2024 m. liepos 13 d.

 

Besiblaškančiam Seimui – teisėtą rinkimų sistemą

13
Paskelbta: 2016-07-15 09:00 Autorius: dr. Jonas Ramanauskas | [email protected]

LR Seimo rinkimų įstatymas iš esmės prieštarauja LR Konstitucijos 55 str., grubiai sulaužo jo tiesioginės ir lygios teisės rinkimų nuostatas. Be kokių tai teorinių išvedžiojimų, tai įrodyta konkrečiu pavyzdžiu, kuris yra pateiktas ekspertai.eu publikacijoje „Seimas – juodoji skylė“. Komentatoriai po mano straipsniais aktyviai dalyvauja diskusijose ir kai kurie iš jų yra priskirtini „sunkiąjai artilerijai“ bomborduojančiai mano pozicijas, nes naudoja jau ne savo nuomones, o LR Konstitucinio Teismo citatas mano teiginiams paneigti. Ir tai jau rimta. Matau, kad tie LR KT teiginiai kaip tik atvirkščiai mano teiginius tik ir patvirtina, nes kritikai elgiasi nesąžiningai ir atakuoja su nepilnu LR KT teiginiu. O pusę tiesos yra melas. Taigi čia kalbu apie tokį LR Konstitucinio Teismo 2008 metų spalio 1 d. nutarimo mintį, kad: "Nei vien proporcinė, nei vien mažoritarinė, nei kitokia rinkimų sistema, inter alia mišri rinkimų sistema, kurioje yra derinamos proporcinė ir mažoritarinė rinkimų sistemos, negali būti laikomos savaime sudarančiomis prielaidas pažeisti laisvų, demokratiškų rinkimų reikalavimus, visuotinę, lygią rinkimų teisę, slaptą balsavimą, kitus demokratinės teisinės valstybės rinkimų standartus. Tačiau pažymėtina ir tai, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas atitinkamą Seimo narių rinkimų sistemą, privalo paisyti Konstitucijos normų ir principų, konstitucinės Seimo, kaip Tautos atstovybės, sampratos.“

Taigi suprantama, kad niekas SAVAIME be priežasties neatsiranda ir neišnyksta. Taigi yra kažkokios priežastys, kad Lietuvoje būtent jau 24 metus naudojama neteisėta, nelegitymi rinkimų sistema. Lietuvos Seimas privalo paisyti Konstitucijos normų ir principų, o nepaiso nors tu ką. Todėl visus tuos 24 metus ir turime neteisėtą valdžią. Apie tai kalbu nuo 2016 metų balandžio 12 d. Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai - valdžia nelegitimi. Apie tai buvo informuoti kai kurie Seimo nariai, Vyriausybė, Prezidentūra, o po to 2016 metų gegužės 15 d. su komentaru ir visi valdžioje esantys. Be kita ko keliu klausimą tik dėl tiesioginės ir lygios teisės principų. Dėl kitų principų jokių klausimų nekeliu. Taigi viso labo tik tie du teisės žodžiai: tiesioginė ir lygi rinkimų teisė.

Apie įvairias rinkimų sistemas plačiai yra pasisakęs dar prieš praėjusius rinkimus VRK pirmininkas Zenonas Vaigauskas publikacijoje „Z.Vaigauskas – apie geriausią rinkimų sistemą Lietuvai, užsienio patirtis ir išmoktas pamokas“. Vytautas Beniušis, 2012 m. rugsėjo 17 d. Ponui Zenonui Vaigauskui, atliekančiam svarbias VRK pirmininko pareigas Valstybėje ir privalančiam paklusti LR Konsituticijai laisva valia 2016 metų birželio 29 d. parašiau tokį atsakymą į jo emailą apie registravimo vingrybes man, pagirdamas straipsnį ir nurodydamas esminį šio straipsnio trūkumą: „Tačiau šitas straipsnis turi DIDŽIULĘ YDĄ, praktiškai nusikalstamas prieš VALSTYBĘ, nes neparašyta, nepaminėta, neišanalizuota, kad esamas rinkimų įstatymas prieštarauja, grubiai sulaužo LR Konstituciją. O juk apie tai net KT dar anksčiau 2008 m pasisakė. Taigi tai tamstai PRIVALOMA žinoti. Tikiu, kad ir ŽINOTE. Sąmoningai užmiršote? Nekeičia esmės. 

