kaip į durną makaulę šauna, nes pakeičia lietuviško žodžio “atskiras, atskiri” reikšmes į velniai žino ką, ko nėra jokiame lietuvių kalbos žodyne. Ir tai mano daro tyčia, nes kiekvienas išsilavinęs, jei ne kgb ar partškolos teisę baigęs, puikiai gali suprasti, jei nežinai žodžio reikmės, tai atsiverti Lietuvių kalbos žodyną ir išsiaiškini. Berods LR KT teisėjai net šitos elementarios taisyklės iki šiol dar vis nežino. Beria lietuviškų žodžių išaiškinimus iš savo kepurės, nes smegenų tai nėra?

Tai jau matome, kad LR KT daro dvi kraupias teisės klaidas: įvedinėja naujas idiotiškas sąvokas kaip “dviguba pilietybė” ir pakeičia LR Konstitucijoje naudojamų žodžių lietuviškas reikšmes, nes žodį „atskirai“ paverčia į žodį „retai“, „išimtinai“. Tačiau net ir toks visiškas tyčinis neprofesionalumas yra juokai palyginus su tuo, kad LR KT teisėjai daugybę metų nemato ir nesugeba suvokti, kad negali taikyti 1992-10-25 metų Konstitucijos atgaline data, tai yra įvykiams prieš ir po 1990-03-11 datos. Kiekvienam, gal nors kartą paskaitose apsilankiusiam teisės studentui jau turėtų būti aišku, kad joks įstatymas, o tuo labiau Konstitucija NEGALI BŪTI TAIKOMA ATGALIOS. Darytina išvada, kad į LR KT teisėjus išimtinai paskiriami tokie, kurie net tokio elementaraus teisės studento lygio nepasiekia, kad joks įstatymas negalioja atgalios.

Tai kaip matome LR KT tame pacituotame sakinyje padarė tris kraupias teisines klaidas. Tai tie kurie naudoja idiotišką sąvoką “dviguba pilietybė” yra dvigubi idiotai, o kaip pavadinti tuos, kurie ne tik vartoja tą idiotišką sąvoką, bet dar ir iškraipo lietuviškų žodžių reikšmes aukščiausiame įstatyme, Konstitucijoje, ir dar, ko gero to net pasaulis niekada neregėjo, pradėjo taikyti Konstituciją atgalios. Klausimas yra labai paprastas, ar gali dvigubas idiotas suvokti, kad NEGALIMA kaitalioti Konstitucijoje naudojamų lietuviškų žodžių prasmės? Klausimas dar paprastesnis, ar gali dvigubas idiotas, kurių pasirodo labai pakanka LR Konstituciniame teisme, suprasti, kad joks įstatymas, tuo labiau Konstitucija negali būti taikoma ATGALIOS. Visi šie klausimai ir jų istorija jau parodo, kad dvigubi idiotai yra nepajėgus suvokti šių elementarių dalykų, nes jau daugybę metų neištaiso savo idiotiškų, jų silpnaprotystę įrodančių, nesąmonių. O gal čia tik kompartijos ir kgb užsakymas taip naikinti Lietuvos demokratinę ir teisinę valstybę, kad tokia niekada nesusikurtų, nebūtų sukurta?

Alko straipsnyje, kaip autoritetas yra pateikimas Mykolo Romerio universiteto profesorius Vytautas Sinkevičius. Apie šio profesoriaus, teisės korifėjaus bankrotą galima pasiskaityti 2017-04-27 straipsnyje „Konstitucijos korifėjo bankrotas“ ir 2017-05-07 straipsnyje „Konstitucijos korifėaus bankrotas (II dalis)“. Šitas profesorius bandė įrodyti, kad sąvoka „dviguba pilietybė“ yra trumpesnė nei tarkim sąvoka „dvi pilietybės“. Gal žmogus, profesorius nė iki 15 –os nesugeba suskaičiuoti ir nustatyti, kuris skaičius yra didesnis? O mane neišmanėliu įvardina. O išmanėlis V.Sinkevičius iki 15 ar moka suskaičiuoti? Patikrinkite , kuris terminas trumpesnis? Tai kokiu tikslu yra naudojamas ilgesnis idiotiškas terminas, o ne trumpesnis ir lietuviškai aiškus ir suprantamas? Visa tai parodo, kad neverta pasitikėti dvigubais idiotais.