Svarbu ne tai kokios sistemos pasaulyje egzistuoja, svarbu yra tai, kad Lietuvos Seimo rinkimų įstatymas atitiktų LR Konstitucijos 55 str. Visiškai neįdomu dokumentų registravimo gudrybės, vingrybės, nes taisyklių galima prigalvoti įvairiausių. Tikriausiai esate pajėgus suvokti, kad esate paskirtas į pareigas NELEGITYMAUS Seimo, nes Seimas yra išrinktas prieštaraujančiu Konstitucijai būdu. Taigi esate pavaldus nelegitymiam Seimui. (Dėl "Y" ilgosios nesikrimskite, rašykite trumpają "i", jei Jums taip atrodo pagal tarimą).  Bet yra tokia sąvoka, supratimas, kad esame LR piliečiai ir laisva valia PRIVALOME paklusti Konstitucijai. O jei nepaklūstame, tai pasidarome NELOJALIAIS Lietuvos Valstybei. Tai ar esate lojalus? Ar Seimas lojalus? Ar JE Prezidentė lojali? Ar Vyriausybė lojali? O ar nors vienas priimtas įstatymas, sprendimas nelegitymiame Seime yra teisėtas? Iš neteisės teisė neatsiranda. 

Ne užsienio Konstitucijos, ar iš to išplaukiančios jų rinkimų sistemos Lietuvoje turi galioti, o Lietuvos Konstitucija Lietuvoje yra AUKŠČIAUSIAS ĮSTATYMAS ir tik pagal LR Konstituciją sudarytas Rinkimų įstatymas, pagal kurį išrenkamas LR Seimas gali suformuoti LEGITYMIĄ TEISĖTĄ valdžią. Tai tam vienam tikslui ir tarnauja visos mano publikacijos tuo klausimu.“

Tai tokia antikonstitucinė pono Zenono Vaigausko pozicija LR Rinkimų sistemos požiūrių yra paaiškinama jo pačio straipsnyje panaudota lietuvių patarle: „Kieno vežime sėdi, to ir giesmę giedi.“ Antikonstitucinė valžia paskyrė į pareigas, tai nejaugi jos giesmės negiedosi? Ar tai tenkina pareigūno lojalumo Valstybei reikalavimą, kai sąmoningai nesilaikoma LR Konstitucijos?

Rinkimų sistemų, tenkinančių LR Konstitucijos 55 str., koncepcijos

Vienmandatė, mažoritarinė rinkimų sistema, kai oganizuojama 141 rinkiminė apygarda ir kiekvienoje apygardoje išrenkamas vienas Seimo narys. Tokia sistema buvo Lietuvos Sąjudžio nuostata, tačiau taip atsitiko, kad sąjūdininkas Nr. 1 LR AT pirmininkas V. Landsbergis 1992 metų liepos 9-tą dieną pasirašė tokį „pusiau“, o iš tikro beveik pilnai sąrašinį rinkimų įstatymą, kuris ne tik, kad prieštaravo iš esmės Sąjūdžio nuostatai, tačiau iš esmės grubiai pažeidžia ir LR Konstituciją jau 24 metus. Kad išvengti LR Konstitucijos 55 str. grubaus pažeidinėjimo ateinančiais rinkimais į Seimą, paruošiau LR Rinkimų įstatymo projektą pagal vienmandačių rinkimų sistemą ir 2016 metų birželio 22 d. nusiunčiau visiems Seimo nariams kartu su straipsniu „Ar Seimo nariai taps TYČINIAIS NUSIKALTĖLIAIS PRIEŠ VALSTYBĘ?“.

Pusiau sąrašinė esama rinkimų sistema. Tai dabar turime taip vadinamą pusiau sąrašinę rinkimų sistemą, kuri iš tikro yra ne pusiau sąrašinių rinkimų sistema, o realiai beveik pilnai sąrašinių rinkimų sistema, nes partiniai sąrašiniai ir vienmandatininkai persidengia. Tai įtvirtinta LR Rinkimų įstatymo 24 metus nekintančioje 42 str. 2 dalies nuostatoje: „2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“ Tai ši nuostata ir padaro didžiausią nelygybę rinkimuose. O netiesioginis balsavimas atsiranda todėl, kad yra balsavimas už sąrašą, kuris nėra balsavimas už kandidatą į Seimą. Nematyti partinio sąrašo, arba partijos, tarpe tarp rinkėjo ir kandidato į Seimą, na tai čia reikia apsimesti gerokai aklu. Vien teiginio, įtvirtinto LR Rinkimų įstatymo 4 str. Tiesioginiai rinkimai Seimo narius rinkėjai renka be tarpininkų.“ nepakanka. Pusiau sąrašinių rinkimų sistema būtų tada, kai pusė Seimo narių, t.y. 71 Seimo narys būtų išrenkami TIK vienmandatėse apygardose, o kita pusė, t.y 70 Seimo narių būtų išrenkama TIK daugiamandatėje apygardoje. Bet ne pavadinime esmė. Esmė tame, kad persidengdami sąrašiniai ir vienmandatininkai iš tikro yra beveik visi sąrašiniai. Čia tas „beveik“ atsiranda tada, kada sąrašai būna trumpesni nei 70 narių, o kartais ir vienmandatininkas nepatenka į sąrašą. Tai tokia dabar esanti beveik pilnai sąrašinių rinkimų sistema grubiai pažeidžia LR Konstituciją ir tai konkrečiu pavyzdžiu įrodyta straipnelyje „Seimas – juodoji skylė“. Čia matome, kad tas pats Seimo narys yra renkamas ir vienmandatėje apygardoje ir daugiamandatėje apygardoje, t.y. renkamas dvigubai, o balsuojant trigubai. Tai todėl tuos pačius kai kurių vadukų ir prie jų prisišliejusių veidukus visą laiką ir matome.

Pusiau sąrašinių rinkimų sistsema. Tokią sistemą galima padaryti griežtai neprieštaraujančią LR Konstititucijos 55 str., padaryti, kad būtų griežtai realizuota tiesioginė ir lygi rinkimų teisė. Ką reikia daryti? Sukonstruoti tokią rinkimų sistemą. Tai tokia rinkimų sistema gali būti, kad ir tokia, kuri turi mažiausiai rinkimų organizavimo pokyčių nuo esamo įstatymo, tačiau esmingai skiriasi nuo dabar galiojančios rinkimų sistemos, nes tenkina LR Konstitucijos 55 str. reikalavimus. Pirma reikalinga, kaip ir dabar, turėti 71 rinkiminę apygardą, kurioje tuo pačiu būdu, kaip ir dabar, yra išrenkamas 71 Seimo narys. Čia nieko nereikia keisti. Į vienmandates rinkimų apygardas pagal tuos pačius reikalavimus lygia teise gali būti iškelti ir partiniai kandidatai ir save išsikėlę kandidatai. Balsavimas turi būti tik už vieną kandidatą tiesiogiai padedant ženklą ties kandidato už kurį balsuoajama pavarde. Antra, turi būti įstatymiškai LEISTA tam pačiam kandidatui dalyvauti tik vienuose rinkimuose, t.y. būti kandidatu vienmandatėje ar keliose vienmandatėse ir būti kandidatu daugiamandatėje apygardose negalima. Partijų iškelti kandidatai ir save išsikėlę kandidatai turi pasirinkti dalyvauti vienuose rinkimuose vienmandatėje apygardoje arba daugiamandatėje apygardoje. Aptikus kandidatą, kuris pažeidžia šią nuostatą, jis turi būti pašalintas iš rinkimų. Trečia, reikalinga turėti partijų pateikiamus partinius sąrašus ir save išsikėlusių sąrašą, kurie nori būti daugiamandačiame sąraše dėl kurio balsavimas vyksta per visą Lietuvą. Ketvirta, vienas balsavimo biuletenis kiekvienoje rinkimų apygardoje turi būti sudarytas iš tos apygardos vienmandatininkų sąrašo ir bendro daugiamandatininkų sąrašo, kuris visose apygardose bus tas pats. Penkta, rinkėjas turi būti instruktuotas, kad jisai turi tik VIENO balso teisę, t.y gali pažymėti tik vieną kandidatą į Seimą vienmandačiame arba daugiamandačiame sąraše. Pažymėdamas du ar daugiau kandidatų į Seimą sugadins biuletenį ir jo balsas nebus užskaitytas. Šešta, daugiamandačiuose sąrašuose esančių kandidatų balsai skaičiuojami per visą Lietuvą ir daugiausiai balsų surinkę 70 kandidatų tampa Seimo nariais. Esant lygiam balsų skaičiui nugalėtojas yra tas, kurio pavardė pagal abėcėlę yra pirmiau. Jei laikui bėgant kuris nors iš daugiamandačių kandidatų netenka Seimo nario mandato, tai tada Seimo nariu tampa tas sekantis pagal abėcėlę. Septinta, pagal šitą koncepciją pataisyti esamą rinkimų įstatymą nesudaro jokios problemos.