Ir čia, kalbu apie alko straipsnį, į areną išeina ponas filosofas, profesorius Vytautas Radžvilas, kuris teigia: „Mąstant racionaliai, šis klausimas yra nuostabiai paprastas. Pilietybė yra politinis ir teisinis institutas, apibrėžiantis asmens ryšį su savo valstybe. Svarbiausi šio ryšio komponentai – teisės ir pareigos. Asmuo įsipareigoja valstybei vykdyti tam tikras pareigas ir tai daryti nuolatos. Pilietybės institutas nepripažįsta proginio ar atsitiktinio ryšio su valstybe. Vien šito pakanka norint suprasti, kad asmenys, kurie yra išvykę iš Lietuvos ir jau įgiję kitų šalių pilietybę, iš principo negali būti visaverčiais Lietuvos Respublikos piliečiais. Nes jie fiziškai nepajėgūs vykdyti svarbiausios piliečio pareigos – nuolatos dalyvauti išlaikant ir palaikant savąją valstybę.“

Su pono filosofo ir profesoriaus Vytauto Radžvilo pasisakymu, jo išreikšta nuomone, problema yra ta, kad profesorius, filosofas teisę pakeičia FILOSOFAVIMU. Kaip antai profesorius sako „Svarbiausi šio ryšio komponentai – teisės ir pareigos.“ Taigi ponas profesorius V.Radžvilas matyt yra labai tingus profesorius, nes nepajėgia atsiversti LR Konstitucijos 12 str. ir tenai surasti tas savo komponentes. Nesuras. Paimkime konkretų pavyzdį, iš spaudos žinome, kad emigrantų atsiunčiami pinigai į Lietuvą viršija ES paramą. Tai ar emigrantai neatlieka pareigų taip kaip gali? Galima ir kitaip į tai pasižiūrėti. Universitetai gauna finansavimą ir valdžia sako, pasididinkite sau atlyginimus iš to pačio mokos fondo. Tai tada kai kuriuos atleidžia iš darbo ir sau pasididina atlyginimus. Po tokios operacijos mokesčiai į biudžetą išauga. Tai atleistas ir emigravęs buvęs darbuotojas prisideda prie geresnio biudžeto surinkimo ir taip net emigravęs atlieka savo pareigą Tėvynei. Biudžeto surinkimas padidėja dėl to, kad tik vieną kartą nuo dvigubų pinigų yra pritaikomas neapmokestinamos pajamos. Filosofas V.Radžvilas teigia: „Asmuo įsipareigoja valstybei vykdyti tam tikras pareigas ir tai daryti nuolatos.“ Garantuoju, filosofas nė vienos savo pareigos valstybei nevykdo nuolatos. Nei jis nuolatos su ginklu rankose gina Tėvynę Lietuvą, nei jis kasdien moka mokesčius į biudžetą, nei jis kasdien paklūsta LR Konstitucijai, dar labiau save pasikelia aukščiau Konstitucijos ir filosofavimą laiko teise. Tai yra LR pilietis V.Radžvilas praktiškai niekada nevykdo savo pareigų paklusti LR Konstitucijai kaip ir visi dvigubi idiotai.