Pastaroji pusiau sąrašinių rinkimų sistema gali nuliūdinti didelių skaičių mėgėjus. Kur gi ne? Juk pagal seną antikonstitucinę sistemą rinkėjas galėdavo kai kada panaudoti net iki septynių savo balsų, vieną vienmandatį, vieną daugiamandatį ir penkis reitingavimo balsus. Čia to nėra, vienas rinkėjas, vienas balsas. Šioje sistemoje teoriškai gali būti taip, kad rinkėjai nenorės balsuoti už vienmandatėse apygardose esančius kandidatus, kadangi balsuos už daugiamandatėje apygardoje esančius kandidatus, arba atvirkščiai. Tai čia ne rinkimų sistema yra kalta, o netinkami iškelti ar išsikėlę kandidatai. Rinkėjas balsuos tik už tą kandidatą, kuris jam labiausiai patinka ir balsuos ten, kur kandidatas buvo iškeltas ar išsikėlęs. Versti rinkėją balsuoti dar ir kitur yra neteisėta.

Sąrašinių rinkimų sistema. LR Konstitucijos reikalavimus gali tenkinti ir pilnai sąrašinių rinkimų sistema. Šiuo atveju gali būti sudaromas daugiamandatis sąrašas iš partinių sąrašų ir save išsikėlusių sąrašo. Rinkėjas tokiame biuletenyje pažymi tik vieną kandidatą į Seimą. Balsai suskaičiuojami per visą Lietuvą ir 141 surinkęs daugiausia balsų tampa Seimo nariais. Nėra netiesioginio balsavimo už kandidatą ar kandidatus į Seimą per sąrašą ir nėra balsavimo už sąrašą, nes to nėra LR Konstitucijos 55 str.

Išvada. Taigi akivaizdu, kad gali būti sukurta daug įvairių rinkimų sistemų, kurios tenkintų LR Konstitucijos reikalavimus ir tuomet būtų išrenkamas legitymus Lietuvos Seimas. Tačiau Lietuvos praktikoje, kas yra keisčiausia ir netoleruotina yra tai, kad dabar naudojama rinkimų sistema grubiai pažeidžia LR Konstitucijos reikalavimus, LR Seimas yra NELEGITYMUS. Tie kurie visokiais būdais siekia turėti nelegitymią valdžia yra nusikaltėliai prieš Valstybę. Todėl šitokia situacija yra kuo skubiausiai taisytina tam, kad artėjantys rinkimai 2016 metų spalio 9-tą vyktų nepažeidžiant LR Konstitucijos reikalavimų. Tai pat pilnai yra patvirtinama Konstitucinio Teismo 2008 metų spalio 1 d. nutarimo aukščiau pacituota mintis.

Neleistina, kad ateinantys rinkimai į Seimą būtų prieštaraujantys LR Konstitucijos 55 str. ir todėl išrinktas Seimas vėl būtų NETEISĖTAS su visomis iš to išplaikiančiomis pasekmėmis. O kaip žinome, neteisė nesukuria teisės.

Seimo nario priesaikos tekstas (prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio):

„Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai; prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą; prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!“

Ryšium su artėjančiais rinkimais iškyla tokie klausimai. Ar Jūs Seimo nariai, priesiekę Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai galite ramiai atostogauti, blaškytis svarstydami įvairius įstatymus, kartais tuos pačius po 130 kartų ir daugiau, niekaip nesurasite laiko pačiam svarbiausiam, ypatingam įstatymui, rinkimų įstatymui, kad ateinančiuose rinkimuose būtų išrinkta teisėta valdžia? Ar Jūs iki paskutinio atodūsio kausitės prieš Lietuvos Respubliką, jos Konstituciją ir niekinsite Lietuvos Valstybę?

Partijos, ir partiniai, o kaip Jūs elgsitės? Ar iš pat pradžių pradėsite priešintis LR Konstitucijos nuostatoms? Ar iš karto planuojate kurti įstatymus, kurie nelegitymūs, nes nelegitymios valdžios priimti? Ir kam reikalingi tie Jūsų įstatymai, jei net patys nesiruošiate laikytis net Lietuvos aukščiausiojo įstatymo – LR Konstitucijos?

Įvairių Lietuvos partijų vadai A. Butkevičiau, R. Karbauki, G. Landsbergi, V. Mazuroni, R. Paksai, R. Paulauskai, N. Puteiki, A. Rudi, R.Šimašiau ar nepareikalausite iš Seimo teisėtos rinkimų sistemos? Ar veršitės į valdžią su savo partijomis neteisėtu antikonstituciniu būdu? Kaip galvojate prisiekti ir iš karto sulaužyti savo priesaiką?

NESIBLAŠKYKITE Seime, nedelsdami, kad ir neeilinės Seimo sesijos metu svarstykite ir priimkite Jums patinkantį teisėtą rinkimų įstatymą. Supraskite, ne kažkokios tai smulkios taisyklės ar taisyklėlės, nutarimai ar nutarimėliai, statutai ar net „statulėlės“ ar net dokumentų registracijos ypatumai ar šio teksto autoriaus indentifikacijos problemos yra svarbu, yra ypatingos svarbos Valstybės klausimas – ateinantys rinkimai turi įvykti LR Konstitucijoje numatytu būdu, t.y. pagal Rinkimų įstatymą neprieštaraujantį LR Konstitucijai. LR Konstitucinis Teismas sako: PRIVALOTE!

„Ekspertai.eu“ skelbiamą informaciją draudžiama visuomenės informavimo priemonėse atgaminti be raštiško asociacijos „Global Gaze Network“ sutikimo, kurį galima gauti adresu [email protected]

Association „Global Gaze Network“
IBAN: CH9409000000161276571
BIC: POFICHBEXXX
(banko pavedimo mokestis toks pat, kaip darant pavedimą ir Lietuvoje)
Adresas: Brandschenkenstrasse 53
Miestas: Zürich
Pašto kodas: 8002


 
Komentarai

 
13. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-07-31 19:49:24)
(98.212.66.159) Parašė:

Susiradau Indrės Pukanasytės mokslinį darbą "RINKIMŲ TEISĖS PRINCIPAI KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE" ir pastudijavau. Suradau įdomių dalykų, t.y. suradau Konstitucinio Teismo atskleistų sąvokų turinį, kuris svarbus siekiant vienodai suprasti tą temą, kurią čia keliu dėl antikonstitucinių rinkimų Lietuvoje. Kartu iš karto pabrėžiu, kad Indrės Pukanasytės mokslinis darbas neturėjo tikslo analizuoti LR Rinkimų įstatymo atitikimo LR Konstitucijai, taigi ir tokių išvadų ten nėra. Tačiau susipažinkime trumpai, kas ten sakoma. Stai to darbo 227psl. rašoma taip: "Nė viena rinkimų sistema neužtikrina, kad nustatyti rinkimų rezultatai atspindės kiekvieno rinkimuose dalyvavusio rinkėjo balsą ir kad kiekvienas kandidatas, už kurį balsavo bent kiek rinkėjų, dalyvaus skirstant mandatus, bet svarbu, kad ji nebūtų palanki tik kai kuriems pasyviąją rinkimų teisę įgyvendinantiems subjektams ir kad nebūtų sudaroma prielaidų neatspindėti daugumos rinkėjų valios." Tai iš tos citatos išskiriu tą dalį, kuri yra svarbiausia vertinant Lino Balsio ir Andriaus Kubiliaus rinkėjų ir jų pačių teises. Tai turi būti taip" "svarbu, kad ji nebūtų palanki tik kai kuriems pasyviąją rinkimų teisę įgyvendinantiems subjektams". Tai čia pasyvios rinkimų teisės subjektai, kaip konkretus pavyzdys, yra L.Balsys ir A.Kubilius ir akivaizdžiai matome, akivaizdžiau ir BŪTI negali, kad rinkimų teisė yra PALANKI Kubiliui, o taip NETURI BŪTI. Štai ir visa teorija. Gerb. Indrė Pukanasytė savo moksliniame darbe palietė tiesioginės rinkimų teisės klausimą taip pat. Ten 229 psl. tiksliai taip pasakyta: "Tiesioginė rinkimų teisė reiškia, kad rinkėjas balsuoja asmeniškai, atstovai renkami be tarpininkų, tarp rinkėjo ir kandidato nėra jokių tarpinių institucijų, rinkėjas balsuoja tiesiogiai už kandidatą į renkamą instituciją". Ir šitas teiginys yra teisingas, nors tolimesniame tekste tas NEPAGRĮSTAI paneigiama neteisingu sakiniu, kuriame sakoma, 230 psl.: ". Politinės partijos ir kiti kolektyviniai subjektai, pagal Konstituciją ir įstatymus turintys teisę kelti kandidatų sąrašus, nelaikomi tarpinėmis institucijomis tarp rinkėjo ir rinkimuose iškeltų kandidatų". Problema su šiuo sakiniu yra ta, kad Konstitucijoje nėra numatyta teisė kelti kandidatų sąrašus, turiu omenyje rinkimuose į Seimą, nes Konstitucijos 55 str. parašyta, kad turi būti renkamas 141 Seimo narys, o ne partijų sąrašai ar dar kaip nors kitaip. Taigi dėl rinkimų į Seimą galioja tik pirmoji citata dėl tiesioginės teisės rinkimo sąmpratos turinio, o partijų sąrašai čia yra tarpinė institucija ir todėl Seimo rinkimuose yra pažeistos dvi teisės, tai yra tiesioginė ir lygi rinkimų teisės. TAŠKAS. Mano paruošti ir Seimui nusiųsti du LR Rinkimų įstatymo projektai nepriešarauja savokoms, kurių turinį atskleidė Konstitucnis Teismas ir apie kurias parašė savo moksliniame darbe Indrė Pukanasyte.12. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-07-21 20:12:41)
(98.212.66.159) Parašė:

to "11. ačiū dievui atsiradote, Jonai,(2016-07-21 18:30:00) (5.20.89.148)". Yra ta INSTITUCIJA Lietuvoje ir toji institucija, kuri leidžia įstatymus yra SEIMAS. Problema tame, kad Seimas jau nuo 2016 metų balandžio 12 d. yra informuotas apie tai SEPTYNIS kartus, nė karto nesureagavo. Seimui LR Konstitucijos grubus sulaužymas yra nevertas dėmesio dalykas, na nebent kol kas? Mažai tikėtina, kad reikalai pajudės, nes politikos BANDITAMS visišai yra nereikalingas konstitucinis demokratinis procesas, nes dabar save įsirašę pirmais sąraše, beveik užgarantuotai tampa Seimo nariais, kas parodo, kad iš esmės RINKIMŲ tai nėra. Tas jiems ir naudinga. Visų "partijų" vadukams naudinga iš esmės be rinkimų patekti į Seimą, net jaunėlis G.Landsbergis ir tas pareikalavo pirmos vietos sąraše be teisės jį reitinguoti. Reiškia iš karto perėmė senų politikos vilkų, kitaip tariant politikos banditų, metodus ir jokios gėdos nejaučia.... Niekur tokie savanaudžiai nenuves. Paklauskit BANDITŲ, ar jiems reikalingi įstatymai? Atsakymas suprantamas. Taip ir Seimo narių galima paklausti, ar jiems LR Konstitucija vis dar aukščiausias įstatymas, ar tik prikeverzotų lapų krūva kuriai jie prisiekia, kad tuoj pat sulaužytų? O jie juk principingai, kaip užgūdinti stachanoviečiai.... LR Konstitucijai nepaklūsta nors tu ką. Tai manau, kad tokius reikia ateinančių rinkimų metu IŠTRINTI iš Lietuvos politinio gyvenimo. Gal išgyvensime ir be banditų?11. ačiū dievui atsiradote, Jonai,
(2016-07-21 18:30:00)
(5.20.89.148) Parašė:

Gerb., Jonai, šiuo str., įrodėte rinkimų klastotę. Ką pavieniui galime padaryti? Nieko... Tik šio straipsnio viešinimas, pokalbiai su Prezidente, šalies žmonėmis (aiškinant jiems visa tai) suteiktų viltį gyventi teisinėje valstybėje. Manau neabejingi yra studentija, akademinė bendruomenė ir visi tie, kuriems svarbi ateitis. Nejaugi nėra INSTITUCIJOS, kuri sustabdytų šią beprotišką savivalę ir neteisėtą valstybės valdymą? Esu labai sukrėsta šių faktų. Ačiū, kad esate ir organizuojate mūsų švietimą. Sėkmės ir sveikatos.10. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-07-19 17:33:04)
(98.212.66.159) Parašė:

to "9. Aldona Marija Gedvilienė (2016-07-18 18:07:12) (78.61.110.242)" Gerb. Aldona, na kažkaip neatsimenu, gal jau tikrai mano atmintis sutriko, niekada neagitavau neiti į rinkimus. NIEKADA, nors iš esmės jokių rinkimų NĖRA. Čia gerokai platesnė tema nei komentaras gali būti. Mano pagrindinė pozicija yra ta, kad eiti į "rinkimus" ir IŠTRINTI visus iš Lietuvos politinio gyvenimo tuos, kurie siekia nelegitymios valdžios ar joje buvo ar yra. Taigi IŠRINTI, tai ne tas pats, kas nedalyvauti. Toliau, Jūs Aldona, kažkaip galvojate "dar šį tą padoraus išrinkti"? Atsakysiu Jūsų žodžiu "NEKVAILIOKITE", visiškai nesvarbu ką beišrinktumėte pagal Rinkimų įstatymą, kuris grubiai sulaužo LR Konstituciją, VISI IŠRINKTIEJI YRA ir BUS NELEGITYMŪS, neteisėti. Taigi "Pradėkit, kol nevėlu, dirbti galva, ačiu", ar ne taip sakote gerb. Aldona? Ar Jūs siekiate neteisėtos Lietuvos valdžios? Ar Jūs, kaip pilietė, siekiate sulaužyti LR Konstituciją, būti nelojalia Lietuvai ir rinkti jos NETEISĖTĄ valdžią ar tam procesui privalomai pasipriešinti ir IŠTRINTI visus, kurie siekia neteisėtos valdžios? Toks pilietinis pasirinkimas, labai taikus, labai reikšmingas, labai būtinas. Kaip Jūs tuos nusikaltėlius prieš Valstybę, nelojalius Valstybei trinsite ... čia palieku Jūsų nuožiūrai, atsakomybei prieš Tautą. Ko čia siekiu? Siekiu paprasto dalyko, kad Lietuvos valdžia būtų išrinta LR Konstitucijai neprieštaraujančių rinkimų metu, pirmą kartą pasidarytų TEISĖTA. Tai ar man Jūs, Aldona, dar vis siųlysite "dirbti galva"? Jau paruošiau ir išsiunčiau Seimui ir visai valdžiai du Rinkimų įstatymo projektus, kurie neprieštarauja LR Konstitucijos 55 str. ir vienas jų yra paremtas vienmandačių rinkimų koncepcija su 141 rinkimine apygarda, o kitas paremtas pusiau sąrašine rinkimų koncepcija, apie kurias paskaitykite straipsnyje aukščiau. Taigi kaip toje senoje dainoje "visi atviri keliai", tam kad eteinantys rinkimai būtų teisėti, o išrinktoji valdžia irgi būtų teisėta. Jei Seimas PIKTYBIŠKAI sieks vėl neteisėtos valdžios... darykite išvadas, ponia gerb. Aldona. Jei partijos sieks neteisėtos valdžios, tai jos ne partijos, jos NUSIKALTĖLIŲ gaujos.9. Aldona Marija Gedvilienė
(2016-07-18 18:07:12)
(78.61.110.242) Parašė:

pirma: neisi į rinkimus - bus labai blogai; antra: eisi į rinkimus - gali dar šį tą padoraus išrinkti, nekvailiokite, nes partijos tik to ir laukia, kad neitumėte į rinkimus, nes jiems narių užtenka, kad rinkimai įvyktų. Pradėkit, kol nevėlu, dirbti galva, ačiu8. dr. Jonas Ramanauskas [email protected]
(2016-07-17 07:02:30)
(98.212.66.159) Parašė:

Pagal straipsnyje pateikta koncepcija: "Pusiau sąrašinių rinkimų sistsema." parengiau LR Rinkimų įstatymo projektą ir išsiuntinėjau visiems Seimo nariams, Vyriausybei, LR Seimo kanceliarijai, LRV kanceliarijai, Prezidenturai, VRK ir KT.7. Vida
(2016-07-16 17:07:40)
(172.56.13.103) Parašė:

Vagys ir nusikalteliai lovio taip lengvai nepaliks .Jie beveik visi be issilavinimo ,zino kad kito darbo negaus.Ju visu vagiu vieta kalejime o sededami seime nebijo nieko nes teisesaugoje tokie paths ,savi....6. Dalia
(2016-07-15 23:05:06)
(73.36.96.158) Parašė:

kam reikia gaisti brangu, musu tevynes vadovams, laika,orgaizuojant rinkimus, kuriant istatymus?Paprasciau butu sedeti ar "vadovauti",kol nuspres patys -GANA.Juk vistiek elgiasi kaip jiems tinka. rinkimu organizavimas -pinigu svaistymas ,geriau tegul is karto pasidalina, kaip jiems patinka,nedumdami akiu ,vadinkim, RINKEJAMS.Parašykite komentarą
Ekspertai.eu įspėja, kad komentaras – tai viešas informacijos paskelbimas.
Komentatorius atsako už savo viešai paskelbtą žinomai neteisingą, įžeidžiančią, šmeižikiško ar nusikalstamo turinio informaciją (tai yra komentarai, kuriuose skatinama tautinė, rasinė, religinė ar kitokia neapykanta, raginimai nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, organizuoti sąmokslą prieš valstybę, pakeisti jos konstitucinę santvarką, kėsintis į nepriklausomybę arba pažeisti teritorijos vientisumą, šiais tikslais kurti ginkluotas grupes arba daryti kitus nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybę) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
Ekspertai.eu komentarų neredaguoja.
Komentarai su keiksmažodžiais ar vulgarybėmis bei piktybiškai kartojami tekstai yra šalinami.
Vardas
Komentaras
 Naujausi