Dar didesniu dvigubu idiotu yra pats alko vyr. redaktorius dr. Jonas Vaiškūnas, kuris teigia: „Kreipimąsi prieš masinės dvigubos pilietybės įteisinimą pasirašęs Alkas.lt vyr redaktorius Jonas Vaiškūnas teigia, kad dvigubos pilietybės reikalaujantys emigrantai painioja tautybės ir pilietybės sąvokas. Tai pono Jono Vaiškūno sugalvota nesąmonė su kurią jis bando paneigti tai, kas yra garantuojama visiems LR piliečiams jų priimtoje Konstitucijoje. Ponas dr. Jonas Vaiškūnas teigia: „Pilietybė kyla iš valstybės piliečio nuolatinio įsipareigojimo valstybei ją ginti, mokėti jai mokesčius ir būti jos patriotu. Savaime suprantama, kad emigrantas pasirinkęs gyventi, dirbti, mokėti mokesčius ir ginti kitą valstybę – savaime netenka pilietybės – savo pasirinkimu pats jos atsisakydamas. Tačiau jo ryšį su Tauta ir toliau liudija ne pilietybė, o prigimtine teise grindžiama – tautybė“.

Kai žmogus nuo mokslo išmandrėja, tai visai pamiršta, kad ne vaiškūnai LR piliečiams suteikia teises, o jų pačių visuotiniu balsavimu priimta LR Konstitucija. Ponas dr. J. Vaiškūnas sugalvoja tokių dalykų, kurie yra mažiausiai tai labai keisti. Tačiau iš dvigubo idoto, kovotojo prieš LR Konstituciją ko nors tikėtis nelabai ką ir galima, čia turiu omenyje aferistinę „Talką už Lietuvos valstybinę kalbą“. Vieni seimūnai siekia tiesiogiai sumenkinti lietuvių kalbos valstybinį statusą, o tokie kaip dr. J.Vaiškūnas ir kiti, tai bando Lietuvos valstybės tarnautojus priversti rašyti papildomai visas ES kalbų raides „antrame“ paso puslapyje, lyg antras paso puslapis nebūtų Valstybės dokumentu taip pat. Kažkokie išprotėję inteligentai, paprasčiausi aferistai. Ar tik ne bolševikinis pavydas užgraužė dr. Joną Vaiškūną? Štai, kad ir visiems žinomas pavyzdys, kai Ž. Ilgauskas savo sunkiu darbu uždirbo milijonus ir jau buvo pasirengęs investuoti Lietuvoje, tai ponas Saulius Skvernelis atėmė iš jo pilietybę, tai yra neleido jam atlikti savo pareigos Tėvynei. Ne pilietis neturi jokių pareigų Lietuvos valstybei. Dr. Jonas Vaiškūno teiginys „savaime netenka pilietybės“ yra tvirtai aferistinis. Savaiminis pilietybės netekimas NEEGZITUOJA. Kas nors turi raštiškai kreiptis į tam tikras institucijas, kad ta pilietybė būtų atimta, tai yra atlikta tam tikra teisinė procedūra. Dabar tą dažniausiai daro Lietuvos valdžia, kaip ir Ž.Ilgausko atveju. O pavyzdžiui žmogžudžio, pabėgusio į Rusiją atveju, buvo taip. Žmogžudys Romas Zamolskis pats kreipėsi į Lietuvos valdžią su prašymu atimti iš jo pilietybę, kadangi jis tapo Rusijos piliečiu, tai iš tokio Lietuvos valdžia pilietybės neatėmė. Labai jau myli žmogžudžius. O kokią dar galima iš to padaryti išvadą? Iš Ž.Ilgausko atėmė, o iš žmogžudžio ne. Tai labai objektyviai charakterizuoja Lietuvos valdžią.

Dr. Jonas Vaiškūnas, kaip kokia visaliaudiniu būdu priimta Konstitucija, yra pasirengęs suteikinėti žmonėms, lietuviams teises, turėti Lietuvio pasą: „Pasak J. Vaiškūno Lietuvio pasas būtų įstatymais įteisinta tarpinė instituciją, leidžianti net netekus Lietuvos pilietybės išsaugoti ryšį su Lietuvos valstybe ir beveik visas pilietybės teikiamas teises.“

Ponas dr. Jonas Vaiškūnas jau yra tas asmuo, kuris iš LR piliečių jau sau prisiskiria teisę atiminėti iš jų konstitucines teises. Ponas dr. Jonai Vaiškūnai, ne tamsta LR piliečiams turi teisę suteikinėti ar atiminėtų jų konstitucines teises, nes tos teisės yra garantuotos LR Konstitucija. Taigi tamsta suteikdamas sau tokias teises atsistoji aukščiau Konstitucijos, o tai iš esmės reiškia, kad pažeidi Konstituciją, jos nesilaikai ir iš tamstos pirmiausiai ir turėtų būti atimta LR pilietybė, nes tamsta sąmoningai, piktybiškai ir bolševikiškai supranti teisę. Pasilik savo samprotavimus sau. Būk garbingu Lietuvos piliečiu, neatiminėk, nors ir savo liežuviu, iš kitų LR piliečių Konstitucijos suteiktų teisių.

Visi emigrantai be išimčių sumoka visus mokesčius nuo viso Lietuvoje gaunamo atlyginimo. Tuo tarpu didžiulė armija dykaduonių srebia biudžeto pinigus. O ar iš tokių nereikia atimti LR pilietybės? Pilietinių teisių neturi tik vergai. Man atrodo, kad tik kompartija ir kgb, na dar ir dvasiniai iškrypėliai, gali norėti iš Lietuvos piliečių atiminėti jų teisėtai įgytas pilietybes. Kaip viešo kgbisto ir komunisto pavyzdys yra Vytautas Daujotis, kuriam alkas suteikia galimybes reikšti savo antikonstitucines pažiūras 2017-04-14 straipsnyje „V. Daujotis: Dviguba pilietybė – tautų naikinimas“.

Ką jau mėgsta alkas, tą jau mėgsta. Konstitucinių nuostatų nepakenčia, nes blokuoja mano komentarus. Sėdėtų sau tas prof. V.Daujotis ir tylėtų. Tačiau, ne be kovos prieš Lietuvos Konstituciją neapsieina iki dabar. Taip išeina, kad buvusių kgbistų nebūna. Alko pozicija su V.Daujočio pozicija sutampa.

Išvados: Alkas, kaip be įmanydamas, populiarina antikonstitucines nuostatas ir blokuoja Konstitucijos reikalavimus atitinkančius komentarus. Tai daro pasirinkdamas savo tikslams pasiekti reikiamus asmenis ir jų nuomones. Net ir visiškai lengvai suvokiamas sąvokas kaip „dvi pilietybės“ pakeičia idiotiška sąvoka „dviguba pilietybė“. Idiotiškos sąvokos „dviguba pilietybė“ populiarinimas parodo alką, kaip dvigubus idiotus, kurie nesugeba suvokti lietuviškos, konstitucinę reikšmę turinčios sąvokos „dvi pilietybės“ reikšmės. Todėl darytina pagrindinė išvada, kad dvigubais idiotais neverta pasitikėti.

LR KT formuluodamas savo išvadas, išaiškinimus dviejų pilietybių klausimu padarė tris esmines teisines tyčines klaidas:

1) panaudojo idiotišką sąvoką „dviguba pilietybė“.

2) pakeitė lietuviško žodžio „atskiri“ lietuvišką, Lietuvių kalbos žodynuose išaiškintą, prasmę .

3) LR Konstitucijos galiojimą pritaikė atgalios.

Todėl LR KT išvados ir išaiškinimai dviejų pilietybių klausimu yra antikonstituciniai, teisiškai niekiniai ir todėl jais negalima vadovautis.

Jei LR KT turėtų garbingus, sąžiningus ir protingus teisininkus, tai tokia problema būtų jau išspręsta senai.

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
78. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-07-05 23:31:24)
(98.212.66.159) Parašė:

Susipažinę su prof. Vytauto Radžvilo filosofine nuomone, susipažinę su alko vyr. redatoriaus dr. Jono Vaiškūno fantazijos nuomone, dabar galima pasiklausyti jau senai žinomos LR KT konstatuojamosios nuostatos išsakytos 2003 gruodžio 30 d. NUTARIME (Byla Nr. 40/03), III skyriaus 2-oje dalyje išreikštos teisinės konstatacijos: "Pažymėtina, kad pilietybei neturi įtakos, ar pilietis realiai naudojasi piliečio teisėmis ir pareigomis, ar jomis nesinaudoja, ar jis vykdo piliečio pareigas, ar jų nevykdo. Asmuo yra pilietis ir tada, kai atsisako naudotis piliečio teisėmis ar vykdyti piliečio pareigas. Pilietybės atžvilgiu toks atsisakymas yra niekinis.". Tai kaip matome V.Radžvilo, J.Vaiškūno nuomonės yra tik jų privati fantazija, tačiau toji fantazija propaguoja antikonstitucines nuostatas, todėl yra žalinga Valstybei, jo piliečių teisėms. Gal vertėtų šitiems ponas UŽSIČIAUPTI ir nekarksėti bolševikinių fantazijų?77. Senis Šaltis
(2017-07-04 23:04:17)
(88.222.97.16) Parašė:

ramanauskis rašo: "Tačiau referendumo dėl LR piliečių ir kitos valstybės pilietybės klausimu esu kategoriškas."----božė božė, ramanauskis jau caro chalatą matuojasi ant Lietuvos, visiškas pravalas. Pasirodo tiek įsijautė, kad dabar tik ramanauskis spręs dėl bet kokio konstitucijos klausimo. SEubekas.76. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-07-04 18:37:20)
(98.212.66.159) Parašė:

to "73. V. Ladas". Jūs rašote ne man, bet apie mane: "Kažkaip praleidau, ar neįsidėmėjau, kad dr. J. Ramanauskas būtų nusistatęs prieš referendumą jo keliamais klausimais. ....". Taigi atsakysiu. Aplamai prieš referendumus nesu nusistatęs. Tačiau referendumo dėl LR piliečių ir kitos valstybės pilietybės klausimu esu kategoriškas. Jokio tokio referendumo, kuriame būtų balsuojame dėl tokio teksto "LR pilietis gali būti ir kitos valstybės pilietis" NEREIKIA IR NEGALIMA. Nereikia todėl, kad ir dabar LR Konstitucija leidžia atskirais atvejais LR piliečiui būti ir kitos valstybės piliečiu. Ne visada, tačiau tik atskirais atvejais ir tai yra gerokai lankstesnė konstitucinė nuostata, negu būtų siūloma referendume. Dabar Seimas turi gana plačias galimybes tų atskirų atvejų aplinkybes apibrėžti. Kartu pabrėžiu, kad nė vienas įstatymas nėra kaip nors ribojantis individų skaičių, kuriam tas įstatymas gali būti taikomas. Taip yra todėl, įstatymo taikymas yra apibrėžiamas APLINKYBĖMIS, o ne individų, asmenų skaičiumi. Taigi negalima nė akimirkai nekreipti dėmesio, kad aplinkybės apsprendžia kam koks nors įstatymas yra taikomas ir negali būti taip, kad įstatymas yra taikomas retai, retoms išimtims ar dar kaip, nes tai nesąmonė. Įstatymas yra taikomas VISIEMS, kurie tekina tam tikras nustatytas aplinkybes, o ne retoms išimtims. Konstitucija taip taip taikoma visiems LR piliečiams vienodai taip, kaip Konstitucijoje parašyta. Nesamonių nesąmonė yra tai, kad Konstitucija gali būti taikoma retoms išimtims. Tai idiotizmas, penktos kolonos idiotizmas. Laikau, kad referendumas dėl dviejų pilietybių, pagal aukščiau paminėtą tektą, yra labai apgaulingas ir jo tikslas yra iškreiti Konstituciją Lietuvos valstybei nenaudinga kryptimi. Jei bus sėkmingas, tada bus visiškai nereguliuojamas bardakas su dviem pilietybėm, jei nesėkmingas, tai tada įsigalios nuostata, kad NIEKAS NEGALI būti LR ir kitos valstybės piliečiu, nes tada žodis "GALI" pavirs žodžiu "NEGALI", nes referendumas nepatvirtins žodžio "GALI". Tuo tarpu dabartinė labai lanksti LR KT formuluotė leidžia Seimui spręsti tų "atskirų atvejų" aplinkybių apibrėžimus. Nebūkime optimistais šioje situacijoje, kai LR Seimas yra nelegitimus ir niekinantis Konstitucijos nuostatas, tai ir dėl dviejų pilietybių visą laiką šios nuostatos yra niekinamos, nes prisiklaikoma ANTIKONSTITUCINIO LR KT išaiškinimo, apie ką Jūs galite pasiskaityti 2017-06-28 straipsnyje "Ar galima pasitikėti dvigubais idiotais" (ht*tp:/*/ww*w.ekspertai.*eu/ar-verta-pasitiketi-dvigubais-idiotais). Seimas yra KALTAS, nes paskiria tokius LR KT teisėjus, kurie taip pat niekina, kai jiems reikia, LR Konstituciją. O juk skiriant LR KT teisėjus galima pareikalauti jų atsakymų ir jei tie atsakymai prieštarauja Konstitucijai, tai tokių teisėjų paprasčiausiai NESKIRTI. Tačiau antikonstituciniam Seimui kaip tik tokių antikonstitucininkų ir reikia. Todėl darau išvada, kad referendumas dėl dviejų pilietybių yra NREIKALINGAS ir yra AFERISTINIS siūlymas, kuris įvirtintų antikonstitucinį aferistinį penktos kolonos LR KT išaiškinimą. Pasaulio lietuvimas, kai klausiausi jų 2017-03-08 konferencijos, tai reikia vieno vienintelio atskiro atvejo, kad "Atskirai, kitoje valstybėje gyvenantis LR pilietis, gali turėti ir kitos valstybės pilietybę".Tai grynai konstitucinis noras, teisėtas noras ir niekas šitos teisės neturi teisės ATIMTI.Iš to seka, kad LR pilietis, kuris gyvena Lietuvoje negali gauti kitos valstybės pilietybės kol gyvena Lietuvoje.Ir tai yra labai puiku, labai teisinga ir labai konstituciška.Jokie tūteišiai ar rusai, kurie gyvena Lietuvije negali gauti kitos valstybės pilietybės. Taip jau sutarėme, tai kam dar ką nors kaitolioti? Reikia tik tokių teisių, kurias ir suteikia dabar galiojanti LR Konstitucijos nuostata. Pagalvokite racionaliai, ar Anglija suteikinėja LR piliečiams Anglijos pilietybes, jeigu jie gyvena Lietuvoje? Žinoma, kad ne. Kai LR pilietis apsigyvena Anglijoje, tai po kiek tai laiko, pagal Anglijos įstatymus, gali įgyti ir Anglijos pilietybę. Štai ir viskas, tokia yra realybė. LR Konstitucija NENUMATO atiminėti LR pilietybes, kai LR pilietis įgyja kitos šalies pilietybę, nes LR Konstitucija atskirais atvejais leidžia turėti ir kitos valstybės pilietybę. Tai jeigu neleistų turėti ir kitos valstybės pilietybės, tai tada ATIMINĖJIMAS būtų konstituciškas, o dabar tik BOLŠEVIKINIS.75. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2017-07-04 17:24:52)
(98.212.66.159) Parašė:

Kas čia darosi su tai registracija. Pasižiūrime į 53-čia komentarą, kuriame užfiksavau tokį LR Vyriausybės kanceliarijos atsakymą: "2017-06-30 gautas atsakymas be užregistravimo rekvizitų, gal tokia dabar nauja registravimo tvarka įsigaliojo? : Daiva Vilbikienė (Daiva.Vilbikiene at lrv.*lt) Laba diena, Informuojame, Jūsų laiškas gautas ir užregistruotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Dokumentų, informacijos ir veiklos procesų informacinėje sistemoje DIVIS Parašas: Atkurtai Lietuvai 100 Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarija Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius ww*w.*lrv.*lt, ww*w.lietuva100.*lt"**** Kai užklausiau rekvizitų, tai gavau tokį atsakymą, kuris yra pateiktas 68-tam komentare: "Šiandien, 2017 metų liepos 3-čia dieną iš LR Vyriausybės kanceliarijos gavau tokio turinio atsakymą į papildomą užklausimą, apie šio dokumento, straipsnio registravimo rekvizitus: "Laba diena, Informuojame, Jūsų laiškas gautas ir užregistruotas Nr. PS-2313 Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Dokumentų, informacijos ir veiklos procesų informacinėje sistemoje DIVIS. Geros dienos, Daiva Vilbikienė"". O po to jau nieko neprašiau ir 2017-07-04 gavau iš LR Vyriausybės kanceliarijos tokį elektroninį laišką: "jane.voitkun at lrv.*lt Registruoto dokumento rūšis - Raštas / Nr. 33-891 / Data 2017-07-04 / DĖL JONO RAMANAUSKO KREIPIMOSI" ir prie to rašto prijungta dokumentai, kuriuose yra toks tekstas: "Gerb. dr. Jonui Ramanauskui joramlt at yahoo.com Gerbiamas dr. Jonai Ramanauskai, pranešame, kad Jūsų kreipimasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje gautas. Dėkojame už Jūsų pilietinę poziciją ir pareikštą nuomonę. Naudodamiesi proga linkime Jums optimizmo ir aktyvaus dalyvavimo kartu kuriant darnią mūsų visuomenę ir valstybę. Pagarbiai Komunikacijos departamento Piliečių aptarnavimo skyriaus patarėja, Danguolė Treikauskienė" ir prijungta dokumentas iš kurio matosi Dokumento pavadinimas(antraštė) "DĖL JONO RAMANAUSKO KREIPIMOSI", Dokumento registracijos data ir numeris: "2017-07-04 Nr. 33-891". Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data):"Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys parašai galioja (2017-07-04 14:32:30)". Tai kaip matome turime du registracijos numerius: "Nr. PS-2313 " ir "2017-07-04 Nr. 33-891". Taigi kas čia darosi su tai registracija? Beje labai įdomu tai, kad niekur neatsispindi tikras dokumento pavadinimas: "Ar verta pasitikėti dvigubais idiotais". Tokia yra kultūra. Galima po kitokiu pavadinimu pakišti kokį tik nori kitokį dokummentą.74. Senis Šaltis
(2017-07-03 21:59:40)
(88.222.97.16) Parašė:

Konstitucijos tekstas geras ir nemažai lietuvių jis suprantamas. Mano galva irgi nereikia keisti, bet, jei tokie, kaip ranauskis kelia kipišą dėl sau naudos ir kelią didelį sąmyšį skaldydamas Tautą, tai tada beliktų referendumas, kuriame būtų suformuluotas aiškus tekstas ar gali ar negali turėti antrą pilietybę. Nors tam ir buvo išvada į įstatymą, kurį gali priimti pasikeitus politinei situacijai, kaip reikia. O ne Konstituciją kaitalioti dėl tokių rėksnių, kaip ramanauskis.73. V. Ladas-8 yellow submarine
(2017-07-03 21:35:43)
(188.69.198.117) Parašė:

Kažkaip praleidau, ar neįsidėmėjau, kad dr. J. Ramanauskas būtų nusistatęs prieš referendumą jo keliamais klausimais. Tačiau, mano nuomone, jis yra iš esmės teisus ir dėl "dvigubos pilietybės" sąvokos negalimumo, ir dėl sąvokos "atskirais atvejais" neadvokataus supratimo ir aiškinimo, ir dėl neteisėto pilietybės atėmimo iš sportininko. Referendumu, ar kitaip tie reikalai labai prašosi ištaisomi...72. Senis Šaltis
(2017-07-03 20:17:51)
(88.222.97.16) Parašė:

Atsiimu savo žodžius. Pasirodo, ramanauskis, nesulaukęs atsakymo iš kalbos komisijos naują plakatinį straipsnį iškepė.71. Senis Šaltis
(2017-07-03 19:24:00)
(88.222.97.16) Parašė:

Ne ne. aš apie ramanauskio atsakymą. Kolkas ramanauskis mano akyse kažką pradėjo teisingai daryti be papildomų plepalų .Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